dr. (Maarten) M.F. de Wilde LL.M

Associate Professor Erasmus School of Law Tax Law
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
-
Telephone
Email
dewilde@law.eur.nl

Latest academic publication

More information

Back to overview

Title of research: 'Sharing the Pie', Taxing multinationals in a global market.

Promotor: Prof. A.J.A. Stevens

Issue. Today's international corporate tax regime operates arbitrarily, with corporate tax being a distortive tax triggering double taxation or non-taxation. The international tax regime is inconsistent with economic reality, since corporate taxation and economic reality do not align. This tax regime operates arbitrarily to the benefit or detriment of nationally or internationally active entrepreneurs. At the end of the day, this entails spill-over effects and welfare losses, with the result that the situation in our globalising economy worsens.

Question. The question arises as to whether a proper alternative for taxing multinational enterprises (MNEs) in a globalising economy can be modeled. Can we create something better? A proper model? In other words, how should corporate tax on corporate business income derived by publicly held MNEs be distributed between states and amongst taxpayers in a global market?

To determine what this type of international tax regime should look like, the qualitative research seeks to set forth a tax framework alternative to the one currently found in international taxation. The study aims to develop building blocks for an optimal approach towards taxing MNE-business income ('Tax Allocation 2.0'). It therefore departs from the starting point of not necessarily accepting the authority of currently applicable national, international, and European tax law. The research considers applicable law to serve illustrative rather than argumentative purposes.

Maarten (1979) obtained his LL.M. degrees at Utrecht University in 2005 (Dutch Civil Law and Tax Law, both cum laude). He currently works as a university researcher/lecturer at Erasmus University Rotterdam, and as a teacher at the University of Amsterdam. In combination with his academic work, Maarten works as a professional support lawyer at Loyens & Loeff N.V., a law firm based in Rotterdam, the Netherlands.

   • A.P. Monsma, A.W. Schep & M.F. de Wilde (2015). Fiscal instruments for safe & sound ship recycling? (Extern rapport). Rotterdam: ESBL
   • M.F. de Wilde (2017). Noot bij: HvJ EU. (2017, juni 13), NLF 2017-2092, C-591/15, (Verenigd Koninkrijk en Gibraltar zijn één lidstaat; artikel 56 VWEU n.v.t.). p.1-9. ECLI:EU:C:2017:449
   • M.F. de Wilde (2017). Noot bij: x. , Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-2577, (Europese Commissie publiceert mededeling over belastingheffing in een digitale economie).
   • M.F. de Wilde (2017). Noot bij: x. , Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-3017, (EC verwelkomt nieuwe regels om fiscale geschillen op te lossen).
   • M.F. de Wilde (2017). Noot bij: HvJ EU. (2017, oktober 19), NLF 2017-2679, C-573/16, (Zegelrechtheffing in het kader van beursgang Air Berlin strijdig met EU-recht). p.1-10. ECLI:EU:C:2017:772
   • M.F. de Wilde (2017). Noot bij: HvJ EU. (2017, oktober 19), NLF 2017-2674, C-303/16, (HvJ onbevoegd om vraag over btw-kwestie in Martinique te beantwoorden). p.1-8. ECLI:EU:C:2017:773
   • M.F. de Wilde (2017). Noot bij: x. (2017, november 4), NLF 2017-0561, (Toegang tot de antiwitwasinlichtingen).
   • M.F. de Wilde (2017). Noot bij: x. , Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-639, (Politieke overeenstemming ECOFIN over wijzigingsrichtlijn Anti-ontgaansrichtlijn (ATAD 2) inzake hybride mismatches).
   • M.F. de Wilde (2017). Noot bij: x. (2017, september 30), NLF 2017-0519, (Antiwitwasrichtlijn).
   • M.F. de Wilde (2017). Noot bij: x. , Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-1869, (Politieke overeenstemming lidstaten over Geschilbeslechtingsrichtlijn).
   • M.F. de Wilde (2017). Noot bij: x. , Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-1868, (Richtlijnvoorstel EC introductie rapportageverplichting 'intermediairs' bij 'mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningconstructies').
   • M.F. de Wilde (2017). Noot bij: x. , Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-1866, (Nederland ondertekent het MLI-verdrag).
   • M.F. de Wilde (2017). Noot bij: x. , Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-1870, (OESO publiceert documenten over het MLI-verdrag waaronder een overzicht van de positie van Nederland).
   • M.F. de Wilde (2017). Noot bij: x. , Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-361, (Parlementaire ontwikkelingen rondom pakket EU-voorstellen inzake vennootschapsbelasting).
   • M.F. de Wilde (2017). Noot bij: x. , Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-3018, (Goedkeuring OESO-Raad 2017-actualisatie OESO-Modelverdrag en -commentaar).
   • M.F. de Wilde (2017). Noot bij: x. , Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-862, (Staatssecretaris beantwoordt vragen over het multilateraal instrument (MLI)).
   • M.F. de Wilde (2016). Noot bij: EP. (2016, juli 6), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-2347, 2016/2028(INI), (Europees Parlement roept op tot verdere maatregelen tegen belastingontwijking, belastingconcurrentie en agressieve belastingplanning).
   • M.F. de Wilde & C. Wisman (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, maart 4), Fiscaal Weekblad FED 2016-129, (Forfait en 150-kilometergrens 30%-regeling loonbelasting leiden volgens Hoge Raad niet tot systematische duidelijke overcompensatie). ECLI:NL:HR:2016:360
   • M.F. de Wilde & C. Wisman (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, maart 4), Fiscaal Weekblad FED 2016-128, (Verkorten toepassingstermijn 30%-regeling vanwege eerder verblijf in Nederland niet strijdig met Europese en internationale nondiscriminatiebepalingen). ECLI:NL:HR:2016:355
   • M.F. de Wilde (2016). Noot bij: OECD. (2016, november 24), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-1084, MLI-24112016, (OESO publiceert tekst multilateraal instrument inzake BEPS Actiepunt 15).
   • M.F. de Wilde (2016). Noot bij: Staatssecretaris - Financiën. (2016, juni 21), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-1691, NB-21062016, (Politieke overeenstemming lidstaten over anti-ontgaansrichtlijn).
   • M.F. de Wilde (2016). Noot bij: EG-C. (2016, januari 28), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-574, IP/16/159, (EU BEPS; Anti Tax Avoidance Package Europese Commissie).
   • M.F. de Wilde (2016). Noot bij: EG-C. (2016, oktober 25), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-2748, IP/16/3471, ('Corporate Reform Package' EC met voorstellen voor verbetering geschilbeslechting, aanpak mismatches in derdelandsituaties en EU-vennootschapsbelasting (CC(C)TB)).
   • M.F. de Wilde (2016). Noot bij: EG-C. (2016, februari 16), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-937, EC 16/02 /10-05, (Openbare consultatie over het verbeteren van oplossingsmechanismen bij geschillen over dubbele belasting).
   • M.F. de Wilde (2016). Noot bij: Staatssecretaris - Financiën. (2016, maart 24), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-1084, AFP/2016/311 U, (Nederland zal aandringen op impact assessment als voorwaarde voor akkoord antiontgaansrichtlijn indien fiscaal voorstel ongewijzigde switchoverbepaling bevat).
   • M.F. de Wilde (2016). Noot bij: EG-C. (2016, april 12), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-1413, IP/16/1349, (EC wil regels voor fiscale transparantie voor multinationals).
   • M.F. de Wilde (2016). Noot bij: EG-C. (2016, september 15), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-2388, IP/16/2996, (EC start werkzaamheden voor een eerste gemeenschappelijke EU-lijst van niet-coöperatieve fiscale jurisdicties).
   • M.F. de Wilde (2016). Noot bij: EG-C. (2015, december 1), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-1085, (Expert Group Europese Commissie rapporteert over fiscale hinderpalen voor natuurlijke personen binnen de EU).
   • M.F. de Wilde (2016). Noot bij: EG-C. (2016, maart 8), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-936, IP/16/663, (Politieke overeenstemming ECOFIN over country-by-country reporting en automatische informatie-uitwisseling).
   • M.F. de Wilde (2016). Noot bij: CJEU C-388/14. (2015, december 17), Highlights & Insights on European Taxation 2016-141, (Timac Agro Deutschland. Reincorporation of the losses deducted previously in the event that the non-resident establishment is transferred). p.1-22.
   • M.F. de Wilde (2016). Noot bij: EC., NLF 2016-0309, (EC naar HvJ vanwege Duitse tolheffing).
   • M.F. de Wilde (2016). Noot bij: EG-C. (2016, september 29), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-2517, MEMO16-3125, (EC verzoekt Polen regels voor versterkte wederzijdse bijstand en uitwisseling van informatie om te zetten).
   • M.F. de Wilde (2016). Noot bij: VNO-NCW. (2016, maart 8), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-864, 16/10.310/Jla/JVE, (VNO-NCW en MKB-Nederland over BNC-fiche inzake Pakket anti-belastingontwijking EC).
   • M.F. de Wilde (2016). Noot bij: EG-C. (2016, juli 12), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-2224, IP/16/2456, (Strijd tegen belastingontduiking : EU en Monaco ondertekenen nieuwe fiscale transparantie overeenkomst).
   • M.F. de Wilde (2015). Noot bij: Court of Justice of the European Union. (2015, juni 10), Highlights & Insights on European Taxation 2015-, 307, (X. Swedish legislation exempting capital gains and excluding deduction of capital losses not in breach of freedom of establishment. Court of Justice). p.1-13.[go to publisher's site]
   • M.F. de Wilde (2015). Noot bij: OESO. (2015, oktober 5), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-2729, (Rapport BEPS Actiepunt: 'Measuring and Monitoring BEPS'). p.2729-2730.
   • M.F. de Wilde (2015). Noot bij: OESO. (2015, oktober 5), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-2728, (Rapport BEPS Actiepunten 8-10: 'Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation'). p.2728-2729.
   • M.F. de Wilde (2015). Noot bij: OESO. (2015, oktober 5), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-2727, (Rapport BEPS Actiepunt 7: 'Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status'). p.2727-2728.
   • M.F. de Wilde (2015). Noot bij: OESO. (2015, oktober 5), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-2726, (Rapport BEPS Actiepunt 6: 'Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances'). p.2726-2727.
   • M.F. de Wilde (2015). Noot bij: OESO. (2015, oktober 4), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-2725, (Rapport BEPS Actiepunt 5: 'Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance'). p.2725-2726.
   • M.F. de Wilde (2015). Noot bij: OESO. (2015, oktober 5), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-2724, (Rapport BEPS Actiepunt 4: 'Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments'). p.2724-2725.
   • M.F. de Wilde (2015). Noot bij: OESO. (2015, oktober 5), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-2723, (Rapport BEPS Actiepunt 3: Designing Effective Controlled Foreign Company Rules'). p.2723-2724.
   • M.F. de Wilde (2015). Noot bij: OESO. (2015, oktober 5), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-2731, (Rapport BEPS Actiepunt 13: 'Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting'). p.2731-2732.
   • M.F. de Wilde (2015). Noot bij: OESO. (2015, oktober 5), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-2721, (Rapport BEPS Actiepunt 1: 'Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy'). p.2721-2722.
   • M.F. de Wilde (2015). Noot bij: OESO. (2015, oktober 5), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-2720, (Kabinetsappreciatie uitkomst OESO BEPS-project). p.2720-2721.
   • M.F. de Wilde (2015). Noot bij: OESO. (2015, oktober 5), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-2730, (Rapport BEPS Actiepunt 12: 'Mandatory Disclosure Rules'). p.2730-2731.
   • M.F. de Wilde (2015). Noot bij: OESO. (2015, oktober 5), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-2732, (Rapport BEPS Actiepunt 14: 'Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective'). p.2732-2733.
   • M.F. de Wilde (2015). Noot bij: OESO. (2015, oktober 5), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-2734, (Rapport BEPS Actiepunt 15: 'Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties'). p.2733-2734.
   • M.F. de Wilde (2015). Noot bij: OESO. (2015, oktober 5), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-2734, (Explanatory Statement: 2015 Final Reports). p.2734-2735.
   • M.F. de Wilde (2015). Noot bij: Raad van de EU. (2015, november 10), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-3087, 796/15, (Intrekking richtlijn spaarbelasting). p.3087-3088.
   • M.F. de Wilde (2015). Noot bij: OESO. (2015, oktober 5), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-2722, (Rapport BEPS Actiepunt 2: 'Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements'). p.2722-2723.
   • M.F. de Wilde (2014). Noot bij: EFTA Court. (0014, juni 29), Highlights & Insights on European Taxation 2014-5, 284, (The Icelandic State and Atli Gunnarsson. Free movement of persons. Personal tax credits. EFTA Court). p.49-65.[go to publisher's site]
   • M.F. de Wilde (2014). Noot bij: Court of Justice of the European Union. (2014, maart 13), Highlights & Insights on European Taxation 2014-5, 163, (Bouanich; TFEU precludes French tax provisions that fail to fully take into account taxes on foreign dividends already paid in another EU Member State). p.63-74.[go to publisher's site]
   • M.F. de Wilde (Ed.). (2016) NLFiscaal.
 • Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
 • Divers

  Start Date
  Jan/2011
  End Date
  Is current
  Place
  DIVERS
  Description
  Cursussen, lezingen, presentaties
  Specialty
  Belastingrecht

  Divers (o.a. Kluwer, SDU, Boom, IBFD)

  Start Date
  Jan/2011
  End Date
  Is current
  Place
  DIVERS
  Description
  Auteurswerkzaamheden
  Specialty
  Belastingrecht

  Loyens & Loeff

  Start Date
  Jan/2011
  End Date
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  Fiscalist
  Specialty
  Belastingrecht

  Stichting Europese Fiscale Studies

  Start Date
  Jan/2014
  End Date
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  Coordinator post-master
  Specialty
  Belastingrecht
 • Loyens & Loeff

  Role
  Fiscalist
  Obtained Wage
  yes
  Start Date
  Apr/2006

  Universiteit van Amsterdam

  Role
  Docent
  Obtained Wage
  yes
  Start Date
  Feb/2013
  End Date
  Jun/2016