Toekomstgericht onderwijs

Virtual reality glasses

Hoe ziet het onderwijs aan de EUR er in 2024 en daarna uit? Onze studenten hopen dat ons onderwijs hen voorbereidt op de toekomst. Niet alleen in de zin van wat zij leren, maar ook hoe zij leren.

Onze studenten willen leren over de zeer complexe problemen waarmee lokale en wereldwijde gemeenschappen zich geconfronteerd zien, en begrijpen hoe ze deze kunnen bestuderen en aanpakken. Daarom leiden we onze studenten op tot de ‘change leaders’ van morgen – zowel in de publieke als in de private sector, binnen hun eigen werkomgeving en daarbuiten.

We creëren een omgeving waarin studenten tijdens hun studie worden betrokken bij en geprikkeld door maatschappelijke uitdagingen uit de Rotterdamse regio en in de internationale context. We gebruiken de Rotterdamse regio en wijde omgeving als een proeftuin. Zo versterken we de impact van ons onderwijs, waarbij wij onze studenten opleiden tot de ‘change leaders’ van morgen.

De eisen aan studenten veranderen: ze moeten zelfbewust en kritisch zijn in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Om dat waar te maken, leiden we studenten op tot kritische, creatieve probleemoplossers die in staat zijn vat te krijgen op onbepaalde of vage problemen. Ze identificeren incongruenties die hen aanzetten om eerst te onderzoeken wat precies het probleem is. We helpen studenten met persoonlijk leren, om zo te werken aan professionele en academische competenties en zichzelf te leiden en te sturen. Hun betrokkenheid bij onderwijsvernieuwing maakt deel uit van deze brede ontwikkeling.

De primaire taak van elke universiteit is en blijft het opbouwen van (wetenschappelijke) carrières. Maar we moeten ook het belang overbrengen van vrijheid van geest, kritisch denken en het vermogen om verschillende standpunten te begrijpen. We leren studenten om Erasmians te worden. Die uitdaging vraagt een interdisciplinaire, inclusieve, kritische, ondernemende en pionierende mentaliteit.

We helpen Erasmiaanse docenten zich tot onderwijskundige leiders te ontwikkelen: inspirerende teamspelers, omringd door interdisciplinaire leerteams die bestaan uit onderwijsprofessionals, leertechnici en inhoudsspecialisten. Dit alles ondersteund door geavanceerde technologie. We maken gebruik van onze diverse gemeenschap van zeer gemotiveerde studenten: we betrekken hen als co-creators bij het vormgeven van ons onderwijs. We geven de ruimte aan onderzoek in onderwijs en concentreren ons op het creëren van impact. Dat maakt onderwijs ook leuker en meer gedreven door nieuwsgierigheid. Een benadering met één eenduidige methode is niet langer voldoende om complexe onderwijsvernieuwingen door te voeren.

We maken ruimte voor persoonlijk en gepersonaliseerd leren door te investeren in technologie. Iedere student beschikt daarbij over een toolkit om de eigen persoonlijke ontwikkeling te versterken. Daaronder valt een instrument (nog nader te ontwikkelen) waarmee studenten hun eigen persoonlijke leerpad creëren.

Alumni kunnen ons helpen om impact te creëren en onze onderwijsdoelen te halen. Zij zijn onze ambassadeurs, deelnemers aan onze curricula en vervullen de rol van ‘kritische vriend’ op het gebied van onze onderwijskwaliteit. We zorgen ervoor dat alumni deel uitmaken van onze academische gemeenschap en betrokken zijn als belanghebbenden en co-creators.

Een lerende samenleving impliceert levenslang leren. Dit is van fundamenteel belang om een antwoord te vinden op de uitdagingen van economische en maatschappelijke veranderingen en duurzame ontwikkeling. Levenslang leren bedient de Erasmus-alumni door ze tijdens hun professionele leven uitzonderlijke leermiddelen te bieden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen