prof.mr. (Cees) CJ Loonstra

prof.mr. (Cees) CJ Loonstra
Full Professor Erasmus School of Law Labour Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-002
Telephone
+31104082659
Email
loonstra@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • C.J. Loonstra & P.Th. Sick (2014). Het Wetsvoorstel werk en zekerheid (33818) in vogelvlucht: dekt de vlag de lading? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2014 (7), 4-14.
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (2012). Grenzen aan de rechtsvormende taak van de rechter in het privaatrecht en het arbeidsrecht. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2012 (1), 3-21.
    • C.J. Loonstra & P. Kruit (2012). Statistiek Ontbindingsvergoedingen 2011: de representativiteit van de gepubliceerde ontbindingsbeschikkingen aangetoond. ArbeidsRecht, 2012, 3-15.
    • C.J. Loonstra (2012). De kwalificatievraag en bovenal: welke rechter is nu leidend? TAP. Tijdschrift voor Arbeid en Participatie, 148-153.
    • C.J. Loonstra (2011). Arbeidsovereenkomst en privaatrechtelijke dienstbetrekking: dezelfde betekenis en uitleg? Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2011 (2), 86-98.
    • P. Kruit & C.J. Loonstra (2011). Statistiek ontslagvergoedingen 2010: the year after. ArbeidsRecht, 2011 (5), 7-21.
    • C.J. Loonstra & A.R. Houweling (2011). Verprivatisering van het arbeidsrecht? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2011 (5), 172-181.
    • P. Kruit & C.J. Loonstra (2010). Statistiek ontbindingsvergoedingen 2009: vuurwerk in ontslagland! ArbeidsRecht, 2010 (6/7), 3-20.
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (2010). Art. 7:610 BW en de partijbedoeling. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2010 (1), 4-10.
    • C.J. Loonstra (2010). De januskop van de Hoge Raad. Over de verhouding tussen art. 7:681 BW en afdeling 6.1.10 BW. ArbeidsRecht, 2010 (8/9), 6-15.
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2009). Nietigheid van elk beding ex art. 12 WCAO na Teunissen/Welter: iets nieuws onder de zon? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (6), 212-218.
    • C.J. Loonstra & P. Kruit (2009). Statistiek ontbindingsvergoedingen 2008: het einde van een tijdperk. ArbeidsRecht, 2009 (6/7), 7-23.
    • C.J. Loonstra (2008). Gezichtspunten in het arbeidsrecht: de omstandigheden van het geval geïnventariseerd. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2008 (3), 4-30.
    • J.P. Quist & C.J. Loonstra (2008). Gezichtspuntencatalogi in het arbeidsrecht: de omstandigheden van het geval geinventariseerd. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 3.
    • C.J. Loonstra & P. Kruit (2008). Statistiek ontbindingsvergoedingen 2007: meer van hetzelfde? ArbeidsRecht, 2008 (5), 14-33.
    • C.J. Loonstra & E.J. Molemans (2008). Proeftijdbeding: stand van zaken 2003-2008 (deel 1). ArbeidsRecht, 2008 (45), 14-19.
    • C.J. Loonstra (2008). Toegang tot de ontbindingsrechter na inschakeling CWI? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2008 (1), 24-31.
    • C.J. Loonstra & E.J. Molemans (2008). Proeftijdbeding: stand van zaken 2003-2008 (deel 2). ArbeidsRecht, 2008 (49), 3-8.
    • C.J. Loonstra & G.W. van der Voet (2007). De kwaliteit en wenselijkheid van alternatieve geschillenprocedures in CAO's. Arbeid Integraal, 2007 (2), 65-78.
    • C.J. Loonstra & M. Westerbeek (2007). Honderd jaar definitie van de arbeidsovereenkomst: moet het anders? SMA, 2007 (11/12), 414-422.
    • C.J. Loonstra (2007). Hadden Osinga en Spaan meer eerder geleefd: over 'zwaarder drukken' en de werking van het concurrentiebeding. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2007 (3), 85-105.
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (2007). De eeuw van de Wet op de arbeidsovereenkomst. Nederlands Juristenblad (NJB), 2007 (27), 1654-1661.
    • C.J. Loonstra, M. Fiselier & B. Vink (2007). Ontwikkelingen rechtspraak eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2007 (2), 39-46.
    • C.J. Loonstra & P. Kruit (2007). Statistiek ontbindingsvergoedingen 2006: de stabiliteit voorbij? ArbeidsRecht, 2007 (5), 15-30.
    • C.J. Loonstra & P. Kruit (2006). Statistiek ontbindingsvergoedingen 2005: een jaar van stabiliteit. ArbeidsRecht, 2006 (6/7, nr.38), 20-29.
    • C.J. Loonstra (2006). Arbeidsovereenkomstenrecht 1996-2006: uniform, transparant en handhaafbaar? Arbeid Integraal, 2006 (3), 5-26.
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (2006). Inhoud, stelplicht en bewijslast bewuste roekeloosheid. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2006 (1), 46-63.
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (2006). De zorgplicht van de werkgever op grond van artikel 7:658 BW. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2006 (3), 50-62.
    • C.J. Loonstra (2005). De gezagsverhouding ex art. 7:610 BW. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2005 (3), 96-102.
    • C.J. Loonstra (2005). Het nieuwe art. 7:653 BW gewogen in het licht van art. 19 lid 3 Grondwet. Sociaal Maandblad Arbeid, 2005 (2), 61-74.
    • C.J. Loonstra & L.G. Verburg (2005). Hoe exclusief is exclusief? Over de juridische status van de 685-procedure en de contractuele vergoeding. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2005 (1), 48-75.
    • C.J. Loonstra (2005). Snijden in het ontslagrecht. Nederlands Juristenblad (NJB), 2005 (6), 290-297.
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (2004). Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van wanprestatie. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 19 (2), 43-48.
    • C.J. Loonstra (2003). 'Elk beding' in art. 12 Wet CAO: over rekkelijken en preciezen. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 18 (5), 141-147.
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2003). De bewust roekeloos handelende werknemer. Beschouwingen over het begrip 'bewuste roekeloosheid' in titel 7.10 BW. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2003 (3), 43-69.
    • E.G. van Arkel, P.A. Boontje & C.J. Loonstra (2003). Ontslagrecht: het proeftijdontslag. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 18 (2), 37-48.
    • E.G. van Arkel, P.A. Boontje & C.J. Loonstra (2003). Het proeftijdontslag. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 18 (5), 37-48.
    • C.J. Loonstra (2002). De Hoge Raad en de problematiek van de samenloop in het licht van artikel 7:611 BW (het goed werkgeverschap). Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2002 (1), 4-31.
    • C.J. Loonstra (2002). Het sociaal plan: de mist is nog lang niet opgetrokken. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2002 (3), 41-56.
    • C.J. Loonstra (2002). Uitdijende werkgeversaansprakelijkheid. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2002 (11), 309-310.
    • C.J. Loonstra (2002). Het nieuwe wetvoorstel inzake het concurrentiebeding. Op zoek naar het evenwicht. Nederlands Juristenblad (NJB), 2002 (8), 350-355.
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2001). Het begrip `werknemer' in nationaal, rechtvergelijkend en communautair perspectief. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 1 (1), 4-29.
    • C.J. Loonstra (2001). Over bruto- en netto-beloning. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16 (4), 99-101.
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (2001). HR 28 april, JAR 2000. 120 (Guitoneau/Midnet Tax BV). Arbeidsrechtelijke Annotaties, 1 (1), 30-44.
    • C.J. Loonstra (2001). De rechtsgrond(en) van ontslagvergoedingen. ArbeidsRecht, 8 (8/9), 32-40.
    • C.J. Loonstra (2001). `Laat de praktijk het maar uitzoeken'. Over de nieuwe vakantiewet. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16 (12), 323-324.
    • M. Koning & C.J. Loonstra (2001). De werking van het reïntegratieplan ex art. 7:685 BW opnieuw empirisch getoetst. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16 (6), 172-174.
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (2000). Verjaringsperikelen in asbestzaken. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 15 (9), 241-242.
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2000). Ontslagvergoedingsrecht: stand van zaken en perspectief. Nederlands Juristenblad (NJB), 75 (26), 1267-1277.
    • C.J. Loonstra (2000). Afscheid van het duale ontslagrecht? Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 15 (12), 355-357.
    • C.J. Loonstra (1999). De aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters en het sociaal plan. Sociaal Maandblad Arbeid, 54 (3), 159-165.
    • C.J. Loonstra (1999). Uitzend- of inleen-CAO? De loonverhoudingsnorm van art. 8 Waadi. Ondernemingsrecht, 1 (3), 69-73.
    • C.J. Loonstra (1998). Naar een Wet op het Sociaal Plan. Nederlands Juristenblad (NJB), 73 (8), 359-360.
    • C.J. Loonstra (1998). Het gezicht van het arbeidsrecht. Sociaal Maandblad Arbeid, 53 (5), 203-206.
    • C.J. Loonstra (1998). Bedrijfsovername, concurrentiebeding en bedrijfsgeheimen. Dossier Ondernemingszaken, 8 (33), 46-52.
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (1998). Erosie in de gezagsverhouding: de koers van de Hoge Raad. Nederlands Juristenblad (NJB), 73 (18), 817-821.
    • C.J. Loonstra (1997). De nieuwe jas van art.7: 653 BW. Een poging tot synthese naar aanleiding van het proefschrift van F.B.J. Grapperhaus. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 12 (6), 169-174.
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (1997). Sijthoff/Ouwerkerk: Een opmerkelijke uitspraak van de Hoge Raad over opdracht, ontbinding en onvoorziene omstandigheden. Nederlands Juristenblad (NJB), 76 (24), 1074-1078.
    • C.J. Loonstra (1997). Eindrapport MDW-werkgroep Concurrentiebeding. TVVS. Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen, 40 (10), 309-310.
    • C.J. Loonstra (1996). De reikwijdte van het arrest Brabant/Van Uffelen. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 11 (4), 98-99.
    • M.Y.H.G. Erkens & C.J. Loonstra (1996). Deeltijd-VUT: enkele juridische kanttekeningen bij een verschijnsel in opmars. Sociaal Maandblad Arbeid, 51 (2), 106-115.
    • C.J. Loonstra (1996). Reactie op 'De zieke werknemer in het Sociaal Plan'. De juridische status van het sociaal plan. TVVS. Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen, 40 (12), 359-360.
    • C.J. Loonstra (1996). De 1639w-vergoeding in het licht van de weigering ander werk te aanvaarden. PS. Periodiek voor Sociale Verzekering, Sociale Voorzieningen en Arbeidsrecht, 3 (3), 3-6.
    • C.J. Loonstra (1996). Het samengaan van de 1639w-en de 1637x-procedure. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 11 (2), 32-37.
    • C.J. Loonstra (1996). Verplichte vergoeding ex art. 7A: 1637x, vijfde lid BW? Een beoordeling aan de hand van de Duitse wettelijke regeling. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 11 (9), 220-227.
    • C.J. Loonstra (1995). Medezeggenschap in het onderwijs: WMO of WOR? Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 7 (2), 67-76.
    • C.J. Loonstra (1995). Ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex art. 7A: 1639w BW en het rekest-civiel. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 10 (2), 39-44.
    • C.J. Loonstra (1995). Partiële opzegging en partiële ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Nederlands Juristenblad (NJB), 70 (6), 204-210.
    • J.E.M. Akveld & C.J. Loonstra (1994). De Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 315-327.
    • C.J. Loonstra (1994). Over de toekomst van de Advies- en Arbitragecommissie. Sociaal Maandblad Arbeid, 531-540.
    • C.J. Loonstra & J.E.M. Akveld (1994). De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 315-326.
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (1994). De inhoud van collectieve arbeidsovereenkomsten in het interbellum. Sociaal Maandblad Arbeid, 149-165.
    • C.J. Loonstra (1993). Enige tegendraadse uitspraken inzake het proeftijdbeding. Practijkgids, 30 (24), 855-860.
    • C.J. Loonstra (1993). Appel en cassatie inzake art. 7A: 1639w BW nogmaals bezien. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 858-863.
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (1991). Het eerste onderwijs in 'het sociaal recht' aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen 1885-1940. Sociaal Maandblad Arbeid, 630-644.
    • C.J. Loonstra (1991). Art. 1639w BW: een enquête onder kantonrechters inzake de vergoeding naar billijkheid. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 302-305.
    • C.J. Loonstra (1991). De Advies- en Arbitrage Commissie (AAC) en final-offer arbitrage. Negotiation Magazine, 4 (3), 115-125.
    • C.J. Loonstra (1991). CAO-onderhandelingen en de voorbereidende overeenkomst. Negotiation Magazine, 4 (1), 24-30.
    • C.J. Loonstra (2009). Ontbindingsvergoedingen in 2008. Dossier Arbeid & Recht, 2009 (6).
    • C.J. Loonstra (2009). Woon-werkverkeer en werk-werkverkeer: Werkgeversaansprakelijkheid. Dossier Arbeid & Recht, 2009 (3).
    • C.J. Loonstra (2009). Het TH-criterium: een bijzonder, op zichzelfstaand criterium. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (4), 145-146.
    • C.J. Loonstra (2009). Overgang van onderneming en de eisen van het goed werkgeverschap ex art. 7:611 BW. Dossier Arbeid & Recht, 2009 (9).
    • C.J. Loonstra (2008). Van Taxi Hofman tot Mammoet. Dossier Arbeid & Recht, special (december).
    • C.J. Loonstra (2008). Rondom de opzegging. Dossier Arbeid & Recht, 2008 (september).
    • C.J. Loonstra (2008). Betutteling af? Dossier Arbeid & Recht, special (juni).
    • C.J. Loonstra (2008). Werkhervatting en arbeidstherapie. Dossier Arbeid & Recht, special (maart).
    • C.J. Loonstra & P. Kruit (2007). Ontwikkelingen art. 7:685 BW. Dossier Arbeid & Recht, 2007 (juni).
    • C.J. Loonstra (2006). Ontknoping rampendossier. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2006 (5), 143-144.
    • C.J. Loonstra (2006). Franse toestanden in Nederland? Het ontslagrecht in Zicht. Ars Aequi, 2006 (6/7).
    • C.J. Loonstra (2006). Recente rechtspraak Hof van Justitie. Dossier Arbeid & Recht, 2006 (juni).
    • C.J. Loonstra (2006). Anciënniteit en afspiegeling bij collectief ontslag. Dossier Arbeid & Recht, 2006 (maart).
    • C.J. Loonstra (2005). Het ontslag van de statutaire bestuurder. Dossier Arbeid & Recht, 2005 (september), 1-2.
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (2005). De acquisitrice en de predikant. De gezagsverhouding revisited. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2005 (3), 87-99.
    • C.J. Loonstra (2005). Bewuste roekeloosheid ex art. 7:658 en 7:661 BW: Gelijke uitleg! Dossier Arbeid & Recht, 2005 (december), 1-2.
    • C.J. Loonstra (2005). Artikel 7:681 BW na opzegging en ziekte. Dossier Arbeid & Recht, 2005 (maart), 1-2.
    • C.J. Loonstra (2005). De regeling van de opzegtermijn ex artikel 7:672 BW. Dossier Arbeid & Recht, 2005 (juni), 1-2.
    • C.J. Loonstra (2004). Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel concurrentiebeding. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 19 (12), 401-402.
    • C.J. Loonstra (2004). Voortmodderen met concurrentiebeding. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 19 (5), 177-178.
    • C.J. Loonstra (2004). Overgang van Onderneming. Dossier Arbeid & Recht, 2004 (3), 1-2.
    • C.J. Loonstra (2004). Wulbz 2. Dossier Arbeid & Recht, 2004 (6), 1-2.
    • C.J. Loonstra (2004). Anciënniteit. Dossier Arbeid & Recht, 2004 (9), 1-2.
    • C.J. Loonstra (2004). Concurrentiebeding. Dossier Arbeid & Recht, 2004 (12), 1-2.
    • C.J. Loonstra (2003). De zorgplicht ex artikel 7:658 BW. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 18 (7/8), 228-230.
    • C.J. Loonstra (2003). Uitleg van CAO-bepalingen: op weg naar een (objectieve) redelijksheidstoets? Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2003 (2), 82-99.
    • C.J. Loonstra (2002). Lotgevallen rondom het concurrentiebeding. Dossier Arbeid & Recht, 2002 (6), 1-2.
    • C.J. Loonstra (2002). Opzet en bewuste roekeloosheid in het arbeidsrecht. Dossier Arbeid & Recht, 2002 (12), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (2001). Bewijslast artikel 7:681 BW. Dossier Arbeid & Recht, 12 (11), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (2001). Optierecht als ontbindingsvergoeding. Dossier Arbeid & Recht, 12 (3), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (2001). Reïntegratieplan. Dossier Arbeid & Recht, 12 (9), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (2001). Ontslag op staande voet en arbeidsongeschiktheid. Dossier Arbeid & Recht, 12 (12), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (2001). Duaal ontslagrecht. Dossier Arbeid & Recht, 12 (7), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (2001). Bedrijfsongeval en bewijsopdracht. Dossier Arbeid & Recht, 12 (10), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (2001). Gebod afgifte reïntegratieplan. Dossier Arbeid & Recht, 12 (8), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (2001). Fictieve opzegtermijn artikel 16 lid 3 WW. Dossier Arbeid & Recht, 12 (6), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (2001). Betaalde boetes loon? Dossier Arbeid & Recht, 12 (5), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (2001). Aansprakelijkheid op grond van redelijkheid en billijkheid. Dossier Arbeid & Recht, 12 (4), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (2001). Proeftijdbeding en goed werkgeverschap. Dossier Arbeid & Recht, 12 (2), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (2001). Duaal Ontslagrecht. Dossier Arbeid & Recht, 12 (1), 1-2.
    • C.J. Loonstra (2000). De kantonrechter, het arbeidsrecht en het sociaal plan. Ars Aequi, 49 (10), 715-717.
    • C.J. Loonstra (2000). Kantonrechter en JAR. Nederlands Juristenblad (NJB), 75 (41), 2001-2003.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (2000). Maandelijkse rubriek Arbeid & Recht. Dossier Arbeid & Recht, 11 (1 t/m 12), 1-19.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1999). Samenhang ontslag op staande voet en kennelijk onredelijk ontslag. Dossier Arbeid & Recht, 10 (4), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1999). Verjaring vakantie; schadevergoeding naast ontbindingsvergoeding. Dossier Arbeid & Recht, 10 (5), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1999). Interpretatie overwerkregeling in CAO. Dossier Arbeid & Recht, 10 (11), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1999). Arbeid en recht. Kennelijk onredelijk ontslag. Dossier Arbeid & Recht, 10 (10), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1999). Bereik zorgplicht artikel 7:658 BW. Dossier Arbeid & Recht, 10 (3), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1999). De reikwijdte van artikel 7:629 lid 3 sub c BW. Dossier Arbeid & Recht, 10 (2), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1999). Kennelijk onredelijk ontslag. Dossier Arbeid & Recht, 10 (9), 1-2.
    • C.J. Loonstra (1999). De bescherming van de flexwerker. Dossier Arbeid & Recht, 10 (3), 1-2.
    • C.J. Loonstra (1999). De rechtspraak inzake het reïntegratieplan. Dossier Arbeid & Recht, 10 (9), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1999). Ontbinding en ontslag op staande voet. Dossier Arbeid & Recht, 10 (1), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1999). Reïntegratieplan en fictieve opzegtermijn. Dossier Arbeid & Recht, 10 (7), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1999). Wanprestatie na beëindigingsovereenkomst. Dossier Arbeid & Recht, 10 (8), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1999). Artikel 7:685 BW en het reïntegratieplan. Dossier Arbeid & Recht, 10 (6), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1998). Ontbinding en vernietiging concurrentiebeding in één procedure. Dossier Arbeid & Recht, 9 (2), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1998). Bruto/netto-vergoedingen. Dossier Arbeid & Recht, 9 (5), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1998). Premieplichtig ingevolge de werknemersverzekeringen? Dossier Arbeid & Recht, 9 (4), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1998). Gedeeltelijke ontbinding arbeidsovereenkomst. Dossier Arbeid & Recht, 9 (3), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1998). Rechtsgeldigheid ontbindende voorwaarde. Dossier Arbeid & Recht, 9 (6), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1998). Hoogte schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag. Dossier Arbeid & Recht, 9 (1), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1998). Bewijslastverdeling bij bedrijfsongeval (artikel 7:658 BW). Dossier Arbeid & Recht, 9 (10), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1998). Wet Boeten en Maatregelen en geregelde ontbinding. Dossier Arbeid & Recht, 9 (7), 1-2.
    • C.J. Loonstra (1998). De factor C in de landelijke kantonrechtersformule. Dossier Arbeid & Recht, 9 (9), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1998). Inroepen van nietigheid bij ontslag op staande voet. Dossier Arbeid & Recht, 9 (9), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1998). Ontbinding wegens dringende reden en artikel 7:677 lid 3 BW. Dossier Arbeid & Recht, 9 (8), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1998). Artikel 7:611 BW en andere werkzaamheden. Dossier Arbeid & Recht, 9 (11), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1998). Art. 6 BBA en de ontslaggronden. Dossier Arbeid & Recht, 9 (12), 1-2.
    • C.J. Loonstra (1998). `Het Sociaal Plan'. Dossier Arbeid & Recht, 9 (3), 1-2.
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (1997). Beantwoording rechtsvraag (259) voor eerstejaars. Rechtsvinding en gevalsvergelijking. Ars Aequi, 46 (6), 451-455.
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (1997). Rechtsvraag (259) voor eerstejaars. Rechtsvinding en gevalsvergelijking. Ars Aequi, 46 (1), 60-61.
    • C.J. Loonstra (1995). Naschrift bij reacties op 'Partiële opzegging en partiële ontbinding van de arbeidsovereenkomst'. Nederlands Juristenblad (NJB), 70 (14), 531.
    • C.J. Loonstra (1995). Naschrift bij reactie op 'Ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex art. 7A: 1639w BW en het rekest-civiel. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 10 (4), 122-123.
    • C.J. Loonstra (1993). Arbitrage in het arbeidsrecht. Schering en Inslag, 6-33.
    • C.J. Loonstra (1992). Arbeidsrechtelijke kopstukken. Kluwer Cahier, 5-6.
    • C.J. Loonstra (1992). Naschrift bij reactie op "De Advies- en Arbitrage Commissie (AAC) en final-offer arbitrage. Negotiation Magazine, 5 (1), 41-43.
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (2013). Opstellen over de historische ontwikkeling van het arbeidsrecht (Bakelsreeks). Den Haag: Boom Juridische uitgevers, pp. 285
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2011). Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst (Bakelsreeks). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2010). Arbeidsrechtelijke Themata (vierde druk). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2008). Arbeidsrechtelijk themata (3e substantieel gewijzigde druk). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2006). Arbeidsrechtelijke Themata (tweede druk) (Boom juridische studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2004). Arbeidsrechtelijke Themata. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • C.J. Loonstra (2000). De kantonrechter als arbeidsrechter. Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1999). De loondoorbetalingsverplichting gedurende het eerste ziektejaar. Rotterdam/Deventer: Sanders Instituut/Gouda Quint
    • C.J. Loonstra (1999). Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. Den Haag: Elsevier
    • C.J. Loonstra (1998). Titel 7.10 BW compact (inclusief Flexibiliteit en Zekerheid). Den Haag: Elsevier
    • C.J. Loonstra (1997). Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. 's-Gravenhage: Vuga BV
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (1997). Functies onder spanning. Een nieuwe oriëntatie op de gezagsverhouding in de arbeidsovereenkomst. Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (1997). Het bereik van de ontbindingsprocedure ex art. 7:685 BW (Sociaal-economisch recht, 1). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • C.J. Loonstra (1996). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.J. Loonstra (1995). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.J. Loonstra (1995). Het bereik van de ontbindingsprocedure ex art. 7A: 1639w BW. Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • C.J. Loonstra (1994). Casebook Arbeidsrecht. Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (1994). Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. Den Haag: VUGA
    • C.J. Loonstra (1993). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.J. Loonstra (1992). Hoofdstukken Sociaal Zekerheidsrecht. Groningen: Wolters Noordhoff
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (1992). Kopstukken Arbeidsrecht. Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (1992). Hoofdlijnen Nederlands Recht. Groningen: Wolters Noordhoff
    • C.J. Loonstra (1991). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters Noordhoff
    • C.J. Loonstra (2016). Hoofdstukken Sociaal Recht (25e druk). Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers
    • C.J. Loonstra (2015). Praktisch Arbeidsrecht. Groningen: Noordhoff Uitgevers, 308 p
    • C.J. Loonstra (2015). Hoofdstukken Sociaal Recht (24e druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers, p. 341
    • C.J. Loonstra (2014). Hoofdlijnen Nederlands Recht. Groningen: Noordhoff Uitgevers B.V.
    • C.J. Loonstra (2014). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Noordhoff Uitgevers B.V.
    • P. Kruit, C.J. Loonstra & E. van Vliet (2013). Praktisch Socialezekerheidsrecht. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers
    • P. Kruit & C.J. Loonstra (2010). Praktisch Socialezekerheidsrecht. Groningen/Houten: Nordhoff Uitgevers
    • C.J. Loonstra (2009). Hoofdlijnen Nederlands Recht (9e druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers
    • C.J. Loonstra (2009). Hoofdstukken Sociaal Recht (18e druk). Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.J. Loonstra & G.W. van der Voet (2007). Rechtsoriëntatie. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.J. Loonstra (2006). Hoofdstukken Sociaal Recht (15e druk). Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.J. Loonstra (2005). Rechtspraak Arbeidsrecht (Rechtspraak). Den Haag: Sdu
    • C.J. Loonstra (2003). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters Noordhoff
    • C.J. Loonstra (2003). Praktisch Arbeidsrecht. 's-Gravenhage: Elsevier Juridisch
    • C.J. Loonstra (2003). De jurist als mediator. Den Haag: Elsevier Juridisch
    • C.J. Loonstra (2003). Grondwet en politiek. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • I. van der Helm, C.J. Loonstra, B. Hoogendijk, A.PH.C.M. Jaspers, Y. Konijn & W.A. Zondag (2003). Arbeidsrecht. Den Haag: Vermande
    • C.J. Loonstra (2002). Hoofdlijnen Nederlands Recht. Groningen: Wolters Noordhoff
    • C.J. Loonstra (2002). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters Noordhoff
    • C.J. Loonstra (1999). Caseboek Sociaal Recht. Groningen: Wolters-Noordhoff B.V.
    • C.J. Loonstra (1999). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters-Noordhoff B.V.
    • C.J. Loonstra (1997). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.J. Loonstra (1997). De jurist als bemiddelaar. 's-Gravenhage: VUGA
    • C.J. Loonstra, B. Hoogendijk, W.A. Zondag, J. Heinsius, M.Y.H.G. Erkens, K.F. Haak, F.J.M. De Ly, D. Dokter, F.G.M. Smeele, A.S.J. Groeneveld, R.W. Holzhauer, S. Perrick, R. Zwitser, H. Beckman & P. IJdo (1997). Recht in bedrijf (SI-EUR-reeks, 16). Rotterdam: Gouda Quint
    • C.J. Loonstra & J.C.M. Meijer (1997). Recht in beeld. Juridische vaardigheden voor hoger onderwijs. Groningen: Wolters-Noordhoff Bv
    • C.J. Loonstra (1996). Caseboek Arbeidsrecht. Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (1996). Hoofdlijnen Nederlands Recht. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.J. Loonstra & P.B. Cliteur (1995). Rechtsoriëntatie. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.J. Loonstra (1994). Hoofdlijnen Nederlands Recht, Wolters. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.J. Loonstra (1993). Vraagstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters Noordhoff
    • C.J. Loonstra & P.B. Cliteur (1992). Rechtsoriëntatie. Groningen: Wolters Noordhoff
    • C.J. Loonstra (1998). Arbeidsrecht in de onderneming. Den Haag: VUGA
    • C.J. Loonstra (1998). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters Noordhoff
    • C.J. Loonstra (1998). Hoofdlijnen Nederlands Recht. Groningen: Wolters Noordhoff
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1998). Caseboek Nederlands Recht. Groningen: Wolters Noordhoff
    • C.J. Loonstra (2018). The court hearing employment cases. In H. Stout & I. Walraven (Eds.), The building speaks its own language - Design and construction of Sanders Building / Erasmus School of Law (pp. 242-251). Rotterdam: Trichis
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2017). Samenloop van arbeidsrecht en vennootschapsrecht bij aansprakelijkheid bestuurder: welk rechtsgebied gaat voor? In B.F. Assink, L. Timmerman & J.B. Wezeman (Eds.), De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders' (Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 104) (pp. 35-45). Deventer: Wolters Kluwer
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (2016). Het mensbeeld in het arbeidsrecht. 70 jaar Vereniging voor Arbeidsrecht. In A.R. Houweling & L.C.J. Sprengers (Eds.), 70 jaar VvA: einde van het begin (Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht, 44) (pp. 19-35). Deventer: Wolters Kluwer
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (2016). Rijk en arm: arbeidsrecht als sturingsinstrument? In S. van Kampen & M. Milo (Eds.), Recht en armoede (pp. 75-87). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers
    • C.J. Loonstra (2015). De WWZ en de flexibele schil: blijft de outsider buiten? In L.G. Verburg (Ed.), Werk en zekerheid in beweging (pp. 11-34). Den Haag: Sdu
    • C.J. Loonstra (2013). De wederkerige arbeidsbetrekking. In G. Heerma van Voss & E. Verhulp (Eds.), De waarde(n) van het arbeidsrecht, Liber Amicorum Paul van der Heijden (pp. 79-91). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • C.J. Loonstra (2012). Uitlegvragen in het arbeidsrecht. In Arbeidsrechtelijke Bedingen (pp. 7-23). Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2012). Waarom doorwerking van het vermogensrecht in het handels- en vervoerrecht wel, maar in het arbeidsrecht niet in de Haak is. In M.H. Claringbould, M.A.IH. Hoeks, M.J. Kroeze, F.G.M. Smeele & L. Timmerman (Eds.), Verbindend recht. Liber amicorum K.F. Haak (pp. 399-416). Deventer: Kluwer
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2011). Het concurrentiebeding in artikel 7:653 BW: welk regelingsmodel? In W. Plessen, H..van Drongelen & F. Hendrickx (Eds.), Sociaal recht: tussen behoud en vernieuwing (pp. 379-398). Zutphen: Uitgeverij Paris
    • C.J. Loonstra (2011). Over normen, feiten en de uitleg van cao-bepalingen. In mr. S.F. Sagel (Ed.), Liber Amicorum mr. R.A.A. Duk (pp. 171-182). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (2010). De rechtsbescherming van werknemers en het concurrentiebeding. In A.R. Okur & e.a. (Eds.), Liber Amicorum voor prof.dr. A. Güzel (pp. 461-480). Istanbul: Beta
    • J.P. Quist & C.J. Loonstra (2009). The Dutch Supreme Court versus the lower courts: summary dismissal an the catalogue of viewpoints. In N. Huls, M. Adams & J. Bomhoff (Ed.), The legetimacy of Highest Courts' Rulings (pp. 343-368). The Hague: TMC Asser Press
    • C.J. Loonstra (2009). Het afbakeningsprobleem van de arbeidsovereenkomst. Kanttekeningen in internationaal en rechtsvergelijkend perspectief. In C.J. Loonstra & e.a. (Eds.), De werkgever in beweging (pp. 9-20). Den Haag: Sdu
    • C.J. Loonstra & J.P. Quist (2009). The Dutch Supreme Court versus the lower courts: Summary dismissal and the catalogue of viewpoints. In Nick Huls & e.a. (Eds.), The legitimacy of Highest Courts' Rulings; judicial deliberations and beyond (pp. 343-368). The Hague: T.M.C. Asser Press
    • M.M. Koevoets, C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2008). Op de grens van strafrecht en arbeidsrecht: de strafrechtelijk vervolgde werknemer. In E. Verhulp & W.A. Zondag (Eds.), Disfunctioneren en wangedrag van werknemers (tweede druk) (pp. 245-283). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2007). Het concurrentiebeding: op zoek naar een nieuwe wettelijke regeling. In A. Jacobs & F. Pennings (Eds.), Een inspirerende Fase in het sociaal recht (pp. 59-78)
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2006). Begripsvorming in het civiele arbeidsrecht en socialeverzekeringsrecht. In M. Herweijer e.a. (Ed.), Sociale zekerheid voor het oog van de meester : opstellen voor F.M. Noordam (pp. 189-207). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2006). Instructiebevoegdheid werkgever. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Commentaar Arbeidsrecht (tweede druk) (Sdu commentaar) (pp. 101-114). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • C.J. Loonstra (2006). Sociaal plan en collectief ontslag: enkele actuele thema's. In E. Lutjens (Ed.), De Le(e)nigheid van het Sociaal Recht. Liber Amicorum voor Leen van den Heuvel (pp. 165-197). Amsterdam: Vrije Universiteit
    • C.J. Loonstra (2006). Toezicht op en handhaving van arbeidsrechtelijke normen: de bestuurlijke boete. In S. Klosse e.a. (Ed.), Arbeid en Gezondheid. Schipperen tussen verantwoordelijkheid en bescherming. Had Geers dit geweten! (pp. 89-105) Maastricht: Universitaire Pers Maastricht
    • C.J. Loonstra (2005). Privatisering van veiligheid in het arbeidsrecht. In L.C. Winkel (Ed.), Privatisering van veiligheid (pp. 141-155). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • C.J. Loonstra (2005). De Hoge Raad en de zieke werknemer. In S.F. Sagel & E. Verhulp (Eds.), Voor De Laat: De Hoge Raad (Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht, ISSN 0167-6946, 34) (pp. 59-81). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (2004). Collectieve afvloeiingsregelingen: het sociaal plan. In F.B.J. Grapperhaus, C.J. Loonstra & C.G. Scholtens (Eds.), Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht (3e geheel herziene druk) (pp. 219-294). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (2004). ADO en schuivende ontslagroutes. In E. Verhulp, C.J. Loonstra, L.G. Verburg, C.G. Scholtens & G.J.J. Heerma van Voss (Eds.), Ontslagrecht in beweging (pp. 25-45). Den Haag: SdU Uitgevers
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2004). Bewuste roekeloosheid in het arbeidsrecht. In K.F. Haak & F.L. Koot (Eds.), Bewuste roekeloosheid in het privaatrecht (SI-EUR-reeks, 36) (pp. 53-82). Rotterdam/Deventer: Sanders Instituut/Kluwer
    • C.J. Loonstra (2004). M.G. Levenbach (1896-1981). In C.J.H. Jansen, J.M. Smits & L.C. Winkel (Eds.), 16 juristen en hun filosofische inspiratie (pp. 109-126). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • C.J. Loonstra (2003). De arbeidsovereenkomst. In van.den P.G.J. Berg & W.A. Zondag (Eds.), Bijzondere overeenkomsten en het algemene overeenkomstenrecht. Specieszaak, status aparte os synergie? (SI-EUR, 34) (pp. 37-55) Rotterdam/Deventer: Sanders Instituut/Kluwer
    • C.J. Loonstra (2003). De (spannings)relatie tussen art. 7:658 en art. 7:611 BW. In C.J.M. Klaassen, e.a. (Ed.), Aansprakelijkheid in beroep, bedrijf of ambt (Onderneming en Recht, 25) (pp. 91-112). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (2003). De werknemer: het individuele arbeidsrecht. In J.P. Balkenende (Ed.), Onderneming & Maatschappij: Op zoek naar vertrouwen (pp. 69-85). Assen: Van Gorcum
    • C.J. Loonstra, M.M. Koevoets & W.A. Zondag (2003). Op de grens van strafrecht en arbeidsrecht: de strafrechtelijk vervolgde werknemer. In E. Verhulp & W.A. Zondag (Eds.), Disfunctioneren en wangedrag van de wewrknemer (pp. 177-213). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (2002). De waarde(n) van het sociaal recht. In Secr. NJV (Ed.), Verslag Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging n.a.v. pre-advies F.P. van der Heijden en F.M. Noordam (pp. 21-25). Deventer: Kluwer
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (2001). Biografieën Lely, Talma, Treub en Aalberse. In A.Ph.C.M. Jaspers, e.a. (Ed.), `De gemeenschap is aansprakelijk...' Honderd jaar sociale verzekering 1901-2001 (pp. 45-148). Lelystad: Koninklijke Vermande
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (2001). De personele werkingssfeer van de sociale-verzekeringswetten 1900-1960. In A.Ph.C.M. Jaspers, F.M. Noordam, W.J.H. van Oorschot & F.J.L. Pennings (Eds.), `De gemeenschap is aansprakelijk...' Honderd jaar sociale verzekering 1901-2001 (pp. 89-103). Lelystad: Koninklijke Vermande
    • E.G. van Arkel & C.J. Loonstra (2001). The Netherlands. In William.L. Keller & Timothy.J. Darby (Eds.), International Labor and Employment Laws. Volume II (Volume, II) (pp. 9-1-9-75). Washington D.C.: BNA Books
    • C.J. Loonstra (2001). Alternatieve geschillenbeslechting in het individuele arbeidsrecht: een lonkend perspectief? In E. Hey, R. de Lange, M.A. Loth, P.A.M. Mevis & E. Swart (Eds.), Grensverkenningen in het recht (SI-EUR, 26) (pp. 1-15). Deventer: Gouda Quint
    • C.J. Loonstra (2001). Afvloeiingsvergoedingen in het arbeidsrecht. In I.P. Asscher-Vonk, N.E.D. Faber, S.C.J.J. Kortmann & E. Loesberg (Eds.), Onderneming en werknemer (Onderneming en Recht, 22) (pp. 89-105). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
    • C.J. Loonstra (2000). Het systeem van het ontslagvergoedingsrecht. In C.J. Loonstra (Ed.), De onderneming en het arbeidsrecht in de 21e eeuw (pp. 309-326). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • C.J. Loonstra & F.B.J. Grapperhaus (1999). Uitleiding. Verdere ontwikkelingen rond de afvloeiingsregeling. In F.B.J. Grapperhaus & C.J. Loonstra (Eds.), Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht (Monografieën Sociaal Recht, 8) (pp. 301-312). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (1999). Collectieve afvloeiingsregelingen: het sociaal plan. In F.B.J. Grapperhaus & C.J. Loonstra (Eds.), Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht (Monografieën Sociaal Recht, 8) (pp. 169-225). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra & F.B.J. Grapperhaus (1999). Inleidende opmerkingen. In F.B.J. Grapperhaus & C.J. Loonstra (Eds.), Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht (Monografieën Sociaal Recht, 8) (pp. 1-4). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (1998). Inleiding. In P.F. van der Heijden (Ed.), Arbeidsovereenkomst (pp. 1-55). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (1998). Arbeidsconflictenrecht. In P.F. van der Heijden (Ed.), Arbeidsovereenkomst (pp. 1-42). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (1997). Zelfregulering in het arbeidsrecht. In C.J. Loonstra, B. Hoogendijk, W.A. Zondag, J. Heinsius, M.Y.H.G. Erkens, K.F. Haak, F.J.M. De Ly, D. Dokter, F.G.M. Smeele, A.S.J. van Garderen-Groeneveld, P. IJdo, R.W. Holzhauer LL.M., S. Perrick, R. Zwitser & H. Beckman (Eds.), Recht in bedrijf (SI-EUR-reeks, 16) (pp. 13-31). Rotterdam: Gouda Quint
    • F.B.J. Grapperhaus & C.J. Loonstra (1997). Inleidende opmerkingen. In D.J. Buijs, F.B.J. Grapperhaus, C.J. Loonstra, R.J.G. Wilms & C.P.R. Goense (Eds.), Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht (pp. 1-4). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (1997). Collectieve afvloeiingsregelingen: het sociaal plan. In D.J. Buijs, F.B.J. Grapperhaus, C.J. Loonstra, R.J.G. Wilms & C.P.R. Goense (Eds.), Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht (pp. 75-124). Deventer: Kluwer
    • F.B.J. Grapperhaus & C.J. Loonstra (1997). Uitleiding: verdere ontwikkelingen rond de afvloeiingsregelingen. In D.J. Buijs, F.B.J. Grapperhaus, C.J. Loonstra, R.J.G. Wilms & C.P.R. Goense (Eds.), Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht (pp. 171-178). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (1997). Arbeidsconflictenrecht. In A.T.J.M. Jacobs (Ed.), Arbeidsovereenkomst (pp. 1-134). Deventer: Kluwer
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (1996). Vereniging voor Arbeidsrecht 1946-1996: ontwikkeling en thema's. In C.J. Loonstra, H.W.M.A. Staal & W. Zeijlstra (Eds.), Arbeidsrecht en Mensbeeld 1946-1996 (pp. 1-23). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra & P.L. de Vos (1996). Financiële compensatie van ontslag in het ambtenaren- en het civiele ontslagrecht. In C.P.M. Cleiren, R.M.G.E. Foqué, J.L.M. Gribnau, R.M. van Male & P.A.M. Mevis (Eds.), Voor risico van de overheid? Vooruitzichten van de aansprakelijkheid van de overheid in bestuurs-, straf- en civielrechtelijk perspectief (SI-EUR, 322) (pp. 137-158). Deventer: Gouda Quint
    • C.J. Loonstra & P.L. de Vos (1996). Financiele compensatie van ontslag in het ambtenaren- en het civiele ontslagrecht. In C.P.M. Cleiren, R.M.G.E. Foqué, J.L.M. Gribnau, R.M. van Male & P.A.M. Mevis (Eds.), Voor risico van de overheid? (SI-EUR reeks, 13) (pp. 137-158) Deventer: Gouda Quint
    • C.J. Loonstra (1996). Rechtshistorische kanttekeningen bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen. In R. van der Berg, O.E. Tellegen-Couperus & W.J. Witteveen (Eds.), Tussen Recht en Geschiedenis Bijdragen tot de Rechtsgeschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw, Studiedag Tilburg 1995 (pp. 145-156). Tilburg: Tilburg University Press
    • C.J. Loonstra (1993). Final-offer arbitrage als sluitstuk van collectief overleg. In K.M. Becking, Th.H. Dragt, W.S.P. Fortuyn & C.J. Loonstra (Eds.), Final-offer arbitrage (pp. 12-34). Den Haag: SDU
    • C.J. Loonstra & T.J.J.B. Wolters (1991). Conflict Management and Comparative Industrial Relations, towards a Unifying Research Strategy. In W. Dercksen (Ed.), The future of Industrial Relations in Europe (pp. 68-76). Den Haag: SDU
    • C.J. Loonstra (1991). Inleiding. In E.P. de Jong (Ed.), Arbeidsovereenkomst (pp. 1-102). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (2016). Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht? In P.F. van der Heijden (Ed.), Jubileumbundel «JAR» 25 jaar, een hooggeleerde selectie met annotaties verfraaid (pp. 68-70). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2014). Ten geleide. In C.J. Loonstra & A.R. Houweling (Eds.), Het sociaal recht uigedaagd (Bakelsreeks) (pp. 9-13). Den Haag: BJu
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2010). Inleidende opmerkingen. In J.H. Even & c.s. (Eds.), De ontbindingsrechter (pp. 7-12). Den Haag: Sdu
    • C.J. Loonstra & E.G. van Arkel (2009). The Netherlands. In William.L. Keller & Timothy Darby (Eds.), International Labor and Employment Laws (pp. 16-1-16-95). Arlington: BNA Books
    • C.J. Loonstra (2008). Hoofdstukken Sociaal Recht. In Hoofdstukken Sociaal Recht (17e druk). Den Haag, Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.J. Loonstra & G.W. van der Voet (2008). Rechtsoriëntatie. In Rechtsoriëntatie. Den Haag, Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.J. Loonstra & M.M. Mok (2008). Juridische Vaardigheden. In Juridische vaardigheden. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2006). Loon. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Commentaar Arbeidsrecht (tweede druk) (Sdu commentaar) (pp. 209-253). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • C.J. Loonstra & P.A. Boontje (2006). De statutair bestuurder. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Commentaar Arbeidsrecht (tweede druk) (Sdu commentaar) (pp. 1077-1109). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2006). CAO. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Commentaar Arbeidsrecht (tweede druk) (Sdu commentaar) (pp. 653-697). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2006). Kwalificatie. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Commentaar Arbeidsrecht (tweede druk) (Sdu commentaar) (pp. 1-26). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • C.J. Loonstra & P.A. Boontje (2005). De statutair bestuurder. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Commentaar Arbeidsrecht (Sdu commentaar) (pp. 619-649). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • C.J. Loonstra (2005). Kwalificatie. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Commentaar Arbeidsrecht (Sdu commentaar) (pp. 1-23). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • C.J. Loonstra & E.G. van Arkel (2005). The Netherlands. In W.L. Keller & T.J. Darby (Eds.), International labor and employment laws (supplement) (pp. 12-1-12-4). Washington, DC: Bureau of National Affairs
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2005). Loon. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Commentaar Arbeidsrecht (Sdu commentaar) (pp. 175-217). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • C.J. Loonstra & E.G. van Arkel (2004). Netherlands. In William.L. Keller (Ed.), International Labor and employment Laws, Volume II (pp. 12-1-12-88). Washington D.C.: BNA
    • E.G. van Arkel & C.J. Loonstra (2003). The Netherlands, Cumulative Supplement to Volume II. In William.L. Keller (Ed.), International Labor and Employment Laws (pp. 9-1-9-15). Washington DC: BNA
    • E.G. van Arkel & C.J. Loonstra (2002). The Netherlands. In William.L. Keller (Ed.), International Labor and Employment Laws (pp. 9-1-9-11). Washington D.C.: BNA
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (Ontbinding. "Flexibiliteit en Zekerheid": vergoeding met verhoging voor de fictieve opzegtermijn). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 207-213). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (ontbinding; arbeidsongeschiktheid; Flexibiliteit en zekerheid; reïntegratieplan). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 214-219). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (Flexibiliteit en zekerheid; rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 257-262). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Thema (gezagsverhouding/zangeres). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 121-124). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (ontslag op staande voet wegens overschrijding van controlevoorschriften bij ziekte). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 204-206). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (ontbinding; samenloop met opzegging; hoger beroep). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 198-200). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (ontbinding; hoger beroep; appèlverbod). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 195-197). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (voorwaardelijke ontbinding). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 191-194). Utrecht: Stichting quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (ontbindingsverzoek; Flexibiliteit en zekerheid). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 185-190). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (vrijheid van meningsuiting; ontslag op staande voet). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 168-173). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Arbeidsvoorwaarden/verjaring ATV-dagen. In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 155-158). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (arbeidsongeschiktheid wegens Chronisch Vermoeidheidssyndroom (ME)). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 228-231). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Arbeidsvoorwaarden/wijzigingsbeding. In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 147-151). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Arbeidsvoorwaarden/salarisverlaging. In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 141-146). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Gezagsverhouding/min-max contract. In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 132-136). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Thema (gezagsverhouding/redacteur). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 128-131). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Thema (gezagsverhouding/redacteuren). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 125-127). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Arbeidsvoorwaarden/bonusbeleid. In .Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 152-154). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (beëindiging overeenkomst/misbruik van omstandigheden). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 115-120). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Arbeidsovereenkomst voor bepaald project/bepaalde tijd. In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 112-114). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (ontbindende voorwaarde). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 107-112). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (ontbinding bij arbeidsongeschiktheid(. In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 103-106). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (Ontbinding . "Flexibiliteit en Zekerheid"). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 93-97). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (Flexibiliteit en Zekerheid). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (Geen) (pp. 89-92). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (kennelijk onredelijk ontslag/noodzaak van ontslag). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 82-86). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (kennelijk onredelijk ontslag/arbeidsongeschiktheid). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 78-81). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (ontslag tijdens proeftijd/discriminatie). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 70-73). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (ontslag tijdens proeftijd/andere vaardigheden). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 67-69). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (Bereik BBA: publiekrechtelijk lichaam). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht 1999 (pp. 64-66). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (voorwaardelijk ontbindingsverzoek; ontbinding arbeidsovereenkomst met zieke werknemer). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 220-222). Utrecht: Stichting quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (kennelijk onredelijk ontslag). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 223-227). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra (1992). Inleiding (supplement 133). In P.F. van der Heyden (Ed.), Arbeidsovereenkomst (losbladig) (pp. 1-8). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (Ed.). (2000). De onderneming en het arbeidsrecht in de 21e eeuw. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • C.J. Loonstra (Ed.). (1999). Afvloeiingsregelingen (Monografieën Sociaal recht, 8). Deventer: Kluwer
    • D.J. Buijs, F.B.J. Grapperhaus, C.J. Loonstra, R.J.G. Wilms & C.P.R. Goense (Ed.). (1997). Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht. Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra, H.W.M.A. Staal & W. Zeijlstra (Ed.). (1996). Arbeidsrecht en Mensbeeld 1946-1996. Deventer: Kluwer
    • F.M. Bart, M.A. Loth, C.J. Loonstra & M. van den Broeke (Ed.). (2003). De zaak berecht, het geschil geslecht, bijdragen aan de masterclass geschillenbeslechting 2000, faculteit der rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit Rotterdam. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • I. van der Helm, B. Hoogendijk, A.PH.C.M. Jaspers, Y. Konijn, C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Ed.). (2001). Rechtspraak Arbeidsrecht. Den Haag: Koninklijke Vermande
    • F.B.J. Grapperhaus, J.M. Baremans & C.J. Loonstra (Ed.). (1998). ABC van het arbeidscontract. Almere: Unique International N.V.
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2000). Boekbeschouwing [Bespreking van het boek Behoud van rechten van werknemers bij overgang van onderneming]. .
    • C.J. Loonstra (1998). Boekbeschouwing [Bespreking van het boek Internationale normen in het Nederlandse stakingsrecht]. .
    • C.J. Loonstra (1997). Boekbeschouwing [Bespreking van het boek Werknemersconcurrentie. Beperkingen aan concurrerende activiteiten van de ex-werknemer ten opzichte van zijn voormalig werkgever]. .
    • C.J. Loonstra (2001). Boekbespreking [Bespreking van het boek De waarde(n) van het sociaal recht. Over beginselen van sociale rechtsvorming en hun werking]. .
    • C.J. Loonstra (2000). Boekbespreking [Bespreking van het boek Arbeid en loon]. .
    • C.J. Loonstra (1995). Bespreking van dissertatie [Bespreking van het boek Grenzen aan het stakingsrecht (diss.)]. .
    • C.J. Loonstra (1994). Boekbespreking [Bespreking van het boek Settling labour disputes in Europe]. .
    • C.J. Loonstra (1991). Boekbespreking [Bespreking van het boek Humanisme en Arbeid]. .
    • C.J. Loonstra (1991). Boekbespreking [Bespreking van het boek Medezeggenschap bij veiligheid en gezondheid (diss.)]. .
    • C.J. Loonstra (2009). [Bespreking van het boek Arbeidsovereenkomstenrecht (22e druk)]. Tijdschrift Recht en Arbeid, 2009(3), 30-31.
   • C.J. Loonstra (1998). Final-offer arbitrage (FOA). (Extern rapport, ECLA, no 2). Rotterdam: Erasmus Centre for Labour Law and Industrial Relations
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (2000). Noot bij: Hoge Raad. (1999, december 10), JOR 2000-5, 1, (Aansprakelijkheid bestuurder voor verdwenen geld uit kas). p.57-58.
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, april 28), JOR 2000-5, 7/8, (Aansprakelijkheid werkgever t.g.v. asbest ex art. 7:658 BW). p.938-942.
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1998, september 11), JOR 1999-4, 1, (Bedrijfsongeval (art. 7: 658 BW)). p.152-153.
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1998, september 18), JOR 1999-4, 2, (Bedrijfsongeval (art.7:658 BW)). p.353-354.
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1999, januari 22), JOR 1999-4, 2, (Bedrijfsongeval (art.7:638 BW)). p.616-618.
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (1999). Noot bij: Hof Leeuwarden. (1998, februari 11), JOR 1999-4, 2, (Aansprakelijkheid werkgever voor schade werknemer). p.709-711.
    • C.J. Loonstra (2006). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2005, oktober 19), JIN 2006-6, p.28-29.
    • C.J. Loonstra (2006). Noot bij: Hof Arnhem. (2005, november 1), JIN 2006-47, p.196-198.
    • C.J. Loonstra (2006). Noot bij: Hoge Raad. (2006, januari 20), JIN 2006-90, p.343-345.
    • C.J. Loonstra (2006). Noot bij: Hof Den Haag. (2005, december 23), JIN 2006-94, p.355-355.
    • C.J. Loonstra (2006). Noot bij: Hof Arnhem. (2006, februari 7), JIN 2006-135, p.495-496.
    • C.J. Loonstra (2006). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2006, maart 29), JIN 2006-181, p.659-660.
    • C.J. Loonstra (2006). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2006, maart 29), JIN 2006-276, p.972-972.
    • C.J. Loonstra (2006). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2006, mei 12), JIN 2006-277, p.975-976.
    • C.J. Loonstra (2006). Noot bij: Ktr. Emmen. (2006, september 6), JIN 2006-429, p.1473-1474.
    • C.J. Loonstra (2005). Noot bij: Hoge Raad. (2004, november 5), JIN 2005-2005, 2, (Annotatie bij HR 5 november 2004). p.12-13.
    • C.J. Loonstra (2005). Noot bij: HR. (2004, december 10), JIN 2005-2005, 49, (Annotatie bij HR 10 december 2004). p.181-182.
    • C.J. Loonstra (2005). Noot bij: HR. (2004, december 10), JIN 2005-2005, 51, (Annotatie bij HR 10 december 2004). p.194-195.
    • C.J. Loonstra (2005). Noot bij: HR. (2004, december 3), JIN 2005-2005, 89, (Annotatie bij HR 3 december 2004). p.343-344.
    • C.J. Loonstra (2005). Noot bij: HR. (2005, november 19), JIN 2005-2005, 129, (Annotatie bij HR 19 november 2004). p.517-517.
    • C.J. Loonstra (2005). Noot bij: HR. (2005, maart 11), JIN 2005-2005, 215, (Annotatie bij HR 11 maart 2005). p.851-853.
    • C.J. Loonstra (2005). Noot bij: HR. (2005, maart 18), JIN 2005-2005, 177, (Annotatie bij HR 18 maart 2005). p.689-691.
    • C.J. Loonstra (2005). Noot bij: HR. (2005, april 22), JIN 2005-2005, 253, (Annotatie bij HR 22 april 2005). p.1001-1002.
    • C.J. Loonstra (2005). Noot bij: Rb. Arnhem. (2005, juli 20), JIN 2005-2005, 374, (Annotatie bij Rb. Arnhem 20 juli 2005). p.1448-1449.
    • C.J. Loonstra (2005). Noot bij: HR. (2005, oktober 14), JIN 2005-2005, 407, (Annotatie bij HR 14 oktober 2005). p.1572-1573.
    • C.J. Loonstra (2005). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2005, oktober 19), JIN 2005-2005, 453, (Annotatie bij Hof Leeuwarden 19 oktober 2005). p.1740-1741.
    • C.J. Loonstra (2005). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2005, november 9), JIN 2005-2005, 454, (Annotatie bij Hof Leeuwarden 9 november 2005). p.1743-1743.
    • C.J. Loonstra (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, oktober 8), JIN 2004-2004, 52, (Annotatie bij HR 8 oktober 2004). p.199-200.
    • C.J. Loonstra (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, juli 9), JIN 2004-2004, 1, (Annotatie). p.8-10.
   • B. Hoogendijk & C.J. Loonstra (Eds.). (2002-2002) Dossier Arbeid & Recht, 2002(jan.-dec.).
   • C.J. Loonstra (1992, april 9). Gedwongen arbitrage geen oplossing voor conflict zorgsector. Volkskrant
   • C.J. Loonstra. Derden-interventie bij CAO conflicten : grenzen en mogelijkheden van wettelijke regulering. Universiteit van Utrecht (298 pag.) (Groningen: Wolters-Noordhoff) Prom./coprom.: prof. O.A.C. Verpaalen.
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Labour Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31104082659

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam