drs. (Stephanie) SA van der Geest

drs. (Stephanie) SA van der Geest
Assistant professor Erasmus School of Health Policy & Management Health Systems and Insurance (HSI)
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
J8-71
Email
vandergeest@eshpm.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Marco Varkevisser, Stephanie Geest & Edith Loozen (2013) - Kansen en knelpunten van regiomaatschappen - Medisch Contact, 68 (38), 1914-1916
 • Stephanie Geest & Marco Varkevisser (2012) - Zorgconsumenten en kwaliteitsinformatie - Economisch-Statistische Berichten, 97 (4631), 174-175
 • Marco Varkevisser & Stephanie Geest (2011) - Valse concurrentie op de opleidingsmarkt - Medisch Contact, 66 (4), 220-222
 • Stephanie Geest & Marco Varkevisser (2010) - Winstverbod ziekenhuizen onder voorwaarden loslaten - Economisch-Statistische Berichten, 95 (4580), 152-154
 • Stephanie Geest & Marco Varkevisser (2010) - Keuzebeïnvloeding via eigen risico werkt, maar kan beter - TPEdigitaal, 4 (4), 34-48
 • Marco Varkevisser, Stephanie Geest, M Appelman & JN (Jeroen) Struijs (2009) - Regionale machtspositie zorggroepen baart zorgen - Economisch-Statistische Berichten, 94 (4572), 701-701
 • Stephanie Geest & Marco Varkevisser (2008) - Kwaliteitsinformatie en de marktaandelen van IVF-centra. - Economisch-Statistische Berichten, (93), 756-758
 • Elbert Dijkgraaf, Stephanie Geest & M de Jong (2008) - Concurrentie bevordert onderwijsrendement niet - Economisch-Statistische Berichten, 730-732
 • Marco Varkevisser, Stephanie Geest, Emiel Maasland & Erik Schut (2007) - Opleiden medisch specialisten moet transparanter - Economisch-Statistische Berichten, 4511, 340-342
 • Stephanie Geest, I (Ilaria) Mosca, F Pellikaan & Marco Varkevisser (2007) - In beweging voor de fysiotherapeut - Economisch-Statistische Berichten, 4516, 506-508
 • Marco Varkevisser, Stephanie Geest & Erik Schut (2004) - Concurrentie tussen Nederlandse Ziekenhuizen:de deelmarkt voor reguliere klinische zorg - Economic Policy, 13-13
 • Stephanie Geest (2003) - Maatwerk bij herziening Nederlands zorgstelsel - Aelementair, 2 (4), 14-17

 • Stephanie Geest, Erik Schut & Marco Varkevisser (2006) - Gezondheidszorg - Sdu Uitgevers

 • LHHM (Lieke) Boonen, Stephanie Geest, Erik Schut & Marco Varkevisser (2010) - Pharmaceutical Policy in the Netherlands: from price regulation towards managed competition - Emerald Group Publishing Limited
 • HP van Dalen, Stephanie Geest, Job Swank & Marco Varkevisser (2005) - Europa en de prijs van solidariteit
 • Elbert Dijkgraaf, Stephanie Geest & Marco Varkevisser (2003) - Nentjes-effect prikkelt watersector - Stenfert Kroese

 • Stephanie Geest, Erik Schut & Marco Varkevisser (2005) - Gezondheidszorg - Sdu Uitgevers

 • Marco Varkevisser, Stephanie Geest, Edith Loozen, I (Ilaria) Mosca & Erik Schut (2013) - Instellingsoverstijgende maatschappen: Huidige ontwikkelingen, mogelijke gevolgen en de aanpak van eventuele mededingingsproblemen - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
 • LJH (Leon) Bettendorf, Stephanie Geest & GH Kuper (2005) - Do daily retail gasoline prices adjust asymmetrically - TINBERGEN INSTITUUT
 • RFT Aalbers, Elbert Dijkgraaf, Stephanie Geest, Erik Schut & Marco Varkevisser (2003) - Zorgvuldig dereguleren - Een analysekader voor de curatieve zorg - ISO Groep
 • Marco Varkevisser, Stephanie Geest, Erik Schut & Elbert Dijkgraaf (2003) - Gereguleerde concurrentie in de curatieve zorg - De deelmarkten spoedeisende zorg en electieve zorg in dagbehandeling - ISO Groep
 • Job Swank, Marco Varkevisser, HP van Dalen, Stephanie Geest & BAMM (Bart) Kuijpers (2003) - Economische integratie in Europa - Een inventariserende literatuurstudie - OCFEB
 • LJH (Leon) Bettendorf, Stephanie Geest & Marco Varkevisser (2002) - Price asymmetry in the Dutch retail gasoline market

 • Elbert Dijkgraaf & Stephanie Geest (2009) - Schaalgrootte en de kwaliteit van het voortgezet onderwijs - SEOR
 • Elbert Dijkgraaf, Stephanie Geest & M de Jong (2009) - Effect van concurrentie op de kwaliteit van het HAVO en VWO - SEOR
 • Marco Varkevisser, Stephanie Geest & Erik Schut (2009) - Mededingingsvraagstukken bij de medisch specialistische vervolgopleidingen in Nederland - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
 • Marco Varkevisser, Stephanie Geest, Lisette Maasland & Erik Schut (2007) - Naar een meer transparante opleidingsmarkt Marktprikkels in het opleidingsfonds - Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam
 • Elbert Dijkgraaf, Stephanie Geest & Marco Varkevisser (2007) - Winstregulering als waarborg voor redelijke tarieven, SEOR-ECRi - Erasus Universiteit
 • Elbert Dijkgraaf & Stephanie Geest (2007) - Onderzoek afvalaanbiedgebiedgedrag Apeldoornse huishoudens 2006, SEOR-ECRi - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Elbert Dijkgraaf, Stephanie Geest & Marco Varkevisser (2006) - Marketing van innovatieve geneesmiddelen: de voor- en nadelen, SEOR-ECRi - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Elbert Dijkgraaf, Stephanie Geest & Marco Varkevisser (2006) - Winstuitkering: winst voor de publieke belangen? - KCOV
 • Marco Varkevisser, Elbert Dijkgraaf & Stephanie Geest (2005) - De maatschappelijkekosten en baten van machtigingsprocedure: de geneesmiddelen van Bijlage, SEOR-ECRi - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Elbert Dijkgraaf & Stephanie Geest (2005) - Houdbaarheid benchmarking, SEOR-ECRi - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Elbert Dijkgraaf & Stephanie Geest (2005) - Financiele gevolgen na invoering diftar, SEOR-ECRi - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Elbert Dijkgraaf, Stephanie Geest, T Post & Marco Varkevisser (2004) - Efficientie boven water, SEOR-ECRi - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Elbert Dijkgraaf, Stephanie Geest & Marco Varkevisser (2004) - Herziening van het GVS: een maatschappelijk kosten-batenanalyse, SEOR-ECRi - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Marco Varkevisser, Stephanie Geest, Erik Schut & Elbert Dijkgraaf (2003) - Gereguleerde concurrentie in de curatieve zorg
 • Elbert Dijkgraaf, RFT Aalbers, Stephanie Geest & Marco Varkevisser (2002) - Afvalstromen sturen loont? IBO/MDW - Ministerie van Financiën

 • Marco Varkevisser & Stephanie Geest (2000) - Competition among social health insurers: a case study for the Netherlands, Belgium and Germany - 6th Annual International Symposium & Workshop of the International Society for Research in Health Care Financial Management

Master Thesis HE

Year
2021
Year Level
master, master
Course Code
GW4592M

Master Thesis HEPL

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
GW4555M

Academic Development & Skills

Level
bachelor 1
Year
2021
Year Level
bachelor 1
Course Code
GWAVV-21

Academic Development & Skills

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
GW206AVV

Module Knowledge

Level
bachelor 1
Year
2021
Year Level
bachelor 1
Course Code
GW101K

Academic Development & Skills

Level
bachelor 1
Year
2021
Year Level
bachelor 1
Course Code
GWAVV-20

Integration project

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
GW206I

Module Knowledge

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
GW206K

Level
pre-master
Year
2021
Year Level
pre-master
Course Code
GW5622PM

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen