Rankings

De Erasmus Universiteit Rotterdam streeft naar academische excellentie. Dat is terug te zien in de hoge positie in de globale universitaire rankings.

Rankings geven aan hoe de universiteit presteert in vergelijking met andere universiteiten. Wereldwijd bestaan er diverse rankings, elk met hun eigen methodiek en wegingsfactoren. Er is een tweedeling tussen onderzoeksrankings en onderwijsrankings.

De plaats van Erasmus Universiteit Rotterdam in de belangrijkste rankings:

Onderzoeksrankings

 • Center for World Universities Ranking

  Het Center for World University Rankings (CWUR) publiceert jaarlijks een wereldwijde ranking van universiteiten. De ranking is gebaseerd op de indicatoren: onderwijskwaliteit, carrières van alumni, kwaliteit van wetenschappers, aantal publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften, positie op de h-index en patenten.

  2016
  Positie #2 in Nederland
  Positie #91 wereldwijd Posities per Subject (2017): Business #4, Cardiac & Cardiovascular Systems #7, Special education #9, Ethics #8, Hematology #6, Management #10, Planning & Development #5, Applied Psychology #8, Social Issues #9

  Center for World University Rankings

 • CWTS / Leiden Ranking

  De CWTS / Leiden Ranking is een internationale ranglijst die de wetenschappelijke prestaties van 500 universiteiten wereldwijd meet. Voor de Leiden Ranking is het belangrijk hoe vaak en in welke wetenschappelijke tijdschriften onderzoekers worden geciteerd. Ook kijkt de Leiden Ranking hoe vaak en met wie onderzoekers samenwerken met anderen. Alleen universiteiten die jaarlijks minstens 500 publicaties in Engelstalige tijdschriften uitbrengen, worden geselecteerd.

  2017
  Positie #5 in Nederland
  Positie #88 wereldwijd

  CWTS / Leiden Ranking

 • Times Higher Education World University Rankings

  De Times Higher Education World University Rankings maakt een ranglijst van de 500 beste universiteiten van de wereld en de 200 beste in Europa. Universiteiten worden geïndexeerd aan de hand van 13 indicatoren, verspreid over de kernactiviteiten onderwijs, onderzoek, valorisatie en internationale oriëntatie. De reputatie van de universiteit is ook belangrijk voor deze ranking.

  2017
  Positie #4 in Nederland
  Positie#21 in Europa
  Positie #69 wereldwijd

  Times Higher Education World University Rankings

  Best universities in Europe 2017: top 200

 • QS Top Universities Subject Rankings

  De QS Top Universities Subject Rankings beoordeelt 26 onderzoeksgebieden van bijna 3000 universiteiten wereldwijd. Deze ranking kijkt voornamelijk naar de reputatie van de onderzoekers, de kwaliteit van de publicaties en de werkgeversreputatie. De Erasmus Universiteit heeft een rankingpositie voor 13 onderzoeksgebieden.

  2017
  Nummer 1 positie in Nederland voor: Economics & Econometrics, Accounting & Finance, Business & Management, Medicine.
  Top 50 positie wereldwijd voor: Business & Management (#21), Medicine (#34), Economics & Econometrics (#40), Accounting & Finance (#43) en Psychology (#46)
  Top 100 positie wereldwijd voor: History, Biological Sciences, Law & Legal Studies, Communication & Media Studies, Development Studies, Statistics & Operational Research
  Overige onderzoeksgebieden van de Erasmus Universiteit Rotterdam die zijn opgenomen in deze ranking: Philosophy, Law en Sociology

  QS Top Universities Subject Rankings 2016

 • QS Top Universities World Rankings

  De QS Top Universities World Rankings onderzoekt 2000 universiteiten wereldwijd en maakt een ranglijst van de 800 beste universiteiten. Deze ranking kijkt naar de academische reputatie van de universiteit en de onderzoekers, de publicaties van de wetenschappers en de studentenaantallen van de universiteit. De internationale oriëntatie van de universiteit is ook belangrijk.

  2018
  Positie #8 in Nederland
  Positie #144 wereldwijd

  QS Top Universities Ranking

 • Academic Ranking of World Universities / Shanghai Jiao Tong Rankings

  In de Academic Ranking of World Universities (ARWU) ofwel de Shanghai Rankings is de rangorde gebaseerd op het aantal geciteerde wetenschappers, het aantal gepubliceerde artikelen, de kwaliteit van de faculteiten en het aantal Nobelprijswinnaars van de universiteit. Er word een top-500 samengesteld waarbij de universiteiten in groepen van 50 worden gerangschikt.

  2017
  Positie #3 in Nederland
  Positie #73 wereldwijd

  Subject ranking
  Economics: Positie #32 wereldwijd, positie #2 in Nederland
  Business Administration: Positie #3 wereldwijd, positie #1 in Nederland

  Mangement: Positie #8 wereldwijd, positie #1 Nederland
  Finance: Positie #24 wereldwijd, positie #2 Nederland
  Public Administration: Positie #1 wereldwijd
  Public Health: Positie #20 wereldwijd, positie #1 in Nederland
  Clinical Medicine: Positie #44 wereldwijd, positie #1 in Nederland
  Medical technology: Positie #28 wereldwijd, positie #4 in Nederland

  2016
  Social Sciences: positie #30 wereldwijd, positie #1 in Nederland
  Medicine: positie #76-100 wereldwijd, positie #5 in Nederland
  Economics & Business: Positie #29 wereldwijd, positie #1 in Nederland

  ARWU / Shanghai Ranking

 • National Taiwan University (NTU) Ranking

  De National Taiwan University (NTU) Ranking kijkt naar de kwaliteit van wetenschappelijke publicaties. Er wordt een lijst van de 500 beste universiteiten wereldwijd samengesteld.

  2016
  Positie #3 in Nederland
  Positie #71 wereldwijd Beste Nederlandse universiteit op gebied van Clinical Medicine (20) en Social Sciences (22).

  National Taiwan University Ranking

 • Highly Cited Researchers Ranking

  De Highly Cited Researchers Ranking van Thomson Reuters is een ranglijst van de wetenschappers die de meeste belangrijke en de 1% meest geciteerde wetenschappelijke artikelen binnen hun vakgebied hebben geschreven.

  2015

  Highly Cited

Onderwijsrankings

 • Nationale Studenten Enquête

  De Erasmus Universiteit Rotterdam scoort bovengemiddeld op de thema's: het niveau van de opleiding, de studeerbaarheid van de opleiding, de voorbereiding op de beroepsloopbaan en de studieomgeving.

  2017
  De algehele tevredenheid over de studie (op een schaal van 1 tot 5) blijft net als vorig jaar een score van 4,08. De Erasmus Universiteit Rotterdam scoort goed op de thema's Groepsgrootte en Stage-ervaring. Op het nieuwe thema Internationalisering scoort de Erasmus Universiteit Rotterdam boven het landelijk gemiddelde.

  Factsheet Erasmus Universiteit NSE 201

  Nationale Studenten Enquête

 • Keuzegids Hoger Onderwijs

  Het Centrum voor Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) brengt jaarlijks de Keuzegids– Universiteiten en Keuzegids-Masters uit. Bijna alle opleidingen in Nederland staan in de Keuzegids vermeld. De scores zijn gebaseerd op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête en accreditatierapporten van de Nederlandse Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

  2015
  Positie #1 voor de bacheloropleidingen: Wijsbegeerte, Geneeskunde, Pedagogische Wetenschappen, Criminologie en Bestuurskunde.
  Positie #1 voor de masteropleidingen: Geschiedenis, Arbeidsrecht, Fiscale Economie, International Management, Marketing Management, Management of Innovation, Human Resource Management, Geneeskunde.

  Keuzegids Hoger Onderwijs

 • Elsevier Beste Studies

  Tijdschrift Elsevier geeft jaarlijks samen met onderzoeksinstituut ResearchNed de special ‘Beste Studies’ uit. In dit magazine worden de Nederlandse bachelor- en masteropleidingen met elkaar vergeleken, waarbij wordt gekeken naar de kwaliteit van de docenten, het onderwijs en de faciliteiten. De bronnen zijn onder andere De Nationale Studentenenquête en onderzoek onder hoogleraren en universitair hoofddocenten.

  2015
  Positie #1 voor bachelorprogramma's: Pedagogische Wetenschappen, Geschiedenis
  Positie #1 voor masterprogramma's: Arbeidsrecht, Geschiedenis, International Management, Kunst- en cultuurwetenschappen, Marketingmanagement, Psychology, Bestuurskunde, Supply Chain Management.

  Elsevier Beste Studies

 • International Student Barometer (ISB)

  De jaarlijkse International Student Barometer van organisatie I-graduate meet de tevredenheid van internationale studenten die korte of lange tijd aan de Erasmus Universiteit studeren. Dit enquête-onderzoek wordt onder meerdere universiteiten in verschillende landen gehouden.

  2015
  Bovengemiddelde waardering voor: de expertise van docenten, het gevoel van veiligheid, de campus, de multiculturele omgeving en de inhoud van de vakken.

  Ranking Sheet ISB 2015

  I-graduate - The International Student Barometer

Overige rankings

 • Global Employability University Ranking

  Times Higher Education stelt de Global Employability University Rankings samen. Deze ranking meet de inzetbaarheid van universitaire alumni op de arbeidsmarkt. Hiervoor worden recruiters en CEO’s van internationale bedrijven uit 20 landen bevraagd. In de ranking staan de 150 best presterende universiteiten van de wereld.

  2015-2016
  Positie #85 wereldwijd
  Positie #2 in Nederland

  Global Employability University Rankings

 • Reuters - Europe's most innovative universities

  Reuters stelt de ranking top-100 van Europa’s meest innovatieve universiteiten samen op basis van het aantal wetenschappelijke publicaties, citaties en patentaanvragen.

  2016
  Positie #26 in Europa

  Reuters - Europe's most innovative universities

 • U Multirank

  De U Multirank stelt mensen in staat zelf universiteiten met elkaar te vergelijken op basis van de indicatoren onderwijs, regionale verbondenheid, kennisoverdracht, internationale oriëntatie en onderzoek. Hierbij maakt de U Multirank ook onderscheid in vakgebieden. Naast de wereldwijde topuniversiteiten zijn ook hogescholen opgenomen in deze ranking.

  2015
  Bovengemiddelde scores op (oa): citatiescore, toppublicaties, internationale studieprogramma's, co-publicaties met industriële partners.

  U Multirank

 • Economen Top 40

  De Economen Top 40 van vakblad Economisch Statistische Berichten is belangrijk voor de economische onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jaarlijks worden hier de meest invloedrijke economische Nederlandse wetenschappers in gerangschikt. Geteld worden artikelen, commentaren, brieven, notities, besprekingen en congresartikelen.

  2014
  Positie #2 in Nederland.

  Economen in deze ranking: Van Knippenberg (#1), Wakker (#13), Bleichrodt (#16), Dur (#17), P.H. Franses (#22), Verwijmeren (#24), Bakker (#28), Van Doorslaer (#29), Van Dijk (#35)

  Economen Top 40

 • Rankings Business Schools

  Voor de Rotterdam School of Management, Erasmus University zijn de internationale rankings voor business schools van groot belang. De verschillende opleidingsprogramma's en wetenschapsgebieden bekleden hoge posities in de verschillende rankings, bijvoorbeeld de Financial Times Business School Rankings. Op de website van de Rotterdam School of Management staan de plaatsen in de ranglijst vermeld.

  Rotterdam School of Management Rankings

 • National Alumni Enquête

  De Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) laat onderzoek uitvoeren naar onder andere het inkomen van recent afgestudeerde master- en doctoraalstudenten en de tijd dat zij hebben moeten zoeken naar een nieuwe baan. De uitkomsten worden gepresenteerd in de tweejaarlijkse Nationale Alumni Enquête (voorheen: WO_monitor).

  2013
  Alumni van de Erasmus Universiteit Rotterdam vinden relatief snel een baan. Bovendien is hun bruto inkomen het hoogst vergeleken met alumni van de andere Nederlandse universiteiten.

  VSNU WO Monitor

  Presentatie WO Monitor 2013

 • MT 500 Beste Nederlandse Bedrijven

  Het magazine Management Team stelt jaarlijks een lijst samen van de 500 meest bewonderde bedrijven van Nederland en publiceert hiervan de 50 beste bedrijven. Aan deze ranglijst gaat een onderzoek vooraf naar het imago van de bedrijven.

  2014
  Positie #41 in Nederland.
  De Erasmus Universiteit is de enige Nederlandse universiteit die een positie heeft in deze ranglijst.

  Management Team 500 Beste Bedrijven