prof.mr.
(Martijn) MW Scheltema

prof.mr. (Martijn) MW Scheltema
Full Professor Erasmus School of Law Civil Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-002
Telephone
0104081628
Email
m.scheltema@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

prof.mr. (Martijn) MW Scheltema

    • M.W. Scheltema & W. De Boer (2020). Human rights provisions in general corporate lending. Onderneming en Financiering, 2020 (1), 67-90. doi: 10.2139/ssrn.3498254
    • M.W. Scheltema (2020). The Dutch International Responsible Business Conduct Agreements: Effective Initiatives? Erasmus Law Review.
    • M.W. Scheltema (2016). Balancing Public and Private Regulation. Utrecht Law Review, 12 (1), 16-31. doi: 10.18352/ulr.323
    • M.W. Scheltema (2016). Regulering door middel van het privaatrecht. RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 31 (6), 410-424. doi: 10.5553/RM/0920055X2016031006002
    • M.W. Scheltema (2014). Bestuursrecht van de toekomst en 'ontstatelijking': nieuwe perspectieven? Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), 29 (8), 242-247.
    • M.W. Scheltema (2014). An assessment of the effectiveness of international private regulation in the corporate social responsibility arena, a legal perspective. Maastricht Journal of European and Comparative Law, 21 (3), 390-412.
    • M.W. Scheltema (2014). The Need for an integrated comparison of the effectiveness of international sustainable forestry, coffee and cocoa initiatives. Recht der Werkelijkheid, 35 (3), 134-157.
    • M.W. Scheltema (2014). Assessing effectiveness of international private regulation in the CSR arena. Richmond Journal on Global Law and Business, 13 (2), 265-373.
    • M.W. Scheltema (2013). De invloed van bestuursrechtelijke normen op het privaatrecht. Maandblad voor vermogensrecht, 2013 (7/8), 186-192.
    • M.W. Scheltema (2013). Assessing the Effectiveness of Remedy Outcomes of Non-judicial Grievance Mechanisms. Dovenschmidt Quaterly, 2013 (4), 190-197.
    • M.W. Scheltema (2012). Wat kan het privaatrecht leren van het bestuursrecht? Vervagende grenzen tussen bestuurs- en privaatrecht. Jurisprudentie Bestuursrecht plus, 2012 (2), 139-149.
    • M.W. Scheltema (2012). Helpt arbitrage bij geschillenbeslechting op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tijdschrift voor Arbitrage, 2012, 189-194.
    • M.W. Scheltema (2011). Bestuur en Privaatrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), 2011 (9), 290-293.
    • M.W. Scheltema (2011). Het wetsvoorstel nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en de geldschuldenregeling in de Awb. Overheid en aansprakelijkheid, 2011 (3), 120-127.
    • M.W. Scheltema (2011). Het wetsvoorstel schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad (Themanummer overheidsaansprakelijkheid). Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2011 (7/8), 200-205.
    • M.W. Scheltema (2011). Het wetsvoorstel schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en rechtsmachtverdeling bij onrechtmatige daad (Themanummer overheidsaansprakelijkheid). Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2011 (7/8), 205-208.
    • M.W. Scheltema (2011). Relativiteit in het DCFR (Themanummer DCFR). Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2011 (7), 344-345.
    • M.W. Scheltema (2016). Nakoming (Monografieen Nieuw BW, B32a). Deventer: Kluwer
    • M.W. Scheltema (2015). Bestuursrechtelijke geldschulden (Mastermonografieen Staats- en Bestuursrecht). Deventer: Kluwer
    • M.W. Scheltema & M. Scheltema (2013). Gemeenschappelijk recht. Wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht. Deventer: Kluwer
    • M.W. Scheltema (2012). Effectiviteit van privaatrechtelijke regulering: is dat meetbaar? Den Haag: Boom Juridische Uitgevers/Eleven International Publishing
    • M.W. Scheltema & H.J.S.M. Langbroek (2016). Contracten met de overheid. Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • L.F.H. Enneking & M.W. Scheltema (2020). The Netherlands. In C. Kessedjian & H. Cantu Rivera (Eds.), Private International Law Aspects of Corporate Social Responsibility. Cham: Springer
    • M.W. Scheltema (2020). Multi-stakeholder Initiatives in the Business and Human Rights Arena. In R. Lindsay (Ed.), Corporate Social Responsibility – Sustainable Business, Environmental, Social and Governance Frameworks for the 21st Century (pp. 535-554). Deventer: WoltersKluwer
    • M.W. Scheltema (2020). Koop van zaken uit verre landen: hoe om te gaan met contractuele ketens? In C. Breedveld-de Voogd (Ed.), Sluitertijd (pp. 315-326). Deventer: WoltersKluwer
    • M.W. Scheltema (2020). OESO due diligence en klimaat: een goede en praktisch hanteerbare combinatie? In C. Backes (Ed.), 2030: Het juridische instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering, energietransitie en adaptatie in Nederland (pp. 97-114). Den Haag: Boomjuridisch
    • M.W. Scheltema (2019). Protection of victims in international investment dispute resolution: junxtaposing different topics? In Yuwen Li, Tong Qi and Cheng Bian (Ed.), China, the EU and International Investment Law (pp. 212-226). London: Routledge
    • M.W. Scheltema & M.A. Rooijakkers (2019). De arbitrale secretaris. In C.J.M. Klaassen (Ed.), ADR in Nederland, in het bijzonder bij het NAI (pp. 755-776). Deventer: Wolters Kluwer
    • C.J.M. Arts & M.W. Scheltema (2019). Territorialiteit te boven: Klimaatverandering en mensenrechten. In C.J.M. Arts, L.J.M. Boer & M.W. Scheltema (Eds.), De grenzen voorbij: de actualiteit van territorialiteit en jurisdictie (Preadviezen Nederlandse Juristen Vereniging) (pp. 59-134). Deventer: Kluwer
    • M.W. Scheltema & E.H.P. Brans (2019). Addressing climate change (liability) risks in the financial sector. In F.J. van Beekhoven van den Boezem & e.a. (Eds.), Sustainability and financial markets (pp. 85-112). Deventer: Kluwer
    • M.W. Scheltema (2019). Artificial Intelligence en transnationale private regulering: een nuttige combinatie? In B. Marseille e.a. (Ed.), 25 jaar Awb, In eenheid en verscheidenheid (pp. 771-785). Deventer: Kluwer
    • L.F.H. Enneking, M.W. Scheltema & I. Tillema (2018). People, Planet, Privaatrecht. In L. Enneking, M. Scheltema & I. Tillema (Eds.), People, Planet, Privaatrecht - Over de rol van het privaatrecht bij het voorkomen en redresseren van bedrijfsgerelateerde mensenrechten- en milieuschendingen in internationale productieketens (Jonge Meesters, Deel 20) (pp. 17-42). Den Haag: Boom Juridisch
    • M.W. Scheltema & C. Kwant (2018). Alternative approaches to strengthen the NCP function. In H. Mulder & M. Scheltema (Eds.), OECD Guidelines for Multinational Enterprises: a Glass Half Full (pp. 55-66). Paris: OECD [go to publisher's site]
    • M.W. Scheltema (2017). De rol van de jurist bij maatschappelijk verantwoord ondernemen en business human rights. In F. Oranje et al. (Ed.), Innovatie in het ondernemingsrecht (pp. 185-202). Den Haag: BoomJuridisch
    • M.W. Scheltema (2017). Bestuurdersaansprakelijkheid in het bestuursrecht, een effectief instrument? In B. Assink et al. (Ed.), De vele gezichten van Maarten Kroeze’s ‘bange bestuurders' (pp. 47-56). Deventer: Kluwer
    • M.W. Scheltema (2016). Transnationale private regulering in het bestuursrecht. In Hybride Bestuursrecht (Preadvies Vereniging voor Bestuursrecht) (pp. 89-177). Den Haag: Boom
    • M.W. Scheltema & M. Neuteboom-Klink (2016). Formele rechtskracht anno 2015. In Rechtsvorming door de Hoge Raad (pp. 307-320). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • M.W. Scheltema (2015). De rol van de burgerlijke rechter bij bestuursrechtelijke geldschulden; slechts een bijrol? In R.J.N. Schlossels (Ed.), De burgerlijke rechter in het publiekrecht (pp. 319-337). Deventer: Kluwer
    • M.W. Scheltema & G. Bottini (2015). Future Outlook: Bridging Gaps between Environment and International Investment Law or Juxtaposing Different Topics? In Y. Levashova (Ed.), Bridging the Gap between International Investment Law and the Environment (pp. 467-482). Den Haag: Eleven
    • M.W. Scheltema (2014). Assessing Effectiveness of Private Regulation in the CSR Arena. In Gedragscodes in inernationaal, Europees en privaatrechtellijk perspectief, Juridische betekenis, effectiviteit en handhaving (Preadvies Vereniging voor Burgerlijk Recht). Zutphen: Uitgeverij Paris
    • M.W. Scheltema (2013). Aansprakelijkheid van de overheid voor informatieverstrekking. In P.J.M. Von Schmidt auf Altenstadt, F.E. Vermeulen & B.T.M. Van der Wiel (Eds.), Middelen voor Meijer, Meijer-bundel (pp. 259-269). Den Haag: Boom
    • M.W. Scheltema (2013). Aansprakelijkheid van de overheid voor informatieverstrekking, revisited. In P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, F.E. Vermeulen & B.T.M. van der Wiel (Eds.), Middelen voor Meijer, Liber amicorum mr. R.S. Meijer (pp. 259-269). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • M.W. Scheltema (2012). Is het onteigeningsrecht klaar voor klimaatverandering? In E.W.J. de Groot & R.D. Harteman (Eds.), Bijzonder geschikt voor het werk; H.J.M. van Mierlobundel (pp. 103-111). Den Haag: IBR
    • M.W. Scheltema (2012). Does CSR Need More (Effective) Private Regulation in the Future? In S. Muller & et al (Eds.), The Law of the Future and the Future of Law II (pp. 389-400). The Hague: Torkel Opsahl
    • M.W. Scheltema (2020). The mismatch between human rights policies and contract law; improving contractual mechanisms to advance human rights compliance in supply chains. In E.F.H. Enneking, I. Giesen, A.-J. Schaap, C. Reyngaert, F. Kristen & L. Roorda (Eds.), Accountability, international business operations, and the law (pp. 259-278). Londen: Routledge
    • M.W. Scheltema (2018). Synthesis and further perspectives. In H. Mulder & M. Scheltema (Eds.), OECD Guidelines for Multinational Enterprises: a Glass Half Full (pp. 13-18). Paris: OECD [go to publisher's site]
    • M.W. Scheltema (2019, november 4). Introductory speech on regulation regarding responsible business conduct and artificial intelligence at a (closed) OECD meeting for the OECD member states in Paris, France. Paris, France, At a (closed) OECD meeting for the OECD member states.
    • M.W. Scheltema (2019, juli 2). Presentation on human rights due diligence and ethics in connection with regulation of artificial intelligence. London, Queen Mary University in London (UCL).
    • M.W. Scheltema (2020, februari 18). Opties voor afdwingbare IMVO-instrumenten. Utrecht, Stakeholder meeting organized by Ministry of Foreign Affairs.
    • M.W. Scheltema (2019, december 2). Keynote speech on digitalisation and sustainability. Lawyers’ day of the Office for entrepreneurs of the Dutch Government (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Den Haag.
    • M.W. Scheltema (2019, december 9). Financial Market Regulation on Climate Change and the Role of Multi-Stakeholder Initiatives. Groningen, International Private Law and Market Regulation in the Face of Contemporary Grand Challenges conference.
    • M.W. Scheltema (2019, oktober 9). Keynote speech. Robeco, Rotterdam, PLWF (platform established by Dutch banks and institutional investors advertising and facilitating living wage (www.livingwage.nl)).
    • M.W. Scheltema (2019, mei 10). Speech regarding the multiple options available and emphasized the need for an integrated approach and a smart mix of judicial and non-judicial mechanisms as well as support for these mechanisms by states. London, Event organized by the Office of the UN High Commissioner for Human Rights and the International Bar Association on non-state based judicial and non-judicial mechanisms.
    • M.W. Scheltema (2019, mei 28). Organized and lectured about the way in which private equity firms should address human rights risks and how human rights due diligence may be embedded in their portfolios. Amsterdam, Breakfast meeting, organized by the Dutch Association of Private Equity.
    • M.W. Scheltema (2019). Moderated a panel on responsible supply chains in Asia and Europe, focussing on relevant legal developments such as litigation and emerging legislation in this arena. Annual conference of the International Bar Association: Seoul (2019, september 25).
    • M.W. Scheltema (2019). Presented a paper on contractual mechanisms to enhance human rights compliance in supply chains. CSECL workshop at the University of Amsterdam: Amsterdam (2019, september 9).
    • M.W. Scheltema (2019). Presented a paper on embedding human rights compliance and ethics in artificial intelligence. Global Smartworld conference of the IEEE: Leicester, UK (2019, augustus 19).
    • L.F.H. Enneking, M.W. Scheltema, C.C. van Dam, H. Tiemersma & R.J.M. van Tulder (2019). Connecting business human rights, SDGs and managerial stances, NWA/ORC 2019.
    • L.F.H. Enneking, H. Tiemersma, C.C. van Dam, M.W. Scheltema & R.J.M. van Tulder (2019). Expert meeting 'Mainstreaming the People part of sustainable business'. Erasmus Research Platform for Sustainable Business & Human Rights: Erasmus Universiteit Rotterdam (2019, mei 15).
    • M.W. Scheltema (2019). Host and chair. Expert meeting of MSI Integrity on the research of MSI Integrity on the performance and effectiveness of multi-stakeholder initiatives in the human rights arena: The Hague, The Netherlands. (2019, maart 20).
    • M.W. Scheltema (2019). Speech about the position of rights holders affected by human rights or environmental violations by investors in investment arbitrations. Conference organized by the Shanghai Center for Arbitration and Mediation and the Jiao Tong University in Shanghai: Shanghai (2019, juni 12).
    • M.W. Scheltema (2019). Panellist in two panels on the future of dispute resolution and access to justice respectively. World Legal Forum conference: The Hague, the Netherlands. (2019, augustus 15 - 2019, augustus 16).
    • M.W. Scheltema (2019). Organised and moderated a session on corruption and human rights. International 100th anniversary conference of the International Chamber of Commerce: Peace Palace, The Hague (2019, december 6).
    • M.W. Scheltema (2019). Chair of the Dutch standard setting body on artificial intelligence. ISO (SC42) standard setting conference on artificial intelligence: NEN, Dublin (2019, april 10).
    • M.W. Scheltema (2017). Presentation 'Protection of victims of human rights violations by investors under international investment agreements'. Conference at Wuhan University: China (2017, oktober 17 - 2017, oktober 18).
    • M.W. Scheltema (2017). Workshop. Ius Commune Annual Conference on International Responsible Business Conduct Agreements: (2017, november 24).
    • M.W. Scheltema (2017). Presentation 'Human rights due diligence in mergers and acquisitions'. Conference organized by SUFE: Shanghai, China (2017, oktober 21 - 2017, oktober 22).
    • M.W. Scheltema (2017). Presentation 'Protection of victims of human rights violations by investors under international investment agreements'. Seminar at Each China University: Shanghai, China (2017, oktober 20).
    • M.W. Scheltema (2017). Participated as Member. Meeting of the Community of Practice of the European Commission on self- and co-regulation: Brussels, Belgium (2017, januari 26).
    • M.W. Scheltema (2017). Chair of the CSR committee of the International Bar Association. Annual IBA-Conference: Sydney, Australia (2017, oktober 3 - 2017, oktober 8).
    • M.W. Scheltema (2017). Contractual Mechanisms to Enhance Human Rights Compliance in Supply Chains. UCall 2017 Conference: Utrecht (2017, mei 19).
    • M.W. Scheltema (2017). Participant as a member of the steering board of this network. Conference at which an academic network on (transnational) multistakeholder initiatives is launched: Occidental College, Los Angelos, USA (2017, mei 4 - 2017, mei 5).
    • M.W. Scheltema (2017). Keynote speech on The Expanding Multi-Layered Transnational Legal Order and the Role of Transnational Private Regulation Therein. International NILG Conference 2017: Amsterdam (2017, december 1).
    • M.W. Scheltema (2017). Attended, moderated and participated in two panels (regarding 'Arbitration and Human Rights' and 'The Access to Remedy Fund'). UN Forum on Business and Human Rights: Geneva (2017, november 27 - 2017, november 29).
   • L.F.H. Enneking, M.W. Scheltema & I. Tillema (Ed.). (2018). People, Planet, Privaatrecht - Over de rol van het privaatrecht bij het voorkomen en redresseren van bedrijfsgerelateerde mensenrechten- en milieuschendingen in internationale productieketens (Jonge Meesters, Deel 20). Den Haag: Boom Juridisch
   • M.W. Scheltema (2015). [Bespreking van het boek De overheidsonderneming. Overheidsinvloed in kapitaalvennootschappen nader beschouwd]. Ondernemingsrecht, 2015(101), 510-513.
   • M.W. Scheltema (2017-2017). Member of the Inner Committee (Bo Yuan, Foreign-Related Commercial Dispute Resolution in China: A focus on litigation and arbitration, 29 September 2017)). Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Civil Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081628

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam