Support & staf

University Support Centre

In het University Support Centre (USC) zijn de diensten op gebied van ICT, HR en finance, facilitaire dienstverlening, marketing & communicatie en onderwijs en studentzaken gebundeld. Hier wordt samen gewerkt aan goed afgestemde en resultaatgerichte dienstverlening voor medewerkers en studenten.

Staff & Direction

Directeur ad interim: Monique Thomas

010-4089614 (secretariaat)

Marketing & Communicatie

Marketing & Communicatie heeft als doel zorg dragen voor een geïntegreerd en gedragen marketingbeleid dat bijdraagt aan de strategische doelstellingen van de EUR.

Directeur: Marsha Tatipikalawan

010-4081777 (secretariaat)

Human Resources

Mensen maken het verschil. De kerntaak van Human Resources is het koppelen van mensen aan EUR-ambities, een topuniversiteit met topmensen. Zij doet dit in nauwe verbinding met de klant, haar partners. Samen met de verschillende organisatieonderdelen wil HR er voor zorgen dat de EUR nu én in de toekomst over de juiste en voldoende medewerkers beschikt om de ambities waar te maken.

Directeur: Lieke Skidmore

010-4081704 (secretariaat)
010-4088800

Real Estate Services

Het bieden van (fysiek) inspirerende, juist functionerende en doelmatige huisvesting zodat studenten, medewerkers en bezoekers op de locaties van de EUR optimaal kunnen presteren en zich thuis voelen.

Directeur: Geert Gerritse

010-4081832 (secretariaat)

IT Development

De constante vernieuwing en verbetering van de bedrijfsprocessen binnen de EUR vraagt om een vooruitstrevende ICT partner om die verandering met passende oplossing te ondersteunen. Binnen het USC zorgt de unit IT Development voor de ICT-vernieuwing en is hierin partner van de klanten.

Directeur: Jan Willem Huising

010-4081045 (secretariaat)

Facility Services

Het bieden van (fysiek) inspirerende, juist functionerende en doelmatige huisvesting zodat studenten, medewerkers en bezoekers op de locaties van de EUR optimaal kunnen presteren en zich thuis voelen.

Directeur: Michèle Belgraver

010-4081832 (secretariaat)

IT Services

Binnen de bedrijfsprocessen van de EUR wordt steeds meer ICT toegepast. Daarmee is een volwassen IT-service organisatie een voorwaarde om de juiste werking en continuïteit van deze bedrijfsprocessen te garanderen.

Directeur: Bert Hilberink

010-4081045 (secretariaat)

Education & Student affairs

De unit Education & Student affairs richt zich op dienstverlening voor en ondersteuning van onderwijs en studenten. USC E&S werkt voor studenten, faculteiten, decanen en het College van Bestuur.

Directeur: Lilian Jillissen

010-4088880 (secretariaat)

Financial Services

De dienstverlening van Unit Financial Services is georganiseerd in een drietal afdelingen: Finance Administration, Monitoring & Reporting en Controlling Services.

Directeur: John van Barneveld

010-4081709

Stafafdelingen

Algemene Bestuursdienst (ABD)

Directeur: Ann O'Brien

010-4082246 (secretariaat)

Ga naar: Juridische Zaken

Universiteitsbibliotheek

De universiteit draait om het creëren en verspreiden van kennis. De Universiteitsbibliotheek (UB) helpt onderzoekers en studenten hierin te excelleren en het resultaat daarvan met de samenleving te delen. Zo wordt de kennis in de universiteit op het gebied van welvaart, gezondheid, bestuur en cultuur voor elke burger toegankelijk. 

Directeur: Matthijs van Otegem

010-408 11 98 (informatie)