prof.mr.
(Martijn) MW Scheltema

prof.mr. (Martijn) MW Scheltema
Full Professor Erasmus School of Law Civil Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-002
Telephone
0104081628
Email
m.scheltema@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • M.W. Scheltema (2020). The Dutch International Responsible Business Conduct Agreements: Effective Initiatives? Erasmus Law Review, 2020 (4). doi: 10.5553/ELR.000172
    • M.W. Scheltema & W. de Boer (2020). Human rights provisions in general corporate lending. Onderneming en Financiering, 2020 (1), 67-90. doi: 10.2139/ssrn.3498254
    • M.W. Scheltema (2016). Regulering door middel van het privaatrecht. RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 31 (6), 410-424. doi: 10.5553/RM/0920055X2016031006002
    • M.W. Scheltema (2016). Balancing Public and Private Regulation. Utrecht Law Review, 12 (1), 16-31. doi: 10.18352/ulr.323
    • M.W. Scheltema (2014). The Need for an integrated comparison of the effectiveness of international sustainable forestry, coffee and cocoa initiatives. Recht der Werkelijkheid, 35 (3), 134-157.
    • M.W. Scheltema (2014). An assessment of the effectiveness of international private regulation in the corporate social responsibility arena, a legal perspective. Maastricht Journal of European and Comparative Law, 21 (3), 390-412.
    • M.W. Scheltema (2014). Bestuursrecht van de toekomst en 'ontstatelijking': nieuwe perspectieven? Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), 29 (8), 242-247.
    • M.W. Scheltema (2014). Assessing effectiveness of international private regulation in the CSR arena. Richmond Journal on Global Law and Business, 13 (2), 265-373.
    • M.W. Scheltema (2013). Assessing the Effectiveness of Remedy Outcomes of Non-judicial Grievance Mechanisms. Dovenschmidt Quaterly, 2013 (4), 190-197.
    • M.W. Scheltema (2013). De invloed van bestuursrechtelijke normen op het privaatrecht. Maandblad voor vermogensrecht, 2013 (7/8), 186-192.
    • M.W. Scheltema (2012). Wat kan het privaatrecht leren van het bestuursrecht? Vervagende grenzen tussen bestuurs- en privaatrecht. Jurisprudentie Bestuursrecht plus, 2012 (2), 139-149.
    • M.W. Scheltema (2012). Helpt arbitrage bij geschillenbeslechting op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tijdschrift voor Arbitrage, 2012, 189-194.
    • M.W. Scheltema (2011). Het wetsvoorstel schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en rechtsmachtverdeling bij onrechtmatige daad (Themanummer overheidsaansprakelijkheid). Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2011 (7/8), 205-208.
    • M.W. Scheltema (2011). Het wetsvoorstel schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad (Themanummer overheidsaansprakelijkheid). Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2011 (7/8), 200-205.
    • M.W. Scheltema (2011). Relativiteit in het DCFR (Themanummer DCFR). Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2011 (7), 344-345.
    • M.W. Scheltema (2011). Het wetsvoorstel nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en de geldschuldenregeling in de Awb. Overheid en aansprakelijkheid, 2011 (3), 120-127.
    • M.W. Scheltema (2011). Bestuur en Privaatrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), 2011 (9), 290-293.
    • M.W. Scheltema (2016). Nakoming (Monografieen Nieuw BW, B32a). Deventer: Kluwer
    • M.W. Scheltema (2015). Bestuursrechtelijke geldschulden (Mastermonografieen Staats- en Bestuursrecht). Deventer: Kluwer
    • M.W. Scheltema & M. Scheltema (2013). Gemeenschappelijk recht. Wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht. Deventer: Kluwer
    • M.W. Scheltema (2012). Effectiviteit van privaatrechtelijke regulering: is dat meetbaar? Den Haag: Boom Juridische Uitgevers/Eleven International Publishing
    • M.W. Scheltema & H.J.S.M. Langbroek (2016). Contracten met de overheid. Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • M.W. Scheltema (2020). Multi-stakeholder Initiatives in the Business and Human Rights Arena. In R. Lindsay (Ed.), Corporate Social Responsibility – Sustainable Business, Environmental, Social and Governance Frameworks for the 21st Century (pp. 535-554). Deventer: WoltersKluwer
    • M.W. Scheltema (2020). Koop van zaken uit verre landen: hoe om te gaan met contractuele ketens? In C. Breedveld-de Voogd (Ed.), Sluitertijd (pp. 315-326). Deventer: WoltersKluwer
    • M.W. Scheltema (2020). OESO due diligence en klimaat: een goede en praktisch hanteerbare combinatie? In C. Backes (Ed.), 2030: Het juridische instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering, energietransitie en adaptatie in Nederland (pp. 97-114). Den Haag: Boomjuridisch
    • L.F.H. Enneking & M.W. Scheltema (2020). The Netherlands. In C. Kessedjian & H. Cantu Rivera (Eds.), Private International Law Aspects of Corporate Social Responsibility. Cham: Springer
    • C.J.M. Arts & M.W. Scheltema (2019). Territorialiteit te boven: Klimaatverandering en mensenrechten. In C.J.M. Arts, L.J.M. Boer & M.W. Scheltema (Eds.), De grenzen voorbij: de actualiteit van territorialiteit en jurisdictie (Preadviezen Nederlandse Juristen Vereniging) (pp. 59-134). Deventer: Kluwer [go to publisher's site]
    • M.W. Scheltema & E.H.P. Brans (2019). Addressing climate change (liability) risks in the financial sector. In F.J. van Beekhoven van den Boezem & e.a. (Eds.), Sustainability and financial markets (pp. 85-112). Deventer: Kluwer
    • M.W. Scheltema (2019). Artificial Intelligence en transnationale private regulering: een nuttige combinatie? In B. Marseille e.a. (Ed.), 25 jaar Awb, In eenheid en verscheidenheid (pp. 771-785). Deventer: Kluwer
    • M.W. Scheltema & M.A. Rooijakkers (2019). De arbitrale secretaris. In C.J.M. Klaassen (Ed.), ADR in Nederland, in het bijzonder bij het NAI (pp. 755-776). Deventer: Wolters Kluwer
    • M.W. Scheltema (2019). Protection of victims in international investment dispute resolution: junxtaposing different topics? In Yuwen Li, Tong Qi and Cheng Bian (Ed.), China, the EU and International Investment Law (pp. 212-226). London: Routledge
    • M.W. Scheltema & C. Kwant (2018). Alternative approaches to strengthen the NCP function. In H. Mulder & M. Scheltema (Eds.), OECD Guidelines for Multinational Enterprises: a Glass Half Full (pp. 55-66). Paris: OECD [go to publisher's site]
    • L.F.H. Enneking, M.W. Scheltema & I. Tillema (2018). People, Planet, Privaatrecht. In L. Enneking, M. Scheltema & I. Tillema (Eds.), People, Planet, Privaatrecht - Over de rol van het privaatrecht bij het voorkomen en redresseren van bedrijfsgerelateerde mensenrechten- en milieuschendingen in internationale productieketens (Jonge Meesters, Deel 20) (pp. 17-42). Den Haag: Boom Juridisch
    • M.W. Scheltema (2017). De rol van de jurist bij maatschappelijk verantwoord ondernemen en business human rights. In F. Oranje et al. (Ed.), Innovatie in het ondernemingsrecht (pp. 185-202). Den Haag: BoomJuridisch
    • M.W. Scheltema (2017). Bestuurdersaansprakelijkheid in het bestuursrecht, een effectief instrument? In B. Assink et al. (Ed.), De vele gezichten van Maarten Kroeze’s ‘bange bestuurders' (pp. 47-56). Deventer: Kluwer
    • M.W. Scheltema (2016). Transnationale private regulering in het bestuursrecht. In Hybride Bestuursrecht (Preadvies Vereniging voor Bestuursrecht) (pp. 89-177). Den Haag: Boom
    • M.W. Scheltema & M. Neuteboom-Klink (2016). Formele rechtskracht anno 2015. In Rechtsvorming door de Hoge Raad (pp. 307-320). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • M.W. Scheltema & G. Bottini (2015). Future Outlook: Bridging Gaps between Environment and International Investment Law or Juxtaposing Different Topics? In Y. Levashova (Ed.), Bridging the Gap between International Investment Law and the Environment (pp. 467-482). Den Haag: Eleven
    • M.W. Scheltema (2015). De rol van de burgerlijke rechter bij bestuursrechtelijke geldschulden; slechts een bijrol? In R.J.N. Schlossels (Ed.), De burgerlijke rechter in het publiekrecht (pp. 319-337). Deventer: Kluwer
    • M.W. Scheltema (2014). Assessing Effectiveness of Private Regulation in the CSR Arena. In Gedragscodes in inernationaal, Europees en privaatrechtellijk perspectief, Juridische betekenis, effectiviteit en handhaving (Preadvies Vereniging voor Burgerlijk Recht). Zutphen: Uitgeverij Paris
    • M.W. Scheltema (2013). Aansprakelijkheid van de overheid voor informatieverstrekking. In P.J.M. Von Schmidt auf Altenstadt, F.E. Vermeulen & B.T.M. Van der Wiel (Eds.), Middelen voor Meijer, Meijer-bundel (pp. 259-269). Den Haag: Boom
    • M.W. Scheltema (2013). Aansprakelijkheid van de overheid voor informatieverstrekking, revisited. In P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, F.E. Vermeulen & B.T.M. van der Wiel (Eds.), Middelen voor Meijer, Liber amicorum mr. R.S. Meijer (pp. 259-269). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • M.W. Scheltema (2012). Does CSR Need More (Effective) Private Regulation in the Future? In S. Muller & et al (Eds.), The Law of the Future and the Future of Law II (pp. 389-400). The Hague: Torkel Opsahl
    • M.W. Scheltema (2012). Is het onteigeningsrecht klaar voor klimaatverandering? In E.W.J. de Groot & R.D. Harteman (Eds.), Bijzonder geschikt voor het werk; H.J.M. van Mierlobundel (pp. 103-111). Den Haag: IBR
   • L.F.H. Enneking, M.W. Scheltema & I. Tillema (Ed.). (2018). People, Planet, Privaatrecht - Over de rol van het privaatrecht bij het voorkomen en redresseren van bedrijfsgerelateerde mensenrechten- en milieuschendingen in internationale productieketens (Jonge Meesters, Deel 20). Den Haag: Boom Juridisch
    • M.W. Scheltema (2019, juli 2). Presentation on human rights due diligence and ethics in connection with regulation of artificial intelligence. London, Queen Mary University in London (UCL).
    • M.W. Scheltema (2019, november 4). Introductory speech on regulation regarding responsible business conduct and artificial intelligence at a (closed) OECD meeting for the OECD member states in Paris, France. Paris, France, At a (closed) OECD meeting for the OECD member states.
    • M.W. Scheltema (2020, februari 18). Opties voor afdwingbare IMVO-instrumenten. Utrecht, Stakeholder meeting organized by Ministry of Foreign Affairs.
    • M.W. Scheltema (2019, mei 28). Organized and lectured about the way in which private equity firms should address human rights risks and how human rights due diligence may be embedded in their portfolios. Amsterdam, Breakfast meeting, organized by the Dutch Association of Private Equity.
    • M.W. Scheltema (2019, december 9). Financial Market Regulation on Climate Change and the Role of Multi-Stakeholder Initiatives. Groningen, International Private Law and Market Regulation in the Face of Contemporary Grand Challenges conference.
    • M.W. Scheltema (2019, december 2). Keynote speech on digitalisation and sustainability. Lawyers’ day of the Office for entrepreneurs of the Dutch Government (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Den Haag.
    • M.W. Scheltema (2019, mei 10). Speech regarding the multiple options available and emphasized the need for an integrated approach and a smart mix of judicial and non-judicial mechanisms as well as support for these mechanisms by states. London, Event organized by the Office of the UN High Commissioner for Human Rights and the International Bar Association on non-state based judicial and non-judicial mechanisms.
    • M.W. Scheltema (2019, oktober 9). Keynote speech. Robeco, Rotterdam, PLWF (platform established by Dutch banks and institutional investors advertising and facilitating living wage (www.livingwage.nl)).
    • L.F.H. Enneking, H. Tiemersma, C.C. van Dam, M.W. Scheltema & R.J.M. van Tulder (2019). Expert meeting 'Mainstreaming the People part of sustainable business'. Erasmus Research Platform for Sustainable Business & Human Rights: Erasmus Universiteit Rotterdam (2019, mei 15).
    • M.W. Scheltema (2019). Presented a paper on embedding human rights compliance and ethics in artificial intelligence. Global Smartworld conference of the IEEE: Leicester, UK (2019, augustus 19).
    • M.W. Scheltema (2019). Presented a paper on contractual mechanisms to enhance human rights compliance in supply chains. CSECL workshop at the University of Amsterdam: Amsterdam (2019, september 9).
    • M.W. Scheltema (2019). Moderated a panel on responsible supply chains in Asia and Europe, focussing on relevant legal developments such as litigation and emerging legislation in this arena. Annual conference of the International Bar Association: Seoul (2019, september 25).
    • L.F.H. Enneking, M.W. Scheltema, C.C. van Dam, H. Tiemersma & R.J.M. van Tulder (2019). Connecting business human rights, SDGs and managerial stances, NWA/ORC 2019.
    • M.W. Scheltema (2017). Presentation 'Protection of victims of human rights violations by investors under international investment agreements'. Seminar at Each China University: Shanghai, China (2017, oktober 20).
    • M.W. Scheltema (2017). Contractual Mechanisms to Enhance Human Rights Compliance in Supply Chains. UCall 2017 Conference: Utrecht (2017, mei 19).
    • M.W. Scheltema (2017). Chair of the CSR committee of the International Bar Association. Annual IBA-Conference: Sydney, Australia (2017, oktober 3 - 2017, oktober 8).
    • M.W. Scheltema (2017). Presentation 'Protection of victims of human rights violations by investors under international investment agreements'. Conference at Wuhan University: China (2017, oktober 17 - 2017, oktober 18).
    • M.W. Scheltema (2017). Participant as a member of the steering board of this network. Conference at which an academic network on (transnational) multistakeholder initiatives is launched: Occidental College, Los Angelos, USA (2017, mei 4 - 2017, mei 5).
    • M.W. Scheltema (2017). Presentation 'Human rights due diligence in mergers and acquisitions'. Conference organized by SUFE: Shanghai, China (2017, oktober 21 - 2017, oktober 22).
    • M.W. Scheltema (2017). Workshop. Ius Commune Annual Conference on International Responsible Business Conduct Agreements: (2017, november 24).
    • M.W. Scheltema (2017). Attended, moderated and participated in two panels (regarding 'Arbitration and Human Rights' and 'The Access to Remedy Fund'). UN Forum on Business and Human Rights: Geneva (2017, november 27 - 2017, november 29).
    • M.W. Scheltema (2017). Keynote speech on The Expanding Multi-Layered Transnational Legal Order and the Role of Transnational Private Regulation Therein. International NILG Conference 2017: Amsterdam (2017, december 1).
    • M.W. Scheltema (2017). Participated as Member. Meeting of the Community of Practice of the European Commission on self- and co-regulation: Brussels, Belgium (2017, januari 26).
    • M.W. Scheltema (2019). Organised and moderated a session on corruption and human rights. International 100th anniversary conference of the International Chamber of Commerce: Peace Palace, The Hague (2019, december 6).
    • M.W. Scheltema (2019). Chair of the Dutch standard setting body on artificial intelligence. ISO (SC42) standard setting conference on artificial intelligence: NEN, Dublin (2019, april 10).
    • M.W. Scheltema (2019). Speech about the position of rights holders affected by human rights or environmental violations by investors in investment arbitrations. Conference organized by the Shanghai Center for Arbitration and Mediation and the Jiao Tong University in Shanghai: Shanghai (2019, juni 12).
    • M.W. Scheltema (2019). Panellist in two panels on the future of dispute resolution and access to justice respectively. World Legal Forum conference: The Hague, the Netherlands. (2019, augustus 15 - 2019, augustus 16).
    • M.W. Scheltema (2019). Host and chair. Expert meeting of MSI Integrity on the research of MSI Integrity on the performance and effectiveness of multi-stakeholder initiatives in the human rights arena: The Hague, The Netherlands. (2019, maart 20).
   • M.W. Scheltema (2017-2017). Member of the Inner Committee (Bo Yuan, Foreign-Related Commercial Dispute Resolution in China: A focus on litigation and arbitration, 29 September 2017)). Erasmus Universiteit Rotterdam.
   • M.W. Scheltema (2015). Boekbespreking 'De overheidsonderneming' [Bespreking van het boek De overheidsonderneming. Overheidsinvloed in kapitaalvennootschappen nader beschouwd]. Ondernemingsrecht, 2015(101), 510-513.
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Civil Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081628

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam