Erasmus Verbindt

Het universiteitsbrede studenteninitiatief ‘Erasmus Verbindt’ (EV) verkent, versterkt en intensiveert de relatie tussen de Erasmus Universiteit en de stad Rotterdam. Met dit initiatief willen de EUR-studenten een actieve bijdrage leveren aan de vertaling van academische inzichten naar maatschappelijke verbetering.

Hoe zorgen wij ervoor dat uitdagingen, kennis en informatie uit de regio de weg naar onze universiteit blijven vinden? En hoe zorgen wij ervoor dat academische inzichten juist die plekken in de stad bereiken waar zij een positieve impact kunnen genereren? Een praktisch antwoord formuleren op deze vragen is de kernmissie van Erasmus Verbindt (EV).

Erasmus Verbindt opereert op basis van een netwerk- en verbindingsmethode waarmee wij als studentengemeenschap op doordachte wijze een brug willen slaan naar de stad. Dit doen we in drie nauw verweven ‘tracks’ waarbij stapsgewijs de aandacht wordt gericht op het verkennen, versterken en intensiveren van de relatie tussen de universiteit en onze omgeving. Op de universiteit is EV dan ook verbonden met diverse onderzoeks- en onderwijsinitiatieven, de studieverenigingen en de Strategy 2020-2024 agenda van de EUR. En in de stad werken wij nauw samen met onze maatschappelijke partners, zoals de Gemeente Rotterdam en Omroep Rijnmond.

Binnen de domeinen Grootstedelijke Uitdagingen, Sociale Ongelijkheid, Duurzaamheid en Gezondheid, gaan EUR-studenten op zoek naar zinvolle verbindingen tussen de maatschappelijk betrokken wetenschappers van de EUR en de stadsinwoners, initiatieven, organisaties en instanties die zich inzetten voor een beter, rechtvaardiger, groener en gezonder Rotterdam.

Daarbij willen wij van elkaar leren, elkaar ondersteunen en inspireren. Zo werken we toe naar toekomstbestendigere netwerken, waarbinnen wij als EUR-gemeenschap samen met onze maatschappelijke partners kunnen optrekken om de uitdagingen die voor ons liggen met overtuiging het hoofd te bieden.

This is Erasmus Verbindt

Dieuwertje Bravenboer

"Onze universiteit maakt deel uit van Rotterdam. Door samen te werken en nieuwe verbindingen aan te gaan kunnen we tot innovatieve oplossingen komen voor de grote maatschappelijke uitdagingen die voor ons liggen. Erasmus Verbindt past als universiteitsbreed studenteninitiatief dan ook heel mooi binnen de strategie van onze universiteit. Ik ben blij dat onze studenten participeren en met dit initiatief de mouwen opstropen om de relatie met onze stad te verkennen, versterken en intensiveren. Zo werken wij als gemeenschap samen aan het creëren van een positieve maatschappelijke impact."  - Prof.dr. Rutger Engels (tot 1 jan 2021 Rector Magnificus)

Ten grondslag aan Erasmus Verbindt ligt de gedachte dat gevorderde studenten – van alle faculteiten – voldoende relevante kennis en inzicht hebben opgedaan om de grote lijnen van maatschappelijke probleemvorming te begrijpen. Dit oriëntatievermogen biedt het fundament voor de zoektocht naar zinvolle verbindingen tussen stad en universiteit. De interdisciplinaire samenstelling van de teams waarin dit gebeurt en waar perspectieven worden gecombineerd, passen bij de complexiteit waar de uitdagingen anno 2021 door worden gekenmerkt.

Studenten staan bovendien met één been in de academische wereld en met één been in de dagelijkse realiteit van Rotterdam; de stad waar zij wonen, werken en studeren. Dit maakt hen uniek gepositioneerd om als verbinder op te treden in het grensgebied tussen de universiteit en de stad. Een studentengemeenschap die zo talrijk en divers is als die van de EUR, beschikt bovendien over veel organisatiekracht, netwerk en denkvermogen. Door deze factoren slim te combineren, beoogt Erasmus Verbindt de komende jaren een waardevolle bijdrage te leveren aan de Erasmus Universiteit en de stad Rotterdam.

De uitvoering

De missie van Erasmus Verbindt wordt uitgevoerd in drie stappen – drie zogeheten tracks die gezamenlijk het corpus van EV vormen. De eerste stap wordt gezet door de bestaande relaties tussen de universiteit en de stad te verkennen in een podcastreeks die samen met Omroep Rijnmond wordt geproduceerd – genaamd ‘Stadswandelingen’. In stap twee, gaat Erasmus Verbindt met vier interdisciplinaire studententeams op zoek naar nieuwe verbindingen (in de vorm van bijeenkomsten en kennisuitwisselingen) tussen wetenschappers en stakeholders in de stad – onder de noemer ‘Erasmus in gesprek met…’.

Bij de laatste stap richten we ons op het aangaan van concrete samenwerkingen en partnerschappen. Hierbij convergeren de kennis en inzet van studenten en academici in de samenwerking met de stad Rotterdam. In deze track, ‘Gebundelde krachten’, worden maatschappelijke uitdagingen verweven met het onderwijs van de universiteit.

'Stadswandelingen' is een podcastserie die de relatie tussen de stad en de universiteit verkent. Op locatie gaan we in gesprek met EUR-academici en betrokken of belanghebbende Rotterdammers, om al wandelend door de stad urgente thema’s vanuit verschillende perspectieven te belichten. Het voor een breed publiek inzichtelijk en tastbaar maken van uitdagingen waar Rotterdam anno 2021 voor staat, is een belangrijk doel van de podcast. Tegelijkertijd vormt de serie een portret van de talloze manieren waarop de Rotterdamse wetenschap en de stad Rotterdam reeds met elkaar verknoopt zijn.

'Erasmus in gesprek met...' is een bijeenkomstenreeks die de relatie tussen de stad en de universiteit versterkt door nieuwe verbindingen aan te gaan. Binnen de vier EV-domeinen – Duurzaamheid, Grootstedelijke Uitdagingen, Sociale Ongelijkheid en Gezondheid – gaan vier interdisciplinaire studententeams als verbinders aan de slag op basis van een methode die bestaat uit drie componenten:

  1. Vanuit hun eigen achtergrond en expertise dragen de studenten allereerst bij aan de (netwerk)analyse van complexe Rotterdamse problemen, waarbij zij een beroep doen op de kennis en ervaring van onze academische en stedelijke partners. Zij brengen in kaart waar deze problemen uit bestaan en wie er aan verbonden zijn. Welke instanties, organisaties, individuen etc. zetten zich in voor een groener, beter, rechtvaardiger en gezonder Rotterdam? En wie zouden er baat bij hebben te worden bijgestaan door studenten en academici van de universiteit?
     
  2. ​In een paralleltraject brengen de studententeams maatschappelijk relevant EUR-onderzoek in kaart. Welke EUR-wetenschappers doen waardevol onderzoek binnen de gegeven context? Wie zijn in staat en bereid om het gesprek aan te gaan in de stad? En wie zouden er baat bij hebben om in contact te komen met organisaties of individuen die in praktische zin nauw verbonden zijn met hun onderzoeksgebied? 
     
  3. De laatste stap die de studenten nemen is het organiseren van zinvolle samenkomsten tussen deze twee werelden. Tijdens deze ‘events’ staat de uitwisseling van aan elkaar grenzende en elkaar versterkende perspectieven op een probleemgebied centraal. Deze ontmoetingen hebben verschillende functies. Allereerst doen wetenschappers kennis, inspiratie en informatie op uit de dagelijkse werkelijkheid van hun vakgebied, terwijl de relevantie van hun onderzoek en inzichten toeneemt wanneer deze in de praktijk wordt gebracht. Onze gesprekspartners in de stad doen evenwel waardevolle inzichten op, die zijn kunnen gebruiken in de dagelijkse worsteling met complexe uitdagingen. En de studenten die het organiseren dragen bij aan een betere stad terwijl zij zich op academisch en persoonlijk vlak ontwikkelen in het proces. Tot slot vormen de bijeenkomsten de basis voor nieuwe, bestendigere netwerken in de toekomst die ervoor zorgen dat wij elkaar weten te vinden als de tijd daarom vraagt. Want samen staan we sterker, en samen zijn we slimmer.

In ‘Gebundelde krachten’ richten wij ons op het zetten van de vervolgstap: het ontwikkelen van concrete samenwerkingsverbanden en partnerschappen. Deze track beoogt de relatie tussen de EUR en stad Rotterdam te intensiveren. Dit doen we door onze netwerken van partners en maatschappelijke uitdagingen te verbinden met het onderwijs van de universiteit. Studenten committeren zich in deze track – onder begeleiding van EUR-academici – aan partners in de stad met wie zij complexe uitdagingen het hoofd zullen bieden als onderdeel van hun academische vorming. Dit doen zij tijdens stages, afstudeertrajecten etc. Op die manier leren zij reeds tijdens de studie hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, over hun disciplinaire/academische grenzen heen te kijken en op verantwoorde wijze te handelen in de complexe maatschappelijke realiteit waar zij als alumni in actief zullen zijn.

Binnen Erasmus Verbindt worden enthousiaste, maatschappelijk geëngageerde studenten gekoppeld aan sociaalmaatschappelijke uitdagingen in de regio Rotterdam middels een stage. Lees hier meer over de stageplekken via Erasmus Verbindt. 

“De Erasmus Universiteit wil bruggen bouwen. Erasmus Verbindt brengt deze ambitie in praktijk door verbinding te zoeken, tussen universiteit en stad, maar ook tussen campussen, faculteiten en disciplines onderling.” – prof.dr. Hub Zwart (decaan Erasmus School of Philosophy)

Contact

Voor algemeen contact: info@erasmusverbindt.nl

Max - Erasmus Verbindt
Max Wagenaar
Program Director
Schiekade 189 - unit 5.09
Emma - Erasmus Verbindt
Emma Peters
Program Manager
Schiekade 189 - unit 5.09

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen