mr.drs. (Nina) N.L. Holvast

mr.drs. (Nina) N.L. Holvast

Conducting socio-legal research on the judiciary and the legal profession. Teaching sociology of law, introduction to the law, socio-legal research skills and supervising bachelor theses.

Assistant Professor Erasmus School of Law Sociology, Theory and Methodology
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
L6-014
Telephone
+31 10 4082194
Email
holvast@law.eur.nl

Latest academic publication

N.L. Holvast & J. Lindeman (2017). De onttovering van de magistraat: Reflecties op de organisatorische ontwikkelingen bij het openbaar ministerie en binnen de rechtspraak. In R. Staring, R. van Swaaningen & K. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen. Liber Amicorum Henk van de Bunt (pp. 315-328). Den Haag: Boomcriminologie

More information

Back to overview
   • N.L. Holvast (2017). Wie neemt daadwerkelijk de beslissingen binnen de rechtbanken? De betrokkenheid van juridisch ondersteunend personeel in de rechterlijke besluitvorming. Nederlands Juristenblad (NJB), 2017 (33), 2379-2385.
   • N.L. Holvast (2016). De toekomst van de rechtenopleiding in het licht van het convenant inzake civiel effect - Redactioneel. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 2016 (1), 3-5.
   • N.L. Holvast (2015). De juridische medewerker in de spotlight - Column. Rechtstreeks, 2015 (1), 9-10.
   • N.L. Holvast (2016). The power of the judicial assistant/law clerk: Looking behind the scenes at courts in the United States, England and Wales and the Netherlands. International Journal for Court Administration, 7 (2), 10-28.
   • N.L. Holvast & N. Doornbos (2015). Exit, Voice and Loyalty within the Judiciary: Judges' Responses to New Managerialism in the Netherlands. Utrecht Law Review, 11 (1), 49-63.
   • N.L. Holvast & N. Doornbos (2014). Loyaliteit binnen de rechterlijke macht. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 35 (2), 23-41.
   • N.L. Holvast (2014). Considering the consequences of increased reliance on judicial assistants: A study on Dutch courts. International Journal of the Legal Profession, 20 (1), 39-59.
   • N.L. Holvast, A.G. Mein, K. Huisman, C.A. Meerts & H.G. van de Bunt (2012). De vastgoedfraude in perspectief. Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance, 2 (3/4), 113-120.
   • N.L. Holvast & P.P.J. van der Meij (2011). De problematiek van sfeervervaging bij de bestuurlijk-strafrechtelijke aanpak van mensenhandel in de legale prostitutiesector. Tijdschrift voor veiligheid, 10 (3), 3-16.
   • N.L. Holvast & H.G. van de Bunt (2017). Notitie bestuurlijke rapportage voor het Functioneel Parket. Een leidraad bij het kiezen van een geschikt opsporingsonderzoek en daarbij passende procedure. (Intern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
   • H.G. van de Bunt, N.L. Holvast, K. Huisman, C.A. Meerts, A.G. Mein & D. Struik (2011). Bestuurlijke rapportage vastgoedfraudezaak 'Klimop'. (Extern rapport). Rotterdam/Utrecht: Erasmus School of Law & Verwey-Jonker Instituut
   • H. Wubs, A.M. Galloway, I. Kulu-Glasgow, N.L. Holvast & M. Smit (2010). Evaluatie van de naturalisatiecommissie. Den Haag: WODC
   • M. Bottenberg & N.L. Holvast (2009). Bestuurlijke Juridische Handhaving in Amsterdam en Alkmaar. Bestuurlijke rapportage over de bevindingen in programma Ablak. (Extern rapport). Woerden: DNR
   • N.L. Holvast (2017). In the shadow of the judge: the involvement of judicial assistants in Dutch district courts. The Hague: Eleven International Publishing
   • R.J.J. Eshuis, N.L. Holvast, H.G. van de Bunt, J.G. van Erp & N.T. Pham (2012). Het aansprakelijk stellen van bestuurders. Onderzoek naar de overwegingen die spelen bij het al dan niet intern aansprakelijk stellen van bestuurders en interne toezichthouders (Onderzoek en beleid, nr. 303). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers
   • H.G. van de Bunt, N.L. Holvast & J. Plaisier (2011). Toezicht op zedendelinquenten door de politie in samenwerking met de reclassering. Amsterdam: Reed Publishers
   • N.L. Holvast & J. Lindeman (2017). De onttovering van de magistraat: Reflecties op de organisatorische ontwikkelingen bij het openbaar ministerie en binnen de rechtspraak. In R. Staring, R. van Swaaningen & K. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen. Liber Amicorum Henk van de Bunt (pp. 315-328). Den Haag: Boomcriminologie
   • H.G. van de Bunt, J.G. van Erp, R.J.J. Eshuis, N.L. Holvast & N.T. Pham (2013). Bestuurdersaansprakelijkheid in de praktijk - Motieven voor het intern aansprakelijk stellen van bestuurders. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Capita civilologie - Handboek empirie en privaatrecht (pp. 907-928). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • N.L. Holvast (Ed.). (2021) Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit.
   • N.L. HolvastPresentation of dissertation on the role of judicial assistants in the judicial decision-making process. Utrecht, Vergadering van LOVB.
   • N.L. HolvastParalegals in the Netherlands. Onati, Author meeting Lawyers in Society.
   • N.L. HolvastThe role and influence of judicial assistants in adjudication of the (administrative)judge. Utrecht, Landelijke dag bestuursrechtspraak.
   • N.L. HolvastThe problem based approach in teaching sociology of law at the EUR. Utrecht, VSR/VWR studiemiddag.
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Sociology, Theory and Methodology
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31 10 4082194
 • Advanced Socio-legal Studies

  Title
  Advanced Socio-legal Studies
  Year
  2017
  Period
  BLOK 4
  Year level
  master (Rechtsgeleerdheid / Individuele variant)
 • BJu tijdschriften

  Start Date
  Oct/2016
  End Date
  Dec/2019
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Redactielid
  Specialty
  Rechtssociologie, Rechtstheorie en Methodologie van de Rechtswetenschap

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam