mr. (Ernst) EH Hulst

mr. (Ernst) EH Hulst
Assistant professor Erasmus School of Health Policy & Management
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
J6-03
Email
hulst@eshpm.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • WMK Slok & Ernst Hulst (2011) - Waterconflicten: bron van onrust of noodzaak van goed nabuurschap - Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 25 (1), 12-23
 • Ernst Hulst (2010) - HR 16 april 2010: is verjaring context-afhankelijk en wordt de schadebeperkingsplicht beperkt door grondrechten? - TMA Tijdschrift voor Mileu en aansprakelijkheid, (5/6), 214-225
 • Ernst Hulst (2010) - Boekbespreking Medische Aansprakelijkheid - TMA Tijdschrift voor Mileu en aansprakelijkheid, (4), 171-174
 • Ernst Hulst (2010) - Wat kan je doen als je van clienten veel klachten krijgt over een bepaalde tandarts? Wat is de procedure als een patient een klacht wil indienen? - Mondhygienisten Vademecum, 8 (3), 1-3
 • Ernst Hulst (2010) - Redelijkheid in zaken van medische aansprakelijkheid. De Halcion-zaak nader beschouwd aan de hand van een rechterljk vonnis uit 2010 - TMA Tijdschrift voor Mileu en aansprakelijkheid, 1 (2), 12-18
 • Ernst Hulst (2010) - De Codarcea-zaak: aanzet tot betere bescherming van de gelaedeerde - TMA Tijdschrift voor Mileu en aansprakelijkheid, 24 (3), 75-79
 • Ernst Hulst (2009) - Bedrijvenpoli en gelijke toegang tot reguliere zorg - Zorg en Financiering, (2), 10-20
 • Ernst Hulst (2009) - Grondrechten en civiele aansprakelijkheid, van Zutphen tot Europa - TMA Tijdschrift voor Mileu en aansprakelijkheid, 1 (2), 4-14
 • Ernst Hulst (2009) - Zwaarwegend maatschappelijk belang als nieuwe toverformule - TMA Tijdschrift voor Mileu en aansprakelijkheid, 1 (2), 24-28
 • J van Reeuwijk-Werkhorst & Ernst Hulst (2008) - Ketenzorg eist heldere afspraken - Zorg & Financiering, 4, 10-23
 • Ernst Hulst (2008) - Orgaandonatie: geen bezwaar tegen 'geen bezwaar' - Nederlands Juristenblad (NJB), 29, 1796-1799
 • Ernst Hulst (2008) - Mogen we nog wegen bouwen? Een beschouwing naar aanleiding van de A4-uitspraak. - Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 22 (2), 23-36
 • Ernst Hulst (2008) - Niet marktwerking maar medische ethiek schept doelmatige zorg - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 18 (3), 78-82
 • Ernst Hulst (2007) - Is een arts te allen tijde verpicht tot reanimatie over te gaan, ook als de arts en college unaniem van mening zijn dat dit een zinloze medische handeling is? - Internisten Vademecum, 13 (6)
 • Ernst Hulst (2007) - Wanneer eindigt de verantwoordelijkheid van de huisarts en wanneer begint die van het ambulancepersoneel? - Vademecum, 1-1
 • AN Bosschaart, Ernst Hulst & F Haan (2007) - De plicht van iedere hulpverlener - Medisch Contact, 62 (48), 1984-1987
 • Ernst Hulst (2007) - Is een arts te allen tijde verplicht tot reanimatie over te gaan, ook als de arts en colleagae unaniem van mening zijn dat dit een zinloze medische handeling is? - Reumatologen Vademecum, 10 (20)
 • Ernst Hulst (2006) - Actieve levensbeëindiging als permanente medisch-ethische discussie - Pro Vita Humana, 6, 137-141
 • Ernst Hulst (2006) - Actualiteiten milieuaansprakelijkheid Rechtspraak moet meer oog hebben voor serieuze kans op schade - Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 20 (6), 189-193
 • Ernst Hulst (2005) - Euthanasiewet zet druk op grondrechten - NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 259-275
 • Ernst Hulst (2005) - De zaak Schiavo juridisch bekeken; de betekenis van medisch zinloos handelen - Pro Vita Humana, 4, 97-100
 • Ernst Hulst (2005) - Is het mogelijk ouders te dwingen tot een medische of tandheelkundige behandeling van hun (minderjarig) kind? - Vademecum
 • Ernst Hulst (2005) - Specifiteitsvereiste zet rem op civiele aansprakelijkheid - Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 3, 83-88
 • Ernst Hulst (2003) - Risico-aansprakelijkheid in het verschiet of niet? - Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 17, 95-99
 • Ernst Hulst (2003) - Euthanasie en doorverwijzing - Pro Vita Humana, 10, 167-175
 • Werner Brouwer, Ernst Hulst, FE (Floortje) van Nooten & FFH Rutten (2003) - Generieke substitutie - TSG, 81, 162-165
 • Ernst Hulst (2002) - Een medisch protocol is geen veiligheidsnorm - Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 19, 438-448
 • Ernst Hulst (2002) - De embryowet: op zoek naar de juiste vraagstelling - Pro Vita Humana, 9, 150-164
 • Ernst Hulst (2001) - Informatietechnologie en gezondheidszorg - Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde, 12, 434-440
 • Ernst Hulst (2001) - Morrelen aan nieuw leven - Medisch Contact, 56 (47), 1731-1734
 • Ernst Hulst (2001) - Embryowet: ongeboren leven in dienst van de wetenschap - Pro Vita Humana, 5/6, 149-153
 • Ernst Hulst (2001) - Beleid en richtlijnen betreffende het levenseinde - Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde, 18 (4), 143-144
 • Ernst Hulst (2000) - Richtsnoeren in de geneeskunde; kwaliteit of kookboek? - Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde, 17 (10), 377-379
 • Martin Buijsen & Ernst Hulst (2000) - Medisch-wetenschappelijk onderzoek bij wet geregeld - Pro Vita. Kwartaalblad van de Juristenvereniging Pro Vita, 5, 139-146
 • Ernst Hulst (1999) - Nieuw familierecht heeft betekenis voor de huisarts - Praktijkmanagement, 15 (10), 103-105
 • Ernst Hulst (1999) - Actualiteiten milieu-aansprakelijkheid ; schadelijk water en schadefonds, pleidooi voor adequate oplossingen - Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, (2), 33-36
 • Ernst Hulst (1999) - Zorgvuldigheidsnormen en bewijslastverdeling bij medische aansprakelijkheid en milieu-aansprakelijkheid vergeleken - Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, (1), 3-3
 • Ernst Hulst (1999) - Wettelijke vertegenwoordigers van het kind ten aanzien van de WEt op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO): meer vertegenwoordigers door nieuw familierecht - Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, (24), 1268-1271
 • Ernst Hulst (1999) - Nieuw familierecht heeft betekenis voor de huisarts; wie vertegenwoordigt het kind? - Praktijkmanagement, 15 (10), 103-105
 • Ernst Hulst (1999) - Actualiteiten milieu-aansprakelijkheid - Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, (2), 33-35
 • Ernst Hulst & RGHG Kerff (1998) - Patientenrechten en transmurale zorg: wie is verantwoordelijk jegens de patient? - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, (8), 485-500
 • Andre Exter & Ernst Hulst (1997) - PHARE in Albanië - Tijdschrift voor Gezondheid & Politiek, (mei), 20-23
 • Ernst Hulst & I Tiems (1997) - Geintegreerde zorg en professionele autonomie: zorgen om de professionele autonomie van de arts - Medisch Contact, 52 (40), 1251-1254
 • Ernst Hulst (1997) - Trends in de civiele medische aansprakelijkheid - Zorg & Verzekering, (aug./sept.), 505-513
 • Ernst Hulst (1996) - Het medisch-specialistisch bedrijf - Medisch Contact, 51 (24), 812-813
 • Ernst Hulst & I Tiems (1996) - Het professionele domein van de arts in dienstverband - Medisch Contact, 51 (26), 879-882
 • Ernst Hulst (1996) - Het recht op informatie in de rechtspraak - Medisch Contact, 51 (17), 589-591
 • Ernst Hulst (1996) - Wordt het milieu beter van een convenant? - Recht en Kritiek, 22 (1), 72-95
 • Ernst Hulst (1995) - De privé-kliniek voor esthetische chirurgie, een aansprakelijke bezigheid? - Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), (5), 118-121
 • Ernst Hulst (1995) - De werkelijkheid rondom een algemeen milieuschadefonds, een commentaar - Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, (6), 167-174
 • PFA Bierbooms & Ernst Hulst (1993) - 'Bodemsanering en relativiteit: Verdwijnt de nuance uit de milieu-aansprakelijkheid?, - Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht
 • EEI Snijder, I Klinge, AJ Van, PFA Bierbooms, EHP Brans & Ernst Hulst (1993) - Conference report of the International Conference on "Environmental Contracts and Convenants: New Instruments for a Realistic Environmental Policy?" - Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, (4), 103-107
 • Ernst Hulst (1991) - Congresverslag; Symposium Onderzoek van maatschappelijke aspecten van het broeikasprobleem - Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 5 (4), 101-102
 • Ernst Hulst (1990) - 'Verslag van het 5. Trierer Kolloquium zum Umwelt- und Technikrecht: Umweltschutz und privatrecht , 24-26 sept. 189, te Trier (W-Dld)' - Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 81-83
 • Ernst Hulst (1990) - Verslag van het internationaal Colloquium Verzekering van milieuschade/Insurance of envirometal damage, 14 en 15 dec 1989, Gent - Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 129-132
 • Ernst Hulst (1990) - 'Umwelthaftungsgesetz, zekerheid voor alles' - Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 89-100

 • Ernst Hulst (2007) - Wet- en regelgeving in de zorg 6 Patiëntenrechten in de gezondheidszorg - SBO
 • Theo Noord & Ernst Hulst (2007) - Wet- en regelgeving in de zorg Preventiewetgeving en wetgeving openbare gezondheidszorg - SBO
 • Theo Noord & Ernst Hulst (2007) - Wet- en regelgeving in de zorg 13 Preventieweggeving en wetgeving openbare gezondheidszorg - SBO
 • Ernst Hulst (2007) - Wet- en regelgeving in de zorg 7 Patiëntenrechten in de gezondheidszorg - SBO
 • Ernst Hulst (1993) - Wet Milieubeheer, B5000 t/m B5055, Juridisch Advies voor bedrijf en beroep', (losbladig) - Samsom/Tjeenk Willink

 • Ernst Hulst (2008) - Les codes de la santé publique en Europe, unité ou diversité - Presses de Sciences Po
 • Andre Exter, HEGM (Herbert) Hermans & Ernst Hulst (2001) - Rationalising health care law making in central and eastern Europe; a legal-theoretical concept and its relevance to high technology care - Peter Lang
 • Ernst Hulst (1999) - The Quality Dimension of the Right to Health Care - Kluwer Law International
 • Ernst Hulst (1999) - The Quality Dimension of the Right to Health Care - Kluwer Law International
 • Andre Exter, HEGM (Herbert) Hermans & Ernst Hulst (1999) - Rationalising Health Care Law Making in Central and Eastern Europe: A legal-Theoretical Concept and its Relevance to High Technology Care - Interdisziplinaren Zentrum fur Ethik Europ-Universitat Vadri
 • Ernst Hulst (1998) - De WGBO gehandhaafd: Klachtmogelijkheden voor de patient - Bohn Stafleu van Loghum
 • Ernst Hulst (1997) - Behoeft letselschade een aparte regeling in de wet? - Kluwer
 • Ernst Hulst (1995) - Boeken - Kluwer

 • Ernst Hulst (2006) - Begin en einde van het leven - Elsevier
 • Ernst Hulst (2006) - Patiëntenrechten : de WGBO - Elsevier
 • Ernst Hulst (2002) - De wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst in de praktijk en rechtspraak: evaluatie van de WGBO
 • Ernst Hulst (2000) - Patiëntgerichtheid en transmurale zorg - Elsevier
 • J (Johan) Legemaate & Ernst Hulst (2000) - Levensbeëindigend handelen - Elsevier gezondheidszorg
 • Ernst Hulst (1999) - Convenanten, richtlijnen in de geneeskunde, consensus - De tijdstroom
 • HEGM (Herbert) Hermans & Ernst Hulst (1999) - Juridische aspecten van de neonatologie - Bohn Stafleu van Loghum
 • Ernst Hulst (1999) - Aansprakelijkheden in het gezondheidsrecht - Niet bekend
 • JTM Heyden & Ernst Hulst (1999) - Managed care en disease management - Elsevier/De Tijdstroom
 • Ernst Hulst & I Tiems (1999) - Richtsnoeren en professioneel statuut in het recht - Elsevier/De Tijdstroom
 • Ernst Hulst & RMJ Schepers (1999) - Professionele autonomie vanuit juridisch en sociologisch perspectief - Elsevier/De Tijdstroom
 • Ernst Hulst (1998) - Wet vervoer van gevaarlijke stoffen - Samsom
 • Ernst Hulst (1997) - Bodem: bodembeheer, bodembescherming en bodemvervuiling - Samsom/H.D. Tjeenk Willink
 • Ernst Hulst (1996) - No title - Bohn Stafleu van Loghum
 • Ernst Hulst (1995) - Wet inzake de luchtverontreiniging
 • Ernst Hulst (1995) - Handhaving van de WGBO: klachtmogelijkheden voor de patiënt - Bohn Stafleu van Loghum
 • Ernst Hulst (1995) - Milieurecht algemeen deel
 • Ernst Hulst (1991) - 'The Potassium Mines (MDPA) Lawsuits Filed by Dutch Parties before the French Courts' - Vermande

 • Ernst Hulst, OAM kommeren, LJ Smale & MWL Simons-Vinckx (2016) - Rapport Proceskostenveroordeling en heffing griffierecht binnen tuchtrecht gezondheidszorg - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Ernst Hulst (1996) - MDW-rapport ziekenhuizen buitenland
 • Andre Exter, HEGM (Herbert) Hermans & Ernst Hulst (1996) - Health Care Legislation in Albania - Department of Health Policy and Management
 • Andre Exter, HEGM (Herbert) Hermans & Ernst Hulst (1996) - Health Care Legislation in Albania - Final Report - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Andre Exter, HEGM (Herbert) Hermans & Ernst Hulst (1995) - Health Care legislation in Albania - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Ernst Hulst (1995) - Het recht van de patiënt op informatie: de juridische stand van zaken - KNMG

 • Martin Buijsen, OAM kommeren, Ernst Hulst & Theo Noord (2012) - Medisch beroepsgeheim in dubio. De verhouding van het medisch beroepsgeheim tot zwaarwegende maatschappelijke belangen - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
 • H Rosendal, WT van Beekum, J (Johan) Legemaate, Martin Buijsen, Ernst Hulst, M van den Berg, A Assink & EB van Veen (2001) - Evaluatie wet op de orgaandonatie - ZON
 • Ernst Hulst (1996) - Inventarisatierapport MDW-project ziekenhuizen

 • Ernst Hulst (2019) - Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht (Journal)

Academic Development & Skills

Level
Bachelor 3
Year
2021
Year Level
Bachelor 3
Course Code
GW309AVV

Afstudeerproject

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
GW310

Module Knowledge

Level
Bachelor 3
Year
2021
Year Level
Bachelor 3
Course Code
GW309K

Module Knowledge

Level
bachelor 1
Year
2021
Year Level
bachelor 1
Course Code
GW101K

Master Thesis HEPL

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
GW4555M

Thesis HCM

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
GW4030MV

Module Knowledge

Level
bachelor 1
Year
2021
Year Level
bachelor 1
Course Code
GW112K

Integration project

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
GW208I

Module Knowledge

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
GW208K

Academic Development & Skills

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
GW208AVV

Level
pre-master
Year
2021
Year Level
pre-master
Course Code
GW5615PM

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen