dr. (Frank) F.L. Stevens

dr. (Frank) F.L. Stevens
Assistant Professor Erasmus School of Law Handelsrecht
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
L 6-002
Telephone
+31 10 4081554
Email
f.stevens@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

   • F.L. Stevens (2018). Aansprakelijkheid van de beheerder van de waterweg voor schade aan schepen. Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de droit commerciale Belge, 2018 (7), 607-611.
   • F.L. Stevens (2017). Remedies for late payment of charter hire. Journal of International Maritime Law, 23 (6), 443-452.
   • F.L. Stevens (2016). Stilligschade in de binnenvaart. Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht, 2016 (3), 367-374.
   • F.L. Stevens (2015). Ongeoorloofd lage prijs in de binnenvaart: veel vragen, weinig antwoorden. Tijdschrift Vervoer & Recht, 2015, 92-101.
   • F.L. Stevens (2015). Schadebegroting in het transportrecht: concreet, abstract of eigen recept? Tijdschrift Vervoer & Recht, 2015, 50-57.
   • F.L. Stevens (2014). Beslag op zeeschepen: over bunkerleveranciers, bewijslast, revindicatie en derdenverzet. Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de droit commerciale Belge, 2014, 903.
   • F.L. Stevens (2013). Aansprakelijkheidsproblemen bij belading van binnenschepen. Wie is aansprakelijk: ladingbelanghebbenden of vervoerder? Tijdschrift Vervoer & Recht, 2013, 91.
   • F.L. Stevens (2012). Third Party Rights under Bills of Lading. European Journal of Commercial Contract Law, 2012, 54.
   • F.L. Stevens (2012). Bevoegdheidsbedingen in cognossementen en de internationale handelsgewoonten. Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de droit commerciale Belge, 2012, 743.
   • F.L. Stevens (2011). Apportionment of damages under the Rotterdam Rules. Journal of International Maritime Law, 2011, 343.
   • F.L. Stevens (2009). Carriage under Bills of Lading: the applicable law. European Journal of Commercial Contract Law, 2009, 126.
    • F.L. Stevens (2008). Beperking van aansprakelijkheid. Zee- en binnenvaartrecht (Bibliotheek Handelsrecht - Reeks Transportrecht). Gent: Larcier
    • F.L. Stevens (2001). Vervoer onder cognossement (Bibliotheek Handelsrecht - Reeks Transportrecht). Gent: Larcier
    • F.L. Stevens (2018). The Bill of Lading: Holder Rights and Liabilities. UK: Routledge
    • F.L. Stevens (2016). Deskundigenonderzoek in transportzaken. In D. De Buyst, P. Kortleven & A. Lysens (Eds.), Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek. Mechelen: Kluwer
    • F.L. Stevens (2011). Beperking van aansprakelijkheid. Enkele navigatieproblemen. In K. Bernauw, R. De Wit, W. Den Haerynck, B. Goemans, F. Stevens & E. Van Hooydonk (Eds.), Free on board. Liber Amicorum Marc A. Huybrechts (pp. 517). Antwerpen: Intersentia
    • F.L. Stevens (2018). Smart containers: the smarter, the more scope for liability? In Maritime liabilities in a global and regional context (pp. 72-83). Oxon: informa law
    • F.L. Stevens (2016). Consignees' rights in European legal systems. In B. Soyer & A. Tettenborn (Eds.), International Trade and Carriage of Goods (pp. 98-113). Oxon: Informa Law
    • F.L. Stevens (2014). Liability for defective containers: charting a course between seaworthiness, care for the cargo and liabilities of shippers. In B. Soyer & A. Tettenborn (Eds.), Carriage of goods by sea, land and air. Unimodal and multimodal transport in the 21st century (pp. 25). Oxon: Informa Law
    • F.L. Stevens (2010). Duties of shippers and dangerous cargoes. In D.R. Thomas (Ed.), The carriage of goods by Sea under the Rotterdam Rules (pp. 215-236). Londen: Lloyd's List
   • F.L. Stevens (2018). Noot bij: Hof Antwerpen. (2018, april 23), TBH-RDC 2018-7, (Schadebegroting en het uiteindelijke lot van de goederen). p.635-636.
   • F.L. Stevens (2018). Noot bij: UK Court of Appeal. (2018, april 17), Journal of International Maritime Law 2018-3, (The scope of application of the Hague-Visby Rules and 'units' for limitation purposes). p.178-180.
   • F.L. Stevens (2017). Noot bij: Hof van Cassatie. (2017, januari 13), TBH-RDC 2017-6, (Beperking van aansprakelijkheid vs. verplichte wrakopruiming (bis)). p.597.
   • F.L. Stevens (2017). Noot bij: Hof Antwerpen. (2016, september 26), IHT 2017-4, (Afgeleverd aan de verkeerde ... en nu?). p.524-529.
   • F.L. Stevens (2017). Noot bij: Hof van Cassatie. (2017, januari 23), TBH-RDC 2017-6, (Het exclusieve vorderingsrecht van de cognossementhouder). p.601.
   • F.L. Stevens (2017). Noot bij: QBD Commercial Court. (2017, maart 29), Journal of International Maritime Law 2017-6, (Scope of application of the Hague-Visby Rules). p.392-398.
   • F.L. Stevens (2017). Noot bij: Hof van Beroep Antwerpen. (2017, januari 2), TBH-RDC 2017-6, (De verjaringstermijn van regresvorderingen). p.608.
   • F.L. Stevens (2016). Noot bij: Vredegerecht Zaventem. (2016, februari 26), IHT 2016-, (Vlucht 714 naar de rechter: passagier wordt instap geweigerd). p.275.
   • F.L. Stevens (2016). Noot bij: Hof van Beroep Antwerpen. (2015, december 21), TBH-RDC 2016-6, (Bewijslast en bewijsproblemen bij aanvaringen). p.575.
   • F.L. Stevens (2016). Noot bij: Hof van Beroep Gent. (2016, februari 8), TBH-RDC 2016-6, (Het lot van een 'verkeerd' beperkingsfonds). p.589.
   • F.L. Stevens (2015). Noot bij: Cassatie (Frans)., IHT 2015-3, (Beperking van aansprakelijkheid: het Franse Hof van Cassatie verzet enkele bakens). p.388-396.
   • F.G.M. Smeele & F.L. Stevens (2016). Financial Risks for Ports of Refuge. Report on the compensation of losses sustained by a port of refuge as a result of granting access to a ship in distress. (Extern rapport). : ESPO
   • F.L. Stevens (Ed.). (2015) Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht.
   • F.L. Stevens (Ed.). (2006) Tijdschrift Vervoer & Recht.
   • F.L. Stevens (2017, september 4). Smart Containers. Swansea, 13th International Colloquium.
   • F.L. Stevens (2017, oktober 19). Unimodaal, unimodaal 'plus', multimodaal: onontwarbaar kluwen of toch licht in de duisternis? Antwerpen, Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO).
   • F.L. Stevens (2017, oktober 6). La preuve du règle de droit. Aix-en-Provence, Colloque franco-belge.
   • F.L. Stevens (2016, juni 8). Actua Transport. Antwerpen, M&D Seminars.
   • F.L. Stevens (2015, september 10). Consignees’ Rights in European Legal Systems. Swansea, ELEVENTH ANNUAL INTERNATIONAL COLLOQUIUM.
   • F.L. Stevens (2015, maart 20). Schadebegroting in het transportrecht: concreet, abstract of eigen recept? Rotterdam, TVR Symposium.
   • F.L. Stevens (2015, februari 26). Ongeoorloofd lage prijs in de binnenvaart: veel vragen, weinig antwoorden. Grimbergen, Studiekring Zeeverzekeringen.
   • F.L. Stevens (2015, september 25). Opposabilité des clauses de compétence en droit belge. Gent, Colloque Franco-Belge.
   • F.L. Stevens (2013, mei 28). Lossen in tank 25, had U toch gezegd? CMR en andere aansprakelijkheden van de wegvervoerder bij een verkeerde lading. Grimbergen, Studiekring Zeeverzekeringen.
 • Tijdschrift Vervoer & Recht

  Role
  Editorial Board
  Start Date
  Jan/2006
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Handelsrecht
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4081554

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam