mr.dr.
(Johan) JLE Vannerom

Assistant Professor Erasmus School of Law Commercial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L6-002
Telephone
0104081533
Email
vannerom@law.eur.nl
Back to overview

Profile

Dr. Johan VANNEROM is an Assistant Professor (UD) at the Erasmus School of Law. Besides his research and teaching activities at this University, dr. Vannerom is the Academic Coordinator of the LLM-Program on International Trade Law as well as of the LLM-Program on Commercial & Company Law (LLM Commercial Law). Next to his academic career, he is listed as an attorney at law in Brussels (Vannerom + Partners). Given his expertise he is asked as a member of the Expert Committtee advising the Belgian Financial Ombudsman (Ombudsfin).

He has gained expertise in substantive banking and financial law, with a focus on payment services and credit agreements. He is further specialised in B2B and B2C Unfair Commercial Practices.

Dr. Vannerom has written multiple articles in his field of expertise and he often speaks at (international) conferences. He is also a Member of the Editorial Board of a book series Ius Mercatorum and the journal Droit de la Consommation / Consumentenrecht.

    • J.L.E. Vannerom (2018). Book review 'The Impact of the Mortgage Credit Directive in Europe' [Bespreking van het boek The Impact of the Mortgage Credit Directive in Europe]. European Review of Private Law, 717-718.
    • J.L.E. Vannerom (2018). Book review 'The Impact of the Mortgage Credit Directive in Europe' [Bespreking van de boeken Crédit aux consommateurs et aux P.M.E & Le crédit hypothécaire au consommateur. Etat de la question & The Impact of the Mortgage Credit Directive in Europe]. Droit de la consommation - Consumentenrecht, 145-148.
    • J.L.E. Vannerom (2012). Boekbespreking 'Toetsing van het contractuele evenwicht' [Bespreking van het boek Toetsing van het contractuele evenwicht]. Droit de la consommation - Consumentenrecht, 209-211.
    • J.L.E. Vannerom (2012). Boekbespreking 'Bescherming van de consument in het financieel recht' [Bespreking van het boek Bescherming van de consument in het financieel recht – La protection du consommateur en droit financier]. Droit de la consommation - Consumentenrecht, 204-208.
   • J.L.E. Vannerom (2017). Noot bij: HvJ, Zaak C-534/15, P. en M. Dumitras. (2016, september 14), TBH-RDC 2017-, (De borg, de consument en de medeschuldenaar. Geen Triniteit, maar dualiteit). p.190-199.
   • J.L.E. Vannerom (2015). Noot bij: Gent. (2013, september 17), Tijdschrift voor Consumentenrecht 2015-, (Waarom verzoenen wanneer er niet te verzoenen valt? De verplichte verzoeningspoging in het hypothecair krediet). p.135-142.
   • J.L.E. Vannerom (2014). Noot bij: Brussel. (2013, januari 11), RABG 2014-, (De terugbetaling van een krediet via investeringen in een beleggingsfonds. 'Informed consent' als grens van de informatie- en raadgevingsplicht van de kredietgever). p.1092-1098.
   • J.L.E. Vannerom (2012). Noot bij: ECJ C-288/10, WAMO BVBA v. JBC NV and Modemakers Fashion NV. (2011, juni 30), Revue Européenne de Droit de la Consommation / European Journal of Consumer Law 2012-, (And the question remains… 'Who is (actually) protected?'). p.151-162.
   • J.L.E. Vannerom (2009). Noot bij: ECJ C-509/07, Luigi Scarpelli v. NEOS Banca SpA. (2009, april 23), Droit de la consommation - Consumentenrecht 2009-, (De exclusiviteitsverhouding tussen kredietgever en leverancier). p.46-52.
    • J.L.E. Vannerom (2019, oktober 25). Enkele aandachtspunten inzake kredietverlening aan consumenten. Brussel, Opleidingsseminarie bij Beobank.
    • J.L.E. Vannerom (2019, december 3). L'octroi du crédit. Brussel, Opleidingsseminarie bij een private bank.
    • J.L.E. Vannerom (2019, mei 15). L'octroi du crédit via applis mobiles. Febelfin Academy, Webinaire.
    • J.L.E. Vannerom (2019, mei 14). Kredietverstrekking via mobiele app's. Febelfin Academy, Webinar.
    • J.L.E. Vannerom (2019, december 3). Verstrekking van kredieten. Brussel, Opleidingsseminarie bij een private bank.
    • J.L.E. Vannerom (2019, september 19). Gelieerde kredieten – apart, maar toch ook samen & Crédits liés – Tous ensemble? La Hulpe, EFIB Days 2019.
    • J.L.E. Vannerom & D. Blommaert (2018, maart 13). Islamic Banking in Belgium. Brussel, Islamic Finance, Capitant.
    • J.L.E. Vannerom & D. Blommaert (2018, maart 15). Mobile commerce – Juridische aandachtspunten op het vlak van consumentenbescherming en de financiële sector. Brussel, Lexalert - Webinar.
    • J.L.E. Vannerom (2018, november 23). Regulating Markets, Products or Persons. Is there a need for a diverse regulatory approach? Goettingen, 'Towards Sustainable Financial Transactions: Responsible Lending as a Guiding Concept', U4 Network.
    • J.L.E. Vannerom (2018, december 21). AML: een overzicht - enkele aandachtspunten inzake kredietverlening aan consumenten. Beobank, Opleidingsseminarie.
    • J.L.E. Vannerom & D. Blommaert (2017, juni 30). De mobiele consument: geïnformeerd, soms geadviseerd en zelfs gedirigeerd in rechte. Enkele capita selecta inzake consumentenbescherming. Brussel, NOAB, VIA – inhaaldagen.
    • J.L.E. Vannerom (2017, maart 20). De uitvoering van de kredietovereenkomst (deel II) en haar beëindiging. Brussel, Lunchcauserie Belfius.
    • J.L.E. Vannerom (2017, maart 22). Het nieuwe hypothecair kredietrecht voor Compliance Officers. Antwerpen, IFE, Witwasbestrijding. De uitdagingen van de Complaince Officer.
    • D. Blommaert, J.L.E. Vannerom, B. Van Houte & F. Bonnarens (2016, april 12). Herziening en beëindiging van kredietovereenkomsten. Brussel, Lunchauserie Belfius.
    • J.L.E. Vannerom, D. Blommaert & F. Bonnarens (2016, juni 2). Het nieuwe hypothecair kredietrecht: een overzicht. Brussel, Lexalert - Webinar.
    • J.L.E. Vannerom (2016, september 20). Het nieuwe toepassingsgebied ratione materiae van het B2C-kredietrecht: de aardverschuiving naar het hypothecair kredietrecht. Brussel, CREOBIS, Crédits aux consommateurs.
    • J.L.E. Vannerom (2015, april 23). Juridische alternatieven voor de verkoop van kerkgebouwen. Brugge, Neven- en herbestemming van parochiekerken, CRKC.
    • J.L.E. Vannerom (2015, april 21). Juridische alternatieven voor de verkoop van kerkgebouwen. Mechelen, Neven- en herbestemming van parochiekerken, CRKC.
    • J.L.E. Vannerom (2015, juni 1). De na-oorlogse ontwikkeling van het consumentenkrediet in België. Den Haag, Workshop rond consumentenkrediet in de Lage Landen.
    • J.L.E. Vannerom (2015, augustus 19). Recente evoluties in het Handelsrecht. Brussel, NOAB, VIA Inhaaldagen.
    • J.L.E. Vannerom (2015, oktober 6). Richtlijn 2014/17/EU. Naar een strenger woonkredietrecht? Brussel, 10e Compliance Dag, Compliance Forum.
    • J.L.E. Vannerom (2015, december 15). Wijziging en herfinanciering van kredietovereenkomsten in de praktijk. Een overzicht van de mogelijkheden in het licht van Boek VII. 'Betalings-en kredietdiensten' Wetboek van Economisch Recht. Berchem, Studiereeks voor schuldbemiddelaars, Confocus.
    • J.L.E. Vannerom (2015, juni 18). The legal framework in Belgium. Frankfurt, Consumer Credit Workshop, EABH.
    • D. Blommaert, F. Bonnarens & J.L.E. Vannerom (2014, oktober 16). Consumentenkrediet: wijzigingen mbt promotie, verkoop, toekenning en controle. Brussel, Lexalert - Webinar.
    • J.L.E. Vannerom (2014, november 20). Toepassingsgebied van Boek VII van het Wetboek van economisch recht. Brussel, Belgische consumentenkredietrecht, IFE Executive Seminars.
    • J.L.E. Vannerom (2014, december 4). Alternatieven voor de verkoop van religieus onroerend erfgoed: een canoniekrechtelijke benadering. Grimbergen, Studiedag over Vastgoedrecht en de Kerk.
    • J.L.E. Vannerom (2019, oktober 11). Making Sustainable Trade Possible through Blockchain Technology. London, Institute for Advanced Legal Studies, The Future of the Commercial Contract in Scholarship and Law Reform, Fourth Annual Conference.
    • J.L.E. Vannerom (2018, december 20). Onderwijsgroep kredietrecht en betalingsdiensten. UHasselt, Guest Lecture.
    • J.L.E. Vannerom (2018, november 29). Het hypothecair krediet: aandachtspunten voor makelaars en agenten. Kortrijk, Vives Hogeschool, Opleidingsseminarie.
    • J.L.E. Vannerom (2018, november 26). Kredietverstrekking via mobiele app's. Brussel, Febelfin Academy, Opleidingsseminarie.
    • J.L.E. Vannerom (2018, december 3). L'octroi du crédit via applis mobiles. Brussel, Febelfin Academy, Opleidingsseminarie.
    • J.L.E. Vannerom (2018, november 15). Promotion du crédit. Brussel, Febelfin Academy, Opleidingsseminarie.
    • J.L.E. Vannerom (2018, november 15). Promotie van het krediet. Brussel, Febelfin Academy, Opleidingsseminarie.
    • J.L.E. Vannerom & P. Vrielynck (2018, oktober 22). Onderhandelen met banken. KU Leuven – campus Kortrijk, Sluitend contracteren, PUC.
    • R. Steennot & J.L.E. Vannerom (2017, november 7). Enkele capita selecta inzake hypothecair krediet. Brussel, Ombudsfin, Opleidingsseminarie.
    • J.L.E. Vannerom (2016, maart 22). EU Regulation on consumer credit & mortgage credit'. KU Leuven, Guest Lecture.
    • J.L.E. Vannerom (2016, april 21). De kredietovereenkomst, haar zekerheden en uitvoering. Enkele capita selecta. Brussel, Studiedag BVK-Febelfin.
    • J.L.E. Vannerom (2016, maart 15). Introduction to consumer credit & mortgage credit. Brussel, EU Financial Services Regulation, ERA-seminars.
    • J.L.E. Vannerom (2015, maart 27). Het hypothecair krediet binnen het Wetboek Economisch Recht. Brussel, Wetboek Economisch Recht: Belang voor de praktijk van de schuldbemiddelaar, VSG.
    • J.L.E. Vannerom (2015, februari 12). Het consumentenkrediet – overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Gent, Studiereeks voor schuldbemiddelaars, Confocus.
    • J.L.E. Vannerom (2015, mei 18). Consumentenbescherming bij de uitvoering en herziening van kredietovereenkomsten. Brussel, Studieavond rond de publicatie van het proefschrift.
    • J.L.E. Vannerom (2015, oktober 1). Vervroegde terugbetaling en wederbeleggingsvergoeding. Gent, Wet KMO-Financiering toegelicht, UGent.
    • J.L.E. Vannerom (2015, november 18). Livre VII. « Les services de paiement et de crédit », Code de droit économique. Un aperçu des modifications les plus importantes concernant le crédit de consommation. Luik, Formation à la médiation de dettes, Confocus.
    • J.L.E. Vannerom & E. Casier (2015, november 30). De bescherming van de consument in het hypothecair krediet. Antwerpen, Consumentenbescherming in het WER, UGent & UAntwerpen.
    • J.L.E. Vannerom (2014, april 28). Consumentenbescherming in het kredietrecht. Kortrijk, Themis Doctores Contractenrecht.
    • J.L.E. Vannerom (2014, april 1). Le droit de crédit et la protection du consommateur. UCLouvain, Guest Lecture.
    • J.L.E. Vannerom (2014, december 2). Boek VII – betalings- en kredietdiensten. 'Something Old, Something New'. Kortrijk, Wetboek van economisch recht, KU Leuven.
    • J.L.E. Vannerom (2013, december 12). The Future of Consumer Credit Regulation: Proposal for a Multi-Layered Consumer Image. Luik, ULiège and the Jean Monnet Chair in EU Law & Risk Regulation (HEC Paris) Workshop on 'Nudging in Europe: What can EU Law learn from Behavioural Sciences?.
    • E. Terryn, J. Goddaer & J.L.E. Vannerom (2012, september 6). De invloed van het Europese Recht op het Belgische Consumenten(contracten)recht. Kortrijk, Studiedag over de invloed van het Europese recht op het Belgische Privaatrecht.
    • J.L.E. Vannerom (2011, december 20). Interestrestricties als methode van consumentenbescherming. Leuven, Workshop Economic Law KU Leuven.
    • J.L.E. Vannerom (2011, juni 27). The Limits of Information and a Proposed Way Forward. London, IACL Conference on consumer protection in economic recessions.
    • J.L.E. Vannerom (2010, december 1). De bijzondere kredietvormen in de nieuwe Wet op het Consumentenkrediet. Gent, Studienamiddagen over de nieuwe Wet Consumentenkrediet.
    • J.L.E. Vannerom (2010, november 17). De informatie aan consumenten: (g)een onverdeeld succes. Leuven, PhD-Day.
    • J.L.E. Vannerom (2009, december 11). De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de kredietnemer. Kortrijk, Studiedag Hypothecair Krediet.
    • E. Terryn & J.L.E. Vannerom (2009, maart 6). De implicaties van de nieuwe Richtlijn consumentenkrediet voor het Belgisch recht. Leuven, VRG-Alumnidag.
    • J.L.E. Vannerom (2008, november 28). Responsible Lending. Brussel, Vlaams Platform voor Schuldoverlast.
    • J.L.E. Vannerom (2016). De kredietovereenkomst: stand van zaken. IFE-conferentie over hypothecair krediet: Brussel (2016, maart 8).
    • J.L.E. Vannerom (2015). SME's as a New Kind of Consumers. From contractual freedom towards fairness and compassion. 15th IACL Conference on Virtues & Consumer Law: Amsterdam (2015, juni 29).
    • J.L.E. Vannerom (2014). Consumer Protection during the Currency of the Credit Agreement. International Graduate Legal Research Conference, King's College London, Poster Presentation: London (2014, april 14).
    • J.L.E. Vannerom (2014). Social Justice in (Consumer) Credit Agreements. Is there a need for a diverse regulatory approach? Conference on Social Justice, LSE: London (2014, augustus 1).
    • J.L.E. Vannerom (2014). The consumer's right of information: a 'reality check', on the boundaries of a duty to inform and a proposed regulatory reform. 19e Ius Commune Congres: Edinburgh (2014, november 27).
    • J.L.E. Vannerom (2011-2018). Tutor Consumentenrecht. UHasselt.
    • J.L.E. Vannerom (2014-2015). Plaatsvervangend docent - Vak Sociale Wetgeving (C07E7A). KU Leuven.
    • J.L.E. Vannerom (2012-2013). Tutor Goederenrecht. UHasselt.
    • J.L.E. Vannerom (2012-2013). Tutor Vermogensrecht. UHasselt.
    • J.L.E. Vannerom (2008-2011). Tutor Inleiding tot het economisch recht. KU Leuven.
 • JOHAN VANNEROM BVBA (Vannerom + Partners)

  Start date approval
  Dec/2018
  End date approval
  Dec/2021
  Place
  1860 MEISE, BELGIË
  Description
  Advocatuur

  KU LEUVEN

  Start date approval
  Dec/2018
  End date approval
  Dec/2021
  Place
  3000 LEUVEN BELGIË
  Description
  Vrijwillig wetenschappelijk medewerker gastcollege
 • Master thesis Commercial and Company Law

  Title
  Master thesis Commercial and Company Law
  Year
  2020

  Master thesis Maritime & Transport Law

  Title
  Master thesis Maritime & Transport Law
  Year
  2020

  Master thesis International Trade Law

  Title
  Master thesis International Trade Law
  Year
  2020

  Labor and Employment Law

  Title
  Labor and Employment Law
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Legal Academic Skills III

  Title
  Legal Academic Skills III
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Research & Writing Skills

  Title
  Research & Writing Skills
  Year
  2020
  Year level
  master

  Research & Writing Skills (ITL)

  Title
  Research & Writing Skills (ITL)
  Year
  2020
  Year level
  master

  Research and Writing Skills (IABL)

  Title
  Research and Writing Skills (IABL)
  Year
  2020
  Year level
  master

  Master thesis Int. Arbit. and Bus. Law

  Title
  Master thesis Int. Arbit. and Bus. Law
  Year
  2020
  Year level
  master

  Commercial Contracts

  Title
  Commercial Contracts
  Year
  2020
  Year level
  master

  Trade Finance (& Banking) Law

  Title
  Trade Finance (& Banking) Law
  Year
  2020
  Year level
  master

  Research & Writing Skills

  Title
  Research & Writing Skills
  Year
  2020
  Year level
  master

  Legal Academic Skills III

  Title
  Legal Academic Skills III
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3
 • Droit de la consommation - Consumentenrecht

  Role
  Member Editorial Board
  Start date approval
  Aug/2008
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Commercial Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081533
 • Vannerom + partners

  Role
  Advocaat-vennoot
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Sep/2018

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam