dr. (Nick) NS Efthymiou

dr. (Nick) NS Efthymiou
Assistant professor Erasmus School of Law Constitutional Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L4-105
Email
efthymiou@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Nick Efthymiou (2020) - Afbreking van zwangerschap en het Ierse constitutionele recht - Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 11 (2), 221-234
 • Nick Efthymiou (2019) - De Grondwet van 1814 en de Grondwet van 1815 - Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 10 (1), 24-50
 • Nick Efthymiou (2014) - The First World War and constitutional law for the Netherlands Indies - Erasmus Law Review, 7 (2), 54-66
 • Nick Efthymiou (2013) - Godsdienst in Nederlands-Indië in constitutioneel-rechtelijk perspectief - Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 15 (1), 32-67
 • Nick Efthymiou & Joke Wit (2013) - The Role of Dutch Courts in the Protection of Fundamental Rights - Utrecht Law Review, 9 (2), 75-88
 • Nick Efthymiou (2012) - Modern koningschap - Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 3 (1), 29-53
 • Nick Efthymiou (2007) - Vooroorlogse lijnen naar het akkoord van Linggadjati - Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 9 (2), 149-171

 • Nick Efthymiou (2020) - De ontdekking van het adatrecht - 1928 - Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 20 (2), 181-184
 • Nick Efthymiou (2012) - Contextualiteit als uitgangspunt van constitutioneel-rechtelijk onderzoek - Ars Aequi, 2012 (maart), 166-167
 • Jan de Meij, Nick Efthymiou & Sjoerd Faber (2007) - Redactioneel - Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 9 (2), 135-138
 • Jan de Meij, Nick Efthymiou & Sjoerd Faber (2007) - Makelaar van Linggadjati. Verslag van een gesprek met prof. mr. Piet Sanders - Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 9 (2), 139-148
 • Jan de Meij, Nick Efthymiou & Sjoerd Faber (2007) - Redactioneel Themanummer Linggadjati - Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 9 (2)
 • Nick Efthymiou (2006) - Deelname van politieke partijen aan Tweede-Kamerverkiezingen - Fiat Justitia (EUR), 2006 (nov.), 51-53

 • Nick Efthymiou (2018) - Delegatie in het Amerikaanse constitutionele recht - Wolf Legal Publishers
 • Nick Efthymiou, Roel Lange & F van Tienen (2016) - Gevaar voor de democratie beoordeeld in de rechtspraak van 5 landen: Duitsland, Frankrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten - nog niet bekend
 • Nick Efthymiou (2016) - Onderwijs in Nederlands-Indië - Wolf Legal Publishers
 • Nick Efthymiou (2013) - Recht en rechtspraak in Nederlands-Indië - Wolf Legal Publishers
 • Nick Efthymiou (2011) - Grondrechten in Nederlands-Indië - Wolf Legal Publishers

 • Nick Efthymiou, MM Julicher, Roel Lange, SC Loeffen & SAJ Munneke (2020) - Beginselen van het Nederlandse staatsrecht, 19e druk - Wolters Kluwer
 • L Dragstra, Nick Efthymiou, AW Hins & Roel Lange (2015) - Beginselen van het Nederlandse staatsrecht, 18e druk - Wolters Kluwer
 • L Dragstra, Nick Efthymiou, AW Hins & Roel Lange (2012) - Beginselen van het Nederlandse staatsrecht, 17e druk - Kluwer
 • L Dragstra, Nick Efthymiou, AW Hins & Roel Lange (2008) - Bewerking: Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van prof.dr. A.D. Belinfante, 16e druk - Kluwer

 • Nick Efthymiou, Pieter Huisman & Lianne Kalken (2020) - De vele facetten van het staatsrecht. Opstellen aangeboden aan prof. dr. R. de Lange - Wolf Legal Publishers
 • Nick Efthymiou, Jurgen Goossens & Roel Lange (2018) - Democratie: nieuwe ontwikkelingen - Wolf Legal Publishers
 • Nick Efthymiou, JWL Broeksteeg & HG Hoogers (2008) - Het volk regeert. Beschouwingen over de (Nederlandse) democratie in de 21e eeuw. - Wolf Publishers

 • Jan de Meij, Nick Efthymiou & Sjoerd Faber (2007) - Pro Memorie, - Ik

 • Nick Efthymiou (2013) - Bespreking van 'Mart Rutjes, "Door gelijkheid gegrepen"' - Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 4 (4), 380-385
 • Nick Efthymiou (2010) - Boekbespreking 'Bestuurlijk organisatierecht' - Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 1, 218-220
 • Nick Efthymiou (2010) - Boekbespreking 'Montesquieu and the logic of liberty - Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2

 • Nick Efthymiou, Jurgen Goossens, Roel Lange & Stefan Philipsen (2017) - De Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden van 1815 - Staatkundige en historische beschouwingen uit België en Nederland - Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 8, 271-277
 • Nick Efthymiou (2017) - Recensie van K. Briët, Het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië 1819-1848 - Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 85, 375-378
 • Nick Efthymiou (2015) - Niels van Driel en Ron de Jong, De Tweede Kamerverkiezingen in vijftig stappen - Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, jaargang 6, 404-408
 • Nick Efthymiou (2006) - Recensie - Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 2005, 337-339

 • Nick Efthymiou (2013) - Noot - European Human Rights Cases, 2013 (5), 1222-1224
 • Nick Efthymiou (2012) - Godsdienstvrijheid en geluidsoverlast. Redelijke uitleg; uitspraak ECLI:NL:RVS:2011:BR1448 - De gemeentestem, 2012 (4), 16-19

 • Nick Efthymiou (2020) - Artikel 56 EVRM - Sdu Uitgevers
 • Nick Efthymiou, Pieter Huisman & Lianne Kalken (2020) - Voorwoord van de redactie - Wolf Legal Publishers
 • Nick Efthymiou (2020) - Franse opvattingen over delegatie en uitvoering - Wolf Legal Publishers
 • Nick Efthymiou (2014) - Ireland - Kluwer
 • Nick Efthymiou (2014) - Artikel 56 EVRM - Sdu Uitgevers
 • AK Koekkoek & Nick Efthymiou (2009) - Ierland - Kluwer
 • Nick Efthymiou, Kristin Henrard, MLP van Houten & Suzan Stoter (2008) - Wetgever en grondrechten. Enkele algemene en inleidende beschouwingen. - Wolf Legal Publishers
 • JWL Broeksteeg, Nick Efthymiou, HG Hoogers & CW Noorlander (2008) - Democratie: inleiding en aanleiding. - Wolf Legal Publishers
 • Nick Efthymiou & CW Noorlander (2008) - Democratie en monarchie. - Wolf Legal Publishers
 • Nick Efthymiou & MBFD de Vries (2008) - Toegang tot de rechter in het vreemdelingenrecht - Boom Juridische Uitgevers
 • Nick Efthymiou (2006) - Het Koninkrijk Holland en Oost-Indië - Uitgeverij Verloren
 • Nick Efthymiou (2005) - Artikel 1 van de Grondwet vóór 1983 - Kluwer
 • Nick Efthymiou (2003) - Uitingsvrijheid in Nederlands-Indië: een rechtshistorisch Overzicht - Otto Cramwinckel Uitgever

 • Nick Efthymiou (2005) - De organisatie van regelgeving voor Nederlands Oost-Indië: Stelsels en opvattingen (1602-1942) - Universiteit van Amsterdam

 • Nick Efthymiou (2010) - Frans constitutioneel recht, met nadruk op het wetgevingsproces - bijeenkomst CZW

Constitutional Law

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
RR214

Thesis Master Constitutional and Adminis

Year
2021
Course Code
RS113

Introduction to Public Law

Year
2021
Year Level
bachelor 1, bachelor 1
Course Code
RD112

Research Lab Public Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB60

National Studentparliament

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RL37

Introduction to Public Law

Year
2021
Year Level
bachelor 1, bachelor 1
Course Code
RR112

Comparative Constitutional Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RM40

Legal Academic Skills III

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RD317

Constitutional Law

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
RD214

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen