prof.dr.
(Reinout) QWJCH Kok

(external) researcher Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-005
Email
kok@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • Q.W.J.C.H. Kok & R.J. de Vries (2018). Blauwdruk voor een grensoverschrijdende fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Weekblad Fiscaal Recht, 2018 (37), 211-240. [go to publisher's site]
    • Q.W.J.C.H. Kok (2017). Het tegengaan van verdragsmisbruik onder het multilaterale instrument. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2017 (4), 147-156.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2016). De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting in EU-rechtelijk perspectief. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2016 (146.1), 121-143.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2016). The Principal Purpose Test in Tax Treaties under BEPS 6. Intertax, 2016 (4), 406-412.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2015). Enkele aspecten van de 'principal purpose test'. Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (7083), 184-192.
    • Q.W.J.C.H. Kok & R.J. de Vries (2015). De wet aanpassing fiscale eenheid. Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (7123), 1442-1459.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2015). De antimisbruikbepaling in de Moeder-dochterrichtlijn. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2015 (9), 277-282.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2015). De fiscale eenheid in het licht van het EU-recht na de arresten Groupe Steria en Finanzamt Linz. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2015 (12), 379-387.
    • Q.W.J.C.H. Kok & L. Koot (2015). Een nieuwe regeling voor valutaresultaten bij buitenlandse ondernemingen. Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (788).
    • Q.W.J.C.H. Kok (2014). Renteaftrek bij acquisities. Ondernemingsrecht, 2014 (48), 237-249.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2014). De stakingsverliesregeling en het regime fiscale eenheid. Weekblad Fiscaal Recht, 2014 (523), 523-529.
    • Q.W.J.C.H. Kok & R.J. de Vries (2014). Winstdrainageperikelen. Weekblad Fiscaal Recht, 116-128.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2013). De objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten vergeleken met de deelnemingsvrijstelling. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2013 (september), 212-223.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2013). De bezitseis in het regime fiscale eenheid. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2013 (december), 267-273.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2012). Exit Taxes for Companies in the European Union After National Grid Indus. EC Tax Review, 2012 (4), 200-206.
    • Q.W.J.C.H. Kok & R.C. de Smit (2012). Wijzigingen in de vennootschapsbelasting. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2012 (1), 3-15.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2011). Compatibility of exit taxes and Community law. EC Tax Review, 2011 (2), 62-74.
    • Q.W.J.C.H. Kok & R.J. de Vries (2011). Renteaftrek in de vennootschapsbelasting: alle hens aan dek. Weekblad Fiscaal Recht, 2011 (6915), 944-955.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2011). International aspects of distressed debt: the Dutch creditor's point of view. European Taxation, 2011, 75-84.
    • Q.W.J.C.H. Kok & R.J. de Vries (2011). Het nieuwe beleidsbesluit fiscale eenheid: goede stappen vooruit en gemiste kansen. Weekblad Fiscaal Recht, 2011 (6896), 962-980.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2010). Ondernemingsfinanciering in de vennootschapsbelasting. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2010 (7/8), 268-277.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2010). Schuldsanering in de vennootschapsbelasting. Ondernemingsrecht, 35 (5), 179-185.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2010). De onmogelijkheid van een grensoverschrijdende fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Weekblad Fiscaal Recht, 2010 (6858), 607-615.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2010). Domestic and cross-border loss relief in the European Union. Intertax, 2010 (12), 663-671.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2009). De renteaftrekbeperkingen in het consultatiedocument. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2009 (7/8), 274-281.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2009). Vreemde valuta en de deelnemingsvrijstelling. Weekblad Fiscaal Recht, 2009 (6979), 115-122.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2008). Eén jaar werken aan winst. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2008 (1), 9-15.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2008). De grensoverschrijdende fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Weekblad Fiscaal Recht, 2008 (6774), 795-805.
    • Q.W.J.C.H. Kok & L.A.G. Herms (2008). CCCTB en renteaftrek. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2008 (11), 419-426.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2007). Enkele aspecten van onvolwaardige vorderingen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2007 (4), 161-168.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2007). De herziening van de vennootschapsbelasting: een afsluitend overzicht. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2007 (1), 3-16.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2007). De invloed van de samenhang tussen rente en valutaresultaten op de renteaftrekbeperkingen en de groepsrentebox. Weekblad Fiscaal Recht, 2007 (6709), 253-258.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2007). De koop van een vennootschap uit een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2007 (6695), 65-71.
    • J.C.M. van Sonderen & Q.W.J.C.H. Kok (2006). Over verliesverrekening in de tijd, grensoverschrijdende fiscale eenheden, de liquidatieverliesregeling en een aftrekbeperking voor aandelen en opties. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006 (7-8), 293-300.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2006). Enkele aspecten van het wetsvoorstel 'Werken aan winst'. Fiscaal Weekblad FED, 2006 (88), 3-23.
    • Q.W.J.C.H. Kok & J.C.M. van Sonderen (2006). Octrooibox, groepsrentebox en renteaftrekbeperkingen. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2006 (oktober), 155-167.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2006). Kroniek van het herziene regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006 (1), 131-137.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2005). Pleidooi voor het opnemen van een groepsdeelbenadering in het regime fiscale eenheid. Weekblad Fiscaal Recht, 2005 (6611), 207-211.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2014). The classification of debt and equity. Derivatives & Financial Instruments, 204-207.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2011). Introduction of Deutsche Shell Legislation in the Netherlands. Derivatives & Financial Instruments, 13 (5), 298-300.
    • Q.W.J.C.H. Kok & R.J. de Vries (2011). Recente ontwikkelingen betreffende de bezitseis in het regime fiscale eenheid. Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 2011 (7/8), 7-9.
    • Q.W.J.C.H. Kok & R.J. de Vries (2011). Recente ontwikkelingen betreffende de bezitseis in het regime fiscale eenheid. Ondernemingsrecht, 2011 (4), 164-166.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2011). Foreign Exchange Results and the Credit for Foreign Withholding Taxes. Derivatives & Financial Instruments, 2011, 263-268.
    • Q.W.J.C.H. Kok & J. Op den Brouw (2010). When does hedging accounting have to be applied? Derivatives & Financial Instruments, 2010 (September), 83-86.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2010). Interest and forex fluctuations. Derivatives & Financial Instruments, 2010 (January/February), 21-24.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2009). De verplichte groepsrentebox. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009/1645.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2007). Grensoverschrijdend ondernemen. Fiscaal Praktijkblad, 2007.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2007). Grensoverschrijdend ondernemen. Controllers Magazine, 2007.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2007). Dividendbelasting-aspecten van de inkoop van (beursgenoteerde) eigen aandelen. Ondernemingsrecht, 14 (158), 543-544.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2006). Vereisten voor het vormen en continueren van een fiscale eenheid. Fiscaal Praktijkblad, 2006 (16), 4-8.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2006). Invorderingsrecht en de fiscale eenheid Vpb. Fiscaal Praktijkblad, 2006 (8), 16-19.
    • Q.W.J.C.H. Kok, E. Nijkeuter, S.A. Stevens & J.L. van de Streek (2006). VPB Gids 2006 (hoofdstukken 7, 8 en 9 en 14). VPB Gids, 2006 (2006).
    • Q.W.J.C.H. Kok & J.A.R. van Eijsden (2007). Afgewaardeerde vorderingen (Fiscale monografieën, 124). Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok, E. Nijkeuter, A.A. Bruijstens & E.W. Ros (2009). VPB gids 2009. Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok, E. Nijkeuter, A.A. Bruijstens & E.W. Ros (2008). VPB gids 2008. Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok, J.L. van de Streek, S.A. Stevens & E. Nijkeuter (2007). VPB gids 2007. Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok, E.J.W. Heithuis, R.P. van den Dool & I. de Nies (2007). Compendium vennootschapsbelasting, 6e druk. Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok (2006). De Wet VPB 2007 (Fiscaal actueel, 1). Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok (2005). VPB Gids 2005. Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok & A.J.A. Stevens (2019). Dochtervennootschap versus vaste inrichting: op weg naar een meer gelijke fiscale behandeling? In J.L. van de Streek & A.J.A. Stevens (Eds.), De toekomst van de vennootschapsbelasting: lessen uit 50 jaar Wet VPB 1969 (pp. 297-314). Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok & I. Mosquero Valderama (2018). General Anti Abuse Rules and Specific Anti Abuse Rules in Dutch tax law. In General Anti Abuse Rules and Specific Anti Abuse Rules in Dutch tax law. The Hague: Sdu
    • Q.W.J.C.H. Kok (2016). Het leerstuk van de onzakelijke lening. In M. Samadi, T.A. Keijzer, R. de Graaff & C.C. de Kluiver (Eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad. Nijmegen: Uitgeverij Ars Aequi
    • Q.W.J.C.H. Kok (2014). Art. 13b Wet VPB 1969 en valutaperikelen. In Strik(t) fiscaal - opstellen aangeboden aan Mr. drs. S.A.W.J. Strik (pp. 185-195). Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok (2010). Opties in de deelnemingssfeer en de aanmerkelijkbelangsfeer. In Bijdrage aan Vriendenbundel '40 Jaar Cursus Belastingrecht' (Tribuut aan Leno Sillevis en Nico de Vries) (pp. 99-107). Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok (2014). Onderdeel 'deelnemingsvrijstelling' (bewerking). In S.A.W.J. Strik & J.L. van de Streek (Eds.), Cursus belastingrecht (vennootschapsbelasting) (losbladig). Deventer: Kluwer
    • E. Nijkeuter, E.W. Ros, C. Bruijsten & Q.W.J.C.H. Kok (2010). Hoofdstuk 7, 11 en 12. In Vpb gids 2010. Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok (2008). Onderdelen: Fiscale eenheid en deelnemingsvrijstelling? In Rechtspersonen (losbladig). Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok (2008). Cursus Belastingrecht. In Vennootschapsbelasting, onderdeel 2.6.0 en 2.7.0
    • Q.W.J.C.H. Kok (2007). Onderdeel 'deelnemingsvrijstelling' (bewerking). In R.J. de Vries & N.H. de Vries (Eds.), Cursus belastingrecht (vennootschapsbelasting) (losbladig). Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok (2007). Elsevier handboek voor het bedrijf, hoofdstuk 13.3. In Elsevier Handboek voor het bedrijf (losbladig). Amsterdam: Elsevier
    • Q.W.J.C.H. Kok (2006). Elsevier Handboek voor het bedrijf. Hoofdstuk 13.5 en 13.6. In Elsevier Handboek voor het bedrijf (losbladig). Amsterdam: Elsevier
    • Q.W.J.C.H. Kok (2006). Onderdelen 'Deelnemingsvrijstelling' en 'verliesverrekening' (bewerking). In R.J. de Vries & N.H. de Vries (Eds.), Cursus belastingrecht (vennootschapsbelasting) (losbladig) (Studenteneditie, 2006-2007). Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok (2005). Het belastinghandboek voor het bedrijf, bewerking van: onderdeel 13.8, verliesvennootschappen, onderdeel 13.3, vrijgestelde fusies. In M.A. de Kleer (Ed.), Het belastinghandboek voor het bedrijf (pp. 1-30). Maarssen: Reed Elsevier MKB
    • Q.W.J.C.H. Kok (2005). Bewerking onderdeel 2.4.0, deelnemingsvrijstelling. In R.J. de Vries & N.H. de Vries (Eds.), Cursus belastingrecht vennootschapsbelasting (studenteneditie) (pp. 2.4.0-2.4.14). Deventer: Gouda Quint
    • Q.W.J.C.H. Kok (2005). Rechtspersonen (deel fiscale eenheid). In DGA Gids 2000
    • Q.W.J.C.H. Kok (2005). Bewerving van onderdeel "Fiscale eenheid" (3.3.4). In H.P.A.M. Arendonk & J.C.M. Sonderen (Eds.), Rechtspersonen (Kluwer) (pp. 93-118). Deventer: Kluwer
   • Q.W.J.C.H. Kok (2011). Noot bij: Hoge Raad der Nederlanden. (2011, april 29), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2011-, 2011/1308, (Aankoopkosten gevoegde dochter zijn niet aftrekbaar).
   • Q.W.J.C.H. Kok (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, juli 11), Fiscaal Weekblad FED 2008-103/21, 43 484, (LJN: BB3444). p.16-19.
   • Q.W.J.C.H. Kok (2006). Noot bij: Hoge Raad. (2006, april 14), Ondernemingsrecht 2006-10, 41815, (Geen kostenaftrek voor deelnemingen buiten de EU/EER). p.403-405.
   • Q.W.J.C.H. Kok (2006). Noot bij: HR. (2006, oktober 20), Fiscaal Weekblad FED 2006-114, 41463, p.5-10.
   • Q.W.J.C.H. Kok (2005, december 16). De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. EUR (540 pag.) (Den Haag: SdU) Prom./coprom.: prof.dr. J.C.M. van Sonderen.
   • Q.W.J.C.H. Kok (2013-2013). Vaste medewerker. Weekblad voor Fiscaal Recht.
   • Q.W.J.C.H. Kok (2013-2013). Vaste medewerker. Tijdschrift voor Ondernemingsrecht.
   • Q.W.J.C.H. Kok (2013-2013). Vaste medewerker. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht.
   • Q.W.J.C.H. Kok (2012-2012). Vaste medewerker. Weekblad voor Fiscaal Recht.
   • Q.W.J.C.H. Kok (2009-2012). Contributing Editor. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht.
   • Q.W.J.C.H. Kok (2011-2012). Vaste medewerker. Tijdschrift voor Ondernemingsrecht.
 • Ernst & Young Belastingadviseurs LLP

  Start date approval
  Jan/2011
  End date approval
  Is current
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  Partner

  Ernst & Young

  Start date approval
  Sep/2014
  End date approval
  Is current
  Place
  ONBEKEND
  Description
  Belastingadviseur
 • Corporate Income Tax

  Title
  Corporate Income Tax
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Corporate Income Tax

  Title
  Corporate Income Tax
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Corporation Income Tax (Advanced)

  Title
  Corporation Income Tax (Advanced)
  Year
  2020
  Year level
  master
 • Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht

  Role
  Contributing Editor
  Start date approval
  Jan/2009
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  The Netherlands
 • weekblad voor fiscaal recht

  Role
  vaste medewerker
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jun/2012

  weekblad voor fiscaal recht

  Role
  vaste medewerker
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Jun/2012

  tijdschrift ondernemingsrecht

  Role
  vaste medewerker
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Jan/2011

  Ernst & Young Belastingadviseurs LLP (EY)

  Role
  Belastingadviseur, thans partner (sinds juli 2009)
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  May/1999

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam