prof.dr.
(Maarten) MWC Feteris

Full Professor Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-002
Telephone
0104081647
Email
feteris@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • M.W.C. Feteris (2020). Rechtseenheid en rechtsvorming als gezamenlijke verantwoordelijkheid van hoogste rechters. Nederlands Juristenblad (NJB), 2020 (2642), 2995-2998.
    • M.W.C. Feteris (2018). Hans van Leijenhorst: de mens en zijn invloed op het formele belastingrecht. Weekblad Fiscaal Recht, 2018 (7266), 1594-1598.
    • M.W.C. Feteris (2018). Signalen van de Hoge Raad naar de wetgever. RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 33 (6), 349-362. doi: 10.5553/RM/0920055X2018033006002
    • M.W.C. Feteris (2017). ‘State of the Union’ van de belastingrechtspraak. Weekblad Fiscaal Recht, 2017 (247), 1526-1532.
    • M.W.C. Feteris (2017). De toekomst van de fiscaliteit, op basis van 25 jaar ervaring. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2017 (11).
    • M.W.C. Feteris (2017). Versterking van de Franse cassatierechtspraak Vergelijking met Nederland. Nederlands Juristenblad (NJB), 2018 (302), 413-418.
    • M.W.C. Feteris (2017). Development of the Law by Supreme Courts in Europe. Utrecht Law Review, 13 (1), 155-169. doi: 10.18352/ulr.401
    • M.W.C. Feteris (2017). Rechtsbescherming door de belastingrechter anno 2016. Weekblad Fiscaal Recht, 2017 (7177), 154-161.
    • M.W.C. Feteris (2009). Nieuw boetebeleid. Weekblad Fiscaal Recht, 2009 (6824), 1027-1033.
    • M.W.C. Feteris (2007). De suppletiebetaling: wettelijke plicht of een stille dood? Weekblad Fiscaal Recht, 2007 (6731), 887-895.
    • M.W.C. Feteris (2006). Belastingen en mensenrechten. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006 (3), 111-123.
    • M.W.C. Feteris (2005). Heffing van belasting door middel van betaling op aangifte. Fiscale monografieën, 2005 (114), 1-393.
    • M.W.C. Feteris (2005). Belastingen en Mensenrechten. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 30 (7), 920-941.
    • M.W.C. Feteris (2004). Formele aspecten van het correctiebericht. Weekblad Fiscaal Recht, 2004 (6597), 1550-1556.
    • M.W.C. Feteris (2004). Enige technische opmerkingen over het wetsvoorstel belanstingrechtspraak in twee feitelijke instanties. Weekblad Fiscaal Recht, 2004 (6560), 56-62.
    • M.W.C. Feteris (2002). Aansprakelijkheidsprocedures: Eerherstel voor de belastingrechter. Weekblad Fiscaal Recht, 131 (6475), 471-480.
    • M.W.C. Feteris (2002). Belastingen en mensenrechten. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 27 (1), 43-60.
    • M.W.C. Feteris (2002). Belasting en mensenrechten. Maandblad Belastingbeschouwingen, 71 (7/8), 190-205.
    • M.W.C. Feteris (2000). De bestuurlijke boeten in het voorontwerp vierde tranche Awb. Weekblad Fiscaal Recht, 129 (6830), 465-478.
    • M.W.C. Feteris (1999). De techniek van de conserverende aanslag onder de Wet Inkomstenbelasting 2001. Weekblad Fiscaal Recht, 128 (6363), 1551-1562.
    • M.W.C. Feteris (1998). Belastingen en mensenrechten. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 23 (2), 201-220.
    • M.W.C. Feteris & R.N.J. Kamerling (1997). Rechtsbescherming tijdens een belastingcontrole. Weekblad Fiscaal Recht, 126 (6254), 1027-1036.
    • M.W.C. Feteris (1997). Fiscale journalistiek. Weekblad Fiscaal Recht, 126 (6235), 305-306.
    • M.W.C. Feteris (1997). Het wetsvoorstel herziening fiscaal procesrecht. Maandblad Belastingbeschouwingen, 66 (4), 118-130.
    • M.W.C. Feteris (1997). De belastingambtenaar als raadsheer-plaatsvervanger. Fiscaal Weekblad FED, 57 (2679), 2697-2703.
    • M.W.C. Feteris (1996). Ruimere toegang tot de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure. Weekblad Fiscaal Recht, 125 (6225), 1827-1837.
    • M.W.C. Feteris (1995). Wie bepaalt of een bezwaarschrift ontvankelijk is? Weekblad Fiscaal Recht, 124 (6164), 1247-1254.
    • M.W.C. Feteris (1995). Belastingen en mensenrechten. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 20 (6), 767-784.
    • M.W.C. Feteris (1995). Fiscale criminaliteitsbestrijding. Weekblad Fiscaal Recht, 124 (6169), 1523-1524.
    • M.W.C. Feteris (1995). Herziening van het fiscale boetestelsel. Weekblad Fiscaal Recht, 124 (6162), 1161-1168.
    • M.W.C. Feteris (2016). De taal van procederende advocaten. Nederlands Juristenblad (NJB), 2016 (2290), 3247-3252.
    • M.W.C. Feteris (2014). Invloed van het strafrecht op het fiscale boeterecht. Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (7082), 140-144.
    • M.W.C. Feteris (2008). Van gespecialiseerde advocaten, onervaren rechters en de processen die niet voorbij gaan. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2008, 107-109.
    • M.W.C. Feteris (2005). Belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties. Een brug tussen twee eilanden. Weekblad Fiscaal Recht, 2005 (6610), 150-152.
    • M.W.C. Feteris (2002). Modernisering van de loonbelasting en algemene rechtsbeginselen - Steeds vaker gaan er stemmen op om na de inkomstenbelasting ook de loonbelasting structureel te herzien. Weekblad Fiscaal Recht, 131 (6492), 1137-1144.
    • M.W.C. Feteris (1997). Grafschrift voor het vertoogschrift. Fiscaal Weekblad FED, 57 (2685), 3271-3272.
    • M.W.C. Feteris (2003). Zwartsparen behoort niet te lonen. Weekblad Fiscaal Recht, 132 (6516), 269-269.
    • M.W.C. Feteris (2014). Beroep in cassatie in belastingzaken (Fiscale monografieën, deel 142). Deventer: Kluwer
    • M.W.C. Feteris (2008). Hoe is het gesteld met de fiscale rechtsbescherming (Gielelezing 2008). Amersfoort: SDU
    • M.W.C. Feteris (2007). Aan wie kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Deventer: Kluwer
    • M.W.C. Feteris (2007). Formeel belastingrecht (tweede druk) (Fiscale handboeken, 9). Deventer: Kluwer
    • E.B. Pechler & M.W.C. Feteris (2005). Evaluatie van het herziene fiscale procesrecht (SI-EUR, 37). Rotterdam/Deventer: Sanders Instituut/Kluwer
    • M.W.C. Feteris (1999). Formeel belastingrecht (Fiscale Hand- en Studieboeken). Deventer: Kluwer
    • M.W.C. Feteris (1995). Formeel belastingrecht, van vondeling tot troetelkind. Deventer: Kluwer
    • M.W.C. Feteris, C.P. Engwerda & G.J. van Muijen (1998). Holdingstructuren. Deventer: Kluwer
    • M.W.C. Feteris & J. Silvis (2018). Rechtseenheid en rechtsvorming als gezamenlijke verantwoordelijkheid van hoogste rechters. In B.J. van Ettekoven & e.a. (Eds.), Rechtsorde en bestuur, Liber amicorum aangeboden aan Piet Hein Donner (pp. 275-286). Den Haag: Boom Juridisch
    • M.W.C. Feteris (2017). De conclusies van Advocaat-Generaal Overgaauw. In M.W.C. Feteris, B. Verhoeven & L. Stevens (Eds.), Bouwen en Douwen, Overgaauw-bundel (pp. 91-98). Deventer: Wolters Kluwer
    • M.W.C. Feteris (2016). Gehoord de P-G in het bestuursrecht. In G. Knigge & e.a. (Eds.), Gehoord de procureur-generaal, opstellen aangeboden aan prof.mr. J.W. Fokkens ter gelegenheid van zijn afscheid als Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (pp. 75-85). Deventer: Wolters Kluwer
    • M.W.C. Feteris (2013). De vestiging van de Hoge Raad. In Th. Groeneveld & L.J.A. Pieterse (Eds.), Met oog voor detail. LiberAmicorum mr. J.W. van den Berge, scherpzinnig magistraat, erudiet inspirator (pp. 67-83). Den Haag: SdU
    • M.W.C. Feteris (2009). Schakelen tussen belasting en boete: wanneer moet de koppeling los? In Geschakeld recht, Verdere studies over Europese grondrechten ter gelegenheid van de 70e verjaardag van prof.mr. A.E. Alkema (pp. 149-168). Deventer: Kluwer
    • M.W.C. Feteris (2009). Nieuw formeelrechtelijke verschijnselen in de schenk- en erfbelasting. In R.E.C.M. Niessen & L.J.A. Pieterse (Eds.), Draaicirkels van formeel belastingrecht, Vriendenbundel René Niessen (pp. 117-126). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • M.W.C. Feteris (2004). De Europeanisering van het belastingrecht (directe belastingen). In G.J.M. Corstens, W.J.M. Davids & M.I. Veldt-Foglia (Eds.), Europeanisering van het Nederlandse recht. Opstellen aangeboden aan Mr. W.E. Haak (pp. 442-460). Deventer: Kluwer
    • M.W.C. Feteris (2004). Bijdrage bespreking preadvies. In M.C.D. Embregts (Ed.), Hoger beroep in het belastingrecht (Geschriften van de verniging voor Belastingwetenschap, 222) (pp. 61-65). Deventer: Kluwer
    • M.W.C. Feteris (2003). De nieren proeven: over het bewijsaanbod in het fiscale procesrecht. In D.A. Albregtse (Ed.), In de fiscale vuurlinie. Liber Amicorum E. Aardema (pp. 205-225). Deventer: Kluwer
    • M.W.C. Feteris (2000). De fiscale bestuurlijke boeten en de vierde tranche van de Awb. In L.J.J. Rogier (Ed.), Commentaren op het Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht Vierde tranche (SI-EUR, 22) (pp. 1-35). Rotterdam: Sanders Instituut/Gouda Quint
    • M.W.C. Feteris (2000). 50 jaar EVRM en het belastingrecht. In R.A. Lawson & E. Myjer (Eds.), 50 jaar EVRM: 50 jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 1950-2000 (Meijersreeks, MI 18) (pp. 463-486). Leiden: Gouda Quint
    • M.W.C. Feteris (1999). Naar een open stelsel van rechtsbescherming in belastingzaken? In J. Verburg, N.H. de Vries & O.I.M. Ydema (Eds.), Liberale Gifte (pp. 89-98). Deventer: Kluwer
    • M.W.C. Feteris (1996). Wordt vernietigen en verwijzen vanzelfsprekender? In E. Aardema (Ed.), Geppaart-bundel (pp. 87-98). Deventer: Kluwer
    • M.W.C. Feteris (1995). Oppositie tegen het preadvies van P.J. Wattel op de jaarvergadering van de NJV d.d. 9 juni 1995. In N JV (Ed.), Handelingen Nederlandse Juristen Vereniging (pp. 11-14). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
    • M.W.C. Feteris (2017). De samenwerking tussen de Hoge Raad en de Afdeling. In B.J. van Ettekoven & e.a. (Eds.), De conclusie voorbij, liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak (pp. 209-212). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • M.W.C. Feteris (2006). Besluiteloosheid van de fiscus. In P. Wattel & R.P.C. Cornelisse (Eds.), Dat is verder geen probleem. Vriendenbundel Jaap Zwemmer (pp. 175-188). Amersfoort: SDU Fiscale & Financiele Uitgevers
    • M.W.C. Feteris (1997). Formeel belastingrecht in de volgende eeuw. In Fiscaal Wetenschappelijk College (Ed.), Ideeën over het fiscale stelsel voor de 21ste eeuw (pp. 65-80). Rotterdam: Stichting Fiscaal Wetenschappelijk College
   • M.W.C. Feteris, B. Verhoeven & L. Stevens (Ed.). (2017). Bouwen en Douwen, Overgaauw-bundel. Deventer: Wolters Kluwer
   • M.W.C. Feteris & E.B. Pechler (2004). Evaluatie van het herziene fiscale procesrecht. (Extern rapport, NPV, no 08). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • M.W.C. Feteris (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2002, september 27), BNB 2003-2003, 13, (Annotatie bij Nr. 36 676). p.176-179.
    • M.W.C. Feteris (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2003, augustus 8), BNB 2003-2003, 359, (Annotatie bij Nr. 38 623). p.3999-4000.
    • M.W.C. Feteris (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2003, april 18), BNB 2003-2003, 267, (Annotatie bij Nr. 37 790). p.2890-2899.
    • M.W.C. Feteris (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2002, november 1), BNB 2003-2003, 33, (Annotatie bij Nr. 37 738). p.386-386.
    • M.W.C. Feteris (2003). Noot bij: EHRM. (2002, juli 23), BNB 2003-2003, 2, (Annotatie bij Nr. 36 985 Vaestberga). p.41-48.
    • M.W.C. Feteris (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2002, juli 12), BNB 2002-50, 316, (Gedeeltelijke kwijtschelding verhoging wegens overschrijden redelijke termijn). p.2925-2946.
    • M.W.C. Feteris (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2002, januari 25), BNB 2002-50, 136, (Omkering bewijslast. Opzettelijk verstrekken van onjuiste inlichtingen moet op één lijn worden gesteld met een weigering de gevraagde inlichtingen te verstrekken). p.1179-1182.
    • M.W.C. Feteris (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2002, maart 29), BNB 2002-50, 255, (Na te melden navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen). p.2325-2341.
    • M.W.C. Feteris (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2002, maart 8), BNB 2002-50, 224c, (Ongemotiveerd bezwaarschrift tegen navorderingsaanslag met verhoging ontvankelijk wegens ontbreken van motivering van de aanslag). p.2092-2104.
    • M.W.C. Feteris (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2001, juni 27), BNB 2002-50, 3A, (Weigering informatie te verstrekken bij controle onderzoek, gevolgen voor belastingheffing en boek). p.211-217.
    • M.W.C. Feteris (2002). Noot bij: EHRM. (1999, maart 30), BNB 2002-50, 25, (Omkering bewijslast bestuurlijke boete. Vermoeden van onschuld niet geschonden, nu voldoende mogelijkheden tot tegenbewijs zijn gevonden). p.173-177.
    • M.W.C. Feteris (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2002, maart 8), BNB 2002-50, 223c, (Recht op toegang tot de rechter). p.2059-2091.
    • M.W.C. Feteris (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2001, januari 10), BNB 2001-49, 16A, (Bedrag griffierecht geen belemmering van toegang tot de rechter). p.2611-2613.
    • M.W.C. Feteris (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2001, mei 2), BNB 2001-49, 18A, (Aan nieuwe inkeerbepaling, die gunstiger is voor de belastingplichtige, komt onmiddellijk werking toe). p.3023-3026.
    • M.W.C. Feteris (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2000, juli 25), BNB 2001-49, 2, (Noot bij HR 34787). p.205-208.
    • M.W.C. Feteris (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2001, april 4), BNB 2001-49, 18A, (Inspecteur wijzigt in vertoogschrift de juridische kwalificatie van de grondslag van de bij naheffing toegepaste verhoging van opzet in: opzet, subsidiair grove schuld). p.2629-2631.
    • M.W.C. Feteris (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2001, september 20), BNB 2001-49, 9A, (Vergoeding proceskosten en E.G.-recht). p.1419-1421.
    • M.W.C. Feteris (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1999, juli 20), BNB 1999-1999, 24A, (Nr. 34 422). p.3594-3599.
    • M.W.C. Feteris (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1998, oktober 30), Fiscaal Weekblad FED 1999-59, 2747, (Nr. 16 605). p.741-742.
    • M.W.C. Feteris (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, maart 21), BNB 2008-207, 43 696, (Noot).
    • M.W.C. Feteris (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, maart 21), BNB 2008-206, 43 695, (Noot).
    • M.W.C. Feteris (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2007, augustus 10), BNB 2008-4, 43 651, (Noot). p.6.
    • M.W.C. Feteris (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2006, oktober 6), BNB 2007-138, 42253, (Nadere bewijsvoering ter zitting: goede procesorde). p.2603-2620.
    • M.W.C. Feteris (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2006, december 15), BNB 2007-, 40333, (Noot). p.2262-2276.
    • M.W.C. Feteris (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2007, juni 15), BNB 2007-251, 42 687, (Noot). p.4083-4086.
    • M.W.C. Feteris (2007). Noot bij: Europese Hof voor de Rechten van de Mens. (2006, november 23), BNB 2007-150, 73053/01, (Noot). p.2603-2620.
    • M.W.C. Feteris (2006). Noot bij: HR. (2006, maart 17), BNB 2006-249, 39 998, p.3362-3363.
    • M.W.C. Feteris (2006). Noot bij: HR. (2006, maart 17), BNB 2006-248, 39 997, p.3357.
    • M.W.C. Feteris (2006). Noot bij: HR. (2006, maart 17), BNB 2006-247, 39 292, p.3346-3347.
    • M.W.C. Feteris (2006). Noot bij: HR. (2005, september 16), BNB 2006-111, 38 156, p.1480-1481.
    • M.W.C. Feteris (2006). Noot bij: HR. (2005, augustus 12), BNB 2006-110, 38 303, p.1452-1456.
    • M.W.C. Feteris (2005). Noot bij: HR. (2004, oktober 1), BNB 2005-40, 40 074, (Noot). p.339-356.
    • M.W.C. Feteris (2005). Noot bij: HR. (2004, augustus 13), BNB 2005-41, 37 804, (Noot). p.357-391.
    • M.W.C. Feteris (2005). Noot bij: HR. (2004, augustus 13), BNB 2005-42, 37 920, (Noot). p.391-400.
    • M.W.C. Feteris (2005). Noot bij: HR. (2004, juli 9), BNB 2005-60, 39 819, (Noot). p.647-655.
    • M.W.C. Feteris (2005). Noot bij: HR (Eerste Kamer). (2004, december 17), BNB 2005-239, C03/114HR, (Noot). p.2857-2862.
    • M.W.C. Feteris (2005). Noot bij: HR. (2005, februari 4), BNB 2005-155, 39 575, (Noot). p.1870-1873.
    • M.W.C. Feteris (2005). Noot bij: HR. (2004, juni 11), BNB 2005-39, 39 500, (Noot). p.321-338.
    • M.W.C. Feteris (2005). Noot bij: HR. (2005, juni 17), BNB 2005-338, 38 960, (Noot). p.4018-4030.
    • M.W.C. Feteris (2005). Noot bij: HR. (2004, december 24), BNB 2005-122, 39 019, (Noot). p.1443-1452.
    • M.W.C. Feteris (2005). Noot bij: HR. (2005, april 22), BNB 2005-339, 38 693, (Noot). p.4047-4050.
    • M.W.C. Feteris (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2003, december 23), BNB 2004-2004, 180, (Annotatie bij nr. 00 158/02 (strafkamer)). p.1-1.
    • M.W.C. Feteris (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2003, november 7), BNB 2004-2004, 113, (Annotatie bij nr. 38 006). p.1-1.
    • M.W.C. Feteris (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2003, september 12), BNB 2004-2004, 75, (Annotatie bij nr. 37 175). p.1-1.
    • M.W.C. Feteris (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2003, september 26), BNB 2004-2004, 42, (Annotatie bij nr. 38 593). p.1-1.
    • M.W.C. Feteris (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2003, november 14), BNB 2004-2004, 195, (Annotatie bij nr. 37 995). p.1-1.
    • M.W.C. Feteris (2002). Noot bij: EHRM. (2001, september 26), Fiscaal Weekblad FED 2002-2002, 215, (Klacht over lange procedure bij bestuurlijke boete). p.850-854.
    • M.W.C. Feteris (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2002, maart 29), BNB 2002-50, 255, (Onmiddellijke werking wetwijziging). p.2338-2341.
    • M.W.C. Feteris (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, april 26), Fiscaal Weekblad FED 2000-60, 2821, (Premievervangende belasting voor gemoedsbezwaarden maakt geen inbreuk op art. 9 EVRM of art. 18 IVBPR). p.1828-1829.
    • M.W.C. Feteris (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, september 22), BNB 2000-48, 8a, (Verhoging bij navordering. Mededelingsplicht. Verwijt van opzet omvat niet grove schuld. Uiteindelijke juridische kwalificatie van een gedraging pas na opleggen van de navorderingsaanslag medegedeeld). p.1000-1003.
    • M.W.C. Feteris (2000). Noot bij: Hoge Raad. (1999, oktober 13), BNB 2000-48, 6a, (Getuige die vreest voor strafvervolging). p.720-722.
    • M.W.C. Feteris (2000). Noot bij: Hoge Raad. (1999, oktober 27), BNB 2000-48, 2b, (Uitsluiting niet-ingezetene met VUT-uitkering van verzekering ingevolge de volksverzekeringen is niet in strijd met art. 14 EVRM; art. 26 IVBPR). p.184-185.
    • M.W.C. Feteris (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, maart 1), BNB 2000-48, 11, (Vergoeding beroepsmatig verleende rechtsbijstand in samenhangende zaken). p.1383-1383.
    • M.W.C. Feteris (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, maart 22), BNB 2000-48, 15a, (Bij huiszoeking inbeslaggenomen stukken konden niet dienen tot bewijs onjuistheid navorderingsaanslag. Geen schade in bewijspositie). p.1815-1816.
    • M.W.C. Feteris (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, juni 14), BNB 2000-48, 20, (Wet BPM 1992 bevat geen technische specificatie in de zin van de Notificatierichtlijn). p.2754-2758.
    • M.W.C. Feteris (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, juni 28), Fiscaal Weekblad FED 2000-60, 2836, (AOW-pensioen dat in de geest van het Verdag met Marokko aan gehuwde vrouw is toegekend op basis van fictieve verzekeringstijdvakken, moet voor toepassing van art. 8, eerste lid, onderdeel d BUB 1989 worden aangemerkt als een aan haar man toekomende uitker). p.2661-2663.
    • M.W.C. Feteris (2000). Noot bij: Hoge Raad. (1999, augustus 24), BNB 2000-48, 5a, (Door CBO vervaardigd aanslagbiljet i.c. niet aan te merken als door de inspecteur opgemaakt aanslagbiljet. Belang bij beroep in cassatie. Samenhangende zaken?). p.590-594.
    • M.W.C. Feteris (2000). Noot bij: Human Rights Committee. (2000, juli 20), Fiscaal Weekblad FED 2000-60, 2839, (Cassatieberoep waarbij geen herbeoordeling van bewijs mogelijk is, is in strijd met art. 14, vijfde lid IVBPR). p.2827-2829.
    • M.W.C. Feteris (2000). Noot bij: Hoge Raad. (1999, december 15), BNB 2000-48, 11, (Heffingsrente. Naheffingsaanslag omzetbelasting). p.1365-1367.
    • M.W.C. Feteris (2000). Noot bij: Europees Hof RvdM. (2000, februari 16), BNB 2000-48, 17a, (Criminal charge. Recht om kennis te nemen van relevant bewijsmateriaal). p.2163-2167.
    • M.W.C. Feteris (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, april 26), Fiscaal Weekblad FED 2000-60, 2821, (Aanslag inkomstenbelasting niet verlaagd in verband met gewetensbezwaren). p.1823-1825.
    • M.W.C. Feteris (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1999, februari 24), BNB 1999-47, 15, (Nr. 34 135). p.2124-2126.
    • M.W.C. Feteris (1999). Noot bij: Human Rights Committee. (1998, april 6), Fiscaal Weekblad FED 1999-59, 2759, (Nr. 263/1995). p.1405-1408.
    • M.W.C. Feteris (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1999, juli 20), BNB 1999-47, 24A, (Nr. 34 421). p.3592-3594.
    • M.W.C. Feteris (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1998, augustus 26), BNB 1999-47, 4a, (Nr. 33 471). p.365-367.
    • M.W.C. Feteris (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1998, augustus 26), BNB 1999-47, 9a, (Nr. 319). p.1022-1023.
    • M.W.C. Feteris (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1997, juni 11), BNB 1998-45, 24, (Nr. 32 2111). p.1-1.
    • M.W.C. Feteris (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1998, juli 15), BNB 1998-46, 20, (Omkering/verzwaring bewijslast). p.6-6.
    • M.W.C. Feteris (1998). Noot bij: EHRM. (1997, augustus 26), Fiscaal Weekblad FED 1998-57, 2688, (Onpartijdigheid van de rechter). p.10-10.
    • M.W.C. Feteris (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1998, april 8), BNB 1998-46, 11b, (Nr. 174 Art. 52 EEG-Verdrag). p.29-29.
    • M.W.C. Feteris (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1997, december 17), BNB 1998-46, 8, (Nr. 112 Ontoereikend gemotiveerd bewijsoordeel). p.9-9.
    • M.W.C. Feteris (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1997, november 12), BNB 1998-46, 9, (Nr. 124 Gelijkheidsbeginsel). p.12-12.
    • M.W.C. Feteris (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1998, mei 6), BNB 1998-46, 17b, (Aanvang 'redelijke termijn'). p.22-22.
    • M.W.C. Feteris (1998). Noot bij: CRvB. (1998, februari 6), Fiscaal Weekblad FED 1998-57, 2709, (Verzenddatum vertaling bepalend indien rechtzoekende Nederlandse taal niet beheerst). p.3-3.
    • M.W.C. Feteris (1998). Noot bij: Europees Hof RvdM. (1997, augustus 29), BNB 1998-46, 5a, (Nr. 61 Arrest E.L. e.a. vs Zwitserland). p.9-9.
    • M.W.C. Feteris (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1998, juli 8), Fiscaal Weekblad FED 1998-58, 2723, (Uitspraak niet naar gemachtigde gestuurd. Beroep na meer dan een jaar is ontvankelijk). p.8-8.
    • M.W.C. Feteris (1998). Noot bij: EHRM. (1998, mei 22), Fiscaal Weekblad FED 1998-58, 2712, (Criminal charge. Redelijke termijn voor vooronderzoek). p.8-8.
    • M.W.C. Feteris (1998). Noot bij: EHRM. (1998, maart 27), Fiscaal Weekblad FED 1998-57, 2702, (Art. 6 EVRM geschonden nu geen gelegenheid is gekregen te reageren op ongunstige conclusie van het OM). p.7-7.
    • M.W.C. Feteris (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1997, november 21), Fiscaal Weekblad FED 1998-57, 2700, (Reactie op conclusie OM in civiele zaak dient binnen twee weken na toezending te zijn ontvangen door de Hoge Raad). p.3-3.
    • M.W.C. Feteris (1998). Noot bij: ECRM. (1997, februari 26), Fiscaal Weekblad FED 1998-57, 2693, (Antwoorden ex art. 47 AWR als bewijs bij belastingfraude. Geen schending art. 6 EVRM). p.8-8.
    • M.W.C. Feteris (1997). Noot bij: Hoge Raad. (1997, juli 8), Fiscaal Weekblad FED 1997-57, 2682, (Nr. 278). p.3066-3068.
    • M.W.C. Feteris (1997). Noot bij: Hoge Raad. (1996, november 27), BNB 1997-45, 6, (Nr. 31 691). p.870-874.
    • M.W.C. Feteris (1997). Noot bij: Hoge Raad. (1996, oktober 9), BNB 1997-45, 6, (Nr. 31 346). p.802-809.
    • M.W.C. Feteris (1997). Noot bij: Hoge Raad. (1994, juni 15), Fiscaal Weekblad FED 1997-57, 2684, (Nr. 1177). p.1-1.
    • M.W.C. Feteris (1997). Noot bij: Hoge Raad. (1997, januari 22), BNB 1997-45, 16A, (Nr. 31 225). p.1960-1961.
    • M.W.C. Feteris (1997). Noot bij: Hoge Raad. (1997, juni 18), BNB 1997-45, 20, (Nr. 30 646). p.2751-2752.
    • M.W.C. Feteris (1997). Noot bij: Comité van Ministers. (1996, november 15), Fiscaal Weekblad FED 1997-57, 2674, (Verhoor door FIOD en latere arrestatie. Criminal charge reeds bij verhoor aanwezig. Redelijke termijn overschreden). p.2427-2429.
    • M.W.C. Feteris (1997). Noot bij: Europese Hof voor de RvdM. (1996, december 7), BNB 1997-45, 16A, (Nr. 43/1994/490/572). p.1922-1929.
    • M.W.C. Feteris (1996). Noot bij: Hof van Justitie. (1995, februari 16), BNB 1996-44, 1a, (C-425/93). p.5-23.
    • M.W.C. Feteris (1996). Noot bij: CRvB. (1995, maart 2), Fiscaal Weekblad FED 1996-56, 2590, (Nr. WUV 1994/169). p.370-370.
    • M.W.C. Feteris (1996). Noot bij: Hoge Raad. (1995, november 1), BNB 1996-44, 6, (Nr. 30 720). p.733-735.
    • M.W.C. Feteris (1996). Noot bij: Hoge Raad. (1996, maart 27), BNB 1996-44, 15, (Nr. 30 803). p.325-336.
    • M.W.C. Feteris (1996). Noot bij: Rechtbank Den Bosch. (1995, augustus 8), Fiscaal Weekblad FED 1996-56, 2585, (Nr. AWB 94/3654 RWW). p.17-20.
    • M.W.C. Feteris (1996). Noot bij: CRvB. (1995, augustus 28), Fiscaal Weekblad FED 1996-56, 2585, (Nr. WW 1994/354). p.15-17.
    • M.W.C. Feteris (1996). Noot bij: Hoge Raad. (1995, augustus 16), BNB 1996-44, 1a, (Nr. 29 901). p.34-36.
    • M.W.C. Feteris (1996). Noot bij: Hof van Justitie. (1995, december 14), BNB 1996-44, 18a, (Nrs. C-430/93 en C-431/93). p.2223-2226.
    • M.W.C. Feteris (1996). Noot bij: Hoge Raad. (1996, april 17), BNB 1996-44, 18a, (Nr. 29 868). p.2247-2281.
    • M.W.C. Feteris (1996). Noot bij: Europees Hof RvdM. (1995, november 20), BNB 1996-44, 8a, (Nr. 38/1994/485/567). p.1012-1013.
    • M.W.C. Feteris (1996). Noot bij: Hoge Raad. (1996, april 17), BNB 1996-44, 16A, (Nr. 30 694). p.1943-1944.
    • M.W.C. Feteris (1996). Noot bij: Hoge Raad nr. 258. (1996, april 17), Fiscaal Weekblad FED 1996-56, 2620, (Nr. 258). p.686-695.
    • M.W.C. Feteris (1996). Noot bij: Hoge Raad. (1995, februari 15), Fiscaal Weekblad FED 1996-55, 2548, (Nr. 28 205). p.900-903.
    • M.W.C. Feteris (1996). Noot bij: Hoge Raad. (1995, november 8), Fiscaal Weekblad FED 1996-56, 2595, (Nr. 263). p.718-732.
    • M.W.C. Feteris (1996). Noot bij: Hoge Raad. (1995, februari 15), Fiscaal Weekblad FED 1996-55, 2546, (Nr. 29 407). p.759-771.
    • M.W.C. Feteris (1996). Noot bij: Hoge Raad. (1996, mei 29), Fiscaal Weekblad FED 1996-56, 2620, (Nr. 267). p.2343-2371.
    • M.W.C. Feteris (1996). Noot bij: Rechtbank Assen. (1995, november 8), Fiscaal Weekblad FED 1996-56, 2591, (Nr. 94/1730 BELEI P02 G06). p.483-489.
    • M.W.C. Feteris (1996). Noot bij: Hoge Raad (strafkamer). (1994, oktober 18), Fiscaal Weekblad FED 1996-56, 2591, (Nr. 267-94-V). p.489-491.
    • M.W.C. Feteris (1996). Noot bij: Europees Hof RvdM. (1995, oktober 23), Fiscaal Weekblad FED 1996-56, 2596, (Nr. 31/1994/478/560). p.812-820.
    • M.W.C. Feteris (1996). Noot bij: Hoge Raad. (1996, april 10), Fiscaal Weekblad FED 1996-56, 2613/2614, (Nr. 30 899). p.1815-1818.
    • M.W.C. Feteris (1996). Noot bij: Europees Hof RvdM. (1996, februari 20), Fiscaal Weekblad FED 1996-56, 2618, (Nr. 58/1994/505/587). p.2140-2143.
    • M.W.C. Feteris (1996). Noot bij: Hoge Raad. (1995, oktober 18), BNB 1996-44, 3, (Nr. 30 208). p.1839-1843.
    • M.W.C. Feteris (1996). Noot bij: CBB. (1994, november 2), Fiscaal Weekblad FED 1996-55, 2536, (Nr. 33 CBB 94/024/076/003). p.126-127.
    • M.W.C. Feteris (1995). Noot bij: CRvB. (1992, oktober 15), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2548, (Nr. 275 CRvB AW 1990/612, Aw 1991/572). p.907-909.
    • M.W.C. Feteris (1995). Noot bij: EHRM. (1994, december 9), BNB 1995-43, 9, (Nrs. 48/1993/443/522 en 49/1993/444/523). p.895-898.
    • M.W.C. Feteris (1995). Noot bij: Hoge Raad. (1994, december 21), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2544, (Nr. 29 332). p.623-639.
    • M.W.C. Feteris (1995). Noot bij: ECRM. (1994, mei 10), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2534, (Nr. 19187/91). p.4-15.
    • M.W.C. Feteris (1995). Noot bij: Hoge Raad. (1994, november 23), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2534, (Nr. 29 392). p.15-36.
    • M.W.C. Feteris (1995). Noot bij: Hoge Raad. (1994, november 1), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2549, (Nr. 97 552). p.959-961.
    • M.W.C. Feteris (1995). Noot bij: Hoge Raad. (1994, oktober 18), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2550, (Nr. 3150). p.1015-1017.
    • M.W.C. Feteris (1995). Noot bij: HR 29 332. (1994, december 21), Fiscaal Weekblad FED 1995-178, (Noot).
    • M.W.C. Feteris (1995). Noot bij: Hoge Raad. (1995, januari 11), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2548, (Nr. 29 539). p.923-927.
    • M.W.C. Feteris (1995). Noot bij: EHRM. (1995, februari 23), BNB 1995-43, 19, (Nr. 43/1993/438/517). p.2169-2193.
    • M.W.C. Feteris (1995). Noot bij: Hoge Raad. (1995, januari 25), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2546, (Nr. 29 536). p.757-759.
    • M.W.C. Feteris (1995). Noot bij: Hoge Raad. (1995, februari 15), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2565, (Nr. 30 024). p.1986-1988.
    • M.W.C. Feteris (1995). Noot bij: Hoge Raad. (1995, oktober 4), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2582, (Nr. 29 594). p.2935-2945.
    • M.W.C. Feteris (1995). Noot bij: Hoge Raad. (1995, juni 14), BNB 1995-43, 18A, (Nr. 29 254). p.2118-2120.
    • M.W.C. Feteris (1995). Noot bij: Hoge Raad. (1995, juni 7), Fiscaal Weekblad FED 1995-43, 19, (Nr. 29 978). p.2212-2215.
    • M.W.C. Feteris (1995). Noot bij: CRvB. (1991, december 17), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2548, (Nr. 273 CRvB Aw 1990/493 en 494). p.904-905.
    • M.W.C. Feteris (1995). Noot bij: CRvB. (1992, mei 21), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2548, (Nr. 274 CRvB AW 1991/58). p.905-907.
    • M.W.C. Feteris (1995). Noot bij: CRvB. (1992, februari 27), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2548, (Nr. 276 CRvB AW 1990/190-192). p.909-915.
    • M.W.C. Feteris (1995). Noot bij: Rb Groningen. (1995, februari 21), Fiscaal Weekblad FED 1995-55, 2561, (Nr. 493 AWB 94/928 RWW V 09). p.1748-1750.
    • M.W.C. Feteris (1995). Noot bij: EHRM. (1990, oktober 23), BNB 1995-43, 18a, (Nr. 17/1989/177/233). p.1997-2005.
   • M.W.C. Feteris (2000). Boekbespreking [Bespreking van het boek Eerlijke berechting en bijzonder straf(proces)recht (oratie Utrecht)]. .
   • M.W.C. Feteris (1997). Boekbespreking [Bespreking van het boek Behoorlijk fiscaal procesrecht]. .
   • M.W.C. Feteris (2000, november 20). Mogelijkheid hoger beroep bij fiscale boete dringend nodig. Financieel Dagblad, pp. 9-9.
   • M.W.C. Feteris. Fiscale administratieve sancties en het recht op een behoorlijk proces. Universiteit van Amsterdam (816 pag.) (Deventer: Kluwer) Prom./coprom.: promotor onbekend.
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081647
 • Sebastiaan Genootschap

  Role
  Lid Comité van Aanbeveling
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Feb/2016

  Benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie rechtseenheid bestuursrecht

  Role
  Lid Commissie rechtseenheid bestuursrecht
  Start date approval
  Dec/2015

  Stichting Meesterweek

  Role
  Lid Comité van Aanbeveling
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Nov/2015

  Chopin Stichting Nederland

  Role
  Lid Comité van Aanbeveling
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Sep/2015

  HIIL Hague Institute for the Internationalisation of Law

  Role
  Lid Committee of Honorary Patrons
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Feb/2015

  Universiteit Utrecht

  Role
  Lid maatschappelijke adviesraad instituties
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Jan/2015

  Kuyl's Fundatie

  Role
  Beschermheer
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Nov/2014

  The Hague Judicial Club

  Role
  Co-Chairman
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Nov/2014

  Juridische Faculteitsvereniging Groningen

  Role
  Lid Comité van Aanbeveling
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Nov/2014

  Carnegie Stichting

  Role
  Lid Raad van Advies
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Nov/2014

  Netherlands Institute for Law and Governance

  Role
  Lid Raad van Advies
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Nov/2014

  Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts in the European Union

  Role
  Member
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Nov/2014

  Raad van State

  Role
  Staatsraad in buitengewone dienst
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Mar/2011

  Kluwer

  Role
  Voorzitter van de redactie Fiscaal Weekblad FED
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/2011

  Stichting Fiscaal Recht Erasmus Universiteit

  Role
  Bestuurslidmaatschap wetenschappelijke stichting (toekenning bijzondere leerstoelen)
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  May/2008

  Verenigde Feteris-De Baan en semper labor Stichting

  Role
  Lid van de algemene bestuursraad
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Jan/2003

  Erasmus Universiteit

  Role
  Hoogleraar formeel belastingrecht
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Sep/1994

  Kluwer

  Role
  Lid redactie boekenserie Fiscale Monografieën
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Feb/1994

  Anafi Holding BV

  Role
  Directeur
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Apr/1991

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam