Missie, profiel en prioriteiten

Missie Erasmus Universiteit Rotterdam

Onze missie is een positieve maatschappelijke impact te creëren. We streven ernaar om hedendaagse, complexe maatschappelijke uitdagingen te leren begrijpen en met ons onderwijs en onderzoek een bijdrage te leveren aan de oplossing ervan. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze externe partners op zowel lokaal niveau als wereldwijd.

Ons profiel

De essentiële kracht van de Erasmus Universiteit is haar toewijding aan onderzoek, onderwijs en impact. Deze elementen vormen ons profiel. Ons onderzoek en ons onderwijs zijn hierdoor uniek en onderscheidend. Bovendien streven we in het bijzonder naar excellentie in onze academische disciplines.

De Erasmus Universiteit hecht grote waarde aan interdisciplinaire samenwerking en wil een integraal deel van de maatschappij zijn, zowel lokaal als wereldwijd. We willen een positieve bijdrage leveren aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Daarom investeren we veel in onze Erasmus Initiatives en creëren aldus positieve impact in de wereld om ons heen.

De Erasmus Universiteit is een lokale universiteit met een focus op de wereld, toegewijd aan de samenwerking met een wereldwijde community en gericht op het optimaliseren van een blijvende, positieve impact. Deze interactie willen we de komende jaren voeden, stimuleren en uitbreiden.

Studenten op de campus in de zomer

Prioriteiten

Met onze missie en ons profiel in gedachten hebben we zeven prioriteiten opgesteld voor onze strategische plannen tot en met 2024:

A. Toekomstgericht onderwijs

B. Uitstekend wetenschappelijk onderzoek verankerd in de samenleving

C. Ontwikkelen van onze maatschappelijke impact identiteit

D. Ons interdisciplinaire potentieel optimaal benutten

E. Investeren in ons talent voor de toekomst

F.  Versterken van professionele services

G. De stap zetten naar het volgende niveau van duurzaamheid