prof.dr. (Reinout) QWJCH Kok

Full Professor Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
-
Email
kok@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • Q.W.J.C.H. Kok & R.J. de Vries (2018). Blauwdruk voor een grensoverschrijdende fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Weekblad Fiscaal Recht, 2018 (37), 211-240. [go to publisher's site]
    • Q.W.J.C.H. Kok (2017). Het tegengaan van verdragsmisbruik onder het multilaterale instrument. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2017 (4), 147-156.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2016). De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting in EU-rechtelijk perspectief. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2016 (146.1), 121-143.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2016). The Principal Purpose Test in Tax Treaties under BEPS 6. Intertax, 2016 (4), 406-412.
    • Q.W.J.C.H. Kok & L. Koot (2015). Een nieuwe regeling voor valutaresultaten bij buitenlandse ondernemingen. Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (788).
    • Q.W.J.C.H. Kok (2015). De fiscale eenheid in het licht van het EU-recht na de arresten Groupe Steria en Finanzamt Linz. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2015 (12), 379-387.
    • Q.W.J.C.H. Kok & R.J. de Vries (2015). De wet aanpassing fiscale eenheid. Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (7123), 1442-1459.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2015). De antimisbruikbepaling in de Moeder-dochterrichtlijn. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2015 (9), 277-282.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2015). Enkele aspecten van de 'principal purpose test'. Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (7083), 184-192.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2014). De stakingsverliesregeling en het regime fiscale eenheid. Weekblad Fiscaal Recht, 2014 (523), 523-529.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2014). Renteaftrek bij acquisities. Ondernemingsrecht, 2014 (48), 237-249.
    • Q.W.J.C.H. Kok & R.J. de Vries (2014). Winstdrainageperikelen. Weekblad Fiscaal Recht, 116-128.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2013). De bezitseis in het regime fiscale eenheid. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2013 (december), 267-273.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2013). De objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten vergeleken met de deelnemingsvrijstelling. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2013 (september), 212-223.
    • Q.W.J.C.H. Kok & R.C. de Smit (2012). Wijzigingen in de vennootschapsbelasting. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2012 (1), 3-15.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2012). Exit Taxes for Companies in the European Union After National Grid Indus. EC Tax Review, 2012 (4), 200-206.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2011). International aspects of distressed debt: the Dutch creditor's point of view. European Taxation, 2011, 75-84.
    • Q.W.J.C.H. Kok & R.J. de Vries (2011). Renteaftrek in de vennootschapsbelasting: alle hens aan dek. Weekblad Fiscaal Recht, 2011 (6915), 944-955.
    • Q.W.J.C.H. Kok & R.J. de Vries (2011). Het nieuwe beleidsbesluit fiscale eenheid: goede stappen vooruit en gemiste kansen. Weekblad Fiscaal Recht, 2011 (6896), 962-980.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2011). Compatibility of exit taxes and Community law. EC Tax Review, 2011 (2), 62-74.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2010). De onmogelijkheid van een grensoverschrijdende fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Weekblad Fiscaal Recht, 2010 (6858), 607-615.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2010). Domestic and cross-border loss relief in the European Union. Intertax, 2010 (12), 663-671.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2010). Ondernemingsfinanciering in de vennootschapsbelasting. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2010 (7/8), 268-277.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2010). Schuldsanering in de vennootschapsbelasting. Ondernemingsrecht, 35 (5), 179-185.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2009). Vreemde valuta en de deelnemingsvrijstelling. Weekblad Fiscaal Recht, 2009 (6979), 115-122.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2009). De renteaftrekbeperkingen in het consultatiedocument. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2009 (7/8), 274-281.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2008). De grensoverschrijdende fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Weekblad Fiscaal Recht, 2008 (6774), 795-805.
    • Q.W.J.C.H. Kok & L.A.G. Herms (2008). CCCTB en renteaftrek. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2008 (11), 419-426.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2008). Eén jaar werken aan winst. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2008 (1), 9-15.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2007). De herziening van de vennootschapsbelasting: een afsluitend overzicht. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2007 (1), 3-16.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2007). Enkele aspecten van onvolwaardige vorderingen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2007 (4), 161-168.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2007). De koop van een vennootschap uit een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2007 (6695), 65-71.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2007). De invloed van de samenhang tussen rente en valutaresultaten op de renteaftrekbeperkingen en de groepsrentebox. Weekblad Fiscaal Recht, 2007 (6709), 253-258.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2006). Kroniek van het herziene regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006 (1), 131-137.
    • J.C.M. van Sonderen & Q.W.J.C.H. Kok (2006). Over verliesverrekening in de tijd, grensoverschrijdende fiscale eenheden, de liquidatieverliesregeling en een aftrekbeperking voor aandelen en opties. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006 (7-8), 293-300.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2006). Enkele aspecten van het wetsvoorstel 'Werken aan winst'. Fiscaal Weekblad FED, 2006 (88), 3-23.
    • Q.W.J.C.H. Kok & J.C.M. van Sonderen (2006). Octrooibox, groepsrentebox en renteaftrekbeperkingen. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2006 (oktober), 155-167.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2005). Pleidooi voor het opnemen van een groepsdeelbenadering in het regime fiscale eenheid. Weekblad Fiscaal Recht, 2005 (6611), 207-211.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2014). The classification of debt and equity. Derivatives & Financial Instruments, 204-207.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2011). Foreign Exchange Results and the Credit for Foreign Withholding Taxes. Derivatives & Financial Instruments, 2011, 263-268.
    • Q.W.J.C.H. Kok & R.J. de Vries (2011). Recente ontwikkelingen betreffende de bezitseis in het regime fiscale eenheid. Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 2011 (7/8), 7-9.
    • Q.W.J.C.H. Kok & R.J. de Vries (2011). Recente ontwikkelingen betreffende de bezitseis in het regime fiscale eenheid. Ondernemingsrecht, 2011 (4), 164-166.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2011). Introduction of Deutsche Shell Legislation in the Netherlands. Derivatives & Financial Instruments, 13 (5), 298-300.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2010). Interest and forex fluctuations. Derivatives & Financial Instruments, 2010 (January/February), 21-24.
    • Q.W.J.C.H. Kok & J. Op den Brouw (2010). When does hedging accounting have to be applied? Derivatives & Financial Instruments, 2010 (September), 83-86.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2009). De verplichte groepsrentebox. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009/1645.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2007). Grensoverschrijdend ondernemen. Controllers Magazine, 2007.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2007). Grensoverschrijdend ondernemen. Fiscaal Praktijkblad, 2007.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2007). Dividendbelasting-aspecten van de inkoop van (beursgenoteerde) eigen aandelen. Ondernemingsrecht, 14 (158), 543-544.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2006). Vereisten voor het vormen en continueren van een fiscale eenheid. Fiscaal Praktijkblad, 2006 (16), 4-8.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2006). Invorderingsrecht en de fiscale eenheid Vpb. Fiscaal Praktijkblad, 2006 (8), 16-19.
    • Q.W.J.C.H. Kok, E. Nijkeuter, S.A. Stevens & J.L. van de Streek (2006). VPB Gids 2006 (hoofdstukken 7, 8 en 9 en 14). VPB Gids, 2006 (2006).
    • Q.W.J.C.H. Kok & J.A.R. van Eijsden (2007). Afgewaardeerde vorderingen (Fiscale monografieën, 124). Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok, E. Nijkeuter, A.A. Bruijstens & E.W. Ros (2009). VPB gids 2009. Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok, E. Nijkeuter, A.A. Bruijstens & E.W. Ros (2008). VPB gids 2008. Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok, J.L. van de Streek, S.A. Stevens & E. Nijkeuter (2007). VPB gids 2007. Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok, E.J.W. Heithuis, R.P. van den Dool & I. de Nies (2007). Compendium vennootschapsbelasting, 6e druk. Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok (2006). De Wet VPB 2007 (Fiscaal actueel, 1). Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok (2005). VPB Gids 2005. Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok & I. Mosquero Valderama (2018). General Anti Abuse Rules and Specific Anti Abuse Rules in Dutch tax law. In General Anti Abuse Rules and Specific Anti Abuse Rules in Dutch tax law. The Hague: Sdu
    • Q.W.J.C.H. Kok (2016). Het leerstuk van de onzakelijke lening. In M. Samadi, T.A. Keijzer, R. de Graaff & C.C. de Kluiver (Eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad. Nijmegen: Uitgeverij Ars Aequi
    • Q.W.J.C.H. Kok (2014). Art. 13b Wet VPB 1969 en valutaperikelen. In Strik(t) fiscaal - opstellen aangeboden aan Mr. drs. S.A.W.J. Strik (pp. 185-195). Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok (2010). Opties in de deelnemingssfeer en de aanmerkelijkbelangsfeer. In Bijdrage aan Vriendenbundel '40 Jaar Cursus Belastingrecht' (Tribuut aan Leno Sillevis en Nico de Vries) (pp. 99-107). Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok (2014). Onderdeel 'deelnemingsvrijstelling' (bewerking). In S.A.W.J. Strik & J.L. van de Streek (Eds.), Cursus belastingrecht (vennootschapsbelasting) (losbladig). Deventer: Kluwer
    • E. Nijkeuter, E.W. Ros, C. Bruijsten & Q.W.J.C.H. Kok (2010). Hoofdstuk 7, 11 en 12. In Vpb gids 2010. Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok (2008). Onderdelen: Fiscale eenheid en deelnemingsvrijstelling? In Rechtspersonen (losbladig). Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok (2008). Cursus Belastingrecht. In Vennootschapsbelasting, onderdeel 2.6.0 en 2.7.0
    • Q.W.J.C.H. Kok (2007). Elsevier handboek voor het bedrijf, hoofdstuk 13.3. In Elsevier Handboek voor het bedrijf (losbladig). Amsterdam: Elsevier
    • Q.W.J.C.H. Kok (2007). Onderdeel 'deelnemingsvrijstelling' (bewerking). In R.J. de Vries & N.H. de Vries (Eds.), Cursus belastingrecht (vennootschapsbelasting) (losbladig). Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok (2006). Elsevier Handboek voor het bedrijf. Hoofdstuk 13.5 en 13.6. In Elsevier Handboek voor het bedrijf (losbladig). Amsterdam: Elsevier
    • Q.W.J.C.H. Kok (2006). Onderdelen 'Deelnemingsvrijstelling' en 'verliesverrekening' (bewerking). In R.J. de Vries & N.H. de Vries (Eds.), Cursus belastingrecht (vennootschapsbelasting) (losbladig) (Studenteneditie, 2006-2007). Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok (2005). Het belastinghandboek voor het bedrijf, bewerking van: onderdeel 13.8, verliesvennootschappen, onderdeel 13.3, vrijgestelde fusies. In M.A. de Kleer (Ed.), Het belastinghandboek voor het bedrijf (pp. 1-30). Maarssen: Reed Elsevier MKB
    • Q.W.J.C.H. Kok (2005). Bewerving van onderdeel "Fiscale eenheid" (3.3.4). In H.P.A.M. Arendonk & J.C.M. Sonderen (Eds.), Rechtspersonen (Kluwer) (pp. 93-118). Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok (2005). Rechtspersonen (deel fiscale eenheid). In DGA Gids 2000
    • Q.W.J.C.H. Kok (2005). Bewerking onderdeel 2.4.0, deelnemingsvrijstelling. In R.J. de Vries & N.H. de Vries (Eds.), Cursus belastingrecht vennootschapsbelasting (studenteneditie) (pp. 2.4.0-2.4.14). Deventer: Gouda Quint
   • Q.W.J.C.H. Kok (2011). Noot bij: Hoge Raad der Nederlanden. (2011, april 29), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2011-, 2011/1308, (Aankoopkosten gevoegde dochter zijn niet aftrekbaar).
   • Q.W.J.C.H. Kok (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, juli 11), Fiscaal Weekblad FED 2008-103/21, 43 484, (LJN: BB3444). p.16-19.
   • Q.W.J.C.H. Kok (2006). Noot bij: HR. (2006, oktober 20), Fiscaal Weekblad FED 2006-114, 41463, p.5-10.
   • Q.W.J.C.H. Kok (2006). Noot bij: Hoge Raad. (2006, april 14), Ondernemingsrecht 2006-10, 41815, (Geen kostenaftrek voor deelnemingen buiten de EU/EER). p.403-405.
   • Q.W.J.C.H. Kok (2005, december 16). De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. EUR (540 pag.) (Den Haag: SdU) Prom./coprom.: prof.dr. J.C.M. van Sonderen.
   • Q.W.J.C.H. Kok (periode: 2013 t/m 2013). Vaste medewerker. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht.
   • Q.W.J.C.H. Kok (periode: 2013 t/m 2013). Vaste medewerker. Weekblad voor Fiscaal Recht.
   • Q.W.J.C.H. Kok (periode: 2013 t/m 2013). Vaste medewerker. Tijdschrift voor Ondernemingsrecht.
   • Q.W.J.C.H. Kok (periode: 2011 t/m 2012). Vaste medewerker. Tijdschrift voor Ondernemingsrecht.
   • Q.W.J.C.H. Kok (periode: 2012 t/m 2012). Vaste medewerker. Weekblad voor Fiscaal Recht.
   • Q.W.J.C.H. Kok (periode: 2009 t/m 2012). Contributing Editor. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht.
 • Ernst & Young Belastingadviseurs LLP

  Start date approval
  Jan/2011
  End date approval
  Is current
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  Partner

  Ernst & Young

  Start date approval
  Sep/2014
  End date approval
  Is current
  Place
  ONBEKEND
  Description
  Belastingadviseur
 • Vennootschapsbelasting

  Title
  Vennootschapsbelasting
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 3)

  Bachelorwerkstuk

  Title
  Bachelorwerkstuk
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 3)

  Verdieping vennootschapsbelasting

  Title
  Verdieping vennootschapsbelasting
  Year
  2018
  Year level
  (master)

  Vennootschapsbelasting

  Title
  Vennootschapsbelasting
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 3)

  Bachelorwerkstuk

  Title
  Bachelorwerkstuk
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 3)

  Scriptie Togamaster

  Title
  Scriptie Togamaster
  Year
  2018
 • Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht

  Role
  Contributing Editor
  Start date approval
  Jan/2009
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  The Netherlands

  Endowed Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  The Netherlands
 • weekblad voor fiscaal recht

  Role
  vaste medewerker
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jun/2012

  weekblad voor fiscaal recht

  Role
  vaste medewerker
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Jun/2012

  tijdschrift ondernemingsrecht

  Role
  vaste medewerker
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Jan/2011

  Ernst & Young Belastingadviseurs LLP (EY)

  Role
  Belastingadviseur, thans partner (sinds juli 2009)
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  May/1999

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam