dr. (Marieke) M. Meeuwisse

Assistant Professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Pedagogical Sciences
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
T13-24
Telephone
+31 10 4081038
Email
meeuwisse@essb.eur.nl

Latest academic publication

M. Meeuwisse, L.A.L. de Meijer, M.Ph. Born & S.E. Severiens (2017). The work-study interface: Similarities and differences between ethnic minority and ethnic majority students. Higher Education, 73 (2), 261-280. doi: 10.1007/s10734-016-0012-1

More information

Back to overview
   • R.P. Wolff, S.E. Severiens & M. Meeuwisse (2010). Attracting and retaining diverse student teachers. In OECD, Educating Teachers for Diversity. Meeting the Challenge (pp. 137-162). Paris: OECD
   • R.C.M. van Steensel, A.E. Krijnen, S. De La Rie & M. Meeuwisse (2016). Stimulering van taal en geletterdheid: ouderbetrokkenheid organiseren. In Onderwijs en opvoeding in stedelijke context. Van startbekwaam naar stadsbekwaam (pp. 235-246). Bussum: Coutinho
   • C. Suhre & M. Meeuwisse (2012). Effectief studiegedrag, tijdsbesteding en time management. In H. van Berkel, E. Jansen & A. Bax (Eds.), Studiesucces bevorderen: het kan en het is niet moeilijk (pp. 23-36). Den Haag: BOOM|Lemma uitgevers
   • F. Spierings, T. Tudjman, M. Meeuwisse & J. Onstenk (2015). Literatuurstudie risicojongeren. Onderwijs, arbeid, zorg en veiligheid. (Extern rapport). Rotterdam: Kenniswerkplaats Rotterdams Talent
   • M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2013). Werken aan primaire preventie: Verkenning voor het nieuwe beleidskader jeugd op het gebied van onderwijs. (Extern rapport). Rotterdam: Kenniswerkplaats Rotterdam
   • S.G.A. van Herpen, M. Meeuwisse & L. Vreeke (2012). Studiesucces voorspellen voor de poort. De invloed van eerdere prestaties en studiekeuzegedrag op het academisch succes van eerstejaars studenten 2011-2012. (Intern rapport). Rotterdam: Risbo - Erasmus Universiteit Rotterdam
   • S.G.A. van Herpen & M. Meeuwisse (2012). Eerste resultaten Instroommonitor 2011: het studiekeuzeproces en de studieverwachtingen van eerstejaarsstudenten 2011-2012. (Intern rapport). Rotterdam: Risbo
   • S.G.A. van Herpen, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2015). De effecten van een Pre-Academic Programme. Rotterdam: Risbo
   • W.A. de Vos, M. Boonstra, L. van den Bulk, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2014). Taakspel: Het bevorderen van welbevinden in de klas. Rotterdam: Risbo
   • M. Meeuwisse, P. van Wensveen & S.E. Severiens (2011). Tijd om te studeren. Een onderzoek naar tijdbesteding en studiesucces in leeromgevingen. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van OCW
   • W.A. de Vos, S.E. Severiens, J. de Boom, M. Meeuwisse & P.W. Hermus (2010). Met meer plezier naar school. Een onderzoek naar de effecten van brede scholen in het Rotterdamse voortgezet onderwijs. (Extern rapport). Rotterdam: Risbo
   • M. Meeuwisse & M.P. Born (2009). Familie- (bij)baan- vrije tijd- school interferentie en facilitatie voor studenten van diverse etnische achtergronden. (Intern rapport). onbekend: College van Bestuur
   • S.E. Severiens, R.P. Wolff, M. Meeuwisse, S. Rezai & W. Vos (2008). Waarom stoppen zoveel allochtone studenten met de pabo? Samenvatting van vijf studies. (Extern rapport). Den Haag: SBO
   • M. Meeuwisse, S.E. Severiens, L.M. Vermeulen & M.P. Born (2009). Reasons for withdrawal from higher vocational education. 13th biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI): Amsterdam (2009, augustus 1).
   • M. Meeuwisse, S.E. Severiens & M.P. Born (2009). Learning environment, interaction, sense of belonging and study success in ethnically diverse student groups. 13th biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI): Amsterdam (2009, augustus 1).
   • M. Meeuwisse, M.P. Born & S.E. Severiens (2009). The family-study interface: Differences and similarities between ethnic minority and ethnic majority students. Annual conference of the Dutch Association of Researchers in the field of Industrial and Organizational Psychology (WAOP): [s.l.] (2009, november 1).
   • M. Meeuwisse, S.E. Severiens & M.P. Born (2008). Uitval in het hbo.Uitvalredenen voor niet-westers allochtone en autochtone studenten. ORD: Eindhoven (2008, juni 1).
   • M. Meeuwisse, S.E. Severiens & M.P. Born (2008). Exploring reasons for withdrawal from higher vocational education in the Netherlands. A comparison of ethnic minority and nonminority students. EARLI: Gothenborg (2008, mei 1).
   • M. Meeuwisse & S. Crafter (2014). Diversity in classrooms. ICO fall school: Blankenberge (2014, november 10 - 2014, november 14).
   • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2016). Nieuwe inzichten in het geletterd gezinsklimaat: relaties tussen thuisactiviteiten, ouderlijke opvattingen en de ontluikende geletterdheid van jonge kinderen. Onderwijs Research Dagen 2016: Rotterdam.
   • L.A.L. de Meijer, M.J.M. van den Berg & M. Meeuwisse (2016). Transitie van MBO naar arbeidsmarkt: de rol van student, opleiding en werkveld bij de overgang van studie naar baan. Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2016: .
   • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2016). Een uitbreiding van het Home Literacy Model: de relaties tussen ouderlijke opvattingen over vroege taal- en leesontwikkeling, thuisactiviteiten en de taalvaardigheid van jonge kinderen. Onderwijs Research Dagen: Rotterdam (2016, mei 25 - 2016, mei 27).
   • R. van der Aa, S.E. Severiens, E. van der Boom & M. Meeuwisse (2015). Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018.
   • R. Kickert, M. Meeuwisse, P. Prinzie, L.R. Arends & K.M. Stegers-Jager (2015). De invloed van ' Nominaal is Normaal' (N=N) op de tijdbesteding van studenten. Onderwijs Research Dagen: Leiden (2015, juni 17 - 2015, juni 19).
   • S.E. Severiens, T. Tudjman, R. van der Aa, E. van der Boom, H. de Koning & M. Meeuwisse (2015). Differentiated teaching in Europe: A comparative study. NRO - Differentiation in Education: .
   • G.J. de Bruijn, M. Meeuwisse, L.A.L. de Meijer & P.C.M. Luijk (2015). Healthy Learning Communities: an RCT to improve adolescent health in low vocational schools via Gezonde School and Professional Learning Communities. PP5 Opvoeding en Onderwijs: .
   • L.A.L. de Meijer, M. Meeuwisse, M.Ph. Born & S.E. Severiens (2015). The leisure-study interface and academic outcomes: Testing a structural model. 16th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction 2015: Cyprus (2015, augustus 25 - 2015, augustus 29).
   • R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2014). Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheid.
   • M. Meeuwisse, S.E. Severiens & W.H.A. Hofman (2014). De invloed van N=N op studiegedrag van studenten.
   • M. Meeuwisse, S.E. Severiens & E. van der Boom (2017, juni 29). Scholen als lerende organisaties in Nederland. Antwerpen, België, Onderwijs Research Dagen.
   • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2017, september 1). Implementing PLCs to Sustain a Family Literacy Program in Dutch Urban Elementary Schools. Tampere, Finland, EARLI Conference 2017.
   • M. Meeuwisse, L.A.L. de Meijer, M.Ph. Born & S.E. Severiens (2016, augustus 23). Learning, earning, family and leisure. Life domains and academic careers. Dublin, ECER.
   • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse, J. Jongerling & S.E. SeveriensExtending the Home Literacy Model: a new typology of parent-child home literacy activities and associations with children´s emergent literacy skills. Bad Schüssenried, ICO Fall School.
   • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse, J. Jongerling & S.E. Severiens (2016, augustus 25). Associations Between Parental Literacy Beliefs, Home Literacy Activities and Children´s Emergent Literacy Skills. Dublin, ECER 2016.
   • L.A.L. de Meijer & M. Meeuwisse (2016, juli 13). Diversity in Higher Education. Amsterdam, Higher Education Conference.
   • S.G.A. van Herpen, M. Meeuwisse, W.H.A. Hofman & S.E. Severiens (2016, juli 13). Types of adjustment during the transition to university: changes in effort, self-efficacy and performance. Amsterdam, Higher Education Conference.
   • M. Meeuwisse (2016, mei 27). De student experience: de rol van studiebetrokkenheid en studenttevredenheid in het vergroten van onderwijskwaliteit en studiesucces. Rotterdam, Onderwijs Research Dagen.
   • S.G.A. van Herpen, M. Meeuwisse & L.R. Arends (2015, augustus 23). Early predictors of first-year academic achievement: effort, self-efficacy and college choice. Limassol, Cyprus, 20th JURE Conference.
   • S.G.A. van Herpen, M. Meeuwisse, W.H.A. Hofman & S.E. Severiens (2015, juni 17). De effecten van een Pre-Academic Programma op studiesucces in het eerste jaar. Leiden, Onderwijs Research Dagen.
   • S.G.A. van Herpen, M. Meeuwisse & L.R. Arends (2015, augustus 25). Early predictors of first-year academic achievement: effort, self-efficacy and college choice. Limassol, Cyprus, 16th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction 2015.
   • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2015, juni 19). Opvattingen van ouders in een family literacy programma over hun rol in de talige en geletterde ontwikkeling van kleuters. Eerste resultaten van een kwalitatieve studie. Leiden, ORD.
   • A.E. Krijnen, M. Meeuwisse, S.E. Severiens & R.C.M. van Steensel (2015, november 4). Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheid. Amersfoort, NRO congres.
   • M. Meeuwisse, L.A.L. de Meijer, M.Ph. Born & S.E. Severiens (2015, juni 17). Studeren met een (bij)baan: overeenkomsten en verschillen tussen autochtone en niet-westerse allochtone studenten. Leiden, Onderwijs Research Dagen.
   • M. Meeuwisse, W.A. De Vos, L. van Schie & S.E. Severiens (2015, augustus 27). Wellbeing of pupils in prevocational secondary education: The influence of the Good Behavior Game. Limassol, Cyprus, 16th Biennial Earli Conference for Research on Learning and Instruction 2015.
   • L.A.L. de Meijer, M. Meeuwisse, M.Ph. Born & S.E. Severiens (2014, augustus 28). Learning. Earning, Leisure, and Family. Life Domains and Academic Careers (part 2). Padova, Italy, Open Spaces for Interaction and Learning Diversities.
   • M. Meeuwisse, L.A.L. de Meijer, M.Ph. Born & S.E. Severiens (2014, augustus 28). Learning. Earning, Leisure, and Family. Life Domains and Academic Careers (part 1). Padova, Italy, Open Spaces for Interaction and Learning Diversities.
   • M. Meeuwisse (periode: 2013 t/m 2023). Member of Editorial BoardPosition at: International Studies in Widening Participation.
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Pedagogical Sciences
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31 10 4081038
 • Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

  Start Date
  Jan/2017
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Review commissie Onderwijsinnovatie
  Specialty
  Onderwijswetenschappen

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam