prof.dr. (Marli) L.M. Huijer

Faculteit der Wijsbegeerte Filosofie van Mens en Cultuur
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
-
Telephone
Email
huijer@fwb.eur.nl

Latest academic publication

L.M. Huijer (2017). A Critical Use of Foucault’s Art of Living. Foundations of science, 22 (2), 323-327.

More information

Back to overview

Marli Huijer is professor of Public Philosophy on behalf of Erasmus Trustfonds at the Faculty of Philosophy of Erasmus University Rotterdam.

Huijer studied Philosophy and Medicine (University of Amsterdam and Vrije Universiteit). She obtained a doctorate in Philosophy in 1996, with a dissertation on Aids and Michel Foucault’s aesthetics of existence. From 2015 to 2017, she was Thinker Laureate of the Netherlands.

Previously, Huijer was senior researcher in Practical Philosophy at Groningen University, visiting academic at the London School of Economics and Political Science (UK) and from 2002 till 2005 she was endowed professor in Gender and Biomedical Sciences at Maastricht University (Center for Gender and Diversity).

Her research focuses on the public role of philosophy; order and time in human affairs (rhythm, discipline); philosophy of science and technology; gender and biomedical sciences.

More information can be found on: http://www.marlihuijer.nl/

    • L.M. Huijer (2017). Wil je dat wel weten? Essay over de moraliteit van medische testen in de serie Eeuwig leven, nooit ziek. Trouw (print).
    • L.M. Huijer (2017). 'Robot maakt oudere eenzaam. Medische dilemma's over zorg-robots' Essay in de serie Eeuwig leven, nooit ziek. Trouw (print).
    • L.M. Huijer (2016). Cultiveren van Compassie. Ethici en de crisis van solidariteit met ontheemden en vluchtelingen. Filosofie en Praktijk, 37 (4), 27-37.
    • L.M. Huijer (2012). Lekker snel, lekker langzaam. Idee : Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 33 (4), 10-18.
    • L.M. Huijer (2009). Iets nieuws beginnen. Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 49 (3), 46-47.
    • L.M. Huijer (2017). Te mooi om waar te zijn. Human, 42-43.
    • L.M. Huijer (2017). Familie op afstand. Human, 42-43.
    • L.M. Huijer (2017). Voorbij de Horizon. Marli Huijer geeft antwoord op de vraag welk kunstwerk van de jongste vijf jaar het best onze tijdgeest vangt. rekto verso, 22-23.
    • L.M. Huijer (2017). Wetenschap is meer dan een mening. Human, 42-43.
    • L.M. Huijer (2017). Je moet je schamen. Human, 34-35.
    • L.M. Huijer (2016). Herkauwen. Filosofie Magazine, 25 (5).
    • L.M. Huijer (2016). Doodgaan was niets voor ons. Human, zomer.
    • L.M. Huijer (2016). Taxibusje. Filosofie Magazine, 25 (6).
    • L.M. Huijer (2016). Onwetend? Filosofie Magazine, 25 (9).
    • L.M. Huijer (2016). Boekhandel. Filosofie Magazine, 25 (10).
    • L.M. Huijer (2016). Negatief Reisadvies. Human, 42-42.
    • L.M. Huijer (2016). Wir wohnen hier. Filosofie Magazine, 25 (12).
    • L.M. Huijer (2016). Bestaat het mannenbrein dan toch? Filosofie Magazine, 25 (2), 20-28.
    • L.M. Huijer (2016). Gift. Filosofie Magazine, 25 (4).
    • L.M. Huijer (2016). Muziektechnologie. Filosofie Magazine, 25 (3).
    • L.M. Huijer (2016). Lustprincipe. Filosofie Magazine, 25 (2).
    • L.M. Huijer (2016). Het gevaar van bildungs-hoogmoed. Human, najaar, 42-42.
    • L.M. Huijer (2015). Wij modernen. Filosofie Magazine, 24 (11), 39-39.
    • L.M. Huijer (2015). Tussen moslims en niet-moslims. Mohammed-glossy.
    • L.M. Huijer (2015). In bed met levensbeschouwing. Human, 1 (23).
    • L.M. Huijer (2015). Doodeenvoudig. Filosofie Magazine, 24 (5).
    • L.M. Huijer (2015). Zonder verhalen geen helden. Human, 18-18.
    • L.M. Huijer (2015). Zizeks val. Filosofie Magazine, 24 (7), 43-43.
    • L.M. Huijer (2015). Levensreisplan. Filosofie Magazine, 24 (9).
    • L.M. Huijer (2015). Baas over eigen pensioen. Human.
    • L.M. Huijer (2015). Overmoed. Filosofie Magazine, 24 (12), 34-34.
    • L.M. Huijer (2015). Moskee om de hoek. Human, 4 (23), 4-4.
    • L.M. Huijer (2015). Europa kan ook zonder die hekken. NRC.next.
    • L.M. Huijer (2013). Koester de aarzeling. Human.
    • L.M. Huijer (2013). Zijn we te sober geworden? Filosofie Magazine, 36-41.
    • L.M. Huijer (2013). De terugkeer van discipline. Psychologie Magazine, 44-50.
    • L.M. Huijer (2013). Duyvendaks tijdspolitiek bedreigt emancipatie. De Helling.
    • L.M. Huijer (2013). Schaatsend door het leven. Human, 2013 (1).
    • L.M. Huijer (2013). Wie nodig ik uit?’ Mirella van Markus in gesprek met Marli Huijer. Filosofie Magazine.
    • L.M. Huijer (2013). De Kretenzer geit. Human.
    • L.M. Huijer (2012). Ritme in de stedelijke omgeving. Twijfel, 2012 (3), 6-13.
    • L.M. Huijer (2012). Ritmes en levenskunst. Civis Mundi, 2012 (11).
    • L.M. Huijer (2010). Flexibel of karakter? Human, 10-13.
    • L.M. Huijer (2010). De lievere keuze. Post Scriptum, 1 (2), 16-18.
    • L.M. Huijer (2010). Kind van zijn tijd. De houdbaarheid van Wijnbergs filosofie. Roodkoper, 14 (1), 15-16.
    • L.M. Huijer & R. Mulder (2009). Het verleden een plaats geven. Filosofie Magazine.
    • L.M. Huijer (2017). Medisch maatschappelijke verantwoordelijkheid in een tijd van precisiegeneeskunde. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 161.
    • L.M. Huijer (2017). A Critical Use of Foucault’s Art of Living. Foundations of science, 22 (2), 323-327.
    • L.M. Huijer (2015). A critical use of Foucault’s art of living. Foundations of science, 1-5. doi: 10.1007/s10699-015-9441-z
    • L.M. Huijer (2012). De betekenis van tijd voor duurzame publieke gezondheidszorg. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 90 (1), 4-5.
    • L.M. Huijer (2010). Lekker werken in je eigen bioritme. De wetenschappelijke omarming van 'authentieke' bioritmes. Sociologos, 6 (2), 88-104.
    • L.M. Huijer (2010). New and Unexpected! Female practices resonating in the philosophy of time. Time and Society, 19 (1), 72-80. doi: http://dx.doi.org/10.1177/0961463X10361302
    • L.M. Huijer (2009). Storytelling to Enrich the Democratic Debate: The Dutch Discussion on Embryo Selection for Hereditary Breast Cancer. BioSocieties, 2009 (4), 223-238.
    • L.M. Huijer (2007). Verloren liefde? Een temporele benadering van kunst, voortplantingstechnologie en genomics. Tijdschrif voor gezondheidszorg en ethiek, 17 (1), 7-11.
    • L.M. Huijer (2007). Orchestrating Time in the Genomic Era. A Timescape Perspective on the Changing Practice of Hereditary Breast Cancer Prevention. Configurations, 13 (3), 421-434.
    • L.M. Huijer (2006). Between Dreams and Reality: The Dutch Approach to Genomics and Society. BioSocieties, 1 (1), 91-95.
    • L.M. Huijer (2006). Vanuit het ‘nu’ de voorbije en toekomstige evolutie overzien. Een tijdsdiagnose van genomics. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (print), 98 (4), 257-269.
    • L.M. Huijer (2005). Licht. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 6 (4), 113-116.
    • L.M. Huijer (2005). Democratic transactions in the life sciences. A gender democratic
 labyrinth. European Journal of Women's Studies (print), 12 (1), 9-29.
    • L.M. Huijer (2003). Reconsidering democracy. The start of the Human Genome Project. Science Communication, 24 (4), 479-502.
    • L.M. Huijer (2001). Het Boek des Levens. De betekenis van ‘het’ menselijk genoom. International Journal in Philosophy and Theology, 62 (3), 306-310.
    • L.M. Huijer (1995). Verontrustende vriendschappen. Foucault, Nietzsche en de bestaansesthetiek. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (print), 87 (2), 69-83.
    • L.M. Huijer (2009). De zachte kracht van de dialoog. Amsterdam: F. Domela Nieuwenhuis Fonds
    • L.M. Huijer (2017). Leve de publieksfilosofie! Belevenissen van een Denker des Vaderlands. Amsterdam: Boom
    • L.M. Huijer (2017). Außer Takt Auf der Suche nach dem Rhythmus des Lebens. Darmstadt: Theiss/Wissenschaftliche Buchgesellschaft
    • L.M. Huijer (2016). Disziplin! Überleben im Überfluss. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft (WBG)
    • L.M. Huijer & M. van Hees (2016). We zijn allemaal migranten. Een pleidooi voor Europese openheid. Amsterdam: Boom
    • L.M. Huijer (2016). Achterblijven. Een nieuwe filosofie voor een grenzeloze wereld. Amsterdam: Boom
    • L.M. Huijer (2015). Discipline. Overleven in overvloed. Amsterdam: Boom
    • L.M. Huijer (2015). Het leven is niet leuk als je je mond houdt. Amsterdam: Boom
    • L.M. Huijer (2015). Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd. Amsterdam: Boom
    • L.M. Huijer (2014). Discipline. Overleven in overvloed (2e druk). Amsterdam: Boom
    • L.M. Huijer (2014). In de versnelling. 18 jonge wetenschappers over tijd. Amsterdam: Boom
    • L.M. Huijer (2013). Discipline. Overleven in overvloed. Amsterdam: Boom
    • K. Horstman & L.M. Huijer (2013). Gender and Genes. Hilversum: Uitgeverij Verloren
    • K. Horstman & L.M. Huijer (2013). Gender and Genes. Hilversum: Uitgeverij Verloren
    • L.M. Huijer (2012). Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd.(Third edition}. Zoetermeer: Klement
    • L.M. Huijer & F. Meester (2012). Goudmijn van het denken. Filosofie in de beroepspraktijk. Amsterdam: Boom
    • L.M. Huijer & M. Smits (2010). Moralicide. Nieuwe morele vocabulaires voor technologie. Kampen: Klement (Jaarboek Civis Mundi)
    • L.M. Huijer & R. Mulder (2009). Opnieuw beginnen. Metamorfosen in het bestaan. Amsterdam: Nieuw Amsterdam
    • L.M. Huijer & F.T. Meester (2016). Hannah Arendt en omgaan met het kwaad. Netwerkdag Vertrouwenspersonen bij Rijksoverheid: Den Haag (2016, april 21).
    • L.M. Huijer (2015). Controledrift bedreigt de arts-patientrelatie. Medisch Contact, interview met Marli Huijer: (2015, juli 16).
    • L.M. Huijer (2017). Het keren van de munt. Internationale School voor Wijsbegeerte Zomerweek: Landgoed ISVW Leusden (2017, juli 17 - 2017, juli 21).
    • L.M. Huijer (2016). Wereldburgerschap, internationalisering, netwerkhogeschool.
    • L.M. Huijer (2016). Workshop over wereldburgerschap, internationalisering, netwerkhogeschool. Workshop over wereldburgerschap, internationalisering, netwerkhogeschool: Den Haag (2015, maart 12).
    • L.M. Huijer (2017). Marli Huijer over Rust. Radboud Reflects: (2017, maart 20).
    • L.M. Huijer (2017). Marli Huijer over publieksfilosofie. Radboud Reflects: (2017, maart 16).
    • L.M. Huijer (2017). En nu stop ik echt met roken. Goede voornemens voor 2018.’ Filosofisch Elftal met Marli Huijer en Ivana Ivkovic.
    • L.M. Huijer (2016). Marli Huijer in 2016.
    • L.M. Huijer (2016). Breng de interactie op gang.
    • L.M. Huijer (2016). Interview over tijd door Frénk van der Linden.
    • L.M. Huijer (2016). Ritme. Zin op Zondag: Alkmaar (2016, november 13).
    • L.M. Huijer (2016). Interview met Marli Huijer in de serie De koffer in. Serie De koffer in: (2015, juli 18).
    • L.M. Huijer (2015). Denken mag ook licht zijn. Interview met Marli Huijer door Saskia Wassenaar: Spectrum (2015, april 4).
    • L.M. Huijer (2015). Interview over Tussendenken door Ernest van der Kwast. Interview over Tussendenken door Ernest van der Kwast in De Late Night show: Rotterdam (2015, april 2).
    • L.M. Huijer (2015). Interview over discipline, ritme en tussendenken. Interview over discipline, ritme en tussendenken: Nijmegen, boekhandel Dekker van de Vegt (2015, april 4).
    • L.M. Huijer (2015). Interview over tussendenken. Studio Erasmus: Rotterdam, de Rotterdamse Schouwburg (2015, april 14).
    • L.M. Huijer (2015). Interview over tussendenken door Henk Steenhuis. Filosofie Nacht: Amsterdam, Pakhuis de Zwijger.
    • L.M. Huijer (2015). Denker des Vaderlands in nu een instituut. Filosofisch Elftal, interview met Marli Huijer, Hans Achterhuis en René Gude: Trouw (2015, februari 27).
    • L.M. Huijer (2015). De vijf grootste denkers volgens Marli Huijer.
    • L.M. Huijer (2015). Marli Huijer wordt nieuwe Denker des Vaderlands. Interview met Marli Huijer: (2015, februari 26).
    • L.M. Huijer (2015). De nieuwe Denker des vaderlands: Marli Huijer, arts en filosoof. Interview met Marli Huijer in Knack: (2015, april 8).
    • L.M. Huijer (2015). Ik ga pas los als niemand er last van heeft. Interview met Marli Huijer door Edwin Oden: .
    • L.M. Huijer (2015). Besteed de discipline uit. Interview met Marli Huijer in de serie De Denker adviseert, door Peter Henk Steenhuis en Maurice van Turnhout: (2015, mei 12).
    • L.M. Huijer (2015). Geef niet meteen een antwoord. Interview met Marli Huijer: De Standaard (2015, mei 28).
    • L.M. Huijer (2015). Ik wil denken praktisch maken. Interview met Marli Huijer: Arts en Auto.
    • L.M. Huijer (2015). Andersheid en verscheidenheid. Deel 2. Interview met Ilrish Kensenhuis en Marli Huijer, tweede in de serie Denken tussen anderen: (2015, juni 9).
    • L.M. Huijer (2015). Elke vorm van onderwijs is een vorm van opvoeding. Interview met Marli Huijer: .
    • L.M. Huijer (2015). Leren leren. Interview met Marli Huijer in De Zaanse Agora: Leusden.
    • L.M. Huijer (2015). De verknoopte zelfstandigheid van de nieuwe Denker des Vaderlands. Literaire kroniek van Carel Peeters: .
    • L.M. Huijer (2012). De inhoud maakt de filosoof. Filosofisch Elftal. Interview Marli Huijer en Bas Haring. Trouw, 11 May 2012: .
    • L.M. Huijer (2012). Van alleen maar op de bank zitten ontspan je ook niet. Interview Marli Huijer. Spits 10 January 2012: .
    • L.M. Huijer (2012). Ritme geeft het leven zin. Interview Marli Huijer. Volzin, 20 januari 2012: .
    • L.M. Huijer (2012). Voor- en nadelen van 24/7 online. Interview Marli Huijer. Clear. Magazine van Vodafone Febr-March 2012, p. 6: .
    • L.M. Huijer (2012). Waarom hebben we zo¿n haast? Interview Marli Huijer en Coen Haegens. Flow 2012 (2): 118-120: .
    • L.M. Huijer (2012). Filosofie voor op de werkvloer. Human.nl. Interview met Marli Huijer en Frank Meester over Goudmijn van het denken. 9 May 2012: .
    • L.M. Huijer (2012). Schildpad loves haas. Interview Marli Huijer e.a.. Red. August 2012: .
    • L.M. Huijer (2012). Lesbisch. Interview met Marli Huijer. Filosofie Magazine, May 2012, p. 13: .
    • L.M. Huijer (2012). Burger is geen scheldwoord meer. Filosofisch Elftal. Interview Marli Huijer en Bart Jan Spruit. Trouw, 31 August 2012: .
    • L.M. Huijer (2012). Ook hbo-studenten kunnen zelf de grote filosofen lezen. Interview Marli Huijer en Frank Meester. Filosofie Magazine Oktober 2012, pp 78-80: .
    • L.M. Huijer (2012). - Goed leven in je eentje is ondenkbaar. Interview Marli Huijer. SER magazine, Oktober 2012: .
    • L.M. Huijer (2012). Goed leven doe je samen. Verslag Vijfde Verwey-Jonker/SER-lezing mmv Femke Halsema, Meiny Prins en Marli Huijer. SER magazine November 2012: .
    • L.M. Huijer (2012). Professor in de tijd. Interview Marli Huijer. ZIN: .
    • L.M. Huijer (2012). Compassie waar de wet tekortschiet. Filosofisch Elftal. Interview Frank Ankersmit en Marli Huijer. Trouw, 9 november 2012: .
    • L.M. Huijer (2009). Opnieuw beginnen na een breuk Column voor website van de hartstichting, april 2009 (www.hartstichting.nl/hartvoormensen).
    • L.M. Huijer (2009). Weerstand tegen invriezen van eicellen. Radio-interview Marli Huijer, Tros Nieuwsshow: (2009, juli 17).
    • L.M. Huijer (2009). Opnieuw beginnen. VPRO radio 1, interview door Wim Brands: (2009, april 11).
    • L.M. Huijer (2009). Opnieuw beginnen. LLINK Radio 6, OBA: (2009, april 8).
    • L.M. Huijer (2009). Opnieuw beginnen. NCRV Radio 1, Casa luna, interview door Klaas Drupsteen: (2009, april 7).
    • L.M. Huijer (2009). Seculiere argumenten voor de zondagsrust. Radio interview, Tros Nieuwsshow: (2009, januari 24).
    • L.M. Huijer (2015). Bijdrage aan Isa Hoes. In I. Hoes (Ed.), Gedichten die vrouwen aan het huilen maken. Amsterdam: Prometheus
    • L.M. Huijer (2016). ‘Europa kan ook zonder hekken. In M. Janssens, L. Bauwens, S. van Baken & T. Tetteroo (Eds.), Brainwash. De belangrijkste vraag van nu (pp. 87-91). Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar
    • L.M. Huijer & R. Mulder (2015). De verrukkelijke smaak van het niets. In V. Granberg (Ed.), Waar filosofen op kauwen (pp. 154-155). Leusden: ISVW Uitgevers
    • L.M. Huijer (2014). Uitbesteden van discipline. In Zie de Mens… Hij is niet meer. Geschenk van de Maand van de Filosofie. Amsterdam: Boom
    • L.M. Huijer (2014). Wijsgerige Antropologie. In F. Meester, M. Meester & N. Kienstra (Eds.), Durf te Denken. Filosofie voor de bovenbouw. (vwo) (pp. 14-39). Amsterdam: Boom
    • F. De Meester, L.M. Huijer & H. Joosten (2014). Goud uit het woord smeden. Close reading in het hoger beroepsonderwijs. In C.M.A. van der Meule (Ed.), Onderzoekend op weg. Een essaybundel over opdrachten voor de toekomst (pp. 277-286). Den Haag: De Haagse Hogeschool
    • L.M. Huijer (2014). Ritme schept de tijd. In S. Vandamme (Ed.), Tijd? Altijd (pp. 57-70). Gent: Academia Press
    • L.M. Huijer (2014). Werkpaarden, luxepaarden en drie-uur-werkpaarden. In Brandstof. Vlammende dialogen over vragen van levensbelang. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar
    • L.M. Huijer (2013). Storytelling as a way to enrich democratic discusiion. The Dutch debateon embryo selection for hereditary breast cancer (First published in Biosocieties). In P. Derkx & H. Kunneman (Eds.), Genomics and Democracy (pp. 325-348). Amsterdam/New York: Rodopi
    • L.M. Huijer (2010). Preferences versus Capabilities. How to Improve the (Future) Quality of Life for Women with Abled and Disabled Children. In T. Mathar & Y.J.F.M. Jansen (Eds.), Health Promotion and Prevention Programmes in Practice. How Patients' Health Practices are Rationalised, Reconceptualised and Reorganised (pp. 129-145). Bielefeld: Transcript Verlag für Kommunikation, Kultur und soziale Praxis
    • L.M. Huijer & I. Sabelis (2010). Inleiding. In L.M. Huijer & M. Smits (Eds.), Moralicide. Nieuwe morele vocabulaires voor technologie (pp. 7-16). Kampen: Klement
    • L.M. Huijer & I. Sabelis (2010). De publieke noodzaak om ritmes goed af te stemmen: hoe sociale ritmes het leven gemakkelijk of moeilijk maken. In A. van den Broek & M. Cloin (Eds.), Komt tijd, komt raad? Essays over mogelijkheden voor een nieuwe tijdsorde (pp. 35-51). Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau
    • L.M. Huijer & I. Sabelis (2010). De natuur op het nachtkastje. Het ritme achter natuur, technologie en ethiek. In L.M. Huijer & M. Smits (Eds.), Moralicide. Nieuwe morele vocabulaires voor technologie (pp. 105-121). Kampen: Klement
    • L.M. Huijer (2009). Het echte wachten kan beginnen. In H. Ubbink (Ed.), Vakantiedoeboek (pp. 127-128). Amsterdam: Humanholidays
    • L.M. Huijer (2008). De toekomst in het heden halen. In Kwetsbare kinderen: een ethische zorg. Casus en commentaren. Den Haag: Lemma
    • L.M. Huijer (2016, oktober 7). Waardeer de onbeweeglijkheid. Leeuwarder Courant
    • L.M. HuijerEerlijk delen. FNV Magazine
    • L.M. Huijer (2016, oktober 1). Doodgaan hoort erbij. NRC Handelsblad
    • L.M. Huijer (2015, juli 18). Interview De koffer in. Volkskrant, V Zomer Magazine
    • L.M. Huijer (2016, januari 7). De mens heeft een accudag nodig. Reformatorisch Dagblad
    • L.M. Huijer (2016, februari 12). Is trouw in de liefde echt nodig. Trouw
    • L.M. HuijerNaar mooie zinnen zoeken, daar word ik gelukkig van. Flow Magazine, pp. 36-43.
    • L.M. Huijer (2016, maart 30). We kunnen als Europa niet toekijken hoe mensen verdrinken. Volkskrant.nl
    • L.M. Huijer (2016, april 9). Natuurlijk ken ik die angst. Trouw
    • L.M. HuijerLos van god. Happinez
    • L.M. Huijer (2016, april 1). Het belang van tegengas. Boekenkrant
    • L.M. Huijer (2016, april 26). E-democratie niet idealiseren. Trouw
    • L.M. Huijer (2016, mei 20). Groente is van ons allemaal. Trouw
    • L.M. Huijer (2016, januari 2). Mijn idee voor Europa met Marli Huijer. Trouw
    • L.M. Huijer (2016, mei 21). Op welke planeet leeft u eigenlijk? Volkskrant
    • L.M. Huijer (2016, oktober 14). De nuttigheid voorbij. Denker en Theoloog des Vaderlands over euthanasie. Trouw
    • L.M. Huijer & A. de Loor (2016, mei 28). De ontembare roes. Trouw
    • L.M. Huijer (2016, maart 30). Wij zijn allemaal migranten. Trouw
    • L.M. Huijer (2016, februari 6). Smartphone staat gesprek in de weg. AD/Haagsche Courant
    • L.M. Huijer (2016, september 13). Minister Schippers, houd het lijk in de kast. De Moslimkrant
    • L.M. HuijerGeloof. HUMAN
    • L.M. Huijer (2016, oktober 1). Doodgaan hoort erbij. NRC Next
    • L.M. Huijer (2016, oktober 1). De klapstoel. Parool
    • L.M. Huijer (2016, augustus 25). Investeer in arme landen. Trouw
    • L.M. Huijer (2016, juli 1). Filosofie is belangrijk en hard nodig. Dwars door de buurt
    • L.M. Huijer (2016, juni 17). Er is geen tijd om op adem te komen. PS Magazine
    • L.M. Huijer (2016, juni 16). Wij leerden vrijheden hanteren. Trouw
    • L.M. Huijer (2016, september 29). Het verdriet van de achterblijver. Trouw
    • L.M. Huijer (2015, mei 2). Daar stonden we weer, op de begraafplaats. Trouw
    • L.M. Huijer (2015, juni 13). De stad is niet van de toeristen. ND7, Nederlands Dagblad 7
    • L.M. Huijer (2015, april 27). De filosofie van hard werken. Terugblik op het denken van René Gude. Trouw
    • L.M. Huijer (2015, december 24). Samen beter bestand tegen schokken. Parool
    • L.M. Huijer (2015, oktober 3). Bildung, de tandloze tijger. Trouw
    • L.M. Huijer (2015, maart 26). De liefde heeft ook geen nut. Erasmus Magazine
    • L.M. HuijerLeve het bankstel en zaterdagpatatdag. Sleur is terug! Esta
    • L.M. Huijer (2013, november 21). Koester de discipline. Trouw
    • L.M. Huijer (2013, november 22). Zelfdiscipline als splijtzwam, Filosofisch Elftal. Interview Alicja Gescinska en Marli Huijer. Trouw
    • L.M. Huijer (2013, oktober 11). Wat maakt Volkerts vrijheid zo moeilijk? Filosofisch Elftal. Interview Marli Huijer en Bart Jan Spruyt. Trouw
    • L.M. Huijer (2013, augustus 2). Verwoest toerisme schoonheid?’ Filosofisch Elftal. Interview Frank Ankersmit en Marli Huijer. Trouw
    • L.M. Huijer (2013, maart 1). De laatste grote ontdekkingsreis. Filosofisch Elftal. Interview Bas Haring en Marli Huijer. Trouw
    • L.M. Huijer (2013, maart 23). Techniek zet ethici buiten spel. Trouw
    • L.M. Huijer (2013, mei 10). De overheid als dealer en teler van drugs. Filosofisch Elftal. Interview Bas Haring en Marli Huijer. Trouw
    • L.M. Huijer (2012, april 3). Ik was huisarts. Ik ben filosoof. NRC Handelsblad
    • L.M. Huijer (2012, maart 26). De mens een ritmisch wezen. Alkmaarsche Courant
    • L.M. Huijer (2012, maart 28). Breivik en Wilders in gesprek. Filosofisch Elftal. Interview Ger Groot en Marli Huijer. Trouw
    • L.M. Huijer (2010, september 15). Met vakbekwaamheid bereik je nauwelijks kiezers'. Filosofisch Elftal. Interview met Marli Huijer en Frank Ankersmit. Trouw
    • L.M. Huijer (2010, november 24). je met de klok of volgens je innerlijke tijd. Filosofisch Elftal. Interview met Marli Huijer en Joke Hermsen. Trouw
    • L.M. Huijer (2010, juli 24). Recht van kind is sterker dan recht op een kind. NRC Handelsblad
    • L.M. Huijer (2010, oktober 4). Lectoraat Filosofie beleeft goede tijden. Atrium, Krant van de Haagse Hogeschool
    • L.M. Huijer (2010, februari 24). De mens gaat niet achteruit. Filosofisch Elftal. Interview met Marli Huijer en Bas Haring. Trouw
    • L.M. Huijer (2010, oktober 4). Vertellen waar je op stemt: is dat nog steeds een taboe? Interview met Paul van Tongeren en Marli Huijer. Krant van de Haagse Hogeschool
    • L.M. Huijer (2010, maart 31). Je moet niet denken in uren of minuten. EVEN VRAGEN AAN Marli Huijer, Lector Haagse Hogeschool. AD Den Haag
    • L.M. Huijer (2010, april 8). Schrijven voor een breed publiek dwingt filosofen uit ivoren toren. Interview met Erno Eskens, Mieke Boon, Marli Huijer, Luuk van Middelaar en Gerard Visser ivm Socrateswisselbeker. Trouw
    • L.M. Huijer (2010, mei 26). De maatschappelijke luizen in de pels de mond gesnoerd.' Filosofisch Elftal. Interview Marli Huijer en Désanne van Brederode. Trouw
    • L.M. Huijer (2010, juli 21). Wie zo hard schreeuwt, sluit de dialoog uit'. Filosofisch Elftal. Interview Frank Ankersmit en Marli Huijer. Trouw
    • L.M. Huijer (2010, januari 16). Geef oude rituelen rond oertradities alle ruimte. Trouw
    • L.M. Huijer (2010, september 7). Krijgen van kinderen moet gewoon bij het leven horen. Trouw
    • L.M. Huijer (2009, januari 31). Rust en stilte zijn bedreigd goed. Trouw
    • L.M. Huijer (2009, maart 4). De crisis en het einde. Filosofisch Elftal. Interview met Frank Ankersmit en Marli Huijer. Trouw
    • L.M. Huijer (2009, mei 6). Steun of zelfstandigheid (over het voortbestaan van kranten). Filosofisch Elftal. Interview Marli Huijer & Rene Gude. Trouw
    • L.M. Huijer (2009, mei 9). Je leven achterlaten, dat is een illusie; vandaar dit boek. Trouw, interview Marli Huijer
    • L.M. Huijer & R. Mulder (2009, mei 9). Zonder verleden ben je niemand. Filosoferen over de verlokkingen en het gevaar van de tabula rasa. De Morgen
    • L.M. Huijer (2009, juli 1). Taboes blijven onmisbaar. Filofisch Elftal. Interview Marli Huijer & Paul van Tongeren. Trouw
    • L.M. Huijer & B. Van den Bergh (2009, augustus 6). Hoeveel verandering verdraagt een mens? De Volkskrant
    • L.M. Huijer (2009, september 12). Lessen in leven; Zelfhulp op de universiteit. Interview Vrij Nederland
    • L.M. Huijer (2009, september 28). Opnieuw beginnen kan tot iets moois én iets pijnlijks en ellendigs leiden. De Volkskrant, interview
    • L.M. Huijer (2009, oktober 21). Te lieve gevangenissen. Filosofisch Elftal. Interview Frank Ankersmit & Marli Huijer. Trouw
    • L.M. Huijer (2009, oktober 24). De stelling van Marli Huijer: met het invriezen van eicellen is uiteindelijk niemand geholpen. NRC Handelsblad, interview
    • L.M. Huijer (2009, december 2). Straf voor het dikke kind. Filosofisch Elftal. Interview Ger Groot & Marli Huijer. Trouw
    • L.M. Huijer (2009, augustus 26). Koester je Vlaamse buren. Filosofisch Elftal: Interview Marli Huijer & Luuk van Middelaar. Trouw
    • L.M. Huijer (2015, juni 8). O, leuk, een zwart iemand. Trouw
    • L.M. HuijerTussendenken past mij. Opzij
    • L.M. Huijer (2015, april 1). Vreedzaam samenleven vraagt om continue onderhoud. Filosofie Magazine, pp. 62-69.
    • L.M. Huijer (2015, april 4). Pesten hoort bij opgroeien. De Gelderlander
    • L.M. Huijer (2015, april 8). Werplek. NRC.next
    • L.M. Huijer & G.A.M. Groot (2015, april 10). Verdient de vuilnisman meer dan de bankier? Trouw
    • L.M. Huijer (2015, april 15). Thuis in de alledaagse wereld. De Volkskrant
    • L.M. Huijer (2015, april 22). We willen dat iets gisteren al is opgelost. Trouw
    • L.M. Huijer (2015, mei 12). Eindelijk doorleren, nu onder toezicht. Trouw
    • L.M. Huijer (2015, juni 1). Filosofisch verbinden. Coachlink, pp. 8-12.
    • L.M. Huijer (2015, augustus 14). Gesprek met de nieuwe Denker des Vaderlands over haar oude vak. Arts in Spe
    • L.M. Huijer (2015, juli 11). Ik tekende om ideeen te verhelderen. Trouw
    • L.M. Huijer (2015, juli 13). Ik zal nooit eenzaam worden. Trouw
    • L.M. Huijer (2015, juli 17). Politici, koester dit vonnis. Trouw
    • L.M. Huijer (2015, augustus 1). Op zoek naar nieuwe ritmes in een 24-uurs-economie. Work. Live
    • L.M. Huijer (2015, augustus 31). Stel je voor: je vecht om lucht in een koelwagen. Trouw
    • L.M. Huijer (2015, november 30). Veiligheid moet je bouwen. De denker adviseert. Trouw
    • L.M. Huijer (2015, oktober 1). Ik ben een uitgesproken hondenpersoon. Onze Hond
    • L.M. Huijer (2015, oktober 17). Leve de routine. De Standaard Weekblad
    • L.M. Huijer (2015, oktober 13). Eigenlijk wil de asielzoeker vragen: kan ik jou helpen? Trouw
    • L.M. Huijer (2015, september 1). Je kunt zelf iets in gang zetten. OneWorld
    • L.M. Huijer (2015, maart 28). Nieuwe Denker wil mondige mensen. Trouw
    • L.M. Huijer & R. van den Akker (2015, november 20). Vertraag het denken en handelen na aanslagen. Trouw
    • L.M. Huijer (2015, september 25). Rembrandts kopen is geen must. Trouw
    • L.M. Huijer (2015, maart 1). Man, wat zijn we saai. Kek Mama, pp. 100-103.
    • L.M. Huijer (2015, januari 30). Trots zijn op Nederland en Michiel de Ruyter. Trouw
    • L.M. Huijer (2015, augustus 1). Het begraafplaatsgevoel van Marli Huijer. De begraafplaats
    • L.M. Huijer (2015, februari 28). Vrijheid is op zich een leeg begrip. Het Parool
    • L.M. Huijer (2015, februari 4). Twee generaties over onmetelijke vrijheid. Trouw
    • L.M. Huijer (2015, februari 27). Marli Huijer eerste Denker des Vaderlands. Libelle
    • L.M. Huijer (2015, februari 27). Marli Huijer eerste 'Denkeres' des Vaderlands. Volkskrant
    • L.M. Huijer (2015, februari 27). Ik ben Denkeres, dat maakt het verschil. Trouw
    • L.M. Huijer (2015, februari 28). Marli Huijer Denker des Vaderlands. Nederlands Dagblad
    • L.M. Huijer (2015, februari 28). Er is niets mis met een beetje discipline. NRC Handelsblad
    • L.M. Huijer (2015, februari 28). Marli Huijer wordt derde Denker des Vaderlands. AD
    • L.M. Huijer (2012, januari 18). De koningin en de staatshoofddoek. Filosofisch Elftal. Interview Marli Huijer en Bart Jan Spruyt. Trouw
    • L.M. Huijer (2012, februari 22). Een bijzondere ontmoeting over tijdsbeleving. Amsterdam, Lester Gabriel en Marli Huijer in gesprek. De Kring.
    • L.M. Huijer (2009, juli 7). Converging Technologies. Diverging Religions. Remediation of cosmological rhythms. Paper presentation. Enschede, Conference of Society for Philosophy and Technology. University Twente.
    • L.M. Huijer (2009, november 12). Comments on Paradox of Scientific Authority: The Role of Scinetific Advice in Democracies by Wiebe Bijker, Roland Bal & Ruud Hendriks. Amsterdam, Annual meeting of Dutch research school WTMC.
    • L.M. Huijer (2017, november 20). Wat is publieksfilosofie? Rijksuniversiteit Groningen, Gastcollege binnen de Master Filosofie en Maatschappij, Faculteit der Wijsbegeerte,.
    • L.M. Huijer (2017, april 21). Overdracht van het Denker des Vaderlandsschap. De Lindeberg Nijmegen, Nacht van de Filosofie Nijmegen.
    • L.M. Huijer (2017, maart 17). ‘Staying behind’ Keynote lecture, opening van International Society for the Psychoanalytic Study of Organizations. EYE-film museum Amsterdam, European Regional Meeting 2017.
    • L.M. Huijer (2017, april 7). Eeuwige Rust. Huijer in gesprek met Ton Vink. Groningen, Nacht van de Filosofie Groningen.
    • L.M. Huijer (2017, mei 3). Leve de Publieksfilosofie - Interview over het boek. Jungle Amsterdam, Dwars door Oost.
    • L.M. Huijer (2017, januari 30). Hoe organiseren wij elkaar? Stadsschouwburg Amsterdam., korte inleiding plus interview in het programma Wish You were Here van Toneelgroep Amsterdam.
    • L.M. Huijer (2017, februari 13). De Vreemdeling. Erasmus MC Rotterdam, Medicursus.
    • L.M. Huijer (2017, februari 6). Hechting en Hupermobiliteit. Arminius Rotterdam, Nutslezing.
    • L.M. Huijer (2017, maart 8). 'Europa en Vluchtelingen' lezing en debat met Marli Huijer, Luuk van Middelaar en Paul Scheffer over de legitimiteit van Europa. Den Haag, Diner pensant, Ministerie van Buitenlandse zaken.
    • L.M. HuijerAchterblijven. Vossius Gymnasium Amsterdam, Vossiuslezing.
    • L.M. Huijer (2017, april 8). Eeuwig Onderweg. De angst om achter te blijven. Tilburg, Dag van de Filosofie Tilburg.
    • L.M. Huijer (2017, april 8). Huijer in gesprek met Tamar de Waal en Ingrid Boaz over 'Achterblijven'. Tivoli Utrecht, Thinking Planet.
    • L.M. Huijer (2017, april 19). Gezondheidstesten op je DNA: wat wil je weten? Arminius Rotterdam, Debat met Marli Huijer, Martine Cornel en Elisabeth Vroon.
    • L.M. Huijer (2017, maart 16). Arts of app, de zelfmetende mens. LUX Nijmegen, lezing in de serie ‘Eeuwig leven, nooit ziek’ en debat met prof. Alain van Gool.
    • L.M. Huijer (2017, september 21). De toekomst van de zorgrobots. Windesheim, Zwolle, lezing en debat met Erik Fisscher en Menno ter Wal. Windesheim in de serie Eeuwig leven, nooit ziek ism dagblad Trouw.
    • L.M. Huijer (2017, oktober 10). Spengler, vrouwen en culturen. Paradiso Amsterdam, Lezing bij de presentatie van het boek De Ondergang van het Avondland tijdens Spengleravond.
    • L.M. Huijer (2017, maart 24). Huijer in gesprek met Slavoj Zizek. Westerkerk, Amsterdam, G 10 van de economie en filosofie.
    • L.M. Huijer (2017, januari 18). Wie niet reist, telt niet mee. Cygnusgymnasium Amsterdam, Lezing voor leerlingen filosofie.
    • L.M. Huijer (2017, november 27). Het klimaatregiem en de Apocalyps. Lutherse Kerk Amsterdam, Repliek op en gesprek met Bruno Latour nav de publicatie van zijn boek Oog in oog met Gaia.
    • L.M. Huijer (2017, oktober 6). Staying behind and migration. Internationale School Amsterdam, Lezing tijdens conferentie Internationalising Schools Conference.
    • L.M. Huijer (2017, november 9). “Als ik straks maar geen spijt krijg.” De maatschappelijke context van het bevolkingsonderzoek.’. Spoorwegmuseum Utrecht, Hoofdlezing tijdens congres Bevolkingsonderzoeken op het spoor, georganiseerd door RIVM, Centrum voor Bevolkingsonderzoek.
    • L.M. Huijer (2017, september 5). Ausser Takt. Nederlandse Ambassade te Berlijn, openbaar interview nav de vertaling van Huijers boek Ritme tijdens publieksbijeenkomst.
    • L.M. Huijer (2017, december 8). Kunst in de openbare ruimte’, reflectie op kunstprojecten van studenten van de Willem de Koningacademie. Arminius, Rotterdam,, Rotterdamse Debatnacht.
    • L.M. HuijerZelfs arts ziet slechts de individuele gezondheid. Podemos Den Haag, Lezing en debat met Gert-Jan Segers over gezondheid en de politiek ism dagblad Trouw.
    • L.M. Huijer (2017, november 30). The Future is Female. Eve, Tilburg, lezing en interview tijdens een cultureel diner met de vrouwelijke (ex) Denker, Dichter, Theoloog en Componist des Vaderlands.
    • L.M. Huijer (2016, mei 24). Lezing over Hannah Arendt en de buitenstaander. Amsterdam, De Rode Hoed.
    • L.M. HuijerLezing over Discipline. Noordwijk, Ontbijtlezing Boekhandel Noordwijk.
    • L.M. Huijer (2016, mei 11). Lezing Discipline zonder autoriteit. Gent, Studiemiddag Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie over Autoriteit en discipline: de schaamte voorbij?.
    • L.M. Huijer (2016, april 2). Introductie op het werk van en gesprek met Zygmunt Bauman. Westerkerk, Grote Forum. G10 van de economie & filosofie.
    • L.M. Huijer (2016, april 5). Debat over grenzen met Paul Scheffer. Den Haag, Debat De Haagse Hogeschool.
    • L.M. Huijer (2016, april 9). Lezing over achterblijven en migratie. Leeuwarden, Nacht van de Filosofie.
    • L.M. Huijer (2016, april 9). Debat met Paul Scheffer en Tamar de Waal over grenzen. Leeuwarden, Nacht van de Filosofie.
    • L.M. Huijer (2016, april 15). Wat als iedereen migrant is? Leeuwarden, Filosofie Nacht, met Halleh Ghorashi olv Frank Meester.
    • L.M. Huijer (2016, augustus 31). Lezing Mens en ICT. Den Haag, De Haagse Hogeschool, Introductie lezing.
    • L.M. Huijer (2016, april 21). Lezingen ‘Hannah Arendt en omgaan met het kwaad’. Den Haag, Netwerkdag Vertrouwenspersonen bij de Rijksoverheid.
    • L.M. Huijer (2016, april 22). Lezing over achterblijven en migratie. Groningen, Groningse filosofienacht.
    • L.M. Huijer (2016, maart 12). Lezing Tussendenken over vluchtelingen. Brussel, Brussel Kaaitheater.
    • L.M. Huijer (2016, maart 15). Gesprek met Frank Meester over 'Het leven is niet leuk als je je mond houdt'. Delft, Broodje filosofie, TU Delft.
    • L.M. Huijer (2016, maart 31). Debat Paul Scheffer, Jurriën Rood en Marli Huijer over grenzen. Boekhandel Donner, Officiële opening van de Maand van de Filosofie 2016.
    • L.M. HuijerLezing over digitale media en de publieke sfeer. Amsterdam, Trouwberaad.
    • L.M. Huijer (2016, februari 13). Lezing over tegen-technologie. Leusden, Jubileumweekend ISVW, landgoed ISVW.
    • L.M. Huijer (2016, juni 17). Lezing over ritme en tijdsordening. Amsterdam, Mestival, Rode Hoed.
    • L.M. HuijerLezing ‘Discipline: zoek het niet in jezelf'. Eindhoven, Wijsgerige Kring.
    • L.M. Huijer (2016, juni 24). Rede over achterblijven. Oudeschild, Reede van Texel.
    • L.M. Huijer (2016, oktober 5). Lezing over Huijers (in het Duits vertaalde) boek Disziplin! Frankfurt, Philosophische Tisch.
    • L.M. Huijer (2016, juni 15). Lezing ‘Sociale media and the public sphere’. Amsterdam, GOTO conference Amsterdam 2016, Beurs van Berlage Amsterdam.
    • L.M. Huijer & G.E. Bakker (2016, oktober 3). Hoeveel veiligheid kunnen mens en samenleving aan? Den Haag, Ridderzaal, Tafelwetenschapper tijdens Avond van Wetenschap & Maatschappij.
    • J. de Mul & L.M. Huijer (2016, februari 14). De toekomstige mens. Leusden, Jubileum-weekend over filosofie, wetenschap en politiek. Leusden, Internationale School voor Wijsbegeerte.
    • L.M. Huijer (2016, december 1). Lezing over diversiteit en (on)gelijkheid. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen voorafgaand aan voorstelling Les Intouchables.
    • L.M. Huijer (2016, december 11). Lezing over Achterblijven en de Odyssee. Amsterdam, Bij: De Verhalenvertellers van Filosofie Magazine.
    • L.M. HuijerKeynotespeaker tijdens studiemiddag ‘Vluchtelingen en Ethiek’. Utrecht, Studiemiddag ‘Vluchtelingen en Ethiek’, Vereniging voor Ethici, Universiteit Utrecht.
    • L.M. Huijer (2016, juli 7). Lezing over ‘verantwoordelijke wetenschap’. Groningen, Symposium en emeritaat Trudy Dehue, Rijksuniversiteit Groningen.
    • L.M. Huijer (2016, november 9). Hoofdlezing over maatschappelijke uitsluiting tijdens de Kristallnachtherdenking. Breda, Kristallnacht herdenking, Mondiaal Centrum Breda.
    • L.M. HuijerLezing over het boek Achterblijven. Een nieuwe filosofie voor een grenzeloze wereld. Gent, Nacht voor de vrijdenker.
    • L.M. Huijer (2016, november 23). Lezing NRC Live over veerkracht en onderwijs. Rotterdam, Serie NRC Live bijeenkomsten die zich richt op de toekomst van het onderwijs.
    • L.M. Huijer (2016, oktober 15). Lezing over Achterblijvers en migranten. Amsterdam, Brainwash festival.
    • L.M. Huijer (2016, oktober 23). Lezing over achterblijven. Eindhoven, Van Piere boekhandel.
    • L.M. Huijer (2016, september 7). What is Rhythm? Delft, City Rhythm Conference. Delft University of Technology.
    • L.M. Huijer (2016, september 29). Achterblijven. Amsterdam, Athenaeum Boekhandel Roeterseiland, Boekpresentatie.
    • L.M. Huijer (2016, augustus 24). Lecture about rhythm and time. Ravenstein, Onderzoeksschool WTMC PhD Summer School: Time and STS, Soeterbeeck.
    • L.M. Huijer (2016, oktober 6). Lezing over migratie en achterblijven. Leeuwarden, De Dorpskerk Huizum, Slauerhofflezing.
    • L.M. Huijer (2015, april 19). Lezing over Tussendenken. Den Haag, Lezing over Tussendenken Van Stockum boekhandel.
    • L.M. Huijer (2015, mei 12). Eerste lezing in serie Denkerschap over Een doordacht leven: hoe verhoud ik mij tot mijzelf? Amsterdam, Vondelkerk, Serie Denkerschap over Een doordacht leven: hoe verhoud ik mij tot mijzelf?.
    • L.M. Huijer (2015, april 23). Jullie toekomst? Jullie politiek? Amsterdam, Barlaeusgymnasium, Debat over ‘Jullie toekomst?, Jullie politiek?’ met Marc Chavannes, Mona Keizer en Dick Pels over tijdens zesdeklassendagen Barlaeusgymnasium.
    • L.M. Huijer (2015, april 28). Ongelijkheid. Amsterdam, De Nieuwe Poort, Lunchpreek over ongelijkheid.
    • L.M. Huijer (2015, april 26). Tussendenken. Haarlem, Lezing over tussendenken, Filosofisch Cafe.
    • L.M. Huijer (2015, mei 28). Wat ‘Event’ is en hoe we ermee om kunnen gaan. Amsterdam, Westerkerk, Interview met Slavoj Zizek over wat ‘Event’ is en hoe we ermee om kunnen gaan.
    • L.M. Huijer (2015, mei 19). Omlijsting tweede lezing (door Tinneke Beeckman, over: Hoe verhoud ik me tot de ander?) in serie Denkerschap. Amsterdam, Omlijsting tweede lezing (door Tinneke Beeckman, over: Hoe verhoud ik me tot de ander?) in serie Denkerschap.
    • L.M. Huijer (2015, mei 20). Debat over Gender Bending met de Canadese kunstenares Heather Cassils. Eindhoven, Design Academy Eindhoven, Debat over Gender Bending met de Canadese kunstenares Heather Cassils.
    • L.M. Huijer (2015, mei 20). Humeurmanagement. Amsterdam, De Rode Hoed, In gesprek over humeurmanagement tijdens avond over het werk van René Gude.
    • L.M. Huijer (2015, mei 26). Omlijsting derde lezing in serie Denkerschap. Amsterdam, Omlijsting derde lezing (door Kader Abdolah over Hoe verhoud ik me tot de wereld?) in serie Denkerschap.
    • L.M. Huijer (2015, april 21). Het belang van de boekhandel. Amsterdam, Boekhandelsdag, Uitgeverij Boom.
    • L.M. Huijer (2015, juni 21). Mag het Licht aan? Amsterdam, Lezing ism F. Meester Duurzaam tussen nomadische mensen.
    • L.M. Huijer (2015, april 18). Deelname dialoogtafel. Amsterdam, Deelname dialoogtafel Steve Bikoplein.
    • L.M. Huijer (2015, april 17). Debat met Haroon Sheikh over economie en technologie. Amsterdam, Filosofienacht Amsterdam.
    • L.M. Huijer (2015, januari 15). Lezingenreeks ‘De kunst van het onderzoek'. Den Haag, Haagse Hogeschool, Filosofisch Laboratorium.
    • L.M. Huijer (2015, april 10). Debat met Henk Oosterling over tussendenken. Rotterdam, Debat met Henk Oosterling over tussendenken in boekhandel Donner.
    • L.M. Huijer (2015, april 9). Lezing over tussendenken. Amsterdam, Lezing over tussendenken Martyrium Boekhandel.
    • L.M. Huijer (2015, april 7). Tussendenken. Naar een nieuwe publieke ruimte. Den Haag, Openbare les ‘Tussendenken. Naar een nieuwe publieke ruimte’.
    • L.M. Huijer (2015, maart 5). Discipline. Amsterdam, Maagdenhuis, Lezing over Discipline.
    • L.M. Huijer (2015, februari 11). Lezing over het boek Discipline voor het Nederlands Letterenfonds. Amsterdam, Lezing over het boek Discipline voor het Nederlands Letterenfonds.
    • L.M. Huijer (2015, maart 27). Inauguratie als Denker des Vaderlands. Rotterdam, Inauguratie als Denker des Vaderlands, Opening Maand van de Filosofie.
    • L.M. Huijer (2015, september 1). Techniekfilosofie. Den Haag, Academie IT & Design, Eventweek over techniekfilosofie, toegespitst op E-health.
    • L.M. Huijer (2015, juni 25). Keynote lezing over Tussendenken. Amsterdam, Het jaarlijkse congres van het lectoraat Management van Cultuurverandering van de Hogeschool van Amsterdam.
    • L.M. Huijer (2015, augustus 31). Opening academisch jaar. Den Haag, De Haagse Hogeschool, Korte lezing tijdens de opening academisch jaar.
    • L.M. Huijer (2015, juni 15). Van wie is de stad? Amsterdam, Felix Meritis, Interview en deelname aan debat.
    • L.M. Huijer (2015, juni 28). Workshop IMC. Rotterdam, Filosofieles voor kinderen van ca 12 jaar.
    • L.M. Huijer (2015, oktober 15). Tussendenken voor Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Utrecht, Lezing over Tussendenken voor Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren.
    • L.M. Huijer (2015, oktober 9). Health apps: subtiele disciplinering of nieuwe 'zorg voor zichzelf'. Eindhoven, Congres Vereniging Filosofie en Geneeskunde De moraal van digitaal.
    • L.M. Huijer (2015, december 18). Tussendenken Nederlandse Vereniging van Psychotherapie. Amsterdam, Lezing over Tussendenken Nederlandse Vereniging van Psychotherapie.
    • L.M. Huijer (2015, december 1). Thuis in de tussenruimte: hoe verbinden wij ons digitaal? Den Haag, Lezing en debat door Marli Huijer en Martijn de Waal.
    • L.M. Huijer (2015, december 16). Ritmes van feestdagen. Rotterdam, Erasmus kring.
    • L.M. Huijer (2015, december 3). Tussendenken. Nijmegen, Lezing over Tussendenken bij Radboud Reflects.
    • L.M. Huijer (2015, november 24). Versnelling. Twente, Studium Generale.
    • L.M. Huijer (2015, november 17). Discipline. Amsterdam, Wetenschap in de Wijk.
    • L.M. Huijer (2015, oktober 24). Tussenruimte. Amsterdam, Lezing over Tussenruimte voor HUMAN tv tijdens Brainwash Festival.
    • L.M. Huijer (2015, oktober 24). Gesprek met Connie Palmen en Marli Huijer over literatuur en filosofie. Amsterdam, Gesprek met Connie Palmen en Marli Huijer olv Wim Brands , Brainwash Festival.
    • L.M. Huijer (2015, oktober 12). Op het tweede gezicht. Amsterdam, De Rode Hoed, Debat met diverse sprekers over antisemitisme olv Clairy Polak.
    • L.M. Huijer (2015, oktober 7). In gesprek over de hiërarchie in het ziekenhuis met Peter Henk Steenhuis. Maastricht, Levensloop congres arts-assistenten.
    • L.M. Huijer (2015, oktober 1). Bildung en discipline. Leusden, Keynote lezing eerste landelijke bildungsconferentie ISVW.
    • L.M. Huijer (2015, oktober 1). Lezing bij lancering van de Mohammed Glossy. Rotterdam, Arminiuskerk, Lezing bij lancering van de Mohammed Glossy.
    • L.M. Huijer (2015, september 23). Bekendmaking winnaar schrijfwedstrijd Parlement der dingen. Amsterdam, Bekendmaking winnaar schrijfwedstrijd.
    • L.M. Huijer (2015, september 23). Deelname aan debat over vluchtelingen en de politiek. Amsterdam, De Rode Hoed, Deelname aan debat over vluchtelingen en de politiek.
    • L.M. Huijer (2015, september 22). Thuis in de tussenruimte. Den Haag, Haagse Hogeschool, Symposium Thuis in de tussenruimte.
    • L.M. Huijer (2015, september 9). E-health: I run, you have to run, we run. Amsterdam, Botanische Tuinen Amsterdam, Lezing tijdens internationaal interdisciplinair symposium.
    • L.M. Huijer (2015, september 4). Come closer. Amsterdam, Oude Kerk, Huijer in gesprek met Frank Meester over ritmes en tussenruimte.
    • L.M. Huijer (2015, augustus 23). Tijd voor een nieuw ritme. Biddinghuizen, Lowlands, School of Life.
    • L.M. Huijer (2015, augustus 21). Lezing en workshop over Nietzsche. Leusden, Internationale School voor de Wijsbegeerte, Zomercursus Christien Brinkgreve ‘De mens als koorddanser’.
    • L.M. Huijer (2015, juli 3). Lezing n.a.v. afscheid van prof. Joep Dohmen. Utrecht, Afscheid van prof. Joep Dohmen aan de Universiteit van Humanistiek.
    • L.M. Huijer (2015, juni 30). Marathongesprek in het kader van Keti Koti dialoog. Amsterdam, Viering van Nederlandse afschaffing van de slavernij.
    • L.M. Huijer (2013, november 27). De grote discipline avond. Amsterdam, Felix Meritis.
    • L.M. Huijer (2013, januari 30). Urban Rhythms. Utrecht, Platform 31.
    • L.M. Huijer (2013, januari 16). Discipline, Time and Agency. Manchester, Lighting talk, University of Manchester.
    • L.M. Huijer (2013, januari 31). Ritme: het geheim van het goede leven in de 24-uurseconomie. Middelburg, Lezing Zeeuwse bibliotheek.
    • L.M. Huijer (2013, december 12). Gender & Genes. Amsterdam, Boekpresentatie.
    • L.M. Huijer (2013, november 28). Ritmes en levenskunst. Rotterdam, HOVO EUR.
    • L.M. Huijer (2013, november 29). Discipline. Arnhem, Lezing filosofisch cafe.
    • L.M. Huijer (2013, februari 25). Lezing over Berson. Rotterdam, HOVO Rotterdam.
    • L.M. Huijer (2013, november 15). Rhythms of (self)discipline. Rotterdam, Paperpresentatie Onderzoeksschool Wijsbegeerte.
    • L.M. Huijer (2013, januari 15). Lezing over ritme. Den Haag, Vereniging voor Wijsbegeerte.
    • L.M. Huijer (2013, december 13). Gesprek over Discipline. Amsterdam, De nieuwe liefde.
    • L.M. Huijer (2013, februari 11). Op zoek naar een terugkerende tijd. Den Haag, De Haagse Hogeschool.
    • L.M. Huijer (2013, mei 7). Waanzin bij Foucault. Amsterdam, Interview en debat over Historie de la folie. De Nieuwe Liefde.
    • L.M. Huijer (2013, oktober 28). Discipline. How to survive in times of plenty. Breda, TEDx.
    • L.M. Huijer (2013, juli 2). Rhythm and Trace. Kreta, Paper presentation Conference of the International Society for the Study of Time.
    • L.M. Huijer (2013, februari 11). Lezing over Popper. Rotterdam, HOVO Rotterdam.
    • L.M. Huijer (2013, april 12). Discipline, schuld en boete. Amsterdam, Nacht van de Filosofie, Beurs van Berlage.
    • L.M. Huijer (2013, maart 18). Moraal van de dingen. Utrecht, Lezing en debat ism Hans Achterhuis. Studium Generale Utrecht.
    • L.M. Huijer (2013, februari 7). Filosofie en bioritmes. Drachten, lezing voor artsencongres.
    • L.M. Huijer (2013, maart 3). Ritmes en het Nieuwe Ouder Worden. Leusden, ISVW/NRC.
    • L.M. Huijer (2012, augustus 22). Opnieuw beginnen en toch jezelf kennen. Leusden, ISVW, onderdeel van de cursus Ken uzelve (olv prof. dr. C. Brinkgreve).
    • L.M. Huijer (2012, april 21). Ritme: pleister op de ziel. Leeuwarden, Nacht van de filosofie.
    • L.M. Huijer (2012, april 23). Tafelspeech over De vrije wil. Den Haag, Brediusdiner, Brediusmuseum.
    • L.M. Huijer (2012, april 25). Lezing en muziek ism Frank Meester over ritme en bezieling. Leusden, Huisartsencongres, ISVW.
    • L.M. Huijer (2012, april 26). Ritme heelt de gaten in de ziel. Groningen, Nacht van dse filosofie.
    • L.M. Huijer (2012, mei 11). Lezing en muziek ism Frank Meester over ritme en bezieling. Leusden, ISVW.
    • L.M. Huijer (2012, juni 5). Ritme en management. Den Bosch, Lustrum van Development Works.
    • L.M. Huijer (2012, oktober 3). Duivelse dilemma's. Wat hebben film en filosofie aan elkaar? Utrecht, Nederlands Filmfestival Utrecht.
    • L.M. Huijer (2012, september 21). Ritmes en het levenseinde. Wageningen, Hospice Wageningen Renkum in bibliotheek Wageningen.
    • L.M. Huijer (2012, oktober 11). Leven in crisistijd. Den Haag, Coreferaat `Leven in crisistijd'. Hoofdgast Femke Halsema. Co-referenten: Marli Huijer en Meinie Prinsen. Georganiseerd door Verwey Jonker Instituut en SER.
    • L.M. Huijer (2012, oktober 15). Ritme en levenskunst. Rotterdam, HOVO Rotterdam (in lezingenreeks over levenskunst).
    • L.M. Huijer (2012, april 15). Nacht van de filosofie. Amsterdam, Nacht van de filosofie, Felix Meritis, Debat met Filosofisch Elftal Trouw met o.a. Desanne van Brederoode, Bas Haring, Marli Huijer en Sabine Roeser.
    • L.M. Huijer (2012, oktober 25). Referent bij het Natuurfilosofie van Koo van der Wal. Utrecht, Universiteit voor Humanistiek.
    • L.M. Huijer (2012, oktober 29). Tafelwetenschapper. Den Haag, Avond van Wetenschap & Maatschappij.
    • L.M. Huijer (2012, november 5). Anna Arendt. Rotterdam, HOVO.
    • L.M. Huijer (2012, oktober 23). Ritme en religie. Den Haag, Uytenbogaertcentrum.
    • L.M. Huijer (2012, april 15). Goudmijn van het denken. Amsterdam, Nacht van de filosofie, Felix Meritis.
    • L.M. Huijer (2012, april 15). Goudmijn van het denken. Amsterdam, Nacht van de filosofie, Felix Meritis, Stand-Up Philosophy met René Gude, Bert Keizer.
    • L.M. Huijer (2012, november 15). Marli Huijer in debat met Ernst-Jan Pfauth. Amsterdam, Jaarcongres Telewerkforum. Dialooghuis ABN Amro.
    • L.M. Huijer (2012, september 25). Rhythm and design. Delft, -Guest lecture voor internationale studenten Master Design for Interaction, UT Delft.
    • L.M. Huijer (2012, oktober 17). Lighting Talk `Bonding E-Rhythms'. Manchester, Temporal Conflict Workshop on Time and Communality. University of Manchester.
    • L.M. Huijer (2012, maart 31). De ritmiek van weleer. Alkmaar, Remonstrantse kerk.
    • L.M. Huijer (2012, november 23). Ritmes van het nieuwe burgerschap. Amsterdam, RC Stichting Het Maagdenhuis. Mozes en Aaronkerk.
    • L.M. Huijer (2012, november 19). Bruno Latour. Rotterdam, HOVO Rotterdam.
    • L.M. Huijer (2012, december 5). Martha Nussbaum. Rotterdam, HOVO.
    • L.M. Huijer (2012, november 9). Ritme en bezieling ism Frank Meester. Den Haag, Thinkfestival, De Haagse Hogeschool.
    • L.M. Huijer (2012, november 8). Ritme en bezieling ism Frank Meester. Den Haag, Thinkfestival, De Haagse Hogeschool.
    • L.M. Huijer (2012, november 6). Opnieuw Beginnen. Den Haag, 5x korte workshopleiding in het kader van reorganisatie van de politie. Politie Haaglanden.
    • L.M. HuijerRitmes van actief burgerschap. Amsterdam, Lezing RC Maagdenhuis.
    • L.M. Huijer (2012, maart 25). Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd. Dronten, Theater de Meervaart.
    • L.M. Huijer (2012, maart 29). Goudmijn van het denken. Met Frank Meester, Stine Jensen. Dronten, Boekpresentatie Scheltema Amsterdam.
    • L.M. Huijer (2010, september 16). Ritmes van welbevinden. Meeting Plaza, Maarssen, Lezing tijdens studiedag voor psychiaters e.a. `Tijd en tijdsbeleving. Normale en psychopathologische ervaring van tijd'.
    • L.M. Huijer (2010, november 26). Rhythms of craftmanship. Rotterdam, Lezing en debat ism Richard Sennett en Henk Oosterling, olv Wiep van Bunge. Arminiuskerk Rotterdam.
    • L.M. Huijer (2010, april 16). Boekpresentatie met debat n.a.v Moralicide. Nieuwe morele vocabulaires voor technologie. M.m.v. Ronald Plasterk, Jos de Mul, Marli Huijer en Martijntje Smits. Rotterdam, debat n.a.v Moralicide. Nieuwe morele vocabulaires voor technologie.
    • L.M. Huijer (2010, april 17). Habermas vs Foucault (deelname aan debat met Gijs van Oenen). Amsterdam, Wijsgerig festival Drift - in alle staten! Volkskrantgebouw.
    • L.M. Huijer (2010, mei 18). Interview nav verschijnen van Moralicide door Marcel Zuijderland. Amsterdam, Filosofisch Café Felix & Sofie. Felix Meritis.
    • L.M. Huijer (2010, juli 20). Opnieuw beginnen en toch "jezelf" blijven. Leusden, Lezing in het kader van de cursus Ken uzelve (ism prof. dr. Christien Brinkgreve), ISVW.
    • L.M. Huijer (2010, december 11). In de herhaling toont zich de meester. Hoeleden-Kortenaken, Belgie, Lezing op uitnodiging van Campus Gelbergen.
    • L.M. Huijer (2010, oktober 13). Uitstelmoeders en diepvrieseitjes: is het invriezen van eicellen maatschappelijk verantwoord? Nijmegen, UMC St Radbouddebat met Pia Dijkstra (lid Tweede Kamerfractie D66), Marli Huijer, prof. dr. Jan Kremer (voortplantingsgeneeskunde) en Marieke Schellart (documentairemaakster).
    • L.M. Huijer (2010, november 20). De paradoxen van tijd. Leusden, Conferentie Vereniging voor Filosofische Praktijk/ISVW.
    • L.M. Huijer (2009, augustus 25). Vrijmoedig spreken. Over vrijheid van expressie in een postmoderne samenleving. Vijfhuizen, Lezing Marli Huijer voor groep kunstenaars, Trailerpark, Zomeracademie, Kunstfort.
    • L.M. Huijer (2009, april 17). Opnieuw beginnen. Gesprek met Marli Huijer en Djoeke Veeninga olv Leon Heuts. Amsterdam, Nacht van de Filosofie.
    • L.M. Huijer (2009, april 17). Deelname Socratisch gesprek M. Huijer met Job Cohen, Rob Wijnberg en Maarten van Buuren olv Humberto Schwab. Amsterdam, Nacht van de Filosofie. Felix Meritis Amsterdam.
    • L.M. Huijer (2009, september 1). Opnieuw beginnen. Metamorfosen in het bestaan. Utrecht, Studium Generale Utrecht.
    • L.M. Huijer (2009, oktober 28). Opnieuw beginnen. Metamorfosen in het bestaan. Haarlem, Filosofisch Café Haarlem.
    • L.M. Huijer (2009, maart 17). Jihad versus McPorn. Tilburg, Marli Huijer in debat met Myrthe Hilkens, Jan Jaap de Ruiter olv Ralf Bodelier, Stadschouwburg.
   • L.M. Huijer (2009). Marking time. On the anthropology of the contemporary [Bespreking van het boek Book On the anthropology of the contemporary]. Genomics, 1(5), 139-141.
    • L.M. Huijer (2009). Waarom de kerkklok s'nachts slaat. Oude ritmes in een hoogtechnologische samenleving. Rotterdam: Stichting Civis Mundi
    • L.M. Huijer (2003). Vrijmoedig spreken. Publieke gesprekken over gender en biotechnologie. Maastricht: Universiteit Maastricht
   • L.M. Huijer (periode: 2015 t/m 2017). Lid Wetenschappelijk Adviescollege GeesteswetenschappenPosition at: NWO.
   • L.M. Huijer (gesprek) (2017, jan 27). Denker des Vaderlands bezorgd over verruwing van debatcultuur. [radio-uitzending]. In Met het Oog op Morgen Radio 1 NPO.
   • L.M. Huijer (Marli Huijer spreekt bij over kiezen in Nederland, Geert Wilders en populisme) (2017, mrt 12). ARTE. [televisie-uitzending]. In Metropolis.
   • L.M. Huijer (Interview met Marli Huijer over taboes in De nieuwsgieren) (2017, okt 13). Radio 1, NPO. [radio-uitzending]. In De Ochtend.
   • L.M. Huijer (Denker des Vaderlands bezorgd over verruwing van debatcultuur.) (2017, okt 13). NPO Radio 1. [radio-uitzending]. In Met het oog op morgen.
   • L.M. Huijer (Marli Huijer in gesprek met techverslaggever Merijn Doggen over 10 jaar Iphone.) (2017, jan 10). Radio 1, NPO. [radio-uitzending]. In EenVandaag.
   • L.M. Huijer (gesprek) (2017, jan 10). Marli Huijer in gesprek met techverslaggever Merijn Doggen over 10 jaar Iphone. [radio-uitzending]. In EenVandaag, Radio 1 NPO.
   • L.M. Huijer (over #Metoo) (2017, nov 19). NPO2. [televisie-uitzending]. In Jacobine op Zondag.
   • L.M. Huijer (gast) (2016, mrt 30). De Ochtend over Premier Rutte en vluchtelingen. [radio-uitzending]. In De Ochtend over Premier Rutte, Radio 1 NPO.
   • L.M. Huijer (interview) (2016, mei 23). Marli Huijer spreekt met Chris Kijne over Hannah Arendt. [radio-uitzending]. In Met het Oog op Morgen, Radio 1 NPO.
   • L.M. Huijer (gesprek) (2016, apr 17). Gesprek over vluchtelingenbeleid met Marli Huijer en Thijs Lijster. [radio-uitzending]. In Glasnost radio, lokale radio Groningen.
   • L.M. Huijer (gesprek) (2016, dec 04). 15 Jaar Kunststof. [radio-uitzending]. In Kunststof, Radio 1 NTR.
   • L.M. Huijer (gesprek) (2016, mrt 04). Gesprek over vrouwen in de filosofie. [radio-uitzending]. In Nooit meer slapen, Radio 1 VPRO.
   • L.M. Huijer (gesprek) (2016, mrt 23). Gesprek over de aanslagen in Brussel. [radio-uitzending]. In De Nieuws BV, Radio 1 NPO.
   • L.M. Huijer (gast) (2016, mrt 20). Kwesties. [radio-uitzending]. In Kwesties, Radio 1 NTR.
   • L.M. Huijer (gesprek) (2016, mrt 08). Gesprek over vrouwen in de filosofie met Marli Huijer, Daan Roovers en Tineke Beeckman. [radio-uitzending]. In De Nieuws BV, Radio 1,BNN-VARA.
   • L.M. Huijer (interview) (2016, sep 27). Marli Huijer over achterblijven en emigratie. [radio-uitzending]. In HEMMEN, BNR Radio.
   • L.M. Huijer (gastpresentatrice) (2016, feb 06). Een goede morgen met.. [radio-uitzending]. In Een goede morgen met.. , Radio 4 AVROTROS.
   • L.M. Huijer (gastspreker) (2016, jul 18). Estafette: Racisme in Nederland? [radio-uitzending]. In Met het Oog op Morgen, Radio 1 NPO.
   • L.M. Huijer (gesprek) (2016, apr 26). Gesprek over stiltecoupés en verantwoordelijkheid van reizigers. [radio-uitzending]. In Een vandaag, Radio 1 NPO.
   • L.M. Huijer (gastspreker) (2016, okt 15). Wat hebben we als samenleving oude mensen nog te bieden? [radio-uitzending]. In Nieuwsshow, Radio 1 NPO.
   • L.M. Huijer (interview) (2016, apr 29). Alain de Botton, Menno Lievers en Marli Huijer over publieksfilosofie. [televisie-uitzending]. In Nieuwsuur NOS.
   • L.M. Huijer (gastspreker) (2016, nov 17). Pompidou. [radio-uitzending]. In Pompidou, VRT Radio Klara.
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2016, jan 03). Marli Huijer te gast bij Buitenhof. [televisie-uitzending]. In Buitenhof. http://www.vpro.nl/buitenhof/speel.VPWON_1250215.html
   • L.M. Huijer (gast optreden) (2016, okt 16). Jacobine op Zondag over genderneutraal opvoeden. [televisie-uitzending]. In Jacobine op Zondag. NPO2.
   • L.M. Huijer (Introductie) (2016, okt 05). Inleven in een ander. [televisie-uitzending]. In De Grote Bijbelquiz. NPO2.
   • L.M. Huijer (Introductie) (2016, okt 04). Achterblijven. [televisie-uitzending]. In De Grote Bijbelquiz. NPO2.
   • L.M. Huijer (interview) (2016, feb 07). Marli Huijer over smartphones en social media. [televisie-uitzending]. In Kruispunt.
   • L.M. Huijer (gast optreden) (2016, jan 03). Over depressief Nederland. [televisie-uitzending]. In Buitenhof.
   • L.M. Huijer (gesprek) (2016, dec 27). Marli Huijer over de stand van Nederland in 2017. [radio-uitzending]. In Stand.nl, Radio 1 NPO.
   • L.M. Huijer (gesprek) (2016, dec 24). De stand van het land, over populisme met als gasten Bas Heijne, Marli Huijer en Tamar de Waal. [radio-uitzending]. In Tros Nieuwsshow, Radio 1 NPO.
   • L.M. Huijer (gesprek) (2016, dec 22). Marli Huijer geeft een korte kerstgedachte. [radio-uitzending]. In Amsterdam FM.
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, mrt 30). Interview met Marli Huijer. [radio-uitzending]. In Studio Haagse Bluf. Omroep West.
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, jul 17). Rijnmond staat stil met Marli Huijer. [radio-uitzending]. In RTV Rijnmond. http://www.rijnmond.nl/nieuws/128249/Rijnmond-Staat-Stil-met-Marli-Huijer
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, apr 16). Interview met Marli Huijer door Naida Ribic. [radio-uitzending]. In Dichtbij Nederland. Radio 5. http://www.npo.nl/dichtbij-nederland/16-04-2015/RBX_NTR_813472/RBX_NTR_837058
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, apr 09). Nooit meer slapen. [radio-uitzending]. In VPRO Radio. http://www.vpro.nl/speel.RBX_VPRO_676746.html
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, apr 06). Interview over toename verwarde personen. [radio-uitzending]. In NPO Radio 1. NPO Radio 1.
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, apr 05). Touche. Vrienden van de Wijsheid. [radio-uitzending]. In VRT 1.
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, feb 27). Ritme van de Stad. [radio-uitzending]. In Amsterdam FM. http://www.amsterdamfm.nl/marli-huijer-nieuwe-denker-des-vaderlands/
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, mrt 27). Interview met Marli Huijer door Lex Bohlmeijer. [radio-uitzending]. In De Correspondent. https://soundcloud.com/de-correspondent/lex-bohlmeijer-in-gesprek-met-marli-huijer
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, mrt 21). De Kennis van Nu. Coen Verbraan in gesprek met Marli Huijer. [radio-uitzending]. In NPO Radio 1. http://www.dekennisvannu.nl/site/programmas
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, mrt 21). Interne Keuken. Interview met Marli Huijer. [radio-uitzending]. In Interne Keuken. Radio 1.
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, mrt 17). OBA Live. Interview met Marli Huijer. [radio-uitzending]. In Boeddhistische Omroep. http://www.bosrtv.nl/radio/oba-live3
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, mrt 16). Andersdenkenden. [radio-uitzending]. In RKK Radio.
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, jul 21). Denker des Vaderlands Marli Huijer bespreekt de ochtendkranten. [radio-uitzending]. In NPO KRO, De Ochtend van 4.
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, jun 05). Denker des Vaderlands Marli Huijer bespreekt de ochtendkrant. [radio-uitzending]. In NPO KRO, De Ochtend van 4. http://www.npo.nl/de-ochtend-van-4/05-06-2015/RBX_KRO_726085/RBX_KRO_955654
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, nov 18). Marli Huijer in gesprek met Colet van der Ven. [televisie-uitzending]. In De Nachtzoen. http://www.eo.nl/tv/de-nachtzoen/aflevering-detail/aflevering/marli-huijer-2-20151118t003000/
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, jul 22). Opium op 4. Interview met Marli Huijer door Andrea van Pol. [radio-uitzending]. In Opium 4. AVROTROS. http://www.npo.nl/opium-op-4/22-07-2015/RBX_AT_725568/RBX_AT_1467819
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, aug 08). Holland-Belgie. [radio-uitzending]. In NPO radio 1.
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, okt 22). Over inspraakavonden en vluchtelingen. [televisie-uitzending]. In Een Vandaag. http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/vluchtelingen/62707/_stop_met_inspraakavonden_
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, okt 16). Marli Huijer in gesprek met Colet van der Ven. [televisie-uitzending]. In De Nachtzoen. http://tvblik.nl/de-nachtzoen/marli-huijer
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, sep 14). Over vluchtelingen. [televisie-uitzending]. In Tijd voor Max. NPO. http://www.npo.nl/tijd-voor-max-hallo-nederland/14-09-2015/POW_02759105/POMS_MAX_1982540
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, apr 27). De dichter, denker, fotograaf, componist en kok des vaderlands. [televisie-uitzending]. In PAUW. http://www.npo.nl/pauw/27-04-2015/VARA_101372772/POMS_VARA_843830
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, mrt 16). Over denkerschap. [televisie-uitzending]. In Tijd voor Max.
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, mrt 15). Over tussendenken. [televisie-uitzending]. In De Nieuwe Wereld. IKONhuis. http://tvblik.nl/ikonhuis-de-nieuwe-wereld/denkster-des-vaderlands-kinderpardon-en-nederland-kantelt
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, mrt 13). Denker des vaderlands. [televisie-uitzending]. In De Wereld Draait Door. http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/gasten/marli-huijer
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, dec 30). Grote Woorden. [radio-uitzending]. In Grote woorden. NPO Radio 1. http://www.npo.nl/grote-woorden/30-12-2015/RBX_VPRO_2820619
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, nov 30). Gesprek over slachtofferschap. [radio-uitzending]. In OBA Live. Radio 5.
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, nov 02). Bloedtesten op kanker. [radio-uitzending]. In NPO Radio 1. NPO Radio 1.
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, aug 13). Kunststof. [radio-uitzending]. In NPO Radio 1. NPO Radio 1.
   • L.M. Huijer (inhoud bijdrage) (2015, sep 03). Kennis festivals relevant bij vluchtelingenopvang. [radio-uitzending]. In AmsterdamFM. AmsterdamFM. http://www.ntr.nl/Kunststof-Radio/8/detail/Kunststof--Marli-Huijer--Denker-des-Vaderlands/RBX_NTR_700903
   • L.M. Huijer (n.v.t.) (2012, apr 11). Interview Huijer & Meester over het boek Goudmijn van het denken. [radio-uitzending]. In OBA-live.
   • L.M. Huijer (n.v.t.) (2012, jul 15). De verzorgingsstaat en de zorg. Participants of the debate Louise Gunning, Marli Huijer, Dick Willems, Clairy Polak and Ad Verbrugge. [radio-uitzending]. In HUMAN television Filosofisch Kwintet.
   • L.M. Huijer (n.v.t.) (2012, aug 12). Interview Huijer over het boek Ritme. [radio-uitzending]. In De zondag van Van Willigenburg.
 • University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Faculteit der Wijsbegeerte
  Department
  Filosofie van Mens en Cultuur
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Faculteit der Wijsbegeerte
  Department
  Filosofie van Mens en Cultuur
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Faculteit der Wijsbegeerte
  Department
  Filosofie van Mens en Cultuur
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Faculteit der Wijsbegeerte
  Department
  Filosofie van Mens en Cultuur
  Country
  The Netherlands
  Telephone
 • The Late Writings of Foucault

  Title
  The Late Writings of Foucault
  Year
  2017
  Period
  BLOCK3
  Year level
  Master 1 (Master Philosophy)

  Critique

  Title
  Critique
  Year
  2017
  Period
  BLOCK1B
  Year level
  Bachelor 2 (Bachelor Wijsbegeerte), Minor (Bachelor Double Degree with Philosophy)

  The Late Writings of Foucault

  Title
  The Late Writings of Foucault
  Year
  2016
  Period
  BLOCK3
  Year level
  Master 1 (Master Philosophy)
 • Academie IT & Design

  Start Date
  Sep/2016
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Lector filosofie
  Specialty
  Publieksfilosofie

  Human

  Start Date
  Sep/2016
  End Date
  Is current
  Place
  HILVERSUM
  Description
  Columnist
  Specialty
  Publieksfilosofie

  Kamp Amersfoort

  Start Date
  Mar/2017
  End Date
  Is current
  Place
  LEUSDEN
  Description
  Lid comite van aanbeveling
  Specialty
  Publieksfilosofie

  Schrijverscentrale

  Start Date
  Sep/2016
  End Date
  Is current
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  Lezingen
  Specialty
  Publieksfilosofie

  Trouw, Volkskrant, NRC

  Start Date
  Sep/2016
  End Date
  Is current
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  Artikelen en interviews
  Specialty
  Publieksfilosofie