prof.mr.dr.
(Arjen) AW Schep

prof.mr.dr. (Arjen) AW Schep
Associate Professor Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-006
Telephone
614641595
Email
schep@law.eur.nl
Back to overview

Profile

    • A.W. Schep (2020). Inventarisatie tegemoetkoming lokale belastingen in verband met Corona. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2020 (162), 591-595.
    • A.W. Schep (2020). Wiens belang beschermt de fiscale geheimhoudingsplicht eigenlijk? Vakstudie Nieuws, 2020 (13.0).
    • A.W. Schep (2019). CO2-heffing: #hoedan? Vakstudie Nieuws, 2019 (17.0). [go to publisher's site]
    • A.W. Schep (2018). Gebouwgebonden financiering van energetische maatregelen voor woningen: naar een baatbelasting 2.0? Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2018 (5), 338-341.
    • A.W. Schep (2018). Gratis parkeren voor Tesla-rijders. Vakstudie Nieuws, 2018 (23.0). [go to publisher's site]
    • A.W. Schep (2017). Als belastingadvieskantoren mede de onderzoeksagenda op je universiteit bepalen. Vakstudie Nieuws, 2017 (30.0).
    • A.W. Schep (2017). Fiscale en privaatrechtelijke alternatieven voor wegvallende opbrengsten precariobelasting. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2017 (422).
    • A.W. Schep (2017). Leges voor handhavingskosten bij bouwen zonder vergunning. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2017 (2017/423), 52-59.
    • A.W. Schep (2016). Tijd voor herbezinning op het verbod op lokale inkomenspolitiek! Vakstudie Nieuws, 2016 (13.0).
    • A.W. Schep (2016). De toeristenbelasting moet op de schop! Vakstudie Nieuws, 2016 (34.0).
    • A.W. Schep (2016). Waterbed of waterballet? Vakstudie Nieuws, 2016 (46.0).
    • A.W. Schep (2015). Meer democratie met lokale belastingen: be careful what you wish for. Vakstudie Nieuws, 2015 (28.0).
    • A.W. Schep (2015). De doldrums. Vakstudie Nieuws, 2015 (42.0).
    • A.W. Schep (2015). De verleiding weerstaan. Vakstudie Nieuws, 2015 (11.0).
    • A.W. Schep (2015). Bouwleges: belasting verpakt als retributie. Fiscaal Praktijkblad, 2015 (--), 10-13.
    • A.W. Schep (2014). WOZ-waardering in crisistijd. Fiscaal Praktijkblad, 2014 (10), 14-17.
    • A.W. Schep (2014). Het strijkorkestje van de Titanic (column in Voorwoord Bijzonder nummer Oud en nieuw 2013/2014). Vakstudie Nieuws, 2014 (1), 15-17.
    • A.W. Schep (2014). Daaideurcrimineel op het rechte pad door nieuwe gemeentelijke belasting. Vakstudie Nieuws, 2014 (54.0).
    • A.W. Schep (2014). Death Tax. Vakstudie Nieuws, 2014 (30.0).
    • A.W. Schep (2014). No taxation without argumentation. Weekblad Fiscaal Recht, 2014 (1417).
    • A.W. Schep (2013). Proceskostenvergoeding en no cure no pay: een overzicht. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2013 (477), 1741-1743.
    • A.P. Monsma & A.W. Schep (2012). Interlokaal 2012-1. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2012 (231), 777-782.
    • A.W. Schep (2011). Gemeentelijke ondernemersfondsen; Besteding van belastingen door ondernemers. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2011 (4), 8-12.
    • A.W. Schep (2007). Spelregels voor baatbelasting bij herinrichting aangescherpt. Vakblad voor de MKB Adviseur, 2007 (11), 20-23.
    • A.W. Schep (2006). De toekomst van de fiscale beleggingsinstelling in Nederland. Verslag van het Kluwer Fiscaal Plein van 21 november 2005. Weekblad Fiscaal Recht, 2006, 57-59.
    • A.W. Schep (2006). Handhavingsdilemma's: van horizontaal toezicht tot schandpaal. Verslag van het Kluwer Fiscaal Plein van 9 mei 2006. Weekblad Fiscaal Recht, 2006, 714-717.
    • A.W. Schep (2005). Onderscheid tussen verbetering en onderhoud in de baatbelasting. Fiscaal Praktijkblad, 2005, 8-11.
    • A.W. Schep (2005). Fiscus en goede doelen. Verslag van Kluwer Fiscaal Plein van dinsdag 1 februari 2005. Weekblad Fiscaal Recht, 2005, 410-413.
    • A.W. Schep (2005). Belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties: verandering en gevolgen voor procespartijen. Verslag van de ESBL-studiemiddag van 14 december 2004. InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 2005, 358-362.
    • J.A. Monsma, A.W. Schep, J.J. Verbeek & A.J. Waterbolk (2005). Gemeentelijke lastenverzwaring: Wijn meet met twee maten. InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 2005, 355-357.
    • A.W. Schep & J.J. Verbeek (2004). De gemeentelijke milieuheffingen onderzocht. Belastingoverzicht grote gemeenten 2004, Deel II. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2004 (6), 359-364.
    • A.W. Schep & A.J. Waterbolk (2003). Wijziging van de OZB in breder perspectief. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2003 (26), 1395-1399.
    • A.W. Schep, J.J. Verbeek, A.J. Waterbolk & J.A. Monsma (2003). Het begrip woning: gemengd gebruikt. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2003 (6), 361-363.
    • A.W. Schep (2002). Beschouwingen - 1 Verslag van de discussie het Fiscaal Plein over de toekomst van het gemeentelijke heffingengebied. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2002 (17-18), 691-695.
    • A.W. Schep (2002). Enron en de ethiek van de belastingadviseur. Weekblad Fiscaal Recht, 131 (6491), 1107-1109.
    • A.W. Schep (2002). Veranderingen in bestuurs- en bestuursprocesrecht en de consequenties voor de lokale belastingpraktijk. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2002 (14), 741-747.
    • A.W. Schep (2001). Verslag van de discussie op het Fiscaal Plein over de toekomst van het gemeentelijk heffingengebied. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2001 (17/18), 691-696.
    • A.W. Schep (2001). Verslag van het `Fiscaal Plein' over de toekomst van de Successiewet. Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2001 (12), 30-33.
    • A.J. Waterbolk & A.W. Schep (2001). Monitor inkomsten uit lokale heffingen 2001. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2001 (23), 991-993.
    • M.J.M. De Jonckheere, A.W. Schep & A.P. Monsma (2019). Open versus Closed Competence to Tax: A Comparative Legal Study of Municipal Taxes in Belgium and the Netherlands. Intertax, 2019 (5), 468-489.
    • A.W. Schep, F.J.H.L. Makkinga & V. Mok (2018). Gemeentelijke verblijfsbelastingen in tijden van massatoerisme en Airbnb: ontwikkelingen, knelpunten en mogelijke oplossingen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2018 (12), 521-531. [go to publisher's site]
    • A.W. Schep (2017). Acceptatiegraad en politieke waarschijnlijkheid van een hervorming van het gemeentelijke belastinggebied. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2017 (2), 52-59.
    • J.A. Monsma, A.W. Schep & A.P. Monsma (2016). Waardering onroerende zaken: tijd voor vernieuwing. Weekblad Fiscaal Recht, 2016 (61), 412-421.
    • A.W. Schep (2016). Kabinetsbrief over toekomst van het gemeentelijke belastinggebied: bouwstenen of sloophout? Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2016 (418), 1659-1667.
    • A.W. Schep (2015). De BIZ-bijdrage: een gemeentelijke bestemmingsheffing ten behoeve van subsidieverlening aan ondernemersgebieden. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2015 (7-8), 247-254.
    • M.J.M. De Jonckheere, A.W. Schep & A.P. Monsma (2014). Open versus gesloten belastingstelsel: een vergelijkende studie van gemeentebelastingen in België en Nederland. Lokale & Regionale Belastingen, 2013 (3-4), 22-57.
    • A.W. Schep (2014). Navordering van belastingen door gemeenten: voorzichtigheid geboden! Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2014 (2014/232), 835-838.
    • A.W. Schep (2013). Van evaluatie naar wetsvoorstel voor de Wet op de bedrijveninvesteringszones. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2013 (362), 1294-1303.
    • A.W. Schep (2011). Samenwerking tussen gemeenten versus gebiedsgerichte heffing: opschaling versus maatwerk. InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 2011 (1), 392-397.
    • A.R.G. van Dijk - Barkmeijer, Z.H. Duijnstee - van Imhoff, J.J. Verbeek & A.W. Schep (2007). Waterwoningen in IJburg: tussen wal en schip? Enkele privaatrechtelijke, fiscale en ruimtelijk bestuursrechtelijke aspecten van wonen op het water. Bouwrecht, 2007 (2), 111-123.
    • A.W. Schep (2007). Gemeentelijke belastingheffing in deelgebieden: motieven, randvoorwaarden en mogelijkheden (2). Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2007, 71-76.
    • A.W. Schep (2007). Gemeentelijke belastingheffing in deelgebieden: motieven, randvoorwaarden en mogelijkheden (1). Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2007, 3-12.
    • A.W. Schep & J.J. Verbeek (2005). Bouwleges: een fiscaaljuridische kijk op bouwgerelateerde leges; Belastingoverzicht grote gemeenten 2005: Deel II. InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 2005, 843-848.
    • A.W. Schep (2003). Waardedrukkende factoren en de Wet WOZ: funderingsproblemen. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2003 (6), 353-360.
    • A.W. Schep (2002). InterLokaal 2 - Veranderingen in bestuurs en bestuursprocesrecht en de consequenties voor de lokale belanstingpraktijk. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2002 (14), 741-747.
    • A.W. Schep, R.T.N. Smeets, J.J. Verbeek & A.J. Waterbolk (2002). Toeristenbelasting onderzocht. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2002 (6), 383-388.
    • A.W. Schep (2001). Ondanks gedoogplicht geen belastingplicht? InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 2001 (2), 575-578.
    • A.W. Schep (2004). Over fiscale dilemma's van het midden- en kleinbedrijf. Verslag van het Kluwer Fiscaal Plein van 10 mei 2004. Weekblad Fiscaal Recht, 2004 (6582), 943-946.
    • A.W. Schep (2004). Kennisgroepen ter discussie. Verslag van het Kluwer Fiscaal Plein van 26 januari 2004. Weekblad Fiscaal Recht, 2004 (6566), 337-339.
    • A.W. Schep (2004). Wel of niet fiscaal afschrijven op vastgoed? Weekblad Fiscaal Recht, 133 (6600), 1712-1714.
    • A.W. Schep (2003). Toekomstverwachtingen van oudedagsvoorzieningen. Weekblad Fiscaal Recht, 132 (6525), 635-637.
    • A.W. Schep (2003). Fiscale stimulansen voor cultuur: kunstig of gekunsteld? Verslag van het Fiscaal Plein van 18 november 2003. Weekblad Fiscaal Recht, 132 (6514), 191-193.
    • A.W. Schep, R.T.N. Smeets, J.J. Verbeek, A.J. Waterbolk & J.A. Monsma (2003). Het begrip woning: gemengd gebruikt (ESBL-brochure 2003, 10). Rotterdam: Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden
    • J.A. Monsma, A.W. Schep, R.T.N. Smeets, J.J. Verbeek & A.J. Waterbolk (2002). Actualiteitenbrochure lokale belastingen (ESBL brochures, 9). Rotterdam: ESBL
    • M.M.W.D. Merkx, A.W. Schep, H. Mezouar, S.J. Mol-Verver & C. Huisman (2021). Fiscale aspecten van de deeleconomie (Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, 261). Den Haag: Vereniging Belastingwetenschap
    • A.W. Schep (2007). Financiële exploitatie van de openbare ruimte; een vergelijkend onderzoek naar de heffing van precariobelasting en re-clamebelasting enerzijds en privaatrechtelijke inkomsten anderzijds van grote gemeenten, 59 bladzijden, internetpublicatie (http://www.esbl.nl/index.php?page=21&index=18). Rotterdam: ESBL
    • A.W. Schep, J.J. Verbeek & J.A. Monsma (2004). De gemeentelijke milieuheffingen onderzocht. Belastingoverzicht grote gemeenten 2004, Deel II. Rotterdam: ESBL
    • A.W. Schep (2015). Hoofdstuk 14 BIZ-bijdrage: gemeentelijke belasting met subsidieverplichting. In Samen aan de slag met BIZ! (pp. 14-14) Stichting BIZ Platform NL en Buro voor Economische Ontwikkeling BEO
    • A.W. Schep (2004). Artikelsgewijs commentaar artt. 220, 220a, 220b, 220c, 220h, 231, 241, 246a, 248, 249, 253. In C.A.J.M. Kortmann & C.J.N. Versteden (Eds.), De gemeentewet en haar toepassing (pp. 1-26). Deventer: Kluwer
    • A.W. Schep (2019). Municipal Environmental taxes in The Netherlands. In K. Goto, Y. Shiba & M. Oosugi (Eds.), Quality of life. Legal and tax systems to implement sustainable development goals (SDGS) in Japan and the Netherlands (pp. 111-123). Shizuoka: ITSC
    • A.W. Schep (2018). Duurzaamheid en lokale belastingen. In G. Nijendaal & B. Leurs (Eds.), Verduurzaming. En nu de kosten nog (Essaybundel van de Raad voor het Openbaar Bestuur) (pp. 65-103). Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) [go to publisher's site]
    • A.W. Schep (2016). Toeristenbelasting en deeleconomie: kansen en bedreigingen voor Nederlandse gemeenten. In Jaarboek Lokale & Regionale Belastingen (L.R.B.) 2015-2016 (pp. 31-45). Brugge: Die Keure
    • A.W. Schep (2015). Belastingen, bestemmingsheffingen en rechten: nog steeds een relevant onderscheid? In Afscheidsbundel prof. dr. Miguel de Jonckheere (ESBL Brochures, 2015, nr. 15) (pp. 42-79). Rotterdam: Erasmus Universiteit, Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
    • A.W. Schep (2014). Vergoedende heffingen van Nederlandse gemeenten. In M. De Jonckheere (Ed.), Jaarboek Lokale & Regionale Belastingen 2013-2014, Vergoedende regionale en lokale heffingen (pp. 81-128). Brugge: Die Keure
    • A.W. Schep (2013). Naar een permanente wettelijke regeling voor de BIZ-bijdrage. In A.C.G.A.C. de Graaf, S.J.C. Hemels & J.C.M. van Sonderen (Eds.), 'k Moet eerlijk zeggen, vriendenbundel Henk van Arendonk (pp. 301-316). Den Haag: Sdu
    • A.W. Schep & L. De Myere (2012). Territoriale differentiatie binnen gemeentebelastingen. In M.J.M. De Jonckheere (Ed.), Jaarboek Lokale & Regionale Belastingen L.R.B. 2011-2012 (Jaarboek Lokale & Regionale Belastingen L.R.B., 2011-2012) (pp. 75-116). Brugge: Die Keure
    • A.P. Monsma, A.W. Schep & Th. Lauwers (2012). Belastingen of vergoedingen voor het gebruik van het openbaar domein. In M.J.M. De Jonckheere (Ed.), Jaarboek Lokale & Regionale Belastingen L.R.B. 2011-2012 (Jaarboek Lokale & Regionale Belastingen L.R.B., 2011-2012) (pp. 119-178). Brugge: Die Keure
    • A.W. Schep (2009). Fiscale autonomie en ondernemersfondsen. In Henk.P.A.M. van Arendonk & Dennis.J. Vecht (Eds.), 'Lofzang' op lokale heffingen, vriendenbundel voor Jan Monsma (pp. 192-204). Amersfoort: Sdu
    • M.A. Allers, A.W. Schep, R.T.N. Smeets, J.J. Verbeek & A.J. Waterbolk (2002). Onderzoek toeristenbelasting 2002. In E SBL (Ed.), Belastingoverzicht grote gemeenten 2002 (pp. 45-72). Den Haag: VNG
    • A.W. Schep (2020). Haalbaarheid van een BIZ voor gezamenlijke brandweer. Quick scan. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
    • A.W. Schep (2020). Verlenging BIZ-periode in verband met Corona. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
    • A.W. Schep (2020). Wetsvoorstel voor een Tijdelijke Noodwet BIZ. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
    • A.W. Schep (2020). Havengelden vanwege sluiscomplex Kornwerderzand. Een verkenning. (Extern rapport). : Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
    • A.W. Schep & J.A. Monsma (2020). Verkenning mogelijkheden gemeentelijke mobiliteitsheffing. Second opnion. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
    • A.W. Schep (2020). Herijking waarderingsuitzonderingen WOZ. (Extern rapport). : Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
    • A.W. Schep (2020). Invloed van coronamaatregelen op WOZ-waardering in 2021. ESBL-Memo. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
    • A.W. Schep, J.A. Monsma & A.P. Monsma (2020). Gemeentelijke belastingheffing & verduurzaming van havengebonden en industrieel vastgoed. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden
    • A.W. Schep (2017). Notitie precariobelasting en Belemmeringenwet Privaatrecht. (Extern rapport). : ESBL
    • A.W. Schep (2017). Juridische toets amendement ChristenUnie in verband met ondernemersfonds Teylingen. (Extern rapport). : ESBL
    • A.W. Schep (2015). Retributieregeling binnen ondernemersfonds Teylingen: Second opinion. (Extern rapport). Rotterdam: ESBL
    • A.W. Schep & A.P. Monsma (2015). Startnotitie precariobelasting van ondergrondse kabels en leidingen. (Extern rapport). Rotterdam: ESBL
    • A.W. Schep (2015). Onderzoek heffing van precariobelasting op kabels en leidingen, onderzoek in opdracht van Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden. (Extern rapport). Rotterdam: ESBL [go to publisher's site]
    • A.P. Monsma & A.W. Schep (2015). Quickscan legesverordening Den Haag. (Extern rapport). Rotterdam: ESBL
    • J.A. Monsma, A.W. Schep, P. de Bruin, M.P. van der Burg, G. Groenewegen, M.P. van der Hoek, H.D.W. Hoekstra-Krosenbrink, F.J.H.L. Makkinga, R.T.N. Smeets, A.J. Waterbolk & B. van der Zon (2001). Rapport gemeentelijke belastingen in de 21e eeuw. Heffing op goede grond(slag). (Extern rapport). 's-Gravenhage: VNG Uitgeverij
    • A.W. Schep (2018). Onderzoeksrapport objectgebonden financiering met baatbelasting. (Extern rapport). : ESBL
    • A.W. Schep & W. Mans (2017). Precario en warmtenet Dordrecht. (Extern rapport). : Innoforte
    • A.W. Schep (2017). Rechtmatigheidstoets van WOZ-waardering en heffing van OZB van aan spoorbanen dienstbare infrastructuur. (Extern rapport). Rotterdam: ESBL
    • A.W. Schep (2017). Vergoedingen voor gebruik van gemeentegrond door netwerken van nutsbedrijven. Een verkennende notitie naar alternatieven voor precariobelasting. (Extern rapport). : ESBL
    • A.W. Schep (2016). Juridische toets van de mogelijkheden tot legesheffing voor provinciale luchtvaarttaken: beoordeling. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
    • A.W. Schep & G.J.M.E. de Bont (2016). Omvang fiscale geheimhoudingsplicht van de heffingsambtenaar. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus School of Law
    • A.W. Schep & J.A. Monsma (2016). Wetenschappelijke toets van de mogelijkheden tot legesheffing voor provinciale luchtvaarttaken: beoordeling. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
    • A.W. Schep (2016). WOZ-waardering en gemeentelijke belastingheffing van railgebonden onroerende zaken voor openbaar vervoer. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
    • A.P. Monsma, A.W. Schep & M.F. de Wilde (2015). Fiscal instruments for safe & sound ship recycling? (Extern rapport). Rotterdam: ESBL
    • A.W. Schep (2014). Heffing van OZB van netwerken van nutsbedrijven. (Extern rapport). Rotterdam: ESBL
    • A.W. Schep (2014). Bekostiging maatregelen uit programma's op grond van de Omgevingswet. (Extern rapport). Rotterdam: ESBL [go to publisher's site]
   • A.W. Schep (2020). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2019, augustus 30), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2020-43, Zaaknr. 18/00646, (Belanghebbende onvoldoende serieus genomen in bezwaar en beroep). ECLI:NL:GHSHE:2019:3257
   • A.W. Schep (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2020, mei 1), Fiscaal Weekblad FED 2020-130, Zaak 18/04831, (Definitieve aanslag forensenbelasting kan in de loop van het belastingtijdvak worden opgelegd). ECLI:NL:HR:2020:829
   • A.W. Schep (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2020, maart 20), Fiscaal Weekblad FED 2020-98, Zaaknr. 19/03823, (In beroep van huurder van sociale huurwoning tegen WOZ-beschikking moet verhuurder in gelegenheid worden gesteld als partij aan het geding deel te nemen). ECLI:NL:HR:2020:468
   • A.W. Schep (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2019, september 13), Fiscaal Weekblad FED 2020-37, Zaaknr. 18/00010, (Eigenaar/verhuurder mag deelnemen in WOZ-procedure van huurder). ECLI:NL:HR:2019:1315
   • A.W. Schep (2020). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2020, maart 24), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2020-306, 18/01024 tm 18/01026, (NEN-normen voor bemonstering en analyse van de bedrijfsafvalwaterstroom onvoldoende kenbaar). ECLI:NL:GHARL:2020:2615
   • A.W. Schep (2020). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2020, januari 28), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2020-148, Zaaknr. 18/00940, (Heffingsambtenaar verschijnt niet ter zitting ondanks ontvangst uitnodiging, meldt zich niet af en dient geen verweerschrift in). ECLI:NL:GHARL:2020:788
   • A.W. Schep (2020). Noot bij: Rb. Den Haag. (2019, december 12), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2020-220, Zaaknr. SGR 19/5488, (Ten onrechte belasting per uur voldaan in plaats van dagtarief). ECLI:NL:RBDHA:2019:13842
   • A.W. Schep (2020). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2019, oktober 1), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2020-33, Zaaknr. 18/00448, (Belanghebbende voldoet parkeerbelasting via PIAF-parkeerapparatuur). ECLI:NL:GHARL:2019:8057
   • A.W. Schep (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2020, juni 5), Fiscaal Weekblad FED 2020-135, Zaaknr. 19/03603, (Foutieve informatie in parkeerapp komt voor rekening en risico van de gemeente). ECLI:NL:HR:2020:1014
   • A.W. Schep (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, april 5), Fiscaal Weekblad FED 2019-99, Zaaknr. 18/00309, (Verdaging uitspraak op bezwaar geldt ook voor verlengde uitspraaktermijn WOZ-procedures). ECLI:NL:HR:2019:494
   • A.W. Schep (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, januari 18), Fiscaal Weekblad FED 2019-43, Zaaknr. 18/03317, (Naheffingsaanslag parkeerbelasting kan zowel forfaitair naar een heel uur als naar evenredigheid worden berekend). ECLI:NL:HR:2019:56
   • A.W. Schep (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2018, oktober 12), Fiscaal Weekblad FED 2019-12, Zaaknr. 17/00175, (Naheffingsaanslag grondwaterbelasting voor vrijstelling warmte-/koudeopslaginstallatie (WKO) moet worden vernietigd omdat met terugwerkende kracht alsnog is voldaan aan vrijstelling). ECLI:NL:HR:2018:1898
   • A.W. Schep (2019). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2019, februari 21), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2019-255, Zaaknr. 17/00752, (Tarief marktgeld dat onder meer gebaseerd is op kosten elektriciteitsverbruik is verbindend ondanks dat belastingplichtige zelf geen elektriciteit gebruikt). ECLI:NL:GHSHE:2019:638
   • A.W. Schep (2019). Noot bij: Rb. Oost-Brabant. (2019, februari 19), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2019-179, Zaaknr. 17_2614, (Ook verblijf tegen vergoeding wanneer overeengekomen koopsom voor champignonoogst tevens het bieden van slaapgelegenheid aan oogstende arbeidskrachten omvat.). ECLI:NL:RBOBR:2019:1006
   • A.W. Schep (2019). Noot bij: Rb. Zeeland-West-Brabant. (2019, februari 28), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2019-238, Zaaknr. AWB-17_7401, (Rechtbank laat aanslag leges omgevingsvergunning volledig in stand ondanks dat de aanvraag deels ziet op vergunningsvrije bouwactiviteiten). ECLI:NL:RBZWB:2019:872
   • A.W. Schep (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, juni 21), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2019-315, Zaaknr. 18/02941, (Rente over het niet afgeschreven deel van de investeringen en de daarover verschuldigde omzetbelasting zijn kapitaallasten die via de rioolheffing kunnen worden verhaald). ECLI:NL:HR:2019:1020
   • A.W. Schep (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, september 27), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2019-402, Zaaknr. 19/00442, (Gebrekkige uitnodiging voor zitting door rechtbank leidt tot veroordeling in proceskosten van heffingsambtenaar). ECLI:NL:HR:2019:1423
   • A.W. Schep (2018). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2018, januari 30), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2018-129, C-360/15 en C-31/16, (Dienstenrichtlijn is ook van toepassing op zuiver interne situaties.). p.478-485. ECLI:EU:C:2018:44
   • A.W. Schep (2018). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2018, maart 27), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2018-210, Zaaknr. 16/01241, (Egalisatiereserve riolering kan materieel niet als voorziening en als ‘last ter zake’ worden gezien.). p.751-757. ECLI:NL:GHARL:2018:2802
   • A.W. Schep (2017). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2017, januari 20), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2017-, 2017/254, (Experimentenwet BI-zones. Onduidelijke statutaire doelstellingen en het ontbreken van individueel profijt staan niet in de weg aan heffing BIZ-bijdrage.). ECLI:NL:GHSHE:2017:182
   • A.W. Schep (2017). Noot bij: Rb. Gelderland. (2017, januari 3), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2017-, 2017/123, (Beperking perceptiekosten geen rechtvaardiging voor schending gelijkheidsbeginsel. Geen tariefdifferentiatie mogelijk naar grootte van aankondiging bij ondernemersfonds. Verordening onverbindend.). ECLI:NL:RBGEL:2017:2
   • A.W. Schep (2017). Noot bij: Hof Amsterdam. (2017, maart 21), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2017-, 2017/241, (Verwijzingshof: geen gedoogplicht ten aanzien van netwerken van X nv. Deze rechtspersoon kan geen rechten ontlenen aan in het verleden met rechtsvoorgangers gesloten overeenkomsten. Geen gedoogplicht uit publiekrechtelijke regeling.). ECLI:NL:GHAMS:2017:1500
   • A.W. Schep (2017). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2017, november 3), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2017-, 2017/475, (Forfaitaire tariefbepaling in verordening is onverbindend omdat deze meer dan 25% afwijkt van werkelijke situatie.). ECLI:NL:GHSHE:2017:4882
   • A.W. Schep (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, juni 16), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2017-, 2017/285, (Geldigheid fiscale vaststellingsovereenkomst aan burgerlijke rechter voorgelegd. Het staat niet aan partijen ter vrije bepaling of de belastingrechter danwel de burgerlijke rechter van een geschil kennis zal nemen.). ECLI:NL:HR:2017:1103
   • A.W. Schep (2017). Noot bij: Rb. Noord-Holland. (2017, augustus 25), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2017-, 2017/431, (Geen verhoogd legestarief mogelijk bij legalisering achteraf van illegaal bouwsel. Tarief vloeit voort uit handhavingstaak en is geen dienstverlening. Ontvankelijkheid beroepschrift bij onduidelijkheid over datum van verzending van uitspraak op bezwaar.). ECLI:NL:RBNHO:2017:7104
   • A.W. Schep (2017). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2017, juni 20), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2017-, 2017/342, (Invoering baatbelasting binnen twee jaar na voltooiing voorzieningen niet aannemelijk gemaakt. Verkapte vrijstelling door niet opleggen van aanslagen in strijd met verbod op willekeur.). ECLI:NL:GHARL:2017:5110
   • A.W. Schep (2016). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2016, maart 18), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-363, (Noot). ECLI:NL:GHSHE:2016:988
   • A.W. Schep (2016). Noot bij: Rb. Oost-Brabant. (2016, augustus 26), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-440, (Noot). ECLI:NL:RBOBR:2016:4721
   • A.W. Schep (2016). Noot bij: Rb. Noord-Nederland. (2016, september 8), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-467, (Noot). ECLI:NL:RBNNE:2016:4046
   • A.W. Schep (2016). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2016, mei 18), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-317, (Noot). ECLI:NL:GHARL:2016:3819
   • A.W. Schep (2016). Noot bij: Rb. Oost-Brabant. (2016, maart 17), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-265, (Noot). ECLI:NL:RBOBR:2016:3819
   • A.W. Schep (2016). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2016, januari 28), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-227, (Noot). ECLI:NL:GHSHE:2016:241
   • A.W. Schep (2016). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2016, februari 2), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-175, (Noot). ECLI:NL:GHARL:2016:639
   • A.W. Schep (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, november 13), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-113, (Noot). ECL:NL:HR:2015:3293
   • A.W. Schep (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, juni 24), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-336, (Noot). ECLI:NL:HR:2016:1270
   • A.W. Schep (2016). Noot bij: Hof Den Haag. (2015, november 23), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-94, (Noot).
   • A.W. Schep (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, december 11), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-38, (Noot). ECLI:NL:HR:2015:3425
   • A.W. Schep (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, juni 24), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-337, (Noot). ECLI:NL:HR:2016:1267
   • A.W. Schep (2015). Noot bij: Rechtbank Noord-Holland. (2015, november 2), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-528, 2015/528, (Noot). ECLI:NL:RBNHO:2015:8822
   • A.W. Schep (2015). Noot bij: Rechtbank Noord-Nederland. (2015, juli 7), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-458, 2015/458, (Noot). ECLI:NL:RBNNE:2015:3432
   • A.W. Schep (2015). Noot bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant. (2015, mei 26), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-380, 2015/380, (Noot). ECLI:NL:RBZWB:2015:3616
   • A.W. Schep (2015). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2015, april 17), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-311, 2015/311, (Noot). ECLI:NL:GHSHE:2015:1394
   • A.W. Schep (2015). Noot bij: Rechtbank Overijssel. (2015, mei 1), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-282, 2015/282, (Noot). ECLI:NL:RBOVE:2015:2192
   • A.W. Schep (2015). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2015, januari 6), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-141, 2015/141, (Noot). ECLI:NL:RBGEL:2015:176
   • A.W. Schep (2015). Noot bij: Rb. Oost-Brabant. (2014, november 5), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-79, 2015/79, (Noot). ECLI:NL:RBOBR:2014:6722
   • A.W. Schep (2015). Noot bij: Rechtbank Limburg. (2015, april 2), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-227, 2015/227, (Noot). ECLI:NL:RBLIM:2015:2779
   • A.W. Schep (2014). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2014, april 3), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-247, 2014/247, (Noot).
   • A.W. Schep (2014). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2014, juni 17), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-354, 2014/354, (Noot).
   • A.W. Schep (2014). Noot bij: Rb. Gelderland. (2014, april 29), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-333, 2014/333, (Noot).
   • A.W. Schep (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, april 18), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-432, 2014/432, (Noot).
   • A.W. Schep (2014). Noot bij: Rb. Gelderland. (2014, september 16), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-502, 2014/502, (Noot).
   • A.W. Schep (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, maart 28), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-220, 2014/220, (Noot).
   • A.W. Schep (2014). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, november 5), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-24, 2014/24, (Noot).
   • A.W. Schep (2014). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2014, januari 14), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-110, 2014/110, (Noot).
   • A.W. Schep (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, januari 10), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-244, 2014/244, (Noot).
   • A.W. Schep (2014). Noot bij: Hof Amsterdam. (2014, januari 2), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-158, 2014/158, (Noot).
   • A.W. Schep (2014). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2014, maart 25), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-239, 2014/239, (Noot).
   • A.W. Schep (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, januari 29), Vakstudie Nieuws 2013-25.28, 12/00335, (Verkoopprijs twee jaar na peildatum onder dreiging van executieverkoop geen goede basis voor WOZ-waarde).
   • A.W. Schep (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, januari 29), Vakstudie Nieuws 2013-25.27, (Noot).
   • A.W. Schep (2013). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2012, december 5), Vakstudie Nieuws 2013-21.29, (Noot).
   • A.W. Schep (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, januari 22), Vakstudie Nieuws 2013-21.28, (Noot).
   • A.W. Schep (2013). Noot bij: Rb. Den Haag. (2013, januari 24), Vakstudie Nieuws 2013-19.31, (Noot).
   • A.W. Schep (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, maart 15), Vakstudie Nieuws 2013-15.25, (Noot).
   • A.W. Schep (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, januari 8), Vakstudie Nieuws 2013-18.25, (Noot).
   • A.W. Schep (2013). Noot bij: Rb. Oost-Nederland. (2013, februari 25), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-214, (Noot).
   • A.W. Schep (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, september 17), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-498, (Noot).
   • A.W. Schep (2013). Noot bij: Rechtbank Noord-Nederland. (2013, april 25), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-297, (Noot).
   • A.W. Schep (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, juli 2), Vakstudie Nieuws 2013-55.25, (Noot).
   • A.W. Schep (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, januari 29), Vakstudie Nieuws 2013-28.26, (Noot).
   • A.W. Schep (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, februari 5), Vakstudie Nieuws 2013-21.29, (Noot).
   • A.W. Schep (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. (2013, juni 6), Vakstudie Nieuws 2013-44.15, (Noot).
   • A.W. Schep (2013). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2013, maart 1), Vakstudie Nieuws 2013-31.21, (Noot21.21).
   • A.W. Schep (2013). Noot bij: Rb. Zwolle-Lelystad. (2012, oktober 24), Vakstudie Nieuws 2013-36.30, (Noot).
   • A.W. Schep (2013). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2013, april 12), Vakstudie Nieuws 2013-39.25, (Noot).
   • A.W. Schep (2013). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2013, april 2), Vakstudie Nieuws 2013-39.26, (Noot).
   • A.W. Schep (2013). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2013, april 2), Vakstudie Nieuws 2013-39.27, (Noot).
   • A.W. Schep (2013). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2013, maart 27), Vakstudie Nieuws 2013-38.30, (Noot).
   • A.W. Schep (2013). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2013, mei 28), Vakstudie Nieuws 2013-43.25, (Noot).
   • A.W. Schep (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, mei 15), Vakstudie Nieuws 2013-48.22, (Noot).
   • A.W. Schep (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, juni 4), Vakstudie Nieuws 2013-50.27, (Noot).
   • A.W. Schep (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, oktober 11), Vakstudie Nieuws 2013-51.22, 11/05660, (Aanslag precariobelasting vernietigd wegens schending van overeenkomst en algemene beginselen van behoorlijk bestuur).
   • A.W. Schep (2013). Noot bij: Rb. Gelderland. (2013, juli 30), Vakstudie Nieuws 2013-55.24, AWB 12/11657, (Legesverordening gemeente Brummen onverbindend wegens schending opbrengstlimiet).
   • A.W. Schep (2013). Noot bij: Rb. Zwolle-Lelystad. (2013, september 12), Vakstudie Nieuws 2013-57.28, 12/00323, (Voor proceskostenvergoeding moet beoordeeld worden of taxateur kwalificeert als 'deskundige').
   • A.W. Schep (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, juni 18), Vakstudie Nieuws 2013-57.27, (Noot).
   • A.W. Schep (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2003, juni 27), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2004-2004, 17-18, (Annotatie bij nr. 36 909). p.915-915.
    • A.W. Schep (2020, december 3). Thorbecke 2030: Naar een ruimer gemeentelijk belastinggebied. Rotterdam, Online livestream georganiseerd door Binnenlands Bestuur.
    • A.P. Monsma & A.W. Schep (2019, november 5). Workshop 'actualiteiten lokale belastingen' voor Rechtbank Rotterdam. Congrescentrum Engels te Rotterdam, Studiedag Rechtbank Rotterdam afdeling Bestuursrecht.
    • A.W. Schep (2017, november 7). Incompany Actualiteitendag Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden. Sliedrecht, Incompany training.
    • A.W. Schep (2015, maart 12). Achtergronden, dilemma's, keuzes en toekomst van ondernemersfondsen. Ede, Seminar Ondernemersfondsen Stichting CLOK.
    • A.W. Schep (2015, maart 24). Workshop Bedrijveninvesteringszones VNG-belastingconferentie. Papendal, Belastingconferentie.
    • A.W. Schep (2014, mei 23). Voordracht Vergoedende heffingen in Nederland. Oostende, Studiedag Lokale en Regionale Belastingen.
    • A.W. Schep (2014, december 10). Presentatie 'Looking Back & Moving Forward'. Amsterdam, Eindhoven en Zwolle, Actualiteitendagen Involon.
    • A.P. Monsma & A.W. Schep (2014, maart 10). Local property tax in The Netherlands. Kantoor Gemeentebelastingen Rotterdam, Meeting Japanese Delegation of JICA.
    • A.W. Schep (2014, juni 12). Voordracht tijdens Expertmeeting Rotterdam. Stadhuis Rotterdam, Expertmeeting BIZ.
    • A.W. Schep (2014, december 12). Presentatie BIZ en duurzaamheid. Westerlo (Belgie), Kamp C, Bijeenkomst over kansen voor BID/BIZ-concept voor bedrijventerreinen in Belgie.
    • A.W. Schep (2014, november 11). Presentatie ondernemersfondsen en BIZ. Utrecht, Module voor stichting CLOK.
    • M.M.W.D. Merkx, A.W. Schep, H. Mezouar, S.J.M. Mol-Verver & C. Huisman (2021, maart 17). Bespreking van het rapport fiscale aspecten van de deeleconomie. Online, Algemene ledenvergadering Vereniging Belastingwetenschap.
    • A.W. Schep (2018, februari 20). Strategies for Property Tax Reform. Tokyo, Workshop on Tax Policy for Domestic Resource Mobilization and Seminar on Property Tax Reform.
    • A.W. Schep (2017, juni 20). Pilot-onderzoek procederen over WOZ-waarden van incourante niet-woningen. Bunnik, Seminar Academie Lokale Belastingen/ESBL.
    • A.P. Monsma & A.W. Schep (2015, juni 23). Local property tax in the Netherlands. Erasmus Universiteit Rotterdam, Visit South-African delegation to ESBL.
    • A.W. Schep (2015, juni 16). Chair at Breakout Session: Modernisation and Development. Amsterdam, 10th Mass Appraisal Valuation Symposioum.
    • A.W. Schep (2014, november 2). Voordracht Studiedag Vergoedende heffingen, ESBL. Erasmus Universiteit Rotterdam, Studiedag vergoedende heffingen, ESBL.
    • A.P. Monsma & A.W. Schep (2013, december 3). Incompanycursus Actualiteiten WOZ en lokale heffingen. Gemeentekantoor Sliedrecht, Regionale Belastingdienst Drechtsteden.
    • A.W. Schep & A.P. Monsma (2013, november 18). Incompany cursus Wet WOZ. kantoor Loyens Loef aan de Blaak, Rotterdam, Loyens Loeff Rotterdam.
    • A.W. Schep (2013, september 17). Docent Leergang Parkmanagement (Module 4). Utrecht, Stichting CLOK (Academy).
    • A.W. Schep (2012, september 27). Spreker jaarcongres LVLB. Amersfoort, Jaarcongres Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB).
    • A.P. Monsma & A.W. Schep (2020). Interview t.b.v. Amsterdam circulair 2020-2050.
    • A.W. Schep (2017). Webinar WOZ-waardering van zakelijk vastgoed.
    • A.W. Schep (2017). Openbaarheid van bestuur versus fiscale geheimhouding. VNG-Belastingconferentie 2017: Papendal (2017, maart 21).
    • A.W. Schep (2014). Bekostiging van publieke voorzieningen bij organische gebiedsontwikkeling.
    • A.W. Schep (2014). Spreker op congres. Jaarcongres BIZ Platform: Amersfoort (Eenhoorn) (2015, december 8).
    • A.W. Schep (2013). Interview door Planbureau voor de leefomgeving. Interview in kader van onderzoek naar organische gebiedsontwikkeling: (2013, juni 1).
    • A.W. Schep (2020-2021). Expert-lid van ambtelijke werkgroep onder leiding van het Ministerie van BZK die de herziening van het provinciale belastinggebied onderzoekt. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
    • A.W. Schep (2019-2020). Expert-lid van ambtelijke werkgroep onder leiding van Ministerie van BZK naar herziening gemeentelijk belastinggebied. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
    • A.W. Schep (2013-2016). Bewerker Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, Deel Lokale Belastingen, WOZ en milieuheffingen. Kluwer, Deventer.
    • A.W. Schep (2014-2016). Vaste medewerker Belastingblad. Kluwer, Deventer.
    • A.W. Schep (2013-2016). Juridsch adviseur a.i.. Dienst Belastingen van de gemeente Amsterdam.
    • A.W. Schep (2014-2016). Deelredacteur Vakstudie NIeuws. Kluwer, Deventer.
    • A.W. Schep (2014-2015). Bewerker Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, Deel Accijnzen. Kluwer.
    • A.W. Schep (2019-2021). Lid van de Commissie Deeleconomie. Vereniging voor Belastingwetenschap.
    • A.W. Schep (2019-2020). Lid begeleidingscommissie WODC-onderzoek naar werkwijze en het verdienmodel van no-cure-no-pay bedrijven. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC).
    • A.W. Schep (2006-2016). Rechter-plaatsvervanger. Rechtbank Rotterdam.
    • A.W. Schep (2010-2015). Rechter-plaatsvervanger. Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
   • A.W. Schep (2018, april 1). Heffingen kunnen altijd groener. Binnenlands Bestuur, pp. 54-57. [go to publisher's site]
   • A.W. Schep (2015, januari 8). Wat als gemeenten meer belasting mogen heffen? Volkskrant
   • A.W. Schep (2015, januari 8). 'Goed plan, al hoeft het niet zo dol als in Belgie'. Volkskrant
   • A.W. Schep (2015, oktober 31). Teylingen door met ondernemersfonds. Leidsch Dagblad
   • A.W. Schep & S.J.C. Hemels (2015, mei 1). Ook hier denken onze belastingrecht-onderzoekers over na. Erasmus Alumni Magazine
   • A.W. Schep (2015, november 3). Fiscalisten betwijfelen haalbaarheid Teylingse plan ondernemersfonds. Leidsch Dagblad
   • A.W. Schep (interview) (2016, jul 29). Hondenbelasting. [radio-uitzending]. In Business Nieuws Radio. http://www.bnr/player/archief/20160729062125300.
   • A.W. Schep (interview) (2015, dec 11). Interview NOS-journaal van 18:00 en 20:00 uur op NPO1. [televisie-uitzending]. In NOS-Journaal. Rotterdam: http://nos.nl/uitzending/nos-journaal.
   • A.W. Schep (interview) (2015, dec 11). Intervieuw Radio1 Journaal, programma van Radio NPO1. [radio-uitzending]. In Radio 1 Journaal. Rotterdam: http://www.radio1.nl/programma/3/nos-radio1-journaal.html.
   • A.W. Schep (interview) (2013, nov 07). Interview ondernemersfondsen BNR Nieuwsradio. [radio-uitzending]. In Nieuws. www.bnr.nl. http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=20131107163725300
   • A.W. Schep (interview) (2012, sep 07). BNR Nieuwsradio. [radio-uitzending]. In Tweede Kamer verkiezingen. www.bnr.nl. http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=201209071441251200
   • A.W. Schep (interview over heffing van toeristenbelasting van seizoensarbeiders) (2011, aug 12). BNR Nieuwsradio. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio. http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=20110812174400180.
 • Taxation by Local Government

  Title
  Taxation by Local Government
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2

  Taxation by Local Government

  Title
  Taxation by Local Government
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2

  Legal Academic Skills for Tax LawyersIII

  Title
  Legal Academic Skills for Tax LawyersIII
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Legal Academic Skills for Tax LawyersIII

  Title
  Legal Academic Skills for Tax LawyersIII
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Thesis Master's in Tax Law

  Title
  Thesis Master's in Tax Law
  Year
  2020
  Year level
  master, master
 • Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  614641595
 • Ministry of Justice

  Role
  Substitute Judge at District Court of Rotterdam
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Dec/2005

  Ministry of Justice

  Role
  Substitute Judge at District Court of Breda
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/2010
  End date approval
  Jun/2015

  Kluwer Fiscale Encyclopedie De Vakstudie

  Role
  Auteur vakstudiedeel: Lokale belastingen en milieuheffingen
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/2012

  Kluwer Vakstudie-Nieuws

  Role
  medewerker
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Feb/2013

  Kluwer Belastingblad

  Role
  vaste medewerker
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Dec/2013

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam