mr.dr. (Annika) J.G.C.M. Galle

mr.dr. (Annika) J.G.C.M. Galle
Assistant Professor Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
L 7-053
Telephone
+31 10 4082827
Email
galle@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Financial law, internal supervision and corporate governance

Financial law, internal supervision and corporate governance

  • J.G.C.M. Galle, A. de Bos & M.E.P.A.R. Jans (2015). Research commissioned by the Nederlandse Vereniging van Banken (Dutch Banking Association) on code compliance for 2014 (March-September 2015). (Extern rapport). : Erasmus School of Law
   • J.G.C.M. Galle, A. de Bos & M.E.P.A.R. Jans (2015). Research commissioned by the Nederlandse Vereniging van Banken (Dutch Banking Association) on code compliance for 2014 (March-September 2015). (Extern rapport). : Erasmus School of Law
    • K.H. Boonzaaijer, J.G.C.M. Galle & K. van Middelaar (2017). Onderzoek code intern toezichthouders pensioensector bevestigt nut veranderlijke en omgevingsafhankelijke code inclusief monitoring. Tijdschrift voor Financieel Recht, 2017 (12), 608-611.
    • J.G.C.M. Galle (2014). Europese Commissie geeft meer guidance over gebruik comply or explain principe in 'Aanbeveling over de kwaliteit van de rapportage over corporate governance'. Ondernemingsrecht, 2014 (148), 755-758.
    • J.G.C.M. Galle (2013). Rapportage Naleving Code Banken December 2012 door de Monitoring Commissie Code Banken nader bezien. Bedrijfsjuridische Berichten, 2013 (8), 63-65.
    • J.G.C.M. Galle (2006). SER-advies bruikbare rechtsorde verspilde moeite door toedoen van kabinet. Nederlands Juristenblad (NJB), 2006 (3), 147-148.
    • J.G.C.M. Galle, A. de Bos & M.E.P.A.R. Jans CCP (2017). Reshaping the governance of the Dutch banking sector: impact of the Dutch Banking Code. Journal of Banking Regulation, 2017 (5), 1-17.
    • J.G.C.M. Galle & M.E.P.A.R. Jans CCP (2017). Transparantie van banken over gedrag en cultuur. Tijdschrift voor Financieel Recht, 7/8, 315-321.
    • J.G.C.M. Galle (2016). Looking back and moving forward: A closer look at the Dutch gender quota. Journal of Governance & Regulation, 5 (4), 7-15.
    • J.G.C.M. Galle (2016). Transparantie over vrouwen- en mannenquotum nog een long shot? De geschiedenis èn toekomst van art. 2:391 lid 7 BW nader bezien. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2016 (2), 42-50.[go to publisher's site]
    • J.G.C.M. Galle, K.A. Bieman & M.E.P.A.R. Jans-van Wieringen (2014). The Banker's Oath in the Netherlands and Abroad. European Company Law, 11 (4), 201-209.
    • J.G.C.M. Galle (2014). "Comply or Explain" in Belgium, Germany, Italy, The Netherlands and the UK: Insufficient explanations and an empirical analysis. Corporate Ownership & Control, 12 (1), 862-873.
    • K.A. Bieman, J.G.C.M. Galle & M.E.P.A.R. Jans-van Wieringen (2014). Bankierseed: (g)een garantie voor de toekomst? De sanctionering en uitbreiding nader bezien. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2 (2), 51-60.
    • J.G.C.M. Galle, D. Sprecher & M.E.P.A.R. Jans-van Wieringen (2014). De break-even-verplichting bij voetbalclubs. Naleven of aanvechten? Tijdschrift voor Sport en Recht, 2014 (1), 5-11.
    • E. Toorn & J.G.C.M. Galle (2014). Kanttekeningen bij geschiktheidstoets voor bestuurders en commissarissen. Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht, 5/6, 132-139.
    • J.G.C.M. Galle (2013). Onvoldoende uitleg bij toepassing van het 'comply or explain'-principe in Europa. Een vergelijking tussen Nederland, België, Duitsland, Italië en het VK. MAB, 2013 (mei), 207-216.
    • S.J. van den Nieuwenhuijzen, J.G.C.M. Galle & A.B.M. Soppe (2010). Shareholder Management - Naar een duurzaam aandeelhoudersbestand? Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2010 (1), 10-17.
    • A. de Bos & J.G.C.M. Galle (2008). De vereisten vanuit de wet- en regelgeving op een rij. Tijdschrift voor Goed Bestuur, 2008 (4), 40-49.
    • J.G.C.M. Galle (2007). Het comply of explain-principe door Europa opgelegd. Tijdschrift voor Compliance, 2007 (3), 57-61.
    • J.G.C.M. Galle (2006). Toezicht op de naleving van corporate-governanceregelgeving. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2006 (6), 219-227.
    • J.G.C.M. Galle (2005). De Europese vennootschap in samenhang met de nieuwe structuurregeling en de Code-Tabaksblat. Ondernemingsrecht, 2005 (7), 222-227.
    • J.G.C.M. Galle (2005). Certificering van aandelen, de actuele stand van zaken, een verbeterde positie voor de certificaathouder? Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2005 (4), 135-140.
   • J.G.C.M. Galle (2017). Noot bij: KIFID. (2016, juli 15), Rechtspraak Financieel Recht 2017-10, (Hypothecaire geldlening. Toerekenbare tekortkoming. Is de bank haar verplichting uit hoofde van de overeenkomst nagekomen en wat is de door de consument geleden schade?).
   • K.H. Boonzaaijer, M.E. Nobel & J.G.C.M. Galle (2018). Inzicht in de Code Pensioenfondsen (IvO Center for Financial Law and Governance, 6). Den Haag: Boom juridisch
   • K.H. Boonzaaijer, J.G.C.M. Galle & K. van Middelaar (2017). Intern toezicht in de pensioensector. Regelgeving en praktijk in transitie (IvO Center for Financial Law and Governance, 5). Den Haag: Boom Juridisch
   • A. de Bos, J.G.C.M. Galle & M.E.P.A.R. Jans (2015). Vier jaar Code Banken. Ontwikkelingen in regelgeving en praktijk (IvO Center for Financial Law and Governance, 2). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
   • J.G.C.M. Galle & K.H. Boonzaaijer (2017). Intern toezicht pensioensector beweegt met zijn code mee naar governance op maat, maar ruimte voor verbetering blijft. In M. Luckerath-Rovers, B. Bier, H. Van Ees & M. Kaptein (Eds.), Jaarboek Corporate Governance 2017-2018 (pp. 131-145). Deventer: Wolters Kluwer
   • J.G.C.M. Galle (2016). A Closer Look at the Dutch Gender Quota from Empirical and Theoretical Perspective. In D. Vasilenko & et al. (Eds.), Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance (pp. 118-128). UK: ACPI Ltd.
   • J.G.C.M. Galle (2015). Door het comply or explain principe een flexibel en faciliterend BW2? Tegengestelde ontwikkelingen en een onduidelijke toekomst. In De toekomst van het Ondernemingsrecht - Het Ondernemingsrecht van de toekomst (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, 99) (pp. 115-135). Deventer: Wolters Kluwer
   • J.G.C.M. Galle (2013). Corporate Governance: Het comply or explain principe. In J.B.S. Hijink, K.A. Kralj & K. Raaijmakers (Eds.), Tien jaar financieel recht in Rotterdam, Lustrumbundel 2013 (pp. 205-218). Rotterdam: Erasmus School of Law
   • J.G.C.M. Galle (2013). Fusies en Overnames. In J.B.S. Hijink, K.A. Kralj & K. Raaijmakers (Eds.), Tien jaar financieel recht in Rotterdam, Lustrumbundel 2013 (pp. 185-203). Rotterdam: Erasmus School of Law
   • J.G.C.M. Galle (2012). Aanbevelingen ter verbetering van het gebruik van het 'pas toe of leg uit'-principe in de praktijk. In M. Luckerath-Rovers, B. Bier, H. van Ees & M. Kaptein (Eds.), Jaarboek Corporate Governance 2012-2013 (pp. 57-71). Deventer: Kluwer
   • J.G.C.M. Galle (2007). Fusies en overnames. In A. de Bos & W.J. Slagter (Eds.), Financieel recht. Vanuit economisch en juridisch perspectief (pp. 119-137). Deventer: Kluwer
   • J.G.C.M. Galle, K.H. Boonzaaijer & M.E. Nobel (2018). Inzicht in de Code Pensioenfondsen. Naleving boekjaar 2016, standpunten en ervaringen pensioenfondsbestuurders in 2017. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus School of Law
   • K.H. Boonzaaijer, J.G.C.M. Galle & K. van Middelaar (2016). Intern toezicht in de pensioensector. Studie naar (de naleving van) de VITP-Toezichtcode. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus School of Law
   • J.G.C.M. Galle & A. de Bos (2015). Research commissioned by the Vereniging van toezichthouders in Woningcorporaties (Association of Supervisors of housing agencies) on the education of non-executives (June-October 2015). (Extern rapport). : Erasmus School of Law
   • J.G.C.M. Galle, A. de Bos & M.E.P.A.R. Jans (2015). Research commissioned by the Nederlandse Vereniging van Banken (Dutch Banking Association) on code compliance for 2014 (March-September 2015). (Extern rapport). : Erasmus School of Law
   • M.E.P.A.R. Jans-van Wieringen, A. De Bos & J.G.C.M. Galle (2013, juli 3). Banken moeten open zijn over naleven normen en zo de dialoog met samenleving aangaan. Het Financieele Dagblad
   • A. de Bos & J.G.C.M. Galle (2013, juli 3). Banken moeten open zijn over naleven normen en zo de dialoog met de samenleveing aangaan. Het Financieele Dagblad
   • J.G.C.M. Galle (2007, november 29). Meer toezicht in nv. Het Financieele Dagblad
   • J.G.C.M. Galle (2005, juni 23). Baby Kelly is geen morele zaak. Het Financieele Dagblad
   • J.G.C.M. Galle (2004, oktober 8). Oprichting van een Europese vennootschap met als doel omzeiling van de structuurregeling. Het Financieele Dagblad
   • J.G.C.M. Galle (2012, mei 31). Consensus on the comply or explain principle within the EU corporate governance framework: legal and empirical reserach. EUR (440 pag.) (Deventer: Kluwer) Prom./coprom.: prof.dr. A. de Bos & prof.mr. L. Timmerman.
   • J.G.C.M. Galle & M.E.P.A.R. Jans CCP (2016, oktober 27). The Impact of the Dutch Banking Code on Restoring Trust in the Banking Sector. Milan, 13th Workshop on Corporate Governance of the European Institute for Advanced Studies in Management.
   • J.G.C.M. Galle (2016, april 14). A Closer Look at the Dutch Gender Quota from Empirical and Theoretical Perspective. St Peterburg, International Conference on Management, Leadership and Governance.
   • J.G.C.M. Galle (2014). Chairman of Masterclass on Financial Crisis, Rabobank Leiden-Katwijk 28 November 2014.
   • J.G.C.M. Galle (2014). Chairman of De Financiële Dag Meesterweek 2014.
   • J.G.C.M. Galle (2014). Presentation 'Code Banken 2010 - 2013: impact of vertrouwen? ICFG Symposium of the ESL "Vertrouwensherstel en veranderd gedrag in de financiële sector': Rotterdam (2014, oktober 2).
   • J.G.C.M. Galle (2014). Presentation: 'Comply or explain in Belgium, Germany, Italy, the Netherlands and the UK: insufficient explains and an empirical analysis'. 37th Annual Congress of the European Accounting Association: Talinn, Estonia (2014, mei 21 - 2014, mei 23).
   • J.G.C.M. Galle (2008). Presentation at the International Conference on Corporate Governance of the Birmingham Business School in the UK in 2008.
   • J.G.C.M. Galle (2006). Presentation at the International Conference on Corporate Governance of the Birmingham Business School in the UK in 2006.
 • CM Payments BV

  Start Date
  Mar/2017
  End Date
  Mar/2020
  Place
  BREDA
  Description
  Lid van de Raad van Commissarissen
  Specialty
  Handels-, Ondernemings- en Financieel recht
 • Onderzoekspracticum financieel recht

  Title
  Onderzoekspracticum financieel recht
  Year
  2018
  Period
  BLOK 1
  Year level
  master (Financieel recht)

  Company Law and Restructuring

  Title
  Company Law and Restructuring
  Year
  2018
  Period
  BLOK 3
  Year level
  master (Commercial Law / Commercial and Company Law)

  Year
  2018
  Period
  JAAR
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Corporate and Financial Law
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4082827

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam