prof.mr.dr. (Arjen) AW Schep

prof.mr.dr. (Arjen) AW Schep
Associate professor Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-006
Email
schep@law.eur.nl
Endowed professor Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-006
Email
schep@law.eur.nl
Back to overview

Profile

 • Arjen Schep (2021) - Gevolgen van corona voor de in 2021 bekendgemaakte WOZ-waarden - MBB, 2021 (10), 4-12
 • MJM Jonckheere, Arjen Schep & Anneke Monsma (2019) - Open versus Closed Competence to Tax: A Comparative Legal Study of Municipal Taxes in Belgium and the Netherlands - Intertax, 2019 (5), 468-489
 • Arjen Schep, Ferry Makkinga & V Mok (2018) - Gemeentelijke verblijfsbelastingen in tijden van massatoerisme en Airbnb: ontwikkelingen, knelpunten en mogelijke oplossingen - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2018 (12), 521-531 - [link]
 • Arjen Schep (2017) - Acceptatiegraad en politieke waarschijnlijkheid van een hervorming van het gemeentelijke belastinggebied - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2017 (2), 52-59
 • Arjen Schep (2016) - Kabinetsbrief over toekomst van het gemeentelijke belastinggebied: bouwstenen of sloophout? - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2016 (418), 1659-1667
 • Jan Monsma, Arjen Schep & Anneke Monsma (2016) - Waardering onroerende zaken: tijd voor vernieuwing - Weekblad Fiscaal Recht, 2016 (61), 412-421
 • Arjen Schep (2015) - De BIZ-bijdrage: een gemeentelijke bestemmingsheffing ten behoeve van subsidieverlening aan ondernemersgebieden - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2015 (7-8), 247-254
 • MJM De Jonckheere, Arjen Schep & Anneke Monsma (2014) - Open versus gesloten belastingstelsel: een vergelijkende studie van gemeentebelastingen in België en Nederland - Lokale & Regionale Belastingen, 2013 (3-4), 22-57
 • Arjen Schep (2014) - Navordering van belastingen door gemeenten: voorzichtigheid geboden! - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2014 (2014/232), 835-838
 • Arjen Schep (2013) - Van evaluatie naar wetsvoorstel voor de Wet op de bedrijveninvesteringszones - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2013 (362), 1294-1303
 • Arjen Schep (2011) - Samenwerking tussen gemeenten versus gebiedsgerichte heffing: opschaling versus maatwerk - InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 2011 (1), 392-397
 • Arjen Schep (2007) - Gemeentelijke belastingheffing in deelgebieden: motieven, randvoorwaarden en mogelijkheden (2) - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2007, 71-76
 • Arjen Schep (2007) - Gemeentelijke belastingheffing in deelgebieden: motieven, randvoorwaarden en mogelijkheden (1) - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2007, 3-12
 • ARG Barkmeijer, Zwaan Imhoff, JJ Verbeek & Arjen Schep (2007) - Waterwoningen in IJburg: tussen wal en schip? Enkele privaatrechtelijke, fiscale en ruimtelijk bestuursrechtelijke aspecten van wonen op het water - Bouwrecht, 2007 (2), 111-123
 • Arjen Schep & JJ Verbeek (2005) - Bouwleges: een fiscaaljuridische kijk op bouwgerelateerde leges; Belastingoverzicht grote gemeenten 2005: Deel II - InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 2005, 843-848
 • Arjen Schep (2003) - Waardedrukkende factoren en de Wet WOZ: funderingsproblemen - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2003 (6), 353-360
 • Arjen Schep (2002) - InterLokaal 2 - Veranderingen in bestuurs en bestuursprocesrecht en de consequenties voor de lokale belanstingpraktijk - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2002 (14), 741-747
 • Arjen Schep, RTN Smeets, JJ Verbeek & AJ Waterbolk (2002) - Toeristenbelasting onderzocht - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2002 (6), 383-388
 • Arjen Schep (2001) - Ondanks gedoogplicht geen belastingplicht? - InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 2001 (2), 575-578

 • Arjen Schep (2021) - WOZ-waardering van zakelijk vastgoed in tijden van corona - Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2021 (4), 32-35
 • Arjen Schep (2020) - Wiens belang beschermt de fiscale geheimhoudingsplicht eigenlijk? - Vakstudie Nieuws, 2020 (13.0)
 • Arjen Schep (2020) - Inventarisatie tegemoetkoming lokale belastingen in verband met Corona - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2020 (162), 591-595
 • Arjen Schep (2019) - CO2-heffing: #hoedan? - Vakstudie Nieuws, 2019 (17.0) - [link]
 • Arjen Schep (2018) - Gebouwgebonden financiering van energetische maatregelen voor woningen: naar een baatbelasting 2.0? - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2018 (5), 338-341
 • Arjen Schep (2018) - Gratis parkeren voor Tesla-rijders - Vakstudie Nieuws, 2018 (23.0) - [link]
 • Arjen Schep (2017) - Fiscale en privaatrechtelijke alternatieven voor wegvallende opbrengsten precariobelasting - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2017 (422)
 • Arjen Schep (2017) - Leges voor handhavingskosten bij bouwen zonder vergunning - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2017 (2017/423), 52-59
 • Arjen Schep (2017) - Als belastingadvieskantoren mede de onderzoeksagenda op je universiteit bepalen - Vakstudie Nieuws, 2017 (30.0)
 • Arjen Schep (2016) - Waterbed of waterballet? - Vakstudie Nieuws, 2016 (46.0)
 • Arjen Schep (2016) - De toeristenbelasting moet op de schop! - Vakstudie Nieuws, 2016 (34.0)
 • Arjen Schep (2016) - Tijd voor herbezinning op het verbod op lokale inkomenspolitiek! - Vakstudie Nieuws, 2016 (13.0)
 • Arjen Schep (2015) - De doldrums - Vakstudie Nieuws, 2015 (42.0)
 • Arjen Schep (2015) - Meer democratie met lokale belastingen: be careful what you wish for - Vakstudie Nieuws, 2015 (28.0)
 • Arjen Schep (2015) - De verleiding weerstaan - Vakstudie Nieuws, 2015 (11.0)
 • Arjen Schep (2015) - Bouwleges: belasting verpakt als retributie - Fiscaal Praktijkblad, 2015, 10-13
 • Arjen Schep (2014) - Daaideurcrimineel op het rechte pad door nieuwe gemeentelijke belasting - Vakstudie Nieuws, 2014 (54.0)
 • Arjen Schep (2014) - WOZ-waardering in crisistijd - Fiscaal Praktijkblad, 2014 (10), 14-17
 • Arjen Schep (2014) - Death Tax - Vakstudie Nieuws, 2014 (30.0)
 • Arjen Schep (2014) - No taxation without argumentation - Weekblad Fiscaal Recht, 2014 (1417)
 • Arjen Schep (2014) - Het strijkorkestje van de Titanic (column in Voorwoord Bijzonder nummer Oud en nieuw 2013/2014) - Vakstudie Nieuws, 2014 (1), 15-17
 • Arjen Schep (2013) - Proceskostenvergoeding en no cure no pay: een overzicht - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2013 (477), 1741-1743
 • Anneke Monsma & Arjen Schep (2012) - Interlokaal 2012-1 - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2012 (231), 777-782
 • Arjen Schep (2011) - Gemeentelijke ondernemersfondsen; Besteding van belastingen door ondernemers - Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2011 (4), 8-12
 • Arjen Schep (2007) - Spelregels voor baatbelasting bij herinrichting aangescherpt - Vakblad voor de MKB Adviseur, 2007 (11), 20-23
 • Arjen Schep (2006) - De toekomst van de fiscale beleggingsinstelling in Nederland. Verslag van het Kluwer Fiscaal Plein van 21 november 2005 - Weekblad Fiscaal Recht, 2006, 57-59
 • Arjen Schep (2006) - Handhavingsdilemma's: van horizontaal toezicht tot schandpaal. Verslag van het Kluwer Fiscaal Plein van 9 mei 2006 - Weekblad Fiscaal Recht, 2006, 714-717
 • Arjen Schep (2005) - Belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties: verandering en gevolgen voor procespartijen. Verslag van de ESBL-studiemiddag van 14 december 2004 - InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 2005, 358-362
 • Jan Monsma, Arjen Schep, JJ Verbeek & AJ Waterbolk (2005) - Gemeentelijke lastenverzwaring: Wijn meet met twee maten - InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 2005, 355-357
 • Arjen Schep (2005) - Fiscus en goede doelen. Verslag van Kluwer Fiscaal Plein van dinsdag 1 februari 2005 - Weekblad Fiscaal Recht, 2005, 410-413
 • Arjen Schep (2005) - Onderscheid tussen verbetering en onderhoud in de baatbelasting - Fiscaal Praktijkblad, 2005, 8-11
 • Arjen Schep & JJ Verbeek (2004) - De gemeentelijke milieuheffingen onderzocht. Belastingoverzicht grote gemeenten 2004, Deel II - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2004 (6), 359-364
 • Arjen Schep, JJ Verbeek, AJ Waterbolk & Jan Monsma (2003) - Het begrip woning: gemengd gebruikt - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2003 (6), 361-363
 • Arjen Schep & AJ Waterbolk (2003) - Wijziging van de OZB in breder perspectief - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2003 (26), 1395-1399
 • Arjen Schep (2002) - Veranderingen in bestuurs- en bestuursprocesrecht en de consequenties voor de lokale belastingpraktijk - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2002 (14), 741-747
 • Arjen Schep (2002) - Enron en de ethiek van de belastingadviseur - Weekblad Fiscaal Recht, 131 (6491), 1107-1109
 • Arjen Schep (2002) - Beschouwingen - 1 Verslag van de discussie het Fiscaal Plein over de toekomst van het gemeentelijke heffingengebied - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2002 (17-18), 691-695
 • Arjen Schep (2001) - Verslag van de discussie op het Fiscaal Plein over de toekomst van het gemeentelijk heffingengebied - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2001 (17/18), 691-696
 • AJ Waterbolk & Arjen Schep (2001) - Monitor inkomsten uit lokale heffingen 2001 - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2001 (23), 991-993
 • Arjen Schep (2001) - Verslag van het `Fiscaal Plein' over de toekomst van de Successiewet - Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2001 (12), 30-33

 • Madeleine Merkx, Arjen Schep, H Mezouar, SJ Mol-Verver & C (Cynthia) Huisman (2021) - Fiscale aspecten van de deeleconomie - Vereniging Belastingwetenschap
 • Arjen Schep (2007) - Financiële exploitatie van de openbare ruimte; een vergelijkend onderzoek naar de heffing van precariobelasting en re-clamebelasting enerzijds en privaatrechtelijke inkomsten anderzijds van grote gemeenten, 59 bladzijden, internetpublicatie (http://www.esbl.nl/index.php?page=21&index=18) - ESBL
 • Arjen Schep, JJ Verbeek & Jan Monsma (2004) - De gemeentelijke milieuheffingen onderzocht. Belastingoverzicht grote gemeenten 2004, Deel II - ESBL

 • Arjen Schep, RTN Smeets, JJ Verbeek, AJ Waterbolk & Jan Monsma (2003) - Het begrip woning: gemengd gebruikt - Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
 • Jan Monsma, Arjen Schep, RTN Smeets, JJ Verbeek & AJ Waterbolk (2002) - Actualiteitenbrochure lokale belastingen - ESBL

 • Arjen Schep (2019) - Municipal Environmental taxes in The Netherlands - In K. Goto, Y. Shiba & M. Oosugi, Quality of life. Legal and tax systems to implement sustainable development goals (SDGS) in Japan and the Netherlands (pp. 111-123) - ITSC
 • Arjen Schep (2018) - Duurzaamheid en lokale belastingen - In G. Nijendaal & B. Leurs, Verduurzaming. En nu de kosten nog (pp. 65-103) - [link] - Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)
 • Arjen Schep (2016) - Toeristenbelasting en deeleconomie: kansen en bedreigingen voor Nederlandse gemeenten - In Jaarboek Lokale & Regionale Belastingen (L.R.B.) 2015-2016 (pp. 31-45) - Die Keure
 • Arjen Schep (2015) - Belastingen, bestemmingsheffingen en rechten: nog steeds een relevant onderscheid? - In Afscheidsbundel prof. dr. Miguel de Jonckheere (pp. 42-79) - Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
 • Arjen Schep (2014) - Vergoedende heffingen van Nederlandse gemeenten - In M. De Jonckheere, Jaarboek Lokale & Regionale Belastingen 2013-2014, Vergoedende regionale en lokale heffingen (pp. 81-128) - Die Keure
 • Arjen Schep (2013) - Naar een permanente wettelijke regeling voor de BIZ-bijdrage - In A.C.G.A.C. de Graaf, S.J.C. Hemels & J.C.M. van Sonderen, 'k Moet eerlijk zeggen, vriendenbundel Henk van Arendonk (pp. 301-316) - Sdu Uitgevers
 • Anneke Monsma, Arjen Schep & Th Lauwers (2012) - Belastingen of vergoedingen voor het gebruik van het openbaar domein - In M.J.M. De Jonckheere, Jaarboek Lokale & Regionale Belastingen L.R.B. 2011-2012 (pp. 119-178) - Die Keure
 • Arjen Schep & L De Myere (2012) - Territoriale differentiatie binnen gemeentebelastingen - In M.J.M. De Jonckheere, Jaarboek Lokale & Regionale Belastingen L.R.B. 2011-2012 (pp. 75-116) - Die Keure
 • Arjen Schep (2009) - Fiscale autonomie en ondernemersfondsen. - In Henk P.A.M. van Arendonk & Dennis J. Vecht, 'Lofzang' op lokale heffingen, vriendenbundel voor Jan Monsma (pp. 192-204) - Sdu Uitgevers
 • MA Allers, Arjen Schep, RTN Smeets, JJ Verbeek & AJ Waterbolk (2002) - Onderzoek toeristenbelasting 2002 - In E SBL, Belastingoverzicht grote gemeenten 2002 (pp. 45-72) - VNG

 • Arjen Schep (2015) - Hoofdstuk 14 BIZ-bijdrage: gemeentelijke belasting met subsidieverplichting - In Samen aan de slag met BIZ! (pp. 14-14) - Stichting BIZ Platform NL en Buro voor Economische Ontwikkeling BEO
 • Arjen Schep (2004) - Artikelsgewijs commentaar artt. 220, 220a, 220b, 220c, 220h, 231, 241, 246a, 248, 249, 253 - In C.A.J.M. Kortmann & C.J.N. Versteden, De gemeentewet en haar toepassing (pp. 1-26) - Kluwer

 • Arjen Schep (2014) - Bedrijveninvesteringszones binnen gemeenten - Jaarcongres Lokale Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB)

 • Arjen Schep (2017) - Openbaarheid van bestuur versus fiscale geheimhouding - VNG-Belastingconferentie 2017
 • Arjen Schep (2015) - Spreker op congres - Jaarcongres BIZ Platform

 • Arjen Schep (2017) - Webinar WOZ-waardering van zakelijk vastgoed - E-Wise Nederland/ PE-Academy voor fiscalisten

 • Arjen Schep (2021) - Lokale belastingheffing voor maatschappelijke opgaven

 • Arjen Schep (2019) - Notitie tarifering rioolheffing gemeente Papendrecht - ESBL
 • Arjen Schep (2018) - Onderzoeksrapport objectgebonden financiering met baatbelasting - ESBL
 • Arjen Schep & W Mans (2017) - Precario en warmtenet Dordrecht - Innoforte
 • Arjen Schep (2017) - Rechtmatigheidstoets van WOZ-waardering en heffing van OZB van aan spoorbanen dienstbare infrastructuur - ESBL
 • Arjen Schep (2017) - Vergoedingen voor gebruik van gemeentegrond door netwerken van nutsbedrijven. Een verkennende notitie naar alternatieven voor precariobelasting. - ESBL
 • Arjen Schep (2016) - Juridische toets van de mogelijkheden tot legesheffing voor provinciale luchtvaarttaken: beoordeling - Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
 • Arjen Schep & Jan Monsma (2016) - Wetenschappelijke toets van de mogelijkheden tot legesheffing voor provinciale luchtvaarttaken: beoordeling - Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
 • Arjen Schep (2016) - WOZ-waardering en gemeentelijke belastingheffing van railgebonden onroerende zaken voor openbaar vervoer - Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
 • Arjen Schep & Guido Bont (2016) - Omvang fiscale geheimhoudingsplicht van de heffingsambtenaar - Erasmus School of Law (ESL)
 • Anneke Monsma, Arjen Schep & Maarten Wilde (2015) - Fiscal instruments for safe & sound ship recycling? - ESBL
 • Arjen Schep (2014) - Heffing van OZB van netwerken van nutsbedrijven - ESBL
 • Arjen Schep (2014) - Bekostiging maatregelen uit programma's op grond van de Omgevingswet - [link] - ESBL

 • Arjen Schep (2020) - Haalbaarheid van een BIZ voor gezamenlijke brandweer. Quick scan - Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
 • Arjen Schep, Jan Monsma & Anneke Monsma (2020) - Gemeentelijke belastingheffing & verduurzaming van havengebonden en industrieel vastgoed - Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
 • Arjen Schep (2020) - Verlenging BIZ-periode in verband met Corona - Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
 • Arjen Schep (2020) - Wetsvoorstel voor een Tijdelijke Noodwet BIZ - Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
 • Arjen Schep (2020) - Havengelden vanwege sluiscomplex Kornwerderzand. Een verkenning - Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
 • Arjen Schep & Jan Monsma (2020) - Verkenning mogelijkheden gemeentelijke mobiliteitsheffing. Second opnion - Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
 • Arjen Schep (2020) - Herijking waarderingsuitzonderingen WOZ - Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
 • Arjen Schep (2020) - Invloed van coronamaatregelen op WOZ-waardering in 2021. ESBL-Memo - Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
 • Arjen Schep (2017) - Juridische toets amendement ChristenUnie in verband met ondernemersfonds Teylingen - ESBL
 • Arjen Schep (2017) - Notitie precariobelasting en Belemmeringenwet Privaatrecht - ESBL
 • Anneke Monsma & Arjen Schep (2015) - Quickscan legesverordening Den Haag - ESBL
 • Arjen Schep (2015) - Onderzoek heffing van precariobelasting op kabels en leidingen, onderzoek in opdracht van Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden - [link] - ESBL
 • Arjen Schep & Anneke Monsma (2015) - Startnotitie precariobelasting van ondergrondse kabels en leidingen - ESBL
 • Arjen Schep (2015) - Retributieregeling binnen ondernemersfonds Teylingen: Second opinion - ESBL
 • Jan Monsma, Arjen Schep, P de Bruin, MP van der Burg, G (Gino) Groenewegen, MP van der Hoek, HDW Hoekstra-Krosenbrink, Ferry Makkinga, RTN Smeets, AJ Waterbolk & B van der Zon (2001) - Rapport gemeentelijke belastingen in de 21e eeuw. Heffing op goede grond(slag) - VNG Uitgeverij

 • Arjen Schep & JJ Verbeek (2005) - Bouwleges. Een fiscaaljuridische kijk op bouwgerelateerde leges; Belastingoverzicht grote gemeenten 2005 - Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)

 • Arjen Schep & Anneke Monsma (1 januari 2015) - Uitbreiding en verbetering van het gemeentelijke belastinggebied. 13 ideeen van studenten fiscaal recht van de Erasmus School of Law - Uitbreiding en verbetering van het gemeentelijke belastinggebied. 13 ideeen van studenten fiscaal recht van de Erasmus School of Law

 • AW (Arjen) Schep (12 september 2021) - Belastingbetaler trekt aan het kortste eind bij fiscale geheimhouding - 'Belastingbetaler trekt aan het kortste eind bij fiscale geheimhouding'
 • AW (Arjen) Schep (18 maart 2021) - Is een hotel dat in coronatijd moet sluiten direct minder waard? - Is een hotel dat in coronatijd moet sluiten direct minder waard?
 • AW (Arjen) Schep (17 maart 2021) - Hondenbelasting: waarom je dit in de ene gemeente wel betaalt en in de andere niet - Hondenbelasting: waarom je dit in de ene gemeente wel betaalt en in de andere niet
 • AW (Arjen) Schep (13 februari 2021) - Gemeenten te slordig bij bepalen WOZ-waarde - Gemeenten te slordig bij bepalen WOZ-waarde
 • AW (Arjen) Schep (27 januari 2021) - Gemeentelijke heffingen stijgen fors: waarom en hoe het wordt berekend - Gemeentelijke heffingen stijgen fors: waarom en hoe het wordt berekend
 • Arjen Schep & Anneke Monsma (1 december 2020) - Interview t.b.v. Amsterdam circulair 2020-2050 - Interview t.b.v. Amsterdam circulair 2020-2050
 • Arjen Schep (1 januari 2014) - Bekostiging van publieke voorzieningen bij organische gebiedsontwikkeling - Bekostiging van publieke voorzieningen bij organische gebiedsontwikkeling

 • Anneke Monsma, Arjen Schep & HA (Henry August) Kogels (2014) - Workshop Formula WOZ - Workshop Formula WOZ

 • AW (Arjen) Schep (2021) - De 'world of tech' en de 'world of tax' met elkaar verbinden - VNG-Belastingconferentie 2021

 • Arjen Schep (2019) - Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) (External organisation)
 • Arjen Schep (2019) - Vereniging voor Belastingwetenschap (External organisation)
 • Arjen Schep (2010) - Rechtbank Zeeland-West-Brabant (External organisation)
 • Arjen Schep (2006) - Rechtbank Rotterdam (External organisation)

 • Arjen Schep (2020) - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (External organisation)
 • Arjen Schep (2019) - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (External organisation)
 • Arjen Schep (2014) - Kluwer (External organisation)
 • Arjen Schep (2014) - Kluwer, Deventer (External organisation)
 • Arjen Schep (2014) - Kluwer, Deventer (External organisation)
 • Arjen Schep (2013) - Dienst Belastingen van de gemeente Amsterdam (External organisation)
 • Arjen Schep (2013) - Kluwer, Deventer (External organisation)

 • Madeleine Merkx, Arjen Schep, H Mezouar, SJM Mol-Verver & C (Cynthia) Huisman (2021) - Bespreking van het rapport fiscale aspecten van de deeleconomie - Algemene ledenvergadering Vereniging Belastingwetenschap
 • Arjen Schep (2018) - Strategies for Property Tax Reform - Workshop on Tax Policy for Domestic Resource Mobilization and Seminar on Property Tax Reform
 • Arjen Schep (2017) - Pilot-onderzoek procederen over WOZ-waarden van incourante niet-woningen - Seminar Academie Lokale Belastingen/ESBL
 • Anneke Monsma & Arjen Schep (2015) - Local property tax in the Netherlands - Visit South-African delegation to ESBL
 • Arjen Schep (2015) - Chair at Breakout Session: Modernisation and Development - 10th Mass Appraisal Valuation Symposioum
 • Arjen Schep (2014) - Voordracht Studiedag Vergoedende heffingen, ESBL - Studiedag vergoedende heffingen, ESBL
 • Anneke Monsma & Arjen Schep (2013) - Incompanycursus Actualiteiten WOZ en lokale heffingen - Regionale Belastingdienst Drechtsteden
 • Arjen Schep & Anneke Monsma (2013) - Incompany cursus Wet WOZ - Loyens Loeff Rotterdam
 • Arjen Schep (2013) - Docent Leergang Parkmanagement (Module 4) - Stichting CLOK (Academy)
 • Arjen Schep (2012) - Spreker jaarcongres LVLB - Jaarcongres Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB)

 • Arjen Schep (2020) - Thorbecke 2030: Naar een ruimer gemeentelijk belastinggebied - Online livestream georganiseerd door Binnenlands Bestuur
 • Anneke Monsma & Arjen Schep (2019) - Workshop 'actualiteiten lokale belastingen' voor Rechtbank Rotterdam - Studiedag Rechtbank Rotterdam afdeling Bestuursrecht
 • Arjen Schep (2017) - Incompany Actualiteitendag Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden - Incompany training
 • Arjen Schep (2015) - Workshop Bedrijveninvesteringszones VNG-belastingconferentie - Belastingconferentie
 • Arjen Schep (2015) - Achtergronden, dilemma's, keuzes en toekomst van ondernemersfondsen - Seminar Ondernemersfondsen Stichting CLOK
 • Arjen Schep (2014) - Presentatie BIZ en duurzaamheid - Bijeenkomst over kansen voor BID/BIZ-concept voor bedrijventerreinen in Belgie
 • Arjen Schep (2014) - Presentatie 'Looking Back & Moving Forward' - Actualiteitendagen Involon
 • Arjen Schep (2014) - Presentatie ondernemersfondsen en BIZ - Module voor stichting CLOK
 • Arjen Schep (2014) - Voordracht tijdens Expertmeeting Rotterdam - Expertmeeting BIZ
 • Arjen Schep (2014) - Voordracht Vergoedende heffingen in Nederland - Studiedag Lokale en Regionale Belastingen
 • Anneke Monsma & Arjen Schep (2014) - Local property tax in The Netherlands - Meeting Japanese Delegation of JICA

Taxation by Local Government

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
RFD214

Legal Academic Skills for Tax LawyersIII

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RFD317

Tax Business Law (Capita Selecta)

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RF45G

Tax Law (Advanced)

Year
2021
Year Level
master, master
Course Code
RF46

Legal Academic Skills for Tax LawyersIII

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RF317

Thesis Master's in Tax Law

Year
2021
Year Level
master, master
Course Code
RF33

Taxation by Local Government

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
RF214

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen