prof.mr.drs. (Suzan) WSR Stoter

prof.mr.drs. (Suzan) WSR Stoter
Full professor Erasmus School of Law Erasmus School of Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
stoter@law.eur.nl
Dean Erasmus School of Law Erasmus School of Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
stoter@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Suzan Stoter & Helen Stout (2010) - Doelregelgeving met beleid - Bestuurswetenschappen, 64 (2), 58-70
 • WM de Jong & Suzan Stoter (2009) - Institutional transplantation and the rule of law: how this interdisciplinary method can enhance the legitimacy of international organisations - Erasmus Law Review, 2 (03), 311-330
 • Suzan Stoter, Helen Stout & Martin Jong (2009) - Het legaliteitsbeginsel in mondiaal perspectief. Mind your step! - Bestuurswetenschappen, 63 (5), 16-28
 • Suzan Stoter (2009) - Nota Vertrouwen in wetgeving: vertrouwen in wie? - RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 24 (2), 173-178
 • Suzan Stoter & J Rijsdijk (2009) - Het legaliteitsbeginsel in de twintigste eeuw - Bestuurswetenschappen, 63 (april), 10-18
 • Martin Jong & Suzan Stoter (2009) - Institutional transplantation for international organisations; How their legitimacy can be enhanced by addressing administrative and cultural congruence - Erasmus Law Review, 2 (3), 311-330
 • Suzan Stoter & Nick Huls (2006) - Op weg naar bruikbare regulering? - Recht der Werkelijkheid, 2006, 135-147
 • Suzan Stoter (2005) - Burgers hebben er recht op te weten wat ze van de overheid kunnen verwachten... - SMA, 2005 (6), 293-295
 • Suzan Stoter (2004) - Juridisch kader voor de belangenafweging door de wetgever. De wet houdende verbod op reclame voor tabaksprodukten getoetst - Tijdschrift voor Wetgeving, 2004 (4), 567-581
 • JM Otto, Suzan Stoter & J Arnscheidt (2004) - Using Legislative Theory to improve Law and Development Projects - RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 2004 (4), 121-135
 • Nick Huls & Suzan Stoter (2003) - Hoe vernieuwend is het wetgevingsbeleid van Minister Donner? - RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 2003 (5), 165-177
 • Suzan Stoter (2002) - Wetsvoorbereiding via internet. Een dienst aan de democratie!? - Nederlands Juristenblad (NJB), 77 (27), 1282-1287
 • Suzan Stoter (2001) - Belangenafweging door de wetgever. Een juridisch onderzoek naar criteria voor de belangenafweging van de formele wetgever in relatie tot de belangenafweging op bestuursniveau - Ars Aequi, 50 (6), 503-507

 • Suzan Stoter (2011) - De sterksten bepalen waar regels voor worden gemaakt - Staatscourant, 2011 (16)
 • Suzan Stoter & M de Heide (2011) - De tijd heeft het innovatiebeleid ingehaald. - Staatscourant, 2011 (48)
 • Suzan Stoter & Roel Lange (2009) - Constitutioneel Recht AAK20096299 - Ars Aequi, 58 (september), 6299-6302
 • Suzan Stoter & Roel Lange (2009) - Constitutioneel Recht AAK20096201 - Ars Aequi, 58 (maart), 6201-6205
 • Roel Lange & Suzan Stoter (2008) - Kroniek Constitutioneel Recht - Ars Aequi, 2008, 6094-6096
 • Roel Lange & Suzan Stoter (2008) - Kroniek Constitutioneel Recht - Ars Aequi, 2008, 6041-6043
 • Roel Lange & Suzan Stoter (2007) - Kroniek Staatsrecht - Ars Aequi Katern, 2007 (3, nr. 102), 5728-5731
 • Roel Lange & Suzan Stoter (2007) - Kroniek Staatsrecht - Ars Aequi Katern, 2007 (6, nr. 103), 5794-5799
 • Roel Lange & Suzan Stoter (2007) - Kroniek Staatsrecht - Ars Aequi Katern, 2007 (9, nr. 104), 5857-5862
 • Roel Lange & Suzan Stoter (2007) - Kroniek Staatsrecht - Ars Aequi Katern, 2007 (12, nr. 105), 5923-5927

 • SJA ter Borg, Nick Huls, N Saanen, Suzan Stoter & Helen Stout (2010) - Doelgericht wetgeven: doelvoorschriften in literatuur en praktijk - Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Suzan Stoter, Helen Stout & Martin Jong (2010) - Er was eens een bijzonder stepje .... / Er was eens een bijzondere telegraaf - Centre for Law & Innovation
 • Suzan Stoter & Nick Huls (2006) - Regeldruk: een blinde vlek van onderhandelend wetgeven - Boom Juridische Uitgevers

 • Suzan Stoter (2001) - Wet voorzieningen gehandicapten art. 3; Regeling financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen WVG; Verordening gemeente Margraten - Administratiefrechtelijke Beslissingen, 2001 (2001), 430-435
 • Suzan Stoter (2001) - Wet voorzieningen gehandicapten art. 2 - Administratiefrechtelijke Beslissingen, 2001 (2001), 435-437

 • Suzan Stoter & M Vermaat (2002) - Wat de klant wil? - Rechtshulp, 2002 (2002), 38-45

 • Nick Huls & Suzan Stoter (2011) - Welke rol spelen ambtenaren achter de schermen van het wetgevingsproces? - Ars Aequi Libri
 • SJA ter Borg & Suzan Stoter (2010) - Is Goal-Based Regulation Consistent with the Rule of Law? - Springer
 • Suzan Stoter & SJA ter Borg (2009) - Goal-based regulation: Threat or Opportunity for the Rule of Law?! - Springer
 • Suzan Stoter & J Groenewegen (2008) - Ondernemersvergunning taxi - TU Delft
 • Nick Efthymiou, Kristin Henrard, MLP van Houten & Suzan Stoter (2008) - Wetgever en grondrechten. Enkele algemene en inleidende beschouwingen. - Wolf Legal Publishers
 • SJA ter Borg, Nick Huls, N Saanen, Suzan Stoter & Helen Stout (2008) - Doelgericht wetgeven. - Boom Juridische Uitgevers
 • JM Otto, Suzan Stoter & J Arnscheidt (2008) - Using legislative theory to improve law and development projects - Leiden University Press
 • Suzan Stoter (2005) - Belangenafweging in de praktijk - Hoofddirectie Juridische Zaken, Ministerie van VenW
 • Suzan Stoter & Nick Huls (2005) - De praktijk en dilemma's van onderhandelend wetgeven: Wat betekent het voor meervoudig ruimtegebruik? - Academische Uitgeverij Eburon
 • Suzan Stoter (2004) - Wie en wat bepaalt de inhoud van de wet? - The Document Factory
 • Roel Pieterman & Suzan Stoter (2003) - Naleving - Boom Juridische Uitgevers
 • IC van der Vlies, Suzan Stoter & DA Lubach (2002) - Application of administrative law to privatizations in the Netherlands - Intersentia

 • Suzan Stoter (2000) - Belangenafweging door de wetgever : een juridisch onderzoek naar criteria voor de belangenafweging van de formele wetgever in relatie tot de belangenafweging op bestuursniveau - Universiteit van Amsterdam

 • Suzan Stoter, Helen Stout & S ter Borg (2011) - Doelvoorschriften: een afwegingskader
 • Suzan Stoter & Helen Stout (2006) - De Binnenvaartwet: kiezen tussen het anker of het schip. Een onderzoek naar de wijze waarop publieke belangen hun beslag krijgen in de Binnenvaartwet

 • WH Boom, Michael Faure, Nick Huls, Siewert Lindenbergh & Suzan Stoter (2011) - Energie-efficiency, afwikkeling van letselschade, algemene voorwaarden bij taxi en kinderopvang. Vervolgstudie Maatschappelijke Reguleringsinstrumenten. - Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
 • Suzan Stoter & EF ten Heuvelhof (2008) - Het project Randstadrail: light rail, zware opgave - TU Delft
 • Suzan Stoter & Nick Huls (2003) - Onderhandelend wetgeven: een proces van geven en nemen - Sdu Uitgevers

 • Suzan Stoter & Farshida Zafar (2011) - Wetgeving: met recht een instrument van beleid! over de interactie tussen beleidsmederwerks en wetgevingsjuristen en het aanbregnen van versnelling aan de binnenkant van het wetgevingsproces. - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Suzan Stoter & Nick Huls (2006) - Wie draagvlak zoekt, die regeldruk ontmoet! - Ministerie van Justitie
 • P Eijlander, J van Erp, R van Gestel & Suzan Stoter (2005) - Meer zicht op certificering - Schoordijk Instituut

St. Juridische Samenwerking a/d Maas

Begindatum goedkeuring
februari 2021
Einddatum goedkeuring
februari 2024
Plaats
ROTTERDAM
Beschrijving
Bestuurslid

ESL ExEd B.V.

Begindatum goedkeuring
april 2021
Einddatum goedkeuring
maart 2024
Plaats
ROTTERDAM
Beschrijving
President-commissaris

FEI B.V.

Begindatum goedkeuring
april 2021
Einddatum goedkeuring
maart 2024
Plaats
ROTTERDAM
Beschrijving
Commissaris

Hofplein Theather

Begindatum goedkeuring
april 2021
Einddatum goedkeuring
maart 2024
Plaats
ROTTERDAM
Beschrijving
Lid Raad van Toezicht

Legal Protection against the Government

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RM41

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen