Rankings

De Erasmus Universiteit Rotterdam streeft naar academische excellentie. Dat is terug te zien in de hoge positie in de globale universitaire rankings.

Rankings geven aan hoe de universiteit presteert in vergelijking met andere universiteiten. Wereldwijd bestaan er diverse rankings, elk met hun eigen methodiek en wegingsfactoren. Er is een tweedeling tussen onderzoeksrankings en onderwijsrankings.

De plaats van Erasmus Universiteit Rotterdam in de belangrijkste rankings:

Erasmus Universiteit stijgt plek in Times Higher ranking
#69 Worldwide
Times Higher Education (1000)
national taiwan university logo
#71 worldwide
National Taiwan University Ranking (500)
center for world university rankings
#91 worldwide
Center for World University Rankings (1000)
#1 Netherlands
for Accounting & Finance and Business & Management

Global university rankings

 • De QS Top Universities World Rankings onderzoekt 4300 universiteiten wereldwijd en maakt een ranglijst van de 959 beste universiteiten. Deze ranking kijkt naar de academische reputatie van de universiteit en de onderzoekers, de publicaties van de wetenschappers en de studentenaantallen van de universiteit. De internationale oriëntatie van de universiteit is ook belangrijk

 • De Times Higher Education World University Rankings maakt een ranglijst van de 500 beste universiteiten van de wereld en de 200 beste in Europa. Universiteiten worden geïndexeerd aan de hand van 13 indicatoren, verspreid over de kernactiviteiten onderwijs, onderzoek, valorisatie en internationale oriëntatie. De reputatie van de universiteit is ook belangrijk voor deze ranking.

 • In de Academic Ranking of World Universities (ARWU) ofwel de Shanghai Rankings is de rangorde gebaseerd op het aantal geciteerde wetenschappers, het aantal gepubliceerde artikelen, de kwaliteit van de faculteiten en het aantal Nobelprijswinnaars van de universiteit. Er word een top-500 samengesteld waarbij de universiteiten in groepen van 50 worden gerangschikt

  • Positie #3 in Nederland
   Positie #73 wereldwijd

   Subject ranking
   Economics: Positie #32 wereldwijd, positie #2 in Nederland
   Business Administration: Positie #3 wereldwijd, positie #1 in Nederland

   Mangement: Positie #8 wereldwijd, positie #1 Nederland
   Finance: Positie #24 wereldwijd, positie #2 Nederland
   Public Administration: Positie #1 wereldwijd
   Public Health: Positie #20 wereldwijd, positie #1 in Nederland
   Clinical Medicine: Positie #44 wereldwijd, positie #1 in Nederland
   Medical technology: Positie #28 wereldwijd, positie #4 in Nederland

  • Social Sciences: positie #30 wereldwijd, positie #1 in Nederland
   Medicine: positie #76-100 wereldwijd, positie #5 in Nederland
   Economics & Business: Positie #29 wereldwijd, positie #1 in Nederland

   ARWU / Shanghai Ranking

 • Het Center for World University Rankings (CWUR) publiceert jaarlijks een wereldwijde ranking van universiteiten. De ranking is gebaseerd op de indicatoren: onderwijskwaliteit, carrières van alumni, kwaliteit van wetenschappers, aantal publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften, positie op de h-index en patenten

  • Positie #2 in Nederland
   Positie #91 wereldwijd Posities per Subject (2017): Business #4, Cardiac & Cardiovascular Systems #7, Special education #9, Ethics #8, Hematology #6, Management #10, Planning & Development #5, Applied Psychology #8, Social Issues #9

   Center for World University Rankings

 • De CWTS / Leiden Ranking is een internationale ranglijst die de wetenschappelijke prestaties van 500 universiteiten wereldwijd meet. Voor de Leiden Ranking is het belangrijk hoe vaak en in welke wetenschappelijke tijdschriften onderzoekers worden geciteerd. Ook kijkt de Leiden Ranking hoe vaak en met wie onderzoekers samenwerken met anderen. Alleen universiteiten die jaarlijks minstens 500 publicaties in Engelstalige tijdschriften uitbrengen, worden geselecteerd

 • De National Taiwan University (NTU) Ranking kijkt naar de kwaliteit van wetenschappelijke publicaties. Er wordt een lijst van de 500 beste universiteiten wereldwijd samengesteld

  • Positie #3 in Nederland
   Positie #71 wereldwijd Beste Nederlandse universiteit op gebied van Clinical Medicine (20) en Social Sciences (22).

   National Taiwan University Ranking

 • De U Multirank stelt mensen in staat zelf universiteiten met elkaar te vergelijken op basis van de indicatoren onderwijs, regionale verbondenheid, kennisoverdracht, internationale oriëntatie en onderzoek. Hierbij maakt de U Multirank ook onderscheid in vakgebieden. Naast de wereldwijde topuniversiteiten zijn ook hogescholen opgenomen in deze ranking

  • Bovengemiddelde scores op (oa): citatiescore, toppublicaties, internationale studieprogramma's, co-publicaties met industriële partners.

   U Multirank

Subject / field rankings

 • De QS Top Universities Subject Rankings beoordeelt 48 onderzoeksgebieden van bijna 1130 universiteiten wereldwijd. Deze ranking kijkt voornamelijk naar de reputatie van de onderzoekers, de kwaliteit van de publicaties en de werkgeversreputatie. De Erasmus Universiteit heeft een rankingpositie voor 13 onderzoeksgebieden

  • Nummer 1 positie in Nederland voor: Business & Management en Accounting & Finance.

   Top 50 positie wereldwijd voor: Business & Management (#30), Medicine (#39), Economics & Econometrics (#50), Development Studies (#48)

   Top 100 positie wereldwijd voor: Accounting & Finance, Communication & Media Studies, History, Law, Philosophy, Psychology, Social Policy & Administration, Statistics & Operational Research

   Overige onderzoeksgebieden van de Erasmus Universiteit Rotterdam die zijn opgenomen in deze ranking: Sociology

    

   QS Top Universities Subject Rankings 2018 https://www.topuniversities.com/universities/erasmus-university-rotterdam#subject

 • De Times Higher Education World University Rankings maakt een ranglijst van de 500 beste universiteiten van de wereld en de 200 beste in Europa. Universiteiten worden geïndexeerd aan de hand van 13 indicatoren, verspreid over de kernactiviteiten onderwijs, onderzoek, valorisatie en internationale oriëntatie. De reputatie van de universiteit is ook belangrijk voor deze ranking.

 • Voor de Rotterdam School of Management, Erasmus University zijn de internationale rankings voor business schools van groot belang. De verschillende opleidingsprogramma's en wetenschapsgebieden bekleden hoge posities in de verschillende rankings, bijvoorbeeld de Financial Times Business School Rankings. Op de website van de Rotterdam School of Management staan de plaatsen in de ranglijst vermeld.

  Rotterdam School of Management Rankings

National rankings

 • De Erasmus Universiteit Rotterdam scoort bovengemiddeld op de thema's: het niveau van de opleiding, de studeerbaarheid van de opleiding, de voorbereiding op de beroepsloopbaan en de studieomgeving.

  • De algehele tevredenheid over de studie (op een schaal van 1 tot 5) blijft net als vorig jaar een score van 4,08. De Erasmus Universiteit Rotterdam scoort goed op de thema's Groepsgrootte en Stage-ervaring. Op het nieuwe thema Internationalisering scoort de Erasmus Universiteit Rotterdam boven het landelijk gemiddelde.

   Factsheet Erasmus Universiteit NSE 201

   Nationale Studenten Enquête

 • Het Centrum voor Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) brengt jaarlijks de Keuzegids– Universiteiten en Keuzegids-Masters uit. Bijna alle opleidingen in Nederland staan in de Keuzegids vermeld. De scores zijn gebaseerd op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête en accreditatierapporten van de Nederlandse Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)

  • Positie #1 voor de bacheloropleidingen: Wijsbegeerte, Geneeskunde, Pedagogische Wetenschappen, Criminologie en Bestuurskunde.
   Positie #1 voor de masteropleidingen: Geschiedenis, Arbeidsrecht, Fiscale Economie, International Management, Marketing Management, Management of Innovation, Human Resource Management, Geneeskunde.

   Keuzegids Hoger Onderwijs

 • Tijdschrift Elsevier geeft jaarlijks samen met onderzoeksinstituut ResearchNed de special ‘Beste Studies’ uit. In dit magazine worden de Nederlandse bachelor- en masteropleidingen met elkaar vergeleken, waarbij wordt gekeken naar de kwaliteit van de docenten, het onderwijs en de faciliteiten. De bronnen zijn onder andere De Nationale Studentenenquête en onderzoek onder hoogleraren en universitair hoofddocenten

  • Positie #1 voor bachelorprogramma's: Pedagogische Wetenschappen, Geschiedenis
   Positie #1 voor masterprogramma's: Arbeidsrecht, Geschiedenis, International Management, Kunst- en cultuurwetenschappen, Marketingmanagement, Psychology, Bestuurskunde, Supply Chain Management.

   Elsevier Beste Studies

 • De Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) laat onderzoek uitvoeren naar onder andere het inkomen van recent afgestudeerde master- en doctoraalstudenten en de tijd dat zij hebben moeten zoeken naar een nieuwe baan. De uitkomsten worden gepresenteerd in de tweejaarlijkse Nationale Alumni Enquête (voorheen: WO_monitor).

  • Alumni van de Erasmus Universiteit Rotterdam vinden relatief snel een baan. Bovendien is hun bruto inkomen het hoogst vergeleken met alumni van de andere Nederlandse universiteiten.

   VSNU WO Monitor

   Presentatie WO Monitor 2013

 • Het magazine Management Team stelt jaarlijks een lijst samen van de 500 meest bewonderde bedrijven van Nederland en publiceert hiervan de 50 beste bedrijven. Aan deze ranglijst gaat een onderzoek vooraf naar het imago van de bedrijven

Overige rankings

 • De jaarlijkse International Student Barometer van organisatie I-graduate meet de tevredenheid van internationale studenten die korte of lange tijd aan de Erasmus Universiteit studeren. Dit enquête-onderzoek wordt onder meerdere universiteiten in verschillende landen gehouden.

 • De Highly Cited Researchers Ranking van Thomson Reuters is een ranglijst van de wetenschappers die de meeste belangrijke en de 1% meest geciteerde wetenschappelijke artikelen binnen hun vakgebied hebben geschreven

 • Times Higher Education stelt de Global Employability University Rankings samen. Deze ranking meet de inzetbaarheid van universitaire alumni op de arbeidsmarkt. Hiervoor worden recruiters en CEO’s van internationale bedrijven uit 20 landen bevraagd. In de ranking staan de 150 best presterende universiteiten van de wereld

 • Reuters stelt de ranking top-100 van Europa’s meest innovatieve universiteiten samen op basis van het aantal wetenschappelijke publicaties, citaties en patentaanvragen

 • De Economen Top 40 van vakblad Economisch Statistische Berichten is belangrijk voor de economische onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jaarlijks worden hier de meest invloedrijke economische Nederlandse wetenschappers in gerangschikt. Geteld worden artikelen, commentaren, brieven, notities, besprekingen en congresartikelen.

  • Positie #2 in Nederland.

   Economen in deze ranking: Van Knippenberg (#1), Wakker (#13), Bleichrodt (#16), Dur (#17), P.H. Franses (#22), Verwijmeren (#24), Bakker (#28), Van Doorslaer (#29), Van Dijk (#35)

   Economen Top 40