Erasmiaanse waarden

Standbeeld Erasmus

De in Rotterdam geboren Desiderius Erasmus Roterodamus was filosoof, theoloog en humanist. Met zijn boeken had hij grote invloed op het culturele en intellectuele klimaat. Erasmus was wereldburger: hij vond het belangrijk dat mensen met zorg en aandacht omgingen met andere mensen, de wereld en zichzelf. 

Geïnspireerd door het gedachtengoed van onze naamgever, geven we invulling aan onze identiteit en aan ons denken en doen. Dit vatten wij samen onder de noemer ‘being an Erasmian’, dat staat voor wereldburgerschap, maatschappelijke betrokkenheid en een open en kritische mind-set. Niet in de laatste plaats staat het ook voor hoe we dat doen: ondernemend, innovatief en vanuit de diversiteit van achtergronden en opvattingen, altijd verbindend en in samenwerking, actiegericht en waar nodig onconventioneel en met lef. Dit ‘hoe’ noemen we met trots the Erasmian way.

Als universiteit voelen wij ons geroepen om mee te helpen aan het oplossen van de complexe problemen van de moderne samenleving. ‘Impact’ impliceert maatschappelijke betrokkenheid. Het behelst ook een commitment aan egalitaire en democratische waarden, aan inclusie en een cultuur van dialoog en discussie. Het appelleert aan toewijding aan onderzoek en onderwijs dat werkelijk impact heeft in de regio, in ons land en in de wereld. Onze studenten en medewerkers onderschrijven de grondbeginselen van maatschappelijke betrokkenheid en gelijke kansen.

In de geest van Erasmus – wereldburger en naamgever van onze universiteit – komen onze studenten, onderzoekers, opleiders en alumni tot nieuwe wetenschappelijke inzichten. Ze bedenken oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op regionaal en mondiaal niveau. In deze voortdurende zoektocht naar oplossingen, treden wij buiten de grenzen van landen en vakgebieden, omarmen wij een kosmopolitisch wereldbeeld. Wij spreken onze internationale netwerken aan om allianties aan te gaan en kennis en inspiratie op te doen.

Maatschappelijke impact betekent ook verbinding, beweging maken naar elkaar en samenwerking. Het betekent bruggen slaan tussen verschillende disciplines, in samenwerking met de maatschappij. Een traditie van dialoog is hieraan inherent. Studenten worden opgeleid tot deskundigen in hun eigen vakgebied of multidisciplinair verband. Ze worden uitgerust met de kennis en inzichten die ze nodig hebben om verbanden te leggen. Het onderzoek dat we doen en het onderwijs dat we geven is interdisciplinair en multidisciplinair. Het bouwt voort op onze stevige basis van monodisciplinaire kennis en expertise. Dit wordt ondersteund door nieuwe, co-creërende en inclusieve manieren van (samen) werken. Verbindingen zijn onlosmakelijk verbonden met hoe we denken en werken.

Voortbouwend op de nalatenschap van onze stichters, wordt onze universiteit gekenmerkt door een ondernemende instelling: een ‘can-do’-cultuur die gericht is op resultaten, experimenteren en innovatie. Wij zijn niet bang om zo nu en dan van de gebaande wegen af te wijken, gedurfd en soms onconventioneel. Binnen onze gemeenschappelijke waarden slaan wij bruggen tussen inspiratie uit het verleden en actuele uitdagingen. Onze studenten, docenten en onderzoekers spelen een actieve rol in de manier waarop onderzoek en kennis in de praktijk worden gebracht. Wij zetten ons net zo goed in voor experiment en innovatie als voor ons eigen onderzoek en onderwijs. Wij aanvaarden eigenaarschap en nemen verantwoordelijkheid.

Erasmus was een onvermoeibare voorvechter van vrijheid en tolerantie. Wij stimuleren onze community om deel te nemen aan het wetenschappelijk debat vanuit haar sterke punten, talenten en achtergrond. Onze studenten en medewerkers vormen een afspiegeling van onze internationale en multiculturele omgeving – wij geloven in de kracht van inclusie. Wij kennen een traditie van onafhankelijkheid en integriteit, streven naar wederzijds begrip over sociale en culturele scheidslijnen heen. Onze studenten ontwikkelen de kennis en competenties die ze nodig hebben om verschillende standpunten en opvattingen goed te kunnen beoordelen. Het wetenschappelijk personeel geeft het goede voorbeeld en stimuleert een stevig debat. Als community staan wij open voor een brede kijk op maatschappelijke, politieke en ethische dilemma’s. Opvattingen, algemeen aanvaarde normen en persoonlijke waarden komen in de dialoog ter sprake en worden kritisch tegen het licht gehouden.

Lees meer over onze Erasmiaanse Waarden

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen