mr.dr. (Annika) JGCM Galle

mr.dr. (Annika) JGCM Galle
Associate professor Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Back to overview

Profile

Financial law, internal supervision and corporate governance

 • Karel Boonzaaijer, Annika Galle & K van Middelaar (2017) - Onderzoek code intern toezichthouders pensioensector bevestigt nut veranderlijke en omgevingsafhankelijke code inclusief monitoring - Tijdschrift voor Financieel Recht, 2017 (12), 608-611
 • Annika Galle (2014) - Europese Commissie geeft meer guidance over gebruik comply or explain principe in 'Aanbeveling over de kwaliteit van de rapportage over corporate governance' - Ondernemingsrecht, 2014 (148), 755-758
 • Annika Galle (2013) - Rapportage Naleving Code Banken December 2012 door de Monitoring Commissie Code Banken nader bezien - Bedrijfsjuridische Berichten, 2013 (8), 63-65
 • Annika Galle (2006) - SER-advies bruikbare rechtsorde verspilde moeite door toedoen van kabinet - Nederlands Juristenblad (NJB), 2006 (3), 147-148

 • Annika Galle, Mathijs Giltjes & Marjolein Nobel (2019) - Code Pensioenfondsen. Rapportage, Diversiteit en Toekomst - Boom Juridische Uitgevers
 • Karel Boonzaaijer, Marjolein Nobel & Annika Galle (2018) - Inzicht in de Code Pensioenfondsen - Boom Juridische Uitgevers
 • Annika Galle, MEPAR Jans CCP & Auke Bos (2018) - Governance in beweging. De intern toezichthouder in de semipublieke sectror - Boom Juridische Uitgevers
 • Karel Boonzaaijer, Annika Galle & K van Middelaar (2017) - Intern toezicht in de pensioensector. Regelgeving en praktijk in transitie - Boom Juridische Uitgevers
 • Auke Bos, Annika Galle & MEPAR Jans CCP (2015) - Vier jaar Code Banken. Ontwikkelingen in regelgeving en praktijk - Boom Juridische Uitgevers

 • Annika Galle & Karel Boonzaaijer (2017) - Intern toezicht pensioensector beweegt met zijn code mee naar governance op maat, maar ruimte voor verbetering blijft - In M. Luckerath-Rovers, B. Bier, H. Van Ees & M. Kaptein, Jaarboek Corporate Governance 2017-2018 (pp. 131-145) - Wolters Kluwer
 • Annika Galle (2016) - A Closer Look at the Dutch Gender Quota from Empirical and Theoretical Perspective - In D. Vasilenko & et al., Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance (pp. 118-128) - ACPI Ltd.
 • Annika Galle (2015) - Door het comply or explain principe een flexibel en faciliterend BW2? Tegengestelde ontwikkelingen en een onduidelijke toekomst - In De toekomst van het Ondernemingsrecht - Het Ondernemingsrecht van de toekomst (pp. 115-135) - Wolters Kluwer
 • Annika Galle (2013) - Fusies en Overnames - In J.B.S. Hijink, K.A. Kralj & K. Raaijmakers, Tien jaar financieel recht in Rotterdam, Lustrumbundel 2013 (pp. 185-203) - Erasmus School of Law (ESL)
 • Annika Galle (2013) - Corporate Governance: Het comply or explain principe - In J.B.S. Hijink, K.A. Kralj & K. Raaijmakers, Tien jaar financieel recht in Rotterdam, Lustrumbundel 2013 (pp. 205-218) - Erasmus School of Law (ESL)
 • Annika Galle (2012) - Aanbevelingen ter verbetering van het gebruik van het 'pas toe of leg uit'-principe in de praktijk - In M. Luckerath-Rovers, B. Bier, H. van Ees & M. Kaptein, Jaarboek Corporate Governance 2012-2013 (pp. 57-71) - Kluwer
 • Annika Galle (2007) - Fusies en overnames - In A. de Bos & W.J. Slagter, Financieel recht. Vanuit economisch en juridisch perspectief (pp. 119-137) - Kluwer

 • Annika Galle (2016) - A Closer Look at the Dutch Gender Quota from Empirical and Theoretical Perspective - International Conference on Management, Leadership and Governance
 • Annika Galle (2014) - Chairman - Masterclass on Financial Crisis
 • Annika Galle (2014) - Presentation 'Code Banken 2010 - 2013: impact of vertrouwen? - ICFG Symposium of the ESL "Vertrouwensherstel en veranderd gedrag in de financiële sector'
 • Annika Galle (2014) - Presentation: 'Comply or explain in Belgium, Germany, Italy, the Netherlands and the UK: insufficient explains and an empirical analysis' - 37th Annual Congress of the European Accounting Association
 • Annika Galle (2014) - Chairman - De Financiële Dag Meesterweek 2014
 • Annika Galle (2008) - Presentation at the International Conference on Corporate Governance of the Birmingham Business School in the UK in 2008
 • Annika Galle (2006) - Presentation at the International Conference on Corporate Governance of the Birmingham Business School in the UK in 2006

 • Annika Galle (2012) - Consensus on the comply or explain principle within the EU corporate governance framework: legal and empirical reserach - EUR

 • Annika Galle, Karel Boonzaaijer & Marjolein Nobel (2018) - Inzicht in de Code Pensioenfondsen. Naleving boekjaar 2016, standpunten en ervaringen pensioenfondsbestuurders in 2017 - Erasmus School of Law (ESL)
 • Auke Bos, Annika Galle & MEPAR Jans CCP (2018) - Uitdagingen in de relatie tussen intern extern toezicht! Relatie van de interne toezichthouder met de externe toezichthouder en externe accountant in de pensioen-, woningcorporatie- en zorgsector - Nationaal register
 • Auke Bos, Annika Galle, MEPAR Jans CCP, F Meeuwissen & K van Middelaar (2018) - Governance in beweging. De intern toezichthouder in de semipublieke sector - Boom Juridische Uitgevers
 • Karel Boonzaaijer, Annika Galle & K van Middelaar (2016) - Intern toezicht in de pensioensector. Studie naar (de naleving van) de VITP-Toezichtcode - Erasmus School of Law (ESL)
 • Annika Galle & Auke Bos (2015) - Research commissioned by the Vereniging van toezichthouders in Woningcorporaties (Association of Supervisors of housing agencies) on the education of non-executives (June-October 2015). - Erasmus School of Law (ESL)
 • Annika Galle, Auke Bos & MEPAR Jans CCP (2015) - Research commissioned by the Nederlandse Vereniging van Banken (Dutch Banking Association) on code compliance for 2014 (March-September 2015). - Erasmus School of Law (ESL)

 • Annika Galle (2019) - Dagvoorzitter ICFG- Symposium “Fintech: recht, regulering & governance” - ICFG-Symposium “Fintech: recht, regulering & governance”
 • Annika Galle & MEPAR Jans CCP (2016) - The Impact of the Dutch Banking Code on Restoring Trust in the Banking Sector - 13th Workshop on Corporate Governance of the European Institute for Advanced Studies in Management

 • Ageeth Klaassen & Annika Galle (2019) - Diversiteit in het bestuur van het pensioenfonds - Pensioenfondsbestuurders Diner (Euroform)
 • Annika Galle (2018) - De relatie tussen intern en extern toezicht in de pensioensector, woningcorporatiesector en zorgsector - Conferentie toezicht op Goed Bestuur Inspectieraad
 • Annika Galle (2018) - Uitdagingen in de relatie tussen intern en extern toezicht - Symposium Nationaal Register: Relatie intern - extern toezicht? Toegevoegde waarde onder druk!

CM Payments BV

Begindatum goedkeuring
maart 2019
Einddatum goedkeuring
december 9999
Plaats
BREDA
Beschrijving
Lid van de Raad van Commissarissen

Thesis Master Financial Law

Year
2021
Course Code
RS111

Master thesis Commercial and Company Law

Year
2021
Course Code
RS129

Fintech

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RQ06

Research Lab Financial Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB29

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen