dr. (Marlies) EM Galenkamp

dr. (Marlies) EM Galenkamp
Associate professor Erasmus School of Law Sociology, Theory, and Methodology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L6-013
Email
galenkamp@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Marlies Galenkamp (2014) - Het morele kompas van bestuurders in het licht van Erasmus' deugdenethiek - Filosofie, 1 (137), 21-27
 • Marlies Galenkamp (2012) - Locke and Bayle on Religious Toleration - Erasmus Law Review, 5 (1), 79-92
 • Marlies Galenkamp (2009) - John Stuart Mills on Liberty: 1859 en 150 jaars later - Filosofie, 19 (2), 3-9
 • Marlies Galenkamp (2009) - Voorbij het schadebeginsel en het moralismebeginsel. Op zoek naar richtlijnen voor de publieke ruimte. - Filosofie, 19 (2), 35-42
 • Marlies Galenkamp (2006) - Tolerantie in de multiculturele samenleving: Hoe moralistisch moeten we zijn? (themanummer Multiculturalisme: Achtergronden en perspectieven) - Filosofie, 16 (6), 16-22
 • Marlies Galenkamp (2005) - Religieuze overtuigingen en het discriminatieverbod. Enkele bedenkingen bij het leerstuk van interpretatieve terughoudendheid - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2005 (mei), 251-256
 • Marlies Galenkamp (2002) - De multiculturele samenleving in het geding - Justitiele Verkenningen, 28 (5), 75-84
 • Marlies Galenkamp (2002) - Over de regels van de groep en de regels van de samenleving - Ars Aequi, 51 (1), 15-21
 • Marlies Galenkamp & JM ten Voorde (2002) - Culturele achtergronden in de strafrechtspleging. Op zoek naar de juiste onderzoeksvragen - Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 81 (3/4), 42-45
 • Marlies Galenkamp (2000) - De rol van cultuur in het strafrecht. Een filosofisch probleem - Filosofie, 10 (5), 21-24
 • Marlies Galenkamp (1998) - Van 'non-discriminatie' naar 'eigen identiteit' - Beleid en Maatschappij, 25 (1), 40-50
 • Marlies Galenkamp (1998) - Minderheden en hun praktijken, Ruimte en grenzen van liberale tolerantie - Filosofie en Praktijk, 19 (1), 1-19
 • Marlies Galenkamp (1998) - Do We Need Special, Collective Rights for Immigrants and Refugees in Western Europe - Citizenship Studies, 2 (3), 501-517
 • Marlies Galenkamp (1998) - Group Identity and Individual Autonomy within Liberal Democracies: In Search of Guidelines - Unknown, 46-65
 • Marlies Galenkamp (1998) - Collectieve rechten in de praktijk. De Amish als paradigma? - Recht der Werkelijkheid, 19 (3), 37-53
 • Marlies Galenkamp (1997) - Van 'non-discriminatie' naar 'eigen identiteit'. Trends in het multiculturalisme-debat - Beleid en Maatschappij, XXIV (4), 1-17
 • Marlies Galenkamp & S Tempelman (1997) - Cultuur terug in het minderhedenbeleid. Naar een islamitische zuil? - Justitiele Verkenningen, 23 (6), 83-94
 • Marlies Galenkamp (1996) - Speciale rechten voor minderheden? Een commentaar op Kymlicka's Multicultural Citizenship - Recht en Kritiek, 22 (2), 202-224
 • Marlies Galenkamp (1996) - Verstoting in het Nederlandse recht? Over westers imperialisme en niet-liberale collaboratie - Recht en Kritiek, 22 (3), 227-229
 • Marlies Galenkamp (1995) - Collective Rights. Report Commissioned by the Advisory Committee on Human Rights and Foreign Policy of the Netherlands - SIM-Special (Utrecht), (16), 53-102
 • Marlies Galenkamp (1995) - De taal van de macht en de onmacht van de taal. Een beschouwing naar aanleiding van Van den Oords 'Verdaagde rechten' - Nemesis. Tijdschrift over Vrouwen en Recht, 11 (3), 74-80
 • Marlies Galenkamp (1994) - Afbeelding of artefact? Over de rol van juridische begrippen. Préadvies t.b.v. de Vereniging van de Wijsbegeerte van het Recht - R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 23, 11-37
 • Marlies Galenkamp (1994) - Juridische gelijkheid en het specifiek vrouwelijke. Dilemma of paradox? - Nemesis. Tijdschrift over Vrouwen en Recht, 10 (5), 132-142
 • Marlies Galenkamp (1991) - Collectieve rechten: een review-essay - R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 20 (1), 60-72
 • Marlies Galenkamp (1991) - Collective rights: Much ado about nothing? - Netherlands Quarterly of Human Rights, 9 (2), 291-307

 • Marlies Galenkamp (2006) - De grenzen van tolerantie, gastcolumn - De Duplomaat, 7 (maart), 42-45
 • Marlies Galenkamp & Roel Westrik (2004) - Naar een nieuw burenrecht. Grondrechten in een pluriforme samenleving. Opinie - Nederlands Juristenblad (NJB), 2004 (2), 67-67
 • Marlies Galenkamp (1995) - Recensie van M.J. Trappenburg, Soorten van gelijk. Medisch-ethische discussies in Nederland - R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 24 (2), 146-151
 • Marlies Galenkamp (1994) - Collectieve rechten 'fantasierechten'? Enkele kanttekeningen bij een discussie - Liberaal Reveil

 • Marlies Galenkamp (1998) - Individualism versus colectivism. The concept of collective rights - Gouda Quint

 • Marlies Galenkamp (2007) - De rechten van nieuwkomers - Migrantenrecht, 22, 294-296

 • Marlies Galenkamp (2016) - Fundamental Rights and Responsibilities within a Multicultural Society - Intensentia
 • Marlies Galenkamp (2015) - Natie - Garant Uitgevers nv
 • Marlies Galenkamp (2015) - Mensenrechten - Garant Uitgevers nv
 • Marlies Galenkamp (2012) - Misbruik van recht volgens Scholten, Eggens en Meijers' - Larcier
 • Marlies Galenkamp (2012) - Multiculturele rechten of multiculturele 'manners'? - Boom Juridische Uitgevers
 • Marlies Galenkamp (2011) - 'Als de dienst het toelaat. Over de weigerambtenaar en de gewetensvrijheid' - Kluwer
 • Marlies Galenkamp (2008) - Towards a Socialization of Fundamental Rights - Intersentia
 • Marlies Galenkamp (2008) - Fundamental Rights and Responsibilities Within a Multicultural Society (in druk)
 • Marlies Galenkamp (2007) - Taking Rights Not That Seriously - Ars Aequi Libri
 • Marlies Galenkamp (2007) - De vrijheid van godsdienst versus het discriminatieverbod - Ars Aequi Libri
 • Marlies Galenkamp (2007) - Samenleven van verschillende godsdiensten. Een pleidooi voor een burenrechtelijke benadering van de grondrechten - Intersentia
 • Marlies Galenkamp (2006) - De grenzen van de godsdienstvrijheid in de Nederlandse discussie - Die Keure
 • Marlies Galenkamp (2004) - Vrijheid, gelijkheid en broederschap in de multiculturele samenleving - Damon
 • Marlies Galenkamp (2001) - Tolerantie in de Nederlandse strafrechtspleging. Is er ruimte voor een cultureel verweer? - Boom
 • Marlies Galenkamp (2001) - Culturele diversiteit in het recht. Een kritisch perspectief op grondrechten - Boom Juridische Uitgevers
 • Marlies Galenkamp (2000) - The Limits of Tolerance in a Liberal Society. In Search of Guidelines - Marcel Dekker, Inc.
 • Marlies Galenkamp (1998) - Postscript - Gouda Quint
 • Marlies Galenkamp (1997) - Do We Need Special, Collective Rights for Immigrants and Refugees in Western Europe? - University of Toronto Press
 • Marlies Galenkamp (1996) - The Rationale of Minority Rights: Wishes Rather Than Needs? - Kluwer Law International
 • Marlies Galenkamp (1996) - Collectieve rechten, "Fantasierechten"? - Prof.Mr. B.M. Teldersstichting
 • Marlies Galenkamp (1995) - Special Rights for Minorities. The Muddy Waters of Collective Rights - Kok Pharos
 • Marlies Galenkamp (1995) - De grenzen van nationale zelfbeschikking - V.U.B. Press
 • Marlies Galenkamp (1993) - Seyla Benhabib: Feitelijke inbedding en liberale distantie - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Marlies Galenkamp (1992) - Het verschildilemma. Over de grenzen van het differentiedenken - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Marlies Galenkamp (1991) - Het recht op de hoofddoek? - EUR

 • Marlies Galenkamp (2012) - Over de logische kloof en de waardengeladenheid van het recht - Boom Juridische Uitgevers
 • Marlies Galenkamp (2007) - Commentaar bij H.J. Plug's Problemen bij de evaluatie van argumentatie in het wetgevingsproces - Ars Aequi Libri
 • Marlies Galenkamp (2002) - Boekbeschouwingen - Boom Juridische Uitgevers
 • Marlies Galenkamp (1995) - Recensie
 • Marlies Galenkamp (1993) - Boekbespreking - Carleton University Press
 • Marlies Galenkamp (1993) - Boekbespreking
 • Marlies Galenkamp (1992) - Mensenrechten (lemma) - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Marlies Galenkamp (1992) - Natie (lemma) - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Marlies Galenkamp (1992) - Boekbespreking

 • Marlies Galenkamp (1993) - Individualism versus Collectivism. The Concept of Collective Rights (diss.) - EUR

 • Marlies Galenkamp (2007) - Taking Rights Not That Seriously
 • Marlies Galenkamp (1996) - Collectieve rechten in een multiculturele samenleving. De grenzen van een 'politics of group regognition'
 • Marlies Galenkamp (1996) - Sitting on the fence. Exclusion in Kymlicka's Multiculturalism
 • Marlies Galenkamp (1991) - A World of Difference? Some Considerations on the Feasibility and Desirability of the Role of Cultural Identity

 • Marlies Galenkamp (1994) - Collectieve rechten in internationale organisaties: een overzicht van recente ontwikkelingen - Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Marlies Galenkamp (1993) - Collectieve rechten in theorie - EUR
 • Marlies Galenkamp (1993) - Collectieve actie in het internationale recht - EUR

 • Marlies Galenkamp & Wibren Burg (2009) - Herijking van politieke filosofie en recht: recht doen aan dynamiek en hybride identificaties

 • Marlies Galenkamp (2006) - Unknown event - Unknown event
 • Marlies Galenkamp (2005) - Unknown event - Unknown event
 • Marlies Galenkamp (2005) - Unknown event - Unknown event
 • Marlies Galenkamp (2005) - Cursus ten behoeve van de Masteropleiding Migratie- en Integratiestudies - Cursus ten behoeve van de Masteropleiding Migratie- en Integratiestudies
 • Marlies Galenkamp (2005) - Cursus ten behoeve van de Masteropleiding Migratie- en Integratiestudies - Cursus ten behoeve van de Masteropleiding Migratie- en Integratiestudies
 • Marlies Galenkamp (2004) - Unknown event - Unknown event
 • Marlies Galenkamp (2004) - Cursus ten behoeve van de Masteropleiding Migratie- en Integratiestudies - Cursus ten behoeve van de Masteropleiding Migratie- en Integratiestudies

 • Marlies Galenkamp (2010) - Rechten en nog meer. Over de regels van het maatschappelijk verkeer. - Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB
 • Marlies Galenkamp (2009) - Multiculturalisme en godsdienstvrijheid: een burenrechtelijk perspectief - Gastcollege bij het keuzevak Recht en religie
 • Marlies Galenkamp (2009) - Voorbij het schadebeginsel en het moralisme. Op zoek naar spelregels voor de 'publieke ruimte' - Wijsgerige Kring
 • Marlies Galenkamp (2006) - Fundamental Rights and Fundamental Responsibilities - Summer Course on Human Rights
 • Marlies Galenkamp (2006) - Fundamental Rights within a Multicultural Society - Aio-seminar Human Rights in a Multicultural Society van de Onderzoeksschool Rechten van de Mens
 • Marlies Galenkamp (2006) - Samenleven van verschillende godsdiensten. Een pleidooi voor een burenrechtelijke benadering van de grondrechten - Vrije Universiteit Brussel
 • Marlies Galenkamp (2005) - Ruimte en grenzen van de godsdienstvrijheid anno 2005. De problematiek van religieuze uitingsdelicten - RAIO-congres Ieder z'n recht. Magistraat in een pluriforme samenleving
 • Marlies Galenkamp (2004) - Ruimte en grenzen van de godsdienstvrijheid anno 2004 - Lezing ten behoeve van de BZK-academie (Ministerie van Binnenlandse Zaken)
 • Marlies Galenkamp (1997) - The Scope and Limits of Tolerance - KNAW Colloquium Nationalism, Multiculturalism and Liberal Democracy
 • Marlies Galenkamp (1997) - Group Identity and Individual Autonomy within Liberal Democracies. In Search of Guidelines - XVIIth World Congress of the International Political Science Association
 • Marlies Galenkamp (1997) - Collectieve rechten en ontwikkeling - Gastcollege ten behoeve van interfacultaire cursus ontwikkelingsproblematiek
 • Marlies Galenkamp (1997) - Recht in een multiculturele samenleving - Cursus ten behoeve van HOVO
 • Marlies Galenkamp (1996) - Recht in een multiculturele samenleving. Enkele benaderingen vanuit de politieke filosofie - Lezing t.b.v. AIO-cursus Rechtsfilosofie
 • Marlies Galenkamp (1996) - Recht in een multiculturele samenleving. Enkele vuistregels - Lezing t.b.v. symposium juridische argumentatie
 • Marlies Galenkamp (1996) - Tussen liberaal imperialisme en niet-liberale collaboratie - Lezing t.b.v. presentatie van Botsende Waarden.
 • Marlies Galenkamp (1996) - Nederland als multiculturele samenleving. Ethiek en beleid - Lezing t.b.v. Nederlandse Vereniging van Ethici
 • Marlies Galenkamp (1996) - Politiek filosofen over de politics of recognition - Lezing t.b.v. Politicologenetmaal
 • Marlies Galenkamp (1996) - Recht in een multiculturele samenleving. Enkele richtlijnen - Lezing t.b.v. SI-lunch
 • Marlies Galenkamp (1996) - Zelfbeschikkingsrecht van volkeren - Discussiepanel over het zelfbeschikkingsrecht van volkeren. Radioprogramma 'De andere wereld van zondagmiddag', IKON, o.l.v. Rik Delhaas
 • Marlies Galenkamp (1996) - Postmodernisme in het recht. Het probleem van collectieve rechten - Lezing voor de werkgroep filosofie Flevoland
 • Marlies Galenkamp (1995) - Groepsrechten in discussie - Studentenvereniging Cultuurwetenschappen Open Universiteit
 • Marlies Galenkamp (1995) - Bijdrage aan debat Grondwet versus ritueel. Godsdienstvrijheid - eigen vrijheid? - Debat Studium Generale
 • Marlies Galenkamp (1995) - Holland: a multicultural society? - Seminar University of Pennsylvania
 • Marlies Galenkamp (1995) - Rechtsfilosofie versus rechtspraktijk? - Landelijk AIO-netwerk rechtsfilosofie en rechtstheorie
 • Marlies Galenkamp (1995) - De grenzen van nationale zelfbeschikking - Congres Naar een nieuwe interpretatie van het recht op zelfbeschikking
 • Marlies Galenkamp (1991) - Het verschildilemma. Over de grenzen van het differentiedenken - Lezing 13e filosofiedag
 • Marlies Galenkamp (1991) - Collectieve rechten: echo's van een lege schelp? - Presentatie dissertatie op de derde rechtsfilosofie en rechtstheoriedag
 • Marlies Galenkamp (1991) - Postmodernisme - Lezing voor Amnesty International

Philosophy of Law

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RR318

Thesis master Legal Theory

Year
2021
Course Code
RS128

Legal Academic Skills III

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RD317

Philosophy of Law

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RD318

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen