prof.dr. (Richard) RHJM Staring

prof.dr. (Richard) RHJM Staring
Full professor Erasmus School of Law Criminology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-014
Email
staring@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • RHJM (Richard) Staring & R (Rene) van Swaaningen (2021) - Borders, mobilities, and governance in transnational perspective - Oxford University Press
 • Richard Staring, Lieselot Bisschop & Robby Roks (2021) - Ondermijnende criminaliteit laat zich niet onderscheppen noch aanhouden Over de aanpak van georganiseerde misdaad en het belang van kennis - Boom Strafblad, 2021 (1), 33-38
 • Richard Staring (2016) - Standplaats Istanbul: Syrische vluchtelingen - De Criminoloog (Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie), 8 (15), 5-7
 • Richard Staring (2014) - Risks of radicalization among Turkish-Dutch young adults? - CIROC Nieuwsbrief, (August 2014), 5-6
 • Richard Staring (2011) - Tussen stress en hoop. Ongedocumenteerde jongeren in Nederland - Phaxx. Kwartaalblad Pharos - Migranten, vluchtelingen en gezondheid, 2011 (2), 14-16
 • Richard Staring (2011) - Preventie en opsporing van mensenhandel in Roemenie - CIROC Nieuwsbrief, 11 (1), 4-5
 • Richard Staring (2010) - Leerstoel Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving VU: Prof.dr. Edward Kleemans over georganiseerde misdaad en de zichtbare hand - CIROC Nieuwsbrief, 10 (2), 5-6
 • Richard Staring & J (Jos) Aarts (2010) - 'Illegaliteit, jongeren en mensenhandel' en 'Inleiding' (pagina 1) - CIROC Nieuwsbrief, 10 (2), 3-4
 • Richard Staring (2010) - Human trafficking and unaccompanied minor asylum seekers in the Netherlands - CIROC Nieuwsbrief, 10 (1), 5-6
 • Richard Staring (2010) - Leerstoel Criminologie UU: Prof.dr. D. Siegel over Maffia, diamanten en Mozart - CIROC Nieuwsbrief, 10 (1), 5
 • Richard Staring (2009) - Dutch Real Estate: serious crimes and respectable professions - CIROC Nieuwsbrief, 9 (1), 4-5
 • D Zaitch & Richard Staring (2008) - Women Trafficking and the Consequences of Legislative and Policy Changes in the Netherlands after 2000 - CIROC Nieuwsbrief, 8 (1), 3-5
 • Richard Staring (2008) - Het mondiale én lokale criminaliteit en criminaliteitsbeheersing - CIROC Nieuwsbrief, 8 (1), 1-2
 • Richard Staring (2008) - Mensensmokkel 'van binnenuit' beschreven - Tijdschrift voor Criminologie, 50 (3), 294-298
 • Richard Staring (2008) - Over de verwevenheid van de bovenwereld met de onderwereld - CIROC Nieuwsbrief, 8 (3), 4-4
 • Richard Staring (2007) - Geobserveerde gehoren in de asielprocedure - Sociologie, 3 (3), 410-412
 • Richard Staring, H Ferwerda & E de Vries Robbe (2007) - Malafide praktijken rondom het vastgoed - CIROC Nieuwsbrief, 7 (1), 1-3
 • E de Vries Robbe, Richard Staring & H Ferwerda (2007) - Sjoemelen met vastgoed - Secondant : tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 21 (3-4), 56-59
 • Richard Staring (2006) - Rotterdam en mensensmokkel - Agora, 22 (3), 7-10
 • Richard Staring (2006) - Gesmokkeld naar Nederland: Irreguliere migratiepatronen van vreemdelingen - Internationale Spectator, 60 (7/8), 365-367
 • Richard Staring (2005) - Mensensmokkelsamenwerkingsverbanden: van onderhandeling naar bevel - CIROC Nieuwsbrief, 5 (3), 1-3
 • Richard Staring (2005) - Organized human smuggling in the Netherlands - CIROC Nieuwsbrief, 7 (1)
 • Richard Staring (2005) - Onderzoek naar problematische jeugdgroepen - KWALON. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland, 10 (2), 44-48
 • Richard Staring (2005) - Georganiseerde mensensmokkel, opsporing en beleid - CIROC Nieuwsbrief, 5 (1), 3-4
 • Richard Staring (2004) - Internationale migratie en de 'seksindustrie' - CIROC Nieuwsbrief, 4 (2), 1-1
 • Richard Staring (2004) - Een alternatieve benadering tegen mensensmokkel. Verslag van een conferentie - CIROC Nieuwsbrief, 4 (4), 1-1
 • Richard Staring (2003) - Keuzes van overvallers in Denemarken en Nederland - Tijdschrift voor Criminologie, 45 (4), 417-422
 • Richard Staring (2003) - Over de grens. Illegale migratie, transnationale loyaliteiten en mensensmokkel - Agora, 2003 (19), 32-35
 • Richard Staring (2002) - Chain migration versus smuggling chains. The extrance of illegal immigrants in the Netherlands - CIROC Nieuwsbrief, 2002 (1), 5-6
 • Richard Staring (2002) - Over mensensmokkel, migrantengemeenschappen en transnationale loyaliteiten - CIROC Nieuwsbrief, 2002 (2), 6-7
 • Richard Staring (2001) - Mensensmokkel naar Europa - Unknown, 1-1
 • Richard Staring (2001) - Turkse toerist: illegaliteit en de transnationale ruimte - De Helling, 14 (3), 18-21
 • Richard Staring (1998) - Turkse migranten en georganiseerde criminaliteit. - Focaal. European Journal of Anthropology, (32), 153-158
 • Richard Staring (1998) - Illegale migranten en de koppelingswet. - Indirect. Personeelsblad van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, 5 (10-11), 21-21

 • I van Liempt & Richard Staring (2020) - Nederland papierenland. Syrische statushouders en hun ervaringen met participatiebeleid in Nederland - [link] - Het Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Richard Staring, Lieselot Bisschop, Robby Roks, Elisabeth Brein & HG Van de Bunt (2019) - Drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven. Aard en aanpak van het fenomeen - Boom Juridische Uitgevers
 • Richard Staring, Fiore Geelhoed, G (Guher) Aslanoglu, Jing Hiah & Mieke Kox (2014) - Ontwikkelingen in de maatschappelijke positite van Turkse Nederlanders. Risico's op criminaliteit en radicalisering? - Boom / Lemma Uitgevers
 • Richard Staring, J Alves d'Almeida, SJ Dahou Noya & MA Schijndel (2012) - Ondersteuning bij zelfstandige terugkeer. Over de betekenis van (transnationale) sociasle netwerken voor de terugkeer van onrechtmatig in Nederland verblijvende migranten uit Brazilie, Colombia, Ghana en Nigeria naar hun land van herkomst - Boom / Lemma Uitgevers
 • Richard Staring, JJH Beckers & Robby Roks (2011) - Mondiaal wonen. Een voorstudie naar de (juridische) mogelijkheden voor woningcorporaties om vreemdelingen zonder verblijfsdocument te huisvesten. - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Richard Staring & J (Jos) Aarts (2010) - Jong en illegaal in Nederland. Een beschrijvende studie naar de komst en het verblijf van onrechtmatig verblijvende (voormalige) alleenstaande minderjarige vreemdelingen en hun visie op de toekomst. - Boom Juridische Uitgevers
 • Richard Staring (2008) - Guided Journeys. The Irregular Migration Process of Illegal Turkish Immigrants in the Netherlands. - Berghahn Books
 • H Ferwerda, Richard Staring, E de Vries Robbé & J van de Bunt (2007) - Malafide activiteiten in de vastgoedsector. Een exploratief onderzoek naar aard, actoren en aanpak - Uitgeverij SWP
 • Henk Bunt, ER Kleemans, CJ de Poot, RJ Bokhorst, M Huikeshoven, M van Nassou & Richard Staring (2007) - Georganiseerde criminaliteit in Nederland. Derde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit - Boom Juridische Uitgevers (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum)
 • Richard Staring, Godfried Engbersen, H Moerland, NE de Lange, DA Verburg, EH Vermeulen & A Weltevrede (2005) - De sociale organisatie van mensensmokkel - Kerckebosch
 • Godfried Engbersen, JP van der Leun, Richard Staring & J Kehla (1999) - De ongekende stad II. De inbedding van illegale migranten - Boom

 • Richard Staring, Rene Swaaningen & Karin Wingerde (2017) - Over de muren van Stilzwijgen. Liber amicorum Henk van de Bunt - Boom criminologie
 • Richard Staring, Jack Burgers, T Dukes, J Hoes, S Musterd & R van Kempen (2001) - The Netherlands: the cities of Amsterdam, Rotterdam and The Hague - Acco Uitgeverij
 • Richard Staring & Erik Snel (2001) - Poverty, migration, and coping strategies - Focaal. European Journal of Anthropology
 • D Kalb, M van de Land, Richard Staring, B van Steenbergen & N Wilterdink (2000) - The ends of globalization. Bringing society back in - Rowman and Littlefield

 • D Siegel & Richard Staring (2015) - Taboe - themanummer Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit - Booom Lemma Uitgevers

 • Richard Staring (2012) - Boekbespreking 'Vluchtelingengroepen in Nederland' - Mens en Maatschappij, 87
 • Richard Staring (2012) - Naar een maritieme criminologie? - Tijdschrift voor Criminologie, 54, 181-184

 • Richard Staring (2016) - Book Review 'The Privatisation of Immigration Control through Carrier Sanctions. The Role of Private Transport Companies in Dutch and British Immigration Control' - European Journal of Migration and Law, 18, 139-145 - doi: 10.1163/15718166-12342094
 • Richard Staring (2014) - On responsibilisation and remote border control instruments - Recht der Werkelijkheid, 35, 158-161
 • Richard Staring (2007) - Geobserveerde gehoren in de asielprocedure - Sociologie, 3, 410-412

 • Richard Staring & Abdessamad Bouabid (2019) - Sectorstudie Geweld in de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (1990-2018) - In Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (red.), Sector- en themastudies Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg. (pp. 277-315) - [link] - Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg
 • Marc Schuilenburg, René van Swaaningen & R. Staring (2018) - Cultural Criminology Going Dutch - In Keith Hayward, On Culture, Methodology and Research Agendas (pp. 252-272) - Routledge
 • Rene Swaaningen, M Schuilenburg & Richard Staring (2017) - Cultural Criminology Going Dutch: On Culture, Methodology and Research Agendas - In K. Hayward, Cultural Criminology: Critical Concepts in Criminology (pp. 252-272) - Routledge
 • Rene Swaaningen, Richard Staring & Karin Wingerde (2017) - Over de muren van stilzwijgen - In R.H.J.M. Staring, R. van Swaaningen & C.G. van Wingerde, Over de muren van stilzwijgen. Liber amicorum Henk van de Bunt (pp. 9-22) - Boom criminologie
 • Richard Staring & Rene Swaaningen (2016) - Kwalitatief onderzoek en criminologische theorie. De relatie tussen theorie, onderzoeksvragen en methode. - In Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 33-80) - Acco Uitgeverij
 • Richard Staring & Fiore Geelhoed (2015) - 'Nooit Nederlander genoeg'. Ontwikkelingen in de sociaal-culturele positie van Turks-Nederlandse jongeren, hun wereldbeelden en attitudes ten opzichte van (religieus geïnspireerd) geweld. - In J. Dagevos, Werelden van verschil, Over de sociaal-culturele afstand en positie van migrantengroepen (pp. 160-219) - Het Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Richard Staring (2015) - Over roekeloze speculatie orgiën en de ethiek van het sparen Gefundeerde theorie op zijn Starings - In J. Evers, Kwalitatieve analyse: kunst én kunde (pp. 285-303) - Boom / Lemma Uitgevers
 • JP van der Leun & Richard Staring (2013) - Human Smuggling - In G.J.N. Bruinsma & D.L. Weisburd, Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice (pp. 2382-2389) - Springer Science+Business Media, Inc.
 • Richard Staring (2011) - Destination unknown? Undocumented youngsters in the Netherlands and the organised crime fallacy - In G. Antonopoulos, M. Groenhuijsen, J. Harvey, T. Kooijmans, A. Maljevic & K. Von Lampe, Usual and unusual organising criminals in Europe and beyond. Profitable crimes, from underworld to upperworld (pp. 247-256) - Maklu
 • Rene Swaaningen & Richard Staring (2009) - Naar een kwalitatieve criminologie: De relatie tussen theorie, onderzoeksvragen en methode - In T. Decorte & D. Zaitch, Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 33-72) - Acco Uitgeverij
 • D Zaitch & Richard Staring (2009) - The Flesh is weak and the Spirit even Weaker. Clients and Trafficked Women in the Netherlands. - In A. Di Nicola & et al, Prostitution and Human Trafficking. Focus on Clients. (pp. 67-121) - Springer
 • Richard Staring (2009) - Different methods to research irregular migration. - In I. Van Liempt & V. Bilger, The ethics of migration research methodology. Dealing with vulnerable immigrants. (pp. 83-97) - Sussex Academic Press
 • D Zaitch & Richard Staring (2008) - The flesh is weak and the spirit even weaker. Prostitution clients and women trafficking in the Netherlands (in press) - In A. Di Nicola et al, Prostitution and Human Trafficking and Prostitution. Focus on clients. (pp. 67-121-hoofdstuk 5) - Springer
 • Robby Roks & Richard Staring (2008) - Crime, rhyme en de media: een eigentijdse levensgeschiedenis - In D. Siegel, F. van Gemert & F. Bovenkerk, Culturele Criminologie (pp. 161-174) - Boom Juridische Uitgevers
 • Richard Staring (2008) - Controlling human smuggling in the Netherlands. How the smuggling of human beings was transformed into a serious criminal offence - In D. Siegel & H. Nelen, Organized Crime: Culture, Markets and Policies (pp. 165-181) - Springer
 • D Zaitch & Richard Staring (2008) - The demand of trafficked prostitution in the Netherlands (in press) - In M. Lombardi, How Much? A pilot study in four key EU member and candidate countries on the demand of trafficked prostitution - ISMU
 • Richard Staring (2008) - Tomar el mando di Immigración - In Joaquin Arango, Europa y la Immigración: Una Relación Difícil - Editorial Pablo Iglesias
 • Richard Staring (2006) - Controlling Immigration and Organized Crime in the Netherlands: Dutch Developments and Debates on Human Smuggling and Trafficking - In E. Guild & P. Minderhoud, Immigration and criminal law in the European Union : the legal measures and social consequences of criminal law in member states on trafficking and smuggling in human beings (pp. 241-269) - Nijhoff
 • Richard Staring (2006) - Controlling immigration and organized crime inthe Netherlands. Dutch developments and debates on human smuggling and trafficking - In Elspeth Guild & Paul Minderhoud, Immigration and Criminal Law in the European Union (pp. 241-269) - Martinus Nijhoff Publishers
 • Richard Staring (2004) - Tussen qat en thee: informele ondersteuning van illegale vreemdelingen in Nederland - In Leo Lucassen, Amsterdammer worden. Migranten, hun organisaties en inburgering, 1600-2000 (pp. 205-220) - Vossiuspers UvA
 • Richard Staring (2003) - Smuggling Aliens toward the Netherlands: the Role of Human Smugglers and Transnational Networks - In Dina Siegel et al (eds.), Global Organized Crime; Trends and Developments (pp. 105-116) - Kluwer Academic Publishers
 • Jack Burgers, T Dukes, J Hoes, S Musterd, Richard Staring & R van Kempen (2002) - National and city contexts, urban development programmes and neighbourhood selection: The Dutch Background Report - In J. Vranken, P. de Decker & I. van Nieuwenhuyze, Urban Governance, Social Inclusion and Sustainability. National Context Reports (pp. 1-88) - Garant
 • Richard Staring (2002) - Focus: Illegal immigrants in the Netherlands - In Paris OECD, Trends in International Migration: SOPEMI 2002 Netherlands-Edition (pp. 1-25) - OECD
 • Richard Staring & Godfried Engbersen (2001) - De morele economie van lage inkomensgroepen - In G. Engbersen & J. Burgers, De Verborgen Stad: de zeven gezichten van Rotterdam (pp. 285-289) - Amsterdam University Press
 • Richard Staring & S Zorlu (2001) - Over geveltoeristen en voorgeschotelde loyaliteiten. Turkse migranten en sateliettelevisie - In G. Engbersen & J. Burgers, De Verborgen Stad: de zeven gezichten van Rotterdam (pp. 92-103) - Amsterdam University Press
 • Richard Staring (2001) - Scènes uit een schijnhuwelijk. Illegale Turkse migranten over hun toekomst in Nederland - In G. Engbersen & J. Burgers, De Verborgen Stad: de zeven gezichten van Rotterdam (pp. 137-151) - Amsterdam University Press
 • Godfried Engbersen & Richard Staring (2001) - Safety First. De morele economie van lage inkomensgroepen - In Godfried Engbersen & Jack Burgers, De verborgen stad. De zeven gezichten van Rotterdam (pp. 285-299) - Amsterdam University Press
 • Richard Staring (2000) - Migration scenarios. Network managed migration of undocumented migrants in the Netherlands - In W. Pansters, G. Dijkstra, P. Hoebink & E. Snel, Rethinking poverty. Comparative perspectives from below (pp. 91-117) - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Richard Staring (2000) - Flows of people: globalization, migration and transnational communities - In D. Kalb, M. van de Land, R. Staring, B. van Steenbergen & N. Wilterdink, The ends of globalization. Bringing society back in (pp. 203-215) - Rowman and Littlefield
 • Godfried Engbersen & Richard Staring (2000) - De morele economie van lage inkomensgroepen - In G.B.M. Engbersen, Balans van het armoedebeleid. Vijfde Jaarboek armoede en sociale uitsluiting (pp. 76-100) - Amsterdam University Press
 • Richard Staring (2000) - International Migration, Undocumented Immigrants, and Immigrant Business - In J. Rath, Immigrant business. The economic, political and social environment (pp. 182-198) - Macmillan
 • Richard Staring (1998) - Scenes from a Fake Marriage: Notes on the Flip-side of Embeddedness. - In K. Koser & H. Lutz, The New Migration in Europe. Social Constructions and Social Realities. (pp. 224-241) - MacMillen

 • Richard Staring (2018) - Willen alle migranten naar Europa? Observaties vanuit Aksaray - In Fokke Gerritsen & Hanneke van der Heijden, Standplaats Istanbul. Lange lijnen in de cultuurgeschiedenis van Turkije (pp. 182-191) - [link] - Uitgeverij Jurgen Maas
 • Richard Staring, Rene Swaaningen & Karin Wingerde (2017) - Over de muren van stilzwijgen. Inleiding - In R. Staring, R. van Swaaningen & C.G. van Wingerde, Over de muren van stilzwijgen. Liber amicorum Henk van de Bunt (pp. 9-23) - Boom criminologie
 • Richard Staring (2009) - Hoerenlopers op het internet - In T. Decort & D. Zaitch, Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 422-423) - Acco Uitgeverij
 • Richard Staring (2009) - Het analyseren van grote opsporingsonderzoeken mensensmokkel - In T. Decort & D. Zaitch, Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 446-447) - Acco Uitgeverij
 • Godfried Engbersen, Richard Staring & JP van der Leun (2002) - Illegal Immigrants in the Netherlands 2002 - In G. Engbersen, Migration, Immigrants and Policy in the Netherlands. Report for the continuous Reporting SOPEMI of the OECD (pp. 76-84) - EUR/Risbo
 • Richard Staring (2001) - De Schaduw van de grens. Het Nederlandse vreemdelingenrecht en de sociale zekerheid van Javaanse Surinamers - In S. van Walsum, - - Migrantenstudies
 • Richard Staring (1998) - Roofovervallen - In R. Engbersen, J. Eggermont, R. Gabriëls & A. Sprinkhuizen, Indicatoren van A tot Z. Van achterstandsscores tot zwerfkatten. (pp. 175-177) - NIZW
 • Richard Staring (1998) - Schotelantennes - In R. Engbersen, J. Eggermont, R. Gabriëls & A. Sprinkhuizen, Indicatoren van A tot Z. Van achterstandsscores tot zwerfkatten. (pp. 179-181) - NIZW

 • Richard Staring (2016) - Beleid, beelden en de betekenis van onderzoek naar mensensmokkel - Kwalitatief onderzoek naar migratie, vluchtelingen en mobiliteit, KWALON Najaarsaconferentie 2016
 • Richard Staring (2014) - Why so very few Turkish Dutch young adults appear to be drawn to extreme forms of radicalism - American Society of Criminology Conference
 • Richard Staring, Helen Hintjens & Karin Astrid Siegmann (2014) - Working with the researched: a PEER aaproach top studying healthe issues of the undocumented in two Dutch Cities - The 2014 International Metropolis Conference

 • Richard Staring (2001) - Reizen onder regie: Het migratieproces van illegale Turken in Nederland - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

 • Richard Staring (2003) - Facilitating the arrival of illegal immigrants in the Netherlands: Irregular chain migration versus smuggling chains - 9th International Metropolis Conference 'Gaining from Migration - A Global Perspective on Opportunities for Economic and Social Prosperity'

 • Richard Staring, Lieselot Bisschop, Robby Roks, Elisabeth Brein & HG Van de Bunt (2020) - Drug crime in the Port of Rotterdam: about the phenomenon and its approach - City of Rotterdam Department of Public Safety, Public Prosecutor’s Office, Police, Customs, Erasmus University Rotterdam
 • Rene Swaaningen, Henk Bunt, EBM Pijpers & Richard Staring (2006) - Zelfevaluaties 2006 bachelor- en masteropleiding criminologie (2 rapporten van resp. 72 en 53 blz. plus één bundel bijlagen van 99 blz.) - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 • Richard Staring (2002) - Illegale vreemdelingen in Nederland. Omvang, overeenkomst, verblijf en uitzetting - Risbo
 • Richard Staring (2002) - Armoede, migranten en informaliteit in Rotterdam-Delfshaven. Tweede deelstudie van project Landschappen van armoede - Risbo
 • Henk Bunt, Richard Staring & CRA van der Schoot (2002) - Rapportage ter ondersteuning van het criminaliteitsbeeld Rotterdamse haven
 • Richard Staring, Godfried Engbersen & JL Ypeij (2002) - Armoede, migranten en informaliteit in Rotterdam-Delfshaven. Tweede deelstudie van project "Landschappen van armoede" - Risbo - Erasmus Universiteit Rotterdam

 • Richard Staring (2012) - Project Onzichtbare Kinderen Utrecht

 • Richard Staring (2014) - Mensensmokkel vanuit Eritrea en Syrië
 • Richard Staring, JG Erp, M Groenleer & JPJ Jong (2014) - Partners in preventing organized crime: Exploring, explaining and evaluating new forms of collaborative governance’
 • Helen Hintjens, Karin Astrid Siegmann & Richard Staring (2013) - 'Count us in': Towards Realising Health Rights among Undocumented People in Two Dutch Global Cities. Granted research proposal
 • Rene Swaaningen & Richard Staring (2012) - Employment or modern slavery? A comparative and insiders perspective on informal labour and exploitation among ethnic Chinese in the Netherlands and Romania
 • Abdessamad Bouabid, Rene Swaaningen & Richard Staring (2011) - Devils and saints. Coping strategies of Moroccan male adolescents in the Netherlands and Belgium with their media representation
 • Rene Swaaningen & Richard Staring (2011) - Devils and saints: Coping strategies of Moroccan male adolescents in the Netherlands and Belgium with their male representation
 • Henk Bunt, Richard Staring & Rene Swaaningen (2010) - De inbedding van criminele netwerken in locale etnische gemeenschappen: een bron van (etnisch) conflict?
 • Richard Staring & Rene Swaaningen (2010) - On Folk Devils & Folk Saints. The effects of media discourse on Moroccan male adolescents in the Netherlands and Belgium
 • Henk Bunt & Richard Staring (2009) - Informal Financial Arrangements in the Afghan Community
 • Richard Staring (2009) - On Folk Devils & Folk Saints. The effect of othering and role modelling of prominent Muslims in the media on the Dutch Moroccan community
 • Richard Staring & Rene Swaaningen (2008) - Cultures of Control and Security (Code: FP7-217852)
 • Richard Staring (2007) - Research proposal under the European Commission Call in the 7th Framework Programme (FP7-SEC-2007-1).'Cultures of Control and Security' (Code: (FP7 - 217852). Proposal submitted by 8 universities from 7 countries among which Germany, Austria, France, Sweden, United Kingdom, Hungary and Sweden
 • D Zaitch & Richard Staring (2006) - AGIS onderzoeksvoorstel (JLS/2005/AGIS/185) 'How Much? A pilot study of Four Key EU Member and Candidate Countries on the Demand for Trafficked Prostitution' Subsidie: 22.150.- euro
 • Richard Staring (2006) - NWO vertaalsubsidie Reizen onder regie. Het migratieproces van illegale Turken in Nederland (Spinhuis, Amsterdam). Dossiernummer: P 42-80. Vertaling wordt in 2008 uitgegeven door Berghahn Books, New York/Oxford. Subsidie: 10.000 Euro

 • Richard Staring, Henk Bunt, Robby Roks, Elisabeth Brein & Lieselot Bisschop (28 mei 2019) - De ingewikkelde strijd tegen kalasjnikovs op het Rotterdams haventerrein - 3e item - rapportage
 • Richard Staring (4 juni 2014) - Kim, M.J. & Y. Purwanto (2014). Informal housing in the Netherlands. Interview with Richard Staring. Atlantis. Magazine by Polis. Platform for Urbanism, 24, 4 June 2014, p. 44-46. - Kim, M.J. & Y. Purwanto (2014). Informal housing in the Netherlands. Interview with Richard Staring. Atlantis. Magazine by Polis. Platform for Urbanism, 24, 4 June 2014, p. 44-46.
 • Richard Staring (1 januari 2014) - Radikalizm ile ekstremizm aras?ndaki fark iyi anlat?lmal? - http://interajans.nl/prof-dr-richard-staring-radikalizm-ile-ekstremizm-arasindaki-fark-iyi-anlatilmali/

 • Karin Astrid Siegmann, Richard Staring & Helen Hintjens (2014) - The 2014 International Metropolis Conference - The 2014 International Metropolis Conference

 • Richard Staring & ER Kleemans (2013) - CIROC - CIROC
 • Richard Staring (2011) - Tweede kamer - Ronde Tafelbijeenkomst - Tweede kamer - Ronde Tafelbijeenkomst

 • Richard Staring (2011) - Erasmus Academie BV (External organisation)

 • Richard Staring (2016) - Global mobility and migration control: recent developments in the EU and their consequences - Common Study Programme in Critical Criminology
 • Richard Staring (2012) - Ondersteuning bij Zelfstandige Terugkeer - Over de betekenis van migrantennetwerken voor zelfstandige terugkeer. - Seminar Ondersteuning bij terugkeer
 • Richard Staring (2011) - Criminalization Legislation from the Dutch Context - International Workshop: Countering New Legislative Proposals Criminalizing Undocumented Migrants in the Netherlands: Building on Experiences of Resistance Throughout Europe
 • Richard Staring (2003) - LUX Film Debat 'In this world' - Presentatie en paneldiscussie over mensensmokkel n.a.v. 'Premiere On this World'

 • Richard Staring (2016) - Global Migration and Migration Control.Recent Developments in the EU and their Consequences - Lecture organized by Dutch Consulate General of the Netherlands & Netherlands Institute in Turkey
 • Richard Staring (2016) - In Rotterdam slaapt niemand op straat: Over de komst en opvang van Syriërs en andere vluchtelingen - De Rotterdamlezing 2016
 • Richard Staring (2014) - Lezing wake detentiecentrum Rotterdam - Wake detentiecentrum Rotterdam

 • Erik Snel, O Bilgili & Richard Staring (2020) - Journal of Ethnic and Migration Studies (Journal)
 • Richard Staring (2020) - Crimmigratie en Recht (Journal)
 • Richard Staring & B van Stokkom (2017) - Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit (Journal)
 • Richard Staring (2014) - Tijdschrift voor Criminologie (Journal)
 • Richard Staring (2014) - Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit (Journal)
 • Richard Staring (2013) - CIROC Nieuwsbrief (Journal)
 • Richard Staring (2013) - Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit (Journal)
 • Richard Staring (2012) - Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit (Journal)
 • M Schuilenburg, D Siegel, Richard Staring & Rene Swaaningen (2011) - Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit (Journal)
 • Rene Swaaningen, MB Schuilenburg, D Siegel & Richard Staring (2011) - Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit (Journal)
 • Richard Staring (2001) - Focaal. European Journal of Anthropology (Journal)

 • Richard Staring (2015) - Tijdschrift voor Criminologie (Journal)
 • Richard Staring (2015) - CIROC Nieuwsbrief (Journal)
 • Richard Staring (2012) - Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit (Journal)
 • Richard Staring (2008) - Tijdschrift voor Criminologie (Journal)
 • Richard Staring (2003) - CIROC Nieuwsbrief (Journal)
 • Richard Staring (2003) - Focaal. European Journal of Anthropology (Journal)
 • Rob Kloosterman, Fenne Pinkster, Richard Staring, JL (Justus Leander) uitermark & Alex Vreeke (2002) - Rooilijn (Journal)

Thesis Master Criminology

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RS127

Urban issues, culture and crime

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RIMC04

Research module I: Where the local meets

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RIMC08

Research module II: European Union crimi

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RIMC09

Research module III: Global discourse an

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RIMC10

Research module IV: Power relations and

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RIMC11

Master’s thesis

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RIMCS1

Justitiële jeugdinterventies

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB84

The City, Culture and Crime

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RQ88

Thesis Criminology

Year
2021
Course Code
RS22

Migration, diversity and criminology

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RC316

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen