mr.
(Roel) R Westrik

mr. (Roel) R Westrik
Associate Professor Erasmus School of Law Civil Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-007
Telephone
0104082615
Email
westrik@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • R. Westrik (2017). Een kenprobleem in het privaatrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2017 (7151), 408-415.
    • R. Westrik & P. Bruijn (2013). Convenant en echtscheidingsbeschikking: gezamenlijk gezag van gewijsde? Deel 2. EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, 2013 (5), 92-95.
    • R. Westrik & P. Bruijn (2013). Convenant, echtscheidingsbeschikking en executoriale kracht. EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, 2013 (7/8), 130-132.
    • R. Westrik & P. Bruijn (2012). Convenant en echtscheidingsbeschikking: gezamenlijk gezag van gewijsde? EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, 2012 (1), 11-13.
    • R. Westrik (2012). Bonuscultuur, 'machteloosheid' en het privaatrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 143 (6928), 325-326.
    • R. Westrik (2010). Boek 10 BW (IPR). Maandblad voor vermogensrecht, 2010 (7/8), 200-203.
    • R. Westrik (2010). Boek 10 BW (IPR): Titel 11 Trustrecht. Maandblad voor vermogensrecht, 2010 (7/8), 200-203.
    • R. Westrik (2009). Kredietcrisis en insolventierecht. Maandblad voor vermogensrecht, 19 (7/8), 181-186.
    • E.M. Galenkamp & R. Westrik (2004). Naar een nieuw burenrecht. Grondrechten in een pluriforme samenleving. Opinie. Nederlands Juristenblad (NJB), 2004 (2), 67-67.
    • R. Westrik (2004). Naschrift. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 135 (6601), 971-972.
    • R. Westrik (2003). Onroerend, eigendom, natrekking en belastingheffing, HR 6 juni 2003, nrs. 36.075 en 36.076. Nieuwsbrief BW, 2003 (9), 130-136.
    • R. Westrik (2017). De rechter en verborgen privaatrecht. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2017 (40/7), 251-255.
    • R. Westrik & S.M.M. van Dooren (2013). De Hoge Raad en de eenheid in het vermogensrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2013 (6983), 580-583.
    • R. Westrik & S.M.M. van Dooren (2011). De 'samengestelde rechtshandeling' en de Actio Pauliana. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 142 (6879), 246-254.
    • R. Westrik (2010). De enkele niet-inroepbaarheid bij beslag. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 141 (6827), 52-58.
    • R. Westrik (2008). Zekerheidsrechten en insolventierecht: wat willen we eigenlijk? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139 (6760), 511-516.
    • R. Westrik (2007). De rechtspositie van een DGA bij beslag en faillissement onder de nieuwe Pensioenwet. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 138 (6732), 990-999.
    • R. Westrik (2006). Die Finanzsicherheitenrichtlinie und die europäische Rechtskultur - Zur Umsetzung der Richtlinie in den Niederlanden. Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft, 2006 (18), 325-342.
    • R. Westrik (2005). Wie is eigenaar van deze (on)roerende zaak? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 136 (6609), 119-121.
    • R. Westrik (2004). Verwijdering van de Europese rechtscultuur. Het wetsvoorstel uitvoering Richtlijn financiëlezekerheidsovereenkomsten. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 135 (6592), 771-776.
    • R. Westrik (2003). Op weg naar de toekomst. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2003 (6519), 122-128.
    • R. Westrik (2000). Koop breekt geen huur in het Ontwerp BW. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 131 (6395), 214-217.
    • R. Westrik (1997). Hoge Raad vult de bepaalbaarheidseis bij verpanding van vorderingen (mogelijk) verder in. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 128 (6289), 745-748.
    • R. Westrik (1997). Reactie naar aanleiding van het artikel mr. D.J. van der Kwaak "Is levering vervreemding of is beslaglegging levering?" in WPNR (1996) 6238. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 128 (6269), 315-317.
    • R. Westrik (1997). De executerende hypotheekhouder of beslaglegger geconfronteerd met een latere huurder. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 5 (2), 30-37.
    • R. Westrik (1996). De bepaalbaarheidseis bij verpanding van vorderingen nader afgebakend? Nieuwsbrief BW, 6 (7/8), 80-84.
    • R. Westrik (1996). Achteraf inlezen van gegevens in een pandakte en de bepaalbaarheidseis; een recent arrest van het Hof 's-Hertogenbosch werpt nieuwe vragen op. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 127 (6232), 541-542.
    • R. Westrik (1994). Het burenrecht en gebruikers/niet eigenaars. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 125 (6160), 831-837.
    • R. Westrik (1993). Goederenrechtelijke binding in geval van beslag op en levering bij voorbaat van toekomstige vorderingen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1993 (6118), 973-981.
    • F.M. Beijer, Z.H. van Imhoff, H.A.G. Fikkers & R. Westrik (2004). Jurisprudentie Goederen- en Faillissementsrecht 1987/2003. Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • F.M. Beijer, Z.H. van Imhoff, H.A.G. Fikkers & R. Westrik (2000). Goederen- en Faillissementsrecht Jurisprudentie 1988-1999. Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • R. Westrik (2016). Hidden Civil Law. How can you know what the applicable law is? Zutphen: Paris Publishers
    • R. Westrik (2016). Verborgen Privaatrecht. Hoe het geldende recht te kennen? Zutphen: Uitgeverij Paris
    • R. Westrik (2008). Boekbespreking 'Executoriaal en conservatoir verhaalsbeslag op aandelen in kapitaalvennootschappen en op certificaten daarvan' [Bespreking van het boek Executoriaal en conservatoir verhaalsbeslag op aandelen in kapitaalvennootschappen en op certificaten daarvan]. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139(6754), 373-379.
    • R. Westrik (2013). Boekbespreking 'Cessie. Beschouwingen over kernthema's van de overdracht van vorderingen op naam tegen de achtergrond van de hedendaagse internationale financiële praktijk en securitisation in het bijzonder.' [Bespreking van het boek Cessie. Beschouwingen over kernthema's van de overdracht van vorderingen op naam tegen de achtergrond van de hedendaagse internationale financiële praktijk en securitisation in het bijzonder.]. Maandblad voor vermogensrecht, 2013(1), 16-21.
   • R. Westrik (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, februari 20), WPNR 2009-6798, LJN:BG7729, (De blokkerende werking van beslag (Ontvanger/mr. De Jong q.q.)(RvdW 2009, 322)). p.383-385.
   • R. Westrik (2002). Noot bij: Kantonrechter 's-Gravenhage. (2001, mei 15), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2002-2002, 5, (Naschrift bij reactie WR 2002,18: Huuropzegging wegens beëindiging erfpacht). p.111-112.
   • R. Westrik (2002). Noot bij: Kantonrechter Den Haag. (2001, mei 15), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2002-2002, 3, (Huuropzegging wegens beëindiging erfpacht door de gemeente). p.64-67.
    • R. Westrik (2019, oktober 3). Circulair bouwen en het recht (I). Holla advocaten;, Cursus.
    • R. Westrik (2019, oktober 29). Circulair bouwen en het recht (II). Holla advocaten, Cursus.
    • R. Westrik (2019, oktober 21). Actualiteiten Europees insolventierecht. Holla advocaten en Netlaw advocaten, Cursus.
    • R. Westrik (2018, maart 1). Academische Schrijfvaardigheden II. Holla Advocaten, Den Bosch/Eindhoven, Lunchcursus.
    • R. Westrik (2018, september 13). Academische Schrijfvaardigheden V. Holla Advocten, Den Bosch/Eindhoven, Lunchcursus.
    • R. Westrik (2018, juni 14). Academische Schrijfvaardigheden IV. Holla Advocaten, Den Bosch/Eindhoven, Lunchcursus.
    • R. Westrik (2018, april 12). Academische Schrijfvaardigheden III. Holla Advocaten, Den Bosch/Eindhoven, Lunchcursus.
    • R. Westrik (2018, februari 8). Academische Schrijfvaardigheden. Holla Advocaten, Den Bosch/Eindhoven, Lunchcursus.
    • R. Westrik (2018, juni 4). Ambtshalve Toetsing. Sectie Privaatrecht ESL, Rotterdam, Lunchlezing.
    • R. Westrik (2018, januari 8). Een kenprobleem in het privaatrecht. Rotterdam, Lunchlezing voor de sectie HOF, ESL.
    • R. Westrik (2018, januari 9). Actualiteiten Vastgoedrecht. Holla Advocaten, Den Bosch/Eindhoven, Lunchcursus.
    • R. Westrik (2018, januari 30). Ambtshalve Toetsing. Holla Advocaten, Den Bosch/Eindhoven, Lunchcursus.
    • R. Westrik (2018, februari 20). Actualiteiten Vastgoed- en Overheidsrecht. Holla Advocaten, Den Bosch/Eindhoven, Lunchcursus.
    • R. Westrik (2018, februari 22). Ambtshalve Toetsing II. Holla Advocaten, Den Bosch/Eindhoven, Lunchcursus.
    • R. Westrik (2018, maart 1). Verborgen privaatrecht. Dirkzwager Advocaten, Arnhem, Curus (2 uur).
    • R. Westrik (2018, april 17). Verborgen privaatrecht. Florent Advocaten, Amsterdam, Cursus (2 uur).
    • R. Westrik (2018, april 10). Verborgen privaatrecht. Netlaw (Netwerk van advocatenkantoren in Nederland), Utrecht, Cursus (3 uur).
    • R. Westrik (2018, juli 10). Actualiteiten Vastgoed- en Overheidsrecht. Holla Advocaten, Den Bosch/Eindhoven, Lunchcursus.
    • R. Westrik (2018, juni 5). Actualiteiten Insolventierecht. Holla Advocaten, Den Bosch/Eindhoven, Lunchcursus.
    • R. Westrik (2011, februari 18). Property Law and Party Autonomy in Private International Law. Rotterdam, Seminar Behavioural Approaches to Contract and Tort: Relevance for Policymaking.
   • R. Westrik & J. van der Weide (2011). Introduction. Party Autonomy in (International) Property Law: What is going on? In Party Autonomy in International Property Law (pp. 1-7). Munich: Sellier European Law Publishers GmbH
   • R. Westrik (2006). Eenvormig goederenrecht: een internationaal zekerheids-recht op vliegtuigen, treinen en ander mobile equipment? De Convention on International Interests in Mobile Equipment van 2001. In F. de Ly, K.F. Haak & W.H. Boom (Eds.), Eenvormig bedrijfsrecht: realiteit of utopie? (pp. 273-298) Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • R. Westrik (2005). Het spook in de veilingzaal. In V.J.A.J.C. van Heeswijk, M.J.W. van Ingen, A.W. Jongbloed & R. Westrik (Eds.), De executieveiling. Enige aspecten nader toegelicht (pp. 27-49). Zutphen: Uitgeverij Paris
   • A.J.M. Nuytinck, M.L. Tuil, J.H. Lely, F.M. Beijer, J.J.M. Grapperhaus, M.M.L. Harreman, A.I.M. van Mierlo, Z.H. van Imhoff, C.G.M. van Wamelen, R. Westrik & M.B. Beekhoven Van Den Boezem (2005). Geschillenbeslechting door een niet-overheidsrechter: een gewenste ontwikkeling? In L.C. Winkel (Ed.), Privatisering van veiligheid (OMV, 9) (pp. 195-213). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • R. Westrik, M. Campen & M.L. Tuil (Ed.). (2015). Ars Aequi Jurisprudentie Goederen- en Insolventierecht. Nijmegen: Ars Aequi Libri
   • R. Westrik & M.L. Tuil (Ed.). (2011). Ars Aequi Jurisprudentie Goederen- en Insolventierecht 1975-2011 (Ars Aequi Jurisprudentie). Nijmegen: Ars Aequi Libri
   • R. Westrik & J. van der Weide (Ed.). (2011). Party Autonomy in International Property Law. Munich: Sellier European Law Publishers GmbH
   • R. Westrik (2001, maart 16). `Koop breekt geen huur' en het huurbeding. EUR (435 pag.) (Den Haag: Koninklijke Vermande/SdU) Prom./coprom.: Prof.Mr. H.J. Snijders.
 • Wetenschappelijk bureau van Holla advocatenkantoor

  Start date approval
  May/2006
  End date approval
  Is current
  Place
  NL
 • Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Civil Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082615

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam