prof.mr. (Martijn) MW Scheltema

prof.mr. (Martijn) MW Scheltema
Full professor Erasmus School of Law Civil Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-002
Email
m.scheltema@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Martijn Scheltema (2020) - The Dutch International Responsible Business Conduct Agreements: Effective Initiatives? - Erasmus Law Review, 2020 (4) - doi: 10.5553/ELR.000172
 • Martijn Scheltema & W de Boer (2020) - Human rights provisions in general corporate lending - Onderneming en Financiering, 2020 (1), 67-90 - doi: 10.2139/ssrn.3498254
 • Martijn Scheltema (2016) - Regulering door middel van het privaatrecht - RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 31 (6), 410-424 - doi: 10.5553/RM/0920055X2016031006002
 • Martijn Scheltema (2016) - Balancing Public and Private Regulation - Utrecht Law Review, 12 (1), 16-31 - doi: 10.18352/ulr.323
 • Martijn Scheltema (2014) - An assessment of the effectiveness of international private regulation in the corporate social responsibility arena, a legal perspective - Maastricht Journal of European and Comparative Law, 21 (3), 390-412
 • Martijn Scheltema (2014) - Bestuursrecht van de toekomst en 'ontstatelijking': nieuwe perspectieven? - Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), 29 (8), 242-247
 • Martijn Scheltema (2014) - Assessing effectiveness of international private regulation in the CSR arena - Richmond Journal on Global Law and Business, 13 (2), 265-373
 • Martijn Scheltema (2014) - The Need for an integrated comparison of the effectiveness of international sustainable forestry, coffee and cocoa initiatives - Recht der Werkelijkheid, 35 (3), 134-157
 • Martijn Scheltema (2013) - Assessing the Effectiveness of Remedy Outcomes of Non-judicial Grievance Mechanisms - Dovenschmidt Quaterly, 2013 (4), 190-197
 • Martijn Scheltema (2013) - De invloed van bestuursrechtelijke normen op het privaatrecht - Maandblad voor vermogensrecht, 2013 (7/8), 186-192
 • Martijn Scheltema (2012) - Helpt arbitrage bij geschillenbeslechting op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen - Tijdschrift voor Arbitrage, 2012, 189-194
 • Martijn Scheltema (2012) - Wat kan het privaatrecht leren van het bestuursrecht? Vervagende grenzen tussen bestuurs- en privaatrecht - Jurisprudentie Bestuursrecht plus, 2012 (2), 139-149
 • Martijn Scheltema (2011) - Het wetsvoorstel schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad (Themanummer overheidsaansprakelijkheid) - Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2011 (7/8), 200-205
 • Martijn Scheltema (2011) - Bestuur en Privaatrecht - Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), 2011 (9), 290-293
 • Martijn Scheltema (2011) - Relativiteit in het DCFR (Themanummer DCFR) - Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2011 (7), 344-345
 • Martijn Scheltema (2011) - Het wetsvoorstel schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en rechtsmachtverdeling bij onrechtmatige daad (Themanummer overheidsaansprakelijkheid) - Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2011 (7/8), 205-208
 • Martijn Scheltema (2011) - Het wetsvoorstel nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en de geldschuldenregeling in de Awb - Overheid en aansprakelijkheid, 2011 (3), 120-127

 • Martijn Scheltema (2016) - Nakoming - Kluwer
 • Martijn Scheltema (2015) - Bestuursrechtelijke geldschulden - Kluwer
 • Martijn Scheltema & M Scheltema (2013) - Gemeenschappelijk recht. Wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht - Kluwer
 • Martijn Scheltema (2012) - Effectiviteit van privaatrechtelijke regulering: is dat meetbaar? - Eleven International Publishers/Boom Juridische uitgevers

 • Martijn Scheltema & HJSM Langbroek (2016) - Contracten met de overheid - Ars Aequi Libri

 • Liesbeth Enneking, Martijn Scheltema & Ilja Tillema (2018) - People, Planet, Privaatrecht - Over de rol van het privaatrecht bij het voorkomen en redresseren van bedrijfsgerelateerde mensenrechten- en milieuschendingen in internationale productieketens - Boom Juridische Uitgevers

 • Martijn Scheltema (2015) - Boekbespreking 'De overheidsonderneming' - Ondernemingsrecht, 2015, 510-513

 • Martijn Scheltema (2020) - OESO due diligence en klimaat: een goede en praktisch hanteerbare combinatie? - In C. Backes, 2030: Het juridische instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering, energietransitie en adaptatie in Nederland (pp. 97-114) - Boom Juridische Uitgevers
 • Martijn Scheltema (2020) - Koop van zaken uit verre landen: hoe om te gaan met contractuele ketens? - In C. Breedveld-de Voogd, Sluitertijd (pp. 315-326) - Wolters Kluwer
 • Martijn Scheltema (2020) - Multi-stakeholder Initiatives in the Business and Human Rights Arena - In R. Lindsay & R. Martella, Corporate Social Responsibility – Sustainable Business, Environmental, Social and Governance Frameworks for the 21st Century (pp. 535-554) - Wolters Kluwer
 • Liesbeth Enneking & Martijn Scheltema (2020) - The Netherlands - In C. Kessedjian & H. Cantu Rivera, Private International Law Aspects of Corporate Social Responsibility (pp. 529-553) - Springer
 • Martijn Scheltema (2019) - Protection of victims in international investment dispute resolution: junxtaposing different topics? - In Yuwen Li, Tong Qi and Cheng Bian, China, the EU and International Investment Law (pp. 212-226) - Routledge
 • Martijn Scheltema & MA Rooijakkers (2019) - De arbitrale secretaris - In C.J.M. Klaassen, ADR in Nederland, in het bijzonder bij het NAI (pp. 755-776) - Wolters Kluwer
 • Karin Arts & Martijn Scheltema (2019) - Territorialiteit te boven: Klimaatverandering en mensenrechten - In C.J.M. Arts, L.J.M. Boer & M.W. Scheltema, De grenzen voorbij: de actualiteit van territorialiteit en jurisdictie (pp. 59-134) - [link] - Kluwer
 • Martijn Scheltema & EHP Brans (2019) - Addressing climate change (liability) risks in the financial sector - In F.J. van Beekhoven van den Boezem & e.a., Sustainability and financial markets (pp. 85-112) - Kluwer
 • Martijn Scheltema (2019) - Artificial Intelligence en transnationale private regulering: een nuttige combinatie? - In B. Marseille e.a., 25 jaar Awb, In eenheid en verscheidenheid (pp. 771-785) - Kluwer
 • Martijn Scheltema & C Kwant (2018) - Alternative approaches to strengthen the NCP function - In H. Mulder & M. Scheltema, OECD Guidelines for Multinational Enterprises: a Glass Half Full (pp. 55-66) - [link] - OECD
 • Liesbeth Enneking, Martijn Scheltema & Ilja Tillema (2018) - People, Planet, Privaatrecht - In L. Enneking, M. Scheltema & I. Tillema, People, Planet, Privaatrecht - Over de rol van het privaatrecht bij het voorkomen en redresseren van bedrijfsgerelateerde mensenrechten- en milieuschendingen in internationale productieketens (pp. 17-42) - Boom Juridische Uitgevers
 • Martijn Scheltema (2017) - Bestuurdersaansprakelijkheid in het bestuursrecht, een effectief instrument? - In B. Assink et al., De vele gezichten van Maarten Kroeze’s ‘bange bestuurders' (pp. 47-56) - Kluwer
 • Martijn Scheltema (2017) - De rol van de jurist bij maatschappelijk verantwoord ondernemen en business human rights - In F. Oranje et al., Innovatie in het ondernemingsrecht (pp. 185-202) - Boom Juridische Uitgevers
 • Martijn Scheltema & M Neuteboom-Klink (2016) - Formele rechtskracht anno 2015 - In Rechtsvorming door de Hoge Raad (pp. 307-320) - Ars Aequi Libri
 • Martijn Scheltema (2016) - Transnationale private regulering in het bestuursrecht - In Hybride Bestuursrecht (pp. 89-177) - Boom
 • Martijn Scheltema (2015) - De rol van de burgerlijke rechter bij bestuursrechtelijke geldschulden; slechts een bijrol? - In R.J.N. Schlossels, De burgerlijke rechter in het publiekrecht (pp. 319-337) - Kluwer
 • Martijn Scheltema & G Bottini (2015) - Future Outlook: Bridging Gaps between Environment and International Investment Law or Juxtaposing Different Topics? - In Y. Levashova, Bridging the Gap between International Investment Law and the Environment (pp. 467-482) - Eleven
 • Martijn Scheltema (2014) - Assessing Effectiveness of Private Regulation in the CSR Arena - In Gedragscodes in inernationaal, Europees en privaatrechtellijk perspectief, Juridische betekenis, effectiviteit en handhaving - Uitgeverij Paris
 • Martijn Scheltema (2013) - Aansprakelijkheid van de overheid voor informatieverstrekking, revisited - In P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, F.E. Vermeulen & B.T.M. van der Wiel, Middelen voor Meijer, Liber amicorum mr. R.S. Meijer (pp. 259-269) - Boom Juridische Uitgevers
 • Martijn Scheltema (2013) - Aansprakelijkheid van de overheid voor informatieverstrekking - In P.J.M. Von Schmidt auf Altenstadt, F.E. Vermeulen & B.T.M. Van der Wiel, Middelen voor Meijer, Meijer-bundel (pp. 259-269) - Boom
 • Martijn Scheltema (2012) - Does CSR Need More (Effective) Private Regulation in the Future? - In S. Muller & et al, The Law of the Future and the Future of Law II (pp. 389-400) - Torkel Opsahl
 • Martijn Scheltema (2012) - Is het onteigeningsrecht klaar voor klimaatverandering? - In E.W.J. de Groot & R.D. Harteman, Bijzonder geschikt voor het werk; H.J.M. van Mierlobundel (pp. 103-111) - IBR

 • Martijn Scheltema (2020) - Panel Member (As member of the international group of experts who have developed arbitration rules on business human rights arbitration (The Hague Rules) he has introduced and explained those rules) - Annual Conference ot the International Bar Association on arbitrarion regarding human rights issues
 • Martijn Scheltema (2017) - Keynote speech on The Expanding Multi-Layered Transnational Legal Order and the Role of Transnational Private Regulation Therein - International NILG Conference 2017
 • Martijn Scheltema (2017) - Attended, moderated and participated in two panels (regarding 'Arbitration and Human Rights' and 'The Access to Remedy Fund') - UN Forum on Business and Human Rights
 • Martijn Scheltema (2017) - Presentation 'Human rights due diligence in mergers and acquisitions' - Conference organized by SUFE
 • Martijn Scheltema (2017) - Presentation 'Protection of victims of human rights violations by investors under international investment agreements' - Seminar at Each China University
 • Martijn Scheltema (2017) - Presentation 'Protection of victims of human rights violations by investors under international investment agreements' - Conference at Wuhan University
 • Martijn Scheltema (2017) - Chair of the CSR committee of the International Bar Association - Annual IBA-Conference
 • Martijn Scheltema (2017) - Participant as a member of the steering board of this network - Conference at which an academic network on (transnational) multistakeholder initiatives is launched
 • Martijn Scheltema (2017) - Participated as Member - Meeting of the Community of Practice of the European Commission on self- and co-regulation

 • Martijn Scheltema (2020) - Presentation on artificial intelligence and ethics - NEN Conference
 • Martijn Scheltema (2019) - Organised and moderated a session on corruption and human rights - International 100th anniversary conference of the International Chamber of Commerce
 • Martijn Scheltema (2019) - Panellist in two panels on the future of dispute resolution and access to justice respectively - World Legal Forum conference
 • Martijn Scheltema (2019) - Speech about the position of rights holders affected by human rights or environmental violations by investors in investment arbitrations - Conference organized by the Shanghai Center for Arbitration and Mediation and the Jiao Tong University in Shanghai
 • Martijn Scheltema (2019) - Chair of the Dutch standard setting body on artificial intelligence - ISO (SC42) standard setting conference on artificial intelligence
 • Martijn Scheltema (2019) - Host and chair - Expert meeting of MSI Integrity on the research of MSI Integrity on the performance and effectiveness of multi-stakeholder initiatives in the human rights arena

 • Martijn Scheltema (2019) - Moderated a panel on responsible supply chains in Asia and Europe, focussing on relevant legal developments such as litigation and emerging legislation in this arena - Annual conference of the International Bar Association
 • Martijn Scheltema (2019) - Presented a paper on contractual mechanisms to enhance human rights compliance in supply chains - CSECL workshop at the University of Amsterdam
 • Martijn Scheltema (2019) - Presented a paper on embedding human rights compliance and ethics in artificial intelligence - Global Smartworld conference of the IEEE
 • Martijn Scheltema (2017) - Contractual Mechanisms to Enhance Human Rights Compliance in Supply Chains - UCall 2017 Conference

 • Liesbeth Enneking, Martijn Scheltema, CC van Dam, Heleen Tiemersma & RJM van Tulder (2019) - Connecting business human rights, SDGs and managerial stances, NWA/ORC 2019

 • Liesbeth Enneking, Heleen Tiemersma, CC van Dam, Martijn Scheltema & RJM van Tulder (2019) - Erasmus Research Platform for Sustainable Business & Human Rights - Erasmus Research Platform for Sustainable Business & Human Rights
 • Martijn Scheltema (2017) - Ius Commune Annual Conference on International Responsible Business Conduct Agreements - Ius Commune Annual Conference on International Responsible Business Conduct Agreements

 • Martijn Scheltema (2020) - SER en Ministerie Economische Zaken (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - Asian Arbitration Association (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - Council of Europe (CAHAI) (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - Office of the Un High Commissioner for Human Rights (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - SHERPA project commissioned by the European Commission (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - Erasmus University Rotterdam (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - Council of Europe (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - Erasmus University Rotterdam (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - Wageningen University & Research (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - Supply Chain Transperency Study Committee of the US Uniform Law Commission (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - American Bar Association (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - United Nations (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2017) - Erasmus University Rotterdam (External organisation)

 • Martijn Scheltema (2020) - American Bar Association (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - Sociaal-Economische Raad (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - VNO-NCW (External organisation)
 • Martijn Scheltema (2020) - Ministry of Foreign Affairs (External organisation)

 • Martijn Scheltema (2020) - Presentation on legislative developments in the field of Human Rights due diligence and legal consequences of an IRBC Agreement - Presentation for legal council of companies involved in the negotiation process for an International Responsible Business Conduct (IRBC) Agreement in the WInd Energy Sector
 • Martijn Scheltema (2020) - Presentation on legislative developments in connection with business human rights - Presentation for the Global Council and members of boards of Dutch Multinationals
 • Martijn Scheltema (2019) - Introductory speech on regulation regarding responsible business conduct and artificial intelligence at a (closed) OECD meeting for the OECD member states in Paris, France. - At a (closed) OECD meeting for the OECD member states
 • Martijn Scheltema (2019) - Presentation on human rights due diligence and ethics in connection with regulation of artificial intelligence - Queen Mary University in London (UCL)

 • Martijn Scheltema (2020) - Presentation on access to remedy in connection with human rights abuse - Seminar organisd by the International Responsible Business Conduct Agreement in the Insurance sector
 • Martijn Scheltema (2020) - Presentation and discussion on responsible business conduct - ING
 • Martijn Scheltema (2020) - Organised, moderated and participated in a meeting on the research project for the Dutch Government on legislative options for Human Rights due diligence - Meeting with public supervisors
 • Martijn Scheltema (2020) - Organised, presented and moderated a session on the research project for the Dutch Government on legislative options for Human Rights due diligence - Stakeholders session
 • Martijn Scheltema (2020) - Opties voor afdwingbare IMVO-instrumenten - Stakeholder meeting organized by Ministry of Foreign Affairs
 • Martijn Scheltema (2020) - Presentation on the research project for the Dutch Government on legislative options for Human Rights due diligence - Presentation for banks
 • Martijn Scheltema (2019) - Financial Market Regulation on Climate Change and the Role of Multi-Stakeholder Initiatives - International Private Law and Market Regulation in the Face of Contemporary Grand Challenges conference
 • Martijn Scheltema (2019) - Keynote speech on digitalisation and sustainability - Den Haag
 • Martijn Scheltema (2019) - Keynote speech - PLWF (platform established by Dutch banks and institutional investors advertising and facilitating living wage (www.livingwage.nl))
 • Martijn Scheltema (2019) - Organized and lectured about the way in which private equity firms should address human rights risks and how human rights due diligence may be embedded in their portfolios - Breakfast meeting, organized by the Dutch Association of Private Equity
 • Martijn Scheltema (2019) - Speech regarding the multiple options available and emphasized the need for an integrated approach and a smart mix of judicial and non-judicial mechanisms as well as support for these mechanisms by states - Event organized by the Office of the UN High Commissioner for Human Rights and the International Bar Association on non-state based judicial and non-judicial mechanisms

 • Basak Manders

  Implementation and Impact of ISO 9001

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen