dr.
(Sjaak) JFA Braster

dr. (Sjaak) JFA Braster
Associate Professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Public Administration and Sociology/ Sociology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T15-52B
Telephone
0104082148
Email
braster@essb.eur.nl
Back to overview

Profile

  • J.F.A. Braster (2018). The progressive child: images of new education in the New Era (1920-1939). History of Education & Children's Literature, 13 (1), 215-250.
  • J.F.A. Braster & M.M. del Pozo Andres (2015). Education and the children’s colonies in the Spanish Civil War (1936–1939): the images of the community ideal. Paedagogica Historica, 51 (4), 455-477. doi: 10.1080/00309230.2015.1049186
  • J.F.A. Braster (2013). Introduction: The people, the poor, and the oppressed. In J.F.A. Braster, F. Simon & I. Grosvenor (Eds.), A history of popular education: Educating the people of the world (pp. 1-14). London & New York: Routledge
  • J.F.A. Braster, I. Grosvenor & M.M. del Pozo Andres (Ed.). (2011). The Black Box of Schooling. A Cultural History of the Classroom. Bruxelles: Peter Lang
   • J.F.A. Braster (2018). The progressive child: images of new education in the New Era (1920-1939). History of Education & Children's Literature, 13 (1), 215-250.
   • J.F.A. Braster & M.M. del Pozo Andres (2015). Education and the children’s colonies in the Spanish Civil War (1936–1939): the images of the community ideal. Paedagogica Historica, 51 (4), 455-477. doi: 10.1080/00309230.2015.1049186
   • J.F.A. Braster (2013). Introduction: The people, the poor, and the oppressed. In J.F.A. Braster, F. Simon & I. Grosvenor (Eds.), A history of popular education: Educating the people of the world (pp. 1-14). London & New York: Routledge
   • J.F.A. Braster, I. Grosvenor & M.M. del Pozo Andres (Ed.). (2011). The Black Box of Schooling. A Cultural History of the Classroom. Bruxelles: Peter Lang
    • J.F.A. Braster (2011). Passie en pragmatisme. De onderwijsinspectie en de opkomst en ondergang van het klassikaal onderwijs. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs
    • A. van Gorp, N. Bakker, J.F.A. Braster & M. Rietveld-van Wingerdan (2009). Materiële schoolcultuur. Over artefacten als bron in de onderwijsgeschiedenis. Assen: Van Gorfcum
    • N. Bakker, J.F.A. Braster, M. Rietveld-Van Wingerden & A. van Gorp (2007). Utile dulci. Leer- en leesboeken voor de Nederlandse en Vlaamse jeugd. Assen: Van Gorcum
    • J.F.A. Braster (2007). De leerkracht in beeld. 140 jaar discussie over leerkrachten en leerlingen in AVMO-verband. Den Haag: Pasmans
    • J.F.A. Braster (2004). De Onderwijsraad en de herziening van het adviesstelsel. Den Haag: Onderwijsraad
    • J.F.A. Braster (2000). Beleidsevaluatie-onderzoek bij het ministerie van SZW. Kwaliteitscriteria en onderzoeksprogrammering in theorie en praktijk. Utrecht: Onderzoeksschool Arbeid,Welzijn en Sociaal-economisch bestuu
    • J.F.A. Braster (2000). De kern van casestudy's. Assen: Van Gorcum
    • L.F.J. Jetten, J.F.A. Braster & M. Pat (1999). Werkdruk en welkzijn van onderzijsbeleidsadviseurs. Assen: Van Gorcum,
    • J.F.A. Braster & M.A. Zwanenburg (1998). Geloof in levensstijl. Een empirisch onderzoek onder de Nederlandse jeugd. Rotterdam: Faculteit der Sociale Wetenschappen
    • J.F.A. Braster, W.H.A. Hofman & C.J.M. Schenkeveld (1998). Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen. De Rotterdamse situatie. Rotterdam: EUR/RISBO
    • M.M. del Pozo & J.F.A. Braster (2020). The Visual Turn in the History of Education. Origins, Methodologies, and Examples. In T. Fitzgerald (Ed.), Handbook of Historical Studies in Education (Springer International Handbooks of Education) (pp. 893-908). Singapore: Springer doi: 10.1007/978-981-10-2362-0_53
    • M.M. del Pozo Andres & J.F.A. Braster (2018). An image travelling across Europe. The transformation of "The school in an uproar" into "Le désordre dans l'école" (1809-1850). In H. Amsing, N. Bakker, M. van Essen & S. Parlevliet (Eds.), Images of education. Cultuuroverdracht in historisch perspectief (pp. 84-97). Groningen: Uitgeverij Passage
    • M.M. del Pozo Andres & J.F.A. Braster (2017). Exploring new ways of studying school memories: The engraving as a blind spot of the history of education. In C. Yanes-Cabrera, J. Meda & A. Vinao (Eds.), School memories (pp. 11-27). Cham, Switzerland: Springer International Publishing
    • J.F.A. Braster & J. Dronkers (2017). Regional ethnic diversity, school ethnic diversity, and PISA performance across Europe. In L. Volante (Ed.), The PISA effect on global educational governance (Routledge Research in Education Policy and Politics) (pp. 77-93). London/New York: Routledge doi: 10.4324/9781315440521-6
    • J.F.A. Braster & H. Theisens (2016). Het onderwijs in de Lage Landen in historisch en internationaal perspectief. In B. Eidhof, M. van Houtte & M. Vermeulen (Eds.), Sociologen over onderwijs: Inzichten, praktijken en kritieken (pp. 37-61). Antwerpen/Apeldoorn: Garant
    • J.F.A. Braster (2013). Van vorming naar vrijetijdsbesteding. Op de heftige golfbeweging van de tijd 1945-2013. In H. Galesloot (Ed.), Leren omdat het leuk is. Honderd jaar Volksuniversiteiten (pp. 75-84). Zutphen: Walburg Pers
    • J.F.A. Braster (2013). Introduction: The people, the poor, and the oppressed. In J.F.A. Braster, F. Simon & I. Grosvenor (Eds.), A history of popular education: Educating the people of the world (pp. 1-14). London & New York: Routledge
    • J.F.A. Braster (2013). Culturele oplossingen voor sociale problemen. Het redden van de volksmassa's 1913-1940. In H. Galesloot (Ed.), Leren omdat het leuk is. Honderd jaar Volksuniversiteiten (pp. 41-52). Zutphen: Walburg Pers
    • J.F.A. Braster (2009). Van huiswerkboekje tot leefstijldocument. Volgzaamheid en verzet in Nederlandse schoolagenda's in de twintigste eeuw. In A van Gorp, N Bakker, S. Braster & M. Rietveld-van Wingerden (Eds.), Materiële schoolcultuur. Over artefacten als bron in de onderwijsgeschiedenis (pp. 56-84). Assen: Van Gorcum
    • J.F.A. Braster (2009). El museo de la educación del futuro. Ocho metáforos. In M.R. Berruezo Albéniz & S. Conejero López (Eds.), El largo camino hacia una educación inclusiva: la educación especial y social del siglo XIX a nuestros días. Pamplona: Universidad Pública de Navarra
    • J.F.A. Braster (2008). Vrijheid en orde in het onderwijs. In R. de Lange & L.J.J. Rogier (Eds.), Onderwijs en onderwijsrecht in een pluriforme samenleving (pp. 1-13). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • J.F.A. Braster (2008). Reproduction, resistance and globalisation in education. The written culture of school diaries in the twentieth century. In A. Castillo Gómez & V. Sierra Blas (Eds.), Mis primeros pasos. Alfabetización, escuela y usos cotidianos de la escritura (siglos XIX y XX) (pp. 391-410). Gijón: Ediciones Trea
    • J.F.A. Braster & M.M. del Pozo Andrés (2008). School choice and social inequality: the Netherlands, 1950-2000. In A. Sadovnik & [et al.] (Eds.), Education and inequality. Historical approaches to schooling and social stratification (pp. 23). Newark: Rutgers University
    • J.F.A. Braster & P.A. Mª del Mar (2007). Al otro lado del espejo: los educadores visitados (La Haya, 1911). In F. Sánchez, J. Alejo, G.F. Calvo, M. Lucero, M.P. González, M.R. Oria & E. Iglesias (Eds.), Relaciones Internacionales en la Historia de la Educación. Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (1907-2007) (pp. 159-172). Cáceres: Sociedad Española de Historia de la Educación y Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Extremadura
    • J.F.A. Braster (2007). Van schoolruimte naar studiehuis. De leerkracht uit beeld? In J.F.A. Braster (Ed.), De leerkracht in beeld (pp. 9-30). Den Haag: Pasmans
    • M.M. del Pozo Andrés & J.F.A. Braster (2007). Cine y educación. Las primeras experiencias en España (1898-1939). In J.L. Guereña (Ed.), Image et transmission des savoirs dans les mondes Hispaniques et Hispano-Américains (pp. 561-574). Tours: Presses Universitaires Francois-Rabelais
    • J.F.A. Braster (2006). Het openbaar onderwijs als kameleon. Over christelijke en maatschappelijke deugden en het nationale onderwijsbeleid in Nederland, 1801-1920. In N. Bakker, R. Dekker & A. Janssens (Eds.), Tot burgerschap en deugd. Volksopvoeding in de negentiende eeuw (pp. 123-138). Hilversum: Verloren
    • J.F.A. Braster & M.M. del Pozo (2006). Caracteristicas y tendencias de la educacion primaria en Castilla-la Mancha: 1900-1975. In M.M. del Pozo (Ed.), La educacion en Castilla-la Mancha en el siglo XX: 1900-1975 (pp. 17-46). Ciudad Real: Almud
    • J.F.A. Braster (2006). De schoolwet van 1806: blauwdruk voor een onderwijsbestel. In J. Hallebeek & A.J.B. Serks (Eds.), Nederland in Franse schaduw. Recht en bestuur in het Koninkrijk Holland (1806-1810) (pp. 147-164). Hilversum: Verloren
    • J.F.A. Braster (2002). Historische kanttekeningen bij het overheidsstreven naar de verhoging van onderwijskwaliteit. In P. Boekholt, H. van Crombrugge, N.L. Dodde & J. Tyssens (Eds.), Tweehonderd jaar onderwijs en zorg van de Staat. Jaarboek voor de geschiedenis van opvoeding en onderwijs (pp. 257-267). Assen: Koninklijke Van Gorcum
    • J.F.A. Braster (2001). The parental need for pluralistic primary education in the Netherlands. In Frederik Smit, Kees van der Wolf & Peter Sleegers (Eds.), A bridge to the Future. Collaboration between Parents, Schools and Communities (pp. 67-70). Nijmegen: ITS
    • J.F.A. Braster (2000). De noodzaak voor vervolgonderzoek. In M. Peters-Sips, J. van der Linden & A. Wald (Eds.), Verder werken aan de basis. Basisvorming bundelt krachten (pp. 127-129). Utrecht: Inspectie van het Onderwijs
    • J.F.A. Braster & M.M. Pozo Andres (2000). The function of educational laws in sociological and historical perspective: public education in the Netherlands 1750-1950. In C. Majorek & E.V. Johanningmeier (Eds.), Educational reform in national and international perspectives: past, present and future (pp. 85-93). Cracow: Polish Academy of Sciences Publishing House
    • J.F.A. Braster (2000). Het bestuur van het openbaar onderwijs. Een probleem in de 20ste eeuw, een oplossing in de 21ste eeuw. In P.B. Lehning (Ed.), De beleidsagenda 2000. Strijdpunten op het breukvlak van twee eeuwen (pp. 283-295). Bussum: Coutinho
    • J.F.A. Braster (1999). Christelijke jongeren op weg naar 2000. In J.P. Balkenende, R Kuipen & L. la Rivière (Eds.), De kunst van het leven. De cultuuruitdaging van de 21e eeuw (pp. 136-142). Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum
    • J.F.A. Braster (1998). Bestuursvormen in het onderwijs. In xx xx xxxx (Ed.), Handboek Schoolorganisatie en Management (A 1435) (pp. 1-13). Alphen a/d Rijn: Samson Tjeenk Willink
    • M.J. de Jong & J.F.A. Braster (1998). Educating for Social Cohesion in a Pluralist Society. In G. Walford & W.S.F. Pickering (Eds.), Durkheim and Modern Education (pp. 108-124). London and New York: Routledge
    • J.F.A. Braster (1997). The quest for cultural pluralism in Dutch public schools: the importance of social capital of teachers. In M.J. de Jong & A.C. Zijderveld (Eds.), The gift of society (pp. 183-196). Nijkerk: Enzo Press
    • J.F.A. Braster (1995). Gemeentelijke en bijzondere schoolbesturen. In J.M.G. Leune & N.L. Dodde (Eds.), Het Nederlandse schoolysteem (pp. 209-233). Groningen: Wolters-Noordhof
    • J.F.A. Braster (2017). De staat van het openbaar onderwijs: Onderwijsopbrengsten en sociaal milieu in de 21ste eeuw. In F. Breemer, R. van Dijk, M. Hietbrink, M. Jongewaard, M. Lammers, H. Teegelbeckers & A. Verhagen-Nobel (Eds.), Onderwijs om te koesteren. De staat van het openbaar onderwijs (pp. 15-69). Woerden: VOS/ABB
    • J.F.A. Braster (2004). Verdwijnen in de 21e eeuw de vakken in het voortgezet onderwijs? In A. Breemhaar (Ed.), Anders leren in 2010. Studies in leerplanontwikkeling (pp. 23-32). Enschede: Stichting Leerplanontwikkeling
    • J.F.A. Braster (2003). De zorg van de Nederlandse overheid voor onderwijs in Europees perspectief. In B. Creemers & al et (Eds.), Handboek Schoolorganisatie en Onderwijsmanagement (pp. 1-22). Alphen aan den Rijn: Samson Tjeenk Willink
    • J.F.A. Braster & M.M. Pozo Andres (1996). The use of statistics in history of education. In C. Majorek (Ed.), Schooling in changing societies. Historical and comparative perspective (c. 1750-1996). Abstracts (pp. 191-191). Kraków: Patria
    • J.F.A. Braster & M.M. Pozo Andres (1996). The function of educational laws in a sociological and historical perspective. In C. Majorek (Ed.), Schooling in changing societies. Historical and comparative perspective (c. 1750-1996). Abstracts (pp. 118-118). Kraków: Patria
    • J.F.A. Braster (2014). Boekbespreking: Bronneman-Helmers, R., Overheid en onderwijsbestel. Beleidsvorming rond het Nederlandse onderwijsbestel (1990-2010) [Bespreking van het boek Overheid en onderwijsbestel. Beleidsvorming rond het Nederlandse onderwijsbestel (1990-2010).]. Mens en Maatschappij, 89(2), 221-223. doi: 10.5117/MEM2014.2.BRAS
    • J.F.A. Braster (2012). De evolutie van de schoolwandkaart [Bespreking van het boek De wereld aan de wand. De geschiedenis van de Nederlandse schoolwandkaarten]. Tijdschrift voor Geschiedenis (print), 125(1), 138-139.
    • J.F.A. Braster (2006). Boekbespreking [Bespreking van het boek Tussen mythe en wetenschap. Ovide Decroly (1871-1932)]. Pedagogische Studiën, 83(3), 246-248.
    • J.F.A. Braster (2005). Boekbespreking [Bespreking van het boek Lokaal onderwijsbestuur in ontwikkeling. Vormgeven aan bestuurlijke vernieuwing]. Pedagogische Studiën, 82(2), 192-195.
    • J.F.A. Braster (2003). Boekbespreking van P. Gramberg [Bespreking van het boek De school als spiegel van de omgeving. Een geografische kijk op onderwijs]. .
    • J.F.A. Braster (1998). Boekbespreking [Bespreking van het boek Human capital in the Hinterland. An analysis of cuses and consequences of regional participation in educational participation.]. .
   • J.F.A. Braster, F. Simon & I. Grosvenor (Eds.). (2011-2011) Paedagogica Historica, 47(1-2).
    • J.F.A. Braster & M.M. del Pozo Andres (2018). Engravings as a blind spot in the history of education. Notes about a private collection. In S. Kollman, L. Müller, S. Reh, J. Dane & T. van Ruiten (Eds.), Picture archives and the emergence of visual history of education (pp. 47-54). Berlin: Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (BBF)
    • J.F.A. Braster & M.M. del Pozo Andres (2018). New education, nature, and nation: Exploring images in The New Era. In M. Caruso, E. Fuchs & S. Reh (Eds.), Education and nature (pp. 466-467). Berlin: Humboldt University
    • J.F.A. Braster & M.M. del Pozo Andres (2017). Selling smiles and collecting tears. The use of photography in the children's colonies in the Spanish Civil War (1936-1939). In A.M. Badanelli, C. Colmenar, G. Ossenbach, M.M. del Pozo, T. Rabazas & S. Ramos (Eds.), Imágenes, discursos y textos en historia de la educación (pp. 47-48). Alcalá de Henares: Fundación General de la Universidad de Alcalá
    • J.F.A. Braster (2011). The End of Italics? The introduction of vertical Writing and the Use of School Exercise Books in the Netherlands (1880-1980). In J. Meda, D. Montino & R. Sani (Eds.), School Exercise Books. A Complex Source for a History of the Approach to Schooling and Education in the 19th and 20th Centuries (pp. 1103-1113). Firenze: Edizioni Polistampa
    • J.F.A. Braster (2011). Educational Change and Dutch Classroom Photographs. A Qualitative and Quantitative Analysis. In S. Braster, I. Grosvenor & M.M. del Pozo Andres (Eds.), The Black Box of Schooling. A Cultural History of the Classroom (pp. 21-37). Bruxelles: Peter Lang
    • J.F.A. Braster, I. Grosvenor & M.M. del Pozo Andres (2011). Opening the Black Box of Schooling. Methods, Meanings and Mysteries. In S. Braster, I. Grosvenor & M.M. del Pozo Andres (Eds.), The Black Box of Schooling. A Cultural History of the Classroom (pp. 9-18). Bruxelles: Peter Lang
    • M.M. del Pozo Andres & J.F.A. Braster (2011). Changing conceptions of child and classroom in two cultures: the introduction of the Dalton Plan in the Netherlands and Spain, 1920-1940. In B. Kruithof, J.J.H. Dekker & B. Vanobbergen (Eds.), Discoveries of Childhood (pp. 21-21). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam
    • J.F.A. Braster (2010). El futuro de los museos de historia de la educación. In G. Cedeno Peguero, R. Ballin Rodriguez & D.E. Ruiz Silera (Eds.), Nación, revolución, educacación: Procesos modernizadores. Historia e historiografía de la educación (pp. 1-14). Morelia, Mexico: Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalho
    • J.F.A. Braster, N. Bakker, M. Rietveld-Van Wingerden, A. van Gorp & B. Vanobbergen (2009). Programme & Abstract Book. 31th session of the International Standing Conference for the History of Education. Eduacting the people. The history of popular education. In Programme & Abstract Book. 31th session of the International Standing Conference for the History of Education. Eduacting the people. The history of popular education (pp. 1-194). Utrecht: Utrecht University
    • J.F.A. Braster, M.J. de Jong & T.W.M. Veld (1999). Pride and Prejudice. National Identity and Ethnic Prejudice. Paper presented at the conference on Large Scale Data Analysis in Cologne: Keulen (1999, mei 26).
    • M.L. Sijpenhof, J.F.A. Braster & M.M. del Pozo Andres (2018). Teachers, textbooks, and students’ racial identity: Inclusion and exclusion of Black people in Dutch history education (1968-2017). ECER 2018: Bolzano (2018, september 4 - 2018, september 7).
    • J.F.A. Braster & J. Dronkers (2015). The positive effects of ethnic diversity in class on the educational performance of pupils in a multiethnic European metropole. Conference American Sociological Association: New York (2013, augustus 9 - 2013, augustus 13). [go to publisher's site]
    • J.F.A. Braster & C.G.L. Vermeerssen (2007). Punishment and pedagogy in public and private schools: Disciplinary practices in Dutch primary education. International Standing Conference for the History of Education: Hamburg, Germany (2007, juni 25 - 2007, juni 28).
    • J.F.A. Braster (2007). The end of italics. The diffusion of a new method for writing in school exercise books in the Netherlands (1900-1950). International Symposium School Exercise Books: Macerata, Italy (2007, september 26 - 2007, september 29).
    • J.F.A. Braster & M.M. del Pozo (2007). Al otro lado del espejo: los educadores visitados (La Haya, 1911). XIV Coloquio Nacional de Historia de la Educación: Guadalupe, Spain.
    • J.F.A. Braster (2006). The school agenda as an educational vehicle: reproduction or resistence. 28th session of the International Standing Conference for the History of Education: Umea University. Sweden (2006, augustus 16 - 2006, augustus 19).
    • J.F.A. Braster & M.M. del Pozo (2002). Understanding images of secondary education. International Standing Conference for the History of Education: Parijs (2003, april 1).
    • J.F.A. Braster & M.M. del Pozo (2002). The public-private division in education. Annual Conference American Educational Research Association: New Orleans (2002, februari 1).
    • J.F.A. Braster & J. van Bemmel (2002). Educating for tolerance. Annual Conference American Educational Research Association: New Orleans (2002, februari 1).
    • J.F.A. Braster & C. Zoon (2002). So many schools, so few choices. Annual Conference American Educational Research Association: New Orleans (2002, februari 1).
    • J.F.A. Braster & J. Bemmel (2001). Hoe tolerant is de postmoderne jeugd? Relaties tussen culturele levensstijlen, politieke tolerantie en de richting van de bezochte school. 14e Onderwijssociologische Conferentie: de toekomst van het onderwijs: Lunteren (2001, december 6).
    • J.F.A. Braster (2001). The parental need for pluralistic primary education in the Netherlands. Third Conference of the European Research network About Parents in Education (ERNAPE): Rotterdam (2001, november 22).
    • M.M. del Pozo Andrés & J.F.A. Braster (1998). Cinema and education: the first Spanish experiences (1898-1939). XXth International Standing Conference for the History of Education: Univerity of Leuven, Belgium.
   • C.G.L. Vermeerssen & J.F.A. Braster (2009). Drugs in de buurt. Een evaluatie van het project `Drugs in Kleur' in het Oude Westen van Rotterdam. (Extern rapport). Rotterdam: Centrumraad
   • J.F.A. Braster (2001). Een school kiezen in Maastricht. (Extern rapport). Rotterdam: RISBO
   • J.F.A. Braster (2005). De klas in beeld (2005, februari 3). Utrecht: Universiteit Utrecht
   • L.F.J. Jetten, J.F.A. Braster & M. Pat (1999, november 25). Werkdruk voor de beleidsadviseur. Epe, Najaarsconferentie 1999 van de Landelijke Vereniging van Onderwijsbeleidsadviseurs.
   • J.F.A. Braster (1999, november 18). De evaluatie van de basisvorming: de noodzaak voor vervolgonderzoek. Ede, Conferentie Basisvorming, georganiseerd door de Vereniging voor Onderwijs Research en de Inspectie van het Onderwijs.
   • J.F.A. Braster (1999, juni 17). De behoefte aan openbaar onderwijs. Groningen, SISWO-colloquium Onderwijs in Nederland: tussen ruil en markt.
   • J.F.A. Braster (1999, juni 4). Het bestuur van het openbaar onderwijs: een probleem in de 20ste eeuw, een oplossing in de 21ste eeuw? Rotterdam, Lustrumcongres De beleidsagenda 2000. Nederland op weg naar de 21ste eeuw.
   • J.F.A. Braster & M.M. del Pozo Andrés (1999, juni 12). Educating immigrants in the Netherlands: migration flows and educational practices in the twentieth century. Sydney, Australie, International Standing Conference on the History of Education.
   • J.F.A. Braster (1998, november 7). De evangelische jeugd: culturele progressiviteit en postmoderne levensstijlen. Utrecht, Lezing ten behoeve van de Werkgroep Godsdienstsociologie.
   • J.F.A. BrasterPostmodern lifestyles and political tolerance: a study of the Dutch youth. University of Cologne, Germany, International Conference on Empirical Investigation of Social Space, Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung,.
   • J.F.A. BrasterChristelijke Orthodoxie en individualisering: een landelijk onderzoek onder (christelijke) jongeren. Amsterdam, 8e sociaal-wetenschappelijke studiedagen SISWo.
   • M.M. del Pozo Andrès & J.F.A. BrasterCine y educación: las primeras experiencias en España (1898-1939). Univertity of Leuven, Belgium, Paper presented at the International Standing Conference for the History of Education.
   • J.F.A. Braster (1997, december 18). De rol van belangen: stakeholders en hun achtergronden. Utrecht, Bijeenkomst afdeling Advies en Onderzoek SoZaWe.
   • J.F.A. Braster (1997, april 24). Openbaar onderwijs tussen christendom en humanisme. Leiden, Lezing t.b.v. Humanisatisch Verbond, afdeling Leiden.
   • J.F.A. Braster (1997, oktober 10). De identiteit van het openbaar onderwijs. Hengelo, Lezing t.b.v. de Hogeschool Edith Stein te Hengelo.
   • J.F.A. Braster (1997, december 19). Design en dataverzameling: het pad naar een gesubstantieerde kennisclaim. Utrecht, Bijeenkomst afdeling Advies en Onderzoek SoZaWe.
   • J.F.A. Braster & M.M. del Pozo Andres (1997, september 3). Pedagogical values, religion, and education in Western Europe, 1990. Maynooth, Ireland, International Standing Conference for the Histroy of Education.
   • J.F.A. Braster (1997, oktober 10). De geschiedenis van het openbaar onderwijs. Stadhuis Deventer, Lezing t.b.v. de afdeling ondewijs van de gemeente Deventer.
   • J.F.A. Braster (1997, oktober 27). De identiteit van het openbaar onderwijs. Utrecht, Lezing t.b.v. de Bestuurscommissie Primair Onderwijs Utrecht.
   • J.F.A. Braster (1997, november 18). Sociaal kapitaal van leerkrachten. Rotterdam, Conferentie The Gift of Society.
   • M.M. Pozo Andres & J.F.A. Braster (1996, augustus 6). The use of statistics in history of education: a case study about alphabetization, education and social structure in Madrid, 1911. Kraków (Poland), International Standing Conference for the History of Education.
   • M.J. de Jong & J.F.A. Braster (1996, juli 10). Educating for social cohesion in a plural society. Values, attitudes and opinions of teachers in state schools in the Netherlands. Oxford, Conference on Durkheim and Modern Education.
 • 1.3C Designing Social Research

  Title
  1.3C Designing Social Research
  Year
  2020

  2.6C Qualitative Methods

  Title
  2.6C Qualitative Methods
  Year
  2020

  4.1 Social Science Research in Practice

  Title
  4.1 Social Science Research in Practice
  Year
  2020

  4.1 Social Science Research in Practice

  Title
  4.1 Social Science Research in Practice
  Year
  2020
 • Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration and Sociology/ Sociology
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082148

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam