prof.dr. (Peter) PJ Prinzie

prof.dr. (Peter) PJ Prinzie
Full professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Clinical Psychology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T13-45
Email
prinzie@essb.eur.nl
Back to overview

Profile

Peter Prinzie is hoogleraar Orthopedagogiek i.h.b. diversiteit in opvoeding: determinanten en ontwikkelingsuitkomsten, bij het Department Pedagogische Wetenschappen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Zijn onderzoek richt zich onder andere op gedrags- en opvoedingsproblemen.

Prinzie, die in 2002 promoveerde aan de Katholieke Universiteit Leuven, werkte hiervoor aan aan Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht. Centraal in het onderzoek van prof. dr. Prinzie staat de vraag hoe de complexe interacties tussen de persoonlijkheid van ouder en kind, gecombineerd met opvoeding en andere factoren, de ontwikkeling van kinderen en adolescenten beïnvloeden. Deze vraag wordt vanuit het perspectief van een levensloop bestudeerd. Er is specifiek aandacht voor datgene wat gedrags- en opvoedingsproblemen veroorzaakt én voor de belangrijke transities naar de adolescentie en de jongvolwassenheid.

Prinzie heeft verder expertise opgebouwd in interventiestudies, met als doel opvoedings- en gedragsproblemen te verminderen (‘Alles Kidzzz’) en jongeren te ondersteunen bij rouwverwerking (‘Rouwhulp’). Hij schreef onder meer het boek Waarom doet mijn kind zo moeilijk (2007). Prinzie heeft zich tevens gespecialiseerd in fundamenteel en praktijkgericht onderzoek naar het opvoeden van kinderen en jongeren met een fysieke beperking of met een specifiek genetisch syndroom.

Leerstoel
Binnen de leerstoel richt Prinzie zich op de ontwikkeling en determinanten van gedrags- en opvoedingsproblemen vanuit grootstedelijk en multicultureel perspectief. Ook kijkt hij naar de effecten van interventiestudies bij kinderen met een autismespectrumstoornis en bij kinderen met downsyndroom. Naast het hoogleraarschap aan de Erasmus Universiteit blijft Prinzie verbonden als onderzoekscoördinator in een instelling voor personen met een neuromotorische beperking in België.

 • Peter Prinzie, Amaranta Haan & J Belsky (2019) - Personality and parenting - doi: 10.4324/9780429433214 - [link] - Routledge
 • L J Lengua, M A Gartstein & Peter Prinzie (2019) - Temperament and personality development in the family: interactions and transactions with parenting from infancy through adolescence - Guilford Press

 • Peter Prinzie, Jacqueline Schenk & Fabienne Naber (2016) - Antisociaal gedrag bij kinderen en jeugdigen - doi: 10.1007/978-90-368-0616-9 - Bohn Stafleu van Loghum

 • LM Dieleman, SSW De Pauw, M Vansteenkiste, Peter Prinzie & B Soenens (2018) - Daily Sources of Autonomy-Support and Control in Mothers of Children with ASD: The Role of Child Behavior and Mothers’ Psychological Needs
 • LM Dieleman, SSW De Pauw, L de Clercq, Peter Prinzie & B Soenens (2018) - Parenting Youngsters with Cerebral Palsy: Investigating the (Daily) Role of Child Behavior and Parents’ Psychological Needs
 • Amaranta Haan, SSW De Pauw, A van den Akker, Peter Prinzie & M Dekovic (2018) - Longterm developmental changes in children’s personality traits
 • Willemijn Eldik, Amaranta Haan, Lidia Arends, M Luijk & Peter Prinzie (2017) - Sub-dimensions of the interparental relationship and children's problem behavior: A meta-analysis.
 • S S W De Pauw, L Dieleman, L De Clercq, M Ven, Peter Prinzie & B Soenens (2017) - Determinanten van gedragsontwikkeling bij kinderen en jongeren met cerebrale parese

 • LM Dieleman, SSW De Pauw, M Vansteenkiste, Peter Prinzie & B Soenens (2019) - Daily Sources of Autonomy-Support and Control in Mothers of Children with ASD: The Role of Child Behavior and Mothers’ Psychological Needs.

 • Peter Prinzie (2017) - Socialisatie - Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK)

 • L de Clercq, SS de Pauw, LM Dieleman, B Soenens & Peter Prinzie (2018) - Behavioral Development and Quality of Life in Flemish Youth with Cerebral Palsy
 • S S W De Pauw, Peter Prinzie, B Soenens, L Dieleman & L De Clercq (2017) - Noodondersteunend opvoeden bij kinderen en adolescenten met cerebrale parese: De invloed van differentiële persoonskenmerken van ouder en kind
 • Willemijn Eldik, Peter Prinzie, M Dekovic & Amaranta Haan (2016) - Longitudinal associations between parental self-efficacy, perceived externalizing behavior and marital stress.
 • Willemijn Eldik, AIC de Haan, Peter Prinzie & Lidia Arends (2016) - An APIM approach to the multiple determinants of parenting: Parental personality, depressive symptoms and marital stress

 • Willemijn Eldik, Peter Prinzie, M Dekovic & Amaranta Haan (2018) - Dynamic associations between marital stress and externalizing problem behavior from middle childhood to adolescence: The role of parental sense of competence.
 • L de Clercq, SS de Pauw, LM Dieleman, B Soenens & Peter Prinzie (2018) - How Does Temperamental Individuality Impact the Developmental Course of Symptoms and Maladjustment in Youth with Autism Spectrum Disorder? A 9-Year Longitudinal Study
 • L de Clercq, SS de Pauw, LM Dieleman, B Soenens & Peter Prinzie (2018) - How Does Temperamental Individuality Impact the Developmental Course of Symptoms and Maladjustment in Youth with Autism Spectrum Disorder? A 9-Year Longitudinal Study
 • LM Dieleman, SSW De Pauw, L de Clercq, Peter Prinzie & B Soenens (2018) - Parenting in Children with Cerebral Palsy: A Longitudinal Examination of the Role of Child Characteristics and Parents’ Psychological Needs
 • Willemijn Eldik, Amaranta Haan, Lidia Arends, M Luijk & Peter Prinzie (2017) - Personality, depressive symptoms, marital stress, and parenting: An actor-partner interdependency model.
 • Rob Kickert, Marieke Meeuwisse, Peter Prinzie, Lidia Arends & KM Stegers-Jager (2015) - De invloed van 'Nominaal is Normaal' (N=N) op de tijdbesteding van studenten

 • Peter Prinzie, W M van Eldik, A De Haan, Lidia Arends & J Belsky (2019) - Personality, Depressive Symptoms, the Interparental Relationship and Parenting: Prospective Associations of an Actor-Partner Interdependency Model - Internal Conference on Parental Burnout (ICPB)
 • Rob Kickert, Marieke Meeuwisse, Karen Jager, Peter Prinzie & Lidia Arends (2019) - Assessment policies and academic performance: The role of motivation and self-regulation. - 18th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI)
 • Rob Kickert, Marieke Meeuwisse, Karen Jager, Peter Prinzie & Lidia Arends (2019) - The curricular fit theory of motivation - 18th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI)
 • Rob Kickert, Marieke Meeuwisse, Karen Jager, Peter Prinzie & Lidia Arends (2019) - Motivation, self-regulation and academic performance under various assessment policies - CLI research lunch
 • Peter Prinzie, V Over De Vest, W M van Eldik, AD de Haan, Nicole Lucassen, Rianne Kok, Marike Deutz & Ank Ringoot (2019) - Differential susceptibility: A longitudinal study of the moderating effect of personality on the relationship between parenting and self-efficacy - International Convention on Psychological Science (ICPS)
 • L M Dieleman, S S W De Pauw, B Soenens, L De Clercq & Peter Prinzie (2017) - Opvoeden van jongeren met CP: inzichten vanuit de zelf-determinatie theorie - Onderzoekssymposium: Wetenschappelijk onderbouwde zorg voor kinderen en jongeren met Cerebrale Parese
 • L M Dieleman, S S W De Pauw, B Soenens, E Mabbe & Peter Prinzie (2017) - Relaties tussen opvoeding, gedragsontwikkeling en psychologische noodfrustratie van ouders bij kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis - Vlaams congres kinder- en jeugdpsychiatrie en -psychotherapie
 • Rob Kickert, Marieke Meeuwisse, Karen Jager, Peter Prinzie & Lidia Arends (2017) - Academic progress under various assessment systems - ECER conference
 • Rob Kickert, Karen Jager, Marieke Meeuwisse, Lidia Arends & Peter Prinzie (2017) - The role of the assessment system in the relation between learning and performance - CEL innovation room
 • Rob Kickert, Karen Jager, Marieke Meeuwisse, Lidia Arends & Peter Prinzie (2017) - The role of the assessment system in the relation between learning and performance - IMERR labmeeting
 • Rob Kickert, Karen Jager, Marieke Meeuwisse, Lidia Arends & Peter Prinzie (2017) - The role of the assessment system in the relation between learning and performance - ICO National Spring School
 • Rob Kickert, Karen Jager, Marieke Meeuwisse, Lidia Arends & Peter Prinzie (2017) - De rol van zelfregulerend leren en participatie in het behalen van studieprestaties onder een vernieuwd toetsingssysteem - Avans Hogeschool, Kenniskring
 • Rob Kickert, Karen Jager, Marieke Meeuwisse, Lidia Arends & Peter Prinzie (2017) - De rol van zelfregulerend leren en participatie in het behalen van studieprestaties onder een vernieuwd toetsingssysteem - Erasmus Education Research (EER) lunchmeeting
 • L M Dieleman, S S W De Pauw, B Soenens, E Mabbe & Peter Prinzie (2017) - Parenting youth with autism spectrum disorder: Relationships with child (mal)adjustment and parental psychological need frustration - Two-day Mini Conference: Advances in the Development of Self-Determination Theory
 • Rob Kickert, Marieke Meeuwisse, Karen Jager, Peter Prinzie & Lidia Arends (2016) - Academic progress under various assessment regimes - ICO International Fall School 2016
 • Rob Kickert, Karen Jager, Marieke Meeuwisse, Peter Prinzie & Lidia Arends (2016) - The role of motivation, learning strategies and participation in academic performance under a renewed examination system: refitting a structural model - Higher Education Conference
 • Rob Kickert, Karen Jager, Marieke Meeuwisse, Peter Prinzie & Lidia Arends (2016) - De rol van motivatie, leerstrategieën en participatie in het behalen van studieprestaties onder een vernieuwd examensysteem - Onderwijs Research Dagen

 • L M Dieleman, S S W De Pauw, B Soenens, E Mabbe & Peter Prinzie (2017) - Parenting youth with ASD: Relationships with child (mal)adjustment and parents’ psychological needs - 18th European Conference on Developmental Psychology
 • L M Dieleman, S S W De Pauw, B Soenens, E Mabbe & Peter Prinzie (2017) - Relations between problem behaviors, perceived symptom severity and parenting in youth with ASD: The mediating role of parental psychological need frustration - 17th International ESCAP Congress

1.5C Changing man/ De veranderende mens

Year
2021
Course Code
FSWPE1-050

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen