Duurzame inkoop

Current facets (Pre-Master)

Binnen de universiteit is duurzaamheid een belangrijk thema. Aangezien veel van de goederen en diensten worden ingekocht geldt dit dus ook binnen inkoop. Duurzaamheid is daarom goed verankerd in de strategiefase van de Europese aanbestedingen. Hierbij wordt per Europese aanbesteding gekeken wat de mogelijkheden zijn om duurzaamheidsaspecten mee te nemen.

Bij Europese aanbestedingen is het helaas niet altijd mogelijk om duurzaamheidscriteria mee te nemen aangezien niet alle duurzaamheidseisen binnen Europees aanbesteden zijn toegestaan. De EUR is namelijk verplicht om zoveel mogelijk leveranciers in de gelegenheid te stellen om op opdrachten in te schrijven en soms zijn duurzaamheidscriteria daarvoor te beperkend. Binnen Europees aanbesteden maken we daarom standaard gebruik van duurzaamheidcriteria van RVO.nl die speciaal voor Europese aanbestedingen zijn ontwikkeld. In de meest recente monitor van het Ministerie van I&M scoorde de EUR indertijd vrijwel 100% op het gebruik van deze criteria.

Verder onderschrijft de EUR de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (versie 2011). Deze richtlijnen bieden handvatten voor bedrijven om om te gaan met kwesties als ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, en milieu en corruptie. De EUR verwacht van haar leveranciers dat zij deze richtlijnen respecteren en communiceert dat ook in aanbestedingsdocumenten en in offerte trajecten.