mr.drs. (Dick) R Zwitser

(external) researcher Erasmus School of Law Handelsrecht
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
zwitser@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • R. Zwitser (2015). De Erin Schulte. Ars Aequi, 6 (3), 238-242.
    • R. Zwitser (2013). Weigering, met terugwerkende kracht en goederenrechtelijke werking. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2013 (6969), 249-258.
    • R. Zwitser (2013). De contractueel betrokken eigenaar met een House Bill of Lading. Tijdschrift Vervoer & Recht, 2013 (2), 33-43.
    • R. Zwitser (2013). Halve waardepapieren. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2013 (6991), 845-854.
    • R. Zwitser (2013). Verzekerbaar belang in de handelskoop. Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2013 (3), 137-148.
    • R. Zwitser (2011). De Future Express, een greep uit het leven van een pandhouder. Tijdschrift Vervoer & Recht, 2011 (2), 43-55.
    • R. Zwitser (2011). Middellijke vertegenwoordiging bij een waardepapier voor en na een transformatie in een vordering op naam. Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2011 (6), 237-245.
    • R. Zwitser (2011). Het na-endossement. Bedrijfsjuridische Berichten, 2011 (2), 97-101.
    • R. Zwitser (2010). Cash against mate's receipt under the Rotterdam Rules. Journal of International Maritime Law, 2010, 380-396.
    • R. Zwitser (2010). Spent bills: uitgewerkte cognossementen. Tijdschrift Vervoer & Recht, 2010 (4), 118-127.
    • R. Zwitser (2009). Lossing- of afleveringsovereenkomsten; Brandt v. Liverpool. Tijdschrift voor Vervoer & Recht, 2009 (5), 129-138.
    • R. Zwitser (2009). De zaak Kirby en derdenwerking van contracten (II). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2009 (6785), 123-129.
    • R. Zwitser (2009). De zaak Kirby en derdenwerking van contracten (I). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2009 (6784), 94-101.
    • R. Zwitser (2008). Bedrog en willekeur bij documentair krediet. Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2008 (3), 96-105.
    • R. Zwitser (2008). Contractuele 'overdracht' en contractueel pand. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2008 (6746), 211-222.
    • R. Zwitser (2008). CAD: waar we het zoeken moeten. Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2008 (5), 181-190.
    • R. Zwitser (2008). Vervanging van het cognossement door het mate's receipt? Tijdschrift voor Vervoer & Recht, 2008 (6), 201-210.
    • R. Zwitser (2008). Wie heeft het recht op het cognossement en het mate's receipt? Tijdschrift voor Vervoer & Recht, 2008 (5), 165-175.
    • R. Zwitser (2007). De koper/merkhouder die niet betaalt. Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2007, 244-252.
    • R. Zwitser (2007). Het cognossement als zekerheidsinstrument. Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2007, 83-94.
    • R. Zwitser (2006). De ontvangstexpediteur als Trusted Third Party bij het overhandigen van documenten. Tijdschrift Vervoer & Recht, 2006, 181-190.
    • R. Zwitser (2006). Het endossementengat, een triomf voor het formalisme? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2006 (6668), 411-422.
    • R. Zwitser (2005). Pandrecht en orderpapier (II). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2005 (6612), 189-195.
    • R. Zwitser (2005). Immateriële schadevergoeding bij opzet en daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid in het contractenrecht. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2005 (2), 72-79.
    • R. Zwitser (2005). Pandrecht en orderpapier (I). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2005 (6611), 166-173.
    • R. Zwitser (2004). Derdenwerking ten nadele van de pandhouder van het cognossement. Tijdschrift Vervoer & Recht, 2004 (10), 267-273.
    • R. Zwitser (2003). Derdenwerking van de arbitrageclausule. Tijdschrift voor Arbitrage, 2003 (4), 119-126.
    • R. Zwitser (2002). De cognossementhouder als derde uit derdenbeding. Tijdschrift Vervoer & Recht, 2002 (4), 157-165.
    • R. Zwitser (2002). Un desarrollo en el campo de seguridad de bienes en Holanda. Revista de Derecho Privado (Mexico), 2002 (2), 89-109.
    • R. Zwitser (2001). Een nieuwe kans voor de handelsdelivery order D/O. Tijdschrift Vervoer & Recht, 2001 (6), 183-193.
    • R. Zwitser (2001). Van Duitse naar Engelse aanpak bij derdenwerking. Nederlands Juristenblad (NJB), 76 (5), 212-218.
    • R. Zwitser (2001). Fixatie moet geen idee-fixe zijn. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 132 (6434), 191-200.
    • R. Zwitser (2001). Het cognossement en de wil van partijen. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2001 (10), 494-503.
    • R. Zwitser (2000). Toetreden tot de vervoersovereenkomst; het Contship America. Tijdschrift Vervoer & Recht, 4 (2), 33-44.
    • R. Zwitser (2000). Potharst/Serrée en het eeuwigdurend eigendomsvoorbehoud. Bouwrecht, 37 (8), 639-649.
    • R. Zwitser (2000). De Geheisserwerb in Potharst/Serrée e.a. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 131 (6398), 263-271.
    • R. Zwitser (2000). De Pioneer Container en derdenwerking in het vervoerrecht. Tijdschrift Vervoer & Recht, 4 (4), 81-90.
    • R. Zwitser (2000). Derdenwerking in Duitsland. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 17 (8), 365-374.
    • R. Zwitser (2000). Waardepapieren naar burgerlijk recht en handelsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 17 (4), 137-149.
    • R. Zwitser (2000). Internetbankieren met PayPal. Nederlands Juristenblad (NJB), 75 (30), 1479-1485.
    • R. Zwitser (1999). Een plus een is billijkheidshalve soms drie. Nederlands Juristenblad (NJB), 74 (44), 2058-2063.
    • R. Zwitser (1999). De aansprakelijkheid van de onbevoegd vertegenwoordiger naar Burgerlijk recht en Handelsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 16 (7), 199-208.
    • R. Zwitser (1998). Bescherming van de stuwadoor door Himalaya-clausules. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 15 (3), 53-59.
    • R. Zwitser (1997). De contractuele 'overdacht' van vorderingen aan order en aan toonder. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 158 (10), 385-394.
    • R. Zwitser & J. Hijma (1997). Aspectos de derecho patrimonial general en el nuevo codigo civil holandes. Revista de Derecho Privado (Madrid), 85 (mei), 362-378.
    • R. Zwitser (1997). De beschikkingsbevoegde houder als pandgever (art. 19 Fenex). Tijdschrift Vervoer & Recht, 2 (5), 1-6.
    • R. Zwitser (1996). De niet bestaande keuze tussen abstracte en concrete schadeberekening. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 127 (6213), 145-146.
    • R. Zwitser (1996). Accessie hier en in het buitenland (II, slot). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 127 (6211), 107-111.
    • R. Zwitser (1996). Accessie hier en in het buitenland (I). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 127 (6210), 87-91.
    • R. Zwitser (1995). Derdenbeding en de overdracht van spaarzegels. Nederlands Juristenblad (NJB), 70 (16), 581-587.
    • R. Zwitser (1994). De zakenrechtelijke positie van de koper van onroerend goed (2). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1994 (6162), 881-885.
    • R. Zwitser (1994). De zakenrechtelijke positie van de koper van onroerend goed (1). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1994 (6161), 857-862.
    • R. Zwitser (1994). Misbruik van executiebevoegdheden ten aanzien van derden. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 11 (9), 208-214.
    • R. Zwitser (1994). Het (fiduciair) derdenbedingen van (toekomstige) vorderingen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 125, 199-204.
    • R. Zwitser (1994). Een nieuwe vorm van bezitsoverdracht: de Geheisserwerb. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 155 (3), 100-112.
    • R. Zwitser (1993). Het gevaar van tijdelijke overmacht. Advocatenblad, 57-59.
    • R. Zwitser (1993). De betekenis van het "Antwartschaftsrecht" voor de rangorde van zakelijke rechten. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 524-530.
    • R. Zwitser (2013). Van Haven en Handelsverkeersrecht. Fiat Justitia (EUR), 2013 (februari), 42-46.
    • M.A.I.H. Hoeks & R. Zwitser (2012). Overzicht van handelsrechtelijke rechtspraak; Geselecteerde arresten van de Nederlandse Hoge Raad (2001-2010) (vervoersrechtelijk deel). Tijdschrift voor Privaatrecht, 2012 (2), 871-1008.
    • R. Zwitser (2010). Naschrift bij Reactie op het artkel 'Lossing- of afleverovereenkomsten; Brandt v. Liverpool' van mr.drs. R. Zwitser, TVR 2009, p. 129 door mr. H. van der Wiel. Tijdschrift voor Vervoer & Recht, 2010.
    • R. Zwitser (2001). Onbevoegde vertegenwoordiging en de schijn van volmacht of bekrachtiging. Dossier, 2001 (december), 69-77.
    • R. Zwitser (2000). Moratoire interessen en het moment van verzuim. Dossier, 2000 (december), 18-25.
    • R. Zwitser (1995). Zakelijke en persoonlijke zekerheden. Dossier, 6 (19), 18-24.
    • R. Zwitser & K.F. Haak (2015). Van Haven en Handel, derde druk. Deventer: Wolters Kluwer
    • R. Zwitser (2012). De rol van het cognossement als waardepapier in het handelsverkeer (NTHR-reeks, 17). Zutphen: Paris
    • R. Zwitser (2006). Order- en toonderpapieren (Monografieën BW, 28). Deventer: Kluwer
    • K.F. Haak, R. Zwitser & A. Blom (2006). Van haven & handel : hoofdzaken van het handelsverkeersrecht. Deventer: Kluwer
    • K.F. Haak & R. Zwitser (1999). Opdracht aan hulppersonen. Over logistieke dienstverlening in het vervoer (SI-EUR, 21). Arnhem/Rotterdam: Gouda Quint/Sanders Instituut
    • R. Zwitser (1990). N.B.W. in 100 uur. Arnhem: Gouda Quint
    • K.F. Haak & R. Zwitser (2010). Van haven en handel (2e druk). Deventer: Kluwer juridisch
    • K.F. Haak & R. Zwitser (2003). Opdracht aan hulppersonen (tweede druk) (SI-EUR, 21). Rotterdam/Deventer: Sanders Instituut/Gouda Quint
    • C.J. Loonstra, B. Hoogendijk, W.A. Zondag, J. Heinsius, M.Y.H.G. Erkens, K.F. Haak, F.J.M. De Ly, D. Dokter, F.G.M. Smeele, A.S.J. Groeneveld, R.W. Holzhauer, S. Perrick, R. Zwitser, H. Beckman & P. IJdo (1997). Recht in bedrijf (SI-EUR-reeks, 16). Rotterdam: Gouda Quint
    • R. Zwitser (1991). NBW in 100 uur (2e gew.druk). Arnhem: Gouda Quint
    • R. Zwitser (2015). The legal position of a pledgee of a document of title like a bill of lading under Dutch law. In S Scot & AMA van Wyk (Eds.), Property Law Under Scrutiny (pp. 77-92). Claremont (Z-A): Juta Law Publishers
    • R. Zwitser & K.F. Haak (2014). Derdenwerking en de Caraïben. In E. Witjens e.a. (Ed.), E Hofi di Ley (pp. 295-315). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • R. Zwitser (2012). Opdracht aan hulppersonen; onbevoegde vertegenwoordiging. In M.H. Claringbould, M.A.I.H. Hoeks, M.J. Kroeze, F.G.M. Smeele & L. Timmerman (Eds.), Verbindend Recht (pp. 591-616). Deventer: Kluwer
    • R. Zwitser (2011). Netherlands. In A. von Ziegler (Ed.), Transfer of ownership in international trade, 2e druk (pp. 293-325). Deventer: Kluwer
    • R. Zwitser (2010). Opgelegde bescherming bij opdracht aan hulppersonen. In F.G.M. Smeele & M.A. Verbrugh (Eds.), 'Opgelegde bescherming' in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dynamiek van dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht (pp. 263-289). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • R. Zwitser (2006). De United Nations Conventions on onternational bills of exxchange and Promissory notes van 9 december 1988. In F. de Ly, .K.F. Haak & W.H. Boom (Eds.), Eenvormig Bedrijfsrecht: realiteit of utopie? (pp. 299-324) Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • R. Zwitser (2003). De lastgevingsovereenkomst. In P.G.J. van den Berg & W.A. Zondag (Eds.), Bijzondere overeenkomsten en het algemene overeenkomstenrecht. Specieszaak, status aparte of synergie? (SI-EUR, 34) (pp. 225-254) Rotterdam/Deventer: Sanders Instituut/KIuwer
    • R. Zwitser (2003). De lastgevingsovereenkomst. In P.G.J. an den Berg & W.A. Zondag (Eds.), Bijzondere overeenkomsten en het algemene overeenkomstenrecht. Specieszaak, status aparte of synergie? (pp. 225-254) Rotterdam/Deventer: Sanders Instituut/Kluwer
    • R. Zwitser (2001). Betalingsverkeer. In J.E.M. Akveld, e.a. (Ed.), Hoofdstukken handelsrecht (pp. 377-422). Deventer: Kluwer
    • R. Zwitser (2000). Introducción - Eficacia frente a tercero de contratos. In Juan.G. van Reigersberg Versluys (Ed.), Derecho Comercial Neerlandés Medios de Tráfico y Transporte (pp. 1-27). Málaga: Imprime Gráficas Urania, S.A.
    • R. Zwitser (1999). Transfer of Ownership in International Trade. Netherlands. In A. von Ziegler (Ed.), Transfer of Ownership in International Trade (pp. 235-263). Great Britain: Kluwer Law International
    • R. Zwitser (1998). Aflevering onder cognossementsvervoer. In K.F. Haak, A. Blom, D. Dokter, F.G.M. Smeele, G.J. van der Ziel & R. Zwitser (Eds.), Uitspraak & Uitleg. Rechtspraak zee- en vervoerrecht (pp. 142-149). Deventer: Kluwer
    • R. Zwitser (1997). Redelijkheid en billijkheid bij schadevergoeding in het handelsrecht? In K.F. Haak, D. Dokter & R. Zwitser (Eds.), Recht in bedrijf (SI-EUR-reeks, 16) (pp. 251-278). Deventer: Gouda Quint
    • R. Zwitser (1997). Inleiding. In K.F. Haak, D. Dokter & R. Zwitser (Eds.), Recht in bedrijf (SI-EUR-reeks, 16) (pp. 7-12). Deventer: Gouda Quint
    • R. Zwitser (1996). Order- en toonderpapieren. In H. Akveld (Ed.), Hoofdstukken Handelsrecht (pp. 301-344). Deventer: Kluwer Juridische uitgevers
    • R. Zwitser (1996). Engels vermogensrecht. In H.J. Snijders (Ed.), Toegang tot buitenlands vermogensrecht (pp. 171-219). Deventer: Gouda Quint
    • R. Zwitser (1992). De verpersoonlijking van het zakenrecht. In E.H. Hondius, W.G. Huijgen, J. Hijma, F.J. Mellema-Kranenburg & J.H. Nieuwenhuis (Eds.), Quod Licet, Kleijn-bundel (pp. 479-504). Deventer: Kluwer
    • Z.H. van Imhoff & R. Zwitser (1992). Cessie van hypotheken. In R. Zwitser (Ed.), Tot Persistit! Opstellen aangeboden aan Prof.mr. H.J. Snijders (pp. 117-131). Arnhem: Gouda Quint
    • R. Zwitser (1992). Overige verbintenissen uit de wet. In W.E.J. Tjeenk Willink (Ed.), Wegwijzer nieuw BW, deel 3 (pp. 73-95). Zwolle: Tjeenk Willink
    • R. Zwitser (1992). Verkrijging en verlies van goederen. In W.M. Kleijn (Ed.), Overzicht vermogensrecht naar huidig BW (pp. 189-208). Arnhem: Gouda quint
    • R. Zwitser (1992). Onverschuldigde betaling door een derde. In R. Zwitser (Ed.), Tot persistit! Opstellen aangeboden aan Prof.mr. H.J. Snijders (pp. 163-180). Arnhem: Gouda Quint
    • R. Zwitser (2001). Waardepapieren. In J.E.M. Akveld, e.a. (Ed.), Hoofdstukken handelsrecht (pp. 327-376). Deventer: Kluwer
    • R. Zwitser (2000). Juridische zekerheden bij insolventie van de debiteur. In H. Bergman & M.J.R. Kuyt (Eds.), Eigen Zaak: praktijkboek voor het bedrijf (pp. 179-199). Maarssen: Elsevier
    • R. Zwitser (1992). Derdenbescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid. In W.M. Kleijn (Ed.), Overzicht vermogensrecht naar huidig BW (pp. 211-214). Arnhem: Gouda Quint
    • R. Zwitser (1990). Overige verbintenissen uit de wet. In H.J. Snijders (Ed.), Syllabus Compactcursus NBW (pp. 1-18). Deventer: Kluwer
    • K.F. Haak, A. Blom, D. Dokter, F.G.M. Smeele, G.J. van der Ziel & R. Zwitser (Ed.). (1998). Uitspraak & Uitleg. Rechtspraak zee- en vervoerrecht. Deventer: Kluwer
    • K.F. Haak & R. Zwitser (Ed.). (2004). Arresten Handelsrecht. Deventer: Kluwer
    • K.F. Haak, D. Dokter & R. Zwitser (Ed.). (1997). Recht in bedrijf (SI-EUR-reeks, 16). Deventer: Gouda Quint
    • R. Zwitser (1990). Boekbespreking [Bespreking van het boek De werking van contractuele bepalingen ten nadele van derden]. .
    • R. Zwitser (2014). M. Spanjaart, Vorderingsrechten uit cognossement [Bespreking van het boek M. spanjaart, Vorderingsrechten uit cognossement]. Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2014(5), 244-250.
    • R. Zwitser (1997). Noot bij: Rechtbank Haarlem. (1996, september 3), Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) 1997-14, 5, (Een mooi vonnis over derdenwerking).
    • R. Zwitser (1997). Noot bij: Hoge Raad. (1997, september 5), Tijdschrift Vervoer & Recht 1997-2, 6, (Annotatie bij HR 5 september 1997, RvdW 1997, 161 Sriwijaya).
    • R. Zwitser (2008). Noot bij: HR. (2008, september 19), Bedrijfsjuridische Berichten 2008-, LIN BD0723, (Meerdere begunstigden op een cheque). p.313-318.
    • R. Zwitser (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2001, januari 12), Dossier Ondernemingszaken 2001-2001, 49, (Onbevoegde vertegenwoordiging en de schijn van volmacht of bekrachtiging). p.69-77.
   • R. Zwitser (2001, november 16). De lastgevingsovereenkomst. EUR Rotterdam, NPV-symposium.
   • R. Zwitser. Rond art. 1376 BW : overeenkomsten gelden vanwege en dus tussen partijen. Rijksuniversiteit Leiden (259 pag.) (Leiden: Leiden : [s.n.]) Prom./coprom.: promotor onbekend.
 • Research & Writing Skills

  Title
  Research & Writing Skills
  Year
  2020
  Year level
  (master)

  Master thesis Commercial and Company Law

  Title
  Master thesis Commercial and Company Law
  Year
  2020

  Master thesis Maritime & Transport Law

  Title
  Master thesis Maritime & Transport Law
  Year
  2020

  Master thesis International Trade Law

  Title
  Master thesis International Trade Law
  Year
  2020
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Handelsrecht
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam