Academische functietitels en vertaling

FunctieafkortingPositionabbreviation
promovendus doctoral candidate, PhD student, PhD candidate 
onderzoeker researcher 
universitair docentudassistant professorAP
universitair hoofddocentuhdassociate professor 
hoogleraar professorProf.
bijzonder hoogleraar endowed professor, professor occupying an endowed chair in [subject] at [university] 
emeritus hoogleraarem.prof. of prof.ememeritus professorProf. Emer

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen