prof.dr.
(Martijn) M van der Steen

prof.dr. (Martijn) M van der Steen
(external) researcher Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T17-42
Telephone
0104082634
Email
vandersteen@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Public strategy

Policy for long-term uncertainty

Governance in networks

 

   • M.A. van der Steen (2016). Tijdig bestuur: strategisch omgaan met voorspelbare verrassingen (2016, december 9). Den Haag: NSOB
    • M.A.P. Bovens, P. 't Hart, M.J.W. van Twist, C.F. van den Berg, M.A. van der Steen & L.G. Tummers (2017). Openbaar Bestuur: beleid, organisatie en politiek. Alphen a/d Rijn: Wolters Kluwer
    • M.J.W. van Twist, M. van der Steen, R.W.A. de Korte & A. Nuijten (2015). Advisering en Auditing: over complementaire competenties op basis van botsenda logica's. Rotterdam: Erasmus School of Accounting & Assurance
    • M.J.W. van Twist, M. van der Steen, J. van der Knaap & S. Franssen (2015). Binnenstebuiten, achterstevoren, ondersteboven; op zoek naar een nieuw normaal in organiseren voor gemeenten. Den Haag: VGS
    • H.J.M. Fenger, E.J. van der Torre & M.A. van der Steen (2013). The Responsiveness of Social Policies in Europe. The Netherlands in Comparative Perspective. Bristol: Policy Press
    • G.R. Teisman, M.A. van der Steen, A. Frankowski & B. van Vulpen (2018). Effectief Sturen met Multi-level Governance. Den Haag: NSOB
    • J. Schram, M.J.W. van Twist & M.A. van der Steen (2018). Een blik van buiten: hoe burgers betrokken (kunnen) zijn bij controle en verantwoording. Den Haag: NSOB
    • M.A. van der Steen, J. Schram & I. de Jong (2018). Een pact voor de kust: Bestuurskundige lessen over de totstandkoming van het Kustpact. Den Haag: NSOB
    • J. Scherpenisse & M.A. van der Steen (2018). Gepast geregeld: tijdig financieren in netwerken. Den Haag: NSOB
    • M.W. van Buuren, A. Molenveld, P. Ophoff, J. van Popering - Verkerk, M.A. van der Steen & G. Teisman (2018). Werkende samenwerking: regionaal sturen voor raadsleden. (Raadsledennieuw). Den Haag: SDU
    • M. van der Steen, G.R. Teisman, J. van Popering - Verkerk, M.W. van Buuren & A. Molenveld (2018). Werkende Samenwerking. (Jaarberichten). The Hague: VNG
    • M.J.W. van Twist, I. de Jong, M.A. van der Steen & M. Schulz (2017). Self-as-tool: het vermogen vakkundig jezelf te zijn in politiek-ambtelijke verhoudingen. Den Haag: NSOB
    • P.M. Karré, T. Schillemans, M.A. van der Steen & Z. van der Wal (2017). Toekomst van de Bestuurskunde. Den Haag: Boom Bestuurskunde
    • M. Schulz, N. Chin-A-Fat, M.J.W. van Twist, M.A. van der Steen & D. Bressers (2017). Volhouden en doorgaan: escalatie van commitment in het openbaar bestuur. Den Haag: NSOB
    • M. Schulz, I. den Heijer, J.H. de Baas & M.A. van der Steen (2017). Sturen en stromen: overheid in een samenleving waarin iedereen stuurt. Den Haag: NSOB
    • J. Schram, M.A. van der Steen, M.J.W. van Twist & T. van Yperen (2016). Vormgeven aan verantwoording: publieke verantwoording in de Jeugdhulp, een handboek voor praktische houvast. Den Haag: NSOB
    • N. Chin-A-Fat, M.A. van der Steen & I. de Jong (2016). Bewegende verhoudingen: een discours-analyse van overheidssturing in het MBO-veld. Den Haag: NSOB
    • M.A. van der Steen, F. Boonstra, J. Scherpenisse, R. Arnouts & I. de Jong (2016). De volgende stap: sturen met maatschappelijke energie in het natuurdomein. Den Haag: NSOB
    • M.A. van der Steen, M. Schulz, N. Chin-A-Fat & M.J.W. van Twist (2016). De som en de delen: in gesprek over systeemverantwoordelijkheid. Den Haag: NSOB
    • M. Schulz, J. Scherpenisse, M.A. van der Steen & M.J.W. van Twist (2016). Systematisch maatwerk: Green Deals als vorm van strategische netwerksturing. Den Haag: NSOB
    • M. van der Steen, N. Chin-A-Fat, M.J.W. van Twist, J. Scherpenisse & F. Mertens (2015). Verbindingen tussen instelling en stelsel in het onderwijstoezicht. Den Haag: NSOB
    • M.J.W. van Twist, M. van der Steen, R.W.A. de Korte & A. Nuijten (2015). Learning by doing: Government participation in an energetic society. The Hague: NSOB/PBL
    • N. Chin-A-Fat, I. De Jong, M.J.W. van Twist, M. van der Steen, D. Bressers & J. Scherpenisse (2015). Fast-track institution building: the founding of AMS. The Hague: NSOB
    • M.J.W. van Twist, M. van der Steen, R.W.A. de Korte & A. Nuijten (2015). Consulting & Auditing: about complementary competencies based on conflicting types of logic. Rotterdam: IIA Netherlands
    • I. De Jong, E. Cartens, M.J.W. van Twist, M. van der Steen, J. Scherpenisse & J. Schram (2015). Permanentie van tijdelijkheid: strategische reflecties over de bestuurlijke betekenis van evenementen. Den Haag: NSOB
    • M.J.W. van Twist, M. van der Steen, I. De Jong & M. Swinkels (2015). Spraakmakend Leiderschap: de linguïstische vingerafdruk van gemeentesecretarissen. Den Haag: IKPOB
    • M. van der Steen, M.J.W. van Twist & J. Scherpenisse (2015). Sedimentatie in sturing: systeem brengen in netwerkend werken. Den Haag: NSOB
    • A. Verloop, M.J.W. van Twist & M. van der Steen (2015). Speels (be)sturen: de toepassing van gamification in het openbaar bestuur. Den Haag: NSOB
    • D. Bressers, M. van der Steen & M.J.W. van Twist (2015). Gestuurde zelfsturing: decentralisaties en participatie in het sociaal domein. Den Haag: NSOB
    • A. Frankowski, M. van der Steen, A. Meijer & M.J.W. van Twist (2015). De publieke waarde(n) van open data. Den Haag: NSOB
    • M.J.W. van Twist, N. Chin-A-Fat, J. Scherpenisse & M. van der Steen (2015). In cirkels sturen? Reflecties over de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Den Haag: NSOB
    • M. van der Steen, J. Scherpenisse, M. Schulz & M.J.W. van Twist (2015). Disciplinerende kaders en professionele ruimte in het toezicht: naar een strategisch gesprek. Den Haag: NSOB
    • N. Chin-A-Fat, I. de Jong & M. van der Steen (2015). Bodem in Balans: een evaluatie van de uitvoering van het convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010-2015. Den Haag: NSOB
    • P.H.A. Frissen, P.M. Karré & M.A. van der Steen (2011). Zorg door de staat. Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de JGZ. Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
    • M.A. van der Steen & A.C.S. Hokken-Koelega (2020). Consequences of being born small for gestational age. In Innovations and Frontiers in Neonatology (Pediatric and adolescent medicine, 22) (pp. 43-58). [S.l.]: S. Karger AG [go to publisher's site] doi: 10.1159/000495433
    • P.M. Karré, M.A. van der Steen, T. van der Wal & T. Schillemans (2020). Public Administration in the Netherlands: State of the Field. In G. Bouckaert & W. Jann (Eds.), European Perspectives for Public Administration - The Way Forward (pp. 403-420). Leuven: Leuven University Press doi: 10.11116/9789461663078
    • D. Bressers, M.J.W. van Twist, M.A. van der Steen & M. Schulz (2018). The Contested Autonomy of Policy Advisory Bodies: The Trade-off Between Autonomy and Control of Policy Advisory Bodies in the Netherlands, the United Kingdom, and Sweden. In E. Ongaro & S. van Thiel (Eds.), The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe (pp. 1189-1211). London: Palgrave MacMillan doi: 10.1057/978-1-137-55269-3_61
    • P.M. Karré, T. Schillemans, M.A. van der Steen & Z. van der Wal (2017). Inleiding. In P.M. Karré, T. Schillemans, Z. van der Wal & M.A. van der Steen (Eds.), Toekomst van de Bestuurskunde (pp. 7-12). The Hague: Boom Bestuurskunde
    • M.A. van der Steen (2017). Anticipation tools in policy formulation: Forecasting, foresight and implications for policy planning. In M. Howlett & I. Mukherjee (Eds.), The International Handbook of Policy Formulation (pp. 182-197). Cheltenham: Edward Elgar Publishing
    • P. van Deventer, M. van der Steen, R. van Schelven & B. Rubin (2015). Large scale deployment of public charging infrastructure: Identifying possible next steps forward. In W. Leal Filho & R. Kotter (Eds.), E-Mobility in Europe (Green Energy and Technology) (pp. 107-124). Springer International Publishing
    • M. van der Steen, R.M. Schelven, R. Kotter, P. van Deventer & M.J.W. van Twist (2015). EV policy compared: an international comparison of governments’ policy strategy towards e-mobility. In W. Leal & R. Kotter (Eds.), E- Mobility in Europe: Trends and Good Practice (pp. 27-53). New York: Springer doi: 10.1007/978-3-319-13194-8_2.
    • P.M. Karré, J. Alford, M.A. van der Steen & M.J.W. van Twist (2012). Whole Of Government In Theory And Practice: An Exploratory Account Of How Australian And Dutch Governments Deal With Wicked Problems In An Integrated Way. In M. Fenger & V. Bekkers (Eds.), Beyond Fragmentation And Interconnectivity. Public Governance And The Search For Connective Capacity (pp. 97-113). Amsterdam: IOS Press
    • P.M. Karré, M. van der Steen & M.J.W. van Twist (2011). Steering societal resilience: an empirical exploration of trends and challenges in government-citizen collaboration. In S. Groeneveld & S. van de Walle (Eds.), New steering concepts in public management (Research in Public Policy Analysis and Management, 21). Bingley: Emerald
    • M.A. van der Steen (2017). ‘Wat hebben wij aan u?’ Bestuurskundigen beantwoorden vragen over hun vak. In P.M. Karré, T. Schillemans, Z. van der Wal & M.A. van der Steen (Eds.), Toekomst van de Bestuurskunde (Bestuurskunde) (pp. 59-76). Den Haag: Boom Bestuurskunde
    • M.J.W. van Twist, J. Scherpenisse, N. Chin-A-Fat & M.A. van der Steen (2016). Leren van Amarantis: naar anticyclisch toezicht. In E. Muller, L. van Almelo, B. Hoogenboom & M. Pheijffer (Eds.), Fraude (pp. 79-93). Alphen: Wolters Kluwer
    • M. van der Steen (2015). De gelaagde praktijk van ambtelijk vakmanschap. In J. Uijlenbroek (Ed.), De Staat van de Ambtelijke Dienst 2015 (pp. 263-277). Den Haag: CAOP
    • M.J. Nederhand, M.A. van der Steen & M.J.W. van Twist (2018). Hierarchy: blessing or curse? Boundary spanning strategies to aligning institutional logics. NIG Conference Den Haag: (2018, oktober 12).
    • M.J. Nederhand, M. van der Steen & M.J.W. van Twist (2016). Looking inside the box. What makes collaborative processes work. EGPA Conference: Utrecht.
    • M. van der Steen, M.J. Nederhand & M.J.W. van Twist (2016). Is government ready for today’s society? Dilemmas of collaborative work: bridging institutional logics. IRSPM Conference: Hong Kong.
    • M. van der Steen & J. Scherpenisse (2015). The Professionalization Paradox - the early warning system of Rijkswaterstaat. Paper presented at the Workshop on Governing with Uncertainty: Surprise, Agility, Resilience & Robustness: Hong Kong (2015, maart 12 - 2015, maart 13).
    • M. van der Steen & M. Stepanyan (2015). Managing Networked Risks: A Complexity Perspective on Risk Management in Networked Systems. Paper presented at the World Congress on Risk 2015, "Risk Analysis for Sustainable Innovation": Singapore (2015, juli 19 - 2015, juli 23).
    • M. van der Steen & J. Scherpenisse (2015). Prospective Strategy: anticipation and agility in the Early Warning System of Rijkswaterstaat in the Netherlands. Paper presented at the GDN (year 1, round 2) Florence Workshop: Florence, Italy (2015, december 11).
    • D. Bressers, M. Schulz, M.J.W. van Twist & M. van der Steen (2015). Internal Advisory Systems in Different Political-Administrative Regimes Exploring the Fit of Configuration, Administration and Composition of Internal Advisory Systems in France, Germany, Sweden, The Netherlands and The United Kingdom. IIAS International Congress, Study Group on Civil Service and Politics - Civil Service Politicization: Rio de Janeiro (2015, juni 23).
    • M. van der Steen, R.M. Schelven, P. van Deventer, M.J.W. van Twist & R. Kotter (2015). Policy strategies for an emergent technology; lessons from the analysis of EV-policy in 8 North-European countries. presented at the EVS28 conference, KINTEX: Korea (2015, mei 3 - 2015, mei 6).
    • M. Schulz, D. Bressers, M.J.W. van Twist & M. van der Steen (2015). Internal Advisory Systems in Different Political-Administrative Regimes Exploring the Fit of Configuration, Administration and Composition of Internal Advisory Systems in France, Germany, Sweden, The Netherlands and The United Kingdom,. nternational Conference on Public Policy (ICPP), T08P06 – Comparing policy advisory systems, Catholic University of Sacro Cuore: Milan (2015, juli 1 - 2015, juli 4).
    • J. Scherpenisse, M. van der Steen & M.J.W. van Twist (2015). Time frames of post-crisis inquiry commissions A narrative analysis of three Dutch commission reports. Paper presented at the panel “Time-sensitive governance and timescapes”, at the IPA conference 2015: Lille, France (2015, juli 8 - 2015, juli 10).
    • M. van der Steen & M.J.W. van Twist (2015). In-between, from within: Dilemmas of dealing with bottom-up initiatives in the public domain. Paper presented at the Social Innovation Research Conference (SIRC), “Innovation in the Delivery of Public Services”: Shanghai, China (2015, mei 21 - 2015, mei 22).
    • E.H. Klijn, M.J.W. van Twist, A. Wijk, M. van der Steen & S. Jeffares (2012). How do public managers percieve meddia attention for governance processes? Interpretative Policy analysis conference ( IPA) 2012, Understanding the Drama of Democracy: Policy Work, Power and Transformation, Tilburg School of Politics and Public Administration, July 4-7: Tilburg.
    • M. van der Steen & J. Scherpenisse (2015). Prospective Strategy: anticipation and agility in the Early Warning System of Rijkswaterstaat in the Netherlands. Paper presented at the 3rd Annual Workshop on Decision Making under Deep Uncertainty: Delft (2015, november 3 - 2015, november 4).
 • 4.3 Thesis Master Public Management

  Title
  4.3 Thesis Master Public Management
  Year
  2020

  2.5 A Public Administration Professional

  Title
  2.5 A Public Administration Professional
  Year
  2020

  Year
  2020
 • Bestuurskunde

  Role
  Member Editorial Board

  Futures

  Role
  Editor Special Issue

  Policy Sciences

  Role
  Editorial Board
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082634

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam