mr. (Ernst) EH Hulst

Assistant Professor Erasmus School of Health Policy & Management Law & Health Care (R&G)
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
J6-03
Telephone
+31104088547
Email
hulst@eshpm.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • E.H. Hulst (2017). Naming en shaming van artsen die tuchtrechtelijk zijn veroordeeld. Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 2017 (2), 4-11.
    • E.H. Hulst (2017). Milieu te marginaal getoetst door de rechter? Een kritische blik op ABRvS 8 maart 2017 inzake de 130 km-zone tussen Amsterdam en Utrecht. Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 2017 (1), 5-12.
    • E.H. Hulst (2016). Glad ijs: ICT in de zorg. Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 2016 (4), 118-125.
    • E.H. Hulst (2015). Ingrijpen in de zorg. Een beschouwing naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State inzake het Ruwaard van Puttenziekenhuis. Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 2015 (3), 108-116.
    • E.H. Hulst (2015). Privésfeer onder druk. Op zoek naar een gemeenschappelijke noemer. Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 2015 (1), 4-17.
    • E.H. Hulst (2014). Vrije artsenkeuze: recht of gunst? Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 2014 (3), 119-129.
    • E.H. Hulst (2014). Het relativiteitsvereiste verdoezelt een fundamenteel probleem. Beschouwing naar aanleiding van een vonnis van de Rechtbank Den Haag van 14 mei 2014 inzake het nalaten tot implementatie van een Europese milieurichtlijn. Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 2014 (2), 57-63.
    • E.H. Hulst (2014). Soms heeft klagen zin. de afbrokkeling van de ongenaakbare status van de overheid. Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 2014 (1), 17-24.
    • E.H. Hulst (2013). De medische hulpverlenersstandaard als hoogste norm. Een beschouwing van de arresten van de Hoge Raad in de kwestie Sylvia Millecam. Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 2013 (2), 50-60.
    • E.H. Hulst (2012). Zorg in last: civiele aansprakelijkheid voor medische fouten als lijdensweg en het heil dat andere rechtsgangen kunnen bieden. Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 2012 (3), 154-168.
    • E.H. Hulst (2012). De verjaring van mesothelioom: asbest op zijn slechtst. Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 2012 (1), 11-25.
    • E.H. Hulst (2003). Clinical Guidelines and their civil law effects. Medicine and Law, 21, 651-660.
    • A.P. den Exter, H.E.G.M. Hermans & E.H. Hulst (2000). A conceptual model of health care law making in central and eastern Europe. Medicine and Law, 19, 165-179.
    • E.H. Hulst, H.E.G.M. Hermans & A.P. den Exter (1998). The Civil Law Demension of Clinical Practice Guidelines. Medicine and Law, 314-317.
    • A.P. den Exter, H.E.G.M. Hermans & E.H. Hulst (1998). A legal- theoretical concept of health care law- making in a Central and Eastern European setting: The case of high technology care. Medicine and Law, 155-161.
    • A.P. den Exter, H.E.G.M. Hermans & E.H. Hulst (1997). Health care systems reforms: legal dilemmas and decentralisation in some Western and Eastern European countries. Graceta Sanitaria, 70-70.
    • A.P. den Exter, H.E.G.M. Hermans & E.H. Hulst (1997). Health care legislation in Central and Eastern Europe: a problem-orientated method of legal analysis of health care systems in Central and Eastern Europe: the Albanian example. Review of Central and East European Law, 117-132.
    • E.H. Hulst (1997). De juridische dimensie van adviezen, protocollen en standaarden van medisch-wetenschappelijke verenigingen. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 33-38.
    • E.H. Hulst (1997). Beginselen inzake de therapeutische exceptie. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 42-48.
    • E.H. Hulst (1995). Hellend vlak of helend vlak. MGV. Maandblad geestelijke volksgezondheid, 64-68.
    • E.H. Hulst & I. Klinge (1994). Het Europese milieu-groenboek. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 8 (1), 8-18.
    • E.H. Hulst & I. Klinge (1994). Europäisches Haftungsrecht Das Umwelt-Grunbuch:Ökologie oder Ökonomie. Phi, Produkt und umwelthaftpflicht International-Recht und Versicherung, 1 (3), 108-120.
    • P.F.A. Bierbooms & E.H. Hulst (1993). Bodemsanering en relativiteit: verdwijnt de nuance uit de milieu-aansprakelijkheid? Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 7 (5), 122-130.
    • E.H. Hulst (1992). Naschrift. Nederlands Juristenblad (NJB), 978-980.
    • E.H. Hulst (1992). Een nieuwe grondslag voor aansprakelijkheid. Nederlands Juristenblad (NJB), 693-700.
    • E.H. Hulst (1991). Wettelijke risico-aansprakelijkheid, eigen energie, gevaar, gebrek en de 'tenzij-clausule'. Kwartaalbericht Nieuw BW, 38-43.
    • E.H. Hulst (1991). Onderzoek en maatschappelijke aspecten van het broeikasprobleem, georganiseerd door de werkgemeenschap CO2 van het NWO, Utrecht 16 nov. 1990. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 101-102.
    • E.H. Hulst (1990). Art. 7.4.10.2 NBW verbetert de positie van de getroffen werknemer'. Sociaal Maandblad Arbeid, 701-709.
    • W.M.K. Slok & E.H. Hulst (2011). Waterconflicten: bron van onrust of noodzaak van goed nabuurschap. Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 25 (1), 12-23.
    • E.H. Hulst (2010). Redelijkheid in zaken van medische aansprakelijkheid. De Halcion-zaak nader beschouwd aan de hand van een rechterljk vonnis uit 2010. TMA Tijdschrift voor Mileu en aansprakelijkheid, 1 (2), 12-18.
    • E.H. Hulst (2010). Boekbespreking Medische Aansprakelijkheid. TMA Tijdschrift voor Mileu en aansprakelijkheid, 171-174.
    • E.H. Hulst (2010). HR 16 april 2010: is verjaring context-afhankelijk en wordt de schadebeperkingsplicht beperkt door grondrechten? TMA Tijdschrift voor Mileu en aansprakelijkheid, 214-225.
    • E.H. Hulst (2010). Wat kan je doen als je van clienten veel klachten krijgt over een bepaalde tandarts? Wat is de procedure als een patient een klacht wil indienen? Mondhygienisten Vademecum, 8 (3), 1-3.
    • E.H. Hulst (2010). De Codarcea-zaak: aanzet tot betere bescherming van de gelaedeerde. TMA Tijdschrift voor Mileu en aansprakelijkheid, 24 (3), 75-79.
    • E.H. Hulst (2009). Zwaarwegend maatschappelijk belang als nieuwe toverformule. TMA Tijdschrift voor Mileu en aansprakelijkheid, 1 (2), 24-28.
    • E.H. Hulst (2009). Grondrechten en civiele aansprakelijkheid, van Zutphen tot Europa. TMA Tijdschrift voor Mileu en aansprakelijkheid, 1 (2), 4-14.
    • E.H. Hulst (2009). Bedrijvenpoli en gelijke toegang tot reguliere zorg. Zorg en Financiering, 10-20.
    • J. van Reeuwijk-Werkhorst & E.H. Hulst (2008). Ketenzorg eist heldere afspraken. Zorg & Financiering, 4, 10-23.
    • E.H. Hulst (2008). Niet marktwerking maar medische ethiek schept doelmatige zorg. TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 18 (3), 78-82.
    • E.H. Hulst (2008). Orgaandonatie: geen bezwaar tegen 'geen bezwaar'. Nederlands Juristenblad (NJB), 29, 1796-1799.
    • E.H. Hulst (2008). Mogen we nog wegen bouwen? Een beschouwing naar aanleiding van de A4-uitspraak. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 22 (2), 23-36.
    • E.H. Hulst (2007). Is een arts te allen tijde verplicht tot reanimatie over te gaan, ook als de arts en colleagae unaniem van mening zijn dat dit een zinloze medische handeling is? Reumatologen Vademecum, 10 (20).
    • E.H. Hulst (2007). Wanneer eindigt de verantwoordelijkheid van de huisarts en wanneer begint die van het ambulancepersoneel? Vademecum, 1-1.
    • A.N. Bosschaart, E.H. Hulst & F. de Haan (2007). De plicht van iedere hulpverlener. Medisch Contact, 62 (48), 1984-1987.
    • E.H. Hulst (2007). Is een arts te allen tijde verpicht tot reanimatie over te gaan, ook als de arts en college unaniem van mening zijn dat dit een zinloze medische handeling is? Internisten Vademecum, 13 (6).
    • E.H. Hulst (2006). Actieve levensbeëindiging als permanente medisch-ethische discussie. Pro Vita Humana, 6, 137-141.
    • E.H. Hulst (2006). Actualiteiten milieuaansprakelijkheid Rechtspraak moet meer oog hebben voor serieuze kans op schade. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 20 (6), 189-193.
    • E.H. Hulst (2005). Specifiteitsvereiste zet rem op civiele aansprakelijkheid. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 3, 83-88.
    • E.H. Hulst (2005). Is het mogelijk ouders te dwingen tot een medische of tandheelkundige behandeling van hun (minderjarig) kind? Vademecum.
    • E.H. Hulst (2005). De zaak Schiavo juridisch bekeken; de betekenis van medisch zinloos handelen. Pro Vita Humana, 4, 97-100.
    • E.H. Hulst (2005). Euthanasiewet zet druk op grondrechten. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 259-275.
    • E.H. Hulst (2003). Risico-aansprakelijkheid in het verschiet of niet? Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 17, 95-99.
    • E.H. Hulst (2003). Euthanasie en doorverwijzing. Pro Vita Humana, 10, 167-175.
    • W.B.F. Brouwer, E.H. Hulst, F.E. van Nooten & F.F.H. Rutten (2003). Generieke substitutie. TSG, 81, 162-165.
    • E.H. Hulst (2002). Een medisch protocol is geen veiligheidsnorm. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 19, 438-448.
    • E.H. Hulst (2002). De embryowet: op zoek naar de juiste vraagstelling. Pro Vita Humana, 9, 150-164.
    • E.H. Hulst (2001). Embryowet: ongeboren leven in dienst van de wetenschap. Pro Vita Humana, 5/6, 149-153.
    • E.H. Hulst (2001). Informatietechnologie en gezondheidszorg. Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde, 12 (.), 434-440.
    • E.H. Hulst (2001). Beleid en richtlijnen betreffende het levenseinde. Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde, 18 (4), 143-144.
    • E.H. Hulst (2001). Morrelen aan nieuw leven. Medisch Contact, 56 (47), 1731-1734.
    • M.A.J.M. Buijsen & E.H. Hulst (2000). Medisch-wetenschappelijk onderzoek bij wet geregeld. Pro Vita. Kwartaalblad van de Juristenvereniging Pro Vita, 5, 139-146.
    • E.H. Hulst (2000). Richtsnoeren in de geneeskunde; kwaliteit of kookboek? Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde, 17 (10), 377-379.
    • E.H. Hulst (1999). Actualiteiten milieu-aansprakelijkheid ; schadelijk water en schadefonds, pleidooi voor adequate oplossingen. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 33-36.
    • E.H. Hulst (1999). Zorgvuldigheidsnormen en bewijslastverdeling bij medische aansprakelijkheid en milieu-aansprakelijkheid vergeleken. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 3-3.
    • E.H. Hulst (1999). Wettelijke vertegenwoordigers van het kind ten aanzien van de WEt op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO): meer vertegenwoordigers door nieuw familierecht. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1268-1271.
    • E.H. Hulst (1999). Actualiteiten milieu-aansprakelijkheid. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 33-35.
    • E.H. Hulst (1999). Nieuw familierecht heeft betekenis voor de huisarts. Praktijkmanagement, 15 (10), 103-105.
    • E.H. Hulst (1999). Nieuw familierecht heeft betekenis voor de huisarts; wie vertegenwoordigt het kind? Praktijkmanagement, 15 (10), 103-105.
    • E.H. Hulst & R.G.H.G. Kerff (1998). Patientenrechten en transmurale zorg: wie is verantwoordelijk jegens de patient? Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 485-500.
    • E.H. Hulst (1997). Trends in de civiele medische aansprakelijkheid. Zorg & Verzekering, 505-513.
    • A.P. den Exter & E.H. Hulst (1997). PHARE in Albanië. Tijdschrift voor Gezondheid & Politiek, 20-23.
    • E.H. Hulst & I. Tiems (1997). Geintegreerde zorg en professionele autonomie: zorgen om de professionele autonomie van de arts. Medisch Contact, 52 (40), 1251-1254.
    • E.H. Hulst (1996). Het medisch-specialistisch bedrijf. Medisch Contact, 51 (24), 812-813.
    • E.H. Hulst & I. Tiems (1996). Het professionele domein van de arts in dienstverband. Medisch Contact, 51 (26), 879-882.
    • E.H. Hulst (1996). Wordt het milieu beter van een convenant? Recht en Kritiek, 22 (1), 72-95.
    • E.H. Hulst (1996). Het recht op informatie in de rechtspraak. Medisch Contact, 51 (17), 589-591.
    • E.H. Hulst (1995). De privé-kliniek voor esthetische chirurgie, een aansprakelijke bezigheid? Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), 118-121.
    • E.H. Hulst (1995). De werkelijkheid rondom een algemeen milieuschadefonds, een commentaar. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 167-174.
    • E.E.I. Snijder, I. Klinge, A.J. Van, P.F.A. Bierbooms, E.H.P. Brans & E.H. Hulst (1993). Conference report of the International Conference on "Environmental Contracts and Convenants: New Instruments for a Realistic Environmental Policy?". Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 103-107.
    • P.F.A. Bierbooms & E.H. Hulst (1993). 'Bodemsanering en relativiteit: Verdwijnt de nuance uit de milieu-aansprakelijkheid?,. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht.
    • E.H. Hulst (1991). Congresverslag; Symposium Onderzoek van maatschappelijke aspecten van het broeikasprobleem. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 5 (4), 101-102.
    • E.H. Hulst (1990). Verslag van het internationaal Colloquium Verzekering van milieuschade/Insurance of envirometal damage, 14 en 15 dec 1989, Gent. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 129-132.
    • E.H. Hulst (1990). 'Verslag van het 5. Trierer Kolloquium zum Umwelt- und Technikrecht: Umweltschutz und privatrecht , 24-26 sept. 189, te Trier (W-Dld)'. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 81-83.
    • E.H. Hulst (1990). 'Umwelthaftungsgesetz, zekerheid voor alles'. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 89-100.
    • E.H. Hulst (2008). Les codes de la santé publique en Europe, unité ou diversité. In Dossier: 'Le code de la santé publique, cinquante ans après' (Revue de droit sanitaire et social) (pp. 143-153). Presses de Sciences Po
    • A.P. den Exter, H.E.G.M. Hermans & E.H. Hulst (2001). Rationalising health care law making in central and eastern Europe; a legal-theoretical concept and its relevance to high technology care. In J.C. Joerden & J.N. Neumann (Eds.), Studien zur Ethik in Ostmitteleuropa (pp. 29-52). Frankfurt am Main: Peter Lang
    • E.H. Hulst (1999). The Quality Dimension of the Right to Health Care. In A. den Exter & H.E.G.M. Hermans (Eds.), The Right to Health Care in Several European Countries (pp. 11-16). The Hague- London- Boston: Kluwer Law International
    • E.H. Hulst (1999). The Quality Dimension of the Right to Health Care. In A.P. den Exter & H.E.G.M. Hermans (Eds.), The right to Health Care in Several European Countries (pp. 11-16). Den Haag: Kluwer Law International
    • A.P. den Exter, H.E.G.M. Hermans & E.H. Hulst (1999). Rationalising Health Care Law Making in Central and Eastern Europe: A legal-Theoretical Concept and its Relevance to High Technology Care. In J..C. Joerden & J.N. Neumann (Eds.), Medical Ethics in Eastern Europe (pp. 29-51). Frankfurt , Berlin, Bern, Bruxelles, New York,Wien: Interdisziplinaren Zentrum fur Ethik Europ-Universitat Vadri
    • E.H. Hulst (1998). De WGBO gehandhaafd: Klachtmogelijkheden voor de patient. In J. Legemaate (Ed.), De WGBO: Van tekst naar toepassing (pp. 140-158). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum
    • E.H. Hulst (1997). Behoeft letselschade een aparte regeling in de wet? In J. ten Kate, R.J.P. Kottenhage, A.I.M. van Mierlo & J.H. Wansink (Eds.), Miscellanea: jurisconsulto vero dedicata (pp. 179-199). Deventer: Kluwer
    • E.H. Hulst (2006). Begin en einde van het leven. In Recht en gezondheidszorg (pp. 209-7). Maarssen: Elsevier
    • E.H. Hulst (2006). Patiëntenrechten : de WGBO. In H.E.G.M Mr.Dr. Hermans & M.A.J.M. Mr.Dr. Buijsen (Eds.), Recht en Gezondheidszorg (pp. 131-5). Maarssen: Elsevier
    • E.H. Hulst (2002). De wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst in de praktijk en rechtspraak: evaluatie van de WGBO. In -- -- (Ed.), Handboek Onderhandelen en contracteren in de zorg 2002 (pp. 29-68). --: --
    • E.H. Hulst (2000). Patiëntgerichtheid en transmurale zorg. In -- -- (Ed.), Handboek huisvesting en verzorging ouderen (pp. 1-56). Maarssen: Elsevier
    • J. Legemaate & E.H. Hulst (2000). Levensbeëindigend handelen. In J.C.J. Dute & H.E.G.M. Hermans (Eds.), Regulering van de gezondheidszorg (pp. 157-171). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg
    • E.H. Hulst & R.M.J. Schepers (1999). Professionele autonomie vanuit juridisch en sociologisch perspectief. In E.H. Hulst & I. Tiems (Eds.), Het domein van de arts (pp. 11-18). Maarssen: Elsevier/ De Tijdstroom
    • E.H. Hulst & I. Tiems (1999). Richtsnoeren en professioneel statuut in het recht. In E.H. Hulst & I. Tiems (Eds.), Het domein van de arts (pp. 55-67). Maarssen: Elsevier/ De Tijdstroom
    • E.H. Hulst (1999). Convenanten, richtlijnen in de geneeskunde, consensus. In T.E.D. van der Grinten (Ed.), Handboek onderhandelen en contracteren in de zorg (pp. I C 4-1-1-I C 4-1-11). Utrecht: De Tijdstroom
    • H.E.G.M. Hermans & E.H. Hulst (1999). Juridische aspecten van de neonatologie. In H.A.M.J. ten Have (Ed.), Ethiek en recht in de gezondheidszorg (pp. XVII 201-XVII 299). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
    • J.T.M. Heyden & E.H. Hulst (1999). Managed care en disease management. In E.H. Hulst & I. Tiems (Eds.), Het domein van de arts (pp. 71-88). Maarssen: Elsevier/ De Tijdstroom
    • E.H. Hulst (1999). Aansprakelijkheden in het gezondheidsrecht. In N. Niet bekend (Ed.), Handboek dagbesteding (pp. A4410-1-A4410-38). Niet bekend: Niet bekend
    • E.H. Hulst (1998). Wet vervoer van gevaarlijke stoffen. In R. Nagel, P.J. Trijzelaar & L. Verheij (Eds.), Juridisch advies voor bedrijf en beroep (pp. B5075-1-B5075-45). Alphen a/d Rijn: Samsom
    • E.H. Hulst (1997). Bodem: bodembeheer, bodembescherming en bodemvervuiling. In R. Nagel, P.J. Trijzelaar & L. Verheij (Eds.), Juridisch advies voor bedrijf en beroep (pp. 1-66). Zwolle: Samson HD/Tjeenk Willink
    • E.H. Hulst (1995). Wet inzake de luchtverontreiniging. In ? ? (Ed.), Juridisch advies (pp. B5100-1-B5110-1). ?: ?
    • E.H. Hulst (1995). Handhaving van de WGBO: klachtmogelijkheden voor de patiënt. In J. Legemaate (Ed.), De WGBO: van tekst naar toepassing (pp. 122-137). Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum
    • E.H. Hulst (1995). Milieurecht algemeen deel. In ? ? (Ed.), Juridisch advies (pp. B5001-1-B5001-64). ?: ?
    • E.H. Hulst (1991). 'The Potassium Mines (MDPA) Lawsuits Filed by Dutch Parties before the French Courts'. In J.M. van Dunné (Ed.), Transboundary Pollution and Liability: The case of the River Rhine (pp. 155-158). Lelystad: Vermande
    • E.H. Hulst, O.A.M. Floris, L.J. Smale & M.W.L. Simons-Vinckx (2016). Rapport Proceskostenveroordeling en heffing griffierecht binnen tuchtrecht gezondheidszorg. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
    • M.A.J.M. Buijsen, O.A.M. Kommeren, E.H. Hulst & T.J.C. van Noord (2012). Medisch beroepsgeheim in dubio. De verhouding van het medisch beroepsgeheim tot zwaarwegende maatschappelijke belangen. (Extern rapport). Rotterdam: Eigen beheer iBMG
    • H. Rosendal, W.T. van Beekum, J. Legemaate, M.A.J.M. Buijsen, E.H. Hulst, M. van den Berg, A. Assink & E.B. van Veen (2001). Evaluatie wet op de orgaandonatie. (Extern rapport, 9). Den haag: Zon
    • E.H. Hulst (1996). Inventarisatierapport MDW-project ziekenhuizen. (Intern rapport). :
    • E.H. Hulst (1996). MDW-rapport ziekenhuizen buitenland. (Intern rapport). :
    • A.P. den Exter, H.E.G.M. Hermans & E.H. Hulst (1996). Health Care Legislation in Albania. (Extern rapport). Rotterdam: Department of Health Policy and Management
    • A.P. den Exter, H.E.G.M. Hermans & E.H. Hulst (1996). Health Care Legislation in Albania - Final Report. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • A.P. den Exter, H.E.G.M. Hermans & E.H. Hulst (1995). Health Care legislation in Albania. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • E.H. Hulst (1995). Het recht van de patiënt op informatie: de juridische stand van zaken. (Extern rapport). Utrecht: KNMG
   • T.J.C. van Noord & E.H. Hulst (2007). Wet- en regelgeving in de zorg 13 Preventieweggeving en wetgeving openbare gezondheidszorg. Eindhoven: SBO
   • E.H. Hulst (2007). Wet- en regelgeving in de zorg 6 Patiëntenrechten in de gezondheidszorg. Eindhoven: SBO
   • T.J.C. van Noord & E.H. Hulst (2007). Wet- en regelgeving in de zorg Preventiewetgeving en wetgeving openbare gezondheidszorg. Eindhoven: SBO
   • E.H. Hulst (2007). Wet- en regelgeving in de zorg 7 Patiëntenrechten in de gezondheidszorg. Eindhoven: SBO
   • E.H. Hulst (1993). Wet Milieubeheer, B5000 t/m B5055, Juridisch Advies voor bedrijf en beroep', (losbladig). Alphen a/d Rijn/Zwolle: Samson/Tjeenk Willink
    • E.H. Hulst (1996). ? [Bespreking van het boek Jaarboek Gezondheidszorg: overzicht van ontwikkelingen in beleid en regelgeving]. .
    • E.H. Hulst (1995). Boeken [Bespreking van het boek Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging]. .
   • E.H. Hulst (2018). Noot bij: College van Beroep voor het Bedrijfsleven. (2018, april 12), TGMA 2018-2, (Winst voor openbaarmaking van milieu-informatie en in het bijzonder emissiegegevens). p.22-24.
   • E.H. Hulst (2018). Noot bij: Rechtbank Den Haag. (2018, juni 6), TGMA 2018-2, (Zorgverzekeraar en niet zorgaanbieder moet informeren over vergoedbaarheid). p.33-37.
   • E.H. Hulst (2018). Noot bij: Rechtbank Noord-Holland. (2018, april 18), TGMA 2018-3, (Vonnis prikkelt tot betere milieuzorg middels goede verzekeringsvoorwaarden). p.66-67.
   • E.H. Hulst (2017). Noot bij: Rechtbank Den Haag. (2017, juli 19), TGMA 2017-3, (Alternatieve geneeskunde en de herregistratieplicht Wet BIG). p.52-57.
   • E.H. Hulst (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, december 15), TGMA 2017-4, (Rechtsbescherming van vrijwilligers).
   • E.H. Hulst (2017). Noot bij: Rechtbank Limburg. (2017, december 1), TGMA 2017-4, (Bestuurlijke lus: is de rechter meer rechter geworden?)).
   • E.H. Hulst (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, december 15), TGMA 2017-4, (Elektronische verwerking van medische persoonsgegevens).
   • E.H. Hulst (2017). Noot bij: Rechtbank Den Haag. (2018, juni 6), TGMA 2017-4, (Zorgverzekeraar en niet zorgaanbieder moet informeren over vergoedbaarheid). p.33-37.
   • E.H. Hulst (2017). Noot bij: Rechtbank Midden-Nederland. (2017, juni 14), TGMA 2017-2, (Soms wint gerechtigheid het van rechtszekerheid). p.27-30.
   • E.H. Hulst (2017). Noot bij: Rechtbank Midden-Nederland. (2017, augustus 2), TGMA 2017-3, (Privacy in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg). p.63-69.
   • E.H. Hulst (2016). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2016, januari 20), TGMA 2016-1, (Zorgaanbieders niet aansprakelijk voor gebrekkige medische hulpmiddelen).
   • E.H. Hulst (2016). Noot bij: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak. (2016, augustus 17), TGMA 2016-3, (Natura 2000-gebieden: lichtzinnigheid wordt afgestraft). p.133-135.
   • E.H. Hulst (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, november 6), TGMA 2015-4, (Zorgaanspraak wint van kosteneffectiviteit). p.183-186.
   • E.H. Hulst (2015). Noot bij: Gerechtshof Den Haag. (2015, juli 28), TGMA 2015-3, (noot bij Gerechtshof Den Haag, 28 juli 2015 Amex Property B.V. – Ontwikkelingscombinatie Park Allemansgeest C.V.). p.145-150.
   • E.H. Hulst (2015). Noot bij: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak. (2015, oktober 14), TGMA 2015-4, (Tast het relativiteitsvereiste de motivering van een besluit of oordeel aan?). p.191-194.
   • E.H. Hulst (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, december 19), TGMA 2014-3, (noot onder HR 19 dec. 2014). p.203-206.
   • E.H. Hulst (2014). Noot bij: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. (2014, april 29), TGMA 2014-2, (Noot onder Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (civiel recht)). p.77-78.
   • E.H. Hulst (2014). Noot bij: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. (2014, februari 25), TGMA 2014-2, (Een brij van deskundigen).
   • E.H. Hulst (2013). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2012, mei 29), TGMA 2013-1, (Rechtszekerheid en de concrete situatie). p.32-35.
   • E.H. Hulst (2012). Noot bij: Gerechtshof ’s-Gravenhage. (2012, april 3), TGMA 2012-2, (Aansprakelijkheid in asbestzaken tendeert naar risicoaansprakelijkheid). p.96-101.
   • E.H. Hulst (2012). Noot bij: Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak. (2012, oktober 10), TGMA 2012-4, (Vloeiende rechtszekerheid).
   • E.H. Hulst (2012). Noot bij: Rechtbank Arnhem. (2012, april 25), TGMA 2012-3, (Trillingshinder: een kluif voor burenrecht en opstalaansprakelijkheid?). p.143-147.
   • E.H. Hulst (2012). Noot bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens. (2012, maart 27), TGMA 2012-2, (E.H. Hulst, Eternit gaat in mensenrechten en versterkt uiteindelijk het beroepsgeheim, noot onder Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 27 maart 2012, Eternit – Frankrijk). p.106-110.
   • E.H. Hulst (2011). Noot bij: Rechtbank Arnhem. (2011, april 13), TGMA 2011-, (Bodemsanering met venijnig staartje, noot bij Rechtbank Arnhem). p.99-100.
   • E.H. Hulst (2011). Noot bij: Rechtbank Breda. (2011, februari 2), TGMA 2011-, (Noot bij Rechtbank Breda). p.84-87.
   • E.H. Hulst (2011). Noot bij: Rechtbank 's-Gravenhage. (2010, juli 29), TGMA 2011-, LJN: BO3180, (Noot bij Rechtbank 's Gravenhage, LJN:BO3180). p.91-94.
   • E.H. Hulst (2011). Noot bij: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20 juli 2010. (2010, juli 20), TGMA 2011-, LN, (Noot bij Rechtbank 's Hertogenbosch). p.47-49.
   • E.H. Hulst (2010). Noot bij: RB Leeuwarden. (2010, juli 21), TMA 2010-4, 92832/HA ZA 08-912,, (Conformiteitsvereiste, de plicht te reageren "binnen bekwame tijd" en de rol van een slechte reputatie). p.185-191.
   • E.H. Hulst (2010). Noot bij: 's-Hertogenbosch. (2010, juli 20), TMA 2010-4, HD 200.041.998), (Specifiteitsvereiste door het Hof afgezwakt). p.196-198.
   • E.H. Hulst (1993, maart 4). Grondslagen van milieu-aansprakelijkheid. EUR (611 pag.) Prom./coprom.: Prof.Mr. J.M. van Dunne.
 • De Nederlandse Gezondheidszorg

  Title
  De Nederlandse Gezondheidszorg
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 1)

  Ziekte en Gezondheid

  Title
  Ziekte en Gezondheid
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 1)

  Ziekte en Gezondheid

  Title
  Ziekte en Gezondheid
  Year
  2018

  Ziekte en Gezondheid

  Title
  Ziekte en Gezondheid
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 1)

  Ziekte en Gezondheid

  Title
  Ziekte en Gezondheid
  Year
  2018

  Gezondheidsrecht

  Title
  Gezondheidsrecht
  Year
  2018

  Zorg en Welzijn

  Title
  Zorg en Welzijn
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 2)

  Wetenschapsfilosofie

  Title
  Wetenschapsfilosofie
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 2)

  Bachelorscriptie

  Title
  Bachelorscriptie
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 3)

  Master Thesis HEPL

  Title
  Master Thesis HEPL
  Year
  2018
  Year level
  (master)

  Gezondheidsrecht

  Title
  Gezondheidsrecht
  Year
  2018
  Year level
  (pre-master)
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Health Policy & Management
  Department
  Law & Health Care (R&G)
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31104088547

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam