mr.dr. (Jeroen) JP Quist

mr.dr. (Jeroen) JP Quist
Assistant professor Erasmus School of Law Labour Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
M5-32
Email
quist@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Jeroen Quist & MLF Van Minnen (2019) - Art. 7:673 lid 8 BW in de (lagere) rechtspraak: over de toepassing van het ‘luizengaatje’ - Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2019 (188)
 • Jeroen Quist & JH Bennaars (2018) - Ambtshalve aanvulling van rechtsgronden in de ontbindingsprocedure? - TAP. Tijdschrift voor Arbeid en Participatie, 2018 (99)
 • Jeroen Quist & DNC Doolaege (2017) - Voorwaardelijke ontbinding na ontslag op staande voet: the story continues - Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2017 (1), 4-13
 • Jeroen Quist & DNC Doolaege (2016) - De voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ: is het einde nabij? - Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 3, 4-24
 • Jeroen Quist (2011) - Ontslag op staande voet (wegens strafrechtelijke veroordeling): weinig ruimte voor algemen regels - Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 3, 99-105
 • Jeroen Quist (2010) - Kennelijk onredelijk ontslag: ook na Van de Grijp/Stam en Rutten/Breed behoefte aan (meer) voorspelbaarheid en rechtszekerheid - Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2, 60-67
 • Jeroen Quist (2010) - De werkgever en het kelderluik. Over toepassing van de Kelderluik-criteria bij artikel 6:162 en artikel 7:658 BW - Arbeidsrechtelijke Annotaties, 1, 3-48
 • Jeroen Quist & Cees Loonstra (2008) - Gezichtspuntencatalogi in het arbeidsrecht: de omstandigheden van het geval geinventariseerd - Arbeidsrechtelijke Annotaties, 3
 • Jeroen Quist (2007) - De gezichtspuntencatalogus bij ontslag op staande voet: wordt de Hoge Raad op de voet gevolgd? - Arbeidsrechtelijke Annotaties, 1, 4-46
 • Jeroen Quist (2007) - Procesrechtelijke aspecten van de gezichtspuntenrechtspraak bij ontslag op staande voet - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 9, 290-298
 • Jeroen Quist (2004) - Wetsvoorstel 28 167: de onevenwichtigheid hersteld? - SMA, 111-122

 • Jeroen Quist (2014) - Gezichtspuntencatalogi in de civiele rechtspraktijk - Advocatenblad, september, 30-32
 • Jeroen Quist & BJJC Boot (2011) - Proceskostenveroordeling: niet alles of niets - Advocatenblad, 8, 27-29
 • Jeroen Quist & JG Cabboort (2008) - De Wet OM-afdoening in civilibus. Civielrechtelijke complicaties van de onherroepelijke strafbeschikking - Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 11, 338-342
 • Jeroen Quist & JG Cabboort (2007) - Gedwongen hoger beroep. Over herstel van strafvonnissen - Advocatenblad, 16, 690-692

 • Jeroen Quist, Ruben Houweling, Gerdien Voet, Zef Even, Elmira Vliet & Loe Sprengers (2018) - Arbeidsrechtelijke themata - Boom Juridische Uitgevers
 • Jeroen Quist (2004) - Het concurrentiebeding nader beschouwd. Een vergelijking tussen het (huidige en komende) Nederlandse recht en de Belgische regeling - Boom Juridische Uitgevers

 • Jeroen Quist (2019) - Hoger beroep deelgeschil, Werkgeversaansprakelijkheid, Uitglijden werknemer op gladde vloer, In de uitoefening van de werkzaamheden, Schending zorgplicht. - Jurisprudentie Aansprakelijkheid, 2019 (128)
 • Jeroen Quist (2019) - Onrechtmatige overheidsdaad. - Jurisprudentie Aansprakelijkheid, 2019 (50/51)
 • Jeroen Quist (2018) - Arbeidsrechtelijke omkeringsregel, Mesothelioom, Beroepsziekte, Causaal verband - Jurisprudentie Aansprakelijkheid, 2018 (85)
 • Jeroen Quist (2018) - Deelgeschil, Werkgeversaansprakelijkheid, Uitoefening van de werkzaamheden, Goed werkgeverschap, Opstalaansprakelijkheid, Onrechtmatige daad, Ongelukkige samenloop van omstandigheden - Jurisprudentie Aansprakelijkheid, 2018 (56)
 • Jeroen Quist (2018) - Comparitie ten overstaan van raadsheer-commissaris in meervoudig te beslissen dagvaardingszaak, Maatstaf en gezichtspunten voor de beoordeling wanneer sprake is van een “verworven recht” - Jurisprudentie Arbeidsrecht, 2018 (183)
 • Jeroen Quist (2018) - Ontbindingsverzoek werkgever op h-grond afgewezen, verzoek werkneemster op g-grond toegewezen, Geen ambtshalve aanvulling ontbindingsgrond - Jurisprudentie Arbeidsrecht, 2018 (227)
 • Jeroen Quist (2017) - Asbestzaak, Mesothelioom, Werkgeversaansprakelijkheid, Verjaring, Art. 6 EVRM, Gezichtspunten Van Hese/De Schelde - Jurisprudentie Aansprakelijkheid, 2017 (72)
 • Jeroen Quist (2016) - Noot - Jurisprudentie Arbeidsrecht
 • Jeroen Quist (2016) - Noot - Jurisprudentie Aansprakelijkheid
 • Jeroen Quist (2016) - Noot - Jurisprudentie Arbeidsrecht
 • Jeroen Quist (2015) - Noot - Jurisprudentie Aansprakelijkheid
 • Jeroen Quist (2015) - Noot - Jurisprudentie Aansprakelijkheid
 • Jeroen Quist (2015) - Noot - Jurisprudentie Aansprakelijkheid
 • Jeroen Quist (2015) - Noot - Jurisprudentie Aansprakelijkheid
 • Jeroen Quist (2013) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2015 (128)

 • Jeroen Quist (2017) - Goed werkgeverschap en goed werknemerschap - Sdu Uitgevers
 • Jeroen Quist (2016) - Goed werkgeverschap en goed werknemerschap - Sdu Uitgevers
 • Jeroen Quist (2015) - Goed werkgeverschap en goed werknemerschap - Sdu Uitgevers
 • Jeroen Quist & Ruben Houweling (2014) - Goed werkgeverschap en goed werknemerschap - Sdu Uitgevers
 • Cees Loonstra & Jeroen Quist (2009) - The Dutch Supreme Court versus the lower courts: Summary dismissal and the catalogue of viewpoints - T.M.C. Asser Press
 • Jeroen Quist & Cees Loonstra (2009) - The Dutch Supreme Court versus the lower courts: summary dismissal an the catalogue of viewpoints - TMC Asser press
 • Jeroen Quist (2007) - Leeftijd als omstandigheid van het geval in het ontslagrecht - Boom Juridische Uitgevers

 • Ruben Houweling & Jeroen Quist (2014) - Goed werkgeverschap en goed werknemerschap - Sdu Uitgevers
 • Jeroen Quist (2003) - Arbitrage: nog steeds van alle markten thuis - Boom Juridische Uitgevers

Thesis Master Labor and Employment Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RS108

Research Lab Labor and Corporation

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB26

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen