mr. (Anneke) AP Monsma

mr. (Anneke) AP Monsma
Researcher Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-006
Email
a.monsma@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Research on taxes of sub-central governments

I'm researching on taxes of sub-central governments (SCG's) in the Netherlands, e.g. municipalities and water boards. The researches fit in the research program 'Fiscal autonomy and its boundaries' of the department Fiscal Law on the Erasmus School of Law. It focuses on fiscal discretion of SCG's given and/or limited by fiscal rules and case law, national as well as international. Besides the researching, I'm deputy judge at the District Court of Rotterdam, author for the online encyclopedia NDFR, annotator for Belastingblad and NLFiscaal, editor of the Lange Termijn Agenda Belastingen, member of the NOB work group lokale belastingen en milieuheffingen, member of the work groep regulations&current affairs of LVLB and author/speaker at request.

 • Anneke Monsma (2009) - Wet WOZ: breder gebruik en vermarkting van gegevens - ESBL

 • Sigrid Hemels & Anneke Monsma (2019) - Housing taxation in the Netherlands - ITSC
 • Anneke Monsma (2013) - Lokale bedrijfsbelastingen in Nederland - Die Keure
 • Anneke Monsma, Arjen Schep & Th Lauwers (2012) - Belastingen of vergoedingen voor het gebruik van het openbaar domein - Die Keure
 • Anneke Monsma & M Delanote (2012) - Lokale belastingen en het Europese eigendomsrecht - Die Keure
 • Anneke Monsma (2010) - Juridische (on)mogelijkheden van het verstrekken van WOz-gegevens - ESBL
 • Anneke Monsma (2009) - Lokale belastingen: autonomie en haar grenzen - Sdu Uitgevers

 • Anneke Monsma (2017) - Commentaar op gemeentelijke en provinciale heffingen - Sdu Uitgevers
 • Anneke Monsma (2016) - Commentaar op gemeentelijke en provinciale heffingen - Sdu Uitgevers
 • Anneke Monsma (2015) - Commentaar gemeentelijke en provinciale heffingen in Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht, Deel WOZ en lokale belastingen (online naslagwerk, 5 maal per jaar geactualiseerd) - Sdu Uitgevers
 • Anneke Monsma (2014) - Commentaar gemeentelijke en provinciale heffingen in Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht, Deel WOZ en lokale belastingen (online naslagwerk, 5 maal per jaar geactualiseerd) - Sdu Uitgevers

 • Anneke Monsma (2021) - Bezwaar en beroep WOZ en NCNP (in opdracht van de gemeente Rotterdam) - Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
 • Anneke Monsma (2020) - Second opinion: De betere afvalscheider wordt beloond - Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
 • Arjen Schep, Jan Monsma & Anneke Monsma (2020) - Gemeentelijke belastingheffing & verduurzaming van havengebonden en industrieel vastgoed - Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
 • Anneke Monsma (2020) - Notitie doorlopende volmacht in belastingprocedures van gemeenten - Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
 • Anneke Monsma (2020) - Warmtenet Groningen: baatbelasting en ozb - Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
 • Anneke Monsma (2015) - Korte notitie precariobelasting ondergrondse kabels en leidingen - ESBL
 • Anneke Monsma & Arjen Schep (2015) - Quickscan legesverordening Den Haag - ESBL
 • Arjen Schep & Anneke Monsma (2015) - Startnotitie precariobelasting van ondergrondse kabels en leidingen - ESBL

 • Arjen Schep & Anneke Monsma (1 januari 2015) - Uitbreiding en verbetering van het gemeentelijke belastinggebied. 13 ideeen van studenten fiscaal recht van de Erasmus School of Law - Uitbreiding en verbetering van het gemeentelijke belastinggebied. 13 ideeen van studenten fiscaal recht van de Erasmus School of Law

 • Arjen Schep & Anneke Monsma (1 december 2020) - Interview t.b.v. Amsterdam circulair 2020-2050 - Interview t.b.v. Amsterdam circulair 2020-2050
 • Anneke Monsma (30 juni 2020) - Brainstormsessies/-interviews nieuw verantwoordingsdocument WOZ - Brainstormsessies/-interviews nieuw verantwoordingsdocument WOZ

 • Anneke Monsma, Arjen Schep & HA (Henry August) Kogels (2014) - Workshop Formula WOZ - Workshop Formula WOZ

 • AP (Anneke) Monsma (2021) - Interview uitbreiding gemeentelijk belastinggebied

 • Anneke Monsma (2021) - Vereniging voor Belastingwetenschap (External organisation)
 • Anneke Monsma (2021) - Nyenrode Business University (External organisation)
 • Anneke Monsma (2019) - Nyenrode Business University (External organisation)
 • Anneke Monsma (2018) - Nyenrode Business University (External organisation)
 • Anneke Monsma (2017) - Nyenrode Business University (External organisation)
 • Anneke Monsma (2016) - SSR, opleidingscentrum voor de rechterlijke macht (External organisation)
 • Anneke Monsma (2016) - Nyenrode Business University (External organisation)
 • Anneke Monsma (2015) - SSR, opleidingscentrum voor de rechterlijke macht (External organisation)
 • Anneke Monsma (2015) - Nyenrode Business University (External organisation)
 • Anneke Monsma (2012) - Kluwer, Vakstudie-Nieuws (External organisation)
 • Anneke Monsma (2012) - SSR (External organisation)
 • Anneke Monsma (2009) - Sdu (External organisation)

 • Anneke Monsma (2021) - LVLB (External organisation)
 • Anneke Monsma (2021) - Lange Termijn Agenda Belastingen (External organisation)
 • Anneke Monsma (2021) - Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (External organisation)
 • Anneke Monsma (2021) - NLFiscaal (External organisation)
 • Anneke Monsma (2021) - Kluwer (External organisation)
 • Anneke Monsma (2021) - Rechtbank Rotterdam (External organisation)
 • Anneke Monsma (2021) - Sdu, Den Haag (External organisation)
 • Anneke Monsma (2020) - Lange Termijn Agenda Belastingen (External organisation)
 • Anneke Monsma (2020) - Sdu, Den Haag (External organisation)
 • Anneke Monsma (2020) - Nyenrode Business University (External organisation)
 • Anneke Monsma (2020) - Rechtbank Rotterdam (External organisation)
 • Anneke Monsma (2020) - Kluwer (External organisation)
 • Anneke Monsma (2020) - NLFiscaal (External organisation)
 • Anneke Monsma (2019) - Lange Termijn Agenda Belastingen (External organisation)
 • Anneke Monsma (2019) - Sdu, Den Haag (External organisation)
 • Anneke Monsma (2019) - NLFiscaal (External organisation)
 • Anneke Monsma (2019) - Kluwer (External organisation)
 • Anneke Monsma (2019) - Rechtbank Rotterdam (External organisation)
 • Anneke Monsma (2018) - NLFiscaal (External organisation)
 • Anneke Monsma (2018) - Sdu, Den Haag (External organisation)
 • Anneke Monsma (2018) - Kluwer (External organisation)
 • Anneke Monsma (2017) - NLFiscaal (External organisation)
 • Anneke Monsma (2017) - Kluwer (External organisation)
 • Anneke Monsma (2017) - Sdu, Den Haag (External organisation)
 • Anneke Monsma (2016) - Sdu, Den Haag (External organisation)
 • Anneke Monsma (2015) - Sdu, NDFR (External organisation)

 • Anneke Monsma (2019) - Heffingen lokale overheden: wettelijk kader - Master Fiscaal Recht, vak indirecte belastingen
 • Anneke Monsma (2018) - Wettelijk kader en heffingen - Masteropleiding Fiscaal Recht, leergang Indirecte Belastingen
 • Anneke Monsma (2017) - WOZ en lokale heffingen. Wettelijk kader en heffingen. - Master Fiscaal Recht, leergang Indirecte Belastingen
 • Anneke Monsma & Ferry Makkinga (2015) - Heffingen Lokale Overheden en WOZ - Avondcollege voor het vak Indirecte Belastingen binnen de masteropleiding fiscaal recht
 • Anneke Monsma & Arjen Schep (2015) - Local property tax in the Netherlands - Visit South-African delegation to ESBL
 • Anneke Monsma & Maarten Wilde (2015) - Fiscal instruments ship recycling - Presentatie voorlopige onderzoeksresultaten fiscale (on)mogelijkheden fondsvorming safe&sound ship recycling (EC-opdracht prof. Frank Smeele)
 • Anneke Monsma (2014) - Port fees in the Netherlands - Meeting with professor Carmen Ruiz from Vigo University, Spain
 • Anneke Monsma (2014) - College HLO - Vak Indirecte Belastingen in opleiding fiscaal recht op Nyenrode
 • Anneke Monsma & Arjen Schep (2013) - Incompanycursus Actualiteiten WOZ en lokale heffingen - Regionale Belastingdienst Drechtsteden
 • Arjen Schep & Anneke Monsma (2013) - Incompany cursus Wet WOZ - Loyens Loeff Rotterdam
 • Anneke Monsma (2013) - Optreden als docent - Basiscursus WOZ en ozb (SSR)
 • Anneke Monsma (2013) - Dagvoorzitterschap - Studiedag formeelrechtelijke bepalingen van lokale belastingen (ESBL)
 • Anneke Monsma (2013) - Basiscursus Heffingen Lokale Overheden (2) - Cursus voor Regionale Belastingdienst Drechtsteden
 • Anneke Monsma (2012) - Basiscursus Heffingen Lokale Overheden - Cursus voor Regionale Belastingdienst Drechtsteden
 • Anneke Monsma (2012) - Basiscursus HLO - SSR Basiscursus HLO
 • Anneke Monsma (2012) - Precariobelasting en reclamebelasting - meeting 'gebruik digitale fotometingen voor lokale heffingen'
 • Anneke Monsma (2012) - Vergoedingen gebruik openbaar domein - Studiedag 'Dubbel zicht op gemeentebelastingen'
 • Anneke Monsma (2012) - Lokale belastingen en eigendomsrecht - Studiedag 'Dubbel zicht op gemeentebelastingen'
 • Anneke Monsma (2011) - WOZ en energiebelasting - Symposium opening Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht
 • Anneke Monsma (2009) - Juridische (on)mogelijkheden verstrekken WOZ-gegevens - ESBL-congres 'Breder gebruik WOZ-gegevens
 • Anneke Monsma (2008) - Leges - VNG Gemeentedagen
 • Anneke Monsma (2008) - Leges - Gemeentecongres Academie Lokale Belastingen

 • AP (Anneke) Monsma & BFWJM (Ben) Van Boxtel (2021) - Webinar Verbetervoorstellen WOZ en NCNP
 • AP (Anneke) Monsma (2021) - Actualiteiten WOZ en HLO
 • Anneke Monsma (2021) - Presentatie resultaten onderzoeksrapport 'Bezwaar en beroep WOZ en NCNP' - stafvergadering met wethouder van Financien Van Gils
 • Anneke Monsma (2021) - Presentatie onderzoeksresultaten WOZ en NCNP - vergadering directieteam cluster dienstverlening van de gemeente Rotterdam
 • Anneke Monsma (2021) - Presentatie onderzoeksrapport NCNP en WOZ - vergadering MT Gemeentebelastingen Rotterdam
 • Anneke Monsma (2020) - Rechtvaardige lastenverdeling bij fiscale bekostiging warmtenet Groningen - presentatie onderzoeksrapport
 • Anneke Monsma (2020) - Bekostigingsmogelijkheden warmtenet met baatbelasting en ozb - Bijeenkomst financiele experts gemeente Groningen
 • Anneke Monsma & RH Kastelein (2020) - Actualiteitendag WOZ en lokale heffingen - Studiedag
 • Anneke Monsma (2019) - presentatie voorlopige onderzoeksresultaten WOZ- en ozb-vrijstellingen - Vergadering werkgroep Verruiming gemeentelijk belastinggebied
 • Anneke Monsma & BFWJM Boxtel (2019) - Gemachtigden (g)een bezwaar - LVLB jaarcongres
 • Anneke Monsma & Arjen Schep (2019) - Workshop 'actualiteiten lokale belastingen' voor Rechtbank Rotterdam - Studiedag Rechtbank Rotterdam afdeling Bestuursrecht
 • Anneke Monsma (2019) - Presentatie onderzoeksrapport 'Fiscale bekostiging warmtenet Drechtsteden' - Overhandiging onderzoeksrapport aan wethouder van Dongen van Zwijndrecht
 • Anneke Monsma (2019) - Actualiteiten Formeel Recht - Gemeente- en Waterschapscongres van de Academie Lokale Belastingen
 • Anneke Monsma (2018) - Duurzame lokale belastingen - Bijeenkomst directeuren belastingsamenwerkingen
 • Anneke Monsma (2018) - WOZ-objectafbakening - Basiscursus WOZ en ozb voor SSR
 • Anneke Monsma (2018) - Actualiteitencursus Drechtsteden - Cursus lokale heffingen voor Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
 • Anneke Monsma & GJ Leijenhorst (2014) - SSR Verdiepingscursus HLO - SSR Verdiepingscursus HLO
 • Anneke Monsma (2014) - Local property tax system - Study tour JICA and Palestinian delegation
 • Anneke Monsma & Arjen Schep (2014) - Local property tax in The Netherlands - Meeting Japanese Delegation of JICA
 • Anneke Monsma (2014) - Dagvoorzitterschap - Studiemiddag WOZ, btw en Vpb

Nyenrode Business University

Begindatum goedkeuring
januari 2019
Einddatum goedkeuring
januari 2022
Plaats
BREUKELEN

Lange Termijn Agenda Belastingen

Begindatum goedkeuring
januari 2019
Einddatum goedkeuring
januari 2022
Plaats
BREDA
Beschrijving
lid redactieraad

Sdu, NDFR

Begindatum goedkeuring
maart 2019
Einddatum goedkeuring
maart 2022
Plaats
DEN HAAG

self-employed

Begindatum goedkeuring
maart 2019
Einddatum goedkeuring
maart 2022
Plaats
ROTTERDAM
Beschrijving
Sopraan (zangeres)

Kluwer, Belastingblad

Begindatum goedkeuring
maart 2021
Einddatum goedkeuring
maart 2024
Plaats
DEVENTER
Beschrijving
annotator

Landelijke Vereniging Lokale Belastingen

Begindatum goedkeuring
maart 2021
Einddatum goedkeuring
maart 2024
Plaats
GORINCHEM
Beschrijving
lid werkgroep regelgeving en actualiteit

NOB, sectie lokale en milieuheffingen

Begindatum goedkeuring
maart 2021
Einddatum goedkeuring
maart 2024
Plaats
AMSTERDAM
Beschrijving
deelname aan stakeholderbijeenkomsten

Rechtbank Rotterdam

Begindatum goedkeuring
maart 2021
Einddatum goedkeuring
maart 2024
Plaats
ROTTERDAM
Beschrijving
Plaatsvervangend rechter lokale belastingen

NLFiscaal

Begindatum goedkeuring
maart 2021
Einddatum goedkeuring
maart 2024
Plaats
AMSTERDAM
Beschrijving
Schrijven annotaties jurisprudentie

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen