mr.dr. (Nina) N.L. Holvast

mr.dr. (Nina) N.L. Holvast
Assistant Professor Erasmus School of Law Sociology, Theory and Methodology
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
L 6-014
Telephone
+31 10 4082194
Email
holvast@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • J.S. Nan, N.L. Holvast, S.M.A. Lestrade, P.A.M. Mevis & P. Mascini (2019). Evaluatie van de Wet hervorming herziening ten voordele. Nederlands Juristenblad (NJB), 184-192.
    • N.L. Holvast, S.M.A. Lestrade & J.S. Nan (2018). De Adviescommissie Afgesloten Strafzaken; twijfelcommissie of poortwachter van de Hoge Raad? Expertise en Recht, 2018 (6), 282-289.
    • N.L. Holvast (2017). Wie neemt daadwerkelijk de beslissingen binnen de rechtbanken? De betrokkenheid van juridisch ondersteunend personeel in de rechterlijke besluitvorming. Nederlands Juristenblad (NJB), 2017 (33), 2379-2385.
    • N.L. Holvast (2016). The power of the judicial assistant/law clerk: Looking behind the scenes at courts in the United States, England and Wales and the Netherlands. International Journal For Court Administration, 7 (2), 10-28.
    • N.L. Holvast & N. Doornbos (2015). Exit, Voice and Loyalty within the Judiciary: Judges' Responses to New Managerialism in the Netherlands. Utrecht Law Review, 11 (1), 49-63.
    • N.L. Holvast & N. Doornbos (2014). Loyaliteit binnen de rechterlijke macht. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 35 (2), 23-41.
    • N.L. Holvast (2014). Considering the consequences of increased reliance on judicial assistants: A study on Dutch courts. International Journal of the Legal Profession, 20 (1), 39-59.
    • N.L. Holvast, A.G. Mein, K. Huisman, C.A. Meerts & H.G. van de Bunt (2012). De vastgoedfraude in perspectief. Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance, 2 (3/4), 113-120.
    • N.L. Holvast & P.P.J. van der Meij (2011). De problematiek van sfeervervaging bij de bestuurlijk-strafrechtelijke aanpak van mensenhandel in de legale prostitutiesector. Tijdschrift voor veiligheid, 10 (3), 3-16.
   • J.S. Nan, N.L. Holvast, S.M.A. Lestrade, P.A.M. Mevis & P. Mascini (2018). Victa vincit veritas? Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele. Den Haag: Boomjuridisch
   • N.L. Holvast (2017). In the shadow of the judge: the involvement of judicial assistants in Dutch district courts. The Hague: Eleven International Publishing
   • R.J.J. Eshuis, N.L. Holvast, H.G. van de Bunt, J.G. van Erp & N.T. Pham (2012). Het aansprakelijk stellen van bestuurders. Onderzoek naar de overwegingen die spelen bij het al dan niet intern aansprakelijk stellen van bestuurders en interne toezichthouders (Onderzoek en beleid, nr. 303). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers
   • H.G. van de Bunt, N.L. Holvast & J. Plaisier (2011). Toezicht op zedendelinquenten door de politie in samenwerking met de reclassering. Amsterdam: Reed Publishers
   • N.L. Holvast & J. Lindeman (2017). De onttovering van de magistraat: Reflecties op de organisatorische ontwikkelingen bij het openbaar ministerie en binnen de rechtspraak. In R. Staring, R. van Swaaningen & K. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen. Liber Amicorum Henk van de Bunt (pp. 315-328). Den Haag: Boomcriminologie
   • H.G. van de Bunt, J.G. van Erp, R.J.J. Eshuis, N.L. Holvast & N.T. Pham (2013). Bestuurdersaansprakelijkheid in de praktijk - Motieven voor het intern aansprakelijk stellen van bestuurders. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Capita civilologie - Handboek empirie en privaatrecht (pp. 907-928). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • N.L. Holvast & H.G. van de Bunt (2017). Notitie bestuurlijke rapportage voor het Functioneel Parket. Een leidraad bij het kiezen van een geschikt opsporingsonderzoek en daarbij passende procedure. (Intern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • H.G. van de Bunt, N.L. Holvast, K. Huisman, C.A. Meerts, A.G. Mein & D. Struik (2011). Bestuurlijke rapportage vastgoedfraudezaak 'Klimop'. (Extern rapport). Rotterdam/Utrecht: Erasmus School of Law & Verwey-Jonker Instituut
    • H. Wubs, A.M. Galloway, I. Kulu-Glasgow, N.L. Holvast & M. Smit (2010). Evaluatie van de naturalisatiecommissie. Den Haag: WODC
    • M. Bottenberg & N.L. Holvast (2009). Bestuurlijke Juridische Handhaving in Amsterdam en Alkmaar. Bestuurlijke rapportage over de bevindingen in programma Ablak. (Extern rapport). Woerden: DNR
   • N.L. Holvast (Ed.). (2021) Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit.
   • N.L. HolvastPresentation of dissertation on the role of judicial assistants in the judicial decision-making process. Utrecht, Vergadering van LOVB.
   • N.L. HolvastThe role and influence of judicial assistants in adjudication of the (administrative)judge. Utrecht, Landelijke dag bestuursrechtspraak.
   • N.L. HolvastParalegals in the Netherlands. Onati, Author meeting Lawyers in Society.
   • N.L. HolvastThe problem based approach in teaching sociology of law at the EUR. Utrecht, VSR/VWR studiemiddag.
 • BJu tijdschriften

  Start date approval
  Oct/2016
  End date approval
  Dec/2019
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Redactielid
  Specialty
  Rechtssociologie, Rechtstheorie en Methodologie van de Rechtswetenschap
 • Rechtssociologie

  Title
  Rechtssociologie
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 1) (bachelor 1)

  Bachelorwerkstuk

  Title
  Bachelorwerkstuk
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 3)

  Research skills seminar Legal Theory

  Title
  Research skills seminar Legal Theory
  Year
  2018
  Year level
  (master)

  Advanced Socio-legal Studies

  Title
  Advanced Socio-legal Studies
  Year
  2018
  Year level
  (master)

  Socio-legal Studies

  Title
  Socio-legal Studies
  Year
  2018
  Year level
  (master)

  Rechtssociologie

  Title
  Rechtssociologie
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 1) (bachelor 1)

  Bachelorwerkstuk

  Title
  Bachelorwerkstuk
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 3)

  Scriptie Togamaster

  Title
  Scriptie Togamaster
  Year
  2018
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Sociology, Theory and Methodology
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4082194

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam