prof.mr.
(Maarten) MJ Kroeze

Full Professor Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T19-23
Telephone
0104081772
Email
kroeze@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • M. Wijnen, S.M.M. Loyens, L. Wijnia, A.A.C.M. Smeets, M.J. Kroeze & H.T. van der Molen (2018). Is problem-based learning associated with students’ motivation? A quantitative and qualitative study. Learning Environments Research, 2018 (21), 173-193. doi: 10.1007/s10984-017-9246-9
    • M. Wijnen, S.M.M. Loyens, A.A.C.M. Smeets, M.J. Kroeze & H.T. van der Molen (2017). Comparing Problem-Based Learning Students to Students in a Lecture-Based Curriculum: Learning Strategies and the Relation with Self-Study Time. European Journal of Psychology of Education, 32 (3), 431-447. doi: 10.1007/s10212-016-0296-7
    • M. Wijnen, S.M.M. Loyens, A.A.C.M. Smeets, M.J. Kroeze & H.T. van der Molen (2017). Students’ and Teachers’ Experiences With the Implementation of Problem-Based Learning at a University Law School. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 11 (2). doi: 10.7771/1541-5015.1681
    • M.J. Kroeze & Y. Li (2015). The First Uniform Foreign Investment Law in China is in the Making. Ondernemingsrecht, 2015 (14), 504-509.
    • M.J. Kroeze (2013). Minderheidsbescherming in de rederij. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2013 (4), 147-154.
    • P.J. Dortmond, M.J. Kroeze & R.G.J. Nowak (2010). De aangenomen amendementen bij de wetsvoorstellen bestuur en toezicht, flexibilisering bv-recht, spreekrecht OR, uitvoeringswet aandeelhoudersrichtlijn en invoeringswet titel 7.13 BW. Ondernemingsrecht, 2010 (1), 57-66.
    • E.C.H.J. Lokin, L. Timmerman & M.J. Kroeze (2009). The credit crisis and Dutch company law. Ondernemingsrecht, 2009 (135), 569-576.
    • M.J. Kroeze (2008). Kroniek van het vennootschapsrecht. Nederlands Juristenblad (NJB), 2008, 2153-2161.
    • M.J. Kroeze & H.M. Vletter - van Dort (2008). History and Future of Uniform Company Law in Europe. European Company Law, 5 (3), 114-122.
    • M.J. Kroeze & M.A. Verbrugh (2007). Rechterlijke bemiddeling bij Stork is OK. Nederlands Juristenblad (NJB), 2007, 434-441.
    • M.J. Kroeze (2007). The Companies and Business Court as a specialized court. Ondernemingsrecht, 2007, 86-91.
    • M.J. Kroeze (2007). Flexibility and Function of Private Company Statutes. European Business Organization Law Review, 2007 (1), 121-129.
    • M.J. Kroeze (2006). Bange bestuurders. Ondernemingsrecht, 2006 (1), 4-14.
    • M.J. Kroeze (2005). Een Duitse collectieve actie voor beleggers. Ondernemingsrecht, 2005 (14), 492-495.
    • M.J. Kroeze (2005). Onafhankelijkheid van commissarissen. Ondernemingsrecht, 2005 (8), 272-278.
    • M.J. Kroeze (2000). Reactie op 'Afgeleide schade revisited'. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2000 (6407), 916-918.
    • M.J. Kroeze (1998). Aansprakelijkheidsacties van aandeelhouders. Onderneming en Financiering, 1998, 55-59.
    • M.J. Kroeze (1998). De Principles of Corporate Governance. Ondernemingsrecht, 1998, 264-266.
    • M.J. Kroeze (1997). Schade aan aandelen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1997 (6288), 720-726.
    • M.J. Kroeze & S.E. Bartels (1993). Herziening van de maatregel van ondertoezichtstelling van minderjarigen. Ars Aequi, 1993, 465-470.
    • B.F. Assink, K.F. Haak, J.M. De Jongh, M.J. Kroeze & A.J.P. Schild (2015). De toekomst van het ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht, 2015 (44).
    • M.J. Kroeze (2015). Klachtplicht en bestuurdersaansprakelijkheid. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2015 (5), 185-186.
    • M.J. Kroeze (2014). Van aanloop naar samenloop. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2014 (4), 157-158.
    • M.J. Kroeze (2014). Repressief ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht, 2014 (10/11), 93.
    • M.J. Kroeze (2014). Evaluatie Controle wet op rechtspersonen: een wassen neus? Ondernemingsrecht, 2014 (36), 193-196.
    • M.J. Kroeze (2013). De rijdende rechtspersoon. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2013 (4), 145-146.
    • M.J. Kroeze (2013). Prof.mr. W.J. Slagter en het Ondernemingsrechtdiner 2013. Ondernemingsrecht, 2013 (12), 399-400.
    • M.J. Kroeze (2013). Enough room for mediocre men and women. Ondernemingsrecht, 2013 (7), 253-254.
    • M.J. Kroeze (2012). De ingetrokken wetsvoorstellen over titel 7.13: een bron van recht. Ondernemingsrecht, 2012 (6), 223-224.
    • M.J. Kroeze (2012). De Historian's fallacy en Fortis. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2012 (3), 113-114.
    • M.J. Kroeze & M.A. Verbrugh (2011). Kroniek van het vennootschapsrecht. Nederlands Juristenblad (NJB), 2011 (15), 979-987.
    • B.F. Assink & M.J. Kroeze (2010). Ja, wij willen! Ondernemingsrecht, 2010 (6), 246-247.
    • B.F. Assink, M.J. Kroeze & M.A. Verbrugh (2010). Kroniek van het vennootschapsrecht. Nederlands Juristenblad (NJB), 2010 (15), 998-1007.
    • M.J. Kroeze (2010). Naar maatschappelijke varianten van de rechtsvormen in Boek 2BW? (bespreking NJV-preadvies 2010). Nederlands Juristenblad (NJB), 85 (22), 1405-1409.
    • M.J. Kroeze & G. Van Solinge (2010). Parlementair prutswerk. Ondernemingsrecht, 2010 (15), 611-612.
    • M.J. Kroeze (2008). Dubbel fout denken over hedgefondsen. Ondernemingsrecht, 2008 (6), 219.
    • M.J. Kroeze (2008). Ondernemingsrecht en politiek: de SER als wegbereider. Nederlands Juristenblad (NJB), 83 (13), 774-776.
    • M.J. Kroeze (2007). Wijziging Beleidsregels preventief toezicht op vennootschappen 2005. Ondernemingsrecht, 2007, 146-147.
    • M.J. Kroeze (2007). Marktmeester in een non-ergodische wereld. Ondernemingsrecht, 2007 (8), 297.
    • M.J. Kroeze (2007). Kroniek van het vennootschapsrecht. Nederlands Juristenblad (NJB), 82 (35), 2219-2232.
    • M.J. Kroeze (2007). Arbitrage in het vennootschapsrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2007 (6702), 215-217.
    • M.J. Kroeze (2007). De ordnungspolitische Funktion in het bv-recht. Ondernemingsrecht, 2007 (9), 337.
    • M.J. Kroeze & H.M. van Dort (2006). Italiaanse intriges: de overname van Antonveneta. Ars Aequi, 2006, 334-340.
    • M.J. Kroeze (2006). Axioma B.V. in moeilijkheden, Beantwoording rechtsvraag (325) Ondernemingsrecht. Ars Aequi, 2006 (2), 148-152.
    • M.J. Kroeze (2006). Hans Beckman en het jaarrekeningenrecht. TVVS. Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen, 2006 (9), 333-333.
    • M.J. Kroeze (2006). Ontklonen (Column). Ondernemingsrecht, 2006 (14), 495.
    • M.J. Kroeze (2006). Aansprakelijkheid van de commissaris en de business judgment rule. De commissaris, 2006 (3), 5-9.
    • M.J. Kroeze (2005). Blokkeringsregeling en prijsbepaling van aandelen. Ondernemingsrecht, 2005 (6), 211-213.
    • M.J. Kroeze (2005). V.o.f. en koop op afbetaling. Ondernemingsrecht, 2005 (2), 51-52.
    • M.J. Kroeze (2005). Axioma B.V. in moeilijkheden. Ars Aequi, 2005 (10), 886-887.
    • M.J. Kroeze (2004). Het Delaware van Europa? Ondernemingsrecht, 2004 (15), 565-565.
    • M.J. Kroeze (2004). Het 'Kabinetsplan aanpak administratieve lasten'. Ondernemingsrecht, 2004 (11), 436-437.
    • M.J. Kroeze (2004). Collectieve acties en gelijksoortige belangen. Ondernemingsrecht, 2004 (13), 496-498.
    • M.J. Kroeze (2004). Nachgründung. Ondernemingsrecht, 2004 (12), 471-472.
    • M.J. Kroeze (2004). Omzetting van agio in kapitaal. Ondernemingsrecht, 2004 (10), 397-398.
    • M.J. Kroeze & P.M.M. Van der Grinten (1997). Het congres 'Rechtspleging in het ondernemingsrecht. TVVS. Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen, 1997, 10-14.
    • M.J. Kroeze (1996). Schadevergoedingsacties door aandeelhouders / corporate opportunities. Juridisch Up to Date (EUR), 1996 (23), 2-4.
    • M.J. Kroeze & P.M.M. Van der Grinten (1995). Congres 'The European private company. TVVS. Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen, 1995, 154-157.
    • M.J. Kroeze & H.J. Van Kooten (1993). De IPR-schets, een overzicht zonder inzicht. Ars Aequi, 1993, 762.
    • M.J. Kroeze & H.L. Kaemingk (1993). Nooit meer slapen in de Nachtwakerstaat. Ars Aequi, 1993, 156.
    • M.J. Kroeze (1993). De Reclame Code Commissie loopt van de Rails. Ars Aequi, 1993, 77.
    • M.J. Kroeze & G.T.M.J. Raaijmakers (1993). Belangenafweging door de rechter. Ars Aequi, 243-248.
    • M.J. Kroeze & J.O. Van Klinken (1992). De familie Zwartkijker. Ars Aequi, 1992, 446.
    • M.J. Kroeze & J.O. Van Klinken (1992). Puzzelen in het notariaat. Ars Aequi, 1992, 776-782.
    • M.J. Kroeze, H. Beckman & M.A. Verbrugh (2015). Mr. C. Assers Handleiding tot beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 2. Rechtspersonenrecht. Deel 1. De Rechtspersoon. Deventer: Kluwer
    • M.J. Kroeze, L. Timmerman & J.B. Wezeman (2005). De kern van het ondernemingsrecht. Deventer: Kluwer
    • M.J. Kroeze, L. Timmerman & J.B. Wezeman (2013). De kern van het ondernemingsrecht. Deventer: Kluwer
    • M.J. Kroeze, L. Timmerman & J.B. Wezeman (2007). De kern van het ondernemingsrecht, 2e druk. Deventer: Kluwer
    • M.J. Kroeze & J.B. Wezeman (2015). De curator en interne bestuurdersaansprakelijkheid. In Ph.W. Schreurs (Ed.), De Gereedschapskist van de Curator (Insolad Jaarboek 2015) (pp. 1-22). Deventer: Wolters Kluwer
    • M.J. Kroeze (2013). DNB en de AFM: publiekrechtelijke rechtspersonen? In D. Busch & M.P. Nieuwe Weme (Eds.), Christels Koers (Serie Onderneming en Recht, deel 79) (pp. 447-459). Deventer: Kluwer
    • M.J. Kroeze (2013). Sociale psychologie en besluitvorming in vennootschappen. In W.H. Van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Capita Civilologie. Handboek empirie en privaatrecht (Civilologie, 6) (pp. 865-906). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • M.J. Kroeze (2012). Rechtspersoonlijkheid en afgeleide schade. In G Van Solinge (Ed.), Relativering van rechtspersoonlijkheid (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, 114) (pp. 29-42). Deventer: Kluwer
    • M.J. Kroeze (2012). Minderheidsbescherming in de rederij (is in gewijzigde vorm ook verschenen in RMThemis 2013/4). In M.H. Claringbould, M.A.I.H. Hoeks, M.J. Kroeze, F.G.M. Smeele & L. Timmerman (Eds.), Verbindend recht (pp. 347-365). Deventer: Kluwer
    • M.J. Kroeze (2010). Company law in Europe and the United States. In A.M. Pacces (Ed.), The Law and Economics of Corporate Governance (pp. 68-81). Cheltenham: Edward Elgar
    • B.F. Assink & M.J. Kroeze (2010). Rechterlijke toetsing van ondernemingsbeleid in het enquêterecht; hoe marginaal zou 'marginaal' eigenlijk moeten zijn? In K.M. van Hassel & M.P. Nieuwe Weme (Eds.), Willems' wegen (Willems bundel; opstellen aangeboden aan Prof. mr. J.H.M. Willems) (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut) (pp. 11-32). Deventer: Kluwer
    • M.J. Kroeze (2010). Het enquêterecht geteld. In G. Van Solinge (Ed.), Geschillen in de vennootschap (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, 105) (pp. 165-188). Deventer: Kluwer
    • M.J. Kroeze & J.B. Wezeman (2010). Reform of Dutch Private Company Law. In Joe McCahery & et al (Eds.), Private Company Law Reform, International and European Perspective (pp. 181-197). The Hague: T.M.C. Asser Press
    • M.J. Kroeze (2009). Rechtspersoon en vennootschap. In Peter Essers & et al (Eds.), Met Recht (Raaijmakers-bundel) (pp. 283-294). Deventer: Kluwer
    • M.J. Kroeze (2008). Sociale psychologie en besluitvorming in vennootschappen (hoofdstuk 17). In Gedrag en privaatrecht (Boom masterreeks) (pp. 423-458). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • M.J. Kroeze (2007). Ensuring Judicial Infrastructure: The Theory and Practice of Specialised Courts. In Enforcement of Corporate Governance in Asia; The Unfinished Agenda (pp. 61-75-hoofdstuk 3). Paris: OECD
    • M.J. Kroeze (2007). Collectieve schadevergoedingsacties van aandeelhouders. In Hans Beckman (Ed.), De nieuwe macht van de kapitaalverschaffer (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, 57) (pp. 75-88). Deventer: Kluwer
    • M.J. Kroeze (2006). The Companies and Business Court as a specialized court. In L. Bouchez, M. Knubben, J.A. McCahery & L. Timmerman (Eds.), The Quality of Corporate Law and the Role of Corporate Law Judges (Amsterdam Center for Corporate Finance/Netherlands Ministry of Economic Affairs/Organisation for Economic Co-operation and Development) (pp. 143-154). Amsterdam: ACCF
    • M.J. Kroeze & J.B. Wezeman (2006). De openbaarmakingsplicht en aansprakelijkheid in faillissement. In M.J. Kroeze (Ed.), Verantwoording : aan Hans Beckman (pp. 325-336). Deventer: Kluwer
    • M.J. Kroeze & H.M. Vletter - van Dort (2006). Eenvormig vennootschapsrecht: een oud deuntje of toekomstmuziek? In F. de Ly, K.F. Haak & W.H. Boom (Eds.), Eenvormig bedrijfsrecht: realiteit of utopie? (pp. 73-92) Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • M.J. Kroeze (2005). Een afgeleide actie in het Nederlandse recht? In G. van Solinge, M. Holtzer & A.F.J.A. Leijten (Eds.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation (pp. 311-320). Deventer: Kluwer
    • M.J. Kroeze (2000). De afgeleide actie uit het land der vergetelheid. In J.B. Huizink, J.B. Wezeman & J.W. Winter (Eds.), A-T-D (Van Schilfgaarde-bundel) (pp. 257-271). Deventer: Kluwer
    • H.Th. Bouma & M.J. Kroeze (1999). Verjaring tussen rechtszekerheid en billijkheid. In A.G. Castermans, E.J. Daalder, H.J. Korthof-Matze & G. Snijders (Eds.), De landsadvocaat, voor deze (De Wijkerslooth-bundel) (pp. 31-41). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • M.J. Kroeze (1998). Twee aspecten van de nietige rechtspersoon. In J.M. Van Buren-Dee, F.W. Grosheide, P.A. Kottenhagen-Edzes & M.J. Kroeze (Eds.), Aspecten van aansprakelijkheid (pp. 100-105). Antwerpen - Groningen: Intersentia
    • M.J. Kroeze (1998). Zelfstandige vorderingsrechten van aandeelhouders voor schade aan het vennootschapsvermogen. In H.-J. De Kluiver & J. Wouters (Eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief (pp. 217-234). Antwerpen - Groningen: Intersentia
    • B.F. Assink & M.J. Kroeze (2016). Kroniek van het enquêterecht. In Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2015-2016 (VHD-serie) (pp. 37-80). Deventer: Kluwer
    • M.J. Kroeze (2013). Art. 1-5, 17, 25 Boek 2 BW. In B. Bier, M.J. Van Ginneken, M.J. Kroeze, J.B. Wezeman & D.F.M.M. Zaman (Eds.), SduCommentaar - Ondernemingsrecht 2013-2014 (Sdu Commentaar) (pp. 3-15, 98-99, 151-152). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • M.J. Kroeze (2006). Ten Geleide. In M.J. Kroeze (Ed.), Verantwoording aan Hans Beckman (pp. V-VII). Deventer: Kluwer
    • M.J. Kroeze (2006). Commentaar op art. 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5, 2:17 en 2:25. In Sdu commentaar ondernemingsrecht 2006/2007 (pp. 3-14/79/-132). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • B.F. Assink, K.F. Haak, J.M. De Jongh, M.J. Kroeze & A.J.P. Schild (Ed.). (2015). De toekomst van het ondernemingsrecht - Het ondernemingsrecht van de toekomst (liber Timmerman) (Instituut voor Ondernemingsrecht, 99). Deventer: Kluwer
    • M.J. Kroeze (Ed.). (2013). SduCommentaar - Ondernemingsrecht (SduCommentaar). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • M.H. Claringbould, M.A.I.H. Hoeks, M.J. Kroeze, F.G.M. Smeele & L. Timmerman (Ed.). (2012). Verbindend recht, Opstellen aangeboden aan Krijn Haak ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in het burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijk procesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deventer: Kluwer
   • K. Cools, P.G.F.A. Geerts, M.J. Kroeze & A.C.W. Pijls (2009). Het recht van enquête; een empirisch onderzoek. (Extern rapport, Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, no 65). Deventer: Kluwer
   • H.G. van de Bunt, T.J. van Koningsveld, M.J. Kroeze, B. van der Vorm, J.B. Wezeman, C.G. van Wingerde & A. Zonnenberg (2008). Overheidstoezicht op buitenlandse rechtspersonen. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Instituut voor toezicht en Compliance
    • M.J. Kroeze (2006). Noot bij: Rb. Amsterdam. (2006, mei 26), Ondernemingsrecht 2006-15, LJN: AX6763, (Gedaagde in een strafzaak voert het verweer dat hij heeft gehandeld overeenkomstig een juridisch advies). p.553-556.
    • M.J. Kroeze (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, december 19), Ondernemingsrecht 2015-9, (Rifgat). ECLI:NL:HR:2014:3677
    • M.J. Kroeze (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, september 5), JOR 2014-296, (Hezemans Air). ECLI:NL:HR:2014:2628
    • M.J. Kroeze (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, oktober 10), JOR 2014-297, (Kameleon Beheer). ECLI:NL:PHR:2014:675
    • M.J. Kroeze (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, november 23), Ondernemingsrecht 2013-47, 11/03296, (Bestuurdersaansprakelijkheid of eigen onrechtmatige daad (Van de Riet/Hoffmann)). p.243-246.
    • M.J. Kroeze (2008). Noot bij: HR. (2007, november 2), Ondernemingsrecht 2008-1, nr. 13, LJN BB3671, (Aansprakelijkheid bank voor door aandeelhouders geleden (afgeleide) schade?). p.42-45.
    • M.J. Kroeze (2007). Noot bij: HR. (2007, februari 16), Ondernemingsrecht 2007-68, LJN: AZ0419, (Noot). p.219-221.
    • M.J. Kroeze (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2001, juni 15), JOR 2001-, 172, ((Chipshol)).
    • M.J. Kroeze (2001). Noot bij: Rb. Den Haag. (2001, februari 14), JOR 2001-, 90, (GST Vastgoed B.V.).
    • M.J. Kroeze (2001). Noot bij: Rb. Den Haag. (2000, juli 12), JOR 2001-, 90, (GST Vastgoed B.V.).
   • M.J. Kroeze (2005). Bange bestuurders. Inaugurele rede Erasmus Universiteit Rotterdam. Deventer: Kluwer
    • M.J. Kroeze (2004). Theory and practice of specialised courts, pp. 2-18 published at: http://www.oecd.org/dataoecd/42/36/33962715.pdf.
    • M.J. Kroeze (2007). Is there a future for Company Law legislation? Chair of the seminar and commentator to the lectures. Seminar: University of Amsterdam (2007, april 27).
   • J.J.M. Grapperhaus & M.J. Kroeze (2008). Vaardig met ondernemingsrecht. In De oprichting van een bv (pp. 116). Den Haag: BJu
   • M.J. Kroeze (Ed.). (2013-2013) RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis).
   • M.J. Kroeze, L. Timmerman, H. Beckman, P.J. Dortmond, B.J. Drijber, R.J. Galen, F.B.J. Grapperhaus, C.M. Grundmann-van de Krol, J.N. Schutte-Veenstra, G. van Solinge, J.W. Winter & W.J. Slagter (Eds.). (2004-2004) Ondernemingsrecht, 2004(alle).
   • M.J. Kroeze (2006, april 18). The Enterprise Chamber as a specialized court. Den Haag, Conference 'The Delaware Story and the Netherlands Model of Company Law' organized by Ministry of Economic Affairs and ACCF.
   • M.J. Kroeze (2006, maart 20). Specialized Courts and the Dutch Enterprise Chamber. Stockholm, Zweden, Exploratory Meeting on Resolution of Corporate Governance Related Disputes, OECD (in partnership with: The Stockholm Centre for Commercial Law - The Government of Japan).
   • M.J. Kroeze (2006, maart 9). Functioneren van de raad van commissarissen: juridische aspecten. Rotterdam, Opleiding voor commissarissen en toezichthouders.
   • M.J. Kroeze (2006, juni 27). Function and Flexibility of Private Company Statutes. Den Haag, Key note speaker at the Conference on a new Private Company Statute, organized by the Ministry of Justice.
   • M.J. Kroeze (2006, november 17). Collectieve schadevergoedingsacties van aandeelhouders. Groningen, Congres 'De nieuwe macht van de kapitaalverschaffer', Instituut voor Ondernemingsrecht RUG.
   • M.J. Kroeze (2006, november 8). De afgeleide actie in het Nederlandse recht. Leiden, JFV Grotius Congres 2006 'Bestuurdersaansprakelijkheid, Mag 't ietsje meer zijn?'.
   • M.J. Kroeze (2005, oktober 8). De Verenigde Staten: een voorbeeld voor Europa? Rotterdam, Lezing op het ELSA-congres 'Survival of the Fittest; Concurrentie van Europese rechtsvormen.
   • M.J. Kroeze (2004, december 3). Aansprakelijkheid van bestuurders jegens aandeelhouders. Rotterdam, Lezing studiedag Bestuurdersaansprakelijkheid.
   • M.J. Kroeze (2004, oktober 14). Een afgeleide actie in het Nederlandse recht? Amsterdam, Lezing Vereniging Corporate Ligitation.
   • M.J. Kroeze (2004, november 3). Theory and practice of specialised courts. Seoul, Zuid-Korea, Voordracht The Sixth Asian Roundtable on Corporate Governance (OECD/World Bank).
   • M.J. Kroeze (2004, april 14). Afgeleide schade en afgeleide actie. Universiteit van Utrecht (429 pag.) (Deventer: Kluwer) Prom./coprom.: Prof.mr. P. van Schilfgaarde.
 • Kluwer

  Start date approval
  Jan/2005
  End date approval
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Auteurs- en redactiewerkzaamheden

  Uitgeverij De Gruyter

  Start date approval
  Aug/2008
  End date approval
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Redacteurswerkzaamheden

  Stichting Harry Honee Fonds

  Start date approval
  Jan/2010
  End date approval
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  Bestuurslid

  Uitgeverij Paris

  Start date approval
  Aug/2011
  End date approval
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Redacteurswerkzaamheden

  Hoge Raad der Nederlanden

  Start date approval
  Sep/2016
  End date approval
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Raadsheer (Hoofdfunctie)

  Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Start date approval
  Oct/2016
  End date approval
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Voorzitter Commissie Vennootschapsrecht
 • Ondernemingsrecht

  Role
  Editor in Chief
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Corporate and Financial Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081772

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam