Groene campus

Zomer Woudestein

Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de ambitie om een van de meest duurzame universiteiten van Nederland te worden. Het creëren van een duurzame en groene campus is een belangrijk onderdeel van deze ambitie. De afgelopen jaren is een concrete ontwikkeling ingezet naar een duurzamere campus. 

Nesting box for birds Langeveld

Campus in Ontwikkeling

In 2011 is een start gemaakt met de verbouwing van campus Woudestein in het kader van Campus in Ontwikkeling. Het doel van Campus in Ontwikkeling is een campus met allure, die zowel groen is met de ruimte om te sporten en tot rust te komen, als stads met verschillende ontmoetingsplaatsen en voorzieningen. 

Flowers in Park Noord on campus Woudestein

Biodiversiteit op de campus

Het vergroten van de biodiversiteit op de campus is een kernthema in Campus in Ontwikkeling III. De laatste jaren is er meer diversiteit aangebracht in de beplanting om bijen en insecten aan te trekken. Er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt en onkruid wordt voornamelijk weggehaald door schoffelen. Hovenier van der Gaag verzorgt het groenonderhoud al sinds de verhuizing van de EUR naar campus Woudestein in 1968. 

In 2023 is een ecoloog in de arm genomen om een beplantingsplan op te stellen om het campusterrein ingrijpend te vergroenen, het klimaatbestendiger te maken en de biodiversiteit te bevorderen. 

Interview met onze campusecoloog

Over de plannen voor een natuurinclusieve campus

Ronald Buiting
Insect hotel on EUR campus

Programmalijn Groene Campus

In de routekaart sustainable campus is een programmalijn Groene Campus opgenomen. Het is belangrijk dat duurzaamheid zichtbaar is op de campus. Daarnaast draagt een groene campus bij aan een beter werk- en studeerklimaat. Er zijn al verschillende stappen gezet naar een groenere campus, waaronder:

  • In Langeveld Building is veel groen geplant. Bovendien zijn er nestkasten voor vogels, bijen en vleermuizen aangebracht op en rond de gevel van het gebouw. 
  • Halverwege 2021 zijn er tijdens een brainstormsessie mogelijkheden geïnventariseerd om de natuurwaarde en biodiversiteit van de campus te versterken. De sessie heeft ook input geleverd voor een duurzaam groenbeheer van de campus, wat wordt meegenomen bij de volgende aanbesteding Parkmanagement.
  • Er zijn groene daken aangelegd op diverse gebouwen op de campus, zoals Sanders Building, Mandeville Building and Erasmus Building. 
  • Voor de renovatie van Tinbergen Building in 2024 zijn bomen duurzaam herplant op de campus, die anders verwijderd zouden moeten worden om de bouwplaats in te kunnen richten. Ook is er een vleermuisprotocol opgesteld om te zorgen dat de renovatie geen nadelige gevolgen heeft voor de vleermuispopulatie in het gebouw. 
  • In 2023 heeft de vijver een natuurvriendelijke oever gekregen, waar dieren gemakkelijk de vijver in- en uit kunnen. In en rond de vijver wordt in het voorjaar van 2024 nieuwe beplanting geplaatst (geselecteerd door de campusecoloog), waaronder allerlei verschillende bomen en planten, kruidenvelden en plas-/drasbeplanting.
Lavendel in bloei
Jonathan van Rijn
Bomen op de campus Groene campus
render campus pond

Renovatie vijver

De vijver op campus Woudestein is eind 2023 gerenoveerd. Voorafgaand aan het ontwerp daarvoor heeft een ecoloog onderzocht hoe we de vijver beter kunnen laten aansluiten bij de natuurlijke omgeving. Daaruit bleek dat de aanleg van een kleiachtige hellingsbaan, een talud, kan helpen om de biodiversiteit in de vijver en de natuurlijke trek van amfibieën te bevorderen. Inmiddels is deze natuurvriendelijke oever aangelegd en in het eerste kwartaal van 2024 worden de bomen en planten uit het beplantingsplan van de ecoloog in en rond de vijver geplant. Lees meer op MyEUR.

Campustuin

In 2019 werd een moestuin op de campus geopend die wordt onderhouden door Edible EUR en de Erasmus Sustainability Hub, om mensen te informeren en inspireren over de toepassing van natuurlijke landbouw op en rond de campus. Als voedingsrijke bodem wordt het compost uit de composteermachine op de EUR gebruikt. Naast de moestuin voorziet de campustuin ook in een bijenpaleis, waar momenteel zo’n 60.000 bijen worden gehuisvest. Studenten zorgen samen met de imker voor de campusbijen van Bee the Change. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen