Erasmus Verbindt

Het universiteitsbrede studenteninitiatief ‘Erasmus Verbindt’ (EV) verbindt wetenschap en samenleving in Rotterdam: to create a positive impact. Met dit initiatief willen de EUR-studenten een actieve bijdrage leveren aan het oplossen van de belangrijke en complexe maatschappelijke vraagstukken die voor ons liggen. 

Erasmus verbindt

Hoe zorgen wij ervoor dat uitdagingen, kennis en informatie uit de regio de weg naar onze universiteit blijven vinden? Hoe zorgen wij ervoor dat academische inzichten juist die plekken in de stad bereiken waar zij een positieve impact kunnen genereren? En hoe doen we dat op zo’n manier dat we de studenten die het uitvoeren opleiden tot maatschappelijk betrokken en vaardige Erasmianen? Dat is de missie van Erasmus Verbindt.

This is Erasmus Verbindt

Erasmus Verbindt

Trailer podcast Stadswandelingen

Annelien Bredenoord

"Ik ben blij dat onze studenten met dit initiatief de mouwen opstropen om de relatie met Rotterdam te versterken, en dat wij als gemeenschap samenwerken aan het creëren van een positieve maatschappelijke impact." 
Prof. dr. Annelien Bredenoord (Rector Magnificus)

Studenten staan met één been in de academische wereld en met één been in de dagelijkse realiteit van Rotterdam; de stad waar zij wonen, werken en studeren. Dit maakt hen uniek gepositioneerd om als verbinder op te treden in het grensgebied tussen wetenschap en samenleving. 

Een studentengemeenschap die zo talrijk en divers is als die van de EUR, beschikt bovendien over veel organisatiekracht, netwerken en denkvermogen. Door deze factoren slim te combineren leveren de studenten van Erasmus Verbindt een betekenisvolle bijdrage aan de Rotterdamse samenleving. 

De uitvoering

De missie van Erasmus Verbindt voeren we uit in drie zogeheten tracks. In track 1 verkennen de manieren waarop de Rotterdamse wetenschap en stad Rotterdam reeds met elkaar verbonden zijn. Dat doen we in de podcast ‘Stadwandelingen’ die we samen met Codarts en Omroep Rijnmond produceren. In track 2 gaan onze interdisciplinaire studententeams op zoek naar nieuwe kennismakingen en samenwerkingen tussen onderzoekers van de EUR en organisaties die zich inzetten voor Rotterdam. En in track 3 verweven we Rotterdamse netwerken en uitdagingen met het onderwijs van de EUR. Hierin gaan studenten aan de slag met concrete vraagstukken waar onze partners aan werken.

'Stadswandelingen' is een podcastserie die de relatie tussen de stad en de universiteit verkent. Op locatie gaan we in gesprek met EUR-academici en betrokken of belanghebbende Rotterdammers, om al wandelend door de stad urgente thema’s vanuit verschillende perspectieven te belichten. Het voor een breed publiek inzichtelijk en tastbaar maken van uitdagingen waar Rotterdam anno 2021 voor staat, is een belangrijk doel van de podcast. Tegelijkertijd vormt de serie een portret van de talloze manieren waarop de Rotterdamse wetenschap en de stad Rotterdam reeds met elkaar verknoopt zijn. 

In track 2 maken onze interdisciplinaire studententeams nieuwe koppelingen tussen maatschappelijk betrokken EUR-wetenschappers en organisaties die zich inzetten voor Rotterdam. Op die manier zorgen we ervoor dat wetenschappelijke kennis de basis vormt voor zinvol handelen in de praktijk, terwijl de universiteit van maatschappelijke netwerken en vraagstukken wordt voorzien. Hierdoor neemt EUR-onderzoek in relevantie toe, worden onze maatschappelijke partners bijgestaan in hun omgang met complexe uitdagingen en doen onze studenten waardevolle praktijkervaring op in het proces.

Hoe ziet dat eruit in de praktijk? Soms hebben de teams een concrete samenwerking voor ogen en worden er bijeenkomsten met een specifiek doel opgezet, zoals een seminar ‘omgaan met implicit bias in het klaslokaal’, of een duurzaamheidsworkshop voor lokale bedrijven. Andere keren doen we een stap terug en zijn de samenkomsten exploratief van aard. Zoals bij een speeddate netwerksessie tussen EUR-wetenschappers en koplopers uit de Rotterdamse cultuursector. En soms vormt wetenschappelijk onderzoek de basis voor maatschappelijke projecten die samen met partners worden opgezet, zoals bij het period poverty initiatief van het team Gezondheid.

Deze veelzijdigheid is de kracht van de track! In de samenwerking met onze partners en betrokken academici, hebben onze studenten veel vrijheid om te experimenteren met nieuwe manieren waarop wetenschap en samenleving elkaar kunnen versterken.

Wil jij meer lezen over deze track? Neem dan een kijkje op de pagina van track 2.

In ‘Gebundelde krachten’ richten wij ons op het zetten van de vervolgstap: het ontwikkelen van concrete samenwerkingsverbanden en partnerschappen. Deze track beoogt de relatie tussen de EUR en stad Rotterdam te intensiveren. Dit doen we door onze netwerken van partners en maatschappelijke uitdagingen te verbinden met het onderwijs van de universiteit. Studenten committeren zich in deze track – onder begeleiding van EUR-academici – aan partners in de stad met wie zij complexe uitdagingen het hoofd zullen bieden als onderdeel van hun academische vorming. Dit doen zij tijdens stages, afstudeertrajecten etc. Op die manier leren zij reeds tijdens de studie hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, over hun disciplinaire/academische grenzen heen te kijken en op verantwoorde wijze te handelen in de complexe maatschappelijke realiteit waar zij als alumni in actief zullen zijn.

Binnen Erasmus Verbindt worden enthousiaste, maatschappelijk geëngageerde studenten gekoppeld aan sociaalmaatschappelijke uitdagingen in de regio Rotterdam middels een stage. Lees hier meer over de stageplekken via Erasmus Verbindt. 

“Wij maken allemaal deel uit van Rotterdam. Door samen te werken kunnen we tot innovatieve oplossingen komen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Daarom zit ik bij Erasmus Verbindt.”
Nizar el Manouzi (Teamleider Sociale Ongelijkheid, Track 2)

Contact

Algemeen: erasmusverbindt@eur.nl
Marketing & communicatie: evmarcom@esphil.eur.nl
Podcast Stadswandelingen: stadswandelingen@erasmusverbindt.nl
Vacatures: applications@erasmusverbindt.nl

 • Max - Erasmus Verbindt
  Max Wagenaar

  Program Director

  E-mailadres
  Kamer
  Schiekade 189 - unit 5.09
 • Tessa Mertens

  Community Builder

  Kamer
  Schiekade 189 - unit 5.09
 • Dominique Heijman

  Board Secretary

  Kamer
  Schiekade 189 - unit 5.09
 • Florian Wijker

  Stakeholder Manager Education

  E-mailadres
  Kamer
  Schiekade 189 - unit 5.09
 • Joska Strikker

  Stakeholder Manager Research

  Kamer
  Schiekade 189 - unit 5.09

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen