prof.dr. (Godfried) GBM Engbersen

prof.dr. (Godfried) GBM Engbersen
Full professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Sociology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T15-43
Email
engbersen@essb.eur.nl
External researcher Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Sociology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T15-43
Email
engbersen@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

For media inquiries and appearances contact Marjolein Kooistra, kooistra@fsw.eur.nl, +31 (0) 10 408 2135. Direct inquiries will not be accepted.

Prof. dr. Godfried Engbersen is Professor of Sociology at Erasmus University Rotterdam. He is also the Research Director of the Sociology Department and Director of the interdisciplinary research group Citizenship, Migration & the City (CIMIC) at EUR.

Previously, he worked at the universities of Leiden, Amsterdam and Utrecht, and as visiting professor at the Centre of Western European Studies at the University of California, Berkeley (spring, 1996). He is the Dutch correspondent for the continuous Reporting System on Migration (SOPEMI) of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and elected member of the Royal Netherlands Academy of Sciences (KNAW).

Prof. dr. Engbersen also was an elected member of the Dutch Advisory Commission on Alien Affairs (2001-2009) and member of the general board of the Amsterdam School for Social Science Research (ASSR). He chaired the KNAW committee on the Future of Dutch Sociology (2003-2006).

His current research activities focus on transnationalism and cosmopolitanism, migration systems, and labour mobility within the EU.

Visit his personal website for more information.

 • M Bovens & Godfried Engbersen (2018) - Het draait niet alleen om Mohammed of Marloes in de stad - NRC Handelsblad - [link]
 • Godfried Engbersen, Jaco Dagevos & M Bokhorst (2016) - Van opvang naar integratie van asielmigranten - Christen Democratische Verkenningen, (1)
 • Godfried Engbersen, R Jennissen & Jaco Dagevos (2016) - Migranten crimineler? Niet selectief shoppen in onze cijfers - NRC Handelsblad - [link]
 • Godfried Engbersen (2014) - Integratiebeleid moet hoofdstroom van beleid zijn - Sociale vraagstukken
 • Godfried Engbersen (2011) - Stedelijke rellen als maatschappelijke splijtstof - Nationale veiligheid en crisisbeheersing, 9 (5), 26-27
 • Godfried Engbersen (2011) - Arbeidsmigratie in meervoud: naar een gedifferentieerd integratiebeleid voor migranten uit Midden- en Oost-Europa - Christen Democratische Verkenningen, 31 (herfst), 98-105
 • Godfried Engbersen (2011) - De perverse gevolgen van een eendimensionale sociologie - Sociologie magazine, 2001 (4)
 • Godfried Engbersen (2004) - De Schaduwstad - een zombiecategorie in de schaduwstad. De noodzaak van empirisch onderzoek naar informaliteit - Agora, 20 (3), 6-9
 • Godfried Engbersen (2004) - Een eeuwige jeugd: balans en toekomst van de Nederlandse sociologie - Facta, 12 (4), 12-14
 • Godfried Engbersen (2003) - De armoede van sociaal kapitaal - Economisch-Statistische Berichten, 88 (4398), 12-12
 • Godfried Engbersen (2001) - Down and Out. Internationale migratie en illegale vreemdelingen - Facta, 9 (6), 1-1
 • Godfried Engbersen (2001) - Uitsluiting van illegale migranten. Risco's van het restrictieve vreemdelingenbeleid - Justitiele Verkenningen, 27 (5), 80-90
 • Godfried Engbersen & R Engbersen (2001) - Buiten spelen in de stad - BSW Agenda (Rotterdam), 1-38
 • Godfried Engbersen (2000) - De multiculturele stad als utopia of dystopia, Zesde Wibautlezing - Lokaal Bestuur, 24, 1-6
 • Godfried Engbersen (2000) - Het falend integratievermogen van publieke instellingen - Socialisme en Democratie, 57, 121-124
 • Godfried Engbersen (1999) - De taalstrijd rond armoede - Stichting Forum voor stedelijke Vernieuwing. Opstellenbundel over stedelijke ontwikkelinge, april, 16-23

 • Godfried Engbersen (2009) - Fatale remedies. Over de onbedoelde gevolgen van beleid en kennis. - Amsterdam University Press
 • MJ (Masja) van Meeteren, MRPJRS van San & Godfried Engbersen (2008) - Zonder papieren. Over de positie van irreguliere migranten en de rol van het vreemdelingenbeleid in België - Acco Uitgeverij
 • JW Duyvendak, Godfried Engbersen, M Teeuwen & I Verhoeven (2007) - Macht en verantwoordelijkheid. Essays voor Kees Schuyt - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen, CJM Schuyt, J Timmer & F van Waarden (2006) - Cultures of Unemployment. A Comparative Look at Unemployment and Urban Poverty - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen (2006) - Publieke bijstandsgeheimen: het ontstaan van een onderklasse in Nederland - Amsterdam University Press
 • Richard Staring, Godfried Engbersen, H Moerland, NE de Lange, DA Verburg, EH Vermeulen & A Weltevrede (2005) - De sociale organisatie van mensensmokkel - Kerckebosch
 • Godfried Engbersen, Erik Snel & AM (Afke) Weltevrede (2005) - Sociale herovering in Amsterdam en Rotterdam - Amsterdam University Press
 • A Komter, Jack Burgers & Godfried Engbersen (2004) - Het cement van de samenleving. Een verkennende studie naar solidariteit en cohesie - Amsterdam University Press
 • Arjen Leerkes, MRPJRS van San, Godfried Engbersen & ET al (2004) - Wijken voor illegalen. Over ruimtelijke spreiding, huisvesting en leefbaarheid - Sdu Uitgevers
 • Godfried Engbersen (2002) - De alchemie van de samenleving - Boom
 • Jack Burgers, A Komter & Godfried Engbersen (2000) - Het cement van de samenleving - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen, JP van der Leun, Richard Staring & J Kehla (1999) - De ongekende stad II. De inbedding van illegale migranten - Boom
 • Godfried Engbersen, JC Vrooman & Erik Snel (1999) - Armoede en verzorgingsstaat. Vierde jaarrapport armoede en sociale uitsluiting - Amsterdam University Press
 • Jack Burgers & Godfried Engbersen (1999) - Illegale vreemdelingen in Rotterdam - Boom
 • Godfried Engbersen, C Vrooman & Erik Snel (1998) - De effecten van armoede. - Amsterdam University Press

 • Godfried Engbersen, Gijs Custers, Iris Glas & Erik Snel (2019) - Maasstad aan de monitor: de andere lijstjes van Rotterdam - [link] - Kenniswerkplaats Leefbare Wijken / Erasmus Universiteit Rotterdam
 • E Schrijvers, A Keizer & Godfried Engbersen (2016) - Revaluing Culture - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen, HPA Kroft, CJM Schuyt & F van Waarden (1989) - Een tijd zonder werk; een onderzoek naar de levenswereld van langdurig werklozen - Stenfert Kroese

 • Godfried Engbersen & Peter Scholten (2018) - De wereld in een stad; migratiediversiteit en stedelijk beleid in Europa - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • Godfried Engbersen & Erik Snel (2018) - The Fall of the Middle Class? Stability and Vulnerability in the Middle Segment of Society - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • Godfried Engbersen, Erik Snel & M (Monique) Kremer (2017) - De val van de middenklasse? Het stabiele en kwetsbare midden - [link] - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • O Bakewell, Godfried Engbersen, ML Fonseca & C van der Horst (2016) - Beyond Networks - Feedback in International Migration - doi: 10.1057/9781137539212 - Palgrave Macmillan
 • E Schrijvers, A Keizer & Godfried Engbersen (2015) - Cultuur herwaarderen - Amsterdam University Press
 • R Black, Godfried Engbersen, M Okólski & C Pan¿îru (2010) - A Continent Moving West? EU Enlargement and Labour Migration from Central and Eastern Europe - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen & J Haan (2006) - Balans en toekomst van de sociologie - Pallas Publications
 • Jack Burgers & Godfried Engbersen (2003) - De ongekende stad 1: Illegale vreemdelingen in Rotterdam - Boom
 • Godfried Engbersen & Jack Burgers (2001) - De verborgen stad. De zeven gezichten van Rotterdam - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen, C Vrooman & Erik Snel (2000) - Balans van het armoedebeleid. Vijfde Jaarboek armoede en sociale uitsluiting - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen, J van der Leun, R Staring & J Kehla (1999) - De ongekende stad 2: Inbedding en uitsluiting van illegale vreemdelingen - Boom

 • Godfried Engbersen (2019) - Foreword - [link] - Leuven University Press
 • Godfried Engbersen & Peter Scholten (2018) - Inleiding: migratiediversiteit en stedelijk beleid in Europa - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • Godfried Engbersen (2018) - Liquid Migration and Its Consequences for Local Integration Policies - doi: 10.1007/978-3-319-77991-1_4 - Springer IMISCOE Research Series
 • Godfried Engbersen & Erik Snel (2017) - Het maatschappelijk midden verkend: overzicht van bevindingen - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • Godfried Engbersen, Erik Snel, M (Monique) Kremer & R Went (2017) - De val van de middenklasse? Het stabiele en kwetsbare midden - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • Godfried Engbersen, Erik Snel & A Esteves (2016) - Migration mechanisms of the middle range: On the concept of reverse cumulative causation - doi: 10.1057/9781137539212_10 - Palgrave Macmillan
 • Godfried Engbersen, Erik Snel & C van der Horst (2016) - Beyond Networks: Insights on Feedback and Mechanisms of the Middle Range - doi: 10.1057/9781137539212_11 - Palgrave Macmillan
 • Erik Snel, Godfried Engbersen & Marije Faber (2016) - From Bridgeheads to Gate Closers: How Migrant Networks Contribute to Declining Migration from Morocco to the Netherlands - doi: 10.1057/9781137539212_7 - Palgrave Macmillan
 • R (Rianne) Dekker, Godfried Engbersen & Marije Faber (2016) - Online Feedback in Migration Networks - doi: 10.1057/9781137539212_4 - Palgrave Macmillan
 • Godfried Engbersen, Arjen Leerkes & Erik Snel (2014) - Ethnicity, crime and immigration in the Netherlands - Oxford University Press
 • Godfried Engbersen & Erik Snel (2013) - Liquid migration: dynamic and fluid patterns of post-accession migration flows - Amsterdam University Press
 • MJ (Masja) van Meeteren, S van de Pol, R (Rianne) Dekker, Godfried Engbersen & Erik Snel (2013) - Destination Netherlands. History of immigration and immigration policy in the Netherlands - Nova Science Publishers
 • Godfried Engbersen (2013) - Labour Migration from Central and Eastern Europe and the Implications for Integration Policy - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen (2013) - De dominees van de immigratiesamenleving - Het Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Arjen Leerkes, J van der Leun & Godfried Engbersen (2012) - Crime among irregular immigrants and the influence of crimmigration processes - Eleven Internatinal Publishers
 • Godfried Engbersen (2012) - Migration transitions in an era of liquid migration. Reflections on Fassmann & Reeger - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen (2012) - Arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa en de implicaties voor integratiebeleid
 • Godfried Engbersen (2012) - Wat werkelijk telt. - Uitgeverij Van Gennep
 • J (Jan) de Boom, Arjen Leerkes & Godfried Engbersen (2011) - Illegale migranten - Boom Juridische Uitgevers
 • Godfried Engbersen (2011) - De Poolse arbeider. Migratiepatronen en sociale desorganisatie in het begin van de 21e eeuw - AMB
 • Godfried Engbersen & Dennis Broeders (2011) - Fortress Europe and the Dutch Donjon: Securitization, Internal Migration Policy and Irregular Migrants' Counter Moves¿ - Springer
 • Godfried Engbersen & Dennis Broeders (2011) - Immigration control and strategies of irregular migrants: from light to heavy foggy social structures¿ - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen, M Okólski, R Black & C Pan¿îru (2010) - Introduction. Working out a way from East to West: EU enlargement and labour migration from Central and Eastern Europe - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen & Arjen Leerkes (2010) - Towards a Smarter and More Just Fortress Europe. Combining Temporary Labor Migration and Effective Policies of Return - Wadsworth
 • Godfried Engbersen, Erik Snel & J (Jan) de Boom (2010) - A Van Full of Poles. Liquid Migration In Eastern and Central European Countries - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen (2009) - Wat te doen in Vogelaarwijken - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Erik Snel & Godfried Engbersen (2009) - Social reconquest as a new policy paradigm. Changing urban policies in the city of Rotterdam - Ashgate Publishing
 • Godfried Engbersen (2009) - Irregular migration, criminality and the state - Pelgrave and MacMillan
 • Marianne Bochove, KM Rusinovic & Godfried Engbersen (2009) - Local and Transnational Aspects of Citizenship Political Practices and Identifications of Middle-Class Migrants in Rotterdam - Amsterdam University Press
 • S Adriaenssens, J Pacolet, MJ (Masja) van Meeteren, J Hendrickx & Godfried Engbersen (2009) - De ongekende samenleving: schattingen en inzichten over irreguliere migranten en economische schaduwactiviteiten - Drukkerij Room
 • Godfried Engbersen (2008) - Sociale uitsluiting en sociale herovering in Rotterdam - Uitgeverij Garant
 • JP van Os van den Abeelen & Godfried Engbersen (2008) - Werken in Nederland in 2025 - Sdu Uitgevers
 • Erik Snel, J (Jan) de Boom & Godfried Engbersen (2008) - The silent transformation of the Dutch welfare state and the rise of in-work poverty - Edward Elgar Publishing
 • Godfried Engbersen (2007) - De verhouding tussen wetenschap en beleid. Over wittebroodsweken - KNAW
 • Godfried Engbersen (2007) - De Nederlandse asielprocedure als de Titanic: over de verdeling van levenskansen en criminaliteit - Amsterdam University Press
 • JW Duyvendak, Godfried Engbersen, M Teeuwen & I Verhoeven (2007) - Inleiding - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen (2007) - Transnationalism and Identities - Oxford University Press
 • Godfried Engbersen (2006) - Sociale herovering en de emancipatie van de onderklasse - Meulenhof
 • Godfried Engbersen & J Haan (2006) - Sociologische perspectieven in de Nederlandse sociologie - Pallas Publications
 • R Black, X Biao, M Collyer, Godfried Engbersen, L Heering & E Markova (2006) - Migration and development: causes and consequences - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen & JP van der Leun (2005) - Uitsluiting van illegale migranten. Risico's van het restrictieve vreemdelingenbeleid - Boom Juridische Uitgevers
 • Godfried Engbersen (2005) - The Integration of Immigrants in Dutch Society: National Trends and Rotterdam Proposals - Schader-Stiftung
 • Han Entzinger & Godfried Engbersen (2004) - Immigratie en solidariteit - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Erik Snel & Godfried Engbersen (2004) - Individualisering en sociale integratie - Het Sociaal en Cultureel Planbureau
 • J van der Leun & Godfried Engbersen (2004) - Illegalen, vreemdelingenbeleid en criminaliteit - Kluwer
 • Godfried Engbersen (2004) - Zwei Formen der sozialen Ausgrenzung: langfristige Arbeitslosigkeit und illegale Immigration in den Niederlanden - Suhrkamp Verlag
 • Godfried Engbersen (2003) - La misère du monde: Sociaal lijden in de hedendaagse samenleving - Garant
 • Godfried Engbersen (2003) - Spheres of Integration: Towards a Differentiated and Reflexive Ethnic Minority Policy - Aldershot/Burlington
 • Erik Snel & Godfried Engbersen (2002) - Modernized poverty: individualization, concentration and embeddedness - Kluwer Law International
 • Erik Snel & Godfried Engbersen (2002) - Op weg naar transnationaal burgerschap. De schuivende panelen van internationale migratie - Wiardi Beckman Stichting
 • Godfried Engbersen (2001) - The unanticipated consequences of panopticon Europe: residence strategies of illegal immigrants - Routledge
 • Jack Burgers & Godfried Engbersen (2001) - De stad van het illegale verblijf - Amsterdam University Press
 • Jack Burgers & Godfried Engbersen (2001) - De wrok van Spangen: opkomst en ondergang van een arbeidersbuurt - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen, JP van der Leun & Erik Snel (2001) - Achterstandbuurten en onveiligheid - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen (2001) - Geheime nummers. De oude stadswijk als commedia dell'arte - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen (2001) - Hart voor de stad. Over de betrokkenheid van ondernemers en ondernemingen bij Rotterdam - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen (2001) - Conflicterende tijden. Omgaan met tijd en werkloosheid in het Nieuwe Westen - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen & Richard Staring (2001) - Safety First. De morele economie van lage inkomensgroepen - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen & JP van der Leun (2001) - In zuidelijke richting uitgezet. Illegaliteit en criminaliteit in Rotterdam - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen & Romke Veen (2001) - Waarom de minima niet rebelleren - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen & Jack Burgers (2001) - Inleiding - Amsterdam University Press
 • Richard Staring & Godfried Engbersen (2001) - De morele economie van lage inkomensgroepen - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen (2000) - De transformatie van solidariteit: over sociaal kapitaal, informele solidariteit en uitsluiting - Coutinho
 • Godfried Engbersen & Richard Staring (2000) - De morele economie van lage inkomensgroepen - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen, Erik Snel & KM Rusinovic (2000) - De vier economieën: over sociale uitsluiting en bestaansstrategieën - Amsterdam University Press
 • Erik Snel, Godfried Engbersen & C Vrooman (2000) - Arm Nederland: verandering en bestendiging van armoede - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen (2000) - De gespiegelde werkelijkheid van het paleis voor Schone Kunsten te Lille - Uitgeverij Uniepers Abcoude
 • Erik Snel & Godfried Engbersen (1999) - Openheid en geslotenheid van de Nederlandse verzorgingsstaat. Over oude en nieuwe vormen van sociale ongelijkheid - Amsterdam University Press
 • Erik Snel & Godfried Engbersen (1999) - Individualisering en sociale ongelijkheid - SUN
 • Godfried Engbersen (1999) - Patronen van integratie - Boom
 • Godfried Engbersen (1999) - De illegale vreemdeling - Boom
 • Godfried Engbersen (1999) - The Undocumented Outsider Class. Illegal Immigrants in Rotterdam - Universtatsverlag Rasch
 • Godfried Engbersen & JP van der Leun (1999) - Het Nederlandse illegalenbeleid: gedogen tussen onvermogen en mededogen - Boom
 • Godfried Engbersen (1999) - Panopticum Europa - Boom
 • Godfried Engbersen (1999) - The Undocumented Outsider Class - Routledge
 • Godfried Engbersen (1998) - Stedelijke marginaliteit en criminaliteit - Ars Aequi Libri
 • Godfried Engbersen, JL Ypeij & Erik Snel (1998) - De andere kant van het armoedebeleid. - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen & JP van der Leun (1998) - Illegality and Criminality; The differential opportunity structure of undocumented immigrants. - Macmillan Press
 • Erik Snel, JP van der Leun & Godfried Engbersen (1998) - Onveilige buurten: Sociale deprivatie en criminaliteit - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen (1998) - De taal van de armoede - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen & Jack Burgers (1995) - Mondialisering, migratie en illegale vreemdelingen - Wolters-Noordhoff

 • R Jennissen, Godfried Engbersen, M Bokhorst, M Bovens, Iris Glas & L Mulder (2018) - Diversiteit naar herkomst en sociale cohesie - [link] - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • E Schrijvers, A Keizer & Godfried Engbersen (2015) - Cultuur herwaarderen - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen (2010) - Does Society Exist at Three O¿ Clock in the Morning? - Ministry of Justice, Strategy Development Department
 • Godfried Engbersen (2007) - De omweg naar Santiago. Over de problematische relatie tussen wetenschap en beleid - Wolf Legal Publishers
 • Godfried Engbersen & Erik Snel (2002) - Over oude en nieuwe vormen van ongelijkheid in de Nederlandse verzorgingsstaat - SISWO
 • Godfried Engbersen (2002) - Theatrum Sypatheticum. Keuzeverwantschappen in het werk van Anton Zijderveld - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen, Richard Staring & JP van der Leun (2002) - Illegal Immigrants in the Netherlands 2002 - EUR/Risbo
 • Godfried Engbersen (2002) - Burgerschap - NIZW
 • Godfried Engbersen (2002) - Sociaal kapitaal - NIZW
 • Godfried Engbersen (2002) - Sociale uitsluiting - NIZW
 • Godfried Engbersen & JP van der Leun (2001) - De uitvoering van het illegalenbeleid: gedoogbeleid en gedoogpraktijken - Boom
 • Godfried Engbersen (1998) - Illegale migranten - NIZW
 • Godfried Engbersen (1998) - Gezinsstructuren - NIZW
 • Godfried Engbersen, J Keha & Erik Snel (1998) - Rotterdamse dagmarkten: over de betekenis van de informele economie. - Werkgelegenheids Adviesraad

 • Godfried Engbersen, I Grabowska-Lusinska & Arjen Leerkes (2011) - The Rise of Liquid Migration? Old and New Patterns of Migration after EU Enlargement.¿ Migration: Economic Change, Social Challenge
 • Godfried Engbersen (2010) - Migration in the context of the economic crisis and recovery

 • Godfried Engbersen, Peter Scholten & Erik Snel (2013) - The multi-level governance of CEE migration in the Netherlands.

 • Godfried Engbersen (2001) - Videoproductie De Verborgen Stad - Het Kader Audio Visuele Produkties BV

 • Godfried Engbersen & M Bovens (2018) - Inleiding
 • Godfried Engbersen & Peter Scholten (2018) - De wereld in een stad. Migratiediversiteit en stedelijk beleid in Europa
 • Godfried Engbersen, Erik Snel & M (Monique) Kremer (2017) - De middenklasse verdwijnt niet, maar is wel onzeker geworden
 • R (Rianne) Dekker, H Vonk, J Klaver & Godfried Engbersen (2016) - Syrische asielmigranten in Nederland en het gebruik van social media bij migratiebesluitvorming
 • Godfried Engbersen, Erik Snel & MJ (Masja) van Meeteren (2013) - Declining migration from Morocco to the Netherlands and the diminutive causation of migration
 • Godfried Engbersen & I Grabowska-Lusinska (2010) - New and Old Patterns of Migration after EU Enlargement
 • Godfried Engbersen & I Grabowska-Lusinska (2010) - Long-lasting temporariness of foreign workers in European societies
 • Godfried Engbersen, Erik Snel & M (Maria) Ilies (2010) - Liquid Migration and Labour Market Careers
 • Godfried Engbersen (2009) - Towards a smarter and more just Fortress Europe. Combining Temporary Labor Migration and Effective Policies of Return.¿ Policy Sessions
 • Godfried Engbersen (2009) - Liquid Migration and Temporary Incorporation in Dutch Cities.¿ Researching ¿Super-diversity¿ in European cities: conceptual and methodological challenges
 • Godfried Engbersen (2009) - IDEA Final Conference
 • Godfried Engbersen (2009) - ASSR Conference `The public role of the social sciences
 • Godfried Engbersen (2009) - Bestaat de samenleving om drie uur in de ochtend? Over migratie en sociale cohesie.
 • Godfried Engbersen, Erik Snel & J (Jan) de Boom (2008) - A Van Full of Poles. Liquid Migration from Central and Eastern Europe
 • J (Jan) de Boom, Erik Snel & Godfried Engbersen (2008) - Asielmigratie en criminaliteit
 • Godfried Engbersen, Erik Snel & J (Jan) de Boom (2008) - A Van full of Poles: Liquid Migration from Central and Eastern Europe
 • Godfried Engbersen (2007) - Key note lecture 'The citizen and the alien. Irregular migration and crime'
 • Godfried Engbersen (2007) - Irregular migration
 • Godfried Engbersen (2007) - Irregular Migration and Crime. Unintended Consequences of Closed and Open Borders
 • Godfried Engbersen (2007) - Transnational involvement and integration
 • MJ (Masja) van Meeteren, Godfried Engbersen & MRPJRS van San (2007) - Striving for a better position. Migration-aims and the importance of different sorts of capital for irregular immigrants in Flanders and Brussels
 • Godfried Engbersen (2007) - Immigration and Crime. Unintended Consequences of Closed and Open Borders
 • Godfried Engbersen (2006) - State classification and life chances. On international migration, migration regimes and crime
 • Godfried Engbersen (2006) - (Irregular) migration: ethics, methodologies and taboos
 • Godfried Engbersen (2006) - Irregular migration and the informal economy
 • Godfried Engbersen (2006) - Irregular migration in the Netherlands
 • Godfried Engbersen (2005) - De nieuwe onoverzichtelijkheid van internationale migratie in beeld
 • Godfried Engbersen (2005) - Sociale herovering in Rotterdam
 • Erik Snel & Godfried Engbersen (2005) - The transformation of the Dutch welfare state and the rise in working poverty
 • Godfried Engbersen (2005) - The incorporation and spatial concentration of illegal immigrants in a reluctant country of immigration
 • Godfried Engbersen (2005) - A room with view: the Dutch Migration Regime and the rise in crime among irregular Immigrants
 • Godfried Engbersen (2005) - The Dutch Migration Regime and the Rise in Crime among Illegal Immigrants
 • Godfried Engbersen (2005) - The social organisation of human smuggling
 • Godfried Engbersen (2004) - The labour market position of female immigrants
 • Godfried Engbersen (2004) - The Integration of Immigrants in Dutch Society: National Trends and Rotterdam Proposals
 • Godfried Engbersen (2004) - The wall around welfare and work: irregular migration and social exclusion
 • X Biao, R Black, M Collyer, E Markova, Godfried Engbersen & L Heering (2004) - Migration and development: causes and consequences
 • Godfried Engbersen & R Staring (2004) - The social organization of human smuggling
 • Godfried Engbersen, J van der Leun & Arjen Leerkes (2004) - The Dutch Migration Regime and the Rise in Crime among Illegal Immigrants
 • Godfried Engbersen (2003) - The Wall Around the Welfare State
 • Godfried Engbersen (2003) - Transnational Activities and Identifications among Six Immigrant Groups
 • Godfried Engbersen (2002) - Conflicting Poverty Paradigms
 • Godfried Engbersen (2002) - Patterns of Incorporation. Multi-ethnic neighbourhoods, illegality and crime
 • JP van der Leun & Godfried Engbersen (2001) - Panopticum Europe and the Criminalisation of undocumented immigrants
 • Godfried Engbersen (2000) - Men without documents: residence strategies of illegal immigrants in Rotterdam
 • Godfried Engbersen (2000) - Monitoring Poverty

 • Godfried Engbersen & Peter Scholten (2019) - De wereld in een stad: Migratiediversiteit en stedelijk beleid in Europa - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • MAP (Mark) Bovens, M Bokhorst, R Jenissen & Godfried Engbersen (2016) - Migratie en classificatie: naar een meervoudig migratie-idioom - [link] - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • Godfried Engbersen, Jaco Dagevos, R Jennissen, L (Linda) Bakker & Arjen Leerkes (2016) - No time to lose: from reception to integration of asylum migrants - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Sociaal-Cultureel Planbureau, Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum.
 • Godfried Engbersen, Jaco Dagevos, R Jennissen, L (Linda) Bakker, Arjen Leerkes, J Klaver & A Odé (2015) - Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten. - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • Godfried Engbersen, Erik Snel & M 't Hart (2015) - ‘Mattheüs in de buurt: over burgerparticipatie en ongelijkheid in steden’ - Onderzoeksgroep CIMIC (EUR)
 • Erik Snel, M Faber & Godfried Engbersen (2015) - Footloose migranten in beeld - Onderzoeksgroep CIMIC (EUR)
 • Godfried Engbersen (2014) - Van zijstroom tot hoofdstroom van beleid. Integratie als permanente opgave voor de stad Rotterdam - Erasmus Universiteit Rotterdam & Gemeente Rotterdam
 • Marianne Bochove, KM Rusinovic & Godfried Engbersen (2010) - Burgerschapsbriefing Kennismigranten 4 Kennismigranten over stedelijk beleid in Rotterdam en Den Haag (March 2010) - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Marianne Bochove, KM Rusinovic & Godfried Engbersen (2010) - Burgerschapsbriefing Kennismigranten 3 Kennismigranten als lokale burgers (January 2010) - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Marianne Bochove, KM Rusinovic & Godfried Engbersen (2010) - Burgerschapsbriefing Kennismigranten 2 Een kosmopolitische elite? (January 2010) - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Marianne Bochove, KM Rusinovic & Godfried Engbersen (2009) - Burgerschapsbriefing Kennismigranten 1 Kennismigranten in Rotterdam (November 2009) - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Marianne Bochove, KM Rusinovic & Godfried Engbersen (2009) - Burgerschapsbriefing 6: Beleidsaanbevelingen van de Rotterdamse middenklasse (January 2009) - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Marianne Bochove, KM Rusinovic & Godfried Engbersen (2009) - De stad en staat van de burger: het stadsburgerschap van de allochtone middenklasse - NICIS institute
 • Marianne Bochove, KM Rusinovic & Godfried Engbersen (2008) - Burgerschapsbriefing 4: Gevoelens van verbondenheid (November 2008) - Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Marianne Bochove, KM Rusinovic & Godfried Engbersen (2008) - Burgerschapsbriefing 5: Transnationale betrokkenheid (December 2008) - Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Marianne Bochove, KM Rusinovic & Godfried Engbersen (2008) - Burgerschapsbriefing 3: Maatschappelijke participatie (August 2008) - Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Marianne Bochove, KM Rusinovic & Godfried Engbersen (2008) - Burgerschapsbriefing 2: Politieke participatie (June 2008) - Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Marianne Bochove, KM Rusinovic & Godfried Engbersen (2008) - Burgerschapsbriefing 1: Allochtone middenklasse (March 2008) - Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • A Komter, Jack Burgers & Godfried Engbersen (1999) - Het Cement van de Samenleving. Een verkennende studie naar solidariteit en sociale cohesie - AWSB
 • JL Ypeij, Erik Snel & Godfried Engbersen (1999) - Armoede in Amsterdam-Noord. Eerste deelstudie van project 'Landschappen en armoede' - Risbo
 • JP van der Leun, Godfried Engbersen & P van der Heijden (1998) - Illegaliteit en criminaliteit. Schattingen, aanhoudingen en uitzettingen.
 • Richard Staring, JP van der Leun, Godfried Engbersen & J Kehla (1998) - Patronen van incorporatie. In- en uitsluiting van illegale migranten binnen etnische gemeenschappen. - Faculteit der Sociale Wetenschappen EUR
 • Godfried Engbersen, J Kehla, JP van der Leun, S Karyotis, Erik Snel & M Zuidam (1998) - Onveilige buurten. Een verkennende studie voor het Ministrie van Binnenlandse Zaken. - Ministerie van Binnenlandse Zaken

 • Han Entzinger & Godfried Engbersen (2014) - Rotterdam. A Long-Time Port of Call and Home to Immigrants - Migration Policy Institute
 • Godfried Engbersen, Joost Jansen, Marije Faber, Arjen Leerkes & Erik Snel (2014) - Migratiepatronen in dynamisch perspectief Een pilotstudie naar veranderende patronen van arbeidsmigratie uit Polen, Bulgarije en Roemenië. - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Godfried Engbersen (2014) - Van zijstroom tot hoofdstroom van beleid. Integratie als permanente opgave voor de stad Rotterdam - Gemeente Rotterdam
 • Erik Snel, Godfried Engbersen, Jack Burgers, M (Maria) Ilies, R (Robbert) van der Meij, S van de Pol & KM Rusinovic (2011) - Poolse arbeidsmigranten in Hillegom en Katwijk. Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief. - NICIS institute
 • Erik Snel, S van de Pol, Jack Burgers, Godfried Engbersen, M (Maria) Ilies, R (Robbert) van der Meij & KM Rusinovic (2011) - Arbeidsmigranten uit Polen, Roemenië en Bulgarije in Den Haag - NICIS institute
 • KM Rusinovic, Jack Burgers, R (Robbert) van der Meij, Godfried Engbersen, M (Maria) Ilies & Erik Snel (2011) - Oost-Europese Arbeidsmigranten in het Oostland. Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief. - NICIS institute
 • Godfried Engbersen, S van de Pol, Jack Burgers, Erik Snel, R (Robbert) van der Meij & KM Rusinovic (2011) - Poolse arbeidsmigranten in Westland. Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief. - NICIS institute
 • KM Rusinovic, Godfried Engbersen, R (Robbert) van der Meij, S van de Pol, Erik Snel, M (Maria) Ilies & Jack Burgers (2011) - Oost-Europese arbeidsmigranten in Dordrecht. Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief. - NICIS institute
 • Erik Snel, Godfried Engbersen, M (Maria) Ilies, R (Robbert) van der Meij & J Hamberg (2011) - De schaduwzijden van de nieuwe arbeidsmigratie. Dakloosheid en overlast van Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten in Den Haag - Erasmus Universiteit Rotterdam (afdeling Sociologie)
 • Godfried Engbersen, M (Maria) Ilies, Arjen Leerkes, Erik Snel & R (Robbert) van der Meij (2011) - Arbeidsmigratie in vieren. Bulgaren en Roemenen vergeleken met Polen. - Erasmus Universiteit Rotterdam (afdeling Sociologie)
 • Jack Burgers, S van de Pol, Erik Snel, Godfried Engbersen, M (Maria) Ilies, R (Robbert) van der Meij & KM Rusinovic (2011) - Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmarktpositie, leefsituatie en toekomstperspectief - NICIS
 • J (Jan) de Boom, A Weltevrede, Y (Youri) Seidler, P van Wensveen, Erik Snel & Godfried Engbersen (2011) - Dutch SOPEMI-Report 2010. Migration and migration policies in the Netherlands 2010 - Risbo - Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Marianne Bochove, KM Rusinovic & Godfried Engbersen (2011) - On the Red Carpet. Expats in Rotterdam and The Hague - Erasmus Universiteit
 • J (Jan) de Boom, AM (Afke) Weltevrede, Erik Snel, TG Konrad & Godfried Engbersen (2010) - Dutch SOPEMI Report 2009. Migration and migration policies in the Netherlands 2009 - Risbo - Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Marianne Bochove, KM Rusinovic & Godfried Engbersen (2010) - Over de rode loper. Kennismigranten in Rotterdam en Den Haag. - NICIS institute
 • Erik Snel, J Burgers, Godfried Engbersen, M (Maria) Ilies, R (Robbert) van der Meij & KM Rusinovic (2010) - Arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen, en Roemenie in Rotterdam: sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief - NICIS
 • J (Jan) de Boom, A Weltevrede & Godfried Engbersen (2009) - Migration and Migration Policies in the Netherlands 2008. Dutch SOPEMI-report 2008 - Risbo
 • AM (Afke) Weltevrede, J (Jan) de Boom, Sara Rezai, Linda Zuijderwijk & Godfried Engbersen (2009) - Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Een profielschets van recente arbeidsmigranten uit de MOE-landen - Risbo
 • J (Jan) de Boom, Linda Zuijderwijk, Erik Snel, Godfried Engbersen & AM (Afke) Weltevrede (2009) - Dutch Sopemi Report 2008. Migration and migration policies in The Netherlands - Ercomer/Risbo
 • J (Jan) de Boom, AM (Afke) Weltevrede, Erik Snel & Godfried Engbersen (2008) - Migration and migration policies in The Netherlands 2006 - RISBO Contractresearch BV
 • J (Jan) de Boom, AM (Afke) Weltevrede, Sara Rezai & Godfried Engbersen (2008) - Oost-Europeanen in Nederland. Een verkenning van de maatschappelijke positie van migranten uit Oost-Europa en voormalig Joegoslavië - RISBO Contractresearch BV
 • J (Jan) de Boom, Linda Zuijderwijk, Erik Snel, Godfried Engbersen & AM (Afke) Weltevrede (2008) - Migration and migration policies in the Netherlands 2007. Dutch SOPEMI-Report 2007. - RISBO Contractresearch BV
 • Erik Snel, J (Jan) de Boom, Godfried Engbersen & AM (Afke) Weltevrede (2007) - Dutch SOPEMI-Report 2006. Migration and migration policies in The Netherlands 2005 - Risbo Algemeen
 • MJ (Masja) van Meeteren, MRPJRS van San & Godfried Engbersen (2007) - Irreguliere immigranten in Belgie. Inbedding, uitsluiting en criminaliteit - Risbo Algemeen
 • MJ (Masja) van Meeteren, Godfried Engbersen & MRPJRS van San (2007) - Irreguliere migranten in België. Inbedding, uitsluiting en criminaliteit - Risbo
 • Godfried Engbersen, Erik Snel & J (Jan) de Boom (2007) - De adoptie van wijken - Risbo
 • Godfried Engbersen & W de Haan (2006) - Asiel en criminaliteit. Een samenvattende beschouwing - Elsevier Overheid
 • J (Jan) de Boom, Arjen Leerkes & Godfried Engbersen (2006) - Asielmigratie en criminaliteit - Elsevier Overheid
 • Godfried Engbersen, MRPJRS van San & MJ (Masja) van Meeteren (2006) - Nieuwe immigranten in Belgie. Illegaliteit, uitsluiting en de rol van immigrantengemeenschappen bij de inbedding van illegale vreemdelingen - Risbo
 • Erik Snel, J (Jan) de Boom & Godfried Engbersen (2006) - Migration and migration policies in the Netherlands. Dutch SOPEMI-Report 2005 - Risbo
 • Erik Snel, J (Jan) de Boom & Godfried Engbersen (2005) - Migration, Immigrants and Policy in the Netherlands - RISBO Contractresearch
 • Godfried Engbersen, MRPJRS van San & MJ (Masja) van Meeteren (2005) - Nieuwe immigranten in Belgie. Illegaliteit, uitsluiting en de rol van legale immigrantengemeenschappen bij de inbedding van illegale vreemdelingen - RISBO Contractresearch
 • J (Jan) de Boom, Arjen Leerkes & Godfried Engbersen (2005) - Asiel en criminaliteit - RISBO Contractresearch
 • G Roodenburg, F Noordhoff, Erik Snel & Godfried Engbersen (2004) - Keren de kansen - RISBO Contractresearch
 • Erik Snel, J (Jan) de Boom & Godfried Engbersen (2004) - Migration, Immigrants and Policy in the Netherlands 2003. Report of continuous Reporting System on Migration (SOPEMI) of the Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD) - Risbo
 • Jack Burgers & Godfried Engbersen (2004) - De emancipatieve stad. Een onderzoeksagenda met betrekking tot de sociale liftfunctie van grote stede - SOCIOLOGIE
 • Erik Snel, J (Jan) de Boom & Godfried Engbersen (2004) - Migration and migration policies in the Netherland. Dutch SOPEMI-Report 2003 - Risbo
 • G Rodenburg, F Noordhoff, Erik Snel & Godfried Engbersen (2004) - Verkenning van kansen. De ontwikkeling van een assessment-instrument voor Dordtse werkzoekenden - Risbo
 • A Weltevrede & Godfried Engbersen (2004) - Hulp bij terugkeer: projectevaluatie Terugkeer en herintegratie van (afgewezen) asielzoekers uit de Zuid-Kaukasische staten, de Russische Federatie, Wit-Rusland en de Oekraine - RISBO Contractresearch
 • J (Jan) de Boom, Godfried Engbersen & P van der Heijden (2004) - Illegale vreemdelingen in Amsterdam - RISBO Contractresearch
 • J (Jan) de Boom, Godfried Engbersen & P van der Heijden (2004) - Criminele illegale vreemdelingen in Amsterdam - RISBO Contractresearch
 • A Weltevrede, C Rodenburg & Godfried Engbersen (2003) - Hulp bij terugkeer, projectevaluatie 'Terugkeer en herintegratie van (afgewezen) asielzoekers uit de Zuid-Kaukasische Staten en Rusland - Risbo
 • Godfried Engbersen, Erik Snel, Arjen Leerkes, MRPJRS van San & Han Entzinger (2003) - Voorbij landsgrenzen: Transnationale betrokkenheid en integratie - Risbo
 • Erik Snel, J (Jan) de Boom & Godfried Engbersen (2003) - Migration and migration policies in the Netherlands. Dutch SOPEMI-Report 2002 - Risbo
 • Godfried Engbersen, Erik Snel, J (Jan) de Boom & E Heyl (2003) - Migration, Immigrants and Policy in the Netherlands 2002. Report of continuous Reporting System on Migration (SOPEMI) of the Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD) - Risbo
 • KM Rusinovic, JP van der Leun, T Chessa, A Weltevrede & Godfried Engbersen (2002) - Nieuwe vangnetten in de samenleving: over problemen en dilemma's in de opvang van kwetsbare groepen - Risbo
 • JL Ypeij, Erik Snel & Godfried Engbersen (2002) - Armoede in Amsterdam-Noord, Eerste deelstudie van project "Landschappen van Armoede" - Risbo - Erasmus Universiteit Rotterdam
 • JL Ypeij, Erik Snel & Godfried Engbersen (2002) - Formele en informele ondersteuning in Amsterdam-Zuidoost. Derde deelstudie van project "Landschappen van Armoede" - Risbo - Erasmus Universiteit Rotterdam
 • JL Ypeij & Godfried Engbersen (2002) - Sociaal investeren in de sociale infrastructuur - Eramus Universiteit Rotterdam/Risbo
 • Richard Staring, Godfried Engbersen & JL Ypeij (2002) - Armoede, migranten en informaliteit in Rotterdam-Delfshaven. Tweede deelstudie van project "Landschappen van armoede" - Risbo - Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Godfried Engbersen & Erik Snel (2002) - Migration, Immigrants and Policy in the Netherlands 2001. Report of continuous Reporting System on Migration (SOPEMI) of the Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD) - Risbo
 • Godfried Engbersen (2002) - Illegale vreemdelingen in Nederland. Omvang, overkomst, verblijf en uitzetting - EUR/Risbo
 • Erik Snel, J (Jan) de Boom, Jack Burgers & Godfried Engbersen (2000) - Migratie, integratie en criminaliteit: migranten uit voormalig Joegoslavie en de voormalige Sovjet-Unie - ALGEMENE SOCIOLOGIE
 • Godfried Engbersen, D Ipenburg, RC Kloosterman, JG Lambooy & JP van der Leun (1999) - Informele economische activiteiten en processen van informalisering in een informatiesamenleving - Orgaisatiedeel 43202600
 • JW Duyvendak, Godfried Engbersen & Erik Snel (1999) - Sociaal investeren in Rotterdam: aan analyse van stedelijke problemen en een voorstel voor stedelijk beleid - Orgaisatiedeel 43202600

 • Arjen Leerkes, Jack Burgers, Erik Snel & Godfried Engbersen (2013) - Housing the Poor in World Cities. Urban Restructuring of World Cities in Different National Contexts.

 • Han Entzinger & Godfried Engbersen (2013) - Rotterdam: A City of Immigrants. Between Mainstreaming and Targeting. TCM Discussion Paper - Migration Policy Institute

 • Godfried Engbersen & D Sert (2013) - 10th IMISCOE conference - 10th IMISCOE conference

 • Godfried Engbersen (2013) - Europe's Arizona: On the Local Limits to Migration Control - Workshop Contested Control at the Margins of the State
 • Godfried Engbersen (2013) - Rotterdam: City of Immigrants - 11th Plenary meeting of the Transatlantic Council on Migration
 • Godfried Engbersen (2013) - The Public Value of the Social Sciences - Symposium The Public Mission of the University
 • Godfried Engbersen (2013) - The relevance and irrelevance of migration networks in understanding decreasing and expanding migration flows - 5th NORFACE Migration Conference
 • Godfried Engbersen (2013) - Arm Nederland - Armoedeconferentie
 • Erik Snel, M 't Hart & Godfried Engbersen (2013) - Reactive Transnationalism: transnational involvement in the face of discrimination - IMISCOE-workshop 'Migrant integration and transnationalism in contemporary Europe'
 • Godfried Engbersen (2013) - 'Het beste medicijn tegen armoede' - Debat & Social Innovation lab 'Het beste medicijn tegen armoede'
 • Godfried Engbersen (2013) - Armoede in Nederland. Wat doen we ertegen? - 't Armoededebat
 • Godfried Engbersen (2013) - De publieke functie van de sociale wetenschappen - SWR-Conferentie: De staat van de sociale wetenschappen
 • Godfried Engbersen (2013) - Feedback channels and the diminutive causation of international migration - THEMIS conference
 • Erik Snel, Marije Faber & Godfried Engbersen (2013) - To stay or not to stay. Explaining return intentions of CEE labour-migrants - Workshop 'New waves or old patterns? Dynamics of migration from Central and Eastern Europe'
 • Godfried Engbersen, Peter Scholten & Erik Snel (2013) - The Multi-level Governance of CEE Migration - 20th International Conference of Europeanists
 • Godfried Engbersen, Erik Snel & MJ (Masja) van Meeteren (2013) - Declining Migration from Morocco to the Netherlands & the Diminutive Causation of Migration - 4th Norface Migration Network Conference on "Migration: Global Development, New Frontiers"
 • Godfried Engbersen (2013) - Reflections on EUMAGINE - On the role of democracy and human rights perceptions in constructing migration aspirations towars Europe
 • Godfried Engbersen, Erik Snel & MJ (Masja) van Meeteren (2012) - Declining Migration from Morocco to the Netherlands & the Diminutive Causation of Migration - CIMIC-CeMIS Workshop
 • Godfried Engbersen (2011) - Fourfold labour migration after EU Enlargement.¿ Transnationalism Workshop - Maastricht School of Governance/UNU-Merit
 • Godfried Engbersen (2011) - Recent trends in labour migration flows.¿ 38th Annual Meeting of the Continuous Reporting System on Migration - SOPEMI, OECD
 • Godfried Engbersen (2011) - Migration mechanisms of the middle range.¿ ESF strategic workshop `New approaches for researching the determinants of migration processes. - Oxford: International Migration Institute University of Oxford
 • Godfried Engbersen (2011) - Down and Drunk. Polish labour Migrants in the City of The Hague.¿ The Economic and Local Consequences of Labour Migration from Central and Eastern Europe in a Time of Economic Crisis¿ - EUR/ IMISCOE workshop
 • Godfried Engbersen (2011) - Managing Labour Migration. European and US Experiences - Rotterdam-Shanghai Program
 • Godfried Engbersen (2009) - The moralization of integration - ISS Seminar
 • Godfried Engbersen (2009) - De Pool is geen Turk. Liquid Migration vanuit Midden- en Oost-Europa - Congres Grensoverschrijdend Inlenen van Arbeid. SER
 • Godfried Engbersen (2008) - Public Sociology and its Greedy Publics - ASSR Conference `The public role of the social sciences
 • Godfried Engbersen (2008) - Liquid Migration in Europe.¿ Conference Inclusion and Exclusion in Contemporary European Societies - Liquid Migration in Europe.¿ Conference Inclusion and Exclusion in Contemporary European Societies
 • Godfried Engbersen (2008) - Irreguliere immigranten in België - Irreguliere immigranten in België
 • Godfried Engbersen (2007) - De alchemie van de samenleving. Achtste avond van wetenschap en maatschappij.¿ - Eeuwfeest KNAW
 • Godfried Engbersen (2007) - Theoretische vernieuwing in de criminologie - Nederlandse Vereniging voor Criminologie
 • Godfried Engbersen (2007) - Sportonderzoek in het perspectief van globalisering en individualisering - Universiteit Utrecht
 • Godfried Engbersen (2007) - The Dutch Migration Regime and the Rise in Subsistence Crime. On State Classifications and Life Chances.¿ Honor Class `Migration and Risk Society - University of Leiden
 • Godfried Engbersen (2007) - De omweg naar Santiago. Over de problematische relatie tussen wetenschap en beleid. - Symposium De januskop van het recht
 • Godfried Engbersen (2007) - Punish the Poor? Some Dutch Observations - Punish the Poor? Some Dutch Observations
 • Godfried Engbersen (2007) - Urban reconquest and the danger of urban fission in Amsterdam and Rotterdam. Banlieu Europe? - Urban reconquest and the danger of urban fission in Amsterdam and Rotterdam. Banlieu Europe?
 • Godfried Engbersen (1998) - De toekomst van de jeugd in de korte termijn samenleving. - Inleiding op de conferentie 'De kwetsbare overheid', ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vereniging voor Bestuurskunde.
 • Godfried Engbersen (1998) - armoede, woonlasten en leefbaarheid. - lezing voor het symposium armoed, woonlasten en leefbaarheid.
 • Godfried Engbersen (1998) - De schaduwstad. - Lezing in het kader van het Studium Generale Programma 'Citiy Life'
 • Godfried Engbersen (1998) - De gespiegelde werkelijkheid van het Museum voor Schone Kunsten in Lille. - Conferentie: Architectuur als reflectie: het museum als spiegel van de samenleving
 • Godfried Engbersen (1998) - The Two Faces of Poverty: Modern Poverty and Subsistence Poverty in Europe. - Key note lecture presented at the Unesco International Conference 'Poverty, from an international point of view'
 • Godfried Engbersen (1998) - Urban Marginality and Criminality. - Paper presented at the Interantional Conference on Public Safety in Europe.
 • Godfried Engbersen & Erik Snel (1998) - Modernized Poverty. Individalization, Concentration and Embeddedness. - Paper presented at the 'Workshop on the Dimensions of Social Exclusion'
 • Godfried Engbersen & Erik Snel (1998) - Modernized Poverty. - Paper presented at the International Workshop on the Dimensions of Social Exclusion
 • Godfried Engbersen (1998) - How Illegal Immigrants Settle and Survive. - Paper presented at the Conference 'Challenges for the Future: Structural Changes and Transformations in Contemporary Societies', 10th International Conference on Socio-Economics
 • Godfried Engbersen (1998) - De armoede van de staat. - Aio-seminar Het oeuvre van Pierre Bourdieu
 • Godfried Engbersen (1998) - Social Exclusion and inclusion of illegal immigrants - Lecture given at the Dubrovnik International Course on Social Exclusion.
 • Godfried Engbersen (1998) - Patterns of Incorporation: Th Social Embeddedness of Illegal Immigrants in Ethnic Communities. - Paper presented at the international workshop on Social Exclusion
 • Godfried Engbersen (1998) - De advocatisering van de wetenschap gerelativeerd: een reactie op Prof. A. Kobben. - NSAV-conferentie
 • Godfried Engbersen (1998) - Urban marginality in the Netherlands. - Paper presented at the Conference on 'Cities on the Treshold of the 21st Century

 • Godfried Engbersen (2011) - Nieuwe arbeidsmigratie als uitdaging voor lokaal bestuur - Lunchbijeenkomst gemeente georganiseerd door FORUM Den Haag
 • Godfried Engbersen (2011) - Arbeidsmigratie in vieren. Over wetenschap, politiek en beleid - NICIS/EUR
 • Godfried Engbersen (2011) - Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten in Dordrecht - NICIS/Gemeente Dordrecht
 • Godfried Engbersen (2011) - Openbaar gesprek met de Tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie - Tweede Kamer
 • Godfried Engbersen (2011) - Het raadsel van de arbeidsmigratie vanuit Midden- en Oost-Europa - KNAW/SPUI 25
 • Godfried Engbersen (2011) - Poolse arbeidsmigranten in Westland, Katwijk en Hillegom - EUR/ NICS
 • Godfried Engbersen (2011) - Nieuwe arbeidsmigratie - Expertmeeting nieuwe arbeidsmigratie, Min. BZK
 • Godfried Engbersen (2011) - De schaduwzijde: Illegale arbeidsmigranten en illegale arbeid - NIDI/CBS seminar `Arbeidsmigratie: herhaalt de geschiedenis zich? Of niet?, CBS
 • Godfried Engbersen (2011) - Arbeidsmigranten uit MOE-landen in Den Haag - NICIS/Gemeente Den Haag
 • Godfried Engbersen (2011) - Fatale remedies en stedelijk beleid - Management Leergang Ambtenaren
 • Godfried Engbersen (2011) - Stedelijke dynamiek en leefstijlen - Module lokaal bestuur MPA, NSOB
 • Godfried Engbersen (2010) - Arbeidsmigranten uit Roemenië en Bulgarije - Praktijkcongres ' Huisvesting en inburgering van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, georganiseerd door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
 • Godfried Engbersen (2010) - Discussiestuk voor meerjarenplan Oranjefonds - De Eikenhorst
 • Godfried Engbersen (2010) - Beoordeling van de sociale prestaties van MITROS - MITROS Stakeholders Conferentie 2010
 • Godfried Engbersen (2010) - Lezing 'Wereldburgerschap. Noodzaak of wensdenken?' - Forum i.s.m. de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen en Studium Generale
 • Godfried Engbersen (2010) - De opkomst van 'liquid migration'. Oude en nieuwe patronen van migratie na de uitbreiding van de EU - KNAW
 • Godfried Engbersen (2010) - De verzorgingsstaat als fatale remedie? - Lezing in het kader van Centrale debatten in de sociologie georganiseerd door afdeling Sociologie, Universiteit van Amsterdam
 • Godfried Engbersen (2010) - Lezing Burgaren en andere Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten in Rotterdam - NICIS i.s.m. Gemeente Rotterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Godfried Engbersen, Marianne Bochove & KM Rusinovic (2010) - Presentatie van rapport "Over de rode loper". Kennismigranten in Rotterdam en Den Haag - NICIS
 • Godfried Engbersen (2010) - Rotterdamlezing. Karakters. De gespleten identiteit van Rotterdam - Rotterdamlezing
 • Godfried Engbersen (2010) - Lezing Werkloosheidscultuur - Studiemiddag SCP over werkloosheid, Ministerie van VWS
 • Godfried Engbersen (2010) - Vloeibare migratie: inburgering, integratie en beleid in het licht van tijdelijke migratie - Expertmeeting Inburgering, integratie en beleid in het licht van tijdelijke migratie, directie I&I van het Ministerie van VROM/WWI
 • Godfried Engbersen (2010) - Lezing Fatale remedies en sociale herovering - NICIS programma De Emancipatorische stad
 • Godfried Engbersen (2009) - De noodzaak van noodopvang. Over praktische wijsheid ipv bemoeizorg of bedilzucht. - Conferentie Gemeente Rotterdam 'Bemoeizorg of bedilzucht'
 • Godfried Engbersen (2009) - Stedelijke vernieuwing: sociaal investeren en sociale integratie - Symposium De Vernieuwde Stad
 • Godfried Engbersen (2009) - Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa: sociale leefsituatie en arbeidspositie - Startbijeenkomst MOE-onderzoek, Gemeente Rotterdam/Erasmus Universiteit
 • Godfried Engbersen (2009) - Liquid Migration vanuit Midden- en Oost-Europa - ACVZ
 • Godfried Engbersen (2008) - Kwetsbare wijken. Wat te doen? - Congres Problemen in wijken of Probleemwijken. Nethur
 • Godfried Engbersen (2008) - Vier Haagse wijken in perspectief. Inhoudelijke en bestuurlijke vraagstukken - Masterclass `Focus op de Haagse wijken'. NICIS
 • Godfried Engbersen (2008) - De betekenis van de publieke sociologie - Docentendag Maatschappijleer
 • Godfried Engbersen (2007) - De ongekende stad. Illegale vreemdelingen in Rotterdam - Academie van Bouwkunst
 • Godfried Engbersen (2007) - Investeren in leefbaarheid - Congres `Woon naar wens¿
 • Godfried Engbersen (2007) - Kafka in de wijk - VROM-Congres `Nieuwe Coalities voor de Wijk

 • Godfried Engbersen (2005) - Journal of Contemporary Ethnography (Journal)
 • Godfried Engbersen (2005) - Sociologie (Journal)
 • Godfried Engbersen (2005) - Focaal. European Journal of Anthropology (Journal)
 • Godfried Engbersen (2005) - Beleid en Maatschappij (Journal)
 • Godfried Engbersen (2002) - Journal of Contemporary Ethnography (Journal)

 • Godfried Bernard Maria Engbersen, J. Burgers, Gerda Rodenburg, Miranda Sentse, D. Van de Mheen & S. Severiens (2014) - Bridging the gap between science and practice: Vulnerable youth in major cities (EUR REI grant, 800k)

Year
2021
Course Code
FSWS-621

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen