mr.
(Ferry) FJHL Makkinga

Lecturer Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-006
Telephone
0104082675
Email
makkinga@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Local taxes and property valuation.

    • F.J.H.L. Makkinga (2019). Column in Uitvergroot: WOZ-uitvoering en rechtsbescherming: geen tegengestelde belangen. Vakstudie Nieuws, 2019/51.0 (30-10-2019), 1.
    • F.J.H.L. Makkinga & N.M. De Haas (2018). Woning of niet-woning: dat is de vraag in de OZB. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2019 (83), 315-320.
    • F.J.H.L. Makkinga (2018). Column in Uitvergroot: Carte blanche voor gemeentelijke inkomenspolitiek via de OZB? Grijpt de wetgever nog in? Vakstudie Nieuws, 2018/9.0 (14-02-2018), 1.
    • F.J.H.L. Makkinga (2017). Column in Uitvergroot: Een bericht aan hen die dit toch niet lezen. Vakstudie Nieuws, 2017 (03-05-2017), 1.
    • F.J.H.L. Makkinga (2016). Column in Uitvergroot: Juich nooit te vroeg in de fiscaliteit! Vakstudie Nieuws, 2016 (18-10-2016), 1.
    • F.J.H.L. Makkinga (2015). Column in Uitvergroot: Een serieus gemeentelijk belastinggebied, prima, maar dan ook serieus meer kwaliteit. Vakstudie Nieuws, 2015 (09 juli), 1.
    • F.J.H.L. Makkinga (2014). Column in Uitvergroot: Regels zijn regels... Vakstudie Nieuws, 2014 (09 juli), 1.
    • F.J.H.L. Makkinga & J.W.C. Nuis (2009). Waardering in het kader van de wet WOZ. Fiscaal Praktijkblad, 2009 (15), 11-14.
    • F.J.H.L. Makkinga (2007). Is de onderbouwing van de WOZ-waarde wel gecheckt? Fiscaal Praktijkblad, 2007 (12), 9-13.
    • T. de Goede, J.J.M. Jansen & F.J.H.L. Makkinga (2004). OZB en sport: geen gelopen race. Fiscaal Praktijkblad, 2004 (11), 14-18.
    • F.J.H.L. Makkinga (1995). Wet waardering onroerende zaken in werking. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 4 (6, juni), 14-17.
    • F.J.H.L. Makkinga & S. Sheer Mahomed (1995). De stadsprovincie Rotterdam: de verdeling van de OZB in de lex specialis kan in de praktijk tot uitvoeringsproblemen leiden. B&G (Bank voor Ned. Gemeenten), 22 (okt.), 5-5.
    • F.J.H.L. Makkinga, M.P. van der Burg & A.J. ten Hoedt (1995). Gemeentelijke belastingen door nieuwe wetgeving fors gewijzigd. Advies. Tijdschrift voor de Adviespraktijk, 4 (1), 10-13.
    • M.P. van der Burg & F.J.H.L. Makkinga (1994). Gemeentelijke belastingheffing niet op doodlopend spoor. B&G (Bank voor Ned. Gemeenten), 13-16.
    • M.P. van der Burg & F.J.H.L. Makkinga (1994). Kabinetsstandpunt inzake rapport Cie de Kam en de herverdeling van het Gemeentefonds behoeven nadere aandacht. B&G (Bank voor Ned. Gemeenten), 4.
    • M.P. van der Burg & F.J.H.L. Makkinga (1994). Verslag symposium "Gemeentelijke belastingheffing: een doodlopend spoor? InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden).
    • F.J.H.L. Makkinga (1994). De Wet WOZ; inhoud en gevolgen. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen.
    • F.J.H.L. Makkinga & M.P. van der Burg (1994). Gemeentelijke belastingheffing; een doodlopend spoor? InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 1-7.
    • M.P. van der Burg & F.J.H.L. Makkinga (1993). Verslag van het symposium Tariefdifferentiatie in de OZB. B&G (Bank voor Ned. Gemeenten), 5-8.
    • M.P. van der Burg & F.J.H.L. Makkinga (1993). Samenvatting symposium Tariefdifferentiatie in de onroerende zaakbelastingen OZB. InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 1-26.
    • F.J.H.L. Makkinga (1992). Kwijtschelding. InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 4-4.
    • F.J.H.L. Makkinga (1992). Commissie De Kam onderzoekt de verruiming van het gemeentelijke en provinciale belastinggebied. InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 1-4.
    • F.J.H.L. Makkinga (1992). Amendementen Werktuigenvijstelling. InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 3-4.
    • F.J.H.L. Makkinga (1992). Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten. InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 1-5.
    • F.J.H.L. Makkinga (1992). Verslag studiemiddag Rapport Commissie De Kam. InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 2-5.
    • F.J.H.L. Makkinga (1992). Kwijtschelding: een lege dop? InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 1-3.
    • A.W. Schep, F.J.H.L. Makkinga & V. Mok (2018). Gemeentelijke verblijfsbelastingen in tijden van massatoerisme en Airbnb: ontwikkelingen, knelpunten en mogelijke oplossingen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2018 (12), 521-531. [go to publisher's site]
    • F.J.H.L. Makkinga & J.W.C. Nuis (2009). De invloed van de waarderingsficties en feitelijke omstandigheden op de WOZ-waarde (I). Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2009, 819-824.
    • F.J.H.L. Makkinga & J.W.C. Nuis (2009). De invloed van de waarderingsficties en feitelijke omstandigheden op de WOZ-waarde (II). Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2009, 879-885.
    • F.J.H.L. Makkinga (2008). De invloed van bodemverontreiniging op de waardebepaling in de Wet WOZ. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2008 (juni), 254-260.
    • F.J.H.L. Makkinga (2007). De WOZ-waarde steeds waardevoller: enige actuele ontwikklingen en recente jurisprudentie omtrent dit waardebegrip. Weekblad Fiscaal Recht, 2007 (664).
    • F.J.H.L. Makkinga (2006). Werken aan winst: toepassing van de WOZ-waarde als bodemwaarde bij de afschrijving op gebouwen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006 (11), 399-407.
    • A.G. Legerstee & F.J.H.L. Makkinga (2005). De Wet WOZ vanaf 2005: doelmatiger en goedkoper, maar ook beter en breder toepasbaar? (II). Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2005, 187-196.
    • A.G. Legerstee & F.J.H.L. Makkinga (2005). De Wet WOZ vanaf 2005: doelmatiger en goedkoper, maar ook beter en breder toepasbaar? (I). Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2005, 43-54.
    • A.G. Legerstee & F.J.H.L. Makkinga (2005). De Wet WOZ vanaf 2005: doelmatiger en goedkoper, maar ook beter en breder toepasbaar? (III). Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2005, 243-251.
    • L.W.J. Hoppenbrouwers, F.J.H.L. Makkinga & E.A.G. Romijnders (2003). Enkele civiel- en fiscaal-juridische overwegingen ten aanzien van ondergrondse infrastructuur. Maandblad Belastingbeschouwingen, 72 (9), 257-269.
    • J.A. Monsma & F.J.H.L. Makkinga (2000). Centraal of decentraal, dat is de kwestie. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2000 (23), 1075-1079.
    • F.J.H.L. Makkinga & M.P. van der Burg (2000). De onroerendezaakbelastingen en de Wet waardering onroerende zaken: hoofdlijnen en ontwikkelingen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 69 (december), 424-433.
    • F.J.H.L. Makkinga & G.I. Sheer Mahomed (1998). Het wetsvoorstel wijziging werktuigenvrijstelling: oude wijn in nieuwe zakken of is er sprake van een echte vernieuwing? Maandblad Belastingbeschouwingen, 67 (1), 24-31.
    • F.J.H.L. Makkinga & S. Sheer Mahomed (1996). De baatbelasting nieuwe stijl: beter dan vroeger, maar blijft lastig als instrument voor grondexploitatie. Vastgoedrecht, 1 (5), 115-119.
    • F.J.H.L. Makkinga & M. Voskuilen (1996). De Nieuwe Kerk te Amsterdam is volgens de Hoge Raad een waardeloos monument. Maandblad Belastingbeschouwingen, 65 (7/8), 246-252.
    • F.J.H.L. Makkinga & S. Sheer Mahomed (1995). De stadsprovincie Rotterdam: een juiste verdeling van de OZB? Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 3-12.
    • F.J.H.L. Makkinga (1994). De inhoudelijke veranderingen in de gemeentelijke belastingen als gevolg van de invoering van de Wet materiele belastingbepaling,. Maandblad Belastingbeschouwingen, 63 (12), 405-412.
    • F.J.H.L. Makkinga & G.N. van Zutphen (1996). Analyse aanslag onroerende-zaakbelasting loont. Vastgoedmarkt, 23 (juli), 43-43.
    • M.P. van der Burg, G. Groenewegen, F.J.H.L. Makkinga, J.A. Monsma & G.I. Sheer Mahomed (2005). Compendium gemeentelijke belastingen (vierde geheel herziene druk). Deventer: Kluwer
    • M.P. van der Burg, G. Groenewegen, F.J.H.L. Makkinga, J.A. Monsma & G.I. Sheer Mahomed (2002). Compendium gemeentelijke belastingen. Deventer: Kluwer
    • M.P. van der Burg, G. Groenewegen & F.J.H.L. Makkinga (2001). Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet woz (Wegwijsserie). Lelystad: SdU/Koninklijke Vermande
    • F.J.H.L. Makkinga & S. Sheer Mahomed (1997). Werktuigenvrijstelling in de OZB (ESBL-brochure). Rotterdam: ESBL
    • M.P. van der Burg, G. Groenewegen, F.J.H.L. Makkinga, J.A. Monsma & G.I. Sheer Mahomed (1997). Compendium gemeentelijke belastingen. Deventer: Kluwer
    • M.P. van der Burg, G. Groenewegen, F.J.H.L. Makkinga, J.A. Monsma & G.I. Sheer Mahomed (1997). Compendium Gemeentelijke Belastingen. Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2020). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 wet WOZ (bewerking online van dit artikelsgewijs commentaar). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Wolters Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2020). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikelsgewijs commentaar). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Wolters Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2020). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikelsgewijs commentaar). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Wolters Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga, G. Groenewegen & M.P. van der burg (2019). Herziening hoofdstukken 2 (De wet waardering onroerende zaken), 3 (De onroerendezaakbelastingen). In e.a. & M.P. van der Burg (Eds.), Compendium Gemeentelijke Belastingen en de wet WOZ, elfde geheel herziene druk (pp. hoofdstukken 2 en 3). Deventer: Wolters Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2019). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikelsgewijs commentaar). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Wolters Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2019). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 wet WOZ (bewerking online van dit artikelsgewijs commentaar). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Wolters Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2019). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikelsgewijs commentaar). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Wolters Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2018). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 wet WOZ (bewerking online van dit artikelsgewijs commentaar). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Wolters Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2018). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikelsgewijs commentaar). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Wolters Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2018). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikelsgewijs commentaar). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Wolters Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2017). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 wet WOZ (bewerking online van dit artikelsgewijs commentaar). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Wolters Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2017). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikelsgewijs commentaar). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Wolters Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2017). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikelsgewijs commentaar). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Wolters Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga, G. Groenewegen & M.P. van der Burg (2017). Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ. In Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ (pp. 39-155). Den Haag: Sdu
    • F.J.H.L. Makkinga, G. Groenewegen & M.P. van der burg (2017). Herziening hoofdstukken 2 (De wet waardering onroerende zaken), 3 (De onroerendezaakbelastingen). In e.a. & M.P. van der Burg (Eds.), Compendium Gemeentelijke Belastingen en de wet WOZ, tiende geheel herziene druk (pp. hoofdstukken 2 en 3). Deventer: Wolters Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2016). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Wolters Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2016). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Wolters Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2016). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 wet WOZ (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Wolters Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2015). Herziening hoofdstukken 2 (De wet waardering onroerende zaken), 3 (De onroerendezaakbelastingen). In M.P. van der Burg & e.a. (Eds.), Compendium Gemeentelijke Belastingen en de wet WOZ, negende geheel herziene druk (pp. hoofdstukken 2 en 3). Deventer: Wolters Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga, G. Groenewegen & M.P. van der Burg (2015). Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ. In Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ (pp. 39-111). Den Haag: Sdu
    • F.J.H.L. Makkinga (2015). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Wolters Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2015). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Wolters Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2015). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 wet WOZ (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Wolters Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2014). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2014). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 wet WOZ (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2014). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2013). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2013). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga, G. Groenewegen & M.P. van der Burg (2013). Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ. In Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ (pp. 39-107). Den Haag: Sdu
    • F.J.H.L. Makkinga (2012). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2012). Herziening hoofdstukken 2, 3 en 6 Compendium Gemeentelijke Belastingen en de Wet WOZ. In Compendium Gemeentelijke Belastingen en de wet WOZ, zevende geheel herziene druk. Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2012). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 wet WOZ (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2012). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2011). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga, G. Groenewegen & M.P. van der Burg (2011). Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ. In Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ (pp. 23-87). Den Haag: Sdu
    • F.J.H.L. Makkinga (2011). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 wet WOZ (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2011). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2010). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2010). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2010). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 wet WOZ (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2009). Herziening hoofdstukken 2, 3 en 6 Compendium Gemeentelijke Belastingen en de Wet WOZ. In Compendium Gemeentelijke Belastingen en de wet WOZ, zesde geheel herziene druk. Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2009). Herziening hoofdstuk 2, 3, 7 en 8. In Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ (tweede geheel herziene druk). Den Haag: Sdu
    • F.J.H.L. Makkinga (2009). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, artikel 17 Wet WOZ (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2009). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, artikel 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2009). Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, artikel 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2009). Wie goed doet, goed ontmoet. In Henk.P.A.M. van Arendonk & Dennis.J. Vecht (Eds.), 'Lofzang' op lokale heffingen, Vriendenbundel Jan Monsma (pp. 153-160). Amersfoort: Sdu
    • F.J.H.L. Makkinga (2008). Herziening hoofdstukken 2, 3 en 6 Compendium Gemeentelijke Belastingen en de wet WOZ. In Compendium Gemeentelijke Belastingen en de wet WOZ, vijfde geheel herziene druk. Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2008). Lokale belastingen en milieuheffingen, art. 17 Wet WOZ (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie
    • F.J.H.L. Makkinga (2008). Lokale belastingen en milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2008). Lokale belastingen en milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2007). Bijdrage aan Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie
    • F.J.H.L. Makkinga (2007). Bijdrage aan Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 Wet WOZ (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie
    • F.J.H.L. Makkinga (2007). Bijdrage aan Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel). In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie
    • F.J.H.L. Makkinga (2004). Lokale Belastingen en Milieuheffingen. In T.J. Korthof (Ed.), Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen (Supplement, 136). Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2002). Art. 223 en 224 Gemeentewet. In P. de Bruin & J.P. Kruimel (Eds.), Lokale belastingen en milieuheffingen (Fiscale encyclopedie De Vakstudie, 2002) (pp. 1-120). Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2001). Gemeentewet 1994. Commentaar 1994. Gemeentewet. Commentaar v.a. 1995. In P. de Bruin, J.P. Kruimel & J.A. Monsma (Eds.), Lokale belastingen en milieuheffingen (Supplement, 102) (pp. 1-80). Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2000). Artikel 223 (Forensenbelastingen), Commentaar 1995. Deel Lokale Belastingen en Milieuheffingen. In T.J. Korthof (Ed.), Fiscale Encyclopedie De Vakstudie (Supplement, 79) (pp. 1-45). Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (1998). Forensenbelasting, Commentaar Gemeentewet 1994, artikel 224. In J.A. Monsma, e.a. (Ed.), Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, deel 13, Lokale belastingen en Milieuheffingen (pp. 1-92). Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (1997). Toeristenbelasting, Commentaar Gemeente 1994, art.225 en Gemeentewet 1995, art.224. In J.A. Monsma (Ed.), Fiscale encyclopedie de vakstudie. Lokale belastingen en milieuheffingen (Vakstudie, 13) (pp. 1-154). Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga & M.P. van der Burg (1996). Forensenbelasting. In J.A. Monsma (Ed.), Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, deel 13, Lokale belastingen en milieuheffingen (Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, 13) (pp. 1-54). Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (1995). Lokale belastingen en milieuheffingen. In T.J. Korthof (Ed.), Fiscale Encyclopedie De Vakstudie (pp. 1-112). Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga & M.P. van der Burg (1994). De wens tot verruiming van de eigen middelen: de vader van de lokale gedachte of het kind van de noodzakelijkheid? In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Congresbundel van de landelijke aangiftedag (pp. 37-45). Rotterdam: ESBL
    • M.P. van der Burg & F.J.H.L. Makkinga (1994). De wens tot verruiming van de eigen middelen van gemeenten: de vader van de lokale gedachte of het kind van de noodzakelijkheid? In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Congresbundel van de landelijke aangiftedag (pp. 37-45). Rotterdam: ESBL
    • F.J.H.L. Makkinga (1994). Supplement wijziging Baat- en bouwgrondbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting. In P. de Bruin & J.P. Kruimel (Eds.), Lokale belastingen en milieuheffingen (pp. 1-45). Deventer: Kluwer
    • F.J.H.L. Makkinga (2012). Het Nederlandse gesloten gemeentelijke fiscale stelsel: grenzen, verboden en vrijheden. In Prof. dr. M. De Jonckheere (Ed.), Jaarboek Lokale & Regionale Belastingen 2011-2012 (pp. 43-74). Brugge: die Keure (Belgie)
    • F.J.H.L. Makkinga (1993). Hoofdstuk OZB. In H.P.A.M. Arendonk (Ed.), Landenrapport Nederland (pp. 1-4). Rotterdam: ESBL
   • J.A. Monsma, P. de Bruin, J.P. Kruimel, M.P. van der Burg, G. Groenewegen & F.J.H.L. Makkinga (Ed.). (1999). Fiscale Encyclopedie De Vakstudie (Lokale belastingen en milieuheffingen. Deel, 13). Deventer: Kluwer
    • J.A. Monsma, A.W. Schep, P. de Bruin, M.P. van der Burg, G. Groenewegen, M.P. van der Hoek, H.D.W. Hoekstra-Krosenbrink, F.J.H.L. Makkinga, R.T.N. Smeets, A.J. Waterbolk & B. van der Zon (2001). Rapport gemeentelijke belastingen in de 21e eeuw. Heffing op goede grond(slag). (Extern rapport). 's-Gravenhage: VNG Uitgeverij
    • F.J.H.L. Makkinga, S. Ugur & J.W.T.M. IJsseldijk (1993). Tariefdifferentiatie in de onroerende zaakbelastingen. (Extern rapport). Rotterdam: ESBL, EUR
   • F.J.H.L. Makkinga (2019). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2018, november 9), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2019-178, Zaak AWB - 18 _ 1001, (Eiseres bepleit lagere waarde en vervolgens een hogere waarde. Kort voor de zitting bepleit eiseres wederom een lagere waarde. Strijd met goede procesorde). ECLI:NL:RBGEL:2018:4748
   • F.J.H.L. Makkinga (2019). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2019, juli 17), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2019-380, Zaaknr. AWB - 18 _ 6, (Rechtbank legt art. 24a lid 1 AWR zo uit dat ook degene (in casu gemachtigde) die bezwaar maakt tegen waardebeschikkingen van verschillende belanghebbenden dat met één bezwaarschrift kan doen. Ontvankelijkheid bezwaar.). ECLI:NL:RBGEL:2019:3182
   • F.J.H.L. Makkinga (2019). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2019, februari 7), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2019-210, Zaaknr. 17/00566, (Gecorrigeerde vervangingswaarde kolengestookte centrale. Verslechterde marktomstandigheden leiden tot extra correctie wegens functionele veroudering. Aannemelijk maken bedrijfswaarde. Afwaardering naar lagere bedrijfswaarde gaat niet zo ver dat de gemeente gehouden is tot volgen van bedragen die in commerciële balans zijn opgenomen en door accountant goedgekeurd. Waardering in goede justitie). ECLI:NL:GHSHE:2019:454
   • F.J.H.L. Makkinga (2018). Noot bij: Hof Amsterdam. (2018, maart 20), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2018-288, Zaaknr. 17/00097, (Waarde woon-/winkelpand. Waardering van het woondeel met behulp van vergelijkingsobjecten en waardering winkeldeel op basis van de huurkapitalisatiemethode is niet in strijd met de Wet WOZ). ECLI:NL:GHAMS:2018:1336
   • F.J.H.L. Makkinga (2018). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2018, februari 20), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2018-204, Zaaknr. 17/00284, (Waarde tbs-kliniek. Toekomstige investeringen vormen geen mutatiegrond als bedoeld in art. 18 Wet WOZ. Woondelenvrijstelling van toepassing omdat sprake is van een woonfunctie met duurzaam verblijf). ECLI:NL:GHARL:2018:1687
   • F.J.H.L. Makkinga (2018). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2017, november 9), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2018-33, Zaaknr. AWB -17_594, (Tarief. Tarieven gemeentelijke heffingen voor vooral eigenaren niet-woningen in enkele jaren sterk gestegen, terwijl tarieven gebruikers niet-woningen sterk dalen. Verordeningen niet in strijd met de wet, hoewel aannemelijk is dat inkomenspolitiek mede een rol heeft gespeeld. In casu ook geen sprake van willekeurige of onredelijke heffing). ECLI:NL:RBGEL:2017:5779
   • F.J.H.L. Makkinga (2018). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2016, december 22), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2018-377, Zaaknr. 17/00967, (Waarde recreatiewoning. Koop met tussenkomst van twee professionele makelaars, maar niet openbaar te koop aangeboden, is de prijs die meestbiedende gegadigde zou willen betalen. De prijs bij een koop waarbij herzieningsrisico van btw bij belanghebbende als koper ligt, is niet geschikt als WOZ-waarde). ECLI:NL:GHARL:2018:6737
   • F.J.H.L. Makkinga (2018). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2018, juli 10), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2018-419, Zaaknr. AMS 17/4461, (Heffingsambtenaar maakt verhuurbare vloeroppervlakte niet aannemelijk, belanghebbende wel. Kapitalisatiefactor. Correcties voor leegstand, verschil tussen contractuele huur en markthuur alsmede voor erfpacht). ECLI:NL:RBAMS:2018:6069
   • F.J.H.L. Makkinga (2018). Noot bij: Hof Amsterdam. (2018, maart 20), Vakstudie Nieuws 2018-2018/35.27, Zaaknr. 17/00097, (Twee WOZ-waarderingsmethoden voor woon-/winkelpand). ECLI:NL:GHAMS:2018:1336
   • F.J.H.L. Makkinga (2018). Noot bij: Rechtbank Noord-Nederland. (2017, augustus 10), Vakstudie Nieuws 2018-3.30, Zaaknr. AWB-16_38, (Cultuurgrondvrijstelling toepasbaar naar rato van gebruik ten behoeve van landbouw). ECLI:NL:RBNNE:2017:3138
   • F.J.H.L. Makkinga (2017). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2017, maart 3), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2017-218, ROT 15/7438, (Waardering horecapand. Gemeente maakt huurwaarde en kapitalisatiefactor niet inzichtelijk. Ook eiseres maakt waarde niet aannemelijk, want eigen aankoopsom voldoet niet aan waarderingsficties. Ook de gecorrigeerde vervangingswaarde wordt door eiseres niet inzichtelijk gemaakt. Rechtbank waardeert schattenderwijs). ECLI:NL:RBROT:2017:1647
   • F.J.H.L. Makkinga (2017). Noot bij: Hof Den Haag. (2016, oktober 19), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2017-35, BK-16/00191, (Waardering winkelpand op A1-locatie. Juiste onderbouwing van de huurwaardekapitalisatiemethode met onder andere de ITZA-methode en specifieke marktgegevens. Invloed van huurdersbelang op huurwaarde). ECLI:NL:GHDHA:2016:3315
   • F.J.H.L. Makkinga (2017). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2016, december 22), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2017-119, 16/00302, (Waardering opslag- en distributiepand op basis van huurwaardekapitalisatiemethode en extra grond op basis van vergelijkingsmethode. Heffingsambtenaar maakt waarde niet aannemelijk vanwege onvoldoende vergelijkbare referentiegegevens. Waardering in goede justitie). ECLI:NL:GHARL:2016:10032
   • F.J.H.L. Makkinga (2017). Noot bij: Rechtbank Noord-Holland. (2016, december 22), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2017-139, AWB - 16 _ 1510, (Waardering woning. Vergelijkingsmethode. Bruikbaarheid van referenties. Verkoop door bewindvoerder levert in dit geval een WOZ-conforme referentietransactie op). ECLI:NL:RBNHO:2016:11028
   • F.J.H.L. Makkinga (2017). Noot bij: -. (2017, januari 1), Vakstudie Nieuws 2017-9.32, (Bespreking van de boeken Evaluatie functioneren Waarderingskamer & Evaluatie functioneren Waarderingskamer).
   • F.J.H.L. Makkinga (2017). Noot bij: Hof Den Haag. (2016, november 2), Vakstudie Nieuws 2017-15.28, BK-16/00252, (Aankoopprijs leegstaand kantoorgebouw op executieveiling in casu gelijk aan waarde in economisch verkeer). ECLI:NL:GHDHA:2016:3285
   • F.J.H.L. Makkinga (2017). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2016, december 13), Vakstudie Nieuws 2017-15.27, AWB - 16 _ 519, (Verwerping beroep op Pieperschuur-arrest: gecorrigeerde vervangingswaarde incourante papierfabriek hoger dan waarde in economische verkeer). ECLI:NL:RBGEL:2016:6650,
   • F.J.H.L. Makkinga (2017). Noot bij: HR. (2017, april 14), Vakstudie Nieuws 2017-20.23, 16/05738, (Hof miskent dat bij commercieel vastgoed GVW in beginsel niet afwijkt van WEV). ECLI:NL:HR:2017:672
   • F.J.H.L. Makkinga (2017). Noot bij: Rechtbank Overijssel. (2017, juli 18), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2017-359, ak_17_244, (Huurwaardekapitalisatiemethode. Niet gerealiseerde vraaghuur van het object is lager dan huurwaarden vergelijkingsobjecten terwijl het object een slechtere ligging heeft. Kapitalisatiefactor: geen aanleiding om van gemiddelde risico-opslag van drie regio's uit te gaan omdat in taxatiewijzer bij NAR per regio al rekening is gehouden met de ligging). ECLI:NL:RBOVE:2017:2880
   • F.J.H.L. Makkinga (2016). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2016, maart 17), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-220, AWB_15_2297. ECLI:NL:RBGEL:2016:1536
   • F.J.H.L. Makkinga (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, september 23), NLF 2016-0197, Zaaknr. 16/00025, (Noot). ECLI:NL:HR:2016:2127
   • F.J.H.L. Makkinga (2016). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2015, december 18), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-286, ROT 15/3490. ECLI:NL:RBROT:2015:9226
   • F.J.H.L. Makkinga (2016). Noot bij: Rechtbank Zeeland - West-Brabant. (2016, oktober 27), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-40, ABW_14_7668. ECLI:NL:RBZWB:2015:7281
   • F.J.H.L. Makkinga (2016). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2016, oktober 13), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-503, AWB_15_6990. ECLI:NL:RBGEL:2016:5378
   • F.J.H.L. Makkinga (2016). Noot bij: Rechtbank Zeeland - West-Brabant. (2016, april 29), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-377, BRE_14_6771. ECLI:NL:RBZWB:2016:2657
   • F.J.H.L. Makkinga (2015). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2015, maart 17), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-263, 13/00480, (Noot). ECLI:NL:GHARL:2015:2294
   • F.J.H.L. Makkinga (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, november 6), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-531, 14/02652, (Noot). ECLI:NL:HR:2015:3222
   • F.J.H.L. Makkinga (2015). Noot bij: Hof Den Haag. (2015, augustus 26), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-470, BK-14/01614, (Noot). ECLI:NL:GHDHA:2015:2346
   • F.J.H.L. Makkinga (2015). Noot bij: Rechtbank Zeeland - West-Brabant. (2015, april 3), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-297, AWB - 14 _ 5394, (2015/297). ECLI:NL:RBZWB:2015:2856
   • F.J.H.L. Makkinga (2015). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2015, juni 30), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-427, 14/00966, (Noot). ECLI:NL:GHARL:2015:4795
   • F.J.H.L. Makkinga (2015). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2015, maart 19), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-202, AWB - 14 _ 5378, (Noot). ECLI:NL:RBGEL:2015:1850
   • F.J.H.L. Makkinga (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, januari 9), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-85, 14/03962, (Noot). ECLI:NL:HR:2015:19
   • F.J.H.L. Makkinga (2015). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2015, juni 9), Vakstudie Nieuws 2015-48.22, 14/00627 en 14/00628, (Noot). ECLI:NL:GHARL:2015:4164
   • F.J.H.L. Makkinga (2015). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2014, november 18), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-36, 13/01166, (Noot). ECLI:NL:GHARL:2014:8844
   • F.J.H.L. Makkinga (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, juni 5), Vakstudie Nieuws 2015-29.28, 15/00850, (Noot). ECLI:NL:HR:2015:1486
   • F.J.H.L. Makkinga (2015). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2015, februari 3), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-176, 14/00490, 14/00491 e, (Noot). ECLI:NL:GHARL:2015:781
   • F.J.H.L. Makkinga (2014). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2013, november 7), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-, 11/00268, (2014/3).
   • F.J.H.L. Makkinga (2014). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2014, september 9), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-, AWB 14 2439, (2014/442).
   • F.J.H.L. Makkinga (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, juni 13), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-, 13/04053, (2014/324).
   • F.J.H.L. Makkinga (2014). Noot bij: Hof Amsterdam. (2014, mei 1), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-, 12/00622, (2014/304).
   • F.J.H.L. Makkinga (2014). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2014, april 17), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-, 13/00081, (2014/283).
   • F.J.H.L. Makkinga (2014). Noot bij: Hof Amsterdam. (2014, maart 6), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-, 13/00062, (2014/236).
   • F.J.H.L. Makkinga (2014). Noot bij: Hof Amsterdam. (2014, februari 6), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-, 13/00214, (2014/170).
   • F.J.H.L. Makkinga (2014). Noot bij: Hof Den Haag. (2014, april 9), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-, Bk-13-00431.su.mb.de, (2014/417).
   • F.J.H.L. Makkinga (2014). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, november 5), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-, 12/00214 LEE, (2014/8).
   • F.J.H.L. Makkinga (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, december 5), Vakstudie Nieuws 2014-65.32, 14/01110, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2014). Noot bij: Hof Amsterdam. (2014, mei 22), Vakstudie Nieuws 2014-54.28, 12/00594 t/m12/00621, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, juni 13), Vakstudie Nieuws 2014-34.27, 13/04053, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2014). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2014, april 15), Vakstudie Nieuws 2014-39.27, 13/00239, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, juni 6), Vakstudie Nieuws 2014-30.20, 13/02504, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, januari 10), Vakstudie Nieuws 2014-10.25, 13/00857, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2014). Noot bij: Gerechtshof 's-Gravenhage. (2013, september 25), Vakstudie Nieuws 2014-7.3, BK-13-00008, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2014). Noot bij: Rechtbank Den Haag. (2013, november 5), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-, AWB-12_11379, (2014/37).
   • F.J.H.L. Makkinga (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, mei 15), Vakstudie Nieuws 2013-51.23, BK 11/00292 WOZ, (Noot). p.67-70.
   • F.J.H.L. Makkinga (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, oktober 11), Vakstudie Nieuws 2013-11.21, (11/00254 en 11/00255). p.104-106.
   • F.J.H.L. Makkinga (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, januari 29), Vakstudie Nieuws 2013-25.27, 12/00018, (Noot). p.101-102.
   • F.J.H.L. Makkinga (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. (2013, maart 21), Vakstudie Nieuws 2013-40.24, 11/00719, (Noot). p.105-106.
   • F.J.H.L. Makkinga (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. (2013, mei 16), Vakstudie Nieuws 2013-44.16, (12/00037 t/m 12/00041). p.84-86.
   • F.J.H.L. Makkinga (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, november 15), Vakstudie Nieuws 2013-59.25, 11/05565, (Noot). p.103-105.
   • F.J.H.L. Makkinga (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. (2012, oktober 18), Vakstudie Nieuws 2013-11.25, 11/00655, (Noot). p.110-111.
   • F.J.H.L. Makkinga (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. (2013, april 25), Vakstudie Nieuws 2013-40.22, (11/00780 tot en met 11/00782, 11/00812 tot en met 11/00814). p.103-104.
   • F.J.H.L. Makkinga (2013). Noot bij: Gerechtshof 's-Gravenhage. (2012, oktober 31), Vakstudie Nieuws 2013-20.24, BK-11/00859, (Noot). p.106-107.
   • F.J.H.L. Makkinga (2013). Noot bij: Rb. 's-Gravenhage. (2012, maart 25), Vakstudie Nieuws 2013-39.28, SGR 12/10922, (Noot). p.102-103.
   • F.J.H.L. Makkinga (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, november 22), Vakstudie Nieuws 2013-59.26, 12/01928, (Noot). p.105-106.
   • F.J.H.L. Makkinga (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. (2013, oktober 17), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-540, 12/00310, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, augustus 9), Vakstudie Nieuws 2013-37.25, 12/03419, (Noot). p.103-105.
   • F.J.H.L. Makkinga (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, juni 13), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-31, 12/00465, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, september 28), Vakstudie Nieuws 2013-11.24, 11/04400, (Noot). p.108-110.
   • F.J.H.L. Makkinga (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. (2013, juli 25), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-455, 12/00144bis, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2013). Noot bij: Rb. Zeeland-West-Brabant. (2013, mei 7), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-338, 12/4919, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, september 10), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-459, 12/00012, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, juli 13), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-347, 11/00203, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2013). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2013, juli 23), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-482, 11/00386, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2013). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2013, september 20), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-512, 12/00837, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. (2013, april 25), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-383, 11/00780, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. (2013, april 11), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-454, 12/00144, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2013). Noot bij: Rb. Amsterdam. (2013, januari 25), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-142, AWB 12/1359, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2013). Noot bij: Rb. Alkmaar. (2013, december 27), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-242, 11/3101, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2013). Noot bij: Rb. Rotterdam. (2013, december 6), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-169, AWB 10/4312, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, juni 13), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-30, 11/04401, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2012). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2012, november 2), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2012-560, 12/00081, LJN BY3310, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2012). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2012, juli 8), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2012-362, 11/00279, LJN BW8454, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, juli 13), Vakstudie Nieuws 2012-37.6, 11/00162, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, oktober 12), Vakstudie Nieuws 2012-58.25, 11/3324, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2012). Noot bij: Rechtbank 's-Gravenhage. (2012, mei 2), Vakstudie Nieuws 2012-37.34, 11/7065, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2012). Noot bij: Hof Amsterdam. (2012, augustus 23), Vakstudie Nieuws 2012-58.24, 11/00277, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2012). Noot bij: Hof Amsterdam. (2012, maart 22), Vakstudie Nieuws 2012-39.23, 11/00005, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2012). Noot bij: Hof Amsterdam. (2012, april 5), Vakstudie Nieuws 2012-37.36, 11/00032, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, februari 10), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2012-136, 10/05194, LJN BV3270, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2012). Noot bij: Hof Arnhem. (2012, mei 15), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2012-338, 10/00294, LJN BW7237, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2012). Noot bij: Rechtbank Dordrecht. (2011, april 13), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2012-395, 11/1412, LJN BW2578, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2012). Noot bij: Hof Amsterdam. (2012, april 5), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2012-284, 11/00032, LJN BW3288, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2012). Noot bij: Rechtbank 's-Gravenhage. (2012, augustus 29), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2012-534, 10/7485, LJN BX8703, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2012). Noot bij: Rechtbank 's-Hertogenbosch. (2012, januari 6), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2012-268, 11/958, LJN BV2191, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2012). Noot bij: Rechtbank Haarlem. (2011, november 18), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2012-39, 11/1512, LJN BU4408, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2012). Noot bij: Rechtbank Zutphen. (2011, november 2), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2012-8, 11/454, LJN BU3497, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2012). Noot bij: Hof Arnhem. (2011, november 1), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2012-7, 11/00473, LJN BU4042, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, september 9), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2011-x, 10/04967, LJN BQ4105, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2011). Noot bij: Hof Arnhem. (2011, september 20), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2011-, 10/00488, LJN BT6224, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2011). Noot bij: Hof Arnhem. (2011, mei 31), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2011-, 11/00023, LJN BQ8249, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, oktober 21), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2011-, 10/01252, LJN BT8739, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2011). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2011, juli 27), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2011-, BK-10/00441, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2011). Noot bij: Rb. Dordrecht. (2010, november 19), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2011-142, 09/47, LJN BO3702, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2011). Noot bij: Rechtbank Arnhem. (2011, januari 18), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2011-, AWB 09/4581, BP1515, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2011). Noot bij: Hof Amsterdam. (2011, april 28), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2011-, 09/00808, LJN BQ9844
   • F.J.H.L. Makkinga (2011). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2011, januari 31), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2011-, 10/3827, LJN BP7596, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, april 8), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2011-, 10/01134, LJN BQ0421, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2011). Noot bij: Rechtbank Breda. (2011, juli 6), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2011-, 11/566, LJN BR5439, (Noot).
   • F.J.H.L. Makkinga (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, februari 12), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2010-, 09/02834 LJN:BL3592, (Noot). p.375-376.
   • F.J.H.L. Makkinga (2010). Noot bij: Rechtbank Breda. (2010, maart 15), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2010-, AWB08/5927 LJNBL9443, p.719-721.
   • F.J.H.L. Makkinga (2010). Noot bij: Rechtbank Zutphen. (2010, februari 17), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2010-, 08/1712 LJN:BL8521, (Noot). p.647-649.
   • F.J.H.L. Makkinga (2010). Noot bij: Rechtbank Haarlem. (2009, december 17), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2010-, AWB08/7708 LJNBK9241, p.231-232.
   • F.J.H.L. Makkinga (2010). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2010, oktober 7), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2010-, 09/00474 LJN:BN9659, (Noot). p.1488-1490.
   • F.J.H.L. Makkinga (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, september 10), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2010-, 09/03346 LJN:BN6300, (Noot). p.1408-1409.
   • F.J.H.L. Makkinga (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, juni 4), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2010-, 09/04225 LJN:BM6698, (Noot). p.892-893.
   • F.J.H.L. Makkinga (2010). Noot bij: Rechtbank Zwolle-Lelystad. (2010, februari 19), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2010-, AWB08/1833 LJNBL9864, p.783-784.
   • F.J.H.L. Makkinga (2009). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2009, november 18), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2009-, 08/00082, (Noot). p.277.
   • F.J.H.L. Makkinga (2009). Noot bij: Hof Amsterdam. (2008, september 25), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2009-, 07/00309 MI, (Noot). p.20.
   • F.J.H.L. Makkinga (2009). Noot bij: Rechtbank Haarlem. (2009, januari 26), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2009-, 08/997 MK, (Noot). p.477.
   • F.J.H.L. Makkinga (2009). Noot bij: Rechtbank 's Hertogenbosch. (2008, oktober 15), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2009-, 06/4320 MK, (Noot). p.625.
   • F.J.H.L. Makkinga (2009). Noot bij: Hof Amsterdam. (2009, april 23), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2009-x, 07/00659, M IV, (Noot). p.1183.
   • F.J.H.L. Makkinga (2008). Noot bij: Rechtbank 's-Gravenhage. (2007, juni 25), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2008-, 06/1144, (Noot). p.69-..
   • F.J.H.L. Makkinga (2008). Noot bij: Rechtbank 's-Gravenhage. (2007, juli 31), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2008-, 06/5390, (Noot). p.515-..
   • F.J.H.L. Makkinga (2008). Noot bij: Rechtbank Dordrecht. (2008, februari 29), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2008-, 06/1309, (Noot). p.622-..
   • F.J.H.L. Makkinga (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, augustus 8), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2008-, 41 654, (Noot). p.1081-1081.
   • F.J.H.L. Makkinga (2007). Noot bij: HR. (2007, juli 13), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2007-, 40531, (Noot). p.964-965.
   • F.J.H.L. Makkinga (2007). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2006, februari 27), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2007-, 05/3877, (Noot). p.410-411.
   • F.J.H.L. Makkinga (2007). Noot bij: HR. (2007, augustus 10), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2007-, 41318, (Noot). p.1031.
    • F.J.H.L. Makkinga (2014, september 25). Guest Lecture Nyenrode University. Breukelen Nyenrode University, Guestlecture Master Fiscal Law.
    • F.J.H.L. Makkinga (2019, november 28). Guest Lecture Nyenrode University. Breukelen Nyenrode University, Guestlecture Master Fiscal Law.
    • F.J.H.L. Makkinga (2018, november 29). Guest Lecture Nyenrode University. Breukelen Nyenrode University, Guest lecture Master Fiscal Law.
    • F.J.H.L. Makkinga (2017, november 9). Guest Lecture Nyenrode University. Breukelen Nyenrode University, Guestlecture Master Fiscal Law.
    • F.J.H.L. Makkinga (2016, november 10). Guest Lecture Nyenrode University. Breukelen Nyenrode University, Guest lecture Master Fiscal Law.
    • F.J.H.L. Makkinga (2015, oktober 8). Waarderingsmethodieken en enige andere WOZ-perikelen. Paleis van Justitie Den Haag, Lezing Landelijke dag van de kenniskring HLO van De Rechtspraak (rechterlijke macht).
    • A.P. Monsma & F.J.H.L. Makkinga (2015, november 5). Heffingen Lokale Overheden en WOZ. Nyenrode Business University, Avondcollege voor het vak Indirecte Belastingen binnen de masteropleiding fiscaal recht.
    • F.J.H.L. Makkinga (2015, november 5). Guest Lecture Nyenrode University. Breukelen Nyenrode University, Guestlecture Master Fiscal Law.
    • F.J.H.L. Makkinga (2012, mei 25). Het Nederlandse gesloten gemeentelijke fiscale stelsel: grenzen, verboden en vrijheden. Antwerpen, Lezing op studiedag Dubbel zicht op gemeentebelastingen te Antwerpen.
 • Rechtbank Noord-Nederland

  Start date approval
  Jan/2011
  End date approval
  Is current
  Place
  GRONINGEN
  Description
  Rechter-plaatsvervanger

  Sdu Uitgevers

  Start date approval
  Jan/2011
  End date approval
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Auteur van Wegwijs in de gemeentelijke b

  Wolters Kluwer

  Start date approval
  Jan/2011
  End date approval
  Is current
  Place
  DEVENTER
  Description
  Bewerker Belastingblad

  Wolters Kluwer

  Start date approval
  Jan/2011
  End date approval
  Is current
  Place
  DEVENTER
  Description
  Bewerker De Vakstudie, onderdeel LBM

  Wolters Kluwer

  Start date approval
  Jan/2011
  End date approval
  Is current
  Place
  DEVENTER
  Description
  Mede-auteur van het Compendium Gemeentel

  Makkinga WOZ-Advies

  Start date approval
  Feb/2012
  End date approval
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  Directeur/Eigenaar

  Wolters Kluwer

  Start date approval
  Jun/2012
  End date approval
  Is current
  Place
  DEVENTER
  Description
  Bewerker Vakstudie Nieuws

  Rechtbank Oost-Brabant

  Start date approval
  Jun/2013
  End date approval
  Is current
  Place
  DEN BOSCH
  Description
  Rechter-plaatsvervanger
 • Legal Academic Skills for Tax LawyersIII

  Title
  Legal Academic Skills for Tax LawyersIII
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Legal Academic Skills for Tax LawyersIII

  Title
  Legal Academic Skills for Tax LawyersIII
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Taxation by Local Government

  Title
  Taxation by Local Government
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2

  Taxation by Local Government

  Title
  Taxation by Local Government
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2

  Introduction to Tax Law

  Title
  Introduction to Tax Law
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 1, bachelor 1

  Introduction to Tax Law

  Title
  Introduction to Tax Law
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 1, bachelor 1
 • Lecturer

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082675
 • Makkinga WOZ-Advies

  Additional Information
  Advisering inzake lokale belastingen en WOZ-waarderingen.
  Role
  Directeur / eigenaar
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Feb/2012

  Rechtbank Noord-Nederland

  Role
  Rechter-plaatsvervanger
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Sep/2005

  Rechtbank Oost-Brabant

  Role
  Rechter-plaatsvervanger
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jun/2013

  Wolters Kluwer

  Additional Information
  Schrijven van annotaties
  Role
  Bewerker Vakstudie Nieuws
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jun/2012

  Wolters Kluwer

  Additional Information
  Schrijven van annotaties en artikelen
  Role
  Bewerker Belastingblad
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/2010

  Wolters Kluwer

  Additional Information
  Bewerking artikelsgewijs commentaar.
  Role
  Bewerker Fisc Encycl De Vakstudie, onderdeel LBM
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/1995

  Sdu Uitgeverij

  Role
  Mede-auteur Wegwijs in de gemeentelijke belastingen en Wet WOZ
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/2001

  Wolters Kluwer

  Role
  Mede-auteur Compendium Gemeentelijke Belastingen en de Wet WOZ
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/1997

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam