(Ilona) I van den Eijnde LLM

(external) researcher Erasmus School of Law Secretariat Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
vandeneijnde@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

   • I. van den Eijnde (2020). Noot bij: HR. (2019, november 8), Fiscaal Weekblad FED 2020-45, Zaaknr. 16/01523, (Mogelijkheid om aanvankelijk aangegeven douanewaarde na een controle na invoer nog te wijzigen indien blijkt dat een onjuist tarief is toegepast door op basis van vergissing onjuist aangegeven tariefindeling). ECLI:NL:HR:2019:1686
   • I. van den Eijnde (2019). Noot bij: HR. (2019, februari 8), Fiscaal Weekblad FED 2019-76, Zaaknr. 17/00303, (Prejudiciële vragen omtrent geldigheid van Antidumpingverordening tot stand gekomen op basis van mogelijk onvolledig of onjuist onderzoek door Commissie). ECLI:NL:HR:2019:152
   • I. van den Eijnde (2019). Noot bij: HR. (2019, januari 11), Fiscaal Weekblad FED 2019-48, Zaaknr. 17/00916, (Vernietiging van accijnsgoederen na onttrekking kan niet leiden tot teruggaaf van verschuldigde accijns). ECLI:NL:HR:2019:35
   • I. van den Eijnde (2019). Noot bij: HvJ EU. (2019, juli 10), Fiscaal Weekblad FED 2019-153, Zaak V-N 2019/35.19, (Een btw-schuld bij invoer volgt niet automatisch de douaneschuld bij invoer). ECLI:EU:C:2019:579
   • I. van den Eijnde (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, april 19), Fiscaal Weekblad FED 2019-96, Zaaknr. 17/01695, (Prejudiciële vragen over de reikwijdte van het begrip ‘heffingsgrondslag’ om vast te kunnen stellen welke tariefmaatregel van toepassing is; de tariefmaatregel ten tijde van de plaatsing onder de regeling actieve veredeling schorsing enerzijds of de tariefmaatregel ten tijde van het beëindigen van die regeling en het in het vrije verkeer brengen anderzijds). ECLI:NL:HR:2019:631
   • I. van den Eijnde (2019). Noot bij: HvJ EU. (2018, december 19), Fiscaal Weekblad FED 2019-40, Zaaknr. C-414/17, (Om te bepalen aan welke schakel binnen een keten van achtereenvolgende leveringen van accijnsgoederen het grensoverschrijdende vervoer moet worden toegerekend, is irrelevant op welk moment de goederen zich wel of niet meer onder een accijnsschorsingsregeling bevinden). ECLI:EU:C:2018:1027
   • I. van den Eijnde (2019). Noot bij: HR. (2019, april 19), Fiscaal Weekblad FED 2019-23, 146, (Rechtstreekse afleveringen kwalificeren als uitslag tot verbruik en tellen mee in de berekening van het accijnsbelang voor het bepalen van de hoogte van de te stellen doorlopende zekerheid voor de vergunning accijnsgoederenplaats). ECLI:NL:HR:2019:625
    • I. van den Eijnde (2018, september 13). 3rd Annual Strategic Indirect Tax and VAT Compliance Seminar (dagvoorzitter). Novotel, Rotterdam, TBM Group.
    • I. van den Eijnde (2018, december 18). Brexit naar de finale - Gevolgen voor Nederlands exporteurs. Apeldoorn, Export Connect Meeting.
    • I. van den Eijnde (2018, september 14). 3rd Annual Strategic Indirect Tax and VAT Compliance Seminar (dagvoorzitter & spreker). Novotel, Rotterdam, TBM Group.
    • I. van den Eijnde (2017, maart 20). Brexit - Consequences for Dutch Exporters. Nieuwegein, Conference for Dutch Exporters (ExportConnect).
    • I. van den Eijnde (2017, september 22). Brexit: Consequences for Trade, VAT and Customs. Amsterdam, 2nd Annual Strategic Indirect Tax & VAT Compliance Seminar.
    • I. van den Eijnde (2017, april 11). Special Tax Zones within a non-tax jurisdiction. Erasmus University Rotterdam, 2nd International Tax Seminar on Special Tax Zones.
 • EY

  Start date approval
  Oct/2011
  End date approval
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
 • Formele aspecten van de indirecte bel.

  Title
  Formele aspecten van de indirecte bel.
  Year
  2020
  Year level
  (master)
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Secretariat Tax Law
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam