prof.dr. M. van der Steen

Endowed Professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Public Administration and Sociology (DPAS).
Location
Erasmus University Rotterdam
Telephone
Email
vandersteen@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Public strategy

Policy for long-term uncertainty

Governance in networks

 

Public strategy

Policy for long-term uncertainty

Governance in networks

 

    • J. Scherpenisse & M.A. van der Steen (2018). Gepast geregeld: tijdig financieren in netwerken. Den Haag: NSOB
    • J. Schram, M.J.W. van Twist & M.A. van der Steen (2018). Een blik van buiten: hoe burgers betrokken (kunnen) zijn bij controle en verantwoording. Den Haag: NSOB
    • M.A. van der Steen, J. Schram & I. de Jong (2018). Een pact voor de kust: Bestuurskundige lessen over de totstandkoming van het Kustpact. Den Haag: NSOB
    • M. Schulz, N. Chin-A-Fat, M.J.W. van Twist, M.A. van der Steen & D. Bressers (2017). Volhouden en doorgaan: escalatie van commitment in het openbaar bestuur. Den Haag: NSOB
    • M. Schulz, I. den Heijer, J.H. de Baas & M.A. van der Steen (2017). Sturen en stromen: overheid in een samenleving waarin iedereen stuurt. Den Haag: NSOB
    • M.A. van der Steen & M.W. van Buuren (2017). Doe maar gewoon: aan de slag met de Omgevingswet door systematisch proberen. Den Haag: NSOB
    • M.J.W. van Twist, I. de Jong, M.A. van der Steen & M. Schulz (2017). Self-as-tool: het vermogen vakkundig jezelf te zijn in politiek-ambtelijke verhoudingen. Den Haag: NSOB
    • P.M.K. Karré, T. Schillemans, M.A. van der Steen & Z. van der Wal (2017). Toekomst van de Bestuurskunde. Den Haag: Boom Bestuurskunde
    • M.A. van der Steen, M. Schulz, N. Chin-A-Fat & M.J.W. van Twist (2016). De som en de delen: in gesprek over systeemverantwoordelijkheid. Den Haag: NSOB
    • M. Schulz, J. Scherpenisse, M.A. van der Steen & M.J.W. van Twist (2016). Systematisch maatwerk: Green Deals als vorm van strategische netwerksturing. Den Haag: NSOB
    • M.A. van der Steen, F. Boonstra, J. Scherpenisse, R. Arnouts & I. de Jong (2016). De volgende stap: sturen met maatschappelijke energie in het natuurdomein. Den Haag: NSOB
    • N. Chin-A-Fat, M.A. van der Steen & I. de Jong (2016). Bewegende verhoudingen: een discours-analyse van overheidssturing in het MBO-veld. Den Haag: NSOB
    • J. Schram, M.A. van der Steen, M.J.W. van Twist & T. van Yperen (2016). Vormgeven aan verantwoording: publieke verantwoording in de Jeugdhulp, een handboek voor praktische houvast. Den Haag: NSOB
    • M.A.P. Bovens, P. 't Hart, M.J.W. van Twist, C.F. van den Berg, M.A. van der Steen & L.G. Tummers (2017). Openbaar Bestuur: beleid, organisatie en politiek. Alphen a/d Rijn: Wolters Kluwer
    • H.J.M. Fenger, E.J. van der Torre & M.A. van der Steen (2013). The Responsiveness of Social Policies in Europe. The Netherlands in Comparative Perspective. Bristol: Policy Press
    • H.J.M. Fenger, M.A. van der Steen, S.M. Groeneveld, E.J. van der Torre, M. de Wal & P.H.A. Frissen (2011). Sociaal beleid en legitimiteit. Nijmegen: VOC Uitgevers
    • M.J.W. van Twist, M. van der Steen, J. van der Knaap & S. Franssen (2015). Binnenstebuiten, achterstevoren, ondersteboven; op zoek naar een nieuw normaal in organiseren voor gemeenten. Den Haag: VGS
    • N. Chin-A-Fat, I. de Jong & M. van der Steen (2015). Bodem in Balans: een evaluatie van de uitvoering van het convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010-2015. Den Haag: NSOB
    • I. De Jong, E. Cartens, M.J.W. van Twist, M. van der Steen, J. Scherpenisse & J. Schram (2015). Permanentie van tijdelijkheid: strategische reflecties over de bestuurlijke betekenis van evenementen. Den Haag: NSOB
    • M. van der Steen, J. Scherpenisse, M. Schulz & M.J.W. van Twist (2015). Disciplinerende kaders en professionele ruimte in het toezicht: naar een strategisch gesprek. Den Haag: NSOB
    • M.J.W. van Twist, N. Chin-A-Fat, J. Scherpenisse & M. van der Steen (2015). In cirkels sturen? Reflecties over de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Den Haag: NSOB
    • A. Frankowski, M. van der Steen, A. Meijer & M.J.W. van Twist (2015). De publieke waarde(n) van open data. Den Haag: NSOB
    • D. Bressers, M. van der Steen & M.J.W. van Twist (2015). Gestuurde zelfsturing: decentralisaties en participatie in het sociaal domein. Den Haag: NSOB
    • M.J.W. van Twist, M. van der Steen, R.W.A. de Korte & A. Nuijten (2015). Advisering en Auditing: over complementaire competenties op basis van botsenda logica's. Rotterdam: Erasmus School of Accounting & Assurance
    • A. Verloop, M.J.W. van Twist & M. van der Steen (2015). Speels (be)sturen: de toepassing van gamification in het openbaar bestuur. Den Haag: NSOB
    • M. van der Steen, M.J.W. van Twist & J. Scherpenisse (2015). Sedimentatie in sturing: systeem brengen in netwerkend werken. Den Haag: NSOB
    • M.J.W. van Twist, M. van der Steen, I. De Jong & M. Swinkels (2015). Spraakmakend Leiderschap: de linguïstische vingerafdruk van gemeentesecretarissen. Den Haag: IKPOB
    • M. van der Steen, N. Chin-A-Fat, M.J.W. van Twist, J. Scherpenisse & F. Mertens (2015). Verbindingen tussen instelling en stelsel in het onderwijstoezicht. Den Haag: NSOB
    • M.J.W. van Twist, M. van der Steen, R.W.A. de Korte & A. Nuijten (2015). Consulting & Auditing: about complementary competencies based on conflicting types of logic. Rotterdam: IIA Netherlands
    • M.J.W. van Twist, M. van der Steen, R.W.A. de Korte & A. Nuijten (2015). Learning by doing: Government participation in an energetic society. The Hague: NSOB/PBL
    • N. Chin-A-Fat, I. De Jong, M.J.W. van Twist, M. van der Steen, D. Bressers & J. Scherpenisse (2015). Fast-track institution building: the founding of AMS. The Hague: NSOB
    • M.A. van der Steen (2017). ‘Wat hebben wij aan u?’ Bestuurskundigen beantwoorden vragen over hun vak. In P.M.K. Karré, T. Schillemans, Z. van der Wal & M.A. van der Steen (Eds.), Toekomst van de Bestuurskunde (Bestuurskunde) (pp. 59-76). Den Haag: Boom Bestuurskunde
    • D. Bressers, M.J.W. van Twist, M.A. van der Steen & M. Schulz (2018). The Contested Autonomy of Policy Advisory Bodies: The Trade-off Between Autonomy and Control of Policy Advisory Bodies in the Netherlands, the United Kingdom, and Sweden. In E. Ongaro & S. Van Thiel (Eds.), The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe. London: Palgrave MacMillan
    • M.A. van der Steen (2017). Anticipation tools in policy formulation: Forecasting, foresight and implications for policy planning. In Michael Howlett & I. Mukherjee (Eds.), The International Handbook of Policy Formulation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing
    • M.J.W. van Twist, J. Scherpenisse, N. Chin-A-Fat & M.A. van der Steen (2016). Leren van Amarantis: naar anticyclisch toezicht. In E. Muller, L. van Almelo, B. Hoogenboom & M. Pheijffer (Eds.), Fraude. Alphen: Wolters Kluwer
    • P. van Deventer, M. van der Steen, R. van Schelven & B. Rubin (2015). Large scale deployment of public charging infrastructure: Identifying possible next steps forward. In W. Leal Filho & R. Kotter (Eds.), E-Mobility in Europe (Green Energy and Technology) (pp. 107-124). Springer International Publishing
    • M. van der Steen, R.M. Schelven, R. Kotter, P. van Deventer & M.J.W. van Twist (2015). EV policy compared: an international comparison of governments’ policy strategy towards e-mobility. In Walter Leal & Richard Kotter (Eds.), E- Mobility in Europe: Trends and Good Practice (pp. 27-53). New York: Springer
    • M. van der Steen (2015). De gelaagde praktijk van ambtelijk vakmanschap. In J. Uijlenbroek (Ed.), De Staat van de Ambtelijke Dienst 2015 (pp. 263-277). Den Haag: CAOP
   • M. van der Steen, A. Frankowski, M.J. Nederhand & N. Chin-A-Fat (2015). Gestuurde samenwerking: Wat doen onderwijs- en cultuurinstellingen met de samenwerkingsagenda van het Ministerie van OCW? (Extern rapport). : NSOB
    • M. Schulz, D. Bressers, M.J.W. van Twist & M. van der Steen (2015). Internal Advisory Systems in Different Political-Administrative Regimes Exploring the Fit of Configuration, Administration and Composition of Internal Advisory Systems in France, Germany, Sweden, The Netherlands and The United Kingdom,. nternational Conference on Public Policy (ICPP), T08P06 – Comparing policy advisory systems, Catholic University of Sacro Cuore: Milan (2015, juli 1 - 2015, juli 4).
    • J. Scherpenisse, M. van der Steen & M.J.W. van Twist (2015). Time frames of post-crisis inquiry commissions A narrative analysis of three Dutch commission reports. Paper presented at the panel “Time-sensitive governance and timescapes”, at the IPA conference 2015: Lille, France (2015, juli 8 - 2015, juli 10).
    • M. van der Steen & M.J.W. van Twist (2015). In-between, from within: Dilemmas of dealing with bottom-up initiatives in the public domain. Paper presented at the Social Innovation Research Conference (SIRC), “Innovation in the Delivery of Public Services”: Shanghai, China (2015, mei 21 - 2015, mei 22).
    • M. van der Steen, R.M. Schelven, P. van Deventer, M.J.W. van Twist & R. Kotter (2015). Policy strategies for an emergent technology; lessons from the analysis of EV-policy in 8 North-European countries. presented at the EVS28 conference, KINTEX: Korea (2015, mei 3 - 2015, mei 6).
    • M. van der Steen & J. Scherpenisse (2015). Prospective Strategy: anticipation and agility in the Early Warning System of Rijkswaterstaat in the Netherlands. Paper presented at the GDN (year 1, round 2) Florence Workshop: Florence, Italy (2015, december 11).
    • M. van der Steen & M. Stepanyan (2015). Managing Networked Risks: A Complexity Perspective on Risk Management in Networked Systems. Paper presented at the World Congress on Risk 2015, "Risk Analysis for Sustainable Innovation": Singapore (2015, juli 19 - 2015, juli 23).
    • M. van der Steen & J. Scherpenisse (2015). The Professionalization Paradox - the early warning system of Rijkswaterstaat. Paper presented at the Workshop on Governing with Uncertainty: Surprise, Agility, Resilience & Robustness: Hong Kong (2015, maart 12 - 2015, maart 13).
    • D. Bressers, M. Schulz, M.J.W. van Twist & M. van der Steen (2015). Internal Advisory Systems in Different Political-Administrative Regimes Exploring the Fit of Configuration, Administration and Composition of Internal Advisory Systems in France, Germany, Sweden, The Netherlands and The United Kingdom. IIAS International Congress, Study Group on Civil Service and Politics - Civil Service Politicization: Rio de Janeiro (2015, juni 23).
    • E.H. Klijn, M.J.W. van Twist, A. Wijk, M. van der Steen & S. Jeffares (2012). How do public managers percieve meddia attention for governance processes? Interpretative Policy analysis conference ( IPA) 2012, Understanding the Drama of Democracy: Policy Work, Power and Transformation, Tilburg School of Politics and Public Administration, July 4-7: Tilburg.
    • M. van der Steen & J. Scherpenisse (2015). Prospective Strategy: anticipation and agility in the Early Warning System of Rijkswaterstaat in the Netherlands. Paper presented at the 3rd Annual Workshop on Decision Making under Deep Uncertainty: Delft (2015, november 3 - 2015, november 4).
   • M.A. van der Steen (2016). Tijdig bestuur: strategisch omgaan met voorspelbare verrassingen (2016, december 9). Den Haag: NSOB
 • Gemeente Utrecht

  Start Date
  Dec/2017
  End Date
  Is current
  Place
  UTRECHT
  Description
  lid review council "Werk vd Toekomst"
  Specialty
  Strategie en toekomst

  Ministerie van Justitie & Veiligheid

  Start Date
  Jun/2017
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  lid Raad van Advies Inspectie J & V
  Specialty
  Strategie en toekomst

  Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)

  Start Date
  Nov/2002
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  co-decaan & adjunct-directeur
  Specialty
  Strategie en toekomst

  Stichting Grondvesten

  Start Date
  Jan/2017
  End Date
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  bestuurslid
  Specialty
  Strategie en toekomst

  Stichting Stadsmakers

  Start Date
  Jan/2017
  End Date
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  bestuurslid
  Specialty
  Strategie en toekomst
 • De Bestuurskundige Professional

  Title
  De Bestuurskundige Professional
  Year
  2018
  Period
  BAM5
  Year level
  Master (Bestuurskunde / Avond jaar 2)
 • Futures

  Role
  Editor Special Issue

  Policy Sciences

  Role
  Editorial Board

  Bestuurskunde

  Role
  Member Editorial Board
 • Endowed Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration and Sociology (DPAS).
  Country
  The Netherlands
  Telephone