prof.mr.dr. (Madeleine) MMWD Merkx

Associate Professor Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
-
Email
merkx@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

   • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2018, december 19), Fiscaal Weekblad FED 2019-32, Zaaknr. C-552/17, (Reisbureauregeling ook van toepassing bij in- en verkoop van een enkele dienst). ECLI:EU:C:2018:1032
   • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2019, mei 15), Fiscaal Weekblad FED 2019-, (Groepsmaatschappij die tankkaarten verstrekt verricht vrijgestelde financiële dienst).
   • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2019, mei 8), BNB 2019-, 116, (Zaak Geelen. Interactieve erotische webcamsessies vormen complexe amusementsactiviteit, daadwerkelijk verricht op de plaats van vestiging van de aanbieder).
   • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hof van Justitie. (2019, mei 8), Fiscaal Weekblad FED 2019-91, Zaak C-566/17, (Ook bij ontbreken wettelijke regeling toepassing pre pro rata verplicht). ECLI:EU:C:2019:390
   • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hof Den Bosch. (2019, februari 21), NLF 2019-, 2019/1231, (Interne compensatie van IB met premie volksverzekeringen niet mogelijk).
   • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, februari 8), Fiscaal Weekblad FED 2019-, 2019/68, (Geen vermindering kleineondernemersregeling voor Duitse verhuurders vakantiewoning).
   • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2019, april 24), NLF 2019-, 2019/1112, (Prestaties gekwalificeerd als bemiddelingsdiensten; plaats dienst niet in Nederland).
   • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Advocaat-generaal. (2019, februari 12), NLF 2019-, 656, (Erotische webcamsessies voor btw geen vermakelijkheidsactiviteit).
   • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2018, december 19), BNB 2019-48, Zaaknr. C-18/18, (Zaak Mailat e.a. Geen overdracht algemeenheid goederen/diensten bij verhuur van alle voor voorzetting onderneming noodzakelijke onderdelen). ECLI:EU:C:2018:1038 [go to publisher's site]
   • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2018, december 19), Fiscaal Weekblad FED 2019-33, Zaaknr. C-422/17, (Bij vooruitbetalingen mag reisbureau winstmarge bepalen aan de hand van raming). ECLI:EU:C:2018:1029
   • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2018, november 8), BNB 2019-, 10, (Zaak C&D Foods Acquisition. Geen aftrek van voorbelasting voor moeiende holding op kosten wegens voorgenomen verkoop aandelen). [go to publisher's site]
   • M.M.W.D. Merkx (2018). Noot bij: HR. (2018, september 28), BNB 2018-206, Zaaknr. 17/00987, (Levering machines en installaties geen overdracht algemeenheid van goederen.). ECLI:NL:HR:2018:1787 [go to publisher's site]
   • M.M.W.D. Merkx (2018). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2018, november 22), NLF 2018-2611, Zaaknr. C-295/17, (Compensatiebetalingen voor Portugees telecombedrijf aan btw onderworpen). ECLI:EU:C:2018:942 [go to publisher's site]
    • M.M.W.D. Merkx (2019, maart 22). Plaats van dienst en afnemer van de prestatie. Utrecht, Cursus Stichting Opleiding Belastingadviseurs.
    • M.M.W.D. Merkx (2019, januari 24). Btw-cursus Rechtbanken Den Haag en Haarlem. Den Haag, Cursus.
    • M.M.W.D. Merkx (2019, juni 6). Btw en e-commerce. Maarsen, Nationaal btw-congres.
    • M.M.W.D. Merkx & R.A. Wolf (2019, april 1). Cursus capita selecta omzetbelasting. Zeist, Cursus Nederlandse Orde Belastingadviseurs Permanente Educatie.
    • M.M.W.D. Merkx (2019, juli 1). EU - E-commerce en btw. Utrecht, PE-seminar digitale economie Nederlandse Orde Belastingadviseurs.
    • M.M.W.D. Merkx (2019, april 5). Afnemer in de btw - wie is het (ook al weer)? Utrecht, Studiedag OB Belastingdienst.
    • M.M.W.D. Merkx (2019, januari 31). Afnemer in de btw - wie is het (ook al weer)? Utrecht, Studiedag OB Belastingdienst.
    • M.M.W.D. Merkx (2018, november 20). Transfer pricing en btw. Erasmus University, Ronde-tafel-seminar.
   • M.M.W.D. Merkx (2018). Indirecte belastingen in een digitale wereld. In p Kavelaars (Ed.), Digitale belastingheffing. Waar moet belastingheffing plaatsvinden? (pp. 25-34) Rotterdam: Fiscaal Economisch Instituut/Erasmus Universiteit
   • M.M.W.D. Merkx (Ed.). (2018) Maandblad Belastingbeschouwingen.
   • M.M.W.D. Merkx (Ed.). (2018) Fiscaal Weekblad FED.
   • M.M.W.D. Merkx (periode: 2018 t/m ). Vaste medewerker. Taxvisions.
   • M.M.W.D. Merkx (periode: 2018 t/m ). Vaste medewerker. Weekblad Fiscaal Recht.
   • M.M.W.D. Merkx (periode: 2018 t/m ). Vaste medewerker. BNB.
   • M.M.W.D. Merkx (periode: 2018 t/m ). NLFiscaal. NLFiscaal.
   • M.M.W.D. Merkx (periode: 2018 t/m ). Vaste medewerker. FED.
   • M.M.W.D. Merkx (periode: 2018 t/m ). Vaste medewerker. BTW-bulletin.
   • M.M.W.D. Merkx (periode: 2018 t/m ). Bestuurslid. VBW.
   • M.M.W.D. Merkx (periode: 2018 t/m ). Bestuurslid. EFS (Erasmus University Rotterdam).
   • M.M.W.D. Merkx (periode: 2018 t/m ). Programma directeur. Post-Master Indirecte Belastingen.
   • M.M.W.D. Merkx (periode: 2018 t/m ). Voorzitter commissie Deeleconomie. VBW.
   • M.M.W.D. Merkx (periode: 2018 t/m ). Rechter-plaatsvervanger. Rechtbank Noord-Holland.
   • M.M.W.D. Merkx (periode: 2018 t/m ). Bestuurslid. SOB.
 • Omzetbelasting

  Title
  Omzetbelasting
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 2) (pre-master)

  Werkcollege BTW

  Title
  Werkcollege BTW
  Year
  2018
  Year level
  (master)
 • Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  The Netherlands

  Endowed Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam