prof.mr.dr. (Helen) HD Stout

prof.mr.dr. (Helen) HD Stout
Full professor Erasmus School of Law Erasmus School of Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
stout@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Helen Stout (2020) - Klimaat in de kluts: tegenstrijdigheden in Rotterdams klimaatbeleid - Bestuurswetenschappen, 2020 (2), 5-10 - doi: 10.5533/Bw/016571942020074002002
 • Helen Stout & Martin Jong (2020) - Exploring the impact of government regulation on technological transitions: a historical perspective of innovation in the Dutch network-based industries - Laws, 9 (2), 1-21 - doi: 10.3390/laws9020011
 • Martin Jong, Helen Stout & L Sun (2017) - Seeing the People’s Republic of China through the Eyes of Montesquieu: Why Sino-European Collaboration on Eco City Development Suffers from European Misinterpretations of “Good Governance” - Sustainability, 9 (2), 1-14 - doi: 10.3390/su9020151
 • Helen Stout (2017) - TTIP tentatief in lokaal perspectief - Bestuurswetenschappen, 2017 (1), 54-67 - doi: 10.5553/Bw/016571942017071001005
 • Helen Stout, WM de Jong & L Sun (2017) - Seeing the People’s Republic of China through the eyes of Montesquieu; Why Sino-European collaboration on eco city development suffers from European misinterpretations of “good governance. - Sustainability, 9 (2), 1-14 - doi: 10.3390/ su9020151
 • Helen Stout & WM de Jong (2016) - De rechtsstaat,de staat voorbij? - Maatschappij en Politiek: vakblad voor maatschappij leer, 47 (3), 16-20
 • Helen Stout (2015) - Krokodillentranen voor het Afrikamuseum - Bestuurswetenschappen, 69 (3), 3-6
 • Helen Stout (2015) - Bottlenecks en free access in de podiumkunsten - Boekman. Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, 105, 1-15
 • Helen Stout (2014) - Cultuur als bedrijf - Openbaar Bestuur, 2014 (2), 33-37
 • Helen Stout (2013) - Van oude wetten, de dingen die voorbijgaan. Disconnectie van wetten ten gevolge van technische noviteiten - Bestuurswetenschappen, 2013 (1), 55-75
 • Helen Stout (2012) - De derde macht: tanend of toenemend? Introductie op een serie van zes artikelen - Bestuurswetenschappen, 2012 (1), 57-61
 • Helen Stout (2010) - Solide Hybride: naar een hybridisering van de vennootschapsstructuur van nutsbedrijven - Bestuurswetenschappen, 2010 (1), 78-94
 • Suzan Stoter & Helen Stout (2010) - Doelregelgeving met beleid - Bestuurswetenschappen, 64 (2), 58-70
 • Helen Stout (2009) - Het legaliteitsbeginsel en de staatsrechtelijke verhouding tussen Koning en wetgever in de 19e eeuw - Bestuurswetenschappen, 2009 (1), 50-67
 • Suzan Stoter, Helen Stout & Martin Jong (2009) - Het legaliteitsbeginsel in mondiaal perspectief. Mind your step! - Bestuurswetenschappen, 63 (5), 16-28
 • Helen Stout (2009) - Flexible Markets, Inert Law. Why accessibility and affordability to network services cannot be safeguarded through legal rules - International Journal of Public Policy, 4 (5), 376-395
 • Helen Stout & EF ten Heuvelhof (2008) - Concurrentie in de postsector via de netwerktoegangsplicht: last of lust? - Bestuurswetenschappen, 62 (4), 50-64
 • M Jong & Helen Stout (2007) - The impact of government intervention in technological transitions: evidence from Dutch history - International Journal of Technology, Policy and Management, 2007 (1), 89-105
 • Helen Stout & N Saanen (2006) - Breedband in Appingedam: verloren bij de Commissie, gewonnen door de inwoners - Nederlands tijdschrift voor Europees recht, 2006 (10), 212-219
 • Helen Stout & Martin Jong (2006) - De Koning en de Spreektelegraaf, Een begrippenkader voor de bestudering van de invloed van overheidsincentives op innovatieve ondernemingen - Beleid en Maatschappij, 33 (2), 69-82
 • Helen Stout & M Jong (2006) - De Koning en de spreektelegraaf. Een begrippenkader voor de bestudering van de invloed van overheidsincentives op innovatieve ondernemingen - Beleid & Maatschappij, 33 (2), 69-83
 • EF ten Heuvelhof & Helen Stout (2006) - Privaat schaadt? De borging van publieke belangen in geprivatiseerde nutssectoren - Bestuurswetenschappen, 60 (5), 354-368
 • Helen Stout & EF ten Heuvelhof (2005) - Consumer Protection: a licensing or seal-of-approval system? The case of Dutch small consumers of electriciy - International Journal of Technology, Policy and Management, 5 (3), 215-226 - doi: 10.1504/IJTPM.2005.008404
 • Martin Jong & Helen Stout (2003) - Strategic behaviour and the law; how legal authorities deal with factual strategic behaviour of former monopolists - International Journal of Technology, Policy and Management, 3 (1), 38-55
 • M Jong & Helen Stout (2003) - Strategic behaviour and the law: how legal authorities deal with factual strategic behaviour of former monopolists - International Journal of Technology, Policy and Management, 2003 (1), 38-55
 • B van der Meulen & Helen Stout (2000) - One-stop-shop. Verwijs- en doorzendverplichtingen op grond van de Awb - De gemeentestem, 2000 (7116), 153-164
 • Helen Stout (1999) - Debates in the States. Leerzame lessen over de rol van de wetgever bij de liberalisering van nutssectoren - Bestuurswetenschappen, 1999 (4), 307-325
 • Nick Huls & Helen Stout (1995) - De post-moderne Amerikaanse droom - Recht en Kritiek, 21 (3), 310-316
 • Helen Stout (1994) - Sprookjes bestáán! Het bestuursrecht als moderne Assepoester - Beleid & Maatschappij, 1994 (6), 322-333

 • Helen Stout (2013) - Column 'Eb en vloed' - Bestuurswetenschappen, 2012 (4), 3-5
 • Helen Stout (2010) - Hybride Organisaties. Zegen of vloek! Introductie op een serie van zes artikelen - Bestuurswetenschappen, 2010 (1), 76-78
 • Helen Stout (2009) - Legaliteit. uit de tijd? Het openbaar bestuur en de wet, Introductie op een serie van zes artikelen - Bestuurswetenschappen, 2009 (1), 50
 • Helen Stout (2005) - Mijn favoriete klassieker: Gunther Teubner - Bestuurswetenschappen, 2005 (1), 82-83
 • EF ten Heuvelhof & Helen Stout (2002) - De overheidscommissaris is dood, leve de publieke zaakwaarnemer - Openbaar Bestuur, 12 (9), 34-37
 • EF ten Heuvelhof, M Kuit & Helen Stout (2002) - Monopoloïde infrastructuren: inrichting capaciteitsmanagement belangrijker dan wel of niet privatiseren - RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 1, 2-10
 • EF ten Heuvelhof & Helen Stout (2000) - Sustainable utilities: new opportunities for sustainability through liberalization and privatization - Industry & Environment (United Nations), 23 (1), 59-62
 • E Hoek & Helen Stout (1995) - Wetgevingsbeleid 'an der schönen blauen Donau' - RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 1995 (2), 79-84
 • Helen Stout (1995) - Onderhandelend bestuur - Nederlands Juristenblad (NJB), 1995 (21), 796-798
 • GMA Heijden & Helen Stout (1995) - Verslag van het 2e Congres van de European Association of Legislation (EAL), National Legislations in the European Framework, 24 en 25 maart 1995 te Rome - RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 1995 (2)
 • Helen Stout (1994) - Het labyrinth van de wetgeving en de alternatieve strategieën van De Ru en Sturing op maat - RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 1994 (3), 97-102
 • Nick Huls, Helen Stout & B Vroom (1992) - Welk effect mogen we van een wet verwachten? - Tijdschrift voor Openbaar Bestuur (TVO), 1992 (6/7), 6-9
 • Helen Stout & J Stoop (1991) - Het falen van de wet. Een inleiding tot het autopoetisch denken van Gunther Teubner - RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 1991 (1), 3-4
 • J Stoop & Helen Stout (1991) - Autopoeise aan de Maas, ofwel: instrumentele wetgeving reddeloos verdronken. Een vraaggesprek met Gunther Teubner - RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 1991 (1), 5-9

 • Helen Stout & I Walraven (2018) - The building speaks its own language. Design and construction of Sanders Building Erasmus School of Law - Trichis Publishing B.V.
 • Suzan Stoter, Helen Stout & Martin Jong (2010) - Er was eens een bijzonder stepje .... / Er was eens een bijzondere telegraaf - Centre for Law & Innovation
 • SJA ter Borg, Nick Huls, N Saanen, Suzan Stoter & Helen Stout (2010) - Doelgericht wetgeven: doelvoorschriften in literatuur en praktijk - Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Helen Stout & M Jong (2005) - Over spreektelegraaf en beeldtelefoon. De rol van de overheid bij technologische transities in infrastructuurgebonden sectoren - Lemma
 • EF ten Heuvelhof, M Jong, M Kuit & Helen Stout (2003) - Infrastratego. Strategisch gedrag in infrastructuur gebonden sectoren - Lemma
 • JA de Bruijn, MLC Bruijne, EF ten Heuvelhof, Helen Stout & K van Zalinge (2002) - Samenloop bij toezicht - Sdu Uitgevers

 • Helen Stout (2015) - De Nederlandse Rechtsstaat - Amsterdam University Press
 • Helen Stout (2007) - Weerbare waarden. Borging van publieke belangen in nutssectoren - Boom Juridische Uitgevers
 • EF ten Heuvelhof & Helen Stout (2006) - Essay: De doorgang in de straat van Messina: privatiseren met geborgde publieke belangen - Kenniscentrum Ordeningsvraagstukken Ministerie van Economische Zaken
 • S Pront-van Bommel, Helen Stout & IC van der Vlies (1998) - Onderhandelend Bestuur: Juridische kwaliteiten van het onderhandelend bestuur - Amsterdam University Press
 • Helen Stout (1996) - De overheidstoezegging als juridisch figuur van onderhandelend bestuur. Een positiefrechtelijk onderzoek naar de enkele of eenzijdige overheidstoezegging met name in het bestuursrecht tegen de achtergrond van onderhandelend bestuur - Onderzoekscentrum Recht & Bestuur
 • Nick Huls, Helen Stout & B de Vroom (1991) - Regelgeving en verkeersgedrag - Onderzoekscentrum Sturing en Samenleving

 • EF ten Heuvelhof, K Koolstra & Helen Stout (2001) - Capaciteitsmanagement. Beslissen over capaciteit van infrastructuren - Lemma
 • Helen Stout & R Bergamin (2001) - Recht op spanning. De kleinverbruiker in de geliberaliseerde elektriciteitsmarkt - Lemma
 • Helen Stout & AJ Hoekema (1994) - Onderhandelend bestuur - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Nick Huls & Helen Stout (1993) - Recht in de multiculturele samenleving - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Nick Huls & Helen Stout (1992) - Reflecties op reflexief recht - W.E.J. Tjeenk Willink
 • WJ Witteveen, Helen Stout & MJ (Margo) Trappenburg (1992) - Het bereik van de wet - W.E.J. Tjeenk Willink

 • EF ten Heuvelhof, Martin Jong, M Kuit & Helen Stout (2003) - Infrastratego. Strategisch gedrag in infrastructuurgebonden sectoren - Lemma

 • Helen Stout (2001) - Stellig bewijs ontbreekt - Recht der Werkelijkheid, 2001, 103-109
 • Helen Stout (1995) - Belofte maakt schuld. - Beleid en Maatschappij, 1995, 187-192
 • J Stoop & Helen Stout (1991) - Boekbespreking 'Recht als autopoietisches System' - RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 1991, 28-31
 • Helen Stout (1989) - Boekbespreking 'De retoriek in het recht' - Bestuurswetenschappen, 1989, 117-120

 • Helen Stout (2019) - TTIP en de barbaren. Eigentijdse preoccupaties op de woorden van een gedicht. - Boom Juridische Uitgevers
 • Helen Stout (2010) - Publieke belangen in de Awb - Boom Juridische Uitgevers
 • SJA ter Borg, Nick Huls, N Saanen, Suzan Stoter & Helen Stout (2008) - Doelgericht wetgeven. - Boom Juridische Uitgevers
 • EF ten Heuvelhof & Helen Stout (2008) - Innovative Counterarrangements to combat Strategic Behaviour. Case study: Network-based industries - IEEE
 • M Kars & Helen Stout (2008) - The Transatlantic Common Aviation Area: Competing Legal Orders and State Self-Interest - Martinus Nijhoff Publishers
 • Helen Stout & M Jong (2007) - Dutch Legal Culture and Technological Transition. The impact of Dutch government interventions on opportunities for innovative companies seen through the lens of qualitative game theory - Hart Publishing
 • EF ten Heuvelhof & Helen Stout (2007) - De doorgang in de Straat van Messina: privatiseren met geborgde publieke belangen - Kenniscentrum voor Ordeningsvraagstukken
 • Helen Stout & M Jong (2003) - Site Sharing - Lemma
 • Helen Stout & J Ulbacht (2003) - UMTS-frequenties - Lemma
 • Helen Stout & M Jong (2003) - Strategisch gedrag en het recht: verschuivingen van het speelveld - Lemma
 • EF ten Heuvelhof, M Kuit, Helen Stout & C Bauer (2003) - Capacity Management in Infrastructure Sectors: Lessons from the Dutch Experience - Kluwer Academic Publishers
 • Helen Stout & H Weening (2002) - De (on-)betrouwbare overheid: een juridische kijk op private verwachtingen - Lemma
 • Helen Stout (2001) - Naar algemene beginselen van behoorlijke nutsvoorziening - Lemma
 • Helen Stout (2001) - Convergentie - Lemma
 • Helen Stout (2001) - Capaciteitsmanagement van luchthaven Schiphol - Lemma
 • Helen Stout (1999) - Personenvervoer door de lucht - Lemma
 • Helen Stout (1992) - Rationaliteit en rechtsstatelijkheid van overheidsbeleid - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Helen Stout (1989) - Doelmatige bestuurlijke belangenafweging: een speciaal terrein. Is het specialiteitsbeginsel als fundamentele constitutionele beslissing en derhalve als ijkwaarde vanhet bestuursrecht nog wel hanteerbaar in de idee van de democratische en sociale rechtsstaat en de verandere opvatting over de overheidstaak daarin? - W.E.J. Tjeenk Willink

 • Helen Stout (2008) - Energie en milieu: een wankel evenwicht - Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht
 • Helen Stout (2007) - Verschuivingen in het gebruik van het frequentiespectrum - Ministerie van Economische Zaken
 • JA de Bruijn, MC de Bruijne, MJG van Eeten, EF ten Heuvelhof, W Veeneman, Helen Stout, S Wissing, PJ Lemstra, J Ubacht, JC Arnbak, AF (Aad) Correlje & J Groenewegen (2007) - Verschuivingen in de publieke belangen: Van toegang naar gebruik - Ministerie van Economische Zaken
 • Helen Stout (2004) - Podiumkunstensubsidies en het bestuursrecht - Elsevier Overheid
 • EF ten Heuvelhof, M Kuit & Helen Stout (2004) - Smart capacity management of intrastructures - Ministerie van Economische Zaken
 • EF ten Heuvelhof & Helen Stout (2002) - De publieke zaakwaarnemer in het nutsbedrijf - Berenschot Procesmanagement
 • Helen Stout & R Bergamin (2001) - Inleiding - Lemma
 • Helen Stout & R Bergamin (2001) - Slotbeschouwing - Lemma

 • Helen Stout, WM de Jong & L Sun (2016) - Applying Montesquieu to the People’s Republic of China; Why the governance of eco and low carbon city development in China is easily misunderstood in the West

 • EF ten Heuvelhof, M Kuit & Helen Stout (1998) - Conceivable administrative and juridical variations - Delft University Press

 • Helen Stout (1994) - De betekenissen van de wet. Theoretisch-kritische beschouwingen over het principe van wetmatigheid van bestuur - Universiteit van Amsterdam

 • Suzan Stoter, Helen Stout & S ter Borg (2011) - Doelvoorschriften: een afwegingskader
 • EF ten Heuvelhof & Helen Stout (2008) - Innovative Counterarrangements to combat Strategic Behaviour. Case study: Network-based Industries
 • Helen Stout (2008) - The emergence of radio broadcasting in the Netherlands
 • J de Jong & Helen Stout (2007) - The impact of government regulation on technological transitions through history. Evidence form five cases from the world of network-based industries
 • J de Jong & Helen Stout (2007) - Evolution of institutional patterns through history. Evidence from five cases from the world of network-based industries
 • Helen Stout (2007) - Safeguarding Public Interests in Liberalized Utilities Sector, The Dutch Case
 • Suzan Stoter & Helen Stout (2006) - De Binnenvaartwet: kiezen tussen het anker of het schip. Een onderzoek naar de wijze waarop publieke belangen hun beslag krijgen in de Binnenvaartwet
 • J de Jong & Helen Stout (2006) - International Transformation in Network-bound Infrastructures in the Netherlands. Do basic institutional patterns evolve through history?
 • M Kars & Helen Stout (2006) - Open Skies and Hidden Agendas. The case of the Open Skies Treaty from the perspective of strategic behaviour
 • Helen Stout & M Kars (2006) - Open Skies and Hidden Agendas. The case of the Open Skies Treaty in a multi-level governance perspective
 • Helen Stout & J de Jong (2005) - The role of law in technological transitions. The Dutch telecommunication case
 • J de Jong & Helen Stout (2005) - Impact of Government Intervention in Technological Transitions. Evidence from Dutch History
 • Helen Stout & J de Jong (2005) - The role of law in technological transitions. A preliminary attempt to create a qualitative game theory pespective to aid in the understanding of government incentives for innovative companies
 • Joost Jong & Helen Stout (2002) - Replication and Filtering of New Public Management Concepts. The Case of Road Management Liberalization in the Nordic Countries
 • M Kuit, EF ten Heuvelhof, Helen Stout & J Bauer (2001) - Capacity management in infrastructures. Lessons from the Dutch experience
 • M Kuit, EF ten Heuvelhof & Helen Stout (2001) - Capacity management in infrastructures. Lessons from the Dutch experience
 • M Jong & Helen Stout (2001) - Strategic behaviour and the law. How legal authorities deal with strategic behaviour of former monopolists
 • M Kuit, EF ten Heuvelhof & Helen Stout (2000) - Management of infrastructure capacity
 • EF ten Heuvelhof, Marcus Twist, M Kort, M Kuit & Helen Stout (2000) - The regulator's turn. Disruption of competition in utility sectors as a strategic game with technology as state
 • M Kuit, EF ten Heuvelhof & Helen Stout (2000) - Hybrid organizations in the network-based industries: Changes in public management
 • Helen Stout (2000) - Towards general principles of basic utility service
 • Helen Stout (1992) - Autopoiesis and the rule of law
 • Helen Stout (1991) - Gentlemen's agreements and rechtsstaat administration

 • Helen Stout, I Walraven & H Fransen (2017) - Sanders Building ESL. Huis van de Academie van de Toekomst 2013-2018 - CLAI
 • JC van Elburg, I Veldhuis & Helen Stout (2007) - Juridische vormgeving beprijzing in het buitenland - Rebelgroup
 • H Hufen, V Bolhuis & Helen Stout (2007) - Evaluatie vergunningverlening nieuwe beoordelingssystematiek warmtelozingen - TU Delft
 • EF ten Heuvelhof & Helen Stout (2006) - De doorgang in de Straat van Messina: privatiseren met geborgde publieke belangen - Fac. TBM, TU Delft
 • W Veeneman, Helen Stout & EF ten Heuvelhof (2004) - Gemiste wissels. Beoordeling van de concessie voor het hoofdrailnet - TU Delft/TBM
 • JA de Bruijn, MLC Bruijne, EF ten Heuvelhof, Helen Stout & K van Zalinge (2002) - Samenloopvraagstukken bij algemeen en specifiek mededingingstoezicht - ITeR
 • WM Dicke, Helen Stout & EF ten Heuvelhof (2002) - Leerervaringen Drinkwatersector - DIOC Design and Management of Infrastructures
 • R Künneke & Helen Stout (2001) - Innovatie in energienetwerken. Een studie naar de veranderende houding tussen regulering, techniek en markt in geliberaliseerde engergiemarkten - TU Delft
 • Helen Stout (2001) - Nut versus markt. Een internationaal vergelijkend onderzoek naar de wettelijke positie van de netbeheerder - TU Delft
 • EF ten Heuvelhof, M Kuit & Helen Stout (2000) - Ontwikkelingen in de organisatie van de waterketen - DIOC
 • Helen Stout (2000) - Schiphol: een normale zaak (2). Een vergelijking tussen twee modellen voor de beheersing van milieueffecten - TU Delft
 • M Kuit, MB Kort, Helen Stout, Marcus Twist, EF ten Heuvelhof & MPC Weijnen (1999) - Vergelijking nutssectoren - TU Delft/Interfacultair Onderzoekscentrum Ontwerp en Management van Infrastructuren
 • EF ten Heuvelhof & Helen Stout (1999) - Schiphol: een normale zaak (1). De luchthavengebruiksvergunning nader bekeken - TU Delft

 • Helen Stout (1 januari 2019) - De rechtsstaat: de staat voorbij? - no. 206, jaargang 40, nummer 3, oktober 2019, p.15-22.

 • Helen Stout (2009) - Symposium Law & Governance, Rijksuniversiteit Groningen/VU Amsterdam - Symposium Law & Governance, Rijksuniversiteit Groningen/VU Amsterdam

 • Helen Stout (2015) - De rechtsstaat; de staat voorbij? - Debat Elementaire Deeltje "De Nederlandse Rechtsstaat"
 • Helen Stout (2013) - Publieke belangen: systeeminterne en -externe perspectieven - Expertmeeting over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen