dr. (Marieke) M Meeuwisse

dr. (Marieke) M Meeuwisse
Associate professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Educational and Developmental Psychology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
meeuwisse@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Marieke Meeuwisse (Ph.D.) is associate professor in Educational Sciences at Erasmus University Rotterdam. Her main research theme is (ethnic) diversity in higher education, with a special interest in the learning environment, student-teacher interaction and sense of belonging. She has extensive experience in course design and development and in teaching at the (under) graduate level. Marieke is the project leader of the EU funded Erasmus+ Strategic Partnership on diversity and inclusion in higher education (#Ibelong, https://ibelong.eu/). She is a research fellow of the Community for Learning and Innovation (CLI) with a project on the academic trajectories of diverse students at Erasmus University Rotterdam. Marieke was awarded with a Comenius fellowship to develop the practical module Intercultural Sensitivity & Competence. As a Comenius fellow, she is a member of the KNAW Comenius Network which is a network of acknowledged innovators in higher education, where knowledge, experience and inspiration for educational innovation in higher education are broadly shared and disseminated to society.

Research interests: diversity, belongingness, inclusion, academic success, higher education, transitions, learning environment, peer interaction, student-staff interaction.

Onderzoeksinteresses: diversiteit, inclusie, studiesucces, hoger onderwijs, transities, leeromgeving, student-student interactie, student-docent interactie.

 • Sabine Severiens, Marieke Meeuwisse & Kim Ouwehand (2020) - Diverse klas - Didactief, (November 2020)
 • Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2012) - Studiesucces en leeromgeving. Een studie naar thuis voelen, inzet en tijdbesteding - Hoger Onderwijs Management, 4 (1), 18-20

 • RP (Rick) Wolff, Sabine Severiens & Marieke Meeuwisse (2010) - Attracting and retaining diverse student teachers - doi: 10.1787/9789264079731-en - OECD

 • EB Klatter & Marieke Meeuwisse (2018) - Hink-stap-sprong. De Rotterdamse route naar hoger onderwijs. - Kenniswerkplaats Rotterdams Talent
 • Roel Steensel, Eke Krijnen, Sanneke Rie & Marieke Meeuwisse (2016) - Stimulering van taal en geletterdheid: ouderbetrokkenheid organiseren. - Coutinho
 • C Suhre & Marieke Meeuwisse (2012) - Effectief studiegedrag, tijdsbesteding en time management - Boom / Lemma Uitgevers

 • Eke Krijnen, Roel Steensel, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2016) - Een uitbreiding van het Home Literacy Model: de relaties tussen ouderlijke opvattingen over vroege taal- en leesontwikkeling, thuisactiviteiten en de taalvaardigheid van jonge kinderen.
 • Eke Krijnen, Roel Steensel, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2016) - Nieuwe inzichten in het geletterd gezinsklimaat: relaties tussen thuisactiviteiten, ouderlijke opvattingen en de ontluikende geletterdheid van jonge kinderen
 • Marieke Meeuwisse, Marise Born & Sabine Severiens (2009) - The family-study interface: Differences and similarities between ethnic minority and ethnic majority students
 • Marieke Meeuwisse, Sabine Severiens & Marise Born (2009) - Learning environment, interaction, sense of belonging and study success in ethnically diverse student groups
 • Marieke Meeuwisse, Sabine Severiens, LM Vermeulen - Kerstens & Marise Born (2009) - Reasons for withdrawal from higher vocational education.

 • Marieke Meeuwisse, Sabine Severiens & Marise Born (2008) - Uitval in het hbo.Uitvalredenen voor niet-westers allochtone en autochtone studenten
 • Marieke Meeuwisse, Sabine Severiens & Marise Born (2008) - Exploring reasons for withdrawal from higher vocational education in the Netherlands. A comparison of ethnic minority and nonminority students

 • Lonneke Meijer, Marieke Meeuwisse, Marise Born & Sabine Severiens (2015) - The leisure-study interface and academic outcomes: Testing a structural model
 • Rob Kickert, Marieke Meeuwisse, Peter Prinzie, Lidia Arends & KM Stegers-Jager (2015) - De invloed van 'Nominaal is Normaal' (N=N) op de tijdbesteding van studenten

 • Lonneke Meijer, Marieke Meeuwisse, Rian Zijderveld & Aike Broens (2020) - Personal and professional development of students: academic and work trajectories of ACPA- and premaster students in pedagogical sciences

 • F Spierings, T Tudjman, Marieke Meeuwisse & J Onstenk (2015) - Literatuurstudie risicojongeren. Onderwijs, arbeid, zorg en veiligheid - Kenniswerkplaats Rotterdams Talent
 • Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2013) - Werken aan primaire preventie: Verkenning voor het nieuwe beleidskader jeugd op het gebied van onderwijs - Kenniswerkplaats Rotterdam
 • SGA (Sanne) van Herpen & Marieke Meeuwisse (2012) - Eerste resultaten Instroommonitor 2011: het studiekeuzeproces en de studieverwachtingen van eerstejaarsstudenten 2011-2012. - Risbo
 • SGA (Sanne) van Herpen, Marieke Meeuwisse & L Vreeke (2012) - Studiesucces voorspellen voor de poort. De invloed van eerdere prestaties en studiekeuzegedrag op het academisch succes van eerstejaars studenten 2011-2012 - Risbo - Erasmus Universiteit Rotterdam

 • SGA (Sanne) van Herpen, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2015) - De effecten van een Pre-Academic Programme - Risbo
 • WA (Wilhelmus Anthonius) de Vos, M Boonstra, L van den Bulk, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2014) - Taakspel: Het bevorderen van welbevinden in de klas - Risbo
 • Marieke Meeuwisse, P van Wensveen & Sabine Severiens (2011) - Tijd om te studeren. Een onderzoek naar tijdbesteding en studiesucces in leeromgevingen. - Ministerie van OCW
 • WA (Wilhelmus Anthonius) de Vos, Sabine Severiens, J (Jan) de Boom, Marieke Meeuwisse & PW Hermus (2010) - Met meer plezier naar school. Een onderzoek naar de effecten van brede scholen in het Rotterdamse voortgezet onderwijs. - Risbo
 • Marieke Meeuwisse & Marise Born (2009) - Familie- (bij)baan- vrije tijd- school interferentie en facilitatie voor studenten van diverse etnische achtergronden - College van Bestuur
 • Sabine Severiens, RP (Rick) Wolff, Marieke Meeuwisse, Sara Rezai & W Vos (2008) - Waarom stoppen zoveel allochtone studenten met de pabo? Samenvatting van vijf studies - SBO

 • Sabine Severiens, Marieke Meeuwisse, R Pulinx, Jana Vietze & SGA Van Herpen (2019) - Kortlopend onderzoek Hoger Onderwijs [NRO 2019]: Zelfselectie aan de poort door studenten. [awarded]
 • Sabine Severiens, Marieke Meeuwisse, R Pulinx, Jana Vietze & SGA (Sanne) van Herpen (2019) - Zelfselectie aan de poort door studenten
 • Lonneke Meijer, Marieke Meeuwisse, Rian Zijderveld & Aike Broens (2019) - Personal and Professional Development of Students: Academic and work trajectories of ACPA- and premaster students in Pedagogical Sciences (gehonoreerd)
 • Marieke Meeuwisse, RP (Rick) Wolff, Guus Smeets & JJM Takkenberg (2018) - #IBelong - Towards a Sense of Belonging in an Inclusive Learning Environment
 • Marieke Meeuwisse, Lonneke Meijer & RP (Rick) Wolff (2017) - Reflecteren aan de hand van video-logs: een practicummodule Interculturele Sensitiviteit & Competentie voor studenten Onderwijswetenschappen
 • Lonneke Meijer, MJM van den Berg & Marieke Meeuwisse (2016) - Transitie van MBO naar arbeidsmarkt: de rol van student, opleiding en werkveld bij de overgang van studie naar baan
 • R van der Aa, Sabine Severiens, E van der Boom & Marieke Meeuwisse (2015) - Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018
 • GJ de Bruijn, Marieke Meeuwisse, Lonneke Meijer & Pieternel Luijk (2015) - Healthy Learning Communities: an RCT to improve adolescent health in low vocational schools via Gezonde School and Professional Learning Communities
 • Sabine Severiens, T Tudjman, R van der Aa, E van der Boom, H de Koning & Marieke Meeuwisse (2015) - Differentiated teaching in Europe: A comparative study
 • Marieke Meeuwisse, Sabine Severiens & WHA (Adriaan) Hofman (2014) - De invloed van N=N op studiegedrag van studenten
 • Roel Steensel, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2014) - Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheid

 • Marieke Meeuwisse (1 januari 2019) - Niet iedereen krijgt evenveel kansen - Niet iedereen krijgt evenveel kansen

 • Marieke Meeuwisse & RP (Rick) Wolff (2018) - bEURs - bEURs
 • Marieke Meeuwisse & S Crafter (2014) - ICO fall school - ICO fall school

 • Marieke Meeuwisse (2013) - International Studies in Widening Participation (External organisation)

 • Marieke Meeuwisse & RP (Rick) Wolff (2020) - Sense of belonging, sense of success. The learning community, diversity and inclusion in Dutch higher education - Guest Lecture Master Educational Sciences/ Human Learning and Performance
 • Marieke Meeuwisse (2020) - Sense of belonging in higher education - Goal Setting Lab, Rotterdam School of Management
 • Marieke Meeuwisse & RP (Rick) Wolff (2019) - Knowing and showing (what works or not): Towards inclusion in higher education. - Onderwijsdag 2019
 • Marieke Meeuwisse (2019) - Towards a sense of belonging in an inclusive learning environment - Multiplier Event #IBelong - Making Inclusion Work
 • Marieke Meeuwisse, M Buse, M Burfeind, J Van Marlen & RP (Rick) Wolff (2019) - Touching a sense of belonging: Experiencing the Erasmus+ project #IBelong - 28th annual European Access Network (EAN) conference
 • Marieke Meeuwisse, Aike Broens, Lonneke Meijer & RP (Rick) Wolff (2019) - Building intercultural competence of students in higher education - 28th annual European Access Network (EAN) conference
 • Lonneke Meijer, Marieke Meeuwisse, RP (Rick) Wolff & Aike Broens (2019) - Building Intercultural Sensitivity and Competences of Students in Higher Education: The Development of a Practical Skills Module - Center for Learning & Innovation: Research Lunch
 • Rob Kickert, Marieke Meeuwisse, Karen Jager, Peter Prinzie & Lidia Arends (2019) - Assessment policies and academic performance: The role of motivation and self-regulation. - 18th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI)
 • Rob Kickert, Marieke Meeuwisse, Karen Jager, Peter Prinzie & Lidia Arends (2019) - The curricular fit theory of motivation - 18th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI)
 • Lonneke Meijer, Aike Broens & Marieke Meeuwisse (2019) - Building intercultural competences of students in higher education: The role of multicultural beliefs. - 18th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI)
 • Kim Ouwehand, Marieke Meeuwisse, E van der Boom & Sabine Severiens (2019) - Happy schools, happy teachers: A comparison between schools with high versus lower teacher job satisfaction and self-efficacy among teachers on PLC characteristics. - 18th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI)
 • Lonneke Meijer, Aike Broens & Marieke Meeuwisse (2019) - Rol van persoonlijke overtuigingen bij ontwikkeling van interculturele vaardigheden in hoger onderwijs - Onderwijs ResearchDagen (ORD)
 • Lonneke Meijer, Marieke Meeuwisse, RP (Rick) Wolff & Aike Broens (2019) - Comenius Fellowship: Building Intercultural Sensitivity and Competence of Students in Higher Education - Colloquium
 • Rob Kickert, Marieke Meeuwisse, Karen Jager, Peter Prinzie & Lidia Arends (2019) - Motivation, self-regulation and academic performance under various assessment policies - CLI research lunch
 • Rob Kickert, Karen Jager, Marieke Meeuwisse & Lidia Arends (2018) - The role of the assessment policy in the relation between learning and performance - AERA conference 2018
 • Rob Kickert, Marieke Meeuwisse, Karen Jager, Peter Prinzie & Lidia Arends (2017) - Academic progress under various assessment systems - ECER conference
 • Rob Kickert, Karen Jager, Marieke Meeuwisse, Lidia Arends & Peter Prinzie (2017) - The role of the assessment system in the relation between learning and performance - CEL innovation room
 • Rob Kickert, Karen Jager, Marieke Meeuwisse, Lidia Arends & Peter Prinzie (2017) - The role of the assessment system in the relation between learning and performance - IMERR labmeeting
 • Rob Kickert, Karen Jager, Marieke Meeuwisse, Lidia Arends & Peter Prinzie (2017) - The role of the assessment system in the relation between learning and performance - ICO National Spring School
 • Rob Kickert, Karen Jager, Marieke Meeuwisse, Lidia Arends & Peter Prinzie (2017) - De rol van zelfregulerend leren en participatie in het behalen van studieprestaties onder een vernieuwd toetsingssysteem - Avans Hogeschool, Kenniskring
 • Rob Kickert, Karen Jager, Marieke Meeuwisse, Lidia Arends & Peter Prinzie (2017) - De rol van zelfregulerend leren en participatie in het behalen van studieprestaties onder een vernieuwd toetsingssysteem - Erasmus Education Research (EER) lunchmeeting
 • Rob Kickert, Marieke Meeuwisse, Karen Jager, Peter Prinzie & Lidia Arends (2016) - Academic progress under various assessment regimes - ICO International Fall School 2016
 • Eke Krijnen, Roel Steensel, Marieke Meeuwisse, Joran Jongerling & Sabine Severiens (2016) - Associations Between Parental Literacy Beliefs, Home Literacy Activities and Children´s Emergent Literacy Skills - ECER 2016
 • Marieke Meeuwisse, Lonneke Meijer, Marise Born & Sabine Severiens (2016) - Learning, earning, family and leisure. Life domains and academic careers. - ECER
 • Rob Kickert, Karen Jager, Marieke Meeuwisse, Peter Prinzie & Lidia Arends (2016) - The role of motivation, learning strategies and participation in academic performance under a renewed examination system: refitting a structural model - Higher Education Conference
 • Rob Kickert, Karen Jager, Marieke Meeuwisse, Peter Prinzie & Lidia Arends (2016) - De rol van motivatie, leerstrategieën en participatie in het behalen van studieprestaties onder een vernieuwd examensysteem - Onderwijs Research Dagen
 • Eke Krijnen, Roel Steensel, Marieke Meeuwisse, Joran Jongerling & Sabine Severiens (2016) - Extending the Home Literacy Model: a new typology of parent-child home literacy activities and associations with children´s emergent literacy skills. - ICO Fall School
 • Marieke Meeuwisse, WA De Vos, L van Schie & Sabine Severiens (2015) - Wellbeing of pupils in prevocational secondary education: The influence of the Good Behavior Game - 16th Biennial Earli Conference for Research on Learning and Instruction 2015
 • SGA (Sanne) van Herpen, Marieke Meeuwisse & Lidia Arends (2015) - Early predictors of first-year academic achievement: effort, self-efficacy and college choice - 16th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction 2015
 • SGA (Sanne) van Herpen, Marieke Meeuwisse & Lidia Arends (2015) - Early predictors of first-year academic achievement: effort, self-efficacy and college choice - 20th JURE Conference
 • Eke Krijnen, Roel Steensel, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2015) - Opvattingen van ouders in een family literacy programma over hun rol in de talige en geletterde ontwikkeling van kleuters. Eerste resultaten van een kwalitatieve studie. - ORD
 • Marieke Meeuwisse, Lonneke Meijer, Marise Born & Sabine Severiens (2015) - Studeren met een (bij)baan: overeenkomsten en verschillen tussen autochtone en niet-westerse allochtone studenten - Onderwijs Research Dagen
 • SGA (Sanne) van Herpen, Marieke Meeuwisse, WHA (Adriaan) Hofman & Sabine Severiens (2015) - De effecten van een Pre-Academic Programma op studiesucces in het eerste jaar - Onderwijs Research Dagen

 • Marieke Meeuwisse (2020) - Diversiteit, Belonging en Inclusie. - Nationaal Sport Forum.
 • Marieke Meeuwisse (2020) - Towards a sense of belonging in an inclusive learning environment - Studiedag #Feel Connected
 • Marieke Meeuwisse, RP (Rick) Wolff, Aike Broens & Lonneke Meijer (2019) - Interculturele sensitiviteit via video-logs. - Comeniusfestival
 • Marieke Meeuwisse & RP (Rick) Wolff (2018) - Knowing and showing (what works... or not!). Towards inclusion in higher education. - Opening Education Lab
 • Isil Sincer, MLL Volman, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2018) - Ethnic school composition and sense of school belonging: the moderating role of an open classroom climate - ECER 2018
 • Sabine Severiens, Kim Ouwehand & Marieke Meeuwisse (2018) - Do professional learning communities improve teacher self-efficacy in diverse schools? Secondary analyses on the TALIS-2013 data from the Netherlands. - ECER
 • Isil Sincer, MLL Volman, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2018) - School composition and sense of school belonging: the role of an open classroom climate - ESA Mid-term conference
 • E Jansen, Jasperina Brouwer, Sabine Severiens & Marieke Meeuwisse (2018) - Exploration of social and academic integration and belongingness in student-centered learning - EARLI
 • Eke Krijnen, Roel Steensel, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2018) - Parental Literacy Beliefs and Associations with Parental Input During a Literacy Activity - Conference Early Childhood Education, SIG 5 of EARLI
 • Eke Krijnen, Roel Steensel, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2018) - Parental Literacy Beliefs and Associations with Parental Support of Children’s Emergent Literacy Development. An Exploratory Study. - Conference of Scientific Studies of Reading
 • Marieke Meeuwisse, Sabine Severiens, Jasperina Brouwer & E Jansen (2018) - Een verkenning van sociale interactie, academische interactie en thuisvoelen in studentgecentreerde leeromgevingen - Onderwijs Research Dagen
 • Eke Krijnen, Roel Steensel, Marieke Meeuwisse & Sabine Severiens (2017) - Implementing PLCs to Sustain a Family Literacy Program in Dutch Urban Elementary Schools - EARLI Conference 2017
 • Marieke Meeuwisse, Sabine Severiens & E van der Boom (2017) - Scholen als lerende organisaties in Nederland - Onderwijs Research Dagen
 • Lonneke Meijer & Marieke Meeuwisse (2016) - Diversity in Higher Education - Higher Education Conference
 • SGA (Sanne) van Herpen, Marieke Meeuwisse, WHA (Adriaan) Hofman & Sabine Severiens (2016) - Types of adjustment during the transition to university: changes in effort, self-efficacy and performance. - Higher Education Conference
 • Marieke Meeuwisse (2016) - De student experience: de rol van studiebetrokkenheid en studenttevredenheid in het vergroten van onderwijskwaliteit en studiesucces - Onderwijs Research Dagen
 • Eke Krijnen, Marieke Meeuwisse, Sabine Severiens & Roel Steensel (2015) - Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheid - NRO congres
 • Marieke Meeuwisse, Lonneke Meijer, Marise Born & Sabine Severiens (2014) - Learning. Earning, Leisure, and Family. Life Domains and Academic Careers (part 1) - Open Spaces for Interaction and Learning Diversities
 • Lonneke Meijer, Marieke Meeuwisse, Marise Born & Sabine Severiens (2014) - Learning. Earning, Leisure, and Family. Life Domains and Academic Careers (part 2) - Open Spaces for Interaction and Learning Diversities

 • Marieke Meeuwisse (2020) - Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (Journal)

 • Marieke Meeuwisse (2019) - Diverse students in search for belonging in higher education: The validation of a multidimensional sense of belonging scale.
 • Marieke Meeuwisse (2018) - The student-curriculum interplay: Academic trajectories of diverse students at the Erasmus University Rotterdam
 • Marieke Meeuwisse (2017) - Inclusive learning environments in European higher education

1.2C Intro. to Educational Sciences

Year
2021
Course Code
FSWE1-013-A

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen