drs. (Stephanie) SA van der Geest

Assistant Professor Erasmus School of Health Policy & Management Health Systems and Insurance (HSI)
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
W J8-71
Telephone
+31104089168
Email
vandergeest@eshpm.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest & E.M.H. Loozen (2013). Kansen en knelpunten van regiomaatschappen. Medisch Contact, 68 (38), 1914-1916.
    • S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2012). Zorgconsumenten en kwaliteitsinformatie. Economisch-Statistische Berichten, 97 (4631), 174-175.
    • M. Varkevisser & S.A. van der Geest (2011). Valse concurrentie op de opleidingsmarkt. Medisch Contact, 66 (4), 220-222.
    • S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2010). Keuzebeïnvloeding via eigen risico werkt, maar kan beter. TPEdigitaal, 4 (4), 34-48.
    • S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2010). Winstverbod ziekenhuizen onder voorwaarden loslaten. Economisch-Statistische Berichten, 95 (4580), 152-154.
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, M. Appelman & J.N. Struijs (2009). Regionale machtspositie zorggroepen baart zorgen. Economisch-Statistische Berichten, 94 (4572), 701-701.
    • S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2008). Kwaliteitsinformatie en de marktaandelen van IVF-centra. Economisch-Statistische Berichten, 756-758.
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. de Jong (2008). Concurrentie bevordert onderwijsrendement niet. Economisch-Statistische Berichten, 730-732.
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, E. Maasland & F.T. Schut (2007). Opleiden medisch specialisten moet transparanter. Economisch-Statistische Berichten, 4511, 340-342.
    • S.A. van der Geest, I. Mosca, F. Pellikaan & M. Varkevisser (2007). In beweging voor de fysiotherapeut. Economisch-Statistische Berichten, 4516, 506-508.
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest & F.T. Schut (2004). Concurrentie tussen Nederlandse Ziekenhuizen:de deelmarkt voor reguliere klinische zorg. Economic Policy, 13-13.
    • S.A. van der Geest (2003). Maatwerk bij herziening Nederlands zorgstelsel. Aelementair, 2 (4), 14-17.
    • L.H.H.M. Boonen, S.A. van der Geest, F.T. Schut & M. Varkevisser (2010). Pharmaceutical Policy in the Netherlands: from price regulation towards managed competition. In Pharmaceutical markets and Insurance Worldwide (Advances in Health Economics and Health Services Research, 22) (pp. 53). Bingley: Emerald Group Publishing Limited
    • H.P. van Dalen, S.A. van der Geest, J. Swank & M. Varkevisser (2005). Europa en de prijs van solidariteit. In Jaarboek 2004/2005 Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2003). Nentjes-effect prikkelt watersector. In P.J. Eijgelshoven, D. Wiersma & T. Zuidema (Eds.), Milieu tussen markt en overheid: liber amicorum prof.dr. A. Nentjes (pp. 235-253). Groningen: Stenfert Kroese
    • S.A. van der Geest, F.T. Schut & M. Varkevisser (2005). Gezondheidszorg. In CA de Kam & AP Ros (Eds.), Jaarboek overheidsfinancien 2005 (pp. 97-121). Den Haag: Sdu
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, E.M.H. Loozen, I. Mosca & F.T. Schut (2013). Instellingsoverstijgende maatschappen: Huidige ontwikkelingen, mogelijke gevolgen en de aanpak van eventuele mededingingsproblemen. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam iBMG
    • L.J.H. Bettendorf, S.A. van der Geest & G.H. Kuper (2005). Do daily retail gasoline prices adjust asymmetrically. (Intern rapport, TI duscussion papers, no TI 2005-040/2). 3000 DR Rotterdam: TINBERGEN INSTITUUT
    • R.F.T. Aalbers, E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest, F.T. Schut & M. Varkevisser (2003). Zorgvuldig dereguleren - Een analysekader voor de curatieve zorg. (Extern rapport, OCFEB en iBMG, no 8). Hardinxveld-Giessendam: ISO-Groep
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, F.T. Schut & E. Dijkgraaf (2003). Gereguleerde concurrentie in de curatieve zorg - De deelmarkten spoedeisende zorg en electieve zorg in dagbehandeling. (Extern rapport, OCFEB en iBMG, no 11). Hardinxveld-Giessendam: ISO Groep
    • J. Swank, M. Varkevisser, H.P. van Dalen, S.A. van der Geest & B.A.M.M. Kuijpers (2003). Economische integratie in Europa - Een inventariserende literatuurstudie. (Intern rapport, Ocfeb Research Memorandum, no 0304). Rotterdam: Ocfeb
    • L.J.H. Bettendorf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2002). Price asymmetry in the Dutch retail gasoline market. (Intern rapport, Research Memorandum, no 0205). :
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. de Jong (2009). Effect van concurrentie op de kwaliteit van het HAVO en VWO. (Extern rapport). Rotterdam: SEOR
    • E. Dijkgraaf & S.A. van der Geest (2009). Schaalgrootte en de kwaliteit van het voortgezet onderwijs. (Extern rapport). Rotterdam: SEOR
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest & F.T. Schut (2009). Mededingingsvraagstukken bij de medisch specialistische vervolgopleidingen in Nederland. (Extern rapport). Rotterdam: iBMG
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, E. Maasland & F.T. Schut (2007). Naar een meer transparante opleidingsmarkt Marktprikkels in het opleidingsfonds. (Intern rapport). Rotterdam: Erasmus MC
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2007). Winstregulering als waarborg voor redelijke tarieven, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasus Universiteit
    • E. Dijkgraaf & S.A. van der Geest (2007). Onderzoek afvalaanbiedgebiedgedrag Apeldoornse huishoudens 2006, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2006). Winstuitkering: winst voor de publieke belangen? (Extern rapport). Den Haag: KCOV
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2006). Marketing van innovatieve geneesmiddelen: de voor- en nadelen, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • E. Dijkgraaf & S.A. van der Geest (2005). Financiele gevolgen na invoering diftar, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • M. Varkevisser, E. Dijkgraaf & S.A. van der Geest (2005). De maatschappelijkekosten en baten van machtigingsprocedure: de geneesmiddelen van Bijlage, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • E. Dijkgraaf & S.A. van der Geest (2005). Houdbaarheid benchmarking, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2004). Herziening van het GVS: een maatschappelijk kosten-batenanalyse, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest, T. Post & M. Varkevisser (2004). Efficientie boven water, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, F.T. Schut & E. Dijkgraaf (2003). Gereguleerde concurrentie in de curatieve zorg. (Intern rapport). :
    • E. Dijkgraaf, R.F.T. Aalbers, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2002). Afvalstromen sturen loont? IBO/MDW. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Financien
   • S.A. van der Geest, F.T. Schut & M. Varkevisser (2006). Gezondheidszorg. Den Haag: sdu uitgevers
   • F.T. Schut, M. Varkevisser & S.A. van der Geest (2017, oktober 31). Plannen van kabinet-Rutte III voor betaalbare zorg stellen niet gerust. Het Financieele Dagblad, pp. 9.
   • S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2014, mei 8). Zorgverzekeraar bepaalt terecht de slimste zorg. Trouw
   • M. Varkevisser & S.A. van der Geest (2000, augustus 10). Competition among social health insurers: a case study for the Netherlands, Belgium and Germany. Baltimore, 6th Annual International Symposium & Workshop of the International Society for Research in Health Care Financial Management.
 • De Nederlandse Gezondheidszorg

  Title
  De Nederlandse Gezondheidszorg
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 1)

  De Nederlandse Gezondheidszorg

  Title
  De Nederlandse Gezondheidszorg
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 1)

  De Nederlandse Gezondheidszorg

  Title
  De Nederlandse Gezondheidszorg
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 1)

  De Nederlandse Gezondheidszorg

  Title
  De Nederlandse Gezondheidszorg
  Year
  2018

  Algemene Economie

  Title
  Algemene Economie
  Year
  2018

  Bachelorscriptie

  Title
  Bachelorscriptie
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 3)

  Algemene economie

  Title
  Algemene economie
  Year
  2018
  Year level
  (pre-master)
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Health Policy & Management
  Department
  Health Systems and Insurance (HSI)
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31104089168

  Academic Researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Health Policy & Management
  Department
  Health Systems and Insurance (HSI)
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam