mr. (Ferry) FJHL Makkinga

mr. (Ferry) FJHL Makkinga
Lecturer Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-006
Email
makkinga@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Local taxes and property valuation.

 • Arjen Schep, Ferry Makkinga & V Mok (2018) - Gemeentelijke verblijfsbelastingen in tijden van massatoerisme en Airbnb: ontwikkelingen, knelpunten en mogelijke oplossingen - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2018 (12), 521-531 - [link]
 • Ferry Makkinga & JWC Nuis (2009) - De invloed van de waarderingsficties en feitelijke omstandigheden op de WOZ-waarde (II) - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2009, 879-885
 • Ferry Makkinga & JWC Nuis (2009) - De invloed van de waarderingsficties en feitelijke omstandigheden op de WOZ-waarde (I) - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2009, 819-824
 • Ferry Makkinga (2008) - De invloed van bodemverontreiniging op de waardebepaling in de Wet WOZ - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2008 (juni), 254-260
 • Ferry Makkinga (2007) - De WOZ-waarde steeds waardevoller: enige actuele ontwikklingen en recente jurisprudentie omtrent dit waardebegrip - Weekblad Fiscaal Recht, 2007 (664)
 • Ferry Makkinga (2006) - Werken aan winst: toepassing van de WOZ-waarde als bodemwaarde bij de afschrijving op gebouwen - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006 (11), 399-407
 • AG Legerstee & Ferry Makkinga (2005) - De Wet WOZ vanaf 2005: doelmatiger en goedkoper, maar ook beter en breder toepasbaar? (II) - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2005, 187-196
 • AG Legerstee & Ferry Makkinga (2005) - De Wet WOZ vanaf 2005: doelmatiger en goedkoper, maar ook beter en breder toepasbaar? (III) - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2005, 243-251
 • AG Legerstee & Ferry Makkinga (2005) - De Wet WOZ vanaf 2005: doelmatiger en goedkoper, maar ook beter en breder toepasbaar? (I) - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2005, 43-54
 • LWJ Hoppenbrouwers, Ferry Makkinga & EAG Romijnders (2003) - Enkele civiel- en fiscaal-juridische overwegingen ten aanzien van ondergrondse infrastructuur - Maandblad Belastingbeschouwingen, 72 (9), 257-269
 • Jan Monsma & Ferry Makkinga (2000) - Centraal of decentraal, dat is de kwestie - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2000 (23), 1075-1079
 • Ferry Makkinga & MP van der Burg (2000) - De onroerendezaakbelastingen en de Wet waardering onroerende zaken: hoofdlijnen en ontwikkelingen - Maandblad Belastingbeschouwingen, 69 (december), 424-433
 • Ferry Makkinga & GI Sheer Mahomed (1998) - Het wetsvoorstel wijziging werktuigenvrijstelling: oude wijn in nieuwe zakken of is er sprake van een echte vernieuwing? - Maandblad Belastingbeschouwingen, 67 (1), 24-31
 • Ferry Makkinga & S Sheer Mahomed (1996) - De baatbelasting nieuwe stijl: beter dan vroeger, maar blijft lastig als instrument voor grondexploitatie - Vastgoedrecht, 1 (5), 115-119
 • Ferry Makkinga & M Voskuilen (1996) - De Nieuwe Kerk te Amsterdam is volgens de Hoge Raad een waardeloos monument - Maandblad Belastingbeschouwingen, 65 (7/8), 246-252
 • Ferry Makkinga & S Sheer Mahomed (1995) - De stadsprovincie Rotterdam: een juiste verdeling van de OZB? - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, (13), 3-12
 • Ferry Makkinga (1994) - De inhoudelijke veranderingen in de gemeentelijke belastingen als gevolg van de invoering van de Wet materiele belastingbepaling, - Maandblad Belastingbeschouwingen, 63 (12), 405-412

 • Ferry Makkinga & NM De Haas (2018) - Woning of niet-woning: dat is de vraag in de OZB - Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2019 (83), 315-320
 • Ferry Makkinga (2014) - Column in Uitvergroot: WOZ-uitvoering en rechtsbescherming: geen tegengestelde belangen - Vakstudie Nieuws, 2019/51.0 (30-10-2019), 1
 • Ferry Makkinga (2014) - Column in Uitvergroot: Carte blanche voor gemeentelijke inkomenspolitiek via de OZB? Grijpt de wetgever nog in? - Vakstudie Nieuws, 2018/9.0 (14-02-2018), 1
 • Ferry Makkinga (2014) - Column in Uitvergroot: Een bericht aan hen die dit toch niet lezen - Vakstudie Nieuws, 2017 (03-05-2017), 1
 • Ferry Makkinga (2014) - Column in Uitvergroot: Juich nooit te vroeg in de fiscaliteit! - Vakstudie Nieuws, 2016 (18-10-2016), 1
 • Ferry Makkinga (2014) - Column in Uitvergroot: Een serieus gemeentelijk belastinggebied, prima, maar dan ook serieus meer kwaliteit - Vakstudie Nieuws, 2015 (09 juli), 1
 • Ferry Makkinga (2014) - Column in Uitvergroot: Regels zijn regels... - Vakstudie Nieuws, 2014 (09 juli), 1
 • Ferry Makkinga & JWC Nuis (2009) - Waardering in het kader van de wet WOZ - Fiscaal Praktijkblad, 2009 (15), 11-14
 • Ferry Makkinga (2007) - Is de onderbouwing van de WOZ-waarde wel gecheckt? - Fiscaal Praktijkblad, 2007 (12), 9-13
 • T de Goede, JJM Jansen & Ferry Makkinga (2004) - OZB en sport: geen gelopen race - Fiscaal Praktijkblad, 2004 (11), 14-18
 • Ferry Makkinga & S Sheer Mahomed (1995) - De stadsprovincie Rotterdam: de verdeling van de OZB in de lex specialis kan in de praktijk tot uitvoeringsproblemen leiden - B&G (Bank voor Ned. Gemeenten), 22 (okt.), 5-5
 • Ferry Makkinga (1995) - Wet waardering onroerende zaken in werking - BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 4 (6, juni), 14-17
 • Ferry Makkinga, MP van der Burg & AJ ten Hoedt (1995) - Gemeentelijke belastingen door nieuwe wetgeving fors gewijzigd - Advies. Tijdschrift voor de Adviespraktijk, 4 (1), 10-13
 • MP van der Burg & Ferry Makkinga (1994) - Kabinetsstandpunt inzake rapport Cie de Kam en de herverdeling van het Gemeentefonds behoeven nadere aandacht - B&G (Bank voor Ned. Gemeenten), 4
 • MP van der Burg & Ferry Makkinga (1994) - Gemeentelijke belastingheffing niet op doodlopend spoor - B&G (Bank voor Ned. Gemeenten), 13-16
 • Ferry Makkinga (1994) - De Wet WOZ; inhoud en gevolgen - BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen
 • Ferry Makkinga & MP van der Burg (1994) - Gemeentelijke belastingheffing; een doodlopend spoor? - InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), (3), 1-7
 • MP van der Burg & Ferry Makkinga (1994) - Verslag symposium "Gemeentelijke belastingheffing: een doodlopend spoor? - InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), (3)
 • MP van der Burg & Ferry Makkinga (1993) - Verslag van het symposium Tariefdifferentiatie in de OZB - B&G (Bank voor Ned. Gemeenten), (november), 5-8
 • MP van der Burg & Ferry Makkinga (1993) - Samenvatting symposium Tariefdifferentiatie in de onroerende zaakbelastingen OZB - InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), (4), 1-26
 • Ferry Makkinga (1992) - Kwijtschelding: een lege dop? - InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), (januari), 1-3
 • Ferry Makkinga (1992) - Verslag studiemiddag Rapport Commissie De Kam - InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), (oktober), 2-5
 • Ferry Makkinga (1992) - Commissie De Kam onderzoekt de verruiming van het gemeentelijke en provinciale belastinggebied - InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), (juli), 1-4
 • Ferry Makkinga (1992) - Kwijtschelding - InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), (april), 4-4
 • Ferry Makkinga (1992) - Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten - InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), (april), 1-5
 • Ferry Makkinga (1992) - Amendementen Werktuigenvijstelling - InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), (januari), 3-4

 • Ferry Makkinga & S Sheer Mahomed (1997) - Werktuigenvrijstelling in de OZB - ESBL
 • MP van der Burg, G (Gino) Groenewegen, Ferry Makkinga, Jan Monsma & GI Sheer Mahomed (1997) - Compendium gemeentelijke belastingen - Kluwer
 • MP van der Burg, G (Gino) Groenewegen, Ferry Makkinga, Jan Monsma & GI Sheer Mahomed (1997) - Compendium Gemeentelijke Belastingen - Kluwer

 • MP van der Burg, G (Gino) Groenewegen, Ferry Makkinga, Jan Monsma & GI Sheer Mahomed (2005) - Compendium gemeentelijke belastingen (vierde geheel herziene druk) - Kluwer
 • MP van der Burg, G (Gino) Groenewegen, Ferry Makkinga, Jan Monsma & GI Sheer Mahomed (2002) - Compendium gemeentelijke belastingen - Kluwer
 • MP van der Burg, G (Gino) Groenewegen & Ferry Makkinga (2001) - Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet woz - SDU/Koninklijke Vermande

 • Jan Monsma, P de Bruin, JP Kruimel, MP van der Burg, G (Gino) Groenewegen & Ferry Makkinga (1999) - Fiscale Encyclopedie De Vakstudie - Kluwer

 • Ferry Makkinga (2012) - Het Nederlandse gesloten gemeentelijke fiscale stelsel: grenzen, verboden en vrijheden. - die Keure (Belgie)
 • Ferry Makkinga (1993) - Hoofdstuk OZB - ESBL

 • Ferry Makkinga (2020) - Art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikelsgewijs commentaar) - Wolters Kluwer
 • Ferry Makkinga (2020) - Art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikelsgewijs commentaar) - Wolters Kluwer
 • Ferry Makkinga (2020) - Art. 17 wet WOZ (bewerking online van dit artikelsgewijs commentaar) - Wolters Kluwer
 • Ferry Makkinga, G (Gino) Groenewegen & MP van der burg (2019) - Herziening hoofdstukken 2 (De wet waardering onroerende zaken), 3 (De onroerendezaakbelastingen) - Wolters Kluwer
 • Ferry Makkinga (2019) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikelsgewijs commentaar) - Wolters Kluwer
 • Ferry Makkinga (2019) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 wet WOZ (bewerking online van dit artikelsgewijs commentaar) - Wolters Kluwer
 • Ferry Makkinga (2019) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikelsgewijs commentaar) - Wolters Kluwer
 • Ferry Makkinga (2018) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 wet WOZ (bewerking online van dit artikelsgewijs commentaar) - Wolters Kluwer
 • Ferry Makkinga (2018) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikelsgewijs commentaar) - Wolters Kluwer
 • Ferry Makkinga (2018) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikelsgewijs commentaar) - Wolters Kluwer
 • Ferry Makkinga (2017) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikelsgewijs commentaar) - Wolters Kluwer
 • Ferry Makkinga (2017) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikelsgewijs commentaar) - Wolters Kluwer
 • Ferry Makkinga (2017) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 wet WOZ (bewerking online van dit artikelsgewijs commentaar) - Wolters Kluwer
 • Ferry Makkinga, G (Gino) Groenewegen & MP van der Burg (2017) - Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ - Sdu Uitgevers
 • Ferry Makkinga, G (Gino) Groenewegen & MP van der burg (2017) - Herziening hoofdstukken 2 (De wet waardering onroerende zaken), 3 (De onroerendezaakbelastingen) - Wolters Kluwer
 • Ferry Makkinga (2016) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 wet WOZ (bewerking online van dit artikel) - Wolters Kluwer
 • Ferry Makkinga (2016) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel) - Wolters Kluwer
 • Ferry Makkinga (2016) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel) - Wolters Kluwer
 • Ferry Makkinga (2015) - Herziening hoofdstukken 2 (De wet waardering onroerende zaken), 3 (De onroerendezaakbelastingen) - Wolters Kluwer
 • Ferry Makkinga (2015) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 wet WOZ (bewerking online van dit artikel) - Wolters Kluwer
 • Ferry Makkinga (2015) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel) - Wolters Kluwer
 • Ferry Makkinga (2015) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel) - Wolters Kluwer
 • Ferry Makkinga, G (Gino) Groenewegen & MP van der Burg (2015) - Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ - Sdu Uitgevers
 • Ferry Makkinga (2014) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel) - Kluwer
 • Ferry Makkinga (2014) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel) - Kluwer
 • Ferry Makkinga (2014) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 wet WOZ (bewerking online van dit artikel) - Kluwer
 • Ferry Makkinga (2013) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel) - Kluwer
 • Ferry Makkinga, G (Gino) Groenewegen & MP van der Burg (2013) - Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ - Sdu Uitgevers
 • Ferry Makkinga (2013) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel) - Kluwer
 • Ferry Makkinga (2012) - Herziening hoofdstukken 2, 3 en 6 Compendium Gemeentelijke Belastingen en de Wet WOZ - Kluwer
 • Ferry Makkinga (2012) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel) - Kluwer
 • Ferry Makkinga (2012) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel) - Kluwer
 • Ferry Makkinga (2012) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 wet WOZ (bewerking online van dit artikel) - Kluwer
 • Ferry Makkinga (2011) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel) - Kluwer
 • Ferry Makkinga, G (Gino) Groenewegen & MP van der Burg (2011) - Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ - Sdu Uitgevers
 • Ferry Makkinga (2011) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 wet WOZ (bewerking online van dit artikel) - Kluwer
 • Ferry Makkinga (2011) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel) - Kluwer
 • Ferry Makkinga (2010) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel) - Kluwer
 • Ferry Makkinga (2010) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel) - Kluwer
 • Ferry Makkinga (2010) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 wet WOZ (bewerking online van dit artikel) - Kluwer
 • Ferry Makkinga (2009) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, artikel 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel) - Kluwer
 • Ferry Makkinga (2009) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, artikel 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel) - Kluwer
 • Ferry Makkinga (2009) - Onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, artikel 17 Wet WOZ (bewerking online van dit artikel) - Kluwer
 • Ferry Makkinga (2009) - Herziening hoofdstuk 2, 3, 7 en 8 - Sdu Uitgevers
 • Ferry Makkinga (2009) - Herziening hoofdstukken 2, 3 en 6 Compendium Gemeentelijke Belastingen en de Wet WOZ - Kluwer
 • Ferry Makkinga (2009) - Wie goed doet, goed ontmoet - Sdu Uitgevers
 • Ferry Makkinga (2008) - Lokale belastingen en milieuheffingen, art. 17 Wet WOZ (bewerking online van dit artikel)
 • Ferry Makkinga (2008) - Herziening hoofdstukken 2, 3 en 6 Compendium Gemeentelijke Belastingen en de wet WOZ - Kluwer
 • Ferry Makkinga (2008) - Lokale belastingen en milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel) - Kluwer
 • Ferry Makkinga (2008) - Lokale belastingen en milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel) - Kluwer
 • Ferry Makkinga (2007) - Bijdrage aan Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 224 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel)
 • Ferry Makkinga (2007) - Bijdrage aan Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 223 Gemeentewet (bewerking online van dit artikel)
 • Ferry Makkinga (2007) - Bijdrage aan Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, onderdeel Lokale Belastingen en Milieuheffingen, art. 17 Wet WOZ (bewerking online van dit artikel)
 • Ferry Makkinga (2004) - Lokale Belastingen en Milieuheffingen. - Kluwer
 • Ferry Makkinga (2002) - Art. 223 en 224 Gemeentewet - Kluwer
 • Ferry Makkinga (2001) - Gemeentewet 1994. Commentaar 1994. Gemeentewet. Commentaar v.a. 1995 - Kluwer
 • Ferry Makkinga (2000) - Artikel 223 (Forensenbelastingen), Commentaar 1995. Deel Lokale Belastingen en Milieuheffingen - Kluwer
 • Ferry Makkinga (1998) - Forensenbelasting, Commentaar Gemeentewet 1994, artikel 224 - Kluwer
 • Ferry Makkinga (1997) - Toeristenbelasting, Commentaar Gemeente 1994, art.225 en Gemeentewet 1995, art.224 - Kluwer
 • Ferry Makkinga & MP van der Burg (1996) - Forensenbelasting - Kluwer
 • Ferry Makkinga (1995) - Lokale belastingen en milieuheffingen - Kluwer
 • Ferry Makkinga & MP van der Burg (1994) - De wens tot verruiming van de eigen middelen: de vader van de lokale gedachte of het kind van de noodzakelijkheid? - ESBL
 • MP van der Burg & Ferry Makkinga (1994) - De wens tot verruiming van de eigen middelen van gemeenten: de vader van de lokale gedachte of het kind van de noodzakelijkheid? - ESBL
 • Ferry Makkinga (1994) - Supplement wijziging Baat- en bouwgrondbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting - Kluwer

 • Ferry Makkinga, S Ugur & JWTM IJsseldijk (1993) - Tariefdifferentiatie in de onroerende zaakbelastingen - ESBL, EUR

 • Jan Monsma, Arjen Schep, P de Bruin, MP van der Burg, G (Gino) Groenewegen, MP van der Hoek, HDW Hoekstra-Krosenbrink, Ferry Makkinga, RTN Smeets, AJ Waterbolk & B van der Zon (2001) - Rapport gemeentelijke belastingen in de 21e eeuw. Heffing op goede grond(slag) - VNG Uitgeverij

 • Ferry Makkinga (2019) - Guest Lecture Nyenrode University - Guestlecture Master Fiscal Law
 • Ferry Makkinga (2018) - Guest Lecture Nyenrode University - Guest lecture Master Fiscal Law
 • Ferry Makkinga (2017) - Guest Lecture Nyenrode University - Guestlecture Master Fiscal Law
 • Ferry Makkinga (2016) - Guest Lecture Nyenrode University - Guest lecture Master Fiscal Law
 • Ferry Makkinga (2015) - Guest Lecture Nyenrode University - Guestlecture Master Fiscal Law
 • Anneke Monsma & Ferry Makkinga (2015) - Heffingen Lokale Overheden en WOZ - Avondcollege voor het vak Indirecte Belastingen binnen de masteropleiding fiscaal recht
 • Ferry Makkinga (2015) - Waarderingsmethodieken en enige andere WOZ-perikelen - Lezing Landelijke dag van de kenniskring HLO van De Rechtspraak (rechterlijke macht)
 • Ferry Makkinga (2012) - Het Nederlandse gesloten gemeentelijke fiscale stelsel: grenzen, verboden en vrijheden. - Lezing op studiedag Dubbel zicht op gemeentebelastingen te Antwerpen

 • Ferry Makkinga (2014) - Guest Lecture Nyenrode University - Guestlecture Master Fiscal Law

Rechtbank Noord-Nederland

Begindatum goedkeuring
januari 2011
Einddatum goedkeuring
december 9999
Plaats
GRONINGEN
Beschrijving
Rechter-plaatsvervanger

Sdu Uitgevers

Begindatum goedkeuring
januari 2011
Einddatum goedkeuring
december 9999
Plaats
DEN HAAG
Beschrijving
Auteur van Wegwijs in de gemeentelijke b

Wolters Kluwer

Begindatum goedkeuring
januari 2011
Einddatum goedkeuring
december 9999
Plaats
DEVENTER
Beschrijving
Bewerker Belastingblad

Wolters Kluwer

Begindatum goedkeuring
januari 2011
Einddatum goedkeuring
december 9999
Plaats
DEVENTER
Beschrijving
Bewerker De Vakstudie, onderdeel LBM

Wolters Kluwer

Begindatum goedkeuring
januari 2011
Einddatum goedkeuring
december 9999
Plaats
DEVENTER
Beschrijving
Mede-auteur van het Compendium Gemeentel

Makkinga WOZ-Advies

Begindatum goedkeuring
februari 2012
Einddatum goedkeuring
december 9999
Plaats
ROTTERDAM
Beschrijving
Directeur/Eigenaar

Wolters Kluwer

Begindatum goedkeuring
juni 2012
Einddatum goedkeuring
december 9999
Plaats
DEVENTER
Beschrijving
Bewerker Vakstudie Nieuws

Rechtbank Oost-Brabant

Begindatum goedkeuring
juni 2013
Einddatum goedkeuring
december 9999
Plaats
DEN BOSCH
Beschrijving
Rechter-plaatsvervanger

Taxation by Local Government

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
RFD214

Legal Academic Skills for Tax LawyersIII

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RFD317

Introduction to Tax Law

Year
2021
Year Level
bachelor 1, bachelor 1
Course Code
RR117

Taxation by Local Government

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
RF214

Introduction to Tax Law

Year
2021
Year Level
bachelor 1, bachelor 1
Course Code
RD117

Legal Academic Skills for Tax LawyersIII

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RF317

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen