prof.dr.
(Romke) RJ van der Veen

prof.dr. (Romke) RJ van der Veen
Full Professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Public Administration and Sociology/ Sociology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T17-18
Telephone
0104082103
Email
vanderveen@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Romke van der Veen (1958) is full professor in Sociology of labor and organisation. His research focuses on social policies of the modern welfare state (labor market; social security; health care; pensions). Until 1995 he was full professor of Public Administration at Twente University, the Netherlands. Since 2012 Romke van der Veen is crown-member of the Social and Economic Advisory Council of the Netherlands and since 2016 he chairs the Insured Package Advisory Committee (health care - and long term care insurance) of the Dutch National Health Care Institute.

Research interests: welfare states, social policies, policy implementation, labor markets and labor organisations, social security systems, health care systems, institutions and institutional change

    • R.J. van der Veen (2005). Nieuwe vormen van solidariteit. Amsterdam: Mets & Schilt
    • J. van der Veer, R.J. van der Veen & J. van der Waal (2017). Economische globalisering, technologische innovatie en werkloosheid in Europa. In F Dekker & R van der Veen (Eds.), Het midden weg? Technologische ontwikkeling, globalisering, bedrijfsbeleid en kansen op de arbeidsmarkt (pp. 35-62). Delft: Eburon
    • R.J. van der Veen (2016). Sociale Zekerheid in een open samenleving: Postindustrialisering en de toekomst van de sociale zekerheid. In P. van Lieshout (Ed.), Sociale (on)zekerheid: de voorziene toekomst (pp. 89-112). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • R.J. van der Veen (2014). A managerial assault on professionalism? Professionals in changing welfare states. In M. Noordegraaf & B. Steijn (Eds.), Professionals under Pressure: The reconfiguration of professional work in changing public services (Care and Welfare) (pp. 73-90). Amsterdam: Amsterdam University Press doi: 10.2307/j.ctt4cg5m6.8
    • R.J. van der Veen & M.A. Yerkes (2012). Towards a New Welfare Settlement? The Transformation of Welfare State Solidarity. In R.J. van der Veen, M.A. Yerkes & P. Achterberg (Eds.), The Transformation of Solidarity. Changing Risks and the Future of the Welfare State (pp. 191-206). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • M.A. Yerkes & R.J. van der Veen (2012). Crisis and Welfare State Change in the Netherlands. In B. Greve (Ed.), The times they are changing? Crisis and the Welfare State (pp. 101-116). Chichester: Wiley-Blackwell
    • R.J. van der Veen (2012). Risk and the welfare state. In The Transformation of Solidarity. Changing Risks and the Future of the Welfare State (pp. 13-30). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • R.J. van der Veen, P. Achterberg & J. Raven (2012). Contested Solidarity. Risk Perception and the Changing Nature of Welfare State Solidarity. In R.J. van der Veen, M. Yerkes & P. Achterberg (Eds.), The Transformation of Solidarity. Changing Risks and the Future of the Welfare State (pp. 31-48). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • P. Mascini, M. Soentken & R.J. van der Veen (2012). From Welfare to Workfare. In R. van der Veen, M.A. Yerkes & P. Achterberg (Eds.), The Transformation of Solidarity. Changing Risks and the Future of the Welfare State (pp. 165-191). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • R.J. van der Veen & M.A. Yerkes (2011). Changing social risks, changing risk protection? In Transforming the Dutch Welfare State. Social Risks and Corporatist Reform (pp. 21-40). Bristol: The Policy Press
    • M.A. Yerkes & R.J. van der Veen (2011). Introduction. In M.A. Yerkes (Ed.), Transforming the Dutch Welfare State. Social Risks and Corporatist Reform (pp. 1-20). Bristol: The Policy Press
    • R.J. van der Veen (2010). Naar een activerend stelsel van sociale zekerheid. In P. van Echteld (Ed.), Werkloosheid in goede banen (pp. 29-40). 's Gravenhage: SCP
    • R.J. van der Veen (2010). Over de mogelijkheid en noodzakelijkheid van intergenerationele solidariteit. In C. Boos & F.J.L. Pennings (Eds.), Vergrijzing en sociale zekerheid (pp. 47-60). Utrecht: NISZ
    • R.J. van der Veen (2009). The transformation of the welfare state. What is left of public responsibility? In W Schinkel (Ed.), Globalization and the State. Sociological Perspectives on the state of the State (2009). Pelgrave Macmillan
    • R.J. van der Veen, P.H.J. Achterberg & J. Raven (2009). De legitimiteit van de verzorgingsstaat. In SVB (Ed.), Zicht op zekerheid. Uitvoering geven aan moderne volksverzekeringen (pp. 81-87). Amstelveen: SVB
    • R.J. van der Veen (2009). De herziening van de Nederlandse verzorgingsstaat. Analyse van een paradigmawisseling. In J. de Vries & P. Bordewijk (Eds.), Rijdende treinen en gepasseerde stations. Over Srebrenica, de kredietcrisis en andere beleidsfiasco's (pp. 247-278). Amsterdam: van Gennep
    • R.J. van der Veen (2007). De rol van professionals in een veranderende verzorgingsstaat. In J.W. Duyvendak & G. Engbersen (Eds.), Macht en verantwoordelijkheid. Essays voor Kees Schuyt (pp. 149-160). Amsterdam: AUP
    • P. Schnabel & R.J. van der Veen (2006). De maatschappelijke rol van de sociologie. In G. Engbersen & J. de Haan (Eds.), Balans en toekomst van de sociologie (pp. 253-263). Amsterdam: Pallas
    • R.J. van der Veen (2005). Anthony Giddens. In H. Achterhuis (Ed.), Denkers van nu (pp. 296-310). Diemen: Veen Magazines
    • M.J.M. Hoogenboom & R.J. van der Veen (2004). Anthony Giddens. In H. Achterhuis (Ed.), Kritisch denkerslexicon (pp. 22-32). Diemen: VeenMagazines
    • M.R.R. Ossewaarde & R.J. van der Veen (2004). Ulrich Beck. In H. Achterhuis (Ed.), Kritisch denkerslexicon (pp. 1-18). Diemen: VeenMagazines
    • R.J. van der Veen (2004). Individualisering en beleid. Tussen minimale staat en controlestaat. In P. Schnabel (Ed.), Individualisering en sociale integratie (pp. 68-84). Den Haag: SCP
    • R.J. van der Veen (2004). Nieuwe risico's en oude arrangementen. In J. van Hoof & W. van Noort (Eds.), Arbeid, onderwijs en sociale ongelijkheid in de 21ste eeuw (pp. 68-96). Amsterdam: Boom
    • G.B.M. Engbersen & R.J. van der Veen (2001). Waarom de minima niet rebelleren. In Godfried Engbersen & Jack Burgers (Eds.), De verborgen stad. De zeven gezichten van Rotterdam (pp. 263-272). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • A.C. Hemerijck & R.J. van der Veen (1996). Continuïteit en verandering: de herziening van de Nederlandse Verzorgingsstaat sinds 1968. In A.C. Hemerijck, D.P. Rigter, E.A.M. van den Bosch & R.J. van der Veen (Eds.), Tussen Sociale Wil en Werkelijkheid: een geschiedenis van het beleid van het Ministerie van Sociale Zaken (pp. 409-423). Den Haag: VUGA
    • A.C. Hemerijck, R.J. van der Veen & J. Burger (1996). De Demonopolisering van de Nederlandse Arbeidsvoorziening, 1965-1995. In A.C. Hemerijck, D.P. Rigter, E.A.M. van den Bosch & R.J. van der Veen (Eds.), Tussen Sociale Wil en Werkelijkheid: een geschiedenis van het beleid van het Ministerie van Sociale Zaken (pp. 391-407). Den Haag: VUGA
    • A.C. Hemerijck & R.J. van der Veen (1996). De Nederlandse Verzorgingsstaat in Perspectief. In A.C. Hemerijck, D.P. Rigter, E.A.M. van den Bosch & R.J. van der Veen (Eds.), Tussen Sociale Wil en Werkelijkheid: een geschiedenis van het beleid van het Ministerie van Sociale Zaken (pp. 293-311). Den Haag: VUGA
    • R.J. van der Veen & H.J.M. Fenger (2017). Does size matter? Comparing the influence of the representational and institutional power of trade unions in on labour market reforms in the Netherlands and Germany. In H. Klaassen, P.K. Marks & A.G. Dijkstra (Eds.), Klaar is Kees (pp. 61-73). Rotterdam: SpitZ
    • R.J. van der Veen (2015). Demografie, ongelijkheid en risicodeling. Over betaalbaarheid en legitimiteit van publieke voorzieningen. In Uitdagingen voor een goede oude dag (pp. 29-42). Haarlem: KHMW
    • R.J. van der Veen (2011). De plaats van de Wajong in een activerende verzorgingsstaat. In Het wassende weten. Opvattingen over de toekomstige arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking in een veranderende arbeidsmarkt (pp. 9-13). CrossOver
    • R.J. van der Veen (2018). Grenzen aan de prijs van geneesmiddelen? In L. Gunning-Schepers (Ed.), Heel de mens. Een leven lang zorgdilemma's (pp. 203-214). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • R.J. van der Veen (2015). Mogelijkheden van en grenzen aan beleid gericht op bevorderen van (arbeids)participatie. In P. Koning (Ed.), Sociale uitsluiting voorkomen van kwetsbare groepen (pp. 55-72). 's Gravenhage: Rijksoverheid Ministerie van SZW
    • R.J. van der Veen (2013). Eigentijdse arbeidsrelaties en voorwaarden voor werkzekerheid. In P. Koning & D. Scheele (Eds.), Flexibiliteit en zekerheid op een dynamische arbeidsmarkt. De balans in beweging (pp. 85-96). Den Haag: Ministerie van SZW
    • R.J. van der Veen (2010). De terugkeer van ex-gedetineerden. Een analyse van beleidsdilemma's en een inventarisatie van de mogelijkheden om er mee om te gaan. In Bestuurlijke informatievoorziening aan Gemeenten inzake ex-gedetineerden (pp. 2-7). 's Gravenhage: Ministerie van Justitie
    • R.J. van der Veen (2007). Participatie en beleid. In Y. Koster-Dreese (Ed.), Part noch deel. 12 korte beschouwingen over participatie (pp. 43-47). Nieuwegein: Quintis
    • R.J. van der Veen, M.A. Yerkes & P. Achterberg (Ed.). (2012). The Transformation of Solidarity. Changing Risks and the Future of the Welfare State. Amsterdam: Amsterdam University Press
    • F.P.S. Dekker, J. van der Veer, R.J. van der Veen, J. van der Waal & F. Koster (2014). Arbeid in de Kenniseconomie. (Extern rapport). Rotterdam: EUR
    • J. Raven, M.A. Yerkes & R.J. van der Veen (2014). Collective Labor Agreements and Social Security in comparative perspective. (Extern rapport). Hilversum / Rotterdam: Stichting Instituut GAK
    • M. Bigos, W. Qaran, H.J.M. Fenger, F. Koster, P. Mascini & R.J. van der Veen (2013). European Labour Market Resilience(ELMaR) Dataset. (Extern rapport, INSPIRES D1.2). Rotterdam: Erasmus University Rotterdam
    • M. Bigos, W. Qaran, H.J.M. Fenger, F. Koster, P. Mascini & R.J. van der Veen (2013). Codebook: European Labour Market Resilience(ELMaR) Dataset. (Extern rapport, INSPIRES D1.2). Rotterdam: Erasmus University Rotterdam
    • R.J. van der Veen & L. en anderen (2017). Het draagvlak voor herziening van het pensioenstelsel. (Extern rapport, industry papers). Tilburg: Netspar
    • R.J. van der Veen (2014). Inleiding. (Extern rapport, Kennisplatform Werk en Inkomen). Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
    • M. Bigos, W. Qaran, H.J.M. Fenger, F. Koster & R.J. van der Veen (2014). Labour market resilience in Europe. (Inspires Benchmark Report). Rotterdam: EUR
    • R.J. van der Veen (2011). De toekomst van de langdurige zorg. Diemen: College voor Zorgverzekeringen
    • M. Losse & R.J. van der Veen (2004). Overzicht en inventarisatie van onderzoek naar sociale zekerheid in Nederland, 1997-2004. (Intern rapport). onbekend: SOCIOLOGIE
    • R.J. van der Veen (2004). De studie van de sociale zekerheid vanuit een sociaal wetenschappelijk perspectief. Een inventarisatie en beredeneerde bijdrage aan het onderzoeksprogramma 2004-2008 van de Stichting Instituut GAK. (Intern rapport). onbekend: SOCIOLOGIE
    • C.P. Reinders Folmer, P. Mascini & R.J. van der Veen (2018, oktober 15). Evaluating social investment in disability policy: Impact of activation and support on employment chances. Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB), Antwerp University, Invited presentation.
    • R.J. van der Veen (2015, juni 8). Het Nederlandse pensioenstelsel in vergelijkend perspectief. Utrecht, gastcollege ASW UU.
    • R.J. van der Veen (2015, januari 29). Demografie, ongelijkheid en risicodeling. Haarlem, Jan Brouwer lezing/Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschap.
    • R.J. van der Veen (2014, december 9). Demografie, ongelijkheid en risicodeling. Over betaalbaarheid en legitimiteit van het Nederlandse pensioenstelsel. Apeldoorn, Lezing Rotary.
    • R.J. van der Veen (2013, oktober 7). Wederkerigheid in een individualiserende samenleving. Ridderzaal Den Haag, Presentatie op de Avond voor de Wetenschap.
    • R.J. van der Veen (2014, november 23). Inrichting en beheersing van de zorg in Nederland. Hengelo, Lezing debatcentrum.
    • R.J. van der Veen (2013, april 18). Dilemma's van een activerende verzorgingsstaat. Amsterdam, Lezing tbv. de VU/Divosa collegereeks Van verzorgingsstaat naar participatiestad.
    • R.J. van der Veen (2015, juli 2). Particpatie van kwetsbare groepen. Den Haag, Lezing Minsiterie van SZW.
    • R.J. van der Veen (2015, juni 5). De toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Utrecht, FNV studiedag.
    • R.J. van der Veen (2014, maart 5). De prijs van solidariteit. Amsterdam, Jaarvergadering Koninklijk Actuarieel Genootschap.
    • R.J. van der Veen (2013, februari 12). De Achilleshiel van de Nederlandse Sociale Zekerheid. Den Haag, lezing tbv. het SCP symposium Beperkt aan het werk.
    • R.J. van der Veen (2013, mei 2). Over verplichtende wederkerigheid in een abstracte samenleving. Een kleine sociologie van de solidariteit. den Haag, Lezing tbv. het Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid.
    • R.J. van der Veen (2013, november 27). Individuele en collectieve verantwoordelijkheid bij activerend beleid. Maastricht, Lezing tbv. het symposium Terugtredende overheden, zelfredzame burgers en inclusieve arbeidsmarkten?.
    • R.J. van der Veen (2013, november 7). Professionele Beoordeling. Zwolle, Lezing tbv. jaarcongres Nederlandse Vereniging voor Arbeidskundigen.
    • R.J. van der Veen (2013, oktober 29). Naar een participatiesamenleving. Over de verhouding tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid. Diemen, Lezing tbv. het College voor Zorgverzekeringen.
    • R.J. van der Veen (2013, oktober 17). Een sociologie van uitvoerende organisaties. Utrecht, Lezing tbv. de Divosa leergang Investeren in Participeren.
    • R.J. van der Veen (2013, mei 31). Decentralisatie in een activerende verzorgingsstaat. Utrecht, Lezing tbv. het Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid.
    • R.J. van der Veen (2013, oktober 10). Sociaal beleid in een activerende verzorgingsstaat. Utrecht, Lezing tbv. de VU/Divosa collegereeks Van verzorgingsstaat naar participatiestad.
    • M.A. Yerkes & R.J. van der Veen (2011). Crisis and Welfare State Change in the Netherlands. 9th Annual European Social Policy Analysis Network (ESPANet) Conference: Valencia, Spain (2011, september 8 - 2011, september 10).
    • J. Raven, P.H.J. Achterberg, R.J. van der Veen & M.A. Yerkes (2009). An institutional embeddedness of welfare opinions? The linkage between public opinion and social policy in the Netherlands (1970-2005). 104th ASA Annual Meeting: San Francisco.
    • J. Raven, P.H.J. Achterberg, R.J. van der Veen & M.A. Yerkes (2009). An institutional embeddedness of welfare opinions? The link between public opinion and social policy in the Netherlands (1970-2005). ESPAnet conference: Urbino (2009, september 17 - 2009, september 19).
    • W. Qaran, M. Fenger & R.J. van der Veen (2015). Employer-directed strategies of prevention and activation in social security: Comparing disability- and unemployment-insurance. 9th International Conference of the Dutch HRM Network: Utrecht, The Netherlands (2015, november 12 - 2015, november 13).
    • R.J. van der Veen (2013). Hoe ver gaat de solidariteit in de zorg? Interview in: SERmagazine 53-3: 4-6.
    • R.J. van der Veen (2013). We bekijken solidariteit te eendimensionaal. Interview in De Actuaris. Magazine van het Koninklijk Actuarieel genootschap. 21-2: 20-21.
    • R.J. van der Veen (2013). Het gaat om meer dan kostenbeheersing. Interview in CVZ magazine 16-3 pp. 27-29.
    • H.J.M. Fenger, L. Benda & R.J. van der Veen (2013). Newest social risks in the social investment state. Social Policy Association Annual Conference: Sheffield.
    • P. Mascini, M. Soentken & R.J. van der Veen (2009). From Welfare to Workfare. The Implementation of Activation and Reintegration Policies. NIG Annual work conference 2009, Panel 13: Agencification: patterns, results and new questions: Leiden (2009, november 12 - 2009, november 13).
    • R.J. van der Veen (2007). Managed competition and managed care in Dutch health care reform. Research seminar of the Institute for Policy and Management in Health Care (iBMG): Rotterdam (2007, januari 1).
    • R.J. van der Veen (2007). A Managerial assault on professionalism? The role of professionals in a changing welfare state. Annual work conference of the Netherlands Institute of Governance: Tilburg (2007, november 8).
    • J. Raven, P.H.J. Achterberg & R.J. van der Veen (2007). Shifting solidarity? Trends in Support for the Dutch Welfare State. 2nd joint Doctoral Workshop (ESPAnet/ RECWOWE), Development of Work and Welfare Reform in European Societies: Hamburg (2007, oktober 5 - 2007, oktober 6).
   • R.J. van der Veen Vertrouwen. CVZ magazine, voorjaar 2009, pp. 15.
   • R.J. van der Veen (2007, maart 9). Professionals aan de leiband? CVZ magazine, pp. 15.
    • R.J. van der Veen (2006). De verzorgingsstaat als emancipatiemachine [Bespreking van het boek De verzongsstaat herwogen]. Socialisme en Democratie, 63(11), 55-58.
    • R.J. van der Veen (2006). De nieuwe professional [Bespreking van het boek Policy, People an the New Professional. Deprofessionalisation and Re-professionalisation in Care and Welfare]. Sociologie, 474-477.
    • R.J. van der Veen (2010). Van Dam zet ideaal van emancipatie bij het grofvuil [Bespreking van het boek Niemands land. Biografie van een ideaal]. Socialisme en Democratie, 65-67.
    • R.J. van der Veen (2010). Social Rights and Citizenship. Between an inclusionary polity and disciplining policies [Bespreking van het boek Democracy and social rights in the two wests]. European Journal of American Studies, Online doc(8446).
 • Nederlandse vereniging van arbeidsdeskundigen

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  UTRECHT
  Description
  lid Raad van Advies

  nederlands instituur voor sociale zekerheid

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  DEN HAAG
  Description
  voorzitter bestuur
 • 1.1 A Unfreezing

  Title
  1.1 A Unfreezing
  Year
  2020

  4.1 Governing Social Risks

  Title
  4.1 Governing Social Risks
  Year
  2020
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration and Sociology/ Sociology
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082103
 • Erasmus University

  Role
  Chair Department of Public Administration and Sociology
  Start date approval
  Jan/2018

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam