prof.mr.dr.
(Louis) LT Visscher

prof.mr.dr. (Louis) LT Visscher
Full Professor Erasmus School of Law Law and Economics
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
visscher@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • M.G. Faure, W. Schreuders & L.T. Visscher (2018). Introduction. In M.G. Faure, W. Schreuders & L.T. Visscher (Eds.), Don't Take it Seriously. Essays in Law and Economics in honour of Roger Van den Bergh (pp. 1-12). Cambridge: Intersentia
    • J. Beldowski, K. Metelska-Szaniawska & L.T. Visscher (2016). From the Editors. In J. Beldowski, K. Metelska-Szaniawska & L.T. Visscher (Eds.), Polish Law & Economics Yearbook, Volume 6 (pp. 1-2). Warsaw: Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o
    • J. Beldowski, K. Metelska-Szaniawska & L.T. Visscher (2015). From the Editors. In J. Beldowski, K. Metelska-Szaniawska & L.T. Visscher (Eds.), Polish Law & Economics Yearbook, Volume 5 (pp. 1-2). Warsaw: Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o
    • J. Beldowski, K. Metelska-Szaniawska & L.T. Visscher (2014). From the Editors. In J. Beldowski, K. Metelska-Szaniawska & L.T. Visscher (Eds.), Polish Law & Economics Yearbook, Volume 4 (pp. 1-2). Warsaw: Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o
    • J. Beldowski, K. Metelska-Szaniawska & L.T. Visscher (2013). From the Editors. In J. Beldowski, K. Metelska-Szaniawska & L.T. Visscher (Eds.), Polish Law & Economics Yearbook, Volume 3 (2012) (pp. 1-4). Warsaw: Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o
    • J. Beldowski, K. Metelska-Szaniawska & L.T. Visscher (2012). From the Editors. In J. Beldowski, K. Metelska-Szaniawska & L.T. Visscher (Eds.), Polish Law & Economics Yearbook, Volume 2 (2011) (pp. 1-5). Warsaw: Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o.
    • M.L. Tuil & L.T. Visscher (2010). Introduction. In M.L. Tuil & L.T. Visscher (Eds.), New Trends in Financing Civil Litigation in Europe: A Legal, Empirical and Economic Analysis (pp. 1-6). Cheltenham: Edward Elgar
    • L.T. Visscher (2007). Hoofdstuk 4: Onrechtmatigedaadsrecht. 71-86, Hoofdstuk 5: Schadevergoedingsrecht p. 87-107, Hoofdstuk 12: Rechtshandhaving p. 223-243 (geschreven samen met W.C.T. Weterings). In W.C.T. Weterings (Ed.), De economische analyse van het recht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • M.G. Faure & L.T. Visscher (2018). Mass Damages in the Netherlands: To Collect or not to Collect, That is the Question. In M.G. Faure, W. Schreuders & L.T. Visscher (Eds.), Don't Take it Seriously. Essays in Law and Economics in honour of Roger Van den Bergh (pp. 389-410). Cambridge: Intersentia
    • M.G. Faure & L.T. Visscher (2018). Rechtseconomie en privaatrecht in de Lage Landen. In Dirix, E. en Jura Falconis (Ed.), Interdisciplinariteit in het recht. Law and ...-bewegingen in het privaatrecht (Jura Falconis Libri, 20) (pp. 15-39). Antwerpen: Intersentia
    • M.G. Faure, L.T. Visscher & F. Weber (2018). 'Smart instrument mixes' voor de aanpak van legale maar gezondheidsbedreigende producten en diensten - Een rechtseconomische benadering. In A.L.M. Keirse, R.S.B. Kool & R. Ortlep (Eds.), Ongezond en (on)geoorloofd. Publiek- en privaatrecht & legale maar gezondheidsbedreigende producten en diensten - (pp. 135-167). Den Haag: Boom juridisch
    • L.T. Visscher, J. De Mot & M.G. Faure (2018). Procesfinanciering door derden - een rechtseconomische bespreking. In J.H. Lemstra (Ed.), Procesfinanciering door derden: een oplossing of een probleem? (Nederlandse Vereniging van Procesrecht, Deel 37) (pp. 25-39) Den Haag: Boomjuridisch
    • J.P.B. de Mot, M.G. Faure & L.T. Visscher (2017). TPF and its alternatives: An economic approach. In W.H. van Boom (Ed.), Litigation, costs, funding and behaviour: Implications for the law (pp. 31-54). London/New York: Routledge
    • M.G. Faure, L.T. Visscher, M. Zeegers & M.D. Freeman (2016). The Role of the Expert Witness. In M.D. Freeman & M.P. Zeegers (Eds.), Forensic Epidemiology - Principles and Practice (pp. 131-148). London: Academic Press
    • M.G. Faure & L.T. Visscher (2015). Een rechtseconomische visie op collectieve actie. In Collectieve acties. Preadviezen Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht 2015 (pp. 7-64). Zutphen: Paris
    • L.T. Visscher (2015). Over stagnatie, achteruitgang, bevriezing en stilstaand water: hoe hoog zou smartengeld bij letselschade eigenlijk moeten zijn? In Smartengeld : uitspraken van de Nederlandse rechter over de vergoeding van immateriële schade (pp. 6-11). Den Haag: ANWB
    • L.T. Visscher & J. de Mot (2014). Custodian Liability. In J. Backhaus (Ed.), Encyclopedia of Law and Economics. Springer
    • L.T. Visscher (2014). Tort Damages. In J. Backhaus (Ed.), Encyclopedia of Law and Economics. Springer
    • L.T. Visscher (2013). Gedrag van advocaten. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Capita Civilologie - Handboek empirie en privaatrecht (Civilologie/Civilology, deel 6) (pp. 1123-1157). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • L.T. Visscher (2012). The Law and Economics of Punitive Damages. In L. Meurkens & E. Nordin (Eds.), The Power of Punitive Damages - Is Europe Missing Out? (pp. 467-493) Cambridge, United Kingdom: Intersentia
    • L.T. Visscher (2012). Violation of a right and negligence in Dutch tort law. In J. De Mot (Ed.), Vrank en vrij. Liber Amicorum Boudeijn Bouckaert (pp. 203-214). Brugge: Die Keure
    • L.T. Visscher (2012). A Law and Economics View on Harmonisation of Procedural Law. In X.E. Kramer & C.H. van Rhee (Eds.), Civil Litigation in a Globalising World (pp. 65-91). The Hague: T.M.C. Asser Press/Springer doi: 10.1007/978-90-6704-817-0_4
    • V. Karapanou & L.T. Visscher (2012). Quality Adjusted Life Years (QALY) as a Way to Better Assess Pain and Suffering Damages. In P. Koveos (Ed.), Financial Crises, Impact and Response: The View from the Emerging World (pp. 507-518). Athens, Greece: Atiner
    • A.M.I.B. Vandenberghe & L.T. Visscher (2011). The limits of freedom of contract: Insights from Law and Economics. In R. Feltkamp & F. Vanbossele (Eds.), Wilsautonomie, contractvrijheid en ondernemingscontracten. Welke toekomst beschoren? Autonomie de la volonté, liberté contractuelle et contrats d'entreprise, Quel avenir? (pp. 87-114) Antwerpen: Intersentia
    • J. Beldowski, K. Metelska-Szaniawska & L.T. Visscher (2011). Law and Economics in Poland - the Past and Present at a Glance. In J. Beldowski, K. Metelska-Szaniawska & L.T. Visscher (Eds.), Polish Yearbook of Law and Economics. Vol 1 (2010) (pp. 3-21). Warsaw: Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o.
    • A.M. Pacces & L.T. Visscher (2011). Law and Economics - Methodology. In B. van Klink & S. Taekema (Eds.), Interdisciplinary Research into Law (pp. 85-107). Berlin: Mohr Siebeck
    • M.L. Tuil & L.T. Visscher (2010). New trends in financing civil litigation in Europe: lessons to be learned. In M. Tuil & L.T. Visscher (Eds.), New Trends in Financing Civil Ligitation in Europe: A Legal, Empirical and Economic Analysis (pp. 175-190). Cheltenham: Edward Elgar
    • L.T. Visscher & T. Schepens (2010). A law and economics approach to cost shifting, fee arrangements and legal expense insurance. In M.L. Tuil & L.T. Visscher (Eds.), New Trends in Financing Civil Litigation in Europe: A Legal, Empirical and Economic Analysis (pp. 7-32). Cheltenham: Edward Elgar
    • L.T. Visscher (2009). Justifications and Excuses in the Economic Analysis of Tort Law. In P. Sabiha Khanum (Ed.), Economic Torts (pp. 22-57). Hyderabad, India: The Icfai University Press
    • L.T. Visscher (2009). Rechtseconomische beschouwingen over rechtshandhaving. In E.F.D. Engelhard, I. Giesen, C.B.P. Mahé & M.Y. Schaub (Eds.), Handhaving van en door het privaatrecht. Vijftien bijdragen over handhaving van het privaatrecht en privaatrechtelijke handhaving (pp. 65-94). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • L.T. Visscher (2009). Economic Analysis of Punitive Damages. In H. Koziol & V. Wilcox (Eds.), Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives (Tort and Insurance Law Volume 25) (pp. 219-236). Vienna: Springer
    • L.T. Visscher (2009). Tort Damages. In M.G. Faure (Ed.), Tort Law and Economics, Volume I Encyclopedia of Law and Economics (Second Edition) (pp. 153-200). Cheltenham: Edward Elgar
    • R.J. Van den Bergh & L.T. Visscher (2009). Consumer Sales Law from an Economic Perspective. In M. Ebers, A. Janssen & O. Meyer (Eds.), European Perspectives on Producers' Liability, Direct Producers' Liability for Non-conformity and the Sellers' Right of Redress (pp. 125-149). Munich: Sellier. European Law Publishers
    • L.T. Visscher (2009). The Legal Duty to Incorporate Mistakes of the Victim. In Instituto Technológica Autónomo de México & George Mason University (Eds.), Teoría de Juegos y Derecho Contemporáneo (Game Theory and Contemporary Law) (pp. 341-368). Mexico City: Editorial Porrúa
    • M.G. Faure & L.T. Visscher (2008). De rol van de deskundige bij schadevaststelling vanuit rechtseconomisch perspectief. In G.G. Hesen, S.D. Lindenbergh & G.E. van Maanen (Eds.), Schadevaststelling en de rol van de deskundige (pp. 215-243). Deventer: Kluwer
    • R.J. Van den Bergh & L.T. Visscher (2008). Optimal Enforcement of Safety Law. In R.V. de Mulder (Ed.), Mitigating Risk in the Context of Safety and Security. How relevant is a rational approach? (pp. 29-62) Rotterdam: Erasmus University
    • H.O. Kerkmeester & L.T. Visscher (2007). De prijs van het civiele proces. Rechtseconomische inleiding. In J. Laenens (Ed.), De prijs van het civiele proces/Le procès civil: à quel prix? (pp. 1-16) Brugge: Die Keure
    • L.T. Visscher & R.J. Van den Bergh (2007). Personenschade van de reiziger - een rechtseconomische tour d'horizon. In K.F. Haak & S.D. Lindenbergh (Eds.), Personenschade van de reiziger in Europees perspectief (Rotterdam Institute of Private Law, 2) (pp. 83-112). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • L.T. Visscher (2006). Monitoring and Supervision in the Economic Analysis of Safety and Security. In P. Kleve, R.V. De Mulder & C. van Noortwijk (Eds.), Monitoring, Supervision and Information Technology, Proceedings of the first international seminar of the Legal Framework for the Information Society (LEFIS) on Monitoring, Supervision and IT, 15 June 2006, Rotterdam: CJLT 2006 (pp. 97-118). Rotterdam: LEFIS/OMV/CJLT
    • R.J. Van den Bergh & L.T. Visscher (2006). Economische baten en kosten van eenvormig bedrijfsrecht. In F. de Ly, K.F. Haak & W.H. Boom (Eds.), Eenvormig bedrijfsrecht: realiteit of utopie? (pp. 17-47) Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • L.T. Visscher (2005). Een rechtseconomische analyse van het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht. In J.R. Blad (Ed.), Rijzende sterren in het veiligheidsonderzoek (OMV, 10) (pp. 77-94). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • L.T. Visscher (2004). De communicerende vaten van het onrechtmatige-daadsrecht. Een rechtseconomische analyse van de samenhang tussen de bestanddelen van de onrechtmatige daad. In E.T. Feteris, H. Kloosterhuis, H.J. Plug & J.A. Pontier (Eds.), In het licht van deze overwegingen (pp. 309-315). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • H.O. Kerkmeester & L.T. Visscher (2000). Economische argumentatie in het recht: een classificatie. In E.T. Feteris, H. Kloosterhuis, H.J. Plug & J.A. Pontier (Eds.), Met recht en reden: Bijdragen aan het Derde Symposium Juridische Argumentatie Rotterdam 18 juni 1999 (pp. 141-148). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • L.T. Visscher (1998). The Problem of Uncompensated Losses - The Case of Dutch Traffic Liability. In Claes Ott & Georg von Wangenheim (Eds.), Essays in Law and Economics IV. Public Law, Private Law and Adjudication (pp. 203-221). Antwerpen/Apeldoorn: MAKLU
    • J. Beldowski, K. Metelska-Szaniawska & L.T. Visscher (Ed.). (2015). Polish Law & Economics Yearbook, Volume 5. Warsaw: Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o.
    • J. Beldowski, K. Metelska-Szaniawska & L.T. Visscher (Ed.). (2014). Polish Law & Economics Yearbook, Volume 4. Warsaw: Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o.
    • M.G. Faure, W. Schreuders & L.T. Visscher (Ed.). (2018). Don't Take it Seriously. Essays in Law and Economics in honour of Roger Van den Bergh. Cambridge: Intersentia
    • J. Beldowski, K. Metelska-Szaniawska & L.T. Visscher (Ed.). (2016). Polish Law & Economics Yearbook, Volume 6. Warsaw: Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o.
    • J. Beldowski, K. Metelska-Szaniawska & L.T. Visscher (Ed.). (2013). Polish Yearbook of Law & Economics, Volume 3. Warsaw: Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o.
    • J. Beldowski, K. Metelska-Szaniawska & L.T. Visscher (Ed.). (2012). Polish Law & Economics Yearbook, Volume 2 (2011). Warsaw: Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o.
    • J. Beldowski, K. Metelska-Szaniawska & L.T. Visscher (Ed.). (2011). Polish Yearbook of Law and Economics. Vol 1 (2010). Warsaw: Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o.
    • M. Tuil & L.T. Visscher (Ed.). (2010). New Trends in Financing Civil Litigation in Europe (New Horizons in Law and Economics). Cheltenham, UK: Edward Elgar
   • L.T. Visscher (2013). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch 3 september 2013 (ECLI:NL:GHSHE:2013:4012) en Hof Amsterdam 2 juli 2013 (ECLI:NL:GHAMS:2013:2216)., Ja 2013-9, (Noot). p.1288-1290. ECLI:NL:GHAMS:2013:2216-ECLI:NL:GHSHE:2013:4012
    • L.T. Visscher (2016, december 1). Quality Adjusted Life Years (QALYs) en smartengeld. Bunnik, Praktijkmiddag 'Actualiteiten Letselschade'.
    • L.T. Visscher & M.G. Faure (2016, januari 28). Een rechtseconomisch perspectief op de collectieve schadevergoedingsactie. Eye Filmmuseum, Amsterdam, Symposium 'Naar een collectieve schadevergoedingsactie?'.
    • L.T. Visscher (2015, mei 12). Een andere berekening van smartengeld. Houten, Cursusmiddag De Letselschade Academy.
    • L.T. Visscher (2019, november 15). Guest Lecture 'Economische Analyse van Schadevergoedingsrecht'. Antwerpen, Universiteit Antwerpen.
    • L.T. Visscher (2019, november 8). Guest Lecture 'Economische Analyse van Aansprakelijkheidsrecht'. Antwerpen, Universiteit Antwerpen.
    • L.T. Visscher (2019, oktober 9). EMLE Microeconomics - Game Theory. Erasmus School of Law, Rotterdam, Two guest lectures.
    • L.T. Visscher (2019, oktober 14). EMLE Microeconomics - Decisionmaking Under Uncertainty. Erasmus School of Law, Rotterdam, Guest Lecture.
    • L.T. Visscher (2019, november 29). Een rechtseconomische visie op regulering van en aansprakelijkheid voor ongeschikte medische hulpzaken. Utrecht, Invited lecture at the Annual Conference of the 'Working group Doctors and Attorneys' (Werkgroep Artsen Advocaten).
    • L.T. Visscher (2019, januari 18). Twee colleges in de module 'Rechtseconomie" (januari 2019). Den Haag, Academie voor Wetgeving.
    • L.T. Visscher (2010, oktober 31). Economische analyse van aansprakelijkheid en schadevergoeding. Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Minor 'Dood en Letsel'.
    • L.T. Visscher (2018, maart 8). Guest Lecture Economic Analysis of Torts and Damages. Groningen, Course International Tort Law.
    • L.T. Visscher (2018, september 27). Economische analyse van aansprakelijkheid en schadevergoeding. Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Minor 'Dood en Letsel'.
    • L.T. Visscher (2018, januari 17). Economische analyse van immateriële schade bij dood en letsel. Utrecht, Lecture Utrecht Law College Honours Programme.
    • L.T. Visscher (2018, mei 14). Lunchlecture - Inclusive liability law. Rotterdam, Diversity & inclusion Lunch Meetings.
    • L.T. Visscher (2018, maart 17). Drie presentaties voor het 'mr.drs-programma voor economie en rechten'. Erasmus Universiteit Rotterdam, EUR Open dag. Rotterdam, Open Bachelor Day EUR.
    • L.T. Visscher (2018, februari 14). Lectures Law and Economics (February 14 and 21, 2018). Rotterdam, Erasmus University College.
    • L.T. Visscher (2018, november 16). Guest Lecture 'Economische Analyse van Schadevergoedingsrecht'. Antwerpen, Universiteit Antwerpen.
    • L.T. Visscher (2018, oktober 6). Vier presentaties voor het 'mr.drs-programma voor economie en rechten'. Erasmus Universiteit Rotterdam, EUR Open dag. Rotterdam, Open Bachelor Day EUR.
    • L.T. Visscher (2018, november 9). Guest Lecture 'Economische Analyse van Aansprakelijkheidsrecht'. Antwerpen, Universiteit Antwerpen.
    • L.T. Visscher (2018, november 20). Lecture. Erasmus School of Law, Rotterdam, Erasmus Honours Law College.
    • L.T. Visscher (2018, november 27). Lecture. Erasmus School of Law, Rotterdam, Erasmus Honours Law College.
    • L.T. Visscher (2017, oktober 9). Lecture. Erasmus School of Law, Rotterdam, Erasmus Honours Law College.
    • L.T. Visscher (2017, februari 22). Economic Approaches. Erasmus University College, Rotterdam, Lecture and Tutorial in the module 'Behavioral Approaches to Private Law' (22 and 23 February 2017).
    • L.T. Visscher (2017, oktober 23). Lecture. Erasmus School of Law, Rotterdam, Erasmus Honours Law College.
    • L.T. Visscher (2017, oktober 9). EMLE Game Theory. Erasmus School of Law, Rotterdam, Guest Lecture.
    • L.T. Visscher (2017, september 28). Economische analyse van aansprakelijkheid en schadevergoeding. Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Minor 'Dood en Letsel'.
    • L.T. Visscher (2017, april 7). Module 'Rechtseconomie'. Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, ESL Honours Programme.
    • L.T. Visscher (2017, februari 1). Presentation 'The Law and Economic perspective on financial compensation for victims of natural disasters'. The Hague, LDE Colloquium Natural Hazards.
    • L.T. Visscher (2017, februari 18). Drie presentaties voor het 'mr.drs-programma voor economie en rechten'. Erasmus Universiteit Rotterdam, EUR Open dag.
    • L.T. Visscher (2017, januari 2). Twee lectures in the module 'Rechtseconomie" (januari 2017). Den Haag, Academie voor Wetgeving.
    • L.T. Visscher (2017, februari 1). Lectures Law and Economics (February 2017). Rotterdam, Erasmus University College.
    • L.T. Visscher (2017, februari 2). Lectures Law and Economics (Januari 2017). The Hague, the Netherlands., Academy of Legislation.
    • L.T. Visscher (2016, maart 30). QALYs en smartengeld. Rotterdam, Privaatrechtelijk Dispuut Probus.
    • L.T. Visscher (2016, februari 16). Quality Adjusted Life Years (QALYs) en smartengeld. Vianen, Presentatie meeting personenschade-experts.
    • L.T. Visscher (2016, januari 15). QALYs en smartengeld. Utrecht, Extra ALV van de vereniging Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP).
    • L.T. Visscher (2016, november 25). Procesfinanciering door derden – een rechtseconomische bespreking. Amsterdam, Najaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP).
    • L.T. Visscher (2015, september 10). De QALY als maatstaf voor smartengeld. Amerongen, 35th annual meeting of the NIS (Nederlands Instituut van Schaderegelaars; Dutch Institute of Claim Handlers).
    • L.T. Visscher (2015, september 14). Economische analyse van aansprakelijkheid en schadevergoeding, met name smartengeld. Utrecht, Lecture Netlaw Academy.
    • L.T. Visscher (2015, oktober 29). Smartengeld vanuit economisch perspectief. Rotterdam, De Doelderdag 2015.
    • M.G. Faure & L.T. Visscher (2015, december 11). Preadvies: een rechtseconomische visie op collectieve acties. Amsterdam, Annual Meeting of the Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht 2015.
    • L.T. Visscher (2012, juni 7). Presentatie 'Ex ante determined pain and suffering damages for non-fatal injuries: the case for Quality Adjusted Life Years' (co-authored with V. Karapanou). Honolulu (USA), Annual Conference Law and Society Association.
    • L.T. VisscherEconomic Analysis of Law. Leuven, Guest lecture at the Katholieke Universiteit Leuven on 18 and 25 March 2011.
    • L.T. Visscher (2012, januari 12). Presentatie 'Empirisch onderzoek naar de preventieve werking van aansprakelijkheid. Het voorbeeld van verkeer'. Wijk aan Zee, Jaarvergadering Vereniging voor de Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het Recht.
    • L.T. Visscher (2011, maart 23). Law and Economics. Gent, Guest lecture at Gent University.
    • L.T. Visscher (2011, maart 1). Law and Economics, for the master programme Legislative Lawyers. Paramaribo, Surinam, Anton de Kom University.
    • L.T. VisscherEconomic Analysis of Law. onbekend, Katholieke Universiteit Leuven en Ghent University Gent.
    • L.T. Visscher (2011, maart 10). Economic Analysis of Government Contracts. Anton de Kom University, Paramaribo, Surinam, Guest lecture for the master programme Legislative lawyers (in cooperation with the Academy for Legislation).
    • L.T. Visscher (2011, maart 30). Law and Economics. Gent, Guest lecture at Gent University.
    • L.T. Visscher (2011, maart 7). Law and Econmics, an introduction. Anton de Kom University, Paramaribo, Surinam, Guest lecture for the master programme Legislative lawyers (in cooperation with the Academy for Legislation) on 7 March 2011.
    • L.T. Visscher (2009, november 27). Presentatie paper 'A Law and Economics Perspective on Injunctive Relief' (geschreven met A.I. Ogus). Maastricht, Ius Commune Conference.
    • L.T. Visscher (2009, april 29). Presentatie paper 'A Law and Economics approach to cost shifting, fee arrangements and legal expense insurance' (geschreven met T. Schepens). Rotterdam, congres 'New Trends in Financing Civil Litigation in Europe'.
    • L.T. Visscher (2008, november 17). Presentatie paper 'Economic Analysis of Punitive Damages'. Wenen, Punitive Damages Congres van het Institute for European Tort Law.
    • L.T. Visscher (2008, april 23). Presentatie 'A Law and Economics Approach to the (D)CFR'. Rotterdam, Seminar 'Common Frame of Reference: the next level in European private law?'.
    • L.T. Visscher (2008, oktober 28). Presentatie paper 'De omvang van het smartengeld vanuit rechts- en gezondheidseconomisch perspectief'. Rotterdam, AV&S-congres Smartengeld.
    • L.T. Visscher (2007, april 26). Presentatie paper 'Justifications and Excuses in the Economic Analysis of Tort Law'. Hamburg, Graduiertenkollege.
    • L.T. Visscher (2007, november 30). Presentatie paper 'De rol van de deskundige bij schadevaststelling vanuit rechtseconomisch perspectief' (geschreven met M.G. Faure). Luik, Ius Commune-congres.
    • L.T. Visscher (2007, maart 8). Presentatie paper 'Justifications and Excuses in the Economic Analysis of Tort Law'. Gent, EMLE programme.
    • L.T. Visscher (2006, februari 10). Presentatie paper 'The Principles of European Tort Law: The Right Path to Harmonisation?' (geschreven met R.J. van den Bergh). Hamburg, Midtermmeeting of the Law and Economics Programme.
    • L.T. Visscher (2006, november 3). Personenschade van de reiziger - een rechtseconomische /tour de horizon/. Rotterdam, Paper (geschreven met R.J. Van den Bergh) gepresenteerd op de studiedag 'Personenschade van de reiziger in Europees perspectief'.
    • L.T. Visscher (2006, juni 23). Economische baten en kosten van eenvormig bedrijfsrecht. Rotterdam, Congres 'Eenvormig Bedrijfsrecht: Realiteit of Utopie?'.
    • L.T. Visscher (2006, juni 15). Monitoring and Supervision in the Economic Analysis of Safety and Security. Rotterdam, Seminar 'Monitoring and Supervision' van de EUR, LEFIS en OMV.
    • L.T. Visscher (2006, september 15). Presentatie paper Justifications and Excuses in the Economic Analysis of Tort Law. Madrid, EALE Annual Conference.
    • L.T. Visscher (2006, december 8). Presentatie paper 'De prijs van het civiele proces. Rechtseconomische inleiding'. Antwerpen, Colloquium 'De prijs van het civiele proces / Le proces civil: a quel prix?' (geschreven met H.O. Kerkmeester).
    • L.T. Visscher (2004, juni 23). The Legal Duty to anticipate mistakes of others. Universiteit Hamburg, Lezing Graduiertenkolleg Institut für Recht und Ökonomik.
    • L.T. Visscher (2004, december 10). Het verbod op een collectieve schadevergoedingsactie uit art. 3:305a lid 3 BW rechtseconomisch bezien. Erasmus Universiteit Rotterdam, Studiedag collectieve actie.
    • L.T. Visscher (2003, juni 27). Presentatie paper 'De communicerende vaten van het onrechtmatige daads-recht: een rechtseconomische analyse van de samenhang tussen de bestanddelen van de onrechtmatige daad'. Rotterdam, Vierde Symposium Juridische Argumentatie.
    • L.T. Visscher (2003, februari 26). Presentatie paper 'The Proposal of the European Commission for a Fifth Motor Insurance Directive: a comment' (geschreven met H.O. Kerkmeester). Gent, DWTC Conference on Traffic Safety.
    • L.T. Visscher & H.O. KerkmeesterPresentatie paper 'Learned Hand in Europe: a Study in the Comparative Law and Economics of Negligence'. Hamburg, Midtermmeeting of the Law and Economics Programme op 14 en 15 februari 2003.
    • L.T. Visscher (2002, september 21). Presentatie paper 'The Proposal of the European Commission for a Fifth Motor Insurance Directive: a comment' (geschreven met H.O. Kerkmeester). Athene, 18th Annual Conference of the European Association of Law and Economics.
    • L.T. Visscher (1997, september 3). The Problem of Uncompensated Losses. The Case of Dutch Traffic Liability. Hamburg, Maastricht and Barcelona, Hamburg (Midtermmeeting of the Law and Economics Programme 1997), Maastricht (Workshop Law and Economics 1997) and Barcelona (Annual Conference of the European Association of Law and Economics 1997).
    • L.T. Visscher & A. Schijns (2019). Workshop Verzekeringen. Symposium ‘Compensatie van misdrijfschade, solidariteit, verzekering, verhaal’: Erasmus School of Law, Rotterdam (2019, september 24).
    • R.J. Van den Bergh & L.T. Visscher (2006). The Principles of European Tort Law: The Right Path to Harmonization? Workshop van het European Master programme in Law and Economics: Hamburg (2006, februari 10 - 2006, februari 10).
    • L.T. Visscher & H.O. Kerkmeester (2003). The Proposal of the European Commission for a Fifth Motor Insurance Directive: A Comment. Presentatie paper op DWTC Project Conference on Traffic Safety: Gent (2003, februari 26).
    • H.O. Kerkmeester & L.T. Visscher (2003). Learned Hand in Europe: A Study in the Comparative Law and Economics of Negligence. Workshop on Law and Economics: Hamburg (2003, februari 14).
    • H.O. Kerkmeester & L.T. Visscher (2002). Proposal of the European Commission for a Fifth Motor Insurance Directive: A Comment. Annual Conference of the European Association of Law and Economics: Athene (2002, september 20).
    • S. Barth & L.T. Visscher (2001). Liability for Unknown Risks in European Products Liability Law. 18th Annual Conference of the European Association of Law and Economics: Vienna (2001, september 13).
    • H.O. Kerkmeester & L.T. Visscher (1999). Economische argumentaties in het recht: een classificatie. Derde Symposium Juridische Argumentatie: Rotterdam (1999, juni 18).
    • L.T. Visscher (2018). De mogelijke rol van het gezondheidseconomische concept Quality Adjusted Life Years (QALYs) bij het bepalen van vergoeding voor immateriële schade. Jaarcongres Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS): Utrecht (2018, december 11).
    • L.T. Visscher (2018). Keynote lecture - De rol van het recht bij legale, maar potentieel gezondheidsbedreigende goederen en diensten: een rechtseconomische blik. UCALL Congres 2018 – Legal but (potentially) lethal: Utrecht (2018, mei 18).
    • L.T. Visscher (2018). Deelname. WODC-begeleidingscommissie voorschotregeling schadevergoeding gewelds- en zedenmisdrijven: The Hague (2018, januari 16).
    • L.T. Visscher (2017). Participation. Meeting of the Supervisory Committee of a WODC research into legal aid: The Hague (2017, mei 1).
    • L.T. Visscher & V. Karapanou (2015). Non-pecuniary losses in the economic analysis of torts: a plea for ex ante determined damages. Conference Nonpecuniary damages in contract and tort: Rotterdam (2015, maart 12).
    • L.T. Visscher (2015). Third Party Funding and its Alternatives: An Economic Appraisal. Research Conference: Litigation, cost rules, funding and behaviour – recent experiences and implications for the law: Leiden (2015, december 3).
    • L.T. Visscher (2011). A Law and Economics approach to new forms of immaterial losses: the example of loss of time. 16th Annual Ius Commune Conference: Utrecht (2011, november 25).
    • L.T. Visscher & A.M.I.B. Vandenberghe (2011). The limits of freedom of contract: insights from Law and Economics. Conferentie Wilsautonomie, contractvrijheid en ondernemingscontracten - Welke toekomst beschoren?: Vrije Universiteit Brussels, Brussels (2011, februari 18).
    • L.T. Visscher (2010). A Law and Economics View on Harmonization of Procedural Law. Congres 'Civil Litigation in a Globalizing World; Perspectives on Further Harmonization': Rotterdam (2010, juni 17 - 2010, juni 18).
    • V. Karapanou & L.T. Visscher (2010). Quality Adjusted Life Years as a Way Out of the Impasse between Prevention Theory and Insurance Theory. Midwest Law & Economics Association (MLEA) 10th Annual Meeting: University of Colorado Law School, USA (2010, oktober 8 - 2010, oktober 9).
    • V. Karapanou & L.T. Visscher (2010). Quality Adjusted Life Years as a Way out of the Impasse between Prevention Theory and Insurance Theory. Annual Meeting of the Italian Society of Law and Economics: Bolzano, Italy (2010, december 1).
    • V. Karapanou & L.T. Visscher (2010). Quality Adjusted Life Years as a Way Out of the Impasse between Prevention Theory and Insurance Theory. Annual Conference of the German Law and Economics Association: Wiesbaden, Germany (2010, december 3 - 2010, december 4).
    • L.T. Visscher (2010). The Law and Economics of Punitive Damages in Tort Law. Ius Commune Conference: Louvain, Belgium.
    • L.T. Visscher (2010). Presentatie paper 'The Law and Economics of Punitive Damages'. Ius Commune-congres: Leuven (2010, november 26).
    • L.T. Visscher & A.I. Ogus (2009). A Law and Economics Perspective on Injunctive Relief. 14th Ius Commune Conference, workshop 'Liability and Insurance/Civil Procedure': Maastricht (2012, november 27).
    • L.T. Visscher & V. Karapanou (2009). Towards a Better Assessment of Pain and Suffering Damages. Research seminar: Institute of Health Policy & Management, Rotterdam (2009, november 26).
    • L.T. Visscher & V. Karapanou (2009). The better assignment of pain and suffering damages. Research seminar: Erasmus University, Rotterdam (2009, oktober 23).
   • L.T. Visscher (2015). Debated Damages. (Erasmus Law Lectures, 39). The Hague: Eleven international publishing
   • L.T. Visscher (2005). Boekbespreking Efficiëntere en effectievere afwikkeling van letselschadeclaims: een studie naar schikkingsonderhandelingen in de letselschadepraktijk, normering en geschiloplossing door derden [Bespreking van het boek Efficiëntere en effectievere afwikkeling van letselschadeclaims: een studie naar schikkingsonderhandelingen in de letselschadepraktijk, normering en geschiloplossing door derden]. .
   • L.T. Visscher (1998). (De) collectivisering in de werknemerscompensatie, een goede ontwikkeling? [Bespreking van het boek Werknemerscompensatie bij beroepsgebonden schade]. .
   • L.T. Visscher (Ed.). (2013-2013) Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S).
   • L.T. Visscher & H.O. Kerkmeester (Eds.). (2013-2013) Ars Aequi KwartaalSignaal.
   • L.T. Visscher (Ed.). (2013-2013) European Review of Law and Economics.
   • L.T. Visscher (Ed.). (2012-2012) Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S).
   • L.T. Visscher (Ed.). (2012-2012) European Review of Law and Economics.
   • L.T. Visscher & H.O. Kerkmeester (Eds.). (2012-2012) Ars Aequi KwartaalSignaal.
   • L.T. Visscher & H.O. Kerkmeester (Eds.). (2011-2011) Ars Aequi KwartaalSignaal.
   • L.T. Visscher (Ed.). (2011-2011) Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S).
 • Academie voor Wetgeving

  Start date approval
  Oct/2019
  End date approval
  Oct/2022
  Place
  DEN HAAG
  Description
  colleges + toetsing
 • Law, Economics and Society

  Title
  Law, Economics and Society
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 1, bachelor 1

  Law, Economics and Society

  Title
  Law, Economics and Society
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 1, bachelor 1

  Introduction to Microeconomics

  Title
  Introduction to Microeconomics
  Year
  2020
  Year level
  master

  Year
  2020

  Legal Academic Skills III

  Title
  Legal Academic Skills III
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Introduction to Law

  Title
  Introduction to Law
  Year
  2020
  Year level
  master

  Economic Analysis of Private Law

  Title
  Economic Analysis of Private Law
  Year
  2020
  Year level
  master

  Markets, Corporations and Regulators MC

  Title
  Markets, Corporations and Regulators MC
  Year
  2020
  Year level
  Mixed (100%master
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Law and Economics
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam