dr. (Marieke) M. Meeuwisse

dr. (Marieke) M. Meeuwisse
Assistant Professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Pedagogical Sciences
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
T 13-24
Telephone
+31 10 4081038
Email
meeuwisse@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • R.P. Wolff, S.E. Severiens & M. Meeuwisse (2010). Attracting and retaining diverse student teachers. In OECD, Educating Teachers for Diversity. Meeting the Challenge (pp. 137-162). Paris: OECD
    • R.C.M. van Steensel, A.E. Krijnen, S. De La Rie & M. Meeuwisse (2016). Stimulering van taal en geletterdheid: ouderbetrokkenheid organiseren. In Onderwijs en opvoeding in stedelijke context. Van startbekwaam naar stadsbekwaam (pp. 235-246). Bussum: Coutinho
    • C. Suhre & M. Meeuwisse (2012). Effectief studiegedrag, tijdsbesteding en time management. In H. van Berkel, E. Jansen & A. Bax (Eds.), Studiesucces bevorderen: het kan en het is niet moeilijk (pp. 23-36). Den Haag: BOOM|Lemma uitgevers
    • F. Spierings, T. Tudjman, M. Meeuwisse & J. Onstenk (2015). Literatuurstudie risicojongeren. Onderwijs, arbeid, zorg en veiligheid. (Extern rapport). Rotterdam: Kenniswerkplaats Rotterdams Talent
    • M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2013). Werken aan primaire preventie: Verkenning voor het nieuwe beleidskader jeugd op het gebied van onderwijs. (Extern rapport). Rotterdam: Kenniswerkplaats Rotterdam
    • S.G.A. van Herpen, M. Meeuwisse & L. Vreeke (2012). Studiesucces voorspellen voor de poort. De invloed van eerdere prestaties en studiekeuzegedrag op het academisch succes van eerstejaars studenten 2011-2012. (Intern rapport). Rotterdam: Risbo - Erasmus Universiteit Rotterdam
    • S.G.A. van Herpen & M. Meeuwisse (2012). Eerste resultaten Instroommonitor 2011: het studiekeuzeproces en de studieverwachtingen van eerstejaarsstudenten 2011-2012. (Intern rapport). Rotterdam: Risbo
    • S.G.A. van Herpen, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2015). De effecten van een Pre-Academic Programme. Rotterdam: Risbo
    • W.A. de Vos, M. Boonstra, L. van den Bulk, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2014). Taakspel: Het bevorderen van welbevinden in de klas. Rotterdam: Risbo
    • M. Meeuwisse, P. van Wensveen & S.E. Severiens (2011). Tijd om te studeren. Een onderzoek naar tijdbesteding en studiesucces in leeromgevingen. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van OCW
    • W.A. de Vos, S.E. Severiens, J. de Boom, M. Meeuwisse & P.W. Hermus (2010). Met meer plezier naar school. Een onderzoek naar de effecten van brede scholen in het Rotterdamse voortgezet onderwijs. (Extern rapport). Rotterdam: Risbo
    • M. Meeuwisse & M.P. Born (2009). Familie- (bij)baan- vrije tijd- school interferentie en facilitatie voor studenten van diverse etnische achtergronden. (Intern rapport). onbekend: College van Bestuur
    • S.E. Severiens, R.P. Wolff, M. Meeuwisse, S. Rezai & W. Vos (2008). Waarom stoppen zoveel allochtone studenten met de pabo? Samenvatting van vijf studies. (Extern rapport). Den Haag: SBO
    • M. Meeuwisse, S.E. Severiens & M.P. Born (2009). Learning environment, interaction, sense of belonging and study success in ethnically diverse student groups. 13th biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI): Amsterdam (2009, augustus 1).
    • M. Meeuwisse, S.E. Severiens, L.M. Vermeulen & M.P. Born (2009). Reasons for withdrawal from higher vocational education. 13th biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI): Amsterdam (2009, augustus 1).
    • M. Meeuwisse, M.P. Born & S.E. Severiens (2009). The family-study interface: Differences and similarities between ethnic minority and ethnic majority students. Annual conference of the Dutch Association of Researchers in the field of Industrial and Organizational Psychology (WAOP): [s.l.] (2009, november 1).
    • M. Meeuwisse, S.E. Severiens & M.P. Born (2008). Uitval in het hbo.Uitvalredenen voor niet-westers allochtone en autochtone studenten. ORD: Eindhoven (2008, juni 1).
    • M. Meeuwisse, S.E. Severiens & M.P. Born (2008). Exploring reasons for withdrawal from higher vocational education in the Netherlands. A comparison of ethnic minority and nonminority students. EARLI: Gothenborg (2008, mei 1).
    • M. Meeuwisse & R.P. Wolff (2018). Inclusive and culturally sensitive education. bEURs: Rotterdam (2018, september 19 - 2018, september 19).
    • M. Meeuwisse & S. Crafter (2014). Diversity in classrooms. ICO fall school: Blankenberge (2014, november 10 - 2014, november 14).
    • M. Meeuwisse, R.P. Wolff, A.A.C.M. Smeets & J.J.M. Takkenberg (2018). #IBelong - Towards a Sense of Belonging in an Inclusive Learning Environment.
    • M. Meeuwisse (2018). Making inclusive education happen. College Café: Rotterdam (2018, oktober 2 - 2018, oktober 2).
    • M. Meeuwisse, L.A.L. de Meijer & R.P. Wolff (2017). Reflecteren aan de hand van video-logs: een practicummodule Interculturele Sensitiviteit & Competentie voor studenten Onderwijswetenschappen. Comeniusbeurs Teaching Fellow 2018 (gehonoreerd): .
    • L.A.L. de Meijer, M.J.M. van den Berg & M. Meeuwisse (2016). Transitie van MBO naar arbeidsmarkt: de rol van student, opleiding en werkveld bij de overgang van studie naar baan. Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2016: .
    • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2016). Een uitbreiding van het Home Literacy Model: de relaties tussen ouderlijke opvattingen over vroege taal- en leesontwikkeling, thuisactiviteiten en de taalvaardigheid van jonge kinderen. Onderwijs Research Dagen: Rotterdam (2016, mei 25 - 2016, mei 27).
    • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2016). Nieuwe inzichten in het geletterd gezinsklimaat: relaties tussen thuisactiviteiten, ouderlijke opvattingen en de ontluikende geletterdheid van jonge kinderen. Onderwijs Research Dagen 2016: Rotterdam.
    • R. van der Aa, S.E. Severiens, E. van der Boom & M. Meeuwisse (2015). Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018.
    • S.E. Severiens, T. Tudjman, R. van der Aa, E. van der Boom, H. de Koning & M. Meeuwisse (2015). Differentiated teaching in Europe: A comparative study. NRO - Differentiation in Education: .
    • G.J. de Bruijn, M. Meeuwisse, L.A.L. de Meijer & P.C.M. Luijk (2015). Healthy Learning Communities: an RCT to improve adolescent health in low vocational schools via Gezonde School and Professional Learning Communities. PP5 Opvoeding en Onderwijs: .
    • L.A.L. de Meijer, M. Meeuwisse, M.Ph. Born & S.E. Severiens (2015). The leisure-study interface and academic outcomes: Testing a structural model. 16th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction 2015: Cyprus (2015, augustus 25 - 2015, augustus 29).
    • R. Kickert, M. Meeuwisse, P.J. Prinzie, L.R. Arends & K.M. Stegers-Jager (2015). De invloed van ' Nominaal is Normaal' (N=N) op de tijdbesteding van studenten. Onderwijs Research Dagen: Leiden (2015, juni 17 - 2015, juni 19).
    • R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2014). Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheid.
    • M. Meeuwisse, S.E. Severiens & W.H.A. Hofman (2014). De invloed van N=N op studiegedrag van studenten.
   • E. Jansen, J. Brouwer, S.E. Severiens & M. Meeuwisse (2018, augustus 30). Exploration of social and academic integration and belongingness in student-centered learning. Giessen, EARLI.
   • I. Sincer, M.L.L. Volman, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2018, augustus 31). School composition and sense of school belonging: the role of an open classroom climate. London, UK, ESA Mid-term conference.
   • R. Kickert, K.M. Stegers-Jager, M. Meeuwisse, L.R. Arends & P.J. Prinzie (2017, juni 9). The role of the assessment system in the relation between learning and performance. Rotterdam, Erasmus University College, CEL innovation room.
   • R. Kickert, K.M. Stegers-Jager, M. Meeuwisse, L.R. Arends & P.J. Prinzie (2017, februari 21). De rol van zelfregulerend leren en participatie in het behalen van studieprestaties onder een vernieuwd toetsingssysteem. Rotterdam, Erasmus Education Research (EER) lunchmeeting.
   • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2018, juli 20). Parental Literacy Beliefs and Associations with Parental Support of Children’s Emergent Literacy Development. An Exploratory Study. Brighton, United Kingdom, Conference of Scientific Studies of Reading.
   • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2018, augustus 29). Parental Literacy Beliefs and Associations with Parental Input During a Literacy Activity. Berlin, Germany, Conference Early Childhood Education, SIG 5 of EARLI.
   • M. Meeuwisse, S.E. Severiens, J. Brouwer & E. Jansen (2018, juni 15). Een verkenning van sociale interactie, academische interactie en thuisvoelen in studentgecentreerde leeromgevingen. Nijmegen, Onderwijs Research Dagen.
   • R. Kickert, K.M. Stegers-Jager, M. Meeuwisse, L.R. Arends & P.J. Prinzie (2017, april 25). The role of the assessment system in the relation between learning and performance. Rotterdam, Erasmus Medical Center, IMERR labmeeting.
   • I. Sincer, M.L.L. Volman, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2018, september 7). Ethnic school composition and sense of school belonging: the moderating role of an open classroom climate. Bolzano, Italy, ECER 2018.
   • M. Meeuwisse, S.E. Severiens & E. van der Boom (2017, juni 29). Scholen als lerende organisaties in Nederland. Antwerpen, België, Onderwijs Research Dagen.
   • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2017, september 1). Implementing PLCs to Sustain a Family Literacy Program in Dutch Urban Elementary Schools. Tampere, Finland, EARLI Conference 2017.
   • R. Kickert, M. Meeuwisse, K.M. Stegers-Jager, P.J. Prinzie & L.R. Arends (2017, augustus 23). Academic progress under various assessment systems. Kopenhagen, ECER conference.
   • M. Meeuwisse & L. Dominguez Alvarez (2017, oktober 6). School als lerende organisatie: wat heb je als school nodig? Amersfoort, Lerarencongres.
   • R. Kickert, K.M. Stegers-Jager, M. Meeuwisse, L.R. Arends & P.J. Prinzie (2017, maart 30). De rol van zelfregulerend leren en participatie in het behalen van studieprestaties onder een vernieuwd toetsingssysteem. Breda, Avans Hogeschool, Kenniskring.
   • R. Kickert, K.M. Stegers-Jager, M. Meeuwisse, L.R. Arends & P.J. Prinzie (2017, april 20). The role of the assessment system in the relation between learning and performance. Utrecht, ICO National Spring School.
   • M. Meeuwisse (2016, mei 27). De student experience: de rol van studiebetrokkenheid en studenttevredenheid in het vergroten van onderwijskwaliteit en studiesucces. Rotterdam, Onderwijs Research Dagen.
   • R. Kickert, K.M. Stegers-Jager, M. Meeuwisse, P.J. Prinzie & L.R. Arends (2016, juli 13). The role of motivation, learning strategies and participation in academic performance under a renewed examination system: refitting a structural model. Amsterdam, Higher Education Conference.
   • M. Meeuwisse, L.A.L. de Meijer, M.Ph. Born & S.E. Severiens (2016, augustus 23). Learning, earning, family and leisure. Life domains and academic careers. Dublin, ECER.
   • S.G.A. van Herpen, M. Meeuwisse, W.H.A. Hofman & S.E. Severiens (2016, juli 13). Types of adjustment during the transition to university: changes in effort, self-efficacy and performance. Amsterdam, Higher Education Conference.
   • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse, J. Jongerling & S.E. Severiens (2016, augustus 25). Associations Between Parental Literacy Beliefs, Home Literacy Activities and Children´s Emergent Literacy Skills. Dublin, ECER 2016.
   • L.A.L. de Meijer & M. Meeuwisse (2016, juli 13). Diversity in Higher Education. Amsterdam, Higher Education Conference.
   • R. Kickert, K.M. Stegers-Jager, M. Meeuwisse, P.J. Prinzie & L.R. Arends (2016, mei 25). De rol van motivatie, leerstrategieën en participatie in het behalen van studieprestaties onder een vernieuwd examensysteem. Rotterdam, Onderwijs Research Dagen.
   • R. Kickert, M. Meeuwisse, K.M. Stegers-Jager, P.J. Prinzie & L.R. Arends (2016, november 2). Academic progress under various assessment regimes. Bad Schussenried, ICO International Fall School 2016.
   • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse, J. Jongerling & S.E. SeveriensExtending the Home Literacy Model: a new typology of parent-child home literacy activities and associations with children´s emergent literacy skills. Bad Schüssenried, ICO Fall School.
   • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2015, juni 19). Opvattingen van ouders in een family literacy programma over hun rol in de talige en geletterde ontwikkeling van kleuters. Eerste resultaten van een kwalitatieve studie. Leiden, ORD.
   • S.G.A. van Herpen, M. Meeuwisse & L.R. Arends (2015, augustus 23). Early predictors of first-year academic achievement: effort, self-efficacy and college choice. Limassol, Cyprus, 20th JURE Conference.
   • S.G.A. van Herpen, M. Meeuwisse & L.R. Arends (2015, augustus 25). Early predictors of first-year academic achievement: effort, self-efficacy and college choice. Limassol, Cyprus, 16th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction 2015.
   • S.G.A. van Herpen, M. Meeuwisse, W.H.A. Hofman & S.E. Severiens (2015, juni 17). De effecten van een Pre-Academic Programma op studiesucces in het eerste jaar. Leiden, Onderwijs Research Dagen.
   • M. Meeuwisse, L.A.L. de Meijer, M.Ph. Born & S.E. Severiens (2015, juni 17). Studeren met een (bij)baan: overeenkomsten en verschillen tussen autochtone en niet-westerse allochtone studenten. Leiden, Onderwijs Research Dagen.
   • M. Meeuwisse, W.A. De Vos, L. van Schie & S.E. Severiens (2015, augustus 27). Wellbeing of pupils in prevocational secondary education: The influence of the Good Behavior Game. Limassol, Cyprus, 16th Biennial Earli Conference for Research on Learning and Instruction 2015.
   • A.E. Krijnen, M. Meeuwisse, S.E. Severiens & R.C.M. van Steensel (2015, november 4). Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheid. Amersfoort, NRO congres.
   • L.A.L. de Meijer, M. Meeuwisse, M.Ph. Born & S.E. Severiens (2014, augustus 28). Learning. Earning, Leisure, and Family. Life Domains and Academic Careers (part 2). Padova, Italy, Open Spaces for Interaction and Learning Diversities.
   • M. Meeuwisse, L.A.L. de Meijer, M.Ph. Born & S.E. Severiens (2014, augustus 28). Learning. Earning, Leisure, and Family. Life Domains and Academic Careers (part 1). Padova, Italy, Open Spaces for Interaction and Learning Diversities.
   • M. Meeuwisse (periode: 2013 t/m 2023). Member of Editorial Board. Position at: International Studies in Widening Participation.
   • M. Meeuwisse (2018). The student-curriculum interplay: Academic trajectories of diverse students at the Erasmus University Rotterdam. Research fellowship - Community for Learning & Innovation: Rotterdam. Overig.
   • M. Meeuwisse (2017). Inclusive learning environments in European higher education. Support Programme National and International Projects (SNIP): Rotterdam. Overig.
 • Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

  Start Date
  Jan/2017
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Review commissie Onderwijsinnovatie
  Specialty
  Onderwijswetenschappen
 • Innovation in Education and Training

  Title
  Innovation in Education and Training
  Year
  2018
  Period
  BLOK 1
  Year level
  Master (Psychology / Human Learning and Performance)

  Investigating Educational Innovations

  Title
  Investigating Educational Innovations
  Year
  2018
  Period
  BLOK 1
  Year level
  Master (Psychology / Human Learning and Performance)

  Intercultural Sensitivity & Competences

  Title
  Intercultural Sensitivity & Competences
  Year
  2018
  Period
  BLOK 3
  Year level
  Master (Psychology / Human Learning and Performance)
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Pedagogical Sciences
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4081038

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam