Duurzame campus

Current facets (Pre-Master)

Bouwen aan een duurzame campus

In 2011 is een start gemaakt met de verbouwing van campus Woudestein. Een belangrijke stap was de voorbereiding van het terrein. Voor het creëren van het bouwterrein moest helaas een groot aantal bomen het veld ruimen. Hierbij is met de grootst mogelijke zorg te werk gegaan. In overleg met de Bomenridders Rotterdam hebben alle verplaatsbare bomen een nieuwe plek op het terrein gekregen. Een deel van de bomen is gebruikt om de noordrand van het terrein te vergroenen; een wens van de bewoners die langs de grens van de campus wonen. Zieke bomen en bomen die niet verplaatst konden worden zijn gekapt. Uiteindelijk zal de campus meer bomen tellen dan voor de verbouwing. Enkele gekapte bomen zijn toen gebruikt voor de bouw van een 'tree shack', een boomhut die symbool staat voor de duurzame ambities van studenten en medewerkers.

Het noordelijk deel van de campus wordt een parkachtige, groen-blauwe verblijfsomgeving. Inmiddels is als concreet voorbeeld daarvan Park Noord aangelegd. Bij de keuze van de beplanting is daarbij rekening gehouden met drachtplanten om bijen aan te trekken. Ook is er naast het Erasmus Paviljoen een vijver aangelegd. De daken worden ook steeds groenen. In een convenant met de gemeente is afgesproken om nog eens 10.000 m2 extra groen dak aan te leggen.

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de ambitie om tot de meest duurzame campussen van Nederland te behoren. Concrete doelstellingen zijn:

  • 30% energie-efficiency in 2020 t.o.v. 2005 (2% per jaar)
  • 50% CO2 reductie in 2025 t.o.v. 1990 (afspraak met Rotterdam Climate Initiative)
  • evenwicht tussen people, planet en profit
  • op lange termijn: een (zo goed als) energieneutrale campus met een aantrekkelijke werk-, woon- en studieomgeving

Meer weten? Lees de notitie over het beleid ten aanzien van duurzaamheid op vastgoedgebied.

Wat gebeurt er nog meer?

Cup sharing on campus
Cup-sharing
De Erasmus Sustainability Hub en Post Plastic Generation stimuleren cup-sharing. Zij hopen dat alle plastic cups vervangen worden door duurzame varianten.
Lees meer op Facebook
Moestuin op de campus
Moestuin op campus Woudestein
De Erasmus Sustainability Hub en Edible EUR runnen samen een moestuin op de campus.
Lees meer op Facebook