Rollen en verantwoordelijkheden

De verschillende initiatieven zullen worden ontwikkeld, bepleit, geïmplementeerd en/of uitgevoerd door de Chief Diversity Officer, programmamanager, D&I Office en aangewezen projectleiders.

Binnen de faculteiten heeft de Faculty Diversity Officer, naast de decaan, een belangrijke rol om verandering te bewerkstelligen. Het programma werkt nauw samen met HR en C&M.

Het College van Bestuur en de Stuurgroep ontvangen jaarlijks een rapport. In de periodieke bilaterale bijeenkomsten tussen het College van Bestuur en het Bureau D&I (BILO) wordt dit besproken om de voortgang (inhoudelijk en financieel) te monitoren.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen