prof.dr. (Peter) PJ Prinzie

Biography

Peter Prinzie is hoogleraar Orthopedagogiek i.h.b. diversiteit in opvoeding: determinanten en ontwikkelingsuitkomsten, bij het Department Pedagogische Wetenschappen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Zijn onderzoek richt zich onder andere op gedrags- en opvoedingsproblemen.

Prinzie, die in 2002 promoveerde aan de Katholieke Universiteit Leuven, werkte hiervoor aan aan Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht. Centraal in het onderzoek van prof. dr. Prinzie staat de vraag hoe de complexe interacties tussen de persoonlijkheid van ouder en kind, gecombineerd met opvoeding en andere factoren, de ontwikkeling van kinderen en adolescenten beïnvloeden. Deze vraag wordt vanuit het perspectief van een levensloop bestudeerd. Er is specifiek aandacht voor datgene wat gedrags- en opvoedingsproblemen veroorzaakt én voor de belangrijke transities naar de adolescentie en de jongvolwassenheid.

Prinzie heeft verder expertise opgebouwd in interventiestudies, met als doel opvoedings- en gedragsproblemen te verminderen (‘Alles Kidzzz’) en jongeren te ondersteunen bij rouwverwerking (‘Rouwhulp’). Hij schreef onder meer het boek Waarom doet mijn kind zo moeilijk (2007). Prinzie heeft zich tevens gespecialiseerd in fundamenteel en praktijkgericht onderzoek naar het opvoeden van kinderen en jongeren met een fysieke beperking of met een specifiek genetisch syndroom.

Leerstoel
Binnen de leerstoel richt Prinzie zich op de ontwikkeling en determinanten van gedrags- en opvoedingsproblemen vanuit grootstedelijk en multicultureel perspectief. Ook kijkt hij naar de effecten van interventiestudies bij kinderen met een autismespectrumstoornis en bij kinderen met downsyndroom. Naast het hoogleraarschap aan de Erasmus Universiteit blijft Prinzie verbonden als onderzoekscoördinator in een instelling voor personen met een neuromotorische beperking in België.

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Visiting fellow | Clinical Psychology
Email
prinzie@essb.eur.nl

More information

Work

 • Peter Prinzie, W M van Eldik, A De Haan, Lidia Arends & J Belsky (2019) - Personality, Depressive Symptoms, the Interparental Relationship and Parenting: Prospective Associations of an Actor-Partner Interdependency Model
 • Rob Kickert, Marieke Meeuwisse, Karen Jager, Peter Prinzie & Lidia Arends (2019) - Assessment policies and academic performance: The role of motivation and self-regulation.
 • Rob Kickert, Marieke Meeuwisse, Karen Jager, Peter Prinzie & Lidia Arends (2019) - The curricular fit theory of motivation
 • Rob Kickert, Marieke Meeuwisse, Karen Jager, Peter Prinzie & Lidia Arends (2019) - Motivation, self-regulation and academic performance under various assessment policies
 • Peter Prinzie, V Over De Vest, W M van Eldik, AD de Haan, Nicole Lucassen, Rianne Kok, Marike Deutz & Ank Ringoot (2019) - Differential susceptibility: A longitudinal study of the moderating effect of personality on the relationship between parenting and self-efficacy
 • L M Dieleman, S S W De Pauw, B Soenens, L De Clercq & Peter Prinzie (2017) - Opvoeden van jongeren met CP: inzichten vanuit de zelf-determinatie theorie
 • L M Dieleman, S S W De Pauw, B Soenens, E Mabbe & Peter Prinzie (2017) - Relaties tussen opvoeding, gedragsontwikkeling en psychologische noodfrustratie van ouders bij kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis
 • L M Dieleman, S S W De Pauw, B Soenens, E Mabbe & Peter Prinzie (2017) - Parenting youth with ASD: Relationships with child (mal)adjustment and parents’ psychological needs
 • Rob Kickert, Marieke Meeuwisse, Karen Jager, Peter Prinzie & Lidia Arends (2017) - Academic progress under various assessment systems
 • L M Dieleman, S S W De Pauw, B Soenens, E Mabbe & Peter Prinzie (2017) - Relations between problem behaviors, perceived symptom severity and parenting in youth with ASD: The mediating role of parental psychological need frustration

Year
2023
Course Code
ESSB-P1070

1.3.1C Changing man/De veranderende mens

Year
2023
Course Code
FSWPE1-050

1.3C Changing man/ De veranderende mens

Year
2023
Course Code
FSWPE1-050-C

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen