prof.mr.dr.
(Matthijs) JM de Jongh

Full Professor Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-002
Telephone
0622401036
Email
dejongh@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Na zijn studie Nederlands recht (privaatrecht) en notarieel recht in Groningen werkte Matthijs de Jongh van 1999 tot 2005 als kandidaat-notaris in Amsterdam, vooral in de ondernemingsrechtelijke praktijk. Daarna maakte hij een overstap naar het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad. Hij stond advocaten-generaal bij in de voorbereiding van conclusies in civiele zaken en werkte enige tijd voor de civiele kamer van de Hoge Raad. In dezelfde periode werkte hij als buitenpromovendus aan zijn proefschrift over de geschiedenis van de beursvennootschap, in het bijzonder de ontwikkeling van zeggenschap van aandeelhouders. In 2014 promoveerde hij cum laude aan ESL. Zijn proefschrift werd bekroond met een (gedeelde) Elly Rood Prijs, de jaarlijkse proefschriftprijs van ESL en met de Harry Honée Proefschriftprijs, een driejaarlijkse prijs voor het beste proefschrift op ondernemingsrechtelijk en financieelrechtelijk gebied. In 2015 maakte hij de overstap van het Wetenschappelijk Bureau naar het Gerechtshof Amsterdam. Als raadsheer werkt hij vooral aan handels- en ondernemingsrechtelijke zaken. Zijn aanstelling als raadsheer combineert hij sinds 2018 met de leerstoel ondernemingsrecht, in het bijzonder zijn historische ontwikkeling aan ESL.

After Matthijs de Jongh finished his studies Ducth civil law and notarial law in 1999, he worked as a candidate civil law notary in Amsterdam, mainly focusing on company law. In 2005, he became a law clerk at the Dutch Supreme Court. He clerked for both Attorneys-General and Judges of civil chamber of the Supreme Court. During his clerkship, Matthijs de Jongh wrote his PhD on the history of the listed company, focusing on the in influence of shareholders. In 2014, he obtained his PhD (cum laude). His PhD was rewarded with a (shared) Elly Rood Prize (Erasmus School of Law). In 2015, he also won the Harry Honée Dissertation Prize, for the best PhD, defended in the Netherlands in the field of corporate and financial law between 2012-2014. In 2015, he joined the Amsterdam Court of Appeal, where he became an appellate Judge, focusing on corporate and commercial law. He combines his position as a Judge with Erasmus School of Law, where he became professor Company Law, with special attention to its historical development in 2018.

    • J.M. de Jongh (2020). Analoge werking van art. 2:8 BW. Ondernemingsrecht, 2020 (160).
    • J.M. de Jongh, J.W. Winter & -. E.A. (2020). Naar een zorgplicht voor bestuurders en commissarissen tot verantwoordelijke deelname aan het maatschappelijk verkeer. Ondernemingsrecht, 2020 (86).
    • J.M. de Jongh (2020). Onderneming en maatschappij: naar een nieuw sociaal contract? De Loi PACTE als voorbeeld. Ondernemingsrecht, 2020 (80).
    • J.M. de Jongh (2019). Tegenstrijdig belang en transacties met verbonden partijen. Ondernemingsrecht, 2019 (160), 892-898.
    • J.M. de Jongh (2019). Drie aspecten van tegenstrijdig belang. Ondernemingsrecht, 2019 (68), 357-365.
    • J.M. de Jongh (2018). Aanpassing MSCI-index bij dual class shares. Ondernemingsrecht, 2018 (47).
    • J.M. de Jongh (2018). Naar een nieuwe variant van de BV? Initiatiefnota Ondernemen met een maatschappelijke missie. Ondernemingsrecht, 2018 (121).
   • J.M. de Jongh & A.J.P. Schild (2020). Timmerman en afgeleide schade. In H.J. Kluiver (Ed.), De rol van de rechter in het ondernemingsrecht. Beschouwingen bij het afscheid van prof. mr. L. Timmerman als advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Zutphen: Uitgeverij Paris
   • J.M. de Jongh (2019). Bestuurdersaansprakelijkheid 1838-1928: individueel of hoofdelijk? In A.F. Verdam & W.J.M. van Veen (Eds.), JB: Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.B. Huizink (ZIFO-reeks, Vol. 29) (pp. 229-247). Deventer: Wolters Kluwer
   • J.M. de Jongh (2019). Een maatschappelijke resultante. Het vennootschapsbelang op de golven van maatschappelijke verandering. In B. Kemp, H. Koster & C.A. Schwarz (Eds.), De betekenis en functies van het vennootschappelijk belang (pp. 5-24). Deventer: Wolters Kluwer
   • J.M. de Jongh, Y. Borrius, J. van Bekkum, A.R.J. Croiset Van Uchelen, B. Bier & E.C.H.J. Lokin (Ed.). (2020). Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2019-2020. Deventer: Wolters Kluwer
   • J.M. de Jongh (2019). Twee eeuwen tegenstrijdig belang (2019, maart 29). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • J.M. de Jongh, G. van Solinge, J. Winter, J.B.S. Hijink & L. Timmerman (2020, mei 23). Maatschappelijk verantwoord besturen en toezichthouden, dat is het nieuwe normaal. Financieele Dagblad
 • Gerechtshof Amsterdam

  Start date approval
  Jan/2018
  End date approval
  Dec/2022
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  Raadsheer, betreft Hoofdfunctie
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Corporate and Financial Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0622401036

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam