prof.mr.dr. (Suzan) WSR Stoter

prof.mr.dr. (Suzan) WSR Stoter
Full Professor Erasmus School of Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
stoter@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • W.S.R. Stoter & M. de Heide (2011). De tijd heeft het innovatiebeleid ingehaald. Staatscourant, 2011 (48).
    • W.S.R. Stoter (2011). De sterksten bepalen waar regels voor worden gemaakt. Staatscourant, 2011 (16).
    • W.S.R. Stoter & R. de Lange (2009). Constitutioneel Recht AAK20096201. Ars Aequi, 58 (maart), 6201-6205.
    • W.S.R. Stoter & R. de Lange (2009). Constitutioneel Recht AAK20096299. Ars Aequi, 58 (september), 6299-6302.
    • R. de Lange & W.S.R. Stoter (2008). Kroniek Constitutioneel Recht. Ars Aequi, 2008, 6094-6096.
    • R. de Lange & W.S.R. Stoter (2008). Kroniek Constitutioneel Recht. Ars Aequi, 2008, 6041-6043.
    • R. de Lange & W.S.R. Stoter (2007). Kroniek Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 2007 (3, nr. 102), 5728-5731.
    • R. de Lange & W.S.R. Stoter (2007). Kroniek Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 2007 (9, nr. 104), 5857-5862.
    • R. de Lange & W.S.R. Stoter (2007). Kroniek Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 2007 (12, nr. 105), 5923-5927.
    • R. de Lange & W.S.R. Stoter (2007). Kroniek Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 2007 (6, nr. 103), 5794-5799.
    • W.S.R. Stoter & H.D. Stout (2010). Doelregelgeving met beleid. Bestuurswetenschappen, 64 (2), 58-70.
    • W.M. de Jong & W.S.R. Stoter (2009). Institutional transplantation for international organisations; How their legitimacy can be enhanced by addressing administrative and cultural congruence. Erasmus Law Review, 2 (3), 311-330.
    • W.S.R. Stoter & J. Rijsdijk (2009). Het legaliteitsbeginsel in de twintigste eeuw. Bestuurswetenschappen, 63 (april), 10-18.
    • W.M. de Jong & W.S.R. Stoter (2009). Institutional transplantation and the rule of law: how this interdisciplinary method can enhance the legitimacy of international organisations. Erasmus Law Review, 2 (03), 311-330.
    • W.S.R. Stoter, H.D. Stout & W.M. de Jong (2009). Het legaliteitsbeginsel in mondiaal perspectief. Mind your step! Bestuurswetenschappen, 63 (5), 16-28.
    • W.S.R. Stoter (2009). Nota Vertrouwen in wetgeving: vertrouwen in wie? RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 24 (2), 173-178.
    • W.S.R. Stoter & N.J.H. Huls (2006). Op weg naar bruikbare regulering? Recht der Werkelijkheid, 2006, 135-147.
    • W.S.R. Stoter (2005). Burgers hebben er recht op te weten wat ze van de overheid kunnen verwachten... SMA, 2005 (6), 293-295.
    • J.M. Otto, W.S.R. Stoter & J. Arnscheidt (2004). Using Legislative Theory to improve Law and Development Projects. RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 2004 (4), 121-135.
    • W.S.R. Stoter (2004). Juridisch kader voor de belangenafweging door de wetgever. De wet houdende verbod op reclame voor tabaksprodukten getoetst. Tijdschrift voor Wetgeving, 2004 (4), 567-581.
    • N.J.H. Huls & W.S.R. Stoter (2003). Hoe vernieuwend is het wetgevingsbeleid van Minister Donner? RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 2003 (5), 165-177.
    • W.S.R. Stoter (2002). Wetsvoorbereiding via internet. Een dienst aan de democratie!? Nederlands Juristenblad (NJB), 77 (27), 1282-1287.
    • W.S.R. Stoter (2001). Belangenafweging door de wetgever. Een juridisch onderzoek naar criteria voor de belangenafweging van de formele wetgever in relatie tot de belangenafweging op bestuursniveau. Ars Aequi, 50 (6), 503-507.
    • W.S.R. Stoter (2006). Regeldruk: lust of last voor het bedrijfsfleven? Bulletin van de Academie voor de Wetgeving.
    • W.S.R. Stoter (2006). Regeldruk. Signalement, departementale uitgave ministerie VenW, 2006 (2), 2-3.
    • W.S.R. Stoter (2006). Wie de schoen past....... Staatscourant, 2006 (7 november), 6.
    • W.S.R. Stoter & F. Zafar (2011). Wetgeving: met recht een instrument van beleid! over de interactie tussen beleidsmederwerks en wetgevingsjuristen en het aanbregnen van versnelling aan de binnenkant van het wetgevingsproces. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
    • W.S.R. Stoter & N.J.H. Huls (2006). Wie draagvlak zoekt, die regeldruk ontmoet! (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Justitie
    • P. Eijlander, J. van Erp, R. van Gestel & W.S.R. Stoter (2005). Meer zicht op certificering. (Extern rapport). Tilburg: Schoordijk Instituut
    • W.H. van Boom, M.G. Faure, N.J.H. Huls, S.D. Lindenbergh & W.S.R. Stoter (2011). Energie-efficiency, afwikkeling van letselschade, algemene voorwaarden bij taxi en kinderopvang. Vervolgstudie Maatschappelijke Reguleringsinstrumenten. (Extern rapport). Den haag: WODC
    • W.S.R. Stoter & E.F. ten Heuvelhof (2008). Het project Randstadrail: light rail, zware opgave. (Extern rapport). Delft: TU Delft
    • W.S.R. Stoter & N.J.H. Huls (2003). Onderhandelend wetgeven: een proces van geven en nemen. (Extern rapport, OMV, no 1). Den Haag: SDU Uitgevers
    • W.S.R. Stoter & M. Vermaat (2002). Noot bij: Rechtbank Zwolle. (2002, april 16), Rechtshulp 2002-2002, 11, (Wat de klant wil?). p.38-45.
    • W.S.R. Stoter (2001). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (1999, december 31), AB 2001-2001, 87, (Wet voorzieningen gehandicapten art. 3; Regeling financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen WVG; Verordening gemeente Margraten). p.430-435.
    • W.S.R. Stoter (2001). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2000, maart 3), AB 2001-2001, 88, (Wet voorzieningen gehandicapten art. 2). p.435-437.
   • W.S.R. Stoter, H.D. Stout & W.M. de Jong (2010). Er was eens een bijzonder stepje .... / Er was eens een bijzondere telegraaf. Delft: Centre for Law & Innovation
   • S.J.A. ter Borg, N.J.H. Huls, N. Saanen, W.S.R. Stoter & H.D. Stout (2010). Doelgericht wetgeven: doelvoorschriften in literatuur en praktijk. Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
   • W.S.R. Stoter & N.J.H. Huls (2006). Regeldruk: een blinde vlek van onderhandelend wetgeven. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • N.J.H. Huls & W.S.R. Stoter (2011). Welke rol spelen ambtenaren achter de schermen van het wetgevingsproces? In M. Hertogh & W. Weyers (Eds.), Recht van onderop, Antwoorden uit de rechtssociologie (pp. hoofdstuk 2). Nijmegen: Ars Aequi Libri
   • S.J.A. ter Borg & W.S.R. Stoter (2010). Is Goal-Based Regulation Consistent with the Rule of Law? In M. Sellers & T. Tomaszewski (Eds.), The Rule of Law in Comparitive Perspective (pp. 57-69). Dordrecht: Springer
   • W.S.R. Stoter & S.J.A. ter Borg (2009). Goal-based regulation: Threat or Opportunity for the Rule of Law?! In M. Seller (Ed.), Rule of Law. Springer
   • S.J.A. ter Borg, N.J.H. Huls, N. Saanen, W.S.R. Stoter & H.D. Stout (2008). Doelgericht wetgeven. In Een onderzoek naar doelvoorschriften in de literatuur en praktijk. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • J.M. Otto, W.S.R. Stoter & J. Arnscheidt (2008). Using legislative theory to improve law and development projects. In J. Arnscheidt (Ed.), Lawmaking for Development, Explorations into the Theory and Practice of International Legislative Projects (pp. 53-74). Leiden: Leiden University Press
   • W.S.R. Stoter & J. Groenewegen (2008). Ondernemersvergunning taxi. In Algemene beschouwingen vanuit bestuurskundig, economisch en juridisch perspectief. TU Delft
   • N.S. Efthymiou, K.A.M. Henrard, M.L.P. van Houten & W.S.R. Stoter (2008). Wetgever en grondrechten. Enkele algemene en inleidende beschouwingen. In R. de Lange (Ed.), Wetgever en grondrechten, Staatsrechtconferentie 2007 (pp. 1-30). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
   • W.S.R. Stoter & N.J.H. Huls (2005). De praktijk en dilemma's van onderhandelend wetgeven: Wat betekent het voor meervoudig ruimtegebruik? In G.M.A. van der Heijden & A.F.L. Slob (Eds.), Meervoudig ruimtegebruik, De spanningsvolle relatie tussen recht en innovatie (pp. 157-166). Delft: Eburon
   • W.S.R. Stoter (2005). Belangenafweging in de praktijk. In R. den Boer (Ed.), De droomjurist (pp. 147-152). Den Haag: Hoofddirectie Juridische Zaken, Ministerie van VenW
   • W.S.R. Stoter (2004). Wie en wat bepaalt de inhoud van de wet? In R. den Boer, e.a. (Ed.), Uit de openbare dienst (pp. 193-198). Leiden: The Document Factory
   • R. Pieterman & W.S.R. Stoter (2003). Naleving. In I. Helsloot, E.R. Muller, R. Pieterman & W.J.M. Voermans (Eds.), Vervoer gevaarlijke stoffen in perspectief: Evaluatie van de wet vervoer gevaarlijke stoffen 1996-2002 (pp. 67-106). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • I.C. van der Vlies, W.S.R. Stoter & D.A. Lubach (2002). Application of administrative law to privatizations in the Netherlands. In E.H. Hondius & C.A. Joustra (Eds.), Netherlands Reports to the 16 th International Congress of Comparative Law (pp. 425-444). Antwerpen: Intersentia
    • W.S.R. Stoter, H.D. Stout & S. ter Borg (2008). Doelvoorschriften: een afwegingskader. Internationaal NGI-congres: Rotterdam (2011, januari 1).
    • W.S.R. Stoter & H.D. Stout (2006). De Binnenvaartwet: kiezen tussen het anker of het schip. Een onderzoek naar de wijze waarop publieke belangen hun beslag krijgen in de Binnenvaartwet. Netherlands Institute of Government (NIG), Annual Work Conference 2006: VU Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands (2006, november 9).
   • W.S.R. Stoter (2001, juni 9). De Senaat verdient een hoofdrol. Trouw, pp. 1-1.
   • W.S.R. Stoter (2000, oktober 20). Belangenafweging door de wetgever : een juridisch onderzoek naar criteria voor de belangenafweging van de formele wetgever in relatie tot de belangenafweging op bestuursniveau. Universiteit van Amsterdam (375 pag.) (Den Haag: Boom Juridische uitgevers) Prom./coprom.: I.C. van der Vlies.
 • ESL ExEd B.V.

  Start date approval
  Feb/2018
  End date approval
  Jan/2021
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  President-commissaris

  FEI B.V.

  Start date approval
  Feb/2018
  End date approval
  Jan/2021
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  Commissaris

  Hofplein Theather

  Start date approval
  Feb/2018
  End date approval
  Jan/2021
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  Voorzitter Raad van Toezicht
 • Bestuursrechtelijke reflectie

  Title
  Bestuursrechtelijke reflectie
  Year
  2020
  Year level
  (master)

  Annotatie Internationaal privaatrecht

  Title
  Annotatie Internationaal privaatrecht
  Year
  2020

  Onderzoeksnotitie Int. privaatrecht

  Title
  Onderzoeksnotitie Int. privaatrecht
  Year
  2020

  Annotatie Rechtsvergelijking

  Title
  Annotatie Rechtsvergelijking
  Year
  2020

  Onderzoeksnotitie Rechtsvergelijking

  Title
  Onderzoeksnotitie Rechtsvergelijking
  Year
  2020
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam