prof.mr. (Gerard) GJ Meijer

Full Professor Erasmus School of Law International Private Law and Private Comparative Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-002
Telephone
+31207171772
Email
g.meijer@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • G.J. Meijer & H.J. van der Baan (2015). NAI Arbitragereglement 2015. Tijdschrift voor Arbitrage, 3 (37), 59-65.
    • G.J. Meijer & P.E. Ernste (2015). De arbitragewet 2015, bezien in het licht van dwingend en regelend recht. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2015 (3), 95-106.
    • G.J. Meijer & A.I.M. van Mierlo (2014). Aantasting van arbitrale vonnissen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 145 (7003), 60-71.
    • G.J. Meijer (2013). De overeenkomst tot arbitrage volgens het Wetsvoorstel Modernisering Arbitragerecht. Tijdschrift voor Arbitrage, 03 (33).
    • G.J. Meijer (2012). Het arbitraal hoger beroep volgens het conceptwetsvoorstel: de nieuwe kleren van de keizer...? Tijdschrift voor Arbitrage, 04 (57).
    • G.J. Meijer & H.A.M. Roessel (2010). Enige beschouwingen over goede mannen naar billijkheid (I). Tijdschrift voor Arbitrage, 02 (12), 35-43.
    • G.J. Meijer & H.A.M. Roessel (2010). Enige beschouwingen over goede mannen naar billijkheid (II). Tijdschrift voor Arbitrage, 03 (28), 75-82.
    • G.J. Meijer, C.J.M. Klaassen, A. van Hees, J.G.A. Linssen & H.W. Wiersma (2002). Processuele mededelingsplichten van partijen volgens Nieuw Rechtsvordering. Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 1 (1), 5-12.
    • G.J. Meijer (2000). Schorsing van tenuitvoerlegging van arbitraal vonnis. Vernietiging van arbitraal vonnis en toepassing van EG-recht in arbitrage. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2000 (4), 90-92.
    • G.J. Meijer (2000). Hoge Raad 25 februari 2000, RvdW 2000, 68c en 69c. Schorsing en tenuitvoerlegging van arbitraal vonnis. Opdracht van het scheidsgerecht. Regels van interne dienst. Motivering van arbitraal vonnis. Vernietiging van arbitraal vonnis en toetsing van EG-recht. Tijdschrift voor Arbitrage, 2000 (3), 131-136.
    • G.J. Meijer (1999). Hof 's-Gravenhage (mrs. In 't Veld-Meijer, De Brauw en Lourens) 17 december 1998. Tijdschrift voor Arbitrage, 1999 (3), 108-113.
    • G.J. Meijer (1999). Woonrecht. 56 Kantonrechter Zaandam 17 december 1998. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 1999 (7), 175-181.
    • G.J. Meijer (1999). Literatuuroverzicht arbitrage en ADR 1996-1998. Tijdschrift voor Arbitrage, 1999 (2), 63-78.
    • G.J. Meijer (1999). Toepassing van EG-recht in arbitrage. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 7 (3), 61-65.
    • A.I.M. van Mierlo, G.J. Meijer & F.M. Beijer (1999). Kroniek Burgerlijk Procesrecht deel I. Advocatenblad, 79 (21), 1064-1073.
    • A.I.M. van Mierlo, G.J. Meijer & F.M. Beijer (1999). Kroniek Burgerlijk Procesrecht deel II. Advocatenblad, 79 (22), 1113-1121.
    • A.I.M. van Mierlo, G.J. Meijer & F.M. Beijer (1999). Overzicht burgerlijk procesrecht - deel 3. Advocatenblad, 79 (1), 10-17.
    • A.I.M. van Mierlo, G.J. Meijer & F.M. Beijer (1998). Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel 1. Overzicht tweede helft 1997 en eerste helft 1998. Advocatenblad, 78 (21), 1197-1205.
    • G.J. Meijer (1998). Kroniek Arbitrage. Tenuitvoerlegging van arbitraal vonnis in strijd met openbare orde? Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 6 (2), 37-39.
    • A.I.M. van Mierlo, G.J. Meijer & F.M. Beijer (1998). Overzicht burgerlijk procesrecht - deel 2. Overzicht tweede helft 1997 en eerste helft 1998. Advocatenblad, 78 (22), 1253-1260.
    • G.J. Meijer (1998). Overheidsrechtspraak. Tijdschrift voor Arbitrage, 19 (2), 68-75.
    • G.J. Meijer (1997). Kroniek Arbitrage. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 5 (3), 67-69.
    • G.J. Meijer (1997). Kroniek Arbitrage. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 5 (2), 44-45.
    • A.I.M. van Mierlo, G.J. Meijer & F.M. Beijer (1997). Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel I. Advocatenblad, 77 (21), 1103-1113.
    • A.I.M. van Mierlo, G.J. Meijer & F.M. Beijer (1997). Overzicht Burgerlijk Prosenrecht-deel II. Advocatenblad, 77 (23), 1243-1253.
    • H.A.G. Fikkers, G.J. Meijer, A.I.M. van Mierlo & F.M. Beijer (1997). Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel III. Advocatenblad, 77 (1), 16-28.
    • H.A.G. Fikkers, G.J. Meijer, A.I.M. van Mierlo & F.M. Beijer (1996). Overzicht Burgerlijk Procesrecht (1). Advocatenblad, 76 (21), 1027-1035.
    • H.A.G. Fikkers, G.J. Meijer, A.I.M. van Mierlo & F.M. Beijer (1996). Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel II. Advocatenblad, 76 (22), 1083-1091.
    • G.J. Meijer (1994). Kroniek Arbitrage. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 72-74.
    • G.J. Meijer, P.M. Storm & L. Timmerman (2012). Piet Sanders: een honderdjarige vernieuwer. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 4, 185-192.
    • G.J. Meijer & M.H. de Boer (2007). Kroniek Arbitrage. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2, 53-57.
    • G.J. Meijer (2004). Kroniek Arbitrage en bindend advies. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2004 (1), 25-29.
    • G.J. Meijer (2002). Kroniek Arbitrage en bindend advies. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2002 (2).
    • A.I.M. van Mierlo, G.J. Meijer & F.M. Beijer (2000). Kroniek burgerlijk procesrecht - deel 1. Advocatenblad, 80 (20), 859-863.
    • A.I.M. van Mierlo, G.J. Meijer & F.M. Beijer (2000). Kroniek burgerlijk procesrecht - deel II. Advocatenblad, 80 (21), 897-902.
    • G.J. Meijer (2000). Recensie H.W. Wiersma, Tussenoordelen en Eindbeslissingen. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2000 (2), 62-68.
    • J.H. Lely, C.S.K. Fung Fen Chung, G.J. Meijer, R.Y. Nauta, B.C. Wentink & F.M. Beijer (1997). Congres aanpassing Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 5 (1), 6-13.
    • G.J. Meijer (1996). Kroniek Arbitrage. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 4 (3), 60-63.
    • G.J. Meijer (1996). Boekenrubriek. Nationale en internationale arbitrage. Tijdschrift voor Arbitrage, 17 (2), 66-71.
    • G.J. Meijer & S. Borelli (1996). Interview met Prof.mr. P. Sanders. Tijdschrift voor Arbitrage, 17 (1), 2-12.
    • G.J. Meijer (1995). Kroniek Arbitrage. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 3 (1), 17-19.
    • G.J. Meijer (1995). Kroniek Arbitrage. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 3 (3), 67-68.
    • G.J. Meijer (1993). Kroniek arbitrage. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 22-24.
    • G.J. Meijer (1993). Bewijs van de arbitrage-overeenkomst; art. 1021 Rv. Juridisch Up to Date (EUR), 6-8.
    • G.J. Meijer (1992). Het kantonrechtelijk kort geding en de arbitrage-overeenkomst. Juridisch Up to Date (EUR), 17-19.
    • G.J. Meijer & H.J. Snijders (2015). Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw? Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • G.J. Meijer (2011). Overeenkomst tot Arbitrage, handelseditie van PhD Thesis Rotterdam 2008. Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo, G.J. Meijer & F.M. Beijer (2000). Inleiding Nederlands Antilliaans en Arubaans Burgerlijk Procesrecht (SNAAR, 3a). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • C.J.J.C. van Nispen, A.W. Jongbloed & G.J. Meijer (2000). Burgerlijk Procesrecht. Lelystad: Koninklijke Vermande
    • A.I.M. van Mierlo, G.J. Meijer & F.M. Beijer (1998). Arubaans Burgerlijk Procesrecht. Rotterdam: Universiteit van Aruba/Erasmus Universiteit Rotterdam,
    • H.J. Snijders, M. Ynzonides & G.J. Meijer (1997). Nederlands burgerlijk procesrecht. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
    • H.J. Snijders, M. Ynzonides & G.J. Meijer (1993). Nederlands burgerlijk procesrecht. Zwolle: Tjeenk Willink
    • G.J. Meijer & A.I.M. van Mierlo (2015). Parlementaire Geschiedenis, Burgerlijke Rechtsvordering, Arbitragewet. Deventer: Wolters Kluwer Business
    • C.J.J.C. van Nispen, A.W. Jongbloed & G.J. Meijer (2002). Rechtspraak Burgerlijk procesrecht (3e gewijzigde druk). Den Haag: Koninklijke Vermande
    • H.J. Snijders, M. Ynzonides & G.J. Meijer (2002). Nederlands Burgerlijk Procesrecht. Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo, G.J. Meijer & F.M. Beijer (2000). Wetgeving Nederlands-Antilliaans en Arubaans Burgerlijk Procesrecht (SNAAR, 3b). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • G.J. Meijer (2014). Overeenkomst tot arbitrage in het verzekeringsrecht; op welke wijze(n) raken verzekeraars, verzekeringsnemers en verzekerden daaraan zoal gebonden? In C. Klaassen, N. van Tiggele-van der Velde, P. Ernste & e.a. (Eds.), Verzekering en ADR (Serie Onderneming en Recht) (pp. 231-250). Deventer: Kluwer
    • G.J. Meijer (2014). Commentaar op Boek Vier: Arbitrage. In A.I.M. Mierlo & C.J.J.C. van Nispen (Eds.), Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering. Deventer: Kluwer
    • G.J. Meijer & J. Guzman (2011). The International Recognition of an Arbitration Clause in the Articles of Association of a Company. In C.J.M. Klaassen, G. van Solinge & H.M. de Mol van Otterloo (Eds.), Onderneming & ADR. Deventer: Kluwer
    • G.J. Meijer (2010). Vierde Boek, Arbitrage. In C.J.J.C. van Nispen, A.I.M. van Mierlo & M.V. Polak (Eds.), Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering Articles 1020-1076 DCCP (pp. 1399-1558). Deventer: Kluwer
    • G.J. Meijer (2004). Herziening van het arbitragerecht. In M.L. Hendrikse & A.W. Jongbloed (Eds.), De Toekomst van het Nederlandse burgerlijk procesrecht (pp. 275-299). Deventer: Kluwer
    • G.J. Meijer & V. Lazic (2002). Netherlands Arbitration Law. In F.-B. Weigand (Ed.), Practitioner's Handbook on International Arbitration (pp. 889-948). München: Beck
    • G.J. Meijer (2002). Vierde Boek, Arbitrage. In C.J.J.C. van Nispen, A.I.M. van Mierlo & M.V. Polak (Eds.), Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering (pp. 1125-1241). Deventer: Kluwer
    • G.J. Meijer (2002). The Netherlands. In Anthony Sir Colman (Ed.), Encyclopedia of International Commercial Ligitation (Supplement, 2002) (pp. 1-45). The Hague: Kluwer Law International
    • G.J. Meijer (2000). Vertaling van Hoge Raad 25 February 2000. In A.J. van den Berg (Ed.), Yearbook Commercial Arbitration 2000 (pp. 475-485). Deventer: Kluwer
    • G.J. Meijer (1999). Arbitrage in Aruba en de Nederlandse Antillen. In D.J. Elzinga (Ed.), Aruba Iuridica (Publikatiereeks van de Universiteit van Aruba, 6) (pp. 13-38). Groningen: Universiteitsdrukkerij
    • G.J. Meijer & R.Y. Nauta (1996). French Civil Procedure. In H.J. Snijders (Ed.), Access to Civil Procedure Abroad (pp. 131-170). The Hague, London, Boston: Kluwer Law International
    • G.J. Meijer (1996). International Commercial Arbitration. In M.E. Koppenol-Laforce, D. Dokter, G.J. Meijer & F.G.M. Smeele (Eds.), International Contracts. Aspects of Jurisdiction, Arbitration and Private International Law (pp. 85-110). London: Sweet & Maxwell
    • G.J. Meijer (1996). Belgian Civil Procedure. In H.J. Snijders (Ed.), Access to Civil Procedure Abroad (pp. 193-237). The Hague, London, Boston: Kluwer Law International
    • G.J. Meijer (1995). Belgisch burgerlijk procesrecht. In H.J. Snijders (Ed.), Toegang tot buitenlands burgerlijk procesrecht (pp. 1-38). Arnhem: Gouda Quint
    • G.J. Meijer (1994). Arbitrage volgens het arbitragereglement van de Kamers van Koophandel. In W. ten Cate, E.H. Hondius & H.J. Snijders (Eds.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht, Bijzonder deel arbitrage en Bindend advies, losbl.editie (pp. 1-15). Arnhem: Gouda Quint
    • A.J. van den Berg, M.P. de Bruyn & G.J. Meijer (1994). Internationale Arbitrage. In W. ten Cate, E.H. Hondius & H.J. Snijders (Eds.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht, Bijzonder deel Arbitrage en Bindend advies (losbladig) (pp. 1-156). Arnhem: Gouda Quint
    • G.J. Meijer (1994). Le Droit de l'Arbitrage international aux Pays Bas et en France. In A. Héroquel (Ed.), Bundel exposés Journée de droit Néerlandais (pp. 1-10). Lille: Nederlandse Taal Unie + Université Charles de Gaulle III
    • G.J. Meijer (1993). Hoofdstuk 14. In H.J. Snijders & M. Ynzonides (Eds.), Nederlands burgerlijk procesrecht (pp. 391-410). Zwolle: Tjeenk Willink
    • G.J. Meijer (1993). Hoofdstuk 12. In H.J. Snijders, M. Ynzonides & G.J. Meijer (Eds.), Nederlands burgerlijk procesrecht (pp. 318-340). Zwolle: Tjeenk Willink
    • G.J. Meijer (1993). Hoofdstuk 3. In H.J. Snijders, M. Ynzonides & G.J. Meijer (Eds.), Nederlands burgerlijk procesrecht (pp. 100-109). Zwolle: Tjeenk Willink
    • G.J. Meijer (1993). Hoofdstuk 2. In H.J. Snijders, M. Ynzonides & G.J. Meijer (Eds.), Nederlands burgerlijk procesrecht (pp. 53-99). Zwolle: Tjeenk Willink
    • G.J. Meijer (1993). Hoofdstuk 1. In H.J. Snijders, M. Ynzonides & G.J. Meijer (Eds.), Nederlands burgerlijk procesrecht (pp. 1-52). Zwolle: Tjeenk Willink
    • G.J. Meijer & T.J. van Gessel (1992). Belgisch burgerlijk procesrecht. In H.J. Snijders (Ed.), Toegang tot buitenlands burgerlijk procesrecht (pp. 59-87). Arnhem: Gouda Quint
    • G.J. Meijer & R.Y. Nauta (1992). Frans burgerlijk procesrecht. In H.J. Snijders (Ed.), Toegang tot buitenlands burgerlijk procesrecht (pp. 91-116). Arnhem: Gouda Quint
    • G.J. Meijer (1992). Bindend advies en de vaststellingsovereenkomst. In R. Zwitser (Ed.), Tot Persistit! Opstellen aangeboden aan Prof.mr. H.J. Snijders (pp. 51-69). Arnhem: Gouda Quint
    • G.J. Meijer & R.H. Hansen (2015). Arbitration Clauses for International Financial Disputes. In J.B. Golden & C.B. Lamm (Eds.), International Financial Disputes (pp. Chapter 6). Oxford: Oxford University Press
    • G.J. Meijer (2013). Fostering Stability and Confidence in the Financial Markets - A Global Affair P.R.I.M.E. Finance. In Hague Yearbook of International Law 2012 (pp. 237-249)
    • G.J. Meijer (2012). The Netherlands. In K. Narin (Ed.), Arbitration World (pp. 593-614). London: European Lawyer Reference Series
    • G.J. Meijer (2011). Arbitration / The Netherlands. In J. Paulsson (Ed.), ICCA Handbook on International Commercial Arbitration, loose-leaf. Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International
    • G.J. Meijer, M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten & D.J. Oranje (2011). Arbitrage in het ondernemingsrecht in Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2010-2011. In Vereniging Corporate Litigation 2010 - 2011 (pp. 319-332). Deventer: Kluwer
    • G.J. Meijer, H.J. Snijders & C.J.M. Klaassen (2011). Nederlands Burgerlijk Procesrecht. In Nederlands Burgerlijk Procesrecht. Deventer: Kluwer
    • G.J. Meijer & V. Lazic (2009). Netherlands Arbitration Law. In F.-B. Weigand (Ed.), Practitioner's Handbook on International Arbitration. Oxford: Oxford University Press
    • G.J. Meijer & R. Schellaars (2009). Commercial Litigation / The Netherlands. In A. Colman (Ed.), Encyclopedia of International Commercial Litigation, loose-leaf. The Hague / London: Kluwer Law International / Graham & Trotman
    • G.J. Meijer, C.J.J.C. van Nispen & A.W. Jongbloed (Ed.). (1999). Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht. Lelystad: Koninklijke Vermande
    • M.E. Laforce, D. Dokter, G.J. Meijer & F.G.M. Smeele (Ed.). (1996). International Contracts. Aspects of Jurisdiction, Arbitration and Private International Law. London: Sweet & Maxwell
    • M. Ynzonides & G.J. Meijer (Ed.). (1992). De civiele kantongerechtsprocedure. Zwolle: Tjeenk Willink
    • G.J. Meijer (Ed.). (2002). Vademecum Arbitrage. Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo, G.J. Meijer & F.M. Beijer (Ed.). (1998). Wetteksten Nederlands-Antilliaans en Arubaans Burgerlijk Procesrecht. Rotterdam: Opleidingscentrum voor Recht & Praktijk
    • G.J. Meijer, C.J.J.C. van Nispen & A.W. Jongbloed (Ed.). (2011). Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht. Den Haag: SDU
    • G.J. Meijer (2000). Recensie [Bespreking van het boek Tussenoordelen en Eindbeslissingen]. .
    • G.J. Meijer (2003). Boekbespreking [Bespreking van het boek Arbitrage in de praktijk. Een empirisch onderzoek naar institutionele arbitrage, met name bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw]. .
   • G.J. Meijer (2014). Noot bij: Hoge Raad (Civiele kamer). (2014, september 21), Tijdschrift voor Arbitrage 2014-01, (Arbitraal beding in algemene voorwaarden oneerlijk/onredelijk bezwarend? Maatstafbeoordeling. Concrete omstandigheden van het geval).
   • G.J. Meijer & H.W. Wiersma (2012). Noot bij: Hoge Raad 's-Gravenhage. (2012, juli 13), JBPr 2012-67, (Incidentele vordering, Schorsing hoofdzaak).
   • G.J. Meijer (2009). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2006, juni 26), JBPr 2009-32, (Annotatie bij 412639/KG RK 08-3911 AB/CB).
   • G.J. Meijer & I.P.M. van den Nieuwendijk (2007). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2006, oktober 26), JBPr 2007-26, (Annotatie bij LJN C-168/05).
   • G.J. Meijer (2004). Noot bij: Rechtbank 's-Gravenhage. (2004, mei 19), JBPr 2004-2004, 66, (Annotatie bij 03/3021). p.521-525.
   • G.J. Meijer (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, april 9), JBPr 2004-2004, 46, (Annotatie bij C04/14HR). p.425-428.
   • G.J. Meijer (2003). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2002, augustus 26), JBPr 2003-2003, 1, (Betekening aan bij beslag gekozen domicilie [Rv (oud) art. 438a, thans Rv art. 63 lid 2]). p.103-103.
   • G.J. Meijer (2003). Noot bij: Rechtbank Haarlem. (2003, april 22), JBPr 2003-2003, 4, (Een bindendadviesgeding kan niet worden gelijkgesteld met een eis in de hoofdzaak als bedoeld in art. 700 lid 3 Rv; de gelegde beslagen zijn daarom van rechtswege vervallen [Rv. art. 700 lid 3]). p.419-419.
   • G.J. Meijer (2002). Noot bij: Gerechtshof Arnhem. (2002, juli 22), JBPr 2002-9
   • G.J. Meijer (2001). Noot bij: Rechtbank Almelo. (2000, juli 19), Tijdschrift voor Arbitrage 2001-2001, 3, (Overheidsrechtspraak). p.122-123.
   • G.J. Meijer (2001). Noot bij: Hof Amsterdam. (1998, juli 9), Tijdschrift voor Arbitrage 2001-2001, 2, (Overheidsrechtspraak Hof Amsterdam). p.81-84.
   • G.J. Meijer (2014). Arbitrage: vertrouwelijk!? (2014, januari 17). Rotterdam: Erasmus Universiteit
   • G.J. Meijer (2008, juni 12). Overeenkomst tot arbitrage. Erasmus Universiteit Rotterdam (Rotterdam: Erasmus Universiteit) Prom./coprom.: prof.mr. A.J. van den Berg & Prof.Mr. H.J. Snijders.
 • Arbitragerecht

  Title
  Arbitragerecht
  Year
  2018
  Year level
  (master)
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  International Private Law and Private Comparative Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31207171772

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam