prof.mr. (Maarten) MJ Kroeze

prof.mr. (Maarten) MJ Kroeze
Full professor Erasmus School of Law Erasmus School of Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T19-23
Email
kroeze@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Marit Wijnen, Sofie Loyens, Lisette Wijnia, Guus Smeets, Maarten Kroeze & Henk Molen (2017) - Is problem-based learning associated with students’ motivation? A quantitative and qualitative study - Learning Environments Research, 2018 (21), 173-193 - doi: 10.1007/s10984-017-9246-9
 • Marit Wijnen, Sofie Loyens, Guus Smeets, Maarten Kroeze & Henk Molen (2017) - Students’ and Teachers’ Experiences With the Implementation of Problem-Based Learning at a University Law School - Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning, 11 (2) - doi: 10.7771/1541-5015.1681
 • Marit Wijnen, Sofie Loyens, Guus Smeets, Maarten Kroeze & Henk Molen (2017) - Comparing Problem-Based Learning Students to Students in a Lecture-Based Curriculum: Learning Strategies and the Relation with Self-Study Time - European Journal of Psychology of Education, 32 (3), 431-447 - doi: 10.1007/s10212-016-0296-7
 • Maarten Kroeze & Yuwen Li (2015) - The First Uniform Foreign Investment Law in China is in the Making - Ondernemingsrecht, 2015 (14), 504-509
 • Maarten Kroeze (2013) - Minderheidsbescherming in de rederij - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2013 (4), 147-154
 • PJ Dortmond, Maarten Kroeze & RGJ Nowak (2010) - De aangenomen amendementen bij de wetsvoorstellen bestuur en toezicht, flexibilisering bv-recht, spreekrecht OR, uitvoeringswet aandeelhoudersrichtlijn en invoeringswet titel 7.13 BW - Ondernemingsrecht, 2010 (1), 57-66
 • ECHJ Lokin, Vino Timmerman & Maarten Kroeze (2009) - The credit crisis and Dutch company law - Ondernemingsrecht, 2009 (135), 569-576
 • Maarten Kroeze & Helene Dort (2008) - History and Future of Uniform Company Law in Europe - European Company Law, 5 (3), 114-122
 • Maarten Kroeze (2008) - Kroniek van het vennootschapsrecht - Nederlands Juristenblad (NJB), 2008, 2153-2161
 • Maarten Kroeze (2007) - Flexibility and Function of Private Company Statutes - European Business Organization Law Review, 2007 (1), 121-129
 • Maarten Kroeze (2007) - The Companies and Business Court as a specialized court - Ondernemingsrecht, 2007, 86-91
 • Maarten Kroeze & Maarten Verbrugh (2007) - Rechterlijke bemiddeling bij Stork is OK - Nederlands Juristenblad (NJB), 2007, 434-441
 • Maarten Kroeze (2006) - Bange bestuurders - Ondernemingsrecht, 2006 (1), 4-14
 • Maarten Kroeze (2005) - Een Duitse collectieve actie voor beleggers - Ondernemingsrecht, 2005 (14), 492-495
 • Maarten Kroeze (2005) - Onafhankelijkheid van commissarissen - Ondernemingsrecht, 2005 (8), 272-278
 • Maarten Kroeze (2000) - Reactie op 'Afgeleide schade revisited' - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2000 (6407), 916-918
 • Maarten Kroeze (1998) - De Principles of Corporate Governance - Ondernemingsrecht, 1998, 264-266
 • Maarten Kroeze (1998) - Aansprakelijkheidsacties van aandeelhouders - Onderneming en Financiering, 1998, 55-59
 • Maarten Kroeze (1997) - Schade aan aandelen - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1997 (6288), 720-726
 • Maarten Kroeze & SE Bartels (1993) - Herziening van de maatregel van ondertoezichtstelling van minderjarigen - Ars Aequi, 1993, 465-470

 • Maarten Kroeze (2015) - Klachtplicht en bestuurdersaansprakelijkheid - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2015 (5), 185-186
 • Bastiaan Assink, KF (Krijn) Haak, JM De Jongh, Maarten Kroeze & AJP Schild (2015) - De toekomst van het ondernemingsrecht - Ondernemingsrecht, 2015 (44)
 • Maarten Kroeze (2014) - Evaluatie Controle wet op rechtspersonen: een wassen neus? - Ondernemingsrecht, 2014 (36), 193-196
 • Maarten Kroeze (2014) - Repressief ondernemingsrecht - Ondernemingsrecht, 2014 (10/11), 93
 • Maarten Kroeze (2014) - Van aanloop naar samenloop - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2014 (4), 157-158
 • Maarten Kroeze (2013) - Prof.mr. W.J. Slagter en het Ondernemingsrechtdiner 2013 - Ondernemingsrecht, 2013 (12), 399-400
 • Maarten Kroeze (2013) - Enough room for mediocre men and women - Ondernemingsrecht, 2013 (7), 253-254
 • Maarten Kroeze (2013) - De rijdende rechtspersoon - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2013 (4), 145-146
 • Maarten Kroeze (2012) - De ingetrokken wetsvoorstellen over titel 7.13: een bron van recht - Ondernemingsrecht, 2012 (6), 223-224
 • Maarten Kroeze (2012) - De Historian's fallacy en Fortis - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2012 (3), 113-114
 • Maarten Kroeze & Maarten Verbrugh (2011) - Kroniek van het vennootschapsrecht - Nederlands Juristenblad (NJB), 2011 (15), 979-987
 • Bastiaan Assink, Maarten Kroeze & Maarten Verbrugh (2010) - Kroniek van het vennootschapsrecht - Nederlands Juristenblad (NJB), 2010 (15), 998-1007
 • Maarten Kroeze & G Van Solinge (2010) - Parlementair prutswerk - Ondernemingsrecht, 2010 (15), 611-612
 • Bastiaan Assink & Maarten Kroeze (2010) - Ja, wij willen! - Ondernemingsrecht, 2010 (6), 246-247
 • Maarten Kroeze (2010) - Naar maatschappelijke varianten van de rechtsvormen in Boek 2BW? (bespreking NJV-preadvies 2010) - Nederlands Juristenblad (NJB), 85 (22), 1405-1409
 • Maarten Kroeze (2008) - Dubbel fout denken over hedgefondsen - Ondernemingsrecht, 2008 (6), 219
 • Maarten Kroeze (2008) - Ondernemingsrecht en politiek: de SER als wegbereider - Nederlands Juristenblad (NJB), 83 (13), 774-776
 • Maarten Kroeze (2007) - Arbitrage in het vennootschapsrecht - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2007 (6702), 215-217
 • Maarten Kroeze (2007) - De ordnungspolitische Funktion in het bv-recht - Ondernemingsrecht, 2007 (9), 337
 • Maarten Kroeze (2007) - Kroniek van het vennootschapsrecht - Nederlands Juristenblad (NJB), 82 (35), 2219-2232
 • Maarten Kroeze (2007) - Marktmeester in een non-ergodische wereld - Ondernemingsrecht, 2007 (8), 297
 • Maarten Kroeze (2007) - Wijziging Beleidsregels preventief toezicht op vennootschappen 2005 - Ondernemingsrecht, 2007, 146-147
 • Maarten Kroeze (2006) - Axioma B.V. in moeilijkheden, Beantwoording rechtsvraag (325) Ondernemingsrecht - Ars Aequi, 2006 (2), 148-152
 • Maarten Kroeze & Helene Dort (2006) - Italiaanse intriges: de overname van Antonveneta - Ars Aequi, 2006, 334-340
 • Maarten Kroeze (2006) - Hans Beckman en het jaarrekeningenrecht - TVVS. Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen, 2006 (9), 333-333
 • Maarten Kroeze (2006) - Ontklonen (Column) - Ondernemingsrecht, 2006 (14), 495
 • Maarten Kroeze (2006) - Aansprakelijkheid van de commissaris en de business judgment rule - De commissaris, 2006 (3), 5-9
 • Maarten Kroeze (2005) - V.o.f. en koop op afbetaling - Ondernemingsrecht, 2005 (2), 51-52
 • Maarten Kroeze (2005) - Axioma B.V. in moeilijkheden - Ars Aequi, 2005 (10), 886-887
 • Maarten Kroeze (2005) - Blokkeringsregeling en prijsbepaling van aandelen - Ondernemingsrecht, 2005 (6), 211-213
 • Maarten Kroeze (2004) - Omzetting van agio in kapitaal - Ondernemingsrecht, 2004 (10), 397-398
 • Maarten Kroeze (2004) - Het Delaware van Europa? - Ondernemingsrecht, 2004 (15), 565-565
 • Maarten Kroeze (2004) - Collectieve acties en gelijksoortige belangen - Ondernemingsrecht, 2004 (13), 496-498
 • Maarten Kroeze (2004) - Het 'Kabinetsplan aanpak administratieve lasten' - Ondernemingsrecht, 2004 (11), 436-437
 • Maarten Kroeze (2004) - Nachgründung - Ondernemingsrecht, 2004 (12), 471-472
 • Maarten Kroeze & PMM Van der Grinten (1997) - Het congres 'Rechtspleging in het ondernemingsrecht - TVVS. Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen, 1997, 10-14
 • Maarten Kroeze (1996) - Schadevergoedingsacties door aandeelhouders / corporate opportunities - Juridisch Up to Date (EUR), 1996 (23), 2-4
 • Maarten Kroeze & PMM Van der Grinten (1995) - Congres 'The European private company - TVVS. Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen, 1995, 154-157
 • Maarten Kroeze (1993) - De Reclame Code Commissie loopt van de Rails - Ars Aequi, 1993, 77
 • Maarten Kroeze & HL Kaemingk (1993) - Nooit meer slapen in de Nachtwakerstaat - Ars Aequi, 1993, 156
 • Maarten Kroeze & GTMJ Raaijmakers (1993) - Belangenafweging door de rechter - Ars Aequi, 243-248
 • Maarten Kroeze & HJ Van Kooten (1993) - De IPR-schets, een overzicht zonder inzicht - Ars Aequi, 1993, 762
 • Maarten Kroeze & JO Van Klinken (1992) - Puzzelen in het notariaat - Ars Aequi, 1992, 776-782
 • Maarten Kroeze & JO Van Klinken (1992) - De familie Zwartkijker - Ars Aequi, 1992, 446

 • Maarten Kroeze, H Beckman & Maarten Verbrugh (2015) - Mr. C. Assers Handleiding tot beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 2. Rechtspersonenrecht. Deel 1. De Rechtspersoon - Kluwer
 • Maarten Kroeze, Vino Timmerman & JB Wezeman (2005) - De kern van het ondernemingsrecht - Kluwer

 • Maarten Kroeze, Vino Timmerman & JB Wezeman (2013) - De kern van het ondernemingsrecht - Kluwer
 • Maarten Kroeze, Vino Timmerman & JB Wezeman (2007) - De kern van het ondernemingsrecht, 2e druk - Kluwer

 • Bastiaan Assink, KF (Krijn) Haak, JM De Jongh, Maarten Kroeze & AJP Schild (2015) - De toekomst van het ondernemingsrecht - Het ondernemingsrecht van de toekomst (liber Timmerman) - Kluwer
 • Maarten Kroeze (2013) - SduCommentaar - Ondernemingsrecht - Sdu Uitgevers
 • MH Claringbould, Marian Hoeks, Maarten Kroeze, Frank Smeele & Vino Timmerman (2012) - Verbindend recht, Opstellen aangeboden aan Krijn Haak ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in het burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijk procesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam - Kluwer

 • Maarten Kroeze (2006) - Gedaagde in een strafzaak voert het verweer dat hij heeft gehandeld overeenkomstig een juridisch advies - Ondernemingsrecht, 2006 (15), 553-556

 • Maarten Kroeze (2015) - Rifgat - Ondernemingsrecht, 2015 (9)
 • Maarten Kroeze (2014) - Hezemans Air - Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), 2014 (296)
 • Maarten Kroeze (2014) - Kameleon Beheer - Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), 2014 (297)
 • Maarten Kroeze (2013) - Bestuurdersaansprakelijkheid of eigen onrechtmatige daad (Van de Riet/Hoffmann) - Ondernemingsrecht, 2013 (47), 243-246
 • Maarten Kroeze (2008) - Aansprakelijkheid bank voor door aandeelhouders geleden (afgeleide) schade? - Ondernemingsrecht, 2008 (1, nr. 13), 42-45
 • Maarten Kroeze (2007) - Noot - Ondernemingsrecht, 2007 (68), 219-221
 • Maarten Kroeze (2001) - GST Vastgoed B.V. - Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), 2001
 • Maarten Kroeze (2001) - GST Vastgoed B.V. - Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), 2001
 • Maarten Kroeze (2001) - (Chipshol) - Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), 2001

 • Maarten Kroeze & JB Wezeman (2015) - De curator en interne bestuurdersaansprakelijkheid - Wolters Kluwer
 • Maarten Kroeze (2013) - DNB en de AFM: publiekrechtelijke rechtspersonen? - Kluwer
 • Maarten Kroeze (2013) - Sociale psychologie en besluitvorming in vennootschappen - Boom Juridische Uitgevers
 • Maarten Kroeze (2012) - Minderheidsbescherming in de rederij (is in gewijzigde vorm ook verschenen in RMThemis 2013/4) - Kluwer
 • Maarten Kroeze (2012) - Rechtspersoonlijkheid en afgeleide schade - Kluwer
 • Bastiaan Assink & Maarten Kroeze (2010) - Rechterlijke toetsing van ondernemingsbeleid in het enquêterecht; hoe marginaal zou 'marginaal' eigenlijk moeten zijn? - Kluwer
 • Maarten Kroeze (2010) - Het enquêterecht geteld - Kluwer
 • Maarten Kroeze (2010) - Company law in Europe and the United States - Edward Elgar Publishing
 • Maarten Kroeze & JB Wezeman (2010) - Reform of Dutch Private Company Law - T.M.C. Asser Press
 • Maarten Kroeze (2009) - Rechtspersoon en vennootschap - Kluwer
 • Maarten Kroeze (2008) - Sociale psychologie en besluitvorming in vennootschappen (hoofdstuk 17) - Boom Juridische Uitgevers
 • Maarten Kroeze (2007) - Ensuring Judicial Infrastructure: The Theory and Practice of Specialised Courts. - OECD
 • Maarten Kroeze (2007) - Collectieve schadevergoedingsacties van aandeelhouders - Kluwer
 • Maarten Kroeze & JB Wezeman (2006) - De openbaarmakingsplicht en aansprakelijkheid in faillissement - Kluwer
 • Maarten Kroeze & Helene Dort (2006) - Eenvormig vennootschapsrecht: een oud deuntje of toekomstmuziek? - Boom Juridische Uitgevers
 • Maarten Kroeze (2006) - The Companies and Business Court as a specialized court - ACCF
 • Maarten Kroeze (2005) - Een afgeleide actie in het Nederlandse recht? - Kluwer
 • Maarten Kroeze (2000) - De afgeleide actie uit het land der vergetelheid - Kluwer
 • HTh Bouma & Maarten Kroeze (1999) - Verjaring tussen rechtszekerheid en billijkheid - Boom Juridische Uitgevers
 • Maarten Kroeze (1998) - Zelfstandige vorderingsrechten van aandeelhouders voor schade aan het vennootschapsvermogen - Intersentia
 • Maarten Kroeze (1998) - Twee aspecten van de nietige rechtspersoon - Intersentia

 • Bastiaan Assink & Maarten Kroeze (2016) - Kroniek van het enquêterecht - Kluwer
 • Maarten Kroeze (2013) - Art. 1-5, 17, 25 Boek 2 BW - Sdu Uitgevers
 • Maarten Kroeze (2006) - Ten Geleide - Kluwer
 • Maarten Kroeze (2006) - Commentaar op art. 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5, 2:17 en 2:25 - Sdu Uitgevers

 • Maarten Kroeze (2007) - Is there a future for Company Law legislation? Chair of the seminar and commentator to the lectures

 • Ankje Grapperhaus & Maarten Kroeze (2008) - Vaardig met ondernemingsrecht - BJU

 • Maarten Kroeze (2004) - Afgeleide schade en afgeleide actie - Universiteit van Utrecht

 • Maarten Kroeze (2005) - Bange bestuurders - Kluwer

 • Maarten Kroeze (2004) - Theory and practice of specialised courts, pp. 2-18 published at: http://www.oecd.org/dataoecd/42/36/33962715.pdf

 • K Cools, PGFA Geerts, Maarten Kroeze & Arnoud Pijls (2009) - Het recht van enquête; een empirisch onderzoek. - Kluwer
 • Henk Bunt, TJ van Koningsveld, Maarten Kroeze, B van der Vorm, JB Wezeman, Karin Wingerde & A Zonnenberg (2008) - Overheidstoezicht op buitenlandse rechtspersonen - Erasmus Instituut voor Toezicht en Compliance

 • Maarten Kroeze (2006) - Collectieve schadevergoedingsacties van aandeelhouders - Congres 'De nieuwe macht van de kapitaalverschaffer', Instituut voor Ondernemingsrecht RUG
 • Maarten Kroeze (2006) - De afgeleide actie in het Nederlandse recht - JFV Grotius Congres 2006 'Bestuurdersaansprakelijkheid, Mag 't ietsje meer zijn?'
 • Maarten Kroeze (2006) - Function and Flexibility of Private Company Statutes - Key note speaker at the Conference on a new Private Company Statute, organized by the Ministry of Justice
 • Maarten Kroeze (2006) - The Enterprise Chamber as a specialized court - Conference 'The Delaware Story and the Netherlands Model of Company Law' organized by Ministry of Economic Affairs and ACCF
 • Maarten Kroeze (2006) - Specialized Courts and the Dutch Enterprise Chamber - Exploratory Meeting on Resolution of Corporate Governance Related Disputes, OECD (in partnership with: The Stockholm Centre for Commercial Law - The Government of Japan)
 • Maarten Kroeze (2006) - Functioneren van de raad van commissarissen: juridische aspecten - Opleiding voor commissarissen en toezichthouders
 • Maarten Kroeze (2005) - De Verenigde Staten: een voorbeeld voor Europa? - Lezing op het ELSA-congres 'Survival of the Fittest; Concurrentie van Europese rechtsvormen
 • Maarten Kroeze (2004) - Aansprakelijkheid van bestuurders jegens aandeelhouders - Lezing studiedag Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Maarten Kroeze (2004) - Theory and practice of specialised courts - Voordracht The Sixth Asian Roundtable on Corporate Governance (OECD/World Bank)
 • Maarten Kroeze (2004) - Een afgeleide actie in het Nederlandse recht? - Lezing Vereniging Corporate Ligitation

 • Maarten Kroeze (2013) - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis) (Journal)
 • Maarten Kroeze, Vino Timmerman, H Beckman, PJ Dortmond, BJ Drijber, RJ Galen, FBJ Grapperhaus, CM Grundmann-van de Krol, JN Schutte-Veenstra, G van Solinge, JW Winter & WJ Slagter (2004) - Ondernemingsrecht (Journal)

Kluwer

Begindatum goedkeuring
januari 2005
Einddatum goedkeuring
december 9999
Plaats
DEN HAAG
Beschrijving
Auteurs- en redactiewerkzaamheden

Uitgeverij De Gruyter

Begindatum goedkeuring
augustus 2008
Einddatum goedkeuring
december 9999
Plaats
DEN HAAG
Beschrijving
Redacteurswerkzaamheden

Stichting Harry Honee Fonds

Begindatum goedkeuring
januari 2010
Einddatum goedkeuring
december 9999
Plaats
ROTTERDAM
Beschrijving
Bestuurslid

Uitgeverij Paris

Begindatum goedkeuring
augustus 2011
Einddatum goedkeuring
december 9999
Plaats
DEN HAAG
Beschrijving
Redacteurswerkzaamheden

Hoge Raad der Nederlanden

Begindatum goedkeuring
september 2016
Einddatum goedkeuring
december 9999
Plaats
DEN HAAG
Beschrijving
Raadsheer (Hoofdfunctie)

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Begindatum goedkeuring
oktober 2016
Einddatum goedkeuring
december 9999
Plaats
DEN HAAG
Beschrijving
Voorzitter Commissie Vennootschapsrecht

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen