prof.mr. (Martijn) M.W. Scheltema

prof.mr. (Martijn) M.W. Scheltema

Full Professor Erasmus School of Law Civil Law
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
L 7-002
Telephone
+31 10 4081628
Email
m.scheltema@law.eur.nl

Latest academic publication

M.W. Scheltema (2017). De rol van de jurist bij maatschappelijk verantwoord ondernemen en business human rights. In F. Oranje et al. (Ed.), Innovatie in het ondernemingsrecht (pp. 185-202). Den Haag: BoomJuridisch

More information

Back to overview
   • M.W. Scheltema (2016). Balancing Public and Private Regulation. Utrecht Law Review, 12 (1), 16-31.
   • M.W. Scheltema (2016). Regulering door middel van het privaatrecht. RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 31 (6), 410-424.
   • M.W. Scheltema (2014). Bestuursrecht van de toekomst en 'ontstatelijking': nieuwe perspectieven? Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), 29 (8), 242-247.
   • M.W. Scheltema (2014). An assessment of the effectiveness of international private regulation in the corporate social responsibility arena, a legal perspective. Maastricht Journal of European and Comparative Law, 21 (3), 390-412.
   • M.W. Scheltema (2014). The Need for an integrated comparison of the effectiveness of international sustainable forestry, coffee and cocoa initiatives. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 35 (3), 134-157.
   • M.W. Scheltema (2014). Assessing effectiveness of international private regulation in the CSR arena. Richmond Journal on Global Law and Business, 13 (2), 265-373.
   • M.W. Scheltema (2013). Assessing the Effectiveness of Remedy Outcomes of Non-judicial Grievance Mechanisms. Dovenschmidt Quaterly, 2013 (4), 190-197.
   • M.W. Scheltema (2013). De invloed van bestuursrechtelijke normen op het privaatrecht. Maandblad voor vermogensrecht, 2013 (7/8), 186-192.
   • M.W. Scheltema (2012). Helpt arbitrage bij geschillenbeslechting op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tijdschrift voor Arbitrage, 2012, 189-194.
   • M.W. Scheltema (2012). Wat kan het privaatrecht leren van het bestuursrecht? Vervagende grenzen tussen bestuurs- en privaatrecht. Jurisprudentie Bestuursrecht plus, 2012 (2), 139-149.
   • M.W. Scheltema (2011). Het wetsvoorstel nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en de geldschuldenregeling in de Awb. Overheid en aansprakelijkheid, 2011 (3), 120-127.
   • M.W. Scheltema (2011). Het wetsvoorstel schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad (Themanummer overheidsaansprakelijkheid). Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2011 (7/8), 200-205.
   • M.W. Scheltema (2011). Het wetsvoorstel schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en rechtsmachtverdeling bij onrechtmatige daad (Themanummer overheidsaansprakelijkheid). Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2011 (7/8), 205-208.
   • M.W. Scheltema (2011). Bestuur en Privaatrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), 2011 (9), 290-293.
   • M.W. Scheltema (2011). Relativiteit in het DCFR (Themanummer DCFR). Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2011 (7), 344-345.
    • M.W. Scheltema (2016). Nakoming (Monografieen Nieuw BW, B32a). Deventer: Kluwer
    • M.W. Scheltema (2015). Bestuursrechtelijke geldschulden (Mastermonografieen Staats- en Bestuursrecht). Deventer: Kluwer
    • M.W. Scheltema & M. Scheltema (2013). Gemeenschappelijk recht. Wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht. Deventer: Kluwer
    • M.W. Scheltema (2012). Effectiviteit van privaatrechtelijke regulering: is dat meetbaar? Den Haag: Boom Juridische Uitgevers/Eleven International Publishing
    • M.W. Scheltema & H.J.S.M. Langbroek (2016). Contracten met de overheid. Nijmegen: Ars Aequi Libri
   • M.W. Scheltema (2017). De rol van de jurist bij maatschappelijk verantwoord ondernemen en business human rights. In F. Oranje et al. (Ed.), Innovatie in het ondernemingsrecht (pp. 185-202). Den Haag: BoomJuridisch
   • M.W. Scheltema (2017). Bestuurdersaansprakelijkheid in het bestuursrecht, een effectief instrument? In B. Assink et al. (Ed.), De vele gezichten van Maarten Kroeze’s ‘bange bestuurders' (pp. 47-56). Deventer: Kluwer
   • M.W. Scheltema (2016). Transnationale private regulering in het bestuursrecht. In Hybride Bestuursrecht (Preadvies Vereniging voor Bestuursrecht) (pp. 89-177). Den Haag: Boom
   • M.W. Scheltema & M. Neuteboom-Klink (2016). Formele rechtskracht anno 2015. In Rechtsvorming door de Hoge Raad (pp. 307-320). Nijmegen: Ars Aequi Libri
   • M.W. Scheltema (2015). De rol van de burgerlijke rechter bij bestuursrechtelijke geldschulden; slechts een bijrol? In R.J.N. Schlossels (Ed.), De burgerlijke rechter in het publiekrecht (pp. 319-337). Deventer: Kluwer
   • M.W. Scheltema & G. Bottini (2015). Future Outlook: Bridging Gaps between Environment and International Investment Law or Juxtaposing Different Topics? In Y. Levashova (Ed.), Bridging the Gap between International Investment Law and the Environment (pp. 467-482). Den Haag: Eleven
   • M.W. Scheltema (2014). Assessing Effectiveness of Private Regulation in the CSR Arena. In Gedragscodes in inernationaal, Europees en privaatrechtellijk perspectief, Juridische betekenis, effectiviteit en handhaving (Preadvies Vereniging voor Burgerlijk Recht). Zutphen: Uitgeverij Paris
   • M.W. Scheltema (2013). Aansprakelijkheid van de overheid voor informatieverstrekking. In P.J.M. Von Schmidt auf Altenstadt, F.E. Vermeulen & B.T.M. Van der Wiel (Eds.), Middelen voor Meijer, Meijer-bundel (pp. 259-269). Den Haag: Boom
   • M.W. Scheltema (2013). Aansprakelijkheid van de overheid voor informatieverstrekking, revisited. In P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, F.E. Vermeulen & B.T.M. van der Wiel (Eds.), Middelen voor Meijer, Liber amicorum mr. R.S. Meijer (pp. 259-269). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
   • M.W. Scheltema (2012). Does CSR Need More (Effective) Private Regulation in the Future? In S. Muller & et al (Eds.), The Law of the Future and the Future of Law II (pp. 389-400). The Hague: Torkel Opsahl
   • M.W. Scheltema (2012). Is het onteigeningsrecht klaar voor klimaatverandering? In E.W.J. de Groot & R.D. Harteman (Eds.), Bijzonder geschikt voor het werk; H.J.M. van Mierlobundel (pp. 103-111). Den Haag: IBR
   • M.W. Scheltema (2015). [Bespreking van het boek De overheidsonderneming. Overheidsinvloed in kapitaalvennootschappen nader beschouwd]. Ondernemingsrecht, 2015(101), 510-513.
   • M.W. Scheltema (2017). Keynote speech on The Expanding Multi-Layered Transnational Legal Order and the Role of Transnational Private Regulation Therein. International NILG Conference 2017: Amsterdam (2017, december 1).
   • M.W. Scheltema (2017). Attended, moderated and participated in two panels (regarding 'Arbitration and Human Rights' and 'The Access to Remedy Fund'). UN Forum on Business and Human Rights: Geneva (2017, november 27 - 2017, november 29).
   • M.W. Scheltema (2017). Workshop. Ius Commune Annual Conference on International Responsible Business Conduct Agreements: (2017, november 24).
   • M.W. Scheltema (2017). Presentation 'Human rights due diligence in mergers and acquisitions'. Conference organized by SUFE: Shanghai, China (2017, oktober 21 - 2017, oktober 22).
   • M.W. Scheltema (2017). Presentation 'Protection of victims of human rights violations by investors under international investment agreements'. Seminar at Each China University: Shanghai, China (2017, oktober 20).
   • M.W. Scheltema (2017). Presentation 'Protection of victims of human rights violations by investors under international investment agreements'. Conference at Wuhan University: China (2017, oktober 17 - 2017, oktober 18).
   • M.W. Scheltema (2017). Chair of the CSR committee of the International Bar Association. Annual IBA-Conference: Sydney, Australia (2017, oktober 3 - 2017, oktober 8).
   • M.W. Scheltema (2017). Participated as Member. Meeting of the Community of Practice of the European Commission on self- and co-regulation: Brussels, Belgium (2017, januari 26).
   • M.W. Scheltema (2017). Participant as a member of the steering board of this network. Conference at which an academic network on (transnational) multistakeholder initiatives is launched: Occidental College, Los Angelos, USA (2017, mei 4 - 2017, mei 5).
   • M.W. Scheltema (2017). Contractual Mechanisms to Enhance Human Rights Compliance in Supply Chains. UCall 2017 Conference: Utrecht (2017, mei 19).
   • M.W. Scheltema (periode: 2017 t/m ). Member of the Inner Committee (Bo Yuan, Foreign-Related Commercial Dispute Resolution in China: A focus on litigation and arbitration, 29 September 2017)) - Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Civil Law
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4081628
 • Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

  Start Date
  Oct/2014
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  advocaat
  Specialty
  Privaatrecht

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam