Erasmus Universiteit Rotterdam in rankings

Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een hoge positie in diverse internationale universitaire rankings.

Ons onderwijs in rankings

Ons onderzoek in rankings

Erasmus Universiteit Rotterdam in de internationale rankings

Rankings geven aan hoe een universiteit presteert in vergelijking met andere universiteiten. Er bestaan diverse rankings, elk met hun eigen focus, methodiek en wegingsfactoren. Er is een grove tweedeling te maken tussen onderzoeks- en onderwijsrankings.

In de belangrijkste internationale ranglijsten bevindt de Erasmus Universiteit Rotterdam zich in de top 3% van beste universiteiten ter wereld.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen