prof.dr.
(Peter) PJ Prinzie

prof.dr. (Peter) PJ Prinzie
Full Professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Psychology, Education & Child Studies/ Clinical Psychology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T13-45
Telephone
0104088786
Email
prinzie@essb.eur.nl
Back to overview

Profile

Peter Prinzie is hoogleraar Orthopedagogiek i.h.b. diversiteit in opvoeding: determinanten en ontwikkelingsuitkomsten, bij het Department Pedagogische Wetenschappen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Zijn onderzoek richt zich onder andere op gedrags- en opvoedingsproblemen.

Prinzie, die in 2002 promoveerde aan de Katholieke Universiteit Leuven, werkte hiervoor aan aan Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht. Centraal in het onderzoek van prof. dr. Prinzie staat de vraag hoe de complexe interacties tussen de persoonlijkheid van ouder en kind, gecombineerd met opvoeding en andere factoren, de ontwikkeling van kinderen en adolescenten beïnvloeden. Deze vraag wordt vanuit het perspectief van een levensloop bestudeerd. Er is specifiek aandacht voor datgene wat gedrags- en opvoedingsproblemen veroorzaakt én voor de belangrijke transities naar de adolescentie en de jongvolwassenheid.

Prinzie heeft verder expertise opgebouwd in interventiestudies, met als doel opvoedings- en gedragsproblemen te verminderen (‘Alles Kidzzz’) en jongeren te ondersteunen bij rouwverwerking (‘Rouwhulp’). Hij schreef onder meer het boek Waarom doet mijn kind zo moeilijk (2007). Prinzie heeft zich tevens gespecialiseerd in fundamenteel en praktijkgericht onderzoek naar het opvoeden van kinderen en jongeren met een fysieke beperking of met een specifiek genetisch syndroom.

Leerstoel
Binnen de leerstoel richt Prinzie zich op de ontwikkeling en determinanten van gedrags- en opvoedingsproblemen vanuit grootstedelijk en multicultureel perspectief. Ook kijkt hij naar de effecten van interventiestudies bij kinderen met een autismespectrumstoornis en bij kinderen met downsyndroom. Naast het hoogleraarschap aan de Erasmus Universiteit blijft Prinzie verbonden als onderzoekscoördinator in een instelling voor personen met een neuromotorische beperking in België.

    • P. Prinzie, A.D. de Haan & J. Belsky (2019). Personality and parenting. In M..H. Bornstein (Ed.), Handbook of parenting (pp. 797-822). New York: Routledge [go to publisher's site] doi: 10.4324/9780429433214
    • L.J. Lengua, M.A. Gartstein & P. Prinzie (2019). Temperament and personality development in the family: interactions and transactions with parenting from infancy through adolescence. In D.P. McAdams, R.L. Shiner & J. L. Tackett (Eds.), Handbook of personality development. New York: Guilford Press
    • P. Prinzie, J.J.A.M. Schenk & F.B.A. Naber (2016). Antisociaal gedrag bij kinderen en jeugdigen. In M.H. van IJzendoorn & L. van Rosmalen (Eds.), Pedagogiek in beeld. Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlenin (pp. 241-252). Houten: Bohn Stafleu van Loghum doi: 10.1007/978-90-368-0616-9
    • R. Kickert, M. Meeuwisse, K.M. Stegers-Jager, P. Prinzie & L.R. Arends (2019, augustus 15). The curricular fit theory of motivation. Aachen, 18th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI).
    • L.M. Dieleman, S.S.W. De Pauw, B. Soenens, E. Mabbe & P. Prinzie (2017, september 20). Relaties tussen opvoeding, gedragsontwikkeling en psychologische noodfrustratie van ouders bij kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis. Ghent, Belgium, Vlaams congres kinder- en jeugdpsychiatrie en -psychotherapie.
    • P. Prinzie, V. Over De Vest, W.M. van Eldik, A.D. de Haan, N. Lucassen, R. Kok, M.H.F. Deutz & A.P. Ringoot (2019, maart 7). Differential susceptibility: A longitudinal study of the moderating effect of personality on the relationship between parenting and self-efficacy. Paris, France, International Convention on Psychological Science (ICPS).
    • P. Prinzie, W.M. van Eldik, A. De Haan, L.R. Arends & J. Belsky (2019, december 6). Personality, Depressive Symptoms, the Interparental Relationship and Parenting: Prospective Associations of an Actor-Partner Interdependency Model. Louvain-La-Neuve, Internal Conference on Parental Burnout (ICPB).
    • R. Kickert, M. Meeuwisse, K.M. Stegers-Jager, P. Prinzie & L.R. Arends (2019, augustus 16). Assessment policies and academic performance: The role of motivation and self-regulation. Aachen, 18th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI).
    • R. Kickert, M. Meeuwisse, K.M. Stegers-Jager, P. Prinzie & L.R. Arends (2019, mei 14). Motivation, self-regulation and academic performance under various assessment policies. CLI lab, CLI research lunch.
    • R. Kickert, K.M. Stegers-Jager, M. Meeuwisse, L.R. Arends & P. Prinzie (2017, april 25). The role of the assessment system in the relation between learning and performance. Rotterdam, Erasmus Medical Center, IMERR labmeeting.
    • R. Kickert, K.M. Stegers-Jager, M. Meeuwisse, L.R. Arends & P. Prinzie (2017, februari 21). De rol van zelfregulerend leren en participatie in het behalen van studieprestaties onder een vernieuwd toetsingssysteem. Rotterdam, Erasmus Education Research (EER) lunchmeeting.
    • R. Kickert, K.M. Stegers-Jager, M. Meeuwisse, L.R. Arends & P. Prinzie (2017, juni 9). The role of the assessment system in the relation between learning and performance. Rotterdam, Erasmus University College, CEL innovation room.
    • R. Kickert, M. Meeuwisse, K.M. Stegers-Jager, P. Prinzie & L.R. Arends (2017, augustus 23). Academic progress under various assessment systems. Kopenhagen, ECER conference.
    • L.M. Dieleman, S.S.W. De Pauw, B. Soenens, E. Mabbe & P. Prinzie (2017, februari 1). Parenting youth with autism spectrum disorder: Relationships with child (mal)adjustment and parental psychological need frustration. Ghent, Belgium, Two-day Mini Conference: Advances in the Development of Self-Determination Theory.
    • L.M. Dieleman, S.S.W. De Pauw, B. Soenens, L. De Clercq & P. Prinzie (2017, november 9). Opvoeden van jongeren met CP: inzichten vanuit de zelf-determinatie theorie. Middelkerke, Belgium, Onderzoekssymposium: Wetenschappelijk onderbouwde zorg voor kinderen en jongeren met Cerebrale Parese.
    • R. Kickert, K.M. Stegers-Jager, M. Meeuwisse, L.R. Arends & P. Prinzie (2017, april 20). The role of the assessment system in the relation between learning and performance. Utrecht, ICO National Spring School.
    • R. Kickert, K.M. Stegers-Jager, M. Meeuwisse, L.R. Arends & P. Prinzie (2017, maart 30). De rol van zelfregulerend leren en participatie in het behalen van studieprestaties onder een vernieuwd toetsingssysteem. Breda, Avans Hogeschool, Kenniskring.
    • R. Kickert, K.M. Stegers-Jager, M. Meeuwisse, P. Prinzie & L.R. Arends (2016, juli 13). The role of motivation, learning strategies and participation in academic performance under a renewed examination system: refitting a structural model. Amsterdam, Higher Education Conference.
    • R. Kickert, M. Meeuwisse, K.M. Stegers-Jager, P. Prinzie & L.R. Arends (2016, november 2). Academic progress under various assessment regimes. Bad Schussenried, ICO International Fall School 2016.
    • R. Kickert, K.M. Stegers-Jager, M. Meeuwisse, P. Prinzie & L.R. Arends (2016, mei 25). De rol van motivatie, leerstrategieën en participatie in het behalen van studieprestaties onder een vernieuwd examensysteem. Rotterdam, Onderwijs Research Dagen.
    • L.M. Dieleman, S.S.W. De Pauw, B. Soenens, E. Mabbe & P. Prinzie (2017, augustus 29). Parenting youth with ASD: Relationships with child (mal)adjustment and parents’ psychological needs. Utrecht, The Netherlands, 18th European Conference on Developmental Psychology.
    • L.M. Dieleman, S.S.W. De Pauw, B. Soenens, E. Mabbe & P. Prinzie (2017, juli 9). Relations between problem behaviors, perceived symptom severity and parenting in youth with ASD: The mediating role of parental psychological need frustration. Geneva, Switzerland, 17th International ESCAP Congress.
    • S.S.W. De Pauw, P. Prinzie, B. Soenens, L. Dieleman & L. De Clercq (2017). Noodondersteunend opvoeden bij kinderen en adolescenten met cerebrale parese: De invloed van differentiële persoonskenmerken van ouder en kind. Vlaams Congres Kinder- en jeugspsychiatrie- en psychotherapie: Ghent, Belgium.
    • S.S.W. De Pauw, L. Dieleman, L. De Clercq, M. Ven, P. Prinzie & B. Soenens (2017). Determinanten van gedragsontwikkeling bij kinderen en jongeren met cerebrale parese. Congres Wetenschappelijk onderbouwde zorg voor kinderen en jongeren met Cerebrale Parese: Middelkerke, Belgium.
    • R. Kickert, M. Meeuwisse, P. Prinzie, L.R. Arends & K.M. Stegers-Jager (2015). De invloed van 'Nominaal is Normaal' (N=N) op de tijdbesteding van studenten. Onderwijs Research Dagen: Leiden (2015, juni 17 - 2015, juni 19).
    • L.M. Dieleman, S. De Pauw, M. Vansteenkiste, P. Prinzie & B. Soenens (2019). Daily Sources of Autonomy-Support and Control in Mothers of Children with ASD: The Role of Child Behavior and Mothers’ Psychological Needs. Oral presentation at the International Society for Autism Research Annual Meeting: Rotterdam, The Netherlands.
    • L. de Clercq, S.S. de Pauw, L.M. Dieleman, B. Soenens & P. Prinzie (2018). How Does Temperamental Individuality Impact the Developmental Course of Symptoms and Maladjustment in Youth with Autism Spectrum Disorder? A 9-Year Longitudinal Study. Poster presented at INSAR conference: Rotterdam.
    • L. de Clercq, S.S. de Pauw, L.M. Dieleman, B. Soenens & P. Prinzie (2018). Behavioral Development and Quality of Life in Flemish Youth with Cerebral Palsy. Paper presented at the 12th European Association for Research on Adolescence Congress: Ghent.
    • L.M. Dieleman, S. De Pauw, M. Vansteenkiste, P. Prinzie & B. Soenens (2018). Daily Sources of Autonomy-Support and Control in Mothers of Children with ASD: The Role of Child Behavior and Mothers’ Psychological Needs. Oral presentation at the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD): Gold Coast, Australia.
    • L.M. Dieleman, S. De Pauw, L. de Clercq, P. Prinzie & B. Soenens (2018). Parenting Youngsters with Cerebral Palsy: Investigating the (Daily) Role of Child Behavior and Parents’ Psychological Needs. Symposium contribution at the 12th European Association for Research on Adolescence Congress: Ghent (2018, juli 19).
    • W.M. van Eldik, P. Prinzie, M. Dekovic & A.D. de Haan (2018). Dynamic associations between marital stress and externalizing problem behavior from middle childhood to adolescence: The role of parental sense of competence. Poster presented at the Biennal Conference of the Association of Dutch Development Pyschology.: Wageningen, the Netherlands.
    • A.D. de Haan, S. De Pauw, A. van den Akker, P. Prinzie & M. Dekovic (2018). Longterm developmental changes in children’s personality traits. Symposium contribution at the Occasional Temperament Conference 2018: Murcia, Spain.
    • L. de Clercq, S.S. de Pauw, L.M. Dieleman, B. Soenens & P. Prinzie (2018). How Does Temperamental Individuality Impact the Developmental Course of Symptoms and Maladjustment in Youth with Autism Spectrum Disorder? A 9-Year Longitudinal Study. Poster presented at the Occasional Temperament Conference 2018: Murcia, Spain.
    • L.M. Dieleman, S. De Pauw, L. de Clercq, P. Prinzie & B. Soenens (2018). Parenting in Children with Cerebral Palsy: A Longitudinal Examination of the Role of Child Characteristics and Parents’ Psychological Needs. Poster presented at the the Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD): Gold Coast, Australia.
    • W.M. van Eldik, A.D. de Haan, L.R. Arends, M. Luijk & P. Prinzie (2017). Personality, depressive symptoms, marital stress, and parenting: An actor-partner interdependency model. Poster presented at the XV Biennial Conference of the European Association of Research on Adolescence (EARA): Cadiz, Spain.
    • W.M. van Eldik, A.D. de Haan, L.R. Arends, M. Luijk & P. Prinzie (2017). Sub-dimensions of the interparental relationship and children's problem behavior: A meta-analysis. Paper presented at the 18th European Conference on Developmental Psychology (ECDP): Utrecht, the Netherlands.
    • W.M. van Eldik, A.I.C. de Haan, P. Prinzie & L.R. Arends (2016). An APIM approach to the multiple determinants of parenting: Parental personality, depressive symptoms and marital stress. Paper presented at the Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA): Cadiz, Spain.
    • W.M. van Eldik, P. Prinzie, M. Dekovic & A.D. de Haan (2016). Longitudinal associations between parental self-efficacy, perceived externalizing behavior and marital stress. Paper presented at the Biennial Conference of the Association of Dutch Developmental Psychology [Vereniging Nederlanse OntwikkelingsPsychologie] (VNOP): Wageningen, the Netherlands.
   • P. Prinzie (2017). Socialisatie. In R. Fukkink (Ed.), Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang (pp. 79-81). Utrecht: Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK)
 • 1.5C Changing man/ De veranderende mens

  Title
  1.5C Changing man/ De veranderende mens
  Year
  2020
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Psychology, Education & Child Studies/ Clinical Psychology
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104088786

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam