prof.dr.
(Filip) FJM De Ly

prof.dr. (Filip) FJM De Ly
Full Professor Erasmus School of Law International Private Law and Private Comparative Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-005
Telephone
0104082652
Email
dely@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • F.J.M. De Ly (2018). Kroniek Internationale Arbitrage. Tijdschrift voor Arbitrage, 2018 (03), 109-115.
    • F.J.M. De Ly, J.K. Van Hezewijk & A.E. Coelen (2017). In dubio pro executione, Wanneer is een aanhangige vernietigingsprocedure reden om de exequaturverlening aan te houden ex artikel VI Verdrag van New York? Tijdschrift voor Arbitrage, 2017 (57), 85-92.
    • F.J.M. De Ly (2016). The interface between Arbitration and the Brussels Regulation. American University Business Law Review, 2016 (5), 485-510.
    • F.J.M. De Ly (2015). Herschikking van de EEX-Verordening en Arbitrage. Tijdschrift voor Arbitrage, 2015 (67), 101-112.
    • F.J.M. De Ly (2014). Arbitrage - Erkenning en tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 145 (7003), 72-78.
    • F.J.M. De Ly (2014). Silver Lining: Zweedse en Nederlandse Perspectieven over Arbitrage en Vennootschapsrechtelijke Besluiten, mede naar aanleiding van "Onderneming en ADR", Klaassen, C.J.M., Van Solinge, G., De Mol van Otterloo (red.) (Deventer, Kluwer, 2011, 404 p.). Tijdschrift voor Arbitrage, 2014 (04), 122-125.
    • F.J.M. De Ly (2013). Het Wetsvoorstel Modernisering van het Arbitragerecht en de internationale arbitrage. Tijdschrift voor Arbitrage, 2013 (35), 146-154.
    • F.J.M. De Ly (2012). Choice of Non-State Law and International Contracts. Diritto del Commercio Internazionale, 26 (4), 825-835.
    • F.J.M. De Ly, L. Radicati di Brosolo & M. Friedman (2012). Confidentiality in International Commercial Arbitration. Arbitration International, 355-396.
    • F.J.M. De Ly, L. Radicati di Brozolo & M. Friedman (2010). Ascertaining the contents of the applicable law in international commercial arbitration. Report of the International Arbitration Committee of the Internatinal Law Association. Arbitration International, 2010 (26), 191-220.
    • F.J.M. De Ly (2009). The International Law Association (ILA) International Commercial Arbitration Committee Reports on 'Lis Pendens' and 'Res Judicata'. Arbitration International, 25 (1), 1-85.
    • F.J.M. De Ly (2006). Non-compete clauses in international contracts/Les clauses de non-concurrence dans les contrats internationaux. Revue de Droit des Affaires Internationales (Paris), 2006, 441-494.
    • F.J.M. De Ly (2006). Sources of international sales law, An eclectic model, 25. Journal of law and commerce, 2005 (2006), 1-12.
    • F.J.M. De Ly (2005). Who wins and who loses in investment arbitration? Are investors and host states on a level playing field? The Lauder/Czech Republic legacy. Journal of World Investment and Trade, 6 (1), 59-63.
    • F.J.M. De Ly (2005). De herziening van de Arbitragewet en de internationale arbitrage. Tijdschrift voor Arbitrage, 2005 (2), 57-64.
    • F.J.M. De Ly & A. Sheppard (2004). Res Judicata and arbitration, Interim Report of the International Arbitration Committee of the International Law Association, Berlin Conference. International Law Association - Reports of Conferences, 2004 (1), 826-861.
    • F.J.M. De Ly (2003). Internationale arbitrage. Tijdschrift voor Arbitrage, 2003 (2), 74-78.
    • F.J.M. De Ly (2003). Internationale arbitrage (revolutie in de handhaving van Europees mededingingsrecht, investeringsarbitrages (ICSID, NAFTA, BIT's). Tijdschrift voor Arbitrage, 2003 (4), 149-155.
    • F.J.M. De Ly (2002). Internationale arbitrage - Vertrouwelijkheid en arbitrage. Tijdschrift voor Arbitrage, 2002 (1), 37-40.
    • F.J.M. De Ly (2002). Law and Practice of Drafting International Contracts. Revue de Droit des Affaires Internationales (Paris), 2002 (3-4), 461-472.
    • F.J.M. De Ly (2002). Internationale arbitrage - Internationale sportarbitrage en Olympische Spelen. Tijdschrift voor Arbitrage, 2002 (4), 158-162.
    • F.J.M. De Ly (2001). La pratique de l'arbitrage commercial international et la vente internationale. Revue de Droit des Affaires Internationales (Paris), 2001 (3/4), 465-475.
    • F.J.M. De Ly (2001). Internationale arbitrage. Tijdschrift voor Arbitrage, 2001 (3), 131-135.
    • F.J.M. De Ly (2000). Lex Mercatoria (New Law Merchant): Globalization and international self-regulation. Diritto del Commercio Internazionale, 14 (3), 555-590.
    • F.J.M. De Ly (2000). Les Clauses d'interprétation dans les contracts internationaux. Revue de Droit des Affaires Internationales (Paris), 2000 (6), 719-812.
    • F.J.M. De Ly (2000). Commercial Law as a refuge from contract law. The Wayne Law Review, 45 (4), 1825-1863.
    • F.J.M. De Ly (1998). The 1998 ICC Arbitration Rules. International Arbitration Law Review, 1 (1), 220-231.
    • F.J.M. De Ly (1997). Termination clauses in international contracts. Revue de Droit des Affaires Internationales (Paris), 13 (1), 1-28.
    • F.J.M. De Ly (1997). De Nederlandse advocaat en internationale arbitrage: welk materieel recht? Tijdschrift voor Arbitrage, 18 (3), 81-85.
    • F.J.M. De Ly (1996). Assignment clauses in international commercial contracts. Les clauses de cession dans les contrats commerciaux internationaux. Revue de Droit des Affaires Internationales (Paris), 799-833.
    • F.J.M. De Ly (1996). Tien jaar arbitragewet in rechtsvergelijkend perspectief. Tijdschrift voor Arbitrage, 17 (4), 166-168.
    • F.J.M. De Ly (1995). Zakelijke zekerheidsvormen in het Nederlandse internationaal privaatrecht. Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 13 (2), 329-341.
    • F.J.M. De Ly (1995). Les clauses de divorce dans les contrats de groupement d'entreprises internationaux/Divorce clauses in international joint venture contracts. Revue de Droit des Affaires Internationales (Paris), 11 (3), 279-315.
    • R. Kruithof, H. Bocken, F.J.M. De Ly & B. de Temmerman (1994). Overzicht van rechtspraak (1981-1992) Verbintenissen. Tijdschrift voor Privaatrecht, 31 (1), 686-721.
    • F.J.M. De Ly (1992). The place of arbitration in the conflict of laws of international commercial arbitration: an exercise in arbitration planning. Northwestern Journal of International Law & Business, 12 (1), 48-85.
    • F.J.M. De Ly (2014). Kroniek Internationale Arbitrage. Tijdschrift voor Arbitrage, 2014 (04), 152-155.
    • F.J.M. De Ly (2013). Kroniek Internationale Arbitrage. Tijdschrift voor Arbitrage, 2013 (2), 83-87.
    • F.J.M. De Ly (2012). Kroniek Internationale Arbitrage. Tijdschrift voor Arbitrage, 282-284.
    • F.J.M. De Ly (2011). Kroniek Internationale Arbitrage. Tijdschrift voor Arbitrage, 2011 (2), 88-90.
    • F.J.M. De Ly (2011). Kroniek Internatainale Arbitrage. Tijdschrift voor Arbitrage, 2011 (4), 159-161.
    • F.J.M. De Ly (2010). Kroniek Internationale Arbitrage. Tijdschrift voor Arbitrage, 2010 (3), 107-110.
    • F.J.M. De Ly (2009). Kroniek Internationale Arbitrage. Tijdschrift voor Arbitrage, 2009 (4), 141-143.
    • F.J.M. De Ly (2008). Kroniek Internationale Arbitrage. Tijdschrift voor Arbitrage, 2008, 119-123.
    • F.J.M. De Ly (2008). Recensie: "The Uncitral Arbitration Rules, a Commentary, D. Caron, L. Caplan en M. Pellonpäa. Tijdschrift voor Arbitrage, 2008, 123-124.
    • F.J.M. De Ly (2008). Internationale arbitrage: recente ontwikkelingen inzake belangenconflicten. Tijdschrift voor Arbitrage, 2008, 39-43.
    • F.J.M. De Ly (2007). Kroniek Internationale Arbitrage. Tijdschrift voor Arbitrage, 2007, 125-129.
    • F.J.M. De Ly (2007). Kroniek Internationale Arbitrage. Tijdschrift voor Arbitrage, 2007, 37-40.
    • F.J.M. De Ly (2006). Kroniek Internationale Arbitrage. Tijdschrift voor Arbitrage, 2006 (2), 76-78.
    • F.J.M. De Ly (2005). Kroniek Internationale Arbitrage. Tijdschrift voor Arbitrage, 2005 (1), 29-33.
    • F.J.M. De Ly (2005). Kroniek Internationale Arbitrage (3). Tijdschrift voor Arbitrage, 2005 (3), 113-115.
    • F.J.M. De Ly (2004). Kroniek Internationale Arbitrage. Tijdschrift voor Arbitrage, 2004 (3), 132-134.
    • F.J.M. De Ly (2002). Boekbespreking van P.A. Stein, Compendium van het nieuwe burgerlijk procesrecht - H.J. Snijders e.a., Nederlands burgerlijk procesrecht - C.J.J.C. van Nispen e.a., Burgerlijke Rechtsvordering. Tijdschrift voor Arbitrage, 2002 (3), 123-125.
    • F.J.M. De Ly (1995). Overzicht Nederlandse rechtspraak, Internationaal Privaatrecht, Arbitrage (1990-1994). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 126 (6203), 800-802.
    • F.J.M. De Ly (1992). Recente ontwikkelingen inzake bankgaranties. Nederlands Juristenblad (NJB), 67 (42), 1418-1421.
    • M. Fontaine & F.J.M. De Ly (2013). La redacción de contratos internacionales. Análisis de cláusulas. Madrid: Civitas Thomson Reuters
    • M. Fontaine & F.J.M. De Ly (2009). Drafting International Contracts, An Analysis of Contract Clauses. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers
    • M. Fontaine & F.J.M. De Ly (2008). La redazione dei contratti internazionali, A partire dall'analisi delle clausole, testo italiano a cura di Renzo Maria Morresi. Milaan: Giuffré
    • F.J.M. De Ly & L. Lévy (2008). Interest, auxiliary and alternative remedies in international arbitration: concluding remarks, ICC World Business Law Institute (Dossier V, No. 684, 2008). Paris: ICC Publishing, ICC Publication
    • M. Fontaine & F.J.M. De Ly (2006). Drafting International Contracts, An Analysis of Contract Clauses. Ardsley, New York: Transnational
    • F.J.M. De Ly, K.F. Haak & W.H. van Boom (2006). Eenvormig Bedrijfsrecht: realiteit of utopie? Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • M. Fontaine & F.J.M. De Ly (2003). Droit des contrats internationaux, Analyse et rédaction de clausses (2e druk). Brussel/Paris: Bruylant/Forum européen de la communication
    • F.J.M. De Ly (1999). Internationaal Privaatrecht. Arnhem: Gouda Quint
    • F.J.M. De Ly (1993). Europese Gemeenschap en Privaatrecht. Zwolle: Tjeenk Willink
    • F.J.M. De Ly (1993). Lender liability: recente ontwikkelingen inzake aansprakelijkheid bij kredietverlening in de V.S (NIBE-Bankjuridische, 17). Amsterdam: Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf
    • F.J.M. De Ly (1992). International business law and lex mercatoria. Amsterdam: Elsevier
    • F.J.M. De Ly, W. van Lennep & M.E. Laforce (1998). Internationaal Privaatrecht. Arnhem: Gouda Quint
    • F.J.M. De Ly (1997). Internationaal privaatrecht. Arnhem: Gouda Quint
    • C.J. Loonstra, B. Hoogendijk, W.A. Zondag, J. Heinsius, M.Y.H.G. Erkens, K.F. Haak, F.J.M. De Ly, D. Dokter, F.G.M. Smeele, A.S.J. Groeneveld, R.W. Holzhauer, S. Perrick, R. Zwitser, H. Beckman & P. IJdo (1997). Recht in bedrijf (SI-EUR-reeks, 16). Rotterdam: Gouda Quint
    • F.J.M. De Ly (1996). Syllabus Inleiding Internationaal Privaatrecht. Deel II. Arnhem: Gouda Quint
    • F.J.M. De Ly (1995). Inleiding Internationaal Privaatrecht. Arnhem: Gouda Quint
    • F.J.M. De Ly (1993). Syllabus Inleiding Internationaal Privaatrecht (partim). Rotterdam: EUR
    • F.J.M. De Ly (1992). Inleiding Internationaal Privaatrecht (partim). Rotterdam: EUR
    • F.J.M. De Ly (2020). Arbitrage en Fraude: Het Geschil ten Gronde. In D. Matray & E. Van Campenhoudt (Eds.), Arbitrage en Fraude/L’arbitrage et la Fraude (CEPANI Publicatiereeks, 26) (pp. 31-38). Mechelen: Wolters Kluwer Belgium
    • F.J.M. De Ly (2019). The 2013 Belgian Arbitration Act. In D. De Meulemeester, M. Berlingin & B. Kohl (Eds.), Liber Amicorum CEPANI 50 Years of Solutions (pp. 101-109). Brussels: Wolters Kluwer
    • F.J.M. De Ly (2019). Arbitrage en Vertrouwelijkheid: Bestaan en Contouren van een Beginsel. In C. Klaassen, G. Meijer & C. Schleijpen (Eds.), Going Dutch: ADR in Nederland in het bijzonder bij het NAI (Onderneming en Recht, 113) (pp. 727-751). Deventer: Wolters Kluwer
    • F.J.M. De Ly (2019). Conflict of Laws in International Arbitration – an Overview. In F. Ferrari & S. Kröll (Eds.), Conflict of laws in international commercial arbitration (pp. 1-15). New York: JurisNet LLC
    • F.J.M. De Ly (2018). Rules and Case Law on Tribunal Secretaries. In F.J.M. De Ly & L. Demeyere (Eds.), Arbitral Secretaries, Reports from the Joint NAI-CEPANI colloquium held on October 5, 2017 (CEPANI, 23) (pp. 19-46). Mechelen: Wolters Kluwer Belgium
    • F.J.M. De Ly (2018). Analyzing the ICC Force Majeure Clause 2003. In Hardship and Force Majeure in International Commercial Contracts, Dealing with Unforeseen Events in a Changing World (Dossiers ICC Institute of World Business Law, XVII) (pp. 113-122). Paris: ICC Services, International Chamber of Commerce
    • F.J.M. De Ly (2016). Conflicts of Interest: International Practices and Case Law from Other Jurisdictions. In O. Caprasse & et al. (Eds.), Opening the Black Box of Conflicts of Interest (CEPANI Publications, 21) (pp. 83-110). Brussels: Bruylant
    • F.J.M. De Ly (2016). Paradigmatic Changes – Uniformity, Diversity, Due Process and Good Administration of Justice: the Next Thirty Years. In S. Brekoulakis, J. Lew & L. Mistelis (Eds.), The Evolution and Future of International Arbitration (pp. 21-38). Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International
    • F.J.M. De Ly (2016). Limits to Party Autonomy, Good Faith and Fair Dealing and International Commercial Arbitration. In F. Ferrari (Ed.), Limits to Party Autonomy in International Commercial Arbitration (pp. 363-382). New York: Juris Publishing
    • F.J.M. De Ly (2015). Drafting Arbitration Clauses. In V. Foncke & B. Kohl (Eds.), What Counsel in Arbitration can do, must do or must not do? (pp. 69-90) Brussels: Bruylant
    • F.J.M. De Ly, M. Friedman & L. Radicati di Brosolo (2014). Inherent and Implied Powers of Arbitral Tribunals. In Report of the seventy-sixth conference Washington D.C (pp. 822-851). London: International Law Association
    • F.J.M. De Ly (2014). Amerikanisering en Internationale Handelsarbitrage. In M. Piers, H. Storme & J. Verhellen (Eds.), Liber Amicorum Johan Erauw (pp. 387-398). Antwerp: Intersentia
    • F.J.M. De Ly (2013). Forum Shopping and the Determination of the Place of Arbitration. In F. Ferrari (Ed.), Forum Shopping in the International Commercial Arbitration Context (pp. 53-68). Munich: Sellier European Law Publishers
    • F.J.M. De Ly (2012). Monism or Dualism in International Commercial Arbitration? In Hommage à Guy Keutgen pour son action de promotion de l'arbitrage (pp. 109-123). Brussels: Bruylant
    • F.J.M. De Ly (2012). Choice of Non-State Law and International Contracts. In Verbindend Recht, Liber amicorum Krijn Haak (pp. 199-210). Deventer: Kluwer
    • F.J.M. De Ly (2011). Arbitration and the European Convention on Human Rights. In Liber Amicorum en l'honneur de Serge Lazareff (pp. 181-205). Paris: Pedone
    • F.J.M. De Ly (2010). Conflict of Laws in International Arbitration - an Overview. In F. Ferrari & S. Kröll (Eds.), Conflict of Laws in International Commercial Arbitration (pp. 3-16). München: Sellier
    • F.J.M. De Ly (2010). The relationship between arbitrator, competition authorities and the Court of Justice of the European Union (in Dutch). In Arbitrage en Mededingingsrecht / L'arbitrage et le droit de la concurrence, Cepina Colloquium 9 december 2010 (pp. 47-65). Brussel: Bruylant
    • F.J.M. De Ly (2010). Opgelegde bescherming in het bedrijfsrecht: Conclusies. In F.G.M. Smeele & M.A. Verbrugh (Eds.), Opgelegde bescherming in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dynamiek van dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht (pp. 357-369). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • F.J.M. De Ly (2009). De overeenkomst tot arbitrage, de inleiding van de procedure en bewijslevering. In L'administration de la preuve en matière d'arbitrage/De bewijsregeling in Arbitrage, Rapporten van het Colloqium van CEPINA van 12 november 2009 (CEPANI/CEPINA, no. 11) (pp. 41-54). Brussel: Bruylant
    • F.J.M. De Ly (2008). Interest, auxiliary and alternative remedies in international arbitration: concluding remarks (World Business Law Institute). In F.J.M. de Ly & L. Lévy (Eds.), Dossier V (ICC Publication, 684) (pp. 237-246). Paris: ICC Publishing
    • F.J.M. De Ly (2006). Best Practices and Third Party Participation. In Best Practices in International Arbitration (ASA bulletin, Special Series, 26) (pp. 55-77). Zurich: ASA
    • F.J.M. De Ly (2006). Eenvormig bedrijfsrecht: realiteit of utopie? Een inleiding. In F. de Ly, .K.F. Haak & W.H. Boom (Eds.), Eenvormig Bedrijfsrecht: realiteit of utopie? (pp. 1-15) Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • F.J.M. De Ly (2006). Comparative Observations on Arbitral Awards and Setting Aside. In L. Heuman & S. Jarvin (Eds.), The Swedish Arbitration Act of 1999, Five years on: a Critical Review of Strengths and Weaknesses (pp. 505-516). Huntington NY: JurisNet
    • F.J.M. De Ly (2006). Eenvormig bedrijfsrecht: realiteit of utopie? Conclusies. In F. de Ly, .K.F. Haak & W.H. Boom (Eds.), Eenvormig Bedrijfsrecht: realiteit of utopie? (pp. 349-380) Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • F.J.M. De Ly (2005). Opting out: some observations on the occasion of the CISG's 25th anniversary. In F. Ferrari (Ed.), Quo Vadis CISG? Celebrating the 25th anniversary of the United Nations Convention on contracts for the International Sale of Goods (pp. 25-42). Brussel/Paris: Bruylant/Forum européen de la Communication
    • F.J.M. De Ly (2005). Arbitration and human rights. In . DIS (Ed.), The relevance of public international law in international commercial arbitration (pp. 29-52). Keulen: Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit
    • F.J.M. De Ly (2005). Applicable law and dispute resolution clauses: a premilinary report. In Henry Lesguillons (Ed.), Les grandes clauses des contrats internationaux, Brussels Conference, March 11-12, 2005, Commission Droit et Vie des Affaires (pp. 167-234). Bruxelles: FEC/Bruylant
    • F.J.M. De Ly (2005). Obligations of the buyer and remedies for the buyer’s breach of contract (Articles 53-65), General Obligations and some Specific Issues. In F. Ferrari, H. Flechtner & R.A. Brand (Eds.), The draft Uncitral Digest and beyond: cases, analysis and unresolved issues in the U.N. Sales Convention (pp. 468-481). Wereldwijde Thomson/West publicatie: Thomson/West
    • F.J.M. De Ly (2004). Obligations of the buyer and remedies for the buyer's breach of contract (articles 53-65 CISG), General Observations and some specific issues. In F. Ferrari, H. Fletchner & R.A. Brand (Eds.), The draft Uncitral Digest and Beyond, Cases, Analysis and Unresolved issues in the U.N. Sales Convention (pp. 468-481). Munich/London: Sellier European Law Publishers/Sweet & Maxwell
    • F.J.M. De Ly (2003). Towards a European Uniform Commercial Code? In K. Boele-Woelki, C.H. Brants & G.J.W. Steenhoff (Eds.), Het plezier van de rechtsvergelijking: opstellen over unificatie en harminisatie van het recht in Europa (Festschrift Hondius) (Geschriften van de Ned. Vereniging voor Rechtsvergelijking, 63) (pp. 123-140). Deventer: Kluwer
    • F.J.M. De Ly (2003). De bijzondere ovreenkomsten in eenvormig en internationaal privaatrecht. In P.J.G. van den Berg & W.A. Zondag (Eds.), Bijzondere overeenkomsten en het algemene overeeenkomstenrecht. Specieszaak, status aparte of synergie? (SI-EUR, 34) (pp. 291-310) Rotterdam/Deventer: Sanders Intituur/Kluwer
    • F.J.M. De Ly (2003). Uniform Interpretation: what is being done? Official Efforts. In F. Ferrari (Ed.), The 1980 uniform sales law, Old issues revisited in the light of recent experiences (pp. 335-360). Milan: Giuffré
    • F.J.M. De Ly (2002). Choice of law clauses, Unidroit Principles of international commercial contracts and Article 3 Rome convention: The lex mercatoria before domestic courts or arbitration privilege? In Francis Lefebvre (Ed.), Études offertes à Barthélemy Mercadal (pp. 133-145). Levallois-Perret: Éditions Francis Lefebvre
    • F.J.M. De Ly (2001). Lex Mercatoria (New Law Merchant): Globalisation and International Self-regulation. In Richard.P. Appelbaum, William.L. Festiner & Volkmar Gessner (Eds.), Rules and Networks. The Legal Culture of global Business Transactions (pp. 159-188). Axford - Portland Oregon: Hart Publishing
    • F.J.M. De Ly (2000). The UN Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit. In James.E. Byrne & C.S. Byrnes (Eds.), The 2000 Annual Survey of Letter of Credit Law & Practice (pp. 58-71). New York: The Institute of International Banking Law & Practice
    • F.J.M. De Ly (2000). Emerging New Perspectives Regarding Lex Mercatoria in an Era of Increasing Globalization. In Klaus.P. Berg (Ed.), Festschrift für Otto Sandrock zum 70. Geburtstag (pp. 179-203). Heidelberg: Verlag Recht und Wirtschaft GmbH
    • F.J.M. De Ly (1999). Netherlands. In M.J. Bonell (Ed.), A New Approach to International Commercial Contracts. The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (pp. 203-235). Den Haag: Kluwer Law International
    • F.J.M. De Ly (1998). Uniform Commercial Law and International Self-Regulation. In Franco Ferrari (Ed.), The Unification of International Commercial Law (pp. 59-83). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft
    • F.J.M. De Ly (1998). Lex Mercatoria and Unification of Law in the European Union. In Arthur Hartkamp, Martijn Hesselink, Ewoud Hondius, Carla Joustra & Edgar du Perron (Eds.), Towards a European Civil Code (pp. 41-53). Nijmegen/The Hague/London/Boston: Ars Aequi Libri/Kluwer
    • F.J.M. De Ly (1998). The UNIDROIT Principles in The Netherlands: General Perspective. In Michael.J. Bonell (Ed.), A New Approach to International Commercial Contacts (pp. 204-235). The Hague - London - Boston: Kluwer Law International
    • F.J.M. De Ly (1998). National Report: The Netherlands: An interim report regarding the application of the Unidroit Principles of International Commercial Contracts in the Netherlands. In F.W. Grosheide & K. Boele-Woelki (Eds.), Molengrafica 1998, Europees Privaatrecht (pp. 3-36). Lelystad: Vermande
    • F.J.M. De Ly (1997). Open Normen in het Nederlandse Conflictenrecht. In J. ten Kate, R.J.P. Kottenhagen & J. Wansink (Eds.), Miscellanea. Jurisconsulto vero Dedicata (pp. 3-14). Deventer: Kluwer
    • F.J.M. De Ly (1997). International Arbitration - The Netherlands. In Peter Gottwald (Ed.), Internationale Schiedsgerichtsbarkeit - International Arbitration (pp. 667-727). Bielefeld: Gieseking-Verlag
    • F.J.M. De Ly (1997). Het VN-verdrag betreffende bankgaranties en stand-by letters of credit. In C.J. Loonstra, e.a. (Ed.), Recht in bedrijf (SI-EUR-reeks, 16) (pp. 121-141). Rotterdam: Gouda Quint
    • F.J.M. De Ly (1996). Uniform commercial law and international self-regulation. In Andrea Giardina & Gian.Luigi Tosato (Eds.), Diritto del Commercio Internazionale (pp. 519-547). Milano: Giuffre
    • F.J.M. De Ly (1996). Europese Unie en Eenvormig Internationaal Privaatrecht. In F.J.M. De Ly & J. Wouters (Eds.), Preadviezen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht. Europees Gemeenschapsrecht en Internationaal Privaatrecht (Mededelingen NVIR, 113) (pp. 3-47). Deventer: Kluwer
    • F.J.M. De Ly (1996). Het Balenpers-arrest en de eenvormige uitleg van artikel 4 (5) EVO. In Guus.E. Schmidt & Judith.A. Freedberg-Swartzburg (Eds.), Het NIPR geannoteerd. Annotaties opgedragen aan Dr. Mathilde Sumampouw (pp. 125-133). 's-Gravenhage: T.M.C. Asser Instituut
    • F.J.M. De Ly (1994). Judicial review of the substance of arbitral awards. In K. Boele-Woelki (Ed.), Comparability and evaluation, Essays on Comparative, private international law and international commercial arbitration in honour of D. Kokkini-Iatridou Liber Amicorum (pp. 341-357). Dordrecht: Martinus Nijhoff
    • F.J.M. De Ly (1994). Battle of forms en internationale contracten. In B. Wessels & T.H.M. van Wechem (Eds.), Internationaal contracteren in de praktijk (Recht en Praktijk) (pp. 47-72). Deventer: Kluwer
    • F.J.M. De Ly (1992). The place of arbitration in the conflict of laws of international commercial arbitration: an exercise in arbitration planning. In M. Storme & F. De Ly (Eds.), The place of arbitration (pp. 1-37). Gent: Mys & Breesch Uitgevers
    • F.J.M. De Ly (2017). Dispute Prevention and Settlement through Expert Determination and Dispute Boards: Concluding Remarks. In F.J.M. De Ly & P.-A. Gélinas (Eds.), Dispute Prevention and Settlement through Expert Determination and Dispute Board (ICC World Business Law Institute, Dossier IV) (pp. 123-129). Paris: ICC Publishing
    • F.J.M. De Ly (2013). Een halve eeuw Internationaal Privaatrecht 1963-2013. In L. Winkel & L. Rogier (Eds.), Erasmus School of Law en haar voorgangers, 50 jaar juridisch onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool en de Erasmus Universiteit Rotterdam (pp. 105-118). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • F.J.M. De Ly (2012). Arbitrage: Eenheidsworst of à la carte? In Piet Sanders, Een honderdjarige Vernieuwer (pp. 299-303). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • F.J.M. De Ly (1997). Verslag van de preadviseur, Europese Unie en eenvormig internationaal privaatrecht. In F. De Ly & J. Wouters (Eds.), Verslag van de Algemene Ledenvergadering. Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht. Europees Gemeenschapsrecht en Internationaal Privaatrecht (Mededelingen NVIR, 114) (pp. 40-45). Deventer: Kluwer
    • F.J.M. De Ly (1993). Internationale Overeenkomsten. In F.J.M. De Ly (Ed.), Syllabus Inleiding Internationaal Privaatrecht (pp. 1-27). Rotterdam: EUR
   • F.J.M. De Ly (Ed.). (2018). Arbitral Secretaries, Reports from the Joint NAI-CEPANI colloquium held on October 5, 2017 (CEPANI, 23). Mechelen: Wolters Kluwer Belgium
   • F.J.M. De Ly & P. Gélinas (Ed.). (2017). Dispute Prevention and Settlement through Expert Determination and Dispute Boards (ICC World Business Law Institute, Dossier IV). Paris: ICC Publishing
   • F.J.M. De Ly & M. Storme (Ed.). (1994). Verzekeringen en geschillenbeslechting. Antwerpen: Kluwer
    • F.J.M. De Ly (2013). Boekbespreking 'International Arbitration and Mediation, A Practical Guide' [Bespreking van het boek International Arbitration and Mediation, A Practical Guide]. Tijdschrift voor Arbitrage, 2013, 88-89.
    • F.J.M. De Ly (2011). Boekbespreking 'A Guide to the NAI Arbitration Rules' [Bespreking van het boek A Guide to the NAI Arbitration Rules]. Tijdschrift voor Arbitrage, 2011(14), 48-50.
    • F.J.M. De Ly (2011). Book review 'Mandatory Rules in International Arbitration' [Bespreking van het boek Mandatory Rules in International Arbitration]. Global Arbitration Review, 6(2), 40.
    • F.J.M. De Ly (2009). L'arbitrage en droit belge et international, Tome I: Le droit belge [Bespreking van het boek L'arbitrage en droit belge et international, Tome I: Le droit belge]. Tijdschrift voor Arbitrage, 2009(4), 144.
    • F.J.M. De Ly (2000). Boekbespreking [Bespreking van het boek Nederlands Arbitragerecht]. .
    • F.J.M. De Ly (2000). Boekbespreking [Bespreking van het boek Quo vadis arbitration? Sixty years of arbitration practice. A Comparative Study]. .
    • F.J.M. De Ly (1994). Boekbespreking [Bespreking van het boek Internationaal Handels- en Financieël Recht]. .
    • F.J.M. De Ly (1994). Boekbespreking [Bespreking van het boek De wetenschap van het internationaal privaatrecht in Nederland tussen 1862 en 1962]. .
    • F.J.M. De Ly (2006). Recensie: Schäfer, E., Verbist, H. en Imhoos, C., ICC Arbitration in Practice [Bespreking van het boek ICC arbitration in practice]. Tijdschrift voor Arbitrage, 2006, 35-36.
    • F.J.M. De Ly (2004). Recensie [Bespreking van het boek The work of Uncitral on arbitration and conciliation]. .
    • F.J.M. De Ly (2004). Boekbespreking [Bespreking van het boek The application of EC law in arbitration proceedings]. .
    • F.J.M. De Ly (2003). Boekbespreking [Bespreking van het boek Arbitrage in de praktijk. Een empirisch onderzoek naar institutionele arbitrage, met name bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw]. .
    • F.J.M. De Ly (2002). Boekbespreking [Bespreking van het boek The work of Uncitral on Arbitration and Conciliation]. .
    • F.J.M. De Ly (1997). Van Delden, Praktijkreeks Internationaal Privaatrecht, deel 21 [Bespreking van het boek Internationale handelsarbitrage]. .
    • F.J.M. De Ly (1997). Boekbespreking [Bespreking van het boek Het nieuwe arbitragerecht]. .
    • F.J.M. De Ly (1996). Review [Bespreking van het boek Bona fides und lex mercatoria in der europäischen Rechtstradition]. .
    • F.J.M. De Ly (1996). International Law [Bespreking van het boek The Law of International Trade]. .
    • F.J.M. De Ly (1996). Boekbespreking [Bespreking van het boek Vademecum Burgerlijk Procesrecht, Arbitrage en bindend advies]. .
    • F.J.M. De Ly & C.S.K. Fung Fen Chung (1995). Boekbespreking [Bespreking van het boek Netherlands Arbitration Law]. .
    • C.S.K. Fung Fen Chung & F.J.M. De Ly (1995). Boekbespreking [Bespreking van het boek Netherlands Arbitration Law]. .
    • F.J.M. De Ly (1992). Boekbespreking [Bespreking van het boek Dictionary for foreign trade and international cooperation]. .
    • F.J.M. De Ly (1992). Boekbespreking [Bespreking van het boek Betalingsverkeer (documentair krediet/documenten)]. .
   • F.J.M. De Ly, L. Radicati di Brosolo & M. Friedman (2011). Confidentiality in International Commercial Arbitration, Report on Recommendations of the Committee on International Commercial Arbitration of the International Law Association. (Extern rapport). London: International Law Association
   • F.J.M. De Ly, M.W. Friedman & L.G. Radicati di Brozolo (2009). Final Report, Ascertaining the Contents of the Applicable Law in International Commercial Arbitration, Report ot the Seventy-Third Conference, Rio de Janeiro, 17-21 August 2008. (Extern rapport). London: International Law Association
   • F.J.M. De Ly (1999, maart 1). The UN Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit. The International Lawyer, pp. 831-846.
   • F.J.M. De Ly (1992, september 1). Het gelijkheidsbeginsel in het contractenrecht. Preadvies Vlaamse Juristenvereniging. Rechtskundig Weekblad (Antwerpen), pp. 1141-1160.
    • F.J.M. De Ly (2000). Noot bij: Rechtbank Den Haag. (1999, september 21), Tijdschrift voor Arbitrage 2000-2000, 2, (Residuaire bevoegdheid van de overheidsrechter ten aanzien van arbitrale procedures?). p.71-77.
    • F.J.M. De Ly (1999). Noot bij: Hof van Justitie EG. (1999, juni 1), Tijdschrift voor Arbitrage 1999-1999, 3, (Overheidsrechtspraak). p.100-108.
    • F.J.M. De Ly (2019). Noot bij: European Court of Human Rights. (2018, oktober 2), Tijdschrift voor Arbitrage 2019-24, 40575/10 &67474/10, (Mutu and Pechstein/Switzerland: a landmark decision on arbitration and the European Convention on Human Rights). p.55-61.
    • F.J.M. De Ly (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, januari 9), Tijdschrift voor Arbitrage 2004-2004, 3, (Annotatie bij HR 9 januari 2004). p.122-129.
    • M.E. Laforce & F.J.M. De Ly (1994). Noot bij: Hof van Justitie. (1994, februari 10), Juridisch Up to Date (EUR) 1994-6, 8, (Zaak C-398/92 (Mund/Hatrex)).
    • M.E. Laforce & F.J.M. De Ly (1994). Noot bij: Hof van Justitie. (1994, juni 2), Juridisch Up to Date (EUR) 1994-6, 19, (Zaak C-414/92 (Solo/Boch)).
   • F.J.M. De Ly (2012). Overeenkomst tot arbitrage en Europees discriminatierecht. In - Vol. 2012. Tijdschrift voor Arbitrage (pp. 195-201)
   • F.J.M. De Ly (2012). De facto harmonization by means of Party Autonomy and Model Contract Clause. In M. Fogt (Ed.), Unification and Harmonization of International Commercial Law; Interaction of De-Harmonization (pp. 151-160). Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International
   • F.J.M. De Ly (2007). De arbitrageovereenkomst en groepen overeenkomsten. In La convention d'arbitrage - Groupes de sociétés et groupes de contrats/Arbitrageovereenkomst - Vennootschapsgroepen en groepen overeenkomsten (pp. 141-161). Brussel: Bruylant
   • F.J.M. De Ly (2006). Sources of international sales law, An eclectic model. In Celebrating Success: 25 years United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (pp. 38). Singapore: SIAC
   • F.J.M. De Ly & A. Sheppard (2006). Final report on res judicata and arbitration. In Report of the seventy-second conference (pp. 186-205). Toronto, London: International Law Association
   • F.J.M. De Ly & A. Sheppard (2006). Final report on lis pendens and arbitration. In Report of the seventy-second conference (pp. 146-185). Toronto, London: International Law Association
   • F.J.M. De Ly (1998). A New Approach to International Commercial Contracts: The Unidroit Principles of International Commercial Contracts. XVth International Congress of Comparative Law: Bristol (1998, juli 26).
   • F.J.M. De Ly. De lex mercatoria : inleiding op de studie van het transnationaal handelsrecht. Universiteit Gent (389 pag.) (Antwerpen: Maklu Uitgevers) Prom./coprom.: promotor onbekend.
 • Fundamentals International Arbitration

  Title
  Fundamentals International Arbitration
  Year
  2020
  Year level
  master

  Contract Drafting

  Title
  Contract Drafting
  Year
  2020
  Year level
  master

  Private International Law for Comp. Law

  Title
  Private International Law for Comp. Law
  Year
  2020

  International Trade Law

  Title
  International Trade Law
  Year
  2020
  Year level
  master

  Private International Law for Comp. Law

  Title
  Private International Law for Comp. Law
  Year
  2020
  Year level
  master

  Private International Law for Private La

  Title
  Private International Law for Private La
  Year
  2020
  Year level
  master

  Comparative Law

  Title
  Comparative Law
  Year
  2020
  Year level
  master
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  International Private Law and Private Comparative Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082652

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam