mr.
(Anja) ASJ van Garderen - Groeneveld

mr. (Anja) ASJ van Garderen - Groeneveld
Lecturer Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-058
Telephone
0104081084
Email
vangarderen@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • M.M.R. van Ardenne-Dick & A.S.J. Groeneveld (2000). Kroniek Verzekeringsrecht 1998-1999 (deel I). Verzekeringsarchief, 2000 (1/2), 63-71.
    • M.M.R. van Ardenne-Dick & A.S.J. Groeneveld (2000). Kroniek Verzekeringsrecht 1998-1999 (deel II). Verzekeringsarchief, 2000 (3), 116-125.
    • A.S.J. Groeneveld (1999). Raad van Toezicht past 'Gedragscode Persoonlijk Onderzoek' toe. Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1999 (1), 13-14.
    • A.S.J. Groeneveld (1998). Tienjarig contract niet onredelijk bezwarend en niet in strijd met redelijkheid en billijkheid. Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1998 (8), 122-123.
    • A.S.J. Groeneveld (1998). Verzwijging en voorlopige dekking. Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1998 (1), 13-14.
    • A.S.J. Groeneveld (1998). Partieel bedrog; burgerlijke rechter volgt Raad van Toezicht. Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1998 (7), 110-110.
    • A.S.J. Groeneveld (1998). Gegrondverklaring ondanks herziening onverdedigbaar standpunt. Beursbengel, 1998 (2), 32-33.
    • A.S.J. Groeneveld (1998). Ombudsman Schadeverzekering: Jaarverslag 1997. Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1998 (6), 87-91.
    • M.M.R. van Ardenne-Dick & A.S.J. Groeneveld (1998). Kroniek Verzekeringsrecht 1996-1997 II. Verzekeringsarchief, 1998 (3), 97-104.
    • M.M.R. van Ardenne-Dick & A.S.J. Groeneveld (1998). Kroniek Verzekeringsrecht 1996-1997 I. Verzekeringsarchief, 1998 (2), 67-72.
    • A.S.J. Groeneveld (1997). Verzwijging van het strafrechtelijk verleden van bestuurders van rechtspersonen. Dossier, 1997 (10), 2-5.
    • A.S.J. Groeneveld (1996). Het begrip strafrechtelijk verleden. Beursbengel, 1996 (9), 22-22.
    • A.S.J. Groeneveld (1996). Voldoende aanwijzingen voor het aannemen van een strafrechtelijk verleden? Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1996 (6), 87-87.
    • A.S.J. Groeneveld (1996). Het begrip "strafrechtelijk verleden". Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1996 (7), 100-100.
    • A.S.J. Groeneveld (1996). De betekenis van de algemene slotvraag in het kader van verzwijging. Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1996 (5), 70-70.
    • A.S.J. Groeneveld (1996). Ombudsman Schadeverzekering: Jaarverslag 1995. Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1996 (4), 46-50.
    • A.S.J. Groeneveld (1996). Bewijs van strafrechtelijk verleden. Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1996 (3), 38-39.
    • A.S.J. Groeneveld (1995). Ombudsman Schadeverzekering: Jaarverslag 1994. Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 7 (5), 69-71.
    • A.S.J. Groeneveld (1995). Partieel verzekeringsbedrog: algeheel verval recht op uitkering? Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 7 (1), 13-14.
    • A.S.J. Groeneveld (1995). Verzwijging: ruim kenbaarheidsvereiste bij gerichte vraag. Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1995 (8), 116-117.
    • A.S.J. Groeneveld (1995). Verzwijging: strikt kenbaarheidsvereiste bij ontbreken gerichte vraag. Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1995 (8), 115-116.
    • A.S.J. Groeneveld (1995). WAM-uitsluiting 'behendigheidsritten'. Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1995 (8), 117-118.
    • A.S.J. Groeneveld (1995). Verzwijging van het strafrechtelijk verleden. Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1995 (8), 119-120.
    • A.S.J. Groeneveld (1994). Ombudsman Schadeverzekering; Jaarverslag 1993. Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 5, 40-42.
    • A.S.J. Groeneveld, J.H. Wansink & M. Rijkmans-Troost (1993). Aansprakelijkheid en verzekering. Dossier, 3 (11), 134-140.
    • A.S.J. Groeneveld (1992). Verzwijging en het strafrechtelijk verleden van een mede-verzekerde of mede-verzekeringnemer. Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 81-83.
    • A.S.J. Groeneveld (1992). Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP'92) deel 2. Beursbengel, 15-17.
    • A.S.J. Groeneveld (1992). Verslag van het wetenschappelijk gedeelte van de jaarvergadering van de Vereniging voor verzekeringswetenschap dd. 27 mrt. 1992. Verzekeringsarchief, 223-237.
    • A.S.J. Groeneveld (1992). Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP'92); normbesef, vrijwillige hulpverlening en opzet. Beursbengel, 9-11.
    • A.S.J. Groeneveld (1991). Ombudsman schadeverzekering. Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 9-9.
    • A.S.J. Groeneveld (1991). De Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 NBW, artikel 31 WVW en de WAM. Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 92-93.
    • A.S.J. Groeneveld (1991). Bewijs van het strafrechtelijk verleden van de verzekeringnemer. Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 3-5.
    • A.S.J. Groeneveld (1991). Aansprakelijkheid en schadevergoeding. NBvA stem. Maandblad van de Ned. Bond van Assurantiebemiddelaars, 23-26.
    • A.S.J. Groeneveld (1990). Verzekeringsplicht van de in de NV/BV werkende echtgeno(o)t(e) van de directeur-grootaandeelhouder. Juridisch Up to Date (EUR), 4-4.
    • A.S.J. Groeneveld (1990). Hof Amsterdam 22 november 1990 doet uitspraak in DES-zaak. Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 86-87.
    • A.S.J. Groeneveld (1990). Wetsvoorstel verruiming Werkloosheidswet. Juridisch Up to Date (EUR), 4-4.
    • A.S.J. Groeneveld (1994). Kroniek Verzekeringsrecht 1993 en 1994. Verzekeringsarchief, 4, 134-141.
    • A.S.J. Groeneveld & J.H. Wansink (1992). Kroniek Verzekeringsrecht 1991. Verzekeringsarchief, 345-358.
    • A.S.J. Groeneveld (1990). Beëindiging van de arbeidsovereenkomst en het recht op werkloosheidsuitkering. Sociaal Maandblad Arbeid, 456-469.
    • C.J. Loonstra, B. Hoogendijk, W.A. Zondag, J. Heinsius, M.Y.H.G. Erkens, K.F. Haak, F.J.M. De Ly, D. Dokter, F.G.M. Smeele, A.S.J. Groeneveld, R.W. Holzhauer, S. Perrick, R. Zwitser, H. Beckman & P. IJdo (1997). Recht in bedrijf (SI-EUR-reeks, 16). Rotterdam: Gouda Quint
    • J.H. Wansink & A.S.J. Groeneveld (1994). Verzwijging bij verzekeringsovereenkomsten. Zwolle: Tjeenk Willink
    • A.S.J. Groeneveld & J.H. Wansink (1993). Verzwijging bij verzekeringsrecht. Zwolle: Tjeenk Willink
    • A.S.J. Groeneveld & J.H. Wansink (1992). Aansprakelijkheidsverzekeringen. In A.P.A. de Klerk-Leenen, K.J. Kraan, N. van Lingen, A. Rutten-Roos & J.W. Zwemmer (Eds.), Juridisch Zakboek (XIV Verzekeringen, 72) (pp. 158-163). Deventer: Kluwer
    • A.S.J. Groeneveld (1991). Supplement nr. 67, XIV Verzekeringen XIV A Systematisch gedeelte. In J.M. Middag (Ed.), Juridisch Zakboek (pp. 1-17). Deventer: Kluwer
    • A.S.J. Groeneveld (1997). Anticipatie op de in Titel 7.17 ontwerp-NBW voorgestelde sanctieregeling in verzwijgingszaken? In K.F. Haak, D. Dokter & R. Zwitser (Eds.), Recht in bedrijf (SI-EUR, 16) (pp. 177-188). Rotterdam/: Sanders Instituut/Gouda Quint
    • A.S.J. Groeneveld (1995). Supplement nr. 82, XIV Verzekeringen XIV A Systematisch gedeelte, nrs 1 t/m 15. In A. Komen (Ed.), Juridisch Zakboek (Supplement, 82) (pp. 1-41). Deventer: Kluwer
    • A.S.J. Groeneveld (1992). Aansprakelijkheid van de werkgever voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten. In J.H. Wansink (Ed.), Bedrijfskundige Signalementen, Milieu en Bedrijf (pp. 69-86). Schoonhoven: Academic Services
    • A.S.J. Groeneveld (1994). Noot bij: RvT., Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB 1994-9, (Wettelijke rente bij de behandeling van aansprakelijkheidsschaden).
    • A.S.J. Groeneveld (1994). Noot bij: HR. (1993, november 12), Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB 1994-4, (Voorgedrukte verklaring op aanvraagformulier en verzwijging).
    • A.S.J. Groeneveld (1994). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (1993, maart 16), Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB 1994-6, (De Betekenis van bemiddeling door de assurantiepersoon bij het sluiten van de verzekering voor de uitleg van de polisvoorwaarden in het kader van de dekkingsvraag).
    • A.S.J. Groeneveld (1992). Noot bij: IV-92/3., Beursbengel 1992-, 604, (Geschil omtrent door verzekeraar aangewezen keuringsarts (IV-92/3)).
    • A.S.J. Groeneveld (1992). Noot bij: RvT III 91/53., Beursbengel 1992-, 602, (Duidelijkheid bij verzekerde over gevolgen van wanbetaling).
    • A.S.J. Groeneveld (1991). Noot bij: RvT. (1991, februari 7), Beursbengel 1991-591, (Verzwijging van geroyeerde verzekeringen bij dezelfde verzekeraar).
    • A.S.J. Groeneveld (1991). Noot bij: RvT. (1991, februari 3), Beursbengel 1991-591, (Partieel verzekeringsbedrag en het recht op schadevergoeding).
    • A.S.J. Groeneveld (1991). Noot bij: RvT. (1991, april 22), Beursbengel 1991-596, (Wijziging van polisvoorwaarden).
 • Ondernemingsrecht

  Title
  Ondernemingsrecht
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2, pre-master

  Legal Academic Skills III

  Title
  Legal Academic Skills III
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Business law

  Title
  Business law
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Private International Law for Comp. Law

  Title
  Private International Law for Comp. Law
  Year
  2020

  Thesis Master Corporate Law

  Title
  Thesis Master Corporate Law
  Year
  2020

  Legal Academic Skills III

  Title
  Legal Academic Skills III
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3
 • Lecturer

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Corporate and Financial Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081084

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam