prof.dr. (Joop) JFM Koppenjan

prof.dr. (Joop) JFM Koppenjan
Full professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T17-38
Email
koppenjan@essb.eur.nl
Back to overview

Profile

Joop Koppenjan is Professor of Public Administration at Erasmus University Rotterdam.

His fields of interest are: Agenda building, decision making and policy implementation; Democratic Governance in policy networks; Institutions and institutional design; Privatization and public private partnerships; Safeguarding public values in public service delivery; Project and process management; Management of risks and uncertainties; Collaborative innovation and learning; Knowledge use and evidence based policy

 • Joop Koppenjan (2012) - Hoe plakken we verknipte dienstverlening? - Openbaar Bestuur, 22 (8/9), 35-40
 • Joop Koppenjan & JC van Ham (2003) - Partnerships Passing in the night? - PPS. Magazine over Publiek-Private Samenwerking, 3 (2), 6-11
 • E van Bueren, Erik Hans Klijn, Joop Koppenjan & A van Oest (2001) - Lessen uit beleidsimpasses rond zinkemissies - H2O. Tijdschrift voor Watervoorziening en Afvalwaterbehandeling, (4), 22-24
 • EF ten Heuvelhof & Joop Koppenjan (2000) - Veiligheid bij complexe projectontwikkeling, van spelbederf naar co-design - Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, 81 (1), 33-37
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (1997) - De invloed van netwerkregels op de aanpak van naoorlogse wijken - Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 3 (2), 26-31

 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2016) - Governance networks in the public sector - Routledge
 • Joop Koppenjan (2012) - The New Public Governance in public service delivery - Eleven International Publishing
 • Joop Koppenjan & Erik Hans Klijn (2004) - Managing uncertainty in networks; a network approach to problem solving and decision making - Routledge
 • Walter Kickert, Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (1997) - Managing Complex Networks - Sage

 • Joop Koppenjan, B Broekhans, BM Steenhuisen & R Cremer Eindhoven (2012) - Op zoek naar de ideale uitvoeringsopdracht - Kennis in het Groot

 • Joop Koppenjan, Philip Karre & CJAM (Catrien) Termeer (2019) - Smart Hybridity: Potentials and Challenges of New Governance Arrangements - Eleven International Publishing
 • Joop Koppenjan, M Charles & Neal Ryan (2008) - Public Values in Infrastructure Projects. Themed Edition of Public Money and Management, June 2008 - [s.n.]
 • JC van Ham & Joop Koppenjan (2002) - Publiek-private Samenwerking bij Transportinfrastructuur. Wenkend of wijkend perspectief? - onbekend

 • Joop Koppenjan (2012) - Het verknipte bestuur - Bestuurskunde, 21, 89

 • Joop Koppenjan, Philip Karre & CJAM (Catrien) Termeer (2019) - Comparing New Hybrid Governance Arrangements: Better and Smarter? - Eleven International Publishing
 • Joop Koppenjan, Philip Karre & CJAM (Catrien) Termeer (2019) - New Governance Arrangements. Towards Hybrid and Smarter Government? - [link] - Eleven International Publishing
 • Joop Koppenjan, Erik Hans Klijn, Rianne Warsen & José Nederhand (2019) - Towards new ways of governing Public-Private Partnerships in Public Infrastructure - Eleven International Publishing
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2017) - Invloed van het contract op de prestaties van Publiek-Private Samenwerkingsprojecten - Boom / Lemma Uitgevers
 • C Koliba & Joop Koppenjan (2016) - Managing networks and complex adaptive systems - Routledge
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2016) - The Shift toward Network Governance: Drivers, Characteristics and Manifestations - Routledge
 • S (Stefan) Verweij, Ingmar Meerkerk, Joop Koppenjan & Harry Geerlings (2014) - Institutional interventions in complex urban systems: Coping with boundary issues in urban planning projects - [link] - Emergent Publications
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2014) - Accountable networks - Oxford University Press
 • Arwin Van Buuren & Joop Koppenjan (2014) - Policy analysis in networks - Policy Press
 • Arwin Buuren & Joop Koppenjan (2014) - Policy Analysis in the Netherlands: the battle of analysis and the potentials of joint fact finding - Policy Press
 • Joop Koppenjan & Erik Hans Klijn (2013) - What can governance theory learn from complexity theory? Mirroring two perspectives - Routledge
 • B Enserink, Joop Koppenjan & IS Mayer (2012) - A Policy Sciences View on Policy Analysis - doi: 10.1007?078-1-4614-4602-6_2 - Springer
 • Joop Koppenjan, M Kars & HG van der Voort (2012) - Vertical Politics in Horizontal Policy Networks: Framework Setting as Coupling Arrangement - Sage
 • Joop Koppenjan & Erik Hans Klijn (2012) - Summing Up: Dealing with Uncertainties in Networks - Sage
 • Erik Hans Klijn, Joop Koppenjan & CJAM (Catrien) Termeer (2011) - Managing networks in the public sector: a theoretical study of management strategies in policy networks, with Epilogue - Blackwell Publishing
 • Joop Koppenjan, HG van der Voort & M Kars (2011) - Politicians as Meta-Governors. Can Meta-governance reconcile representative democracy and network reality - ECPR Press
 • HG van der Voort, Joop Koppenjan, EF ten Heuvelhof, M Leijten & WW Veeneman (2011) - Competing values in the management in innovative projects: the case of the RandstadRailproject - Palgrave Macmillan
 • M Huys & Joop Koppenjan (2010) - Policy Networks in Practice: the debate on the future of Amsterdam Airport Schiphol - Routledge
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2008) - Progettazione istituzionale: il cambiamento degli assette istituzionali dei network - Mcgraw Hill
 • Joop Koppenjan (2008) - Public-Private Partnership and Mega-Projects - Edward Elgar Publishing
 • Joop Koppenjan (2008) - Consensus and Conflict in Policy Networks: Too Much or Too Little - Palgrave Macmillan
 • Joop Koppenjan (2007) - Onderzoek tussen Politieke en Wetenschappelijke rationaliteit - Academische Uitgeverij Eburon
 • G Bekebrede, I Mayer, Joop Koppenjan, MC de Bruijne, HG van der Voort, M Kars, H Mastik & RG Scalzo (2007) - Playing with multi-actor systems: evaluation results of the railway district online simulation-game in Sieberdam/rocs - Academische Uitgeverij Eburon
 • ISM Meijer, MP Hekkert & Joop Koppenjan (2006) - Managing uncertainties in emerging technological trajectories; The case of biomass gasification in - SPRU
 • Joop Koppenjan, Ch Bax & Martin Jong (2006) - Chapter 15. Implementation - SWOV Institute for Road Safety Research
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2006) - Governing Policy Networks: a Network Perspective on Decision Making in Network Society - CRC Press, Taylor and Francis
 • B Enserink & Joop Koppenjan (2006) - Governance and public participation in China: towards a sustainable urbanization strategy - IAIA
 • Joop Koppenjan, Ch Bax & Wilma Jong (2005) - Organisatie beleidsuitvoering - SWOV
 • Joop Koppenjan (2004) - Private Betrokkenheid bij de Betuweroute - Sdu Uitgevers
 • Joop Koppenjan (2003) - Building Public Private Partnerships: towards a logic of Connection - University of Strathclyde
 • Joop Koppenjan (2003) - Partnerships passing in the night? De totstandkoming van PPS in de transportsector onderzocht - Academische Uitgeverij Eburon
 • Joop Koppenjan (2003) - Interactive policy making as institutional design for local democracy: The experiments of the Institute for Public and Politics - Kluwer Academic Publishers
 • Erik Hans Klijn, Joop Koppenjan & H Ham (2002) - Slotbeschouwing: partnerships passing in the night? - Lemma
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2002) - Rediscovering the citizen by redefining the primacy of politics: New roles for politicians in interactive policy making - Aldershot
 • Joop Koppenjan & Erik Hans Klijn (2002) - Politicians and interactive decision making, institutional spoilsports or playmakers - Routledge
 • Joop Koppenjan & JC van Ham (2002) - Port expansion and public-private partnership: the case of Rotterdam - WIT Press
 • Joop Koppenjan (2001) - Reorganizing Government. Institutional Sclerosis and Polder Politics. - Ashgate
 • Joop Koppenjan (2001) - Ontwerp en management van lokale interactieve processen - Lemma
 • Jurian Edelenbos, R Monnikhof, JW Duyvendak, Arthur Edwards, I Horstik, Joop Koppenjan, A Krouwel, R van de Peppel & A Wille (2001) - Interactieve beleidsvorming: de inspraak achterna? - Lemma
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2001) - Besluitvorming en management in netwerken: een multi-actor perspectief op sturing - Boom
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2000) - Interactive decision making and representative democracy: institutional collision and solutions - Kluwer Academic Publishers
 • Walter Kickert, Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (1997) - Conclusions: strategies for networkmanagement - Sage
 • Erik Hans Klijn, Walter Kickert & Joop Koppenjan (1997) - Introduction - Sage
 • Joop Koppenjan (1996) - Technisch-complexe projecten tussen technocratie en politiek primaat - Samsom/H.D. Tjeenk Willink
 • CJAM (Catrien) Termeer & Joop Koppenjan (1996) - Management van percepties. Het faciliteren van reflectie - ISOR
 • Lex Cachet & Joop Koppenjan (1996) - De vorming van de stadsprovincie Rotterdam: een onmogelijke opgave? - Academische Uitgeverij Eburon

 • Rianne Warsen, C Greve, Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2018) - With or without you? Perceptions on governing Public-Private Partnerships by public and private actors in Denmark
 • Rianne Warsen, Joop Koppenjan & Erik Hans Klijn (2017) - Hard and soft conditions for successful Public-Private Partnerships: is it the mix that matters?
 • Rianne Warsen, José Nederhand, Sanne Grotenbreg, Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2016) - What causes good results in public-private partnerships? A survey research into the outcomes and the quality of cooperation
 • Joop Koppenjan, Y (Yixing) Cao & P Marks (2016) - Governing public private collaboration in high tech innovation networks: the case of the China Solid State Lightening Alliance (CSA)
 • Y (Yanwei) Li, Joop Koppenjan & Vincent Homburg (2016) - What strategies do Chinese local governments in China apply in dealing with environmental conflicts? A comparative case analysis of ten protests against industrial facilities in China
 • S (Stefan) Verweij, Harry Geerlings, Joop Koppenjan & Ingmar Meerkerk (2013) - Institutional interventions in urban systems: Rearranging complexity and managing interfaces
 • Joop Koppenjan (2009) - Tensions between Contracting Practices and Asset Management Aspirations: a conceptual framework for comparing public infrastructure sectors
 • W Veeneman & Joop Koppenjan (2009) - Competition and Innovation in Public Transport Projects: Four Dutch Cases
 • Joop Koppenjan, M Kars & H van der Voort (2009) - Vertical Politics and Horizontal Governance: Framework setting as meta-Governance
 • Joop Koppenjan (2009) - Strategic Transmission of Information and the Framing of Environmental Regulation
 • Joop Koppenjan (2009) - Competing Values in Project Management: The Case of RandstadRail
 • Joop Koppenjan, H Zheng & WJM de Jong (2008) - Applying policy network theory to policy-making in China.The case of the urban health insurance reform
 • ISM Meijer, MP Hekkert, E Pruyt & Joop Koppenjan (2008) - Uncertainties and Transition of the Energy infrastructure. The case of biomass Combustion
 • ISM Meijer, M Hekkert & Joop Koppenjan (2008) - Uncertainties and Entrepreneurial Action in the development of Environmental Innovations: A case comparison on the development of biomass gasification and biomass combustion in the Netherlands
 • Joop Koppenjan (2008) - Public-private partnerships and Infrastructural projects. Marriage made in Heaven or Problem, Problem, Problem?
 • Joop Koppenjan, Michael B Charles & Neal Ryan (2007) - Public Values and Safeguarding Mechanisms in Infrastructure Policies. A conceptual and theoretical exploration.
 • N van Gestel, Joop Koppenjan, I Schrijver, A van de Ven & W Veeneman (2007) - Marketisation in public infrastructure: The governance of public values in local transport and electricity
 • Joop Koppenjan & B Enserink (2006) - Private Sector Participation in Sustainable Urban Infrastructure: Good and Bad Practices
 • Joop Koppenjan, ISM Meijer & MP Hekkert (2005) - Perceived uncertainties regarding the transition towards sustainability: the case of micro CHP in the Netherlands
 • Joop Koppenjan & M Leijten (2005) - How to sell a railroad
 • Joop Koppenjan (2005) - Conflict and Consensus in Policy Networks: Janus-faced Theories and Practices
 • Joop Koppenjan (2004) - Involving politicians in interactive policy making processes: theoretical considerations and practical experiences
 • Joop Koppenjan (2004) - Institutional design in networks. Elaborating and analyzing strategies for institutional design
 • Joop Koppenjan (2002) - Van geïnstitutionaliseerd wantrouwen naar management van vertrouwen
 • Joop Koppenjan & JC van Ham (2002) - Partnerships passing in the night
 • Joop Koppenjan & JC van Ham (2001) - Investments in Infrastructure: The Role of Public and Private Parties in Port Projects
 • Joop Koppenjan (2000) - Partnerships passing in the night: Building Public Private Partnerships in Transport Infrastructure
 • Joop Koppenjan (2000) - Institutional design for Local Democracy
 • Joop Koppenjan & JC van Ham (2000) - Port expansion and public private partnership: the case of Rotterdam
 • Joop Koppenjan & JC van Ham (2000) - Public Private Partnership in Port Development: Assessing and Managing Risks
 • Joop Koppenjan & JC van Ham (2000) - Public Private Partnership as challenge at the start of the New Millenium. Arranging private involvement in the development of the Port of Rotterdam
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (1999) - Network management and decision making in networks: a multi actor approach, NIG paper (NIG versie van paper voor Third international Symposium on Public Management, in Aston Business School, Birmingham, 25-26 maart 1999

 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (1999) - Interactieve decision making and the primacy of politics: in search for new roles for politicans

 • Joop Koppenjan, K Brown, R Keast & M Mandell (2009) - Context, Hybrids and Network Governance. A comparison of three case studies in infrastructure governance - NCPP

 • Joop Koppenjan, J Waterhouse & R Keast (2016) - A Negotiation and Boundary Object Approach to Exploring Methods of Transdisciplinary Research
 • Joop Koppenjan, M Howlett & I Mukheree (2015) - Policy learning and policy networks in theory and practice. The case of the biodiesel policy network
 • Ingmar Meerkerk, Joop Koppenjan & R Keast (2015) - New citizen collectives, their democratic potential and their implications for public management
 • JAM Hufen & Joop Koppenjan (2014) - Local Energy Transition: Revolution or Illusion?
 • Joop Koppenjan & Erik Hans Klijn (2013) - Collaborative governance: global trend or local practice? Governance as manifestation of globalization or local identity
 • MB Kort & Joop Koppenjan (2013) - Explaining the performance of institutional PPPs; The case of Urban Regeneration Companies.
 • Joop Koppenjan (2013) - New Public Governance in public service delivery? Governing the Dutch Railway System
 • Y (Yinyi) Ma, Joop Koppenjan & WM de Jong (2011) - Explaining subway construction accidents trouigh contractual arrangements. The case of Hangzhou
 • Joop Koppenjan & Erik Hans Klijn (2011) - Complexity, which complexity? Three perspectives on complexity applied to decision-making on revitalizing the center of Rotterdam South
 • MLC de Bruijne, Joop Koppenjan & N Ryan (2011) - Dealing with unkowns unknowns in complex public systems. An introduction into the crisis of risk management panel
 • R Mu, Joop Koppenjan, Wilma Jong & B Xi (2010) - The evolutionary path of adopting PPP in the transport sector of China
 • Y (Yinyi) Ma, WM de Jong, Joop Koppenjan & B Xi (2010) - Perverse Incentives and invisible tradeoffs in subway construction in China: the case of the Hangzhou subway collapse - doi: 10.1109/INFRA.2010.5679231
 • M Leijten & Joop Koppenjan (2010) - Asset management for the Dutch railway system - [link]
 • MLC de Bruijne & Joop Koppenjan (2010) - Coping with unknown unknowns and perverting effects. An introduction to the crisis of risks management in public infrastructure management
 • HG van der Voort, Joop Koppenjan, EF ten Heuvelhof, M Leijten & WW Veeneman (2008) - Institutionalising Learning Capacity in the Management of Innovative Projects: the case of the RandstadRail Project
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2004) - Institutional design in networks; elaborating and analyzing strategies for institutional design
 • E van Bueren, Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2001) - Network management as linking mechanism in complex policy making and implementation processes: analyzing decision making and learning processes for an environmental issue

 • Y den Boer, FK Boersma, B de Jong Boers, Joop Koppenjan, M van de Meent, L (Linze) Schaap & CJAM (Catrien) Termeer (2019) - Nieuwe slimme vormen van bestuur: Resultaten van het NWO-programma Smart Governance (2014-2019) - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 • Erik Hans Klijn, Joop Koppenjan & N (Noortje) den Boer (2014) - Respondents report survey Public Private Partnerships - doi: 10.13140/2.1.4132.0647 - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Joop Koppenjan, Ben Kuipers, Frans-Bauke Meer, Kees Paridon & Arie Sluis (2014) - Aanbevelingen voor proces en onderzoek - Opleiding Bestuurskunde EUR
 • Joop Koppenjan, EF ten Heuvelhof, J de Bruin, B Broekhans, M van Roost & H van der Voort (2007) - Dominante beelden over de toekomst van de drinkwatervoorziening - Berenschot/TUDelft
 • A van de Ven, Joop Koppenjan, I Schrijvers, W Veeneman & N van Gestel (2007) - Liberalisering van de publieke infrastructuur. De afweging en de borging van publieke belangen bij vervoers- en warmtenetbedrijven. Caseverslagen. - Radboud Universiteit
 • Joop Koppenjan, EF ten Heuvelhof, M Kars & H van der Voort (2006) - Sturen met Kaders - Faculteit TBM, sectie BKOM, Delft
 • Joop Koppenjan & B Enserink (2005) - International best practices on public participation and community building - Beijing: Dept. Reg. Economy, Nat.Dev. & Reform Cie
 • Joop Koppenjan & B Enserink (2005) - International Best Practices in Private Sector Participation (PSP) in Sustainable Urban Infrastructure (SUI). - Beijing: Dept. Reg. Economy, Nat.Dev. & Reform Cie
 • JAM Hufen & Joop Koppenjan (2002) - Dit is een passend instrument ? - DGM/VROM
 • Joop Koppenjan, A Hertsenberg & E Westerveld (2002) - Evaluatierapport Tweede Beneluxtunnel. (rapportage in het kader van het COB-project E-100) - onbekend
 • Joop Koppenjan, M Fokkema & GJ Kremers (2002) - Juridische knelpunten voor intensief ruimtegebruik bij bedrijventerreinen - Centrum voor Procesmanagement, Simulatie en Gaming en Tauw BV Deventer
 • Joop Koppenjan, JAM Hufen, E Mulderij, P Schumacher & P Castenmiller (2001) - Barrières en kansen in het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid - SGBO
 • Joop Koppenjan, Jan Bruijn, EF ten Heuvelhof, Arthur Ringeling & NGE van Baren (1997) - Agendamanagement
 • Lex Cachet, Joop Koppenjan & ML Muijen (1997) - Eindrapportage Pilot "Veiligheid en Winkeltijden"
 • Lex Cachet, Joop Koppenjan & M van Muijen (1996) - Tussenrapportage Veiligheid en Winkelsluitingstijden - EUR

 • Erik Hans Klijn, Joop Koppenjan, Rianne Warsen, K Verhoest & M Hueskes (2017) - DBFM(O)contracten in de publieke infrastructuur in Nederland en Belgie - Vlaams Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking
 • Joop Koppenjan, Ben Kuipers, Frans-Bauke Meer, Kees Paridon & Arie Sluis (2014) - Achtergrondrapport . Wetenschappelijke ondersteuning ontwikkeltraject Brandweer Rotterdam-Rijnmond - Opleiding Bestuurskunde, EUR
 • Joop Koppenjan (2012) - Mobilizing private investment in low-carbon climate resilient infrastructure - Erasmus Universiteit Rotterdam/OECD
 • Emiel Maasland, Joop Koppenjan & Lasse Gerrits (2011) - Het Nieuwe Spoorplan: Inschatting Besparingen en Analyse Organisatorische en Bestuurlijke Consequenties - SEOR Erasmus School of Economics
 • BPA Mill, WW Veeneman & Joop Koppenjan (2010) - Eindrapport. Evaluatie van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsauthoriteit - Kwinkgroep/TUDelft
 • Joop Koppenjan, EF ten Heuvelhof, B Broekhans, M Leijten, W Veeneman & H van der Voort (2008) - Het RandstadRail-project: Lightrail, Zware opgave. Onafhankelijk onderzoek Randstadrail Haagse deel - onbekend
 • EF ten Heuvelhof, Joop Koppenjan, B Broekhans, M Leijten, W Veeneman & HG van der Voort (2008) - Het randstadRail-project: lightrail, Zware Opgave. Onafhankelijk onderzoek randstadrail Haagse deel - TU Delft
 • EF ten Heuvelhof, JA de Bruijn, Joop Koppenjan, B Broekhans, M van Roost & NI Boer (2007) - Posities van partijen en dominante beelden over de toekomst van drinkwatervoorziening (quick scan) - TU Delft/Berenschot
 • EF ten Heuvelhof & Joop Koppenjan (1999) - De meerwaarde van gemeentelijke herindeling voor de gemeente Duiven - TUD
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (1998) - Interactieve besluitvorming; de rol van politici en politieke organen
 • EF ten Heuvelhof & Joop Koppenjan (1997) - Een goede buur...
 • Joop Koppenjan (1996) - Heli 2015 - T.U. Delft
 • Joop Koppenjan, G Brummelkamp, Lex Cachet & ML Muijen (1996) - Tussenrapportage Veiligheid en Winkeltijden - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • M van Eeten, Joop Koppenjan & A Hoekstra (1996) - De rol van instrumenten en leergedrag bij de reductie van hulpbronnengebruik en emissies in de landbouw. Deelstudie D2: oplossingen: bestuurlijk-juridisch instrumentarium. Onderzoek hulpstoffen en energie in landbouwsystemen in 2015 - onbekend

 • Joop Koppenjan, EF ten Heuvelhof & HG van der Voort (2013) - The governance of public sector innovations: balancing innovation and consolidation
 • Joop Koppenjan, Erik Hans Klijn & MB Kort (2013) - Governance for Smartening Public Private Partnerships
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2013) - In search of the New Public Governance: Forms, Effects and Contingencies of Emerging Governance Innovation (EmGovIn)

 • Joop Koppenjan (24 oktober 2011) - Aanbestedingen stadsvervoer - Interview
 • Joop Koppenjan (6 juni 2011) - PPS bij de A58 - Interview
 • Joop Koppenjan (24 januari 2011) - Aanbestedingen stadsvervoer - interview
 • Joop Koppenjan (7 januari 2011) - Brand Chemo Pack Moerdijk - Interview

 • Joop Koppenjan, E Eppel, J Voets & ML Rhodes (2018) - Panel - Panel
 • Joop Koppenjan & JK (Jan-Kees) Helderman (2012) - Yearly Conference of the Netherlands Institute of Governance - Yearly Conference of the Netherlands Institute of Governance
 • Joop Koppenjan & C Koliba (2012) - 8th Transatlantic Dialogue 'Transitions in Governance' - 8th Transatlantic Dialogue 'Transitions in Governance'
 • Joop Koppenjan & N Ryan (2012) - Panel International Research Seminar on Public Management XVI - Panel International Research Seminar on Public Management XVI
 • Joop Koppenjan, MLC de Bruijne & N Ryan (2011) - XV IRSPM Conference Value, Innovation and Partnership - XV IRSPM Conference Value, Innovation and Partnership
 • Joop Koppenjan, MLC de Bruijne & N Ryan (2010) - IRSPM Conference 2010 - IRSPM Conference 2010

 • Joop Koppenjan (2015) - NWO/Erasmus Universiteit Rotterdam (External organisation)
 • Joop Koppenjan (2013) - Dalian University of Technology, School of Law and Public Administration (External organisation)
 • Joop Koppenjan (2013) - ExploRail programme NWO/Prorail (External organisation)
 • Joop Koppenjan (2011) - Critical Policy Studies (External organisation)
 • Joop Koppenjan (2010) - Southern Cross University (External organisation)

 • Joop Koppenjan (2013) - New Public Governance: What can we learn from research on the governance national projects in the Netherlands? - Public lecture in the lecture series of the Treasury
 • Joop Koppenjan (2013) - New Public Governance: Research agenda - Master Class for doctoral students, Victoria university, School of Management
 • Joop Koppenjan (2013) - Network Governance & Asset Management.Dutch experiences with Public Private Partnerships (DBFMO) - Public Lecture Queensland Audit Office
 • Joop Koppenjan (2013) - Asset Management and Infrastructure Governance. Towards new Public Governance? - Public Lecture Seminar Bussiness School, Southern Cross University
 • Joop Koppenjan (2013) - Governing Environmental Conflicts. The Panyu Incineration Power Plant, Guangzhou, China - Keynote Pacific Asian Symposium on Crisis and Emerengy Management 2013 (PASCEM)
 • Joop Koppenjan (2013) - Opdrachtgevers als dilemmamanagers - Leergang professioneel opdrachtgverschap Provincie Academie
 • M Leijten, Joop Koppenjan, EF ten Heuvelhof & WW Veeneman (2008) - Managing Complex Transport Infrastructure Projects in an Institutionally Fragmented Setting - NGI-Congres

 • Joop Koppenjan (2014) - Overheden niet meer de baas. De provincie in de netwerksamenleving - Lunch sessies Afdeling Bestuur, team Europa

 • Joop Koppenjan, Niki Frantzeskaki, Derk Loorbach, MB Charles & N Neal (2012) - International Journal of Sustainable Development (Journal)

4.1 Designing Effective Govern. Instit.

Year
2021
Course Code
FSWBM-7030

4.3 Master's thesis/Final Res.Proj. GMPS

Year
2021
Course Code
FSWBM-7090

4.1 Governance Lab

Year
2021
Course Code
FSWBM-7042

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen