dr. (Nick) NS Efthymiou

dr. (Nick) NS Efthymiou
Assistant Professor Erasmus School of Law Constitutional Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L4-105
Telephone
+31104082662
Email
efthymiou@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • N.S. Efthymiou (2019). De Grondwet van 1814 en de Grondwet van 1815. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 10 (1), 24-50.
    • N.S. Efthymiou (2014). The First World War and constitutional law for the Netherlands Indies. Erasmus Law Review, 7 (2), 54-66.
    • N.S. Efthymiou & J.C. de Wit (2013). The Role of Dutch Courts in the Protection of Fundamental Rights. Utrecht Law Review, 9 (2), 75-88.
    • N.S. Efthymiou (2013). Godsdienst in Nederlands-Indië in constitutioneel-rechtelijk perspectief. Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 15 (1), 32-67.
    • N.S. Efthymiou (2012). Modern koningschap. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 3 (1), 29-53.
    • N.S. Efthymiou (2007). Vooroorlogse lijnen naar het akkoord van Linggadjati. Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 9 (2), 149-171.
    • N.S. Efthymiou (2012). Contextualiteit als uitgangspunt van constitutioneel-rechtelijk onderzoek. Ars Aequi, 2012 (maart), 166-167.
    • J. de Meij, N.S. Efthymiou & S. Faber (2007). Makelaar van Linggadjati. Verslag van een gesprek met prof. mr. Piet Sanders. Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 9 (2), 139-148.
    • J. de Meij, N.S. Efthymiou & S. Faber (2007). Redactioneel Themanummer Linggadjati. Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 9 (2).
    • J. de Meij, N.S. Efthymiou & S. Faber (2007). Redactioneel. Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 9 (2), 135-138.
    • N.S. Efthymiou (2006). Deelname van politieke partijen aan Tweede-Kamerverkiezingen. Fiat Justitia (EUR), 2006 (nov.), 51-53.
    • N.S. Efthymiou (2018). Delegatie in het Amerikaanse constitutionele recht. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers
    • N.S. Efthymiou (2016). Onderwijs in Nederlands-Indië. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers
    • N.S. Efthymiou, R. de Lange & F. van Tienen (2016). Gevaar voor de democratie beoordeeld in de rechtspraak van 5 landen: Duitsland, Frankrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten. nog niet bekend: nog niet bekend
    • N.S. Efthymiou (2013). Recht en rechtspraak in Nederlands-Indië. Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • N.S. Efthymiou (2011). Grondrechten in Nederlands-Indië. Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • L. Dragstra, N.S. Efthymiou, A.W. Hins & R. de Lange (2015). Beginselen van het Nederlandse staatsrecht, 18e druk. Deventer: Wolters Kluwer
    • L. Dragstra, N.S. Efthymiou, A.W. Hins & R. de Lange (2012). Beginselen van het Nederlandse staatsrecht, 17e druk. Deventer: Kluwer
    • L. Dragstra, N.S. Efthymiou, A.W. Hins & R. de Lange (2008). Bewerking: Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van prof.dr. A.D. Belinfante, 16e druk. Deventer: Kluwer
    • N.S. Efthymiou (2014). Ireland. In L. Besselink, P. Bovend'Eert, H. Broeksteeg, R. de Lange & W. Voermans (Eds.), Constitutional law of the EU member states (pp. 837-901). Deventer: Kluwer
    • N.S. Efthymiou (2014). Artikel 56 EVRM. In J.H. Gerards, Y. Haeck, P. de Hert, M.K.G. Tjepkema, J. van der Velde & A.J.Th. Woltjer (Eds.), Sdu Commentaar EVRM. Deel II - Procedurele rechten (pp. 426-438). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • A.K. Koekkoek & N.S. Efthymiou (2009). Ierland. In L. Prakke & C.A.J.M. Kortmann (Eds.), Het staatsrecht van 15 landen van de Europese Unie (pp. 393-462). Deventer: Kluwer
    • N.S. Efthymiou, K.A.M. Henrard, M.L.P. van Houten & W.S.R. Stoter (2008). Wetgever en grondrechten. Enkele algemene en inleidende beschouwingen. In R. de Lange (Ed.), Wetgever en grondrechten, Staatsrechtconferentie 2007 (pp. 1-30). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • J.W.L. Broeksteeg, N.S. Efthymiou, H.G. Hoogers & C.W. Noorlander (2008). Democratie: inleiding en aanleiding. In J.L.W. Broeksteeg, N.S. Efthymiou, H.G. Hoogers & C.W. Noorlander (Eds.), Het volk regeert. Beschouwingen over de (Nederlandse) democratie in de 21e eeuw. Nijmegen: Wolf Legal Publishersr
    • N.S. Efthymiou & C.W. Noorlander (2008). Democratie en monarchie. In J.W.L. Broeksteeg, N.S. Efthymiou, H.G. Hoogers & C.W. Noorlander (Eds.), Het volk regeert. Beschouwingen over de (Nederlandse) democratie in de 21e eeuw (pp. 243-263). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • N.S. Efthymiou & M.B.F.D. de Vries (2008). Toegang tot de rechter in het vreemdelingenrecht. In L.J.J. Rogier & R. de Lange (Eds.), Toegang tot de rechter in het bestuursrecht (pp. 65-88). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • N.S. Efthymiou (2006). Het Koninkrijk Holland en Oost-Indië. In J. Hallebeek & A.J.B. Sirks (Eds.), Nederland in Franse schaduw : recht en bestuur in het Koninkrijk Holland (1806-1810) (pp. 249-270). Hilversum: Uitgeverij Verloren
    • N.S. Efthymiou (2005). Artikel 1 van de Grondwet vóór 1983. In A.W. Hins, A.J. Nieuwenhuis & J.H. Reestman (Eds.), Recht en Reede. Opstellen aangeboden aan mr. J.L. de Reede (pp. 43-51). Deventer: Kluwer
    • N.S. Efthymiou (2003). Uitingsvrijheid in Nederlands-Indië: een rechtshistorisch Overzicht. In A.W. Hins & A.J. Nieuwenhuis (Eds.), Van ontvanger naar zender. Opstellen aangeboden aan prof.mr. J.M. de Meij (pp. 109-126). Amsterdam: Otto Cramwinckel Uitgever
    • J. de Meij, N.S. Efthymiou & S. Faber (Ed.). (2007). Pro Memorie,. RD: Ik
    • N.S. Efthymiou, J. Goossens & R. de Lange (Ed.). (2018). Democratie: nieuwe ontwikkelingen (Publicaties van de Staatsrechtkring: staatsrechtconferenties, 21). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers
    • N.S. Efthymiou, J.W.L. Broeksteeg & H.G. Hoogers (Ed.). (2008). Het volk regeert. Beschouwingen over de (Nederlandse) democratie in de 21e eeuw. Nijmegen: Wolf Regal Publishers
    • N.S. Efthymiou (2006). Recensie [Bespreking van het boek De ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlandsch-Indië : 1855-1942]. Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 2005(7.2), 337-339.
    • N.S. Efthymiou (2017). Recensie van K. Briët, Het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië 1819-1848 [Bespreking van het boek Het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië 1819-1848. Portret van een vergeten rechtscollege]. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 85(01-02), 375-378.
    • N.S. Efthymiou, J. Goossens, R. de Lange & S. Philipsen (2017). De Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden van 1815 - Staatkundige en historische beschouwingen uit België en Nederland [Bespreking van het boek De Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden van 1815 - Staatkundige en historische beschouwingen uit België en Nederland]. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 8(3), 271-277.
    • N.S. Efthymiou (2015). Niels van Driel en Ron de Jong, De Tweede Kamerverkiezingen in vijftig stappen [Bespreking van het boek De Tweede Kamerverkiezingen in vijftig stappen]. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, jaargang 6(4), 404-408.
    • N.S. Efthymiou (2013). Bespreking van 'Mart Rutjes, "Door gelijkheid gegrepen"' [Bespreking van het boek Door gelijkheid gegrepen (Democratie, burgerschap en staat in Nederland 1795-1801)]. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 4(4), 380-385.
    • N.S. Efthymiou (2010). [Bespreking van het boek Montesquieu and the logic of liberty]. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2(1).
    • N.S. Efthymiou (2010). [Bespreking van het boek Bestuurlijk organisatierecht]. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 1(2), 218-220.
   • N.S. Efthymiou (2013). Noot bij: European Court of Human Rights. (2012, december 11), European Human Rights Cases 2013-5, 90, p.1222-1224.
   • N.S. Efthymiou (2012). Noot bij: ABRvS. (2011, juli 13), Gst 2012-4, 201011441/1/H3, (Godsdienstvrijheid en geluidsoverlast. Redelijke uitleg; uitspraak ECLI:NL:RVS:2011:BR1448). p.16-19.
   • N.S. Efthymiou (2010, september 28). Frans constitutioneel recht, met nadruk op het wetgevingsproces. Den Haag, bijeenkomst CZW.
   • N.S. Efthymiou (2005, september 28). De organisatie van regelgeving voor Nederlands Oost-Indië: Stelsels en opvattingen (1602-1942). Universiteit van Amsterdam (672 pag.) (Amsterdam: Universiteit van Amsterdam) Prom./coprom.: Prof.mr. J.M. de Meij.
 • Regeren en besturen

  Title
  Regeren en besturen
  Year
  2018
  Year level
  (master)

  Inleiding staats- en bestuursrecht

  Title
  Inleiding staats- en bestuursrecht
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 1) (bachelor 1)

  Staatsrecht

  Title
  Staatsrecht
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 2)

  Nationaal studentenparlement

  Title
  Nationaal studentenparlement
  Year
  2018
  Year level
  (master)

  Comparative Constitutional Law

  Title
  Comparative Constitutional Law
  Year
  2018
  Year level
  (master)

  Verdiepend staatsrecht

  Title
  Verdiepend staatsrecht
  Year
  2018
  Year level
  (master)

  Inleiding staats- en bestuursrecht

  Title
  Inleiding staats- en bestuursrecht
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 1) (bachelor 1)

  Staatsrecht

  Title
  Staatsrecht
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 2)

  Scriptie master Staats- en bestuursrecht

  Title
  Scriptie master Staats- en bestuursrecht
  Year
  2018
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Constitutional Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31104082662

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam